Erling Georg Roland

Ekstern tilknyttet UiS

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-342
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Finne, Johannes Nilsson; Roland, Erling Georg

   (2021)

   Oppfølging etter mobbing : situert rehabilitering.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245037012.

  • Roland, Erling Georg

   (2020)

   Mobbeloven : opplæringslovens kapittel 9A og god praksis.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245033427.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; O'Higgins Norman, James; Roland, Erling Georg

   (2019)

   Teacher authority in long-lasting cases of bullying: A Qualitative study from Norway and Ireland.

   International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH).

   ISSN 1661-7827.

   Volum 16.

   Hefte 7.

   DOI: 10.3390/ijerph16071163

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2019)

   "All the Time, Every Day, 24/7": A Qualitative Perspective on Symptoms of Post-traumatic Stress in Long-Term Cases of Traditional and Cyber Victimizations in Norway and Ireland.

   International Journal of Bullying Prevention.

   ISSN 2523-3653.

   DOI: 10.1007/s42380-019-00024-8

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Mobbing i et systemperspektiv. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245022155.

   s.11-30.

  • Roland, Erling Georg

   (2018)

   Type I- OG TYPE II - SKOLER : problemløsing i mobbesaker. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245022155.

   s.157-172.

  • Roland, Erling Georg; Kolstø-Johansen, Ann Kristin; Auestad, Gaute

   (2018)

   SPEKTER : et verktøy for å kartlegge mobbing. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245022155.

   s.173-188.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg; Roland, Pål

   (2018)

   Det krevende arbeidet med mobbesaker : innsats og samarbeid på mange nivåer. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245022155.

   s.213-232.

  • Finne, Johannes Nilsson; Roland, Erling Georg; Svartdal, Frode

   (2018)

   Relational rehabilitation: Reducing harmful effects of bullying.

   Nordic Studies in Education.

   ISSN 1891-5914.

   Volum 38.

   Hefte 4.

   DOI: 10.18261/issn.1891-2018-04-05

  • Roland, Erling Georg

   (2018)

   Snu-metoden mot kollektive atferdsvansker.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245023411.

  • Liu, Dian; Wong, Sing-wing Dennis; Roland, Erling Georg

   (2018)

   The family–school linkage in addressing bullying in Hong Kong: A sociocultural perspective.

   Chinese education and society.

   ISSN 1061-1932.

   Volum 51.

   Hefte 6.

   s.462-475.

   DOI: 10.1080/10611932.2018.1570799

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2016)

   Emotional Problems in Traditional and Cyber Victimization.

   Journal of School Violence.

   ISSN 1538-8220.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   s.114-131.

   DOI: 10.1080/15388220.2014.996718

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2016)

   Respekt – eit skuleomfattande tiltak for å redusere problemåtferd og styrke læringsmiljøet. I: Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205491854.

   s.81-101.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2015)

   Professional cultures and rates of bullying.

   School Effectiveness and School Improvement.

   ISSN 0924-3453.

   Volum 26.

   Hefte 2.

   s.195-214.

   DOI: 10.1080/09243453.2014.944547

  • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling Georg

   (2013)

   Pupil aggressiveness and perceptual orientation towards weakness in a teacher who is new to the class.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.

   ISSN 0742-051X.

   Volum 29.

   s.177-187.

   DOI: 10.1016/j.tate.2012.09.006

  • Roland, Erling Georg; Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   The Zero program.

   New Directions for Youth Development.

   ISSN 1533-8916.

   Volum spring.

   Hefte 133.

   s.29-39.

   DOI: 10.1002/yd.20005

  • Roland, Erling Georg

   (2012)

   Mobbing og tidlig innsats - har programmer mot mobbing best effekt på barnetrinnet?. I: Tidlig innsats - bedre læring for alle?.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202360931.

   s.135-152.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Idsøe, Thormod; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Aggressiveness and Disobedience.

   Scandinavian Journal of Educational Research.

   ISSN 0031-3831.

   Volum 55.

   Hefte 1.

   s.1-22.

   DOI: 10.1080/00313831.2011.539850

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Zero - et program mot mobbing. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01850-8.

   s.107-124.

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Sårbare barn i barnehage og skole. I: Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01777-8.

   s.11-16.

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   The broken curve: Effects of the Norwegian manifesto against bullying.

   International Journal of Behavioral Development.

   ISSN 0165-0254.

   Volum 35.

   Hefte 5.

   s.383-388.

   DOI: 10.1177/0165025411407454

  • Størksen, Svein Bjørn; Idsøe, Thormod; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Schoolyard corner society: Relating membership to reactive and proactive aggressiveness.

   Emotional and Behavioural Difficulties.

   ISSN 1363-2752.

   Volum 16.

   Hefte 2.

   s.145-158.

   DOI: 10.1080/13632752.2011.569398

  • Størksen, Svein Bjørn; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Krise på Furuli skole. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01850-8.

   s.51-72.

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01850-8.

   s.11-17.

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Myndig klasseledelse og sårbare elever. I: Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01777-8.

   s.152-161.

  • Lund, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling

   (2010)

   Listening to shy voices: Shy adolscents' Experiences with being bullied at school.

   Journal of Child and Adolescent Trauma.

   ISSN 1936-1521.

   Volum 3.

   Hefte 3.

   s.205-223.

  • Fandrem, Hildegunn; Ertesvåg, Sigrun K.; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2010)

   Bullying and affiliation: A study of peer groups in native and immigrant adolescents in Norway.

   European Journal of Developmental Psychology.

   ISSN 1740-5629.

   Volum 7.

   Hefte 4.

   s.401-418.

   DOI: 10.1080/17405620802335075

  • Fandrem, Hildegunn; Sam, David Lackland; Roland, Erling

   (2009)

   Depressive Symptoms Among Native and Immigrant Adolescents in Norway: The Role of Gender and Urbanization.

   Social Indicators Research.

   ISSN 0303-8300.

   Volum 92.

   Hefte 1.

   s.91-109.

  • Roland, Erling; Bru, Edvin; Midthassel, Unni Vere; Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   The Zero programme against bullying: effects of the programme in the context of the Norwegian manifesto against bullying.

   Social Psychology of Education.

   ISSN 1381-2890.

   Volum online.

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2009)

   Bullying and Victimization Among Native and Immigrant Adolescents in Norway The Role of Proactive and Reactive Aggressiveness.

   Journal of Early Adolescence.

   ISSN 0272-4316.

   Volum 29.

   Hefte 6.

   s.898-923.

   DOI: 10.1177/0272431609332935

  • Roland, Erling

   (2009)

   Klasseledelse. I: Trugg OSLO skole - godt læringsmiljø.

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling

   (2008)

   The Norwegian Manifesto against bullying: Opportunities, challenges and results on a national and school level. I: Bloomington, IN.

   AuthorHouse.

   s.215-229.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Læreren som leder. I: Forebyggende innsatser i skolen. Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier.

  • Roland, Erling; Auestad, Gaute

   (2005)

   Mobbing og mobiltelefon.

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Volum apr.05.

   Hefte Årg. 70, nr 4.

   s.46-11.

  • Roland, Erling

   (2005)

   Causes of School Bullying. I: A report from the conference Taking Fear Out Of Schools.

  • Roland, Erling

   (2005)

   Mobbing av barn og unge. I: Sinnets helse.

  • Roland, Erling

   (2004)

   Can We reduce Bullying by Improving Classroom Management?.

   ?.

  • Stornes, Tor; Roland, Erling

   (2004)

   Handball and Aggression: An Investigation of Adolescent Handball Players' Perceptions of Aggressive Behaviour.

   European Journal of Sport Science (EJSS).

   ISSN 1746-1391.

   Volum 4.

   s.1-13.

  • Roland, Erling; Galloway, David Malcom

   (2004)

   Professional Cultures in Schools with High and Low Rates of Bullying.

   School Effectiveness and School Improvement.

   ISSN 0924-3453.

   Volum 15.

   s.241-260.

  • Roland, Erling; Galloway, David Malcom

   (2004)

   Professional cultures in schools with high and low rates of bullying.

   School Effectiveness and School Improvement.

   ISSN 0924-3453.

   Volum 15.

  • Roland, Erling

   (2003)

   Samtak: Om systema i oss og omkring oss. I: Om Samtak. For ein betre skole.

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling

   (2002)

   En plage opptrer sjelden alene. I: Årsmelding 2001, Statlig spesialpedagogisk støttesystem.

   s.27-28.

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling

   (2002)

   Strategier for lokalt utviklingsarbeid i Samtak. I: Systemarbeid - Et Samtak-eksempel.

   s.12-24.

  • Smith, Peter K.; Roland, Erling; Bjørnsen, Gaute; Mandt, Gunnar

   (2002)

   "Taking back adult control" A report from Norway. I: Violence in Schools. The Response in Europe.

  • Roland, Erling

   (2002)

   Aggression, Depression, and Bullying Others.

   ?.

   Volum Volume 28.

   s.198-206.

  • Roland, Erling; Galloway, David Malcom

   (2002)

   Classroom influences on bullying.

   ?.

   Volum 44.

   Hefte No. 3.

   s.299-312.

  • Roland, Erling

   (2002)

   Bullying, depressive symptoms and suicidal thoughts.

   ?.

   Volum 44.

   Hefte 1.

   s.55-67.

  • Roland, Erling; Bjørnsen, Gaute; Mandt, Gunnar

   (2001)

   Tackling violence in Schools: A report from Norway.

   School of Advanced Study, University of London.

   s.1-17.

  • Roland, Erling; Idsøe, Thormod

   (2001)

   Aggression and bullying.

   Aggressive Behavior.

   ISSN 0096-140X.

   Volum 27.

   Hefte 6.

   s.446-462.

  • Roland, Erling

   (2000)

   Bullying in School: Three National Innovations in Norwegian Schools in 15 Years.

   ?.

   Volum 26.

   s.135-143.

  • Bru, Edvin; Boyesen, Marit; Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1998)

   Perceived Social Support at School and Emotional and Musculoskeletal Complaints among Norwegian 8th Grade Students.

   Scandinavian Journal of Educational Research.

   ISSN 0031-3831.

   Volum 42.

   Hefte 4.

   s.339-356.

  • Boyesen, Marit; Bru, Edvin; Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1997)

   The role of teacher support and peer relations at school in emotional problems and musculoskeletal pain among Norwegian 8th grade students.

   Scandinavian Journal of Educational Research.

   ISSN 0031-3831.

  • Roland, Erling; Munthe, Elaine

   (1997)

   The 1996 Norwegian program for preventing and managing bullying in schools.

   ?.

   Volum 18.

   Hefte 2.

   s.233-247.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling

   (1996)

   Lokal kompetanse som langsiktig mål.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Volum 4.

   s.110-113.

 • Bøker og kapitler
  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245022155.

  • Auestad, Gaute; Hancock, Charlotte; Roland, Erling Georg

   (2016)

   Pilotering av Elevundersøkelsen.

  • Roland, Erling Georg

   (2015)

   Problemløsningsmodeller.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02494-3.

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01777-8.

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01850-8.

  • Roland, Erling; Auestad, Gaute

   (2010)

   Seksuell orientering og mobbing.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Respekt - Klasseledelse og atferdsvansker.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Respektprogrammet.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling; Auestad, Gaute

   (2009)

   Seksuell orientering og mobbing.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Mobbingens psykologi. Hva kan skolen gjøre?.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215011943.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein

   (2007)

   Respekt. Grunnbok i skoleutviklingsprogrammet Respekt.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788275780353.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Ellingsrudåsen skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Grindbakken skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Loftsrud skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Mortensrud skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Bygdøy skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Ellingsrud skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Grorud skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Haugen skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Kjelsås skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Lakkegata skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Slemdal skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Stasjonsfjellet skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Stasjonsfjellet skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Svendstuen skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Smestad skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Tøyen skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Abildsø skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Furuset skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Godlia skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Haugerud skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Ila skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Kampen skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Lysejordet skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Marienlyst skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Ris skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Skjønnhaug skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Stovner skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Vinderen skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Voksen skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Bjølsen skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Klemetsrud skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Årvoll skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.; Veland, Jarmund; Roland, Erling

   (2007)

   Rapport til Utdanningsetaten i OSLO (UDE) ConnectOSLO 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Mobbingens psykologi.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215011943.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Bullying - Book of ideas for Student Councils. Primary level.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 8275780330.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Bulllying - Book of ideas for student councils. Secondary level.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 8275780349.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Teachers Guide to the Zero Anti-Bullying Programme.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen; Straume, Marta S. Bergo; Solberg, Annik-Eline

   (2004)

   Sannhet for barn. Løgn for skolen? Fortvilelse for foreldre.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 8275780144.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2003)

   Zero, SAF's program mot mobbing. Lærerveiledning.

   ISBN 8275780179.

  • Idsøe, Thormod; Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1999)

   Skolemiljø i Finnmark: Prosjektbeskrivelse.

  • Roland, Erling

   (1998)

   School influences on bullying.

  • Roland, Erling

   (1997)

   Mobbing. Håndbok til foreldre.

  • Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1996)

   Theoretical Perspectives on Bullying.

  • Roland, Erling; Munthe, Elaine

   (1996)

   The Research Tradition on Bullying in school.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete S.

   (1996)

   Mobbing i skolen. En lærerveiledning.

 • Formidling
  • Roland, Erling Georg; Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn

   (2023)

   Peer and Teacher Bullying. Victims’ academic motivation..

   World Anti Bullying Forum 2023;

   2023-10-25 - 2023-10-27.

  • Gusfre, Kari Stamland; Roland, Erling Georg; Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn

   (2023)

   Peer and Teacher Bullying. Victims’ academic motivation..

   World Anti Bullying Forum 2023;

   2023-10-24 - 2023-10-27.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2021)

   Downwards Bullying Transmission.

   World Anti-Bullying Forum 2021;

   2021-11-01 - 2021-11-03.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Roland, Erling Georg

   (2019)

   Handling and preventing bullying in schools and early childhood education and care (ECEC).

   ICSEI;

   2019-01-09 - 2019-01-12.

  • Sjursø, Ida Risanger; Roland, Erling Georg; Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   A Qualitative Perspective on Symptoms of Post-traumatic Stress in Long-term Cases of Traditional and Cyber Victimizations in Norway and Ireland.

   Workshop on aggresion;

   2019-11-07 - 2019-11-08.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Stemmer i mobbesaker.

   Utdanningskonferansen 2018;

   2018-02-07 - .

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Victim’s perceived social support from teachers in long lasting cases of traditional and cyberbullying in Norway and Ireland. .

   23rd Workshop on Aggression;

   2018-11-01 - 2018-11-03.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Mobbing og rehabilitering.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Volum 29.

   Hefte 3.

   s.28-31.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Klasseledelse og inkludering.

   Læringsmiljø prosjektet;

   2017-01-02.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Mobbingens dynamikk.

   Læringsmiljø prosjektet;

   2017-02-08.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Type I&II skoler.

   Innsatsteam mot mobbing;

   2017-02-15.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Trakassering på arbeidsplassen.

   HMS opplæring;

   2017-02-22.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Sutringens psykologi.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   SNU-metoden mot mobbing.

   Innsatsteam mot mobbing;

   2017-03-27 - 2017-03-28.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Aggresjons teori.

   PhD opplæring;

   2017-05-02.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Lærermobbing av elever.

   Styremøte;

   2017-05-03.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Mobbing og etikk.

   GLU;

   2017-05-04.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Barn og foreldre.

   Diakoni i kirka;

   2017-05-10.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   problemløsing og rehabilitering.

   Læringsmiljøprosjektet;

   2017-05-24.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   SNU-metoden.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Komplekse atferdproblemer.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   God praksis og 9A.

   Fylkesmanns kollegiet;

   2017-06-07 - 2017-06-08.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   relasjonell rehabilitering.

   Lukket møte;

   2017-06-13.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Innsatsteam- 2 samling.

   Utadrettet arbeid-NSLA;

   2017-06-20.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Systemanalyse og intervensjon.

   NSLA-kompetanse;

   2017-08-10 - 2017-08-11.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   The roots of bullying research.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   God skolestart.

   Fagdag;

   2017-08-14.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Klasseledelse og skolestart.

   Læringsmiljøprosjektet;

   2017-08-15.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   kollektiv klasseledelse.

   Læringsmiljø prosjektet;

   2017-08-16.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   God SFO-ledelse.

   læringsmiljø prosjektet;

   2017-08-16.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Reaktiv og proaktiv aggresjon.

   Skolens innsatsteam mot mobbing;

   2017-08-18.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Innsats team i Møre.

   regionalt kompetanse nettverk;

   2017-09-19.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Mobbing og aktivitetsplikten.

   nettverkssamling Færder kommune;

   2017-10-10 - 2017-10-11.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Barnestemmer.

   Småbarnsforelder;

   2017-10-18.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Mobbing: Intervensjon.

   Nasjonal konferanse;

   2017-10-25.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Innsatsteam: struktur og innhold.

   PPT i Møre og Romsdal;

   2017-12-01.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Kap. 9A og nytt regelverk.

   Regional skolelederkonferanse;

   2017-11-16.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   En mobbesak.

   Nasjonal konferanse;

   2017-11-23 - 2017-11-24.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Psykososialt skolemiljø.

   Klagesaker;

   2017-12-14 - 2017-12-15.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Bullying cases: Type I & II schools.

   Bullies, Bullied and Bystanders;

   2016-06-08 - 2016-06-10.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Komplekse mobbesaker.

   Beredskapsteam mot mobbing;

   2016-02-02 - 2016-02-03.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Skoleteam mot mobbing.

   Interne ressursteam;

   2016-03-03 - 2016-03-04.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Faser i mobbesaker.

   Læringsmiljøprosjektet;

   2016-03-16 - 2016-03-17.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Mobbing: avdekking og tiltak.

   Læringsmiljøprosjektet;

   2016-03-30 - 2016-03-31.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Mobbing: årsaksmekanismer og tiltak.

   Lærarstemnet i Sogn og fjordane;

   2016-04-07.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Digital Bullying.

   Bullying: a national strategy;

   2016-04-08.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Mobbing i samiske kommuner.

   Mobbing i samiske kommuner;

   2016-04-19.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   System rehabilitering.

   Ressursteam samling;

   2016-04-26 - 2016-04-27.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Artikkelformatet.

   Faglitterær sjanger;

   2016-05-03 - 2016-05-04.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Krenkelser: årsaker, forebygging og tiltak.

   Videreutdanning;

   2016-05-10.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Skoleledere og mobbing.

   Studietur;

   2016-05-13.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Innsatsteam i komplekse saker.

   Internseminar;

   2016-06-21 - 2016-06-22.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   God skolestart og atferdsprobleme.

   Kommunal fagdag;

   2016-08-10.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Drivkrefter i mobbing.

   Årskonferanse;

   2016-08-11.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Relasjonell klasseledelse.

   Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-09-05 - 2016-09-06.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Lærer-elev relasjoner.

   Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-09-12 - 2016-09-13.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Rustne mobbesaker.

   Læringsmiljøprosjektet;

   2016-09-15.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Modeller for rehabilitering av mobbeofre.

   Fokusgruppe om rehabilitering;

   2016-09-19.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Læringsmiljøprosjektet om mobbing.

   Informasjonsmøte;

   2016-09-19.

  • Roland, Erling Georg

   (2016)

   Første fase i læringsmiljøprosjektet.

   Kommunal fagdag;

   2016-09-20.

  • Roland, Erling Georg

   (2014)

   Hvordan komme igang med skolen?.

  • Roland, Erling Georg

   (2014)

   – Streiken fører til større gap mellom elevene.

  • Roland, Erling Georg

   (2014)

   Lærerstreiken ille for de svakeste elevene.

  • Roland, Erling Georg

   (2014)

   Eksperttips til foreldre under lærerstreiken.

  • Roland, Erling Georg

   (2014)

   Streiken rammer de svakeste.

  • Roland, Erling Georg

   (2014)

   Lærerstreik og søvnproblemmer.

  • Roland, Erling Georg

   (2014)

   - Viktig å se digital og vanlig mobbing i sammenheng.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2014)

   Possible emotional consequenses for traditional and cyber victimization.

   EARA 14th Biennial Conference;

   2014-09-06 - .

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod

   (2013)

   Mobbebegrepet er viktig.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Idsøe, Thormod; Roland, Erling Georg

   (2013)

   Når barn blir fritt vilt.

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Bruker musikk mot mobbing.

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Lærere på skolebenken.

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   - De unge har lite å protestere mot.

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Aksjonsdag mot mobbing.

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   - Digital mobbing skaper en helt unødvendig fykt hos voksne.

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Trassige barn kan bli mobbere.

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Designerklær til barn rives vekk.

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Bør gå i bursdag selv om barna ikke har lyst.

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Debatt om barnebursdager.

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Ofrene blir mobbere.

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   _ Jenter blir sintere på nett.

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Lærere hetses på Facebook.

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Uenig med Kyvåg.

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Kjeven hans er most ned i gulvet.

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   - Jeg kommer aldri til å tilgi. Mest sannsynlig har de ødelagt livet mitt.

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Forskere: De slemme jentene påvirker mest.

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Mobbing må takles riktig.

  • Roland, Erling Georg

   (2013)

   Leserne forteller: Var mobbeoffer, ble mobber selv.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2012)

   Traditional versus cyber - vitimization and emotional problems.

   COST - konferanse;

   2012-10-19 - .

  • Roland, Erling Georg

   (2012)

   jentemobbing og guttemobbing.

   Skolehistorisk årbok for Rogaland.

   ISSN 0801-2520.

   Volum 29.

   s.58-62.

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Inkludering.

   Læringsmiljø prosjektet;

   2011-08-17 - 2017-08-17.

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Kampen mot mobbing må trappes opp.

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Anti.mobbekampanjer bør rettes mot lærere.

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   1 av 10 konfirmanter føler seg mobbet.

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Mørketall om mobbing.

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Hakkekyllingen som - TOK IGJEN Knuste nesen på mobberen....

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Sammenligner nettmobbing med - TERROR Rammer 50000 barn....

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   De kalte meg homo-Lars - Nær halvparten av norske....

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Stopp mobbingen Det synes å være bred enighet om at ....

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Ingen fasit på hvem som blir - MOBBEOFFER.

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   JA, VI MOBBER - En av fire innrømmer å ha mobbet.

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Fem år senere er det vanskelig.

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Annenhver nordmann har vært MOBBERAMMET - VG ser på....

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Ingen kvikkfix mot mobbing.

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Lite fokus på mobbing.

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Finnes ikke enkle svar.

  • Roland, Erling Georg

   (2011)

   Anti-mobbekampanjer bør rettes mot lærere.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Aggressive elever - utfordringer i lærerens første møte med elevene.

   SAF-konferanse;

   2011-10-28 - .

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobbing- hva gjør det med deg som tilskuer - offer - mobber?.

   utenTitteltekst;

   2010-04-13.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mekanismene i Digital mobbing.

   utenTitteltekst;

   2010-04-08.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Seksuell orientering og mobbing.

   Saf konferansen om mobbing;

   2010-11-25.

  • Roland, Erling

   (2010)

   -Mener Olweus-program kan bli en sovepute.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mãrtha vanner ut mobbebegrepet.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobberne skal flytte.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Meningsutveksling om mobbing mellom Erling Roland og direktør i konfliktrådet.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Digital mobbing øker kraftig.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Usikkerhet skaper jødehat.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Karakterbelønning kan være skadelig for barna.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Karakterbelønning kan være skadelig for barna.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Sett gode standarder fra 1.skoledag.

  • Roland, Erling

   (2010)

   -Full krangel om mobbing i skolen.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Digital mobbing øker.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Ungdommene flytter mobbingen til nettet.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Sender ut stygge bilder og stygge ord.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Bileieren får regningen når bulkeren stikker.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobbingens psykologi.

   Tiltak mot mobbing;

   2010-01-29.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobbing og marginalisering på arbeidsplassen.

   mobbing og marginalisering på arbeidsplassen;

   2010-02-02.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Psykososialt miljø og mobbing.

   Psykososialt miljø på arbeidsplassen;

   2010-02-02.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Konfirmantundervisning og psykososialt miljø.

   utenTitteltekst;

   2010-02-10.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Aggresjon og mobbing.

   utenTitteltekst;

   2010-03-03.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Ungdom og marginalisering.

   utenTitteltekst;

   2010-04-21.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Psykososialt arbeidsmiljø.

   utenTitteltekst;

   2010-05-07.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobbing og marginalisering.

   utenTitteltekst;

   2010-06-07.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Trivsel på arbeidsplassen.

   utenTitteltekst;

   2010-06-16.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Zero og Respekt.

   utenTitteltekst;

   2010-09-16.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Proaktiv og reaktiv aggresjon.

   Videreutdanning i helse og sosial;

   2010-11-16.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Problemløsningsmodeller.

   Saf konferansen om mobbing;

   2010-11-26.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Veiledningsmodellen i Respektprogrammet.

   Saf konferansen om mobbing;

   2010-11-26.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobbingens psykologi.

   utenTitteltekst;

   2010-01-29.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Psykososialt miljø og mobbing.

   utenTitteltekst;

   2010-02-09.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobbingens psykologi.

   utenTitteltekst;

   2010-04-13.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Ungdom og marginalisering.

   utenTitteltekst;

   2010-04-21.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobbingens psykologi.

   Spesialistutdanning PPT;

   2010-04-26 - 2010-04-27.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Systemarbeid.

   utenTitteltekst;

   2010-04-29.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobbingens psykologi.

   Tillitsvalgt konferanse, Finansforbundet;

   2010-05-03.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Mobbingens psykologi.

   Handlingsplan for ungdom og fritid, Akershus fylkeskommune;

   2010-05-19.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Kontaktmobbing og digital mobbing.

   Ikke min vakt, Buskerud fylkeskommune;

   2010-11-29.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Tiltak mot mobbing.

   Ikke min vakt, Buskerud fylkeskommune;

   2010-11-26.

  • Roland, Erling

   (2010)

   Handlingsplan mot mobbing.

   Ikke min vakt, Buskerud fylkeskommune;

   2010-11-27.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Frykter filming i dusjen.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Eksplosjon i digital mobbing.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Kjendiseffekt ga mobbestopp.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Skolene blåser i mobbeprogram.

  • Roland, Erling

   (2009)

   30000 mobbes ukentlig i skolen.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Her blir mange mobbet.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Universitetet sliter med mobbing.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Her mobbes de ansatte.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Godt miljø gir flinke elever.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Utbredt med fyord blant barn.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Mindre tid til arbeid for trivsel.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Mobbing øker i skolen.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Færre skoler motarbeider mobbing.

  • Roland, Erling

   (2009)

   En av to homofile gutter mobbes.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Halvparten av homofile gutter mobbes.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Oppsiktsvekkende om mobbing.

  • Roland, Erling

   (2009)

   -Solhjell er nokså usynlig i mobbesaker.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Homofile gutter både mobber og blir mobbet.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Kampen mot mobbing nytter.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Rumpespark ga mobbestopp.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Barn tar etter voksnes nettmobbing.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Sår som ikke gror.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Gjengvolden kan ta av.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Regjeringen svikter mobbeofrene.

  • Roland, Erling

   (2009)

   -Fikenblad-Sponheim skyld i mer skolemobbing.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Slitsom prosess.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Duften av et klasserom.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Mobilrush blant seksåringer.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Raser mot denne skoledagboken.

  • Roland, Erling

   (2009)

   -Ikke fornuftig.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Ikke bekymret.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Vil gi karakterer i folkeskikk.

  • Roland, Erling

   (2009)

   -Blanke ark vil gi status.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Er Norges beste homoby.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Livet.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Homofile gutar er verste mobbarane.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Sjokkerende om mobbing.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Homofile gutter mobber mest.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Homofile mobbes mest - og mobber mest.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Homofile gutter mobber mest.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Uvesenet vokser.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Profilen: Mobbeprofessoren.

  • Roland, Erling

   (2009)

   De svakes forsvarere gjennom 20 år.

  • Roland, Erling

   (2009)

   En av fem politifolk mobbes på jobben.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Glad: Erling Roland, professor.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Mobbing skal straffes.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Til krig mot mobbing.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Aftenbladets statuett til Erling Roland.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Når en skole mister kontrollen.

   SAF's jubileumskonferanse;

   2009-05-11.

  • Roland, Erling

   (2009)

   ZERO programmet.

   utenTitteltekst;

   2009-09-23.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Mobbingens psykologi.

   utenTitteltekst;

   2009-12-11.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Mobbing og seksuell orintering.

   Fylkeskommunen i Vestfold;

   2009-11-23.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Mobbingens psykologi.

   Utdanningskonferansen i Hedmark og Oppland;

   2009-11-11.

  • Roland, Erling

   (2009)

   1) Mobbingens psykologi 2) Bygdetrollet og mobbing.

   Utdanningskonferansen i Rogaland;

   2009-11-03.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Skjult mobbing.

   Skjult mobbing;

   2009-04-27.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Skjult mobbing.

   Skjult mobbing;

   2009-04-29.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Temakveld Mobbing.

   utenTitteltekst;

   2009-03-17.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Gir et bedre omdømme et bedret busstilbud med mindre vold og mobbing av sjåførene?.

   utenTitteltekst;

   2009-02-03.

  • Roland, Erling

   (2009)

   Zero.

   utenTitteltekst;

   2009-04-22.

  • Roland, Erling

   (2008)

   Mishandlet av jentegjeng.

  • Roland, Erling

   (2008)

   kunnskapsløft har gitt mer mobbing.

  • Roland, Erling

   (2008)

   Dramatiske mobbetall/flere blir mobbet/.

  • Roland, Erling

   (2008)

   10 500 flere blir mobbet.

  • Roland, Erling

   (2008)

   Professor mener skolen må tenkte fag og miljø.

  • Roland, Erling; Flack, Tove

   (2008)

   Mia baksnakket, truet og isolerte andre jenter.

  • Roland, Erling

   (2008)

   Slik takler du mobberne.

  • Roland, Erling

   (2008)

   Bare ni skoler bruker kampanje mot mobbing.

  • Roland, Erling

   (2008)

   Hver tiende eleve mobbes av læreren.

  • Roland, Erling; Flack, Tove

   (2008)

   Et blikk kan være nok.

  • Roland, Erling

   (2008)

   Bidrar til mer mobbing.

  • Roland, Erling

   (2008)

   Viktig å passe på når barna bytter skole.

  • Roland, Erling

   (2008)

   Alene mot mobbing.

  • Roland, Erling

   (2008)

   Homofil frosset ut av bedehusmiljøet osv.

  • Roland, Erling

   (2008)

   Mobilmobbing øker.

  • Roland, Erling

   (2008)

   Mobbing er skoleleders ansvar.

  • Roland, Erling

   (2008)

   Mobbing av barn og unge.

  • Roland, Erling

   (2008)

   De hemmelige mobbe-kodene.

  • Roland, Erling

   (2008)

   For lav status.

  • Roland, Erling

   (2008)

   Tilbake til framtiden i den norske skolen.

  • Roland, Erling

   (2008)

   Flere mobbes-"Bodevik-effekten" er borte.

  • Roland, Erling

   (2008)

   Ungdomsskoleelever i Førde tør ikke dusje.

  • Roland, Erling

   (2008)

   Ja dette høres ut som en bortimot ensidig flegmatisk person.

  • Roland, Erling

   (2008)

   Fagartikkel til Utdanningsetaten i Oslo.

  • Roland, Erling

   (2008)

   God start Respekt.

   utenTitteltekst;

   2008-05-27.

  • Roland, Erling

   (2008)

   God start Respekt.

   utenTitteltekst;

   2008-05-28.

  • Roland, Erling

   (2008)

   Klasseledelse. veilederopplæring.

   utenTitteltekst;

   2008-09-10.

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2007)

   Immigrant Boys in Norway and Peer-Relations- Integration or Separation?.

   The IV Latin American Regional Congress of Cross-Cultural Psychology;

   2007-07-06 - 2007-07-09.

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2007)

   Bullying and Victimization among Norwegian and Immigrant Adolescents in Norway: The role of Proactive and Reactive Aggressiveness.

   The 13th European Conference on Developmental Psychology;

   2007-08-21 - 2007-08-25.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   The Respect programme.

   13th European Conference on Developmenta Psychology;

   2007-08-21 - 2007-08-25.

  • Roland, Erling

   (2007)

   God start.

   Klepp kommune;

   2007-05-23.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Problematferd.

   ConnectOSLO;

   2007-11-06.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Holdninger, verdier og elevsyn.

   Kurs for ansatte og foreldrekontakter;

   2007-05-09.

  • Roland, Erling; Størksen, Svein

   (2007)

   Zero.

   Zero Brussel;

   2007-08-21.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Mobbing fra sjefen verst.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Respekt - Klasseledelse.

   Respekt;

   2007-08-17.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Respekt - Klasseledelse.

   Respekt;

   2007-09-18.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Respekt - Klasseledelse.

   Respekt;

   2007-09-25.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Respekt - Klasseledelse.

   Respekt;

   2007-08-16.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Adferdsforsker slakter LO-ledelsen.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Mobbing fra sjefen verst.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Zero - når vil mobbingen ta slutt.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Snakk sammen, sier ekspert.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Slutter.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Tilfeldig mobbing.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Store skoler er helt greitt.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Må fjerne mobbelån fra MGP jr mobbeeksperter hardt ut mot NRK.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Fjern mobbelån fra Mjunior - GP.

  • Roland, Erling

   (2007)

   NRK må fjerne mobbelåt.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Krever at mobbelåt fjernes.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bare toppen av isfjellet.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bidrar i europeisk mobbeforskning.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Mobbing øker.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Alvorlig mobbesak.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Lærere ut mot læreplanen.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Digital mobbing vil øke.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Digital mobbing vil akselerere.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Oppspinn om mobilmobbing.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Den opprinnelige saken.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Seksåringer mobber på SMS.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Annenhver same - MOBBES.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Halvparten av samene har blitt mobbet.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for den siktede.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for trusselsiktet gutt.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for trusselsiktet 15-åring.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for siktet 15-åring på Askøy.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for siktet 15-åring på Askøy.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for siktet 15-åring på Askøy.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for siktet 15-åring på Askøy.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for siktet 15-åring på Askøy.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for siktet 15-åring på Askøy.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Barn mobbes med sms.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Bekymret for siktet skoleelev.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Seksåringer SMS-mobber.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Små barn mobber med tekstmeldinger.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Seksåringer mobber via mobilen.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Sjuåringer driver teknomobbing.

  • Roland, Erling

   (2007)

   - For enkelt å skylde på skolen.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Sjekkar homse-mobbing blant barn.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Mobber som foreldrene.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Dårlige forbilder.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Talte for mer autoritet.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Oppfordrer til mobbing.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Mobbing på SMS øker.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Stavanger-ungdom synes det er mindre mobbing nå.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Kamp mot mobbing.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Innkaller til krisemøte om mobbing.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Djupedal innkaller til krisemøte om mobbing.

  • Roland, Erling

   (2007)

   35.000 barn mobbes ukentlig.

  • Roland, Erling

   (2007)

   35.000 barn mobbes på skolen.

  • Roland, Erling

   (2007)

   35.000 barn mobbes hver uke på skolen.

  • Roland, Erling

   (2007)

   35.000 barn mobbes hver uke på skolen.

  • Roland, Erling

   (2007)

   35.000 barn mobbes hver uke på skolen.

  • Roland, Erling

   (2007)

   Kampen mot mobbing stanset.

  • Roland, Erling

   (2006)

   The Zero program against Bullying.

   utenTitteltekst;

   2006-04-27.

  • Roland, Erling

   (2006)

   The Zero anti-bullying program El programma "Zero". Contra el acoso.

   Congreso Convivencia y Escuela;

   2006-09-28 - 2006-09-30.

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling

   (2006)

   Zero - a Norwegian anti-bullying programme.

   Anti bullying programmes, their content and implementation;

   2006-11-29 - 2006-11-30.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Håndtering av problematferd Kursdag 2 i Respekt-programmet.

   Respekt-kurs;

   2006-09-05.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Klasseledelse Kursdag 3 i Respekt-programmet.

   Respekt-kursdag;

   2006-11-17.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Skolebarn uten ferieplaner.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Feil i mobbesak.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Professorkollegaer sliter med mobbekutt.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Har hjertet hos barna på bakerste benk.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Flere tusen barn gruer seg til skolestart.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Skolestart og Respekt-programmet.

  • Roland, Erling

   (2006)

   To elever utvist etter grovt overfall - Skolen må være tydelig.

  • Roland, Erling; Midthassel, Unni Vere

   (2006)

   Zero - Når vil mobbingen ta slutt?.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Eksporterer mobbeprogram til Latin-Amerika.

  • Roland, Erling

   (2006)

   UiS blir verdensledende på atferdsforskning.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Latin-Amerika får mobbehjelp.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Eksporterer mobbeprogram.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Eksporterer mobbeprogram.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Elever klager på bråk i skolen.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Elever klager på bråk i skolen.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Elever klager på bråk i skolen.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Elever klager på bråk i skolen.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Elever klager på bråk i skolen.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Elever klager på bråk i skolen.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Elever klager på bråk i skolen.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Elever klager på bråk i skolen.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norsk skole trenger mer disiplin.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norsk antimobbeprogram til Latin-Amerika.

  • Roland, Erling

   (2006)

   - Grov vold oftere.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Stavangerungdom mobbes på nett.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Elever skal få tydeligere lærere.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Klasseledelse.

   Lokal Pedagogikk konferanse;

   2006-03-14.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Klasseledelse.

   Pedagogisk konferanse;

   2006-03-26.

  • Roland, Erling

   (2006)

   God start - klasseledelse.

   Utdanningsetaten i Oslo;

   2006-04-19.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Klasseledelse og atferdsvansker.

   Regional konferanse Nordfjordregionen;

   2006-08-15 - 2006-08-16.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Relasjonsbygging og klasseledelse.

   Lokal konferanse;

   2006-09-06.

  • Roland, Erling

   (2006)

   God klasseledelse og god skolestart.

   Lokal konferanse Bømlo og omegn;

   2006-06-13.

  • Roland, Erling

   (2006)

   God start 1. kursdag Respekt.

   God start, 1. kursdag Respekt;

   2006-08-16.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Håndtering av problematferd Respekt kurs 2. kursdag, del I.

   Respekt;

   2006-09-05.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Klasseleiing og være en autorativ vaksen.

   Zero;

   2006-11-21.

  • Roland, Erling

   (2006)

   Håndtering av problematferd - del II Respekt kurs, 2. kursdag - del II.

   Respekt;

   2006-10-03.

  • Roland, Erling; Idsøe, Thormod

   (2005)

   Presentation of research on Aggression and Bullying.

   ?.

  • Roland, Erling

   (2005)

   Ekspertenes SMS-tips - Unge blir mer åpne av chatting.

  • Roland, Erling

   (2005)

   Violence in School.

   Peer Violence;

   2005-10-05 - 2005-10-06.

  • Roland, Erling

   (2005)

   Causes of School bullying.

   Taking Fear Out Of Schools, OECD Conference;

   2005-06-13.

  • Roland, Erling

   (2005)

   Psykososialt arbeidsmiljø på sykehuset.

   utenTitteltekst;

   2005-01-05.

  • Roland, Erling

   (2005)

   The Zero- program against bullying The Zero program and what the teacher can or should do.

   Peer Violence;

   2005-10-05 - 2005-10-06.

  • Roland, Erling

   (2005)

   The Norwegian Manifesto against Bullying School Bullying and Violence. Norwegian Resarch.

   School Bullying and Violence;

   2005-04-16.

  • Roland, Erling

   (2005)

   I stadig yngre hender.

  • Roland, Erling

   (2005)

   Mobbes via mobiltelefon.

  • Roland, Erling

   (2005)

   Kameramobil er mobbeverktøy.

  • Roland, Erling

   (2005)

   Tar MMS-bilder i dusjen.

  • Roland, Erling

   (2005)

   Færre mobber med mobil.

  • Roland, Erling

   (2005)

   Dusjbilder havner på internett.

  • Roland, Erling

   (2005)

   Hver fjerde ungdom frykter mobilmobbing.

  • Roland, Erling

   (2005)

   Dag Hareide på feil mobbespor.

   Skolepsykologi.

   ISSN 0333-0389.

   Hefte 40:01:00.

   s.51-53.

  • Roland, Erling

   (2003)

   Mobbing et økende problem.

  • Roland, Erling; Fandrem, Hildegunn

   (2003)

   Sosiale og emosjonelle vansker hos unge i ungdomskole/videregående skole - Funderinger over hva som er særpreget ved dagens oppvekstvilkår.

   Landsdelssamling for PPT;

   2003-03-25 - 2003-03-26.

  • Roland, Erling

   (2002)

   Mobbing gjennom mobiltelefon.

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Hefte Nr 3/2002.

   s.3-8.

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling

   (2000)

   Strategier for lokalt utviklingsarbeid i Samtak.

   ?.

   Hefte 5.

   s.19-32.

  • Roland, Erling

   (2000)

   Improvements in Classroom Manangement: Impact on Bullying.

   ?.

  • Roland, Erling

   (1998)

   Bullying in School: Three national innovations in Norwegian schools over a period of 15 years.

  • Roland, Erling

   (1996)

   Lærermobbing av elever.

   Norsk Skoleblad.

   ISSN 0029-2117.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Roland, Erling Georg

   (2018)

   Tiltak mot mobbing.

  • Roland, Erling Georg

   (2018)

   Mobbing: Forebygging.

  • Roland, Erling Georg

   (2018)

   Mobbing: avdekking.

  • Roland, Erling Georg

   (2018)

   Mobbing: tiltak.

  • Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Dialogfilm - Hva er mobbing.

  • Roland, Erling Georg

   (2017)

   Mobbing: definisjon og drivkrefter.