Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Gunnerud, Hilde Lowell; ten Braak, Dieuwer; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Donolato, Enrica; Melby-Lervåg, Monica

   (2020)

   Is bilingualism related to a cognitive advantage in children? A systematic review and meta-analysis

   Psychological bulletin

   ISSN 0033-2909.

   DOI: 10.1037/bul0000301

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2020)

   Relations between play skills and mathematical skills in toddlers

   ZDM: Mathematics Education

   ISSN 1863-9690.

   Volum 52.

   Hefte 4.

   s.703-716.

   DOI: 10.1007/s11858-020-01141-1

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Iversen, Børge; Jegodtka, Aljoscha Jakob

   (2020)

   “ONE POTATO, TWO POTATOES …” Mathematics in an outdoor setting

   Routledge

   s.13-27.

  • Salomonsen, Tone; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Boys who score low in mathematics at toddler age: How are their math skills compared with those of low-performing girls?

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 27.

   Hefte 5.

   s.601-615.

   DOI: 10.1080/1350293X.2019.1651952

  • Räsänen, Pekka; Daland, Espen; Dalvang, Tone; Engström, Arne; Korhonen, Johan; Kristiansdòttir, Jonina; Lindenskov, Lena; Bent, Lindhardt; Óskarsdóttir, Edda; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Träff, Ulf

   (2019)

   Mathematical Learning and Its Difficulties: The Case of Nordic Countries

   Springer

   s.107-125.

   DOI: 10.1007/978-3-319-97148-3_8

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Toddlers’ play in ECEC institutions from a gender perspective

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 27.

   Hefte 2.

   s.241-256.

   DOI: 10.1080/1350293X.2019.1580335

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Salomonsen, Tone

   (2019)

   Weak mathematical skills at an early age: persistent or temporary? Children with weak mathematical skills and their development from toddlers to preschoolers

   Early Child Development and Care

   ISSN 0300-4430.

   Volum 189.

   Hefte 4.

   s.670-682.

   DOI: 10.1080/03004430.2017.1337753

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Gender differences in toddlers' language and participation in language activities in Norwegian ECEC institutions

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 26.

   Hefte 3.

   s.375-392.

   DOI: 10.1080/1350293X.2018.1463905

  • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Tønnessen, Finn Egil

   (2018)

   Development of motor-life-skills: variations in children at risk for motor difficulties from the toddler age to preschool age

   European Journal of Special Needs Education

   ISSN 0885-6257.

   Volum 33.

   Hefte 1.

   s.118-133.

   DOI: 10.1080/08856257.2017.1306964

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Dahle, Anne Elisabeth

   (2018)

   The influence of home language on dual language toddlers’ comprehension in Norwegian

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 26.

   Hefte 6.

   s.833-854.

   DOI: 10.1080/1350293X.2018.1533704

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Utviklingsspor av matematikk hos de yngste barnehagebarna

   Fagbokforlaget

   s.447-460.

  • Giske, Rune; Ugelstad, Ingunn Berrefjord; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Eikeland, Synnøve; Tønnessen, Finn Egil; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Toddlers' social competence, play, movement skills and well-being: an analysis of their relationship based on authentic assessment in kindergarten

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 26.

   Hefte 3.

   s.362-374.

   DOI: 10.1080/1350293X.2018.1431453

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil

   (2017)

   Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills?

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 25.

   Hefte 1.

   s.72-88.

   DOI: 10.1080/1350293X.2015.1062664

  • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2016)

   Motor-life-skills of toddlers – a comparative study of Norwegian and British boys and girls applying the Early Years Movement Skills Checklist

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 24.

   Hefte 1.

   s.115-135.

   DOI: 10.1080/1350293X.2014.895560

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2016)

   Central skills in toddlers’ and pre-schoolers’ mathematical development, observed in play and everyday activities

   Nordisk matematikkdidaktikk

   ISSN 1104-2176.

   Volum 21.

   Hefte 4.

   s.57-78.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2015)

   Toddlers Master Everyday Activities in Kindergarten: A Gender Perspective

   Early Childhood Education Journal

   ISSN 1082-3301.

   Volum 44.

   Hefte 4.

   s.349-358.

   DOI: 10.1007/s10643-015-0718-1

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2014)

   Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen

   Fagbokforlaget

   s.65-90.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2014)

   Utviklingsspor av matematikk hos de yngste barnehagebarna

   Fagbokforlaget

   s.441-453.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Are weak mathematical skills in early age a sign of later difficulties in mathematics? What do we know and what are we seeking?

   Portal forlag

   s.33-52.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Knivsberg, Ann-Mari

   (2012)

   The Mathematical Competencies of Toddlers Expressed in Their Play and Daily Life Activities in Norwegian Kindergartens

   International Journal of Early Childhood

   ISSN 0020-7187.

   Volum 44.

   s.91-114.

   DOI: 10.1007/s13158-011-0050-x

  • Hadland, Kari K.; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2009)

   Hvordan er læreverk i matematikk for 8. klasse tilpasset lesesvake elever?

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 74.

   Hefte 7.

   s.14-19.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2009)

   Inledning

   s.10-12.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2009)

   Observationsmomenten

   s.43-61.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Lunde, Olav

   (2009)

   Individen

   s.26-34.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2009)

   Barnehagematematikk - matematikklæring i barnehagekulturen

   s.21-30.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2009)

   A comparison of performance in solving arithmetical word problems by children with different levels of achievement in mathematics and reading

   Investigations in Mathematics Learning

   ISSN 1947-7503.

   Volum 1.

   Hefte 3.

   s.49-72.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2009)

   Ulike regnere og ulike typer regning

   Universitetsforlaget

   s.21-33.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2009)

   Children's early mathematical development and relations to development of language, movement and social skills

   s.101-107.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Lunde, Olav

   (2008)

   Individet

   Aschehoug & Co

   s.17-23.

  • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   "Ti er ikke ti, men fem" - Tallbegrepsutvikling som matematikkfaglig fokus

   Universitetsforlaget

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   Innledning

   Aschehoug & Co

   s.4-5.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   Observasjonspunktene

   Aschehoug & Co

   s.30-47.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Lesing og regning

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Hefte 4.

   s.4-10.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Utvikling av regneferdigheter hos elever på ulike ferdighetsnivå i lesing og matematikk

   s.219-226.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   Performance in solving arithmetic problems: a comparison of children with different levels of achievement in mathematics and reading

   European Journal of Special Needs Education

   ISSN 0885-6257.

   Volum 21.

   Hefte 3.

   s.233-250.

  • Engen, Liv; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   Om barn, blåfjær og skriftspråklig læring. Kartlegging av lese-skrive-og regneferdigheter: hvorfor og hvordan

   Universitetsforlaget

   s.252-271.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Fauskanger, Janne

   (2006)

   Antall, rom og form

  • Engen, Liv; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   Om barn, blåfjær og skriftspråklige ferdigheter Kartlegging av lese-, skrive og regneferdigheter

   Universitetsforlaget

   s.252-269.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   Å lese i matematikken hva betyr elevenes leseferdighet for tilrettelegging av matematikk?

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 71.

   Hefte 4.

   s.51-55.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Haaland, Ivar

   (2005)

   Matematikkfaget ved lærerutdanningen i Stavanger

   s.55-64.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2005)

   Skriftspråkvansker i norsk og matematikk:to sider av samme sak?

   Det Norske Samlaget

   s.202-214.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2002)

   Hvilke sammenhenger er det mellom lese-og skrivevansker og matematikkvansker? Et nylig igangsatt prosjekt i Hå kommune

   s.207-211.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2002)

   Barns matematikk. Fra ikke-tema til del av førskolelærerutdanningen

   s.64-74.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (1997)

   Bruk av logg som metode for evaluering av undervisning

   UNIPED (Tromsø)

   ISSN 1500-4538.

   Volum 3.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Johnsen-Høines, Marit; Johnsen-Høines, Marit

   (1996)

   Eventyr, hva har det med matematikk å gjøre?

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (1994)

   Møtet med den formelle matematikken

   s.24-37.

 • Bøker og kapitler
  • Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius Andre Leie barnehage; Lund, Andreas; Olsson, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette

   (2020)

   Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1

  • Bergsmo, Hilde Skaar; Dalvang, Tone; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2020)

   MIO, Matematikken-Individet-Omgivelsene. Håndbok.

   Aschehoug & Co

  • Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius; Lund, Andreas; Olsson, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette

   (2020)

   Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene: Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025. Delrapport 2.

  • Solem, Ida Heiberg; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Det matematiske barnet

   Caspar Forlag

  • Dalvang, Tone; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Svingen, Olaug Ellen Lona

   (2016)

   Anbefalinger for arbeid med barn og unge som presterer lavt i matematikk

  • Klausen, Tove Grønning; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2016)

   Regnefaktaprøven

  • Bergem, Ole Kristian; Goodchild, Simon; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Nortvedt, Guri A.; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2015)

   REALFAG. Relevante-Engasjerende-Attraktive-Lærerike. Rapport fra ekspertgruppa for realfagene

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Engen, Liv

   (2014)

   Tilpassing for skriftspråklig læring. Kartlegging av barns lese-, skrive- og regneferdigheter - hvorfor og hvordan

   Universitetsforlaget

   s.273-292.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Inledning

   s.7-9.

  • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone

   (2013)

   Matematikken-Indvidet-Omgivelserne

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Lunde, Olav

   (2013)

   Individet

   s.23-30.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Observationspunkterne

   s.39-57.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2010)

   Aspects of children's knowledge and competences in preschool age. Session overview

   s.67-68.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2009)

   Å regne i alle fag

   Universitetsforlaget

  • Davidsen, Hilde Skaar; Lunde, Olav; Løge, Inger Kristine; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone

   (2009)

   Handledning til MIO, Matematiken Individen Omgivningen

  • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone

   (2008)

   MIO-Matematikken-Individet-Omgivelsene. Håndbok

   Aschehoug & Co

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   Temahefte om antall, rom og form i barnehagen

   Hefte 9.

  • Solem, Ida Heiberg; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2008)

   Det matematiske barnet. 2.utgave

   Caspar Forlag

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Tjomsland, Sigve; Davidsen, Hilde Skaar

   (2008)

   Bruk av MIO i barnehage og skole

   s.50-51.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   Stavangerprosjektet-Det lærende barnet-matematikkdelen

   s.18-19.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Iversen, Synnøve

   (2008)

   The Learning Child- The Stavanger Project, Inter-connective aspects of the development of language, mathematics, movement and social skills

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Iversen, Synnøve

   (2008)

   The Learning Child-The Stavanger Project, Observing children during play and daily life activities. Methodological issues

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   11-boken min. En bok om elleve og sammenligningsord

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   15-boken min. En bok om 15 og pluss og minus

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   14-boken min. En bok om fjorten, vekt og volum

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   13-boken min. En bok om tretten og penger

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Aspects of arithmetical performance related to reading performance: a comparison of children with different levels of achievement in mathematics and reading at different age levels

   Hefte 30.

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   10-boken min. En bok om ti og tiervenner

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   12-boken min. En bok om tolv og klokka

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   4-boken min. En bok om fire og former

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   6-boken min. En bok om seks og tallbilder

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   9-boken min. En bok om ni og plasseringsord

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   8-boken min. En bok om åtte og alder

  • Greig, Elna; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   1-boken min. En bok om en og mange

  • Greig, Elna; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   2-boken min. En bok om to og par

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   3-boken min. En bok om tre og liten, større og størst

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   5-boken min. En bok om fem og fingertelling

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   7-boken min. En bok om sju og ukedagene

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   Moro med tall

  • Solem, Ida Heiberg; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2004)

   Det matematiska barnet

  • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2003)

   Tangenten; Tema: begynneropplæring

   Hefte 14. årgang; nr:2.

  • Solem, Ida Heiberg; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2001)

   Det matematiske barnet

   Caspar Forlag

  • Melberg, Jorunn; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (1998)

   Historien om hvordan "Dragene i Ullandhaugskogen" ble skapt. Erfaringer fra et temaarbeid med seksåringer, med vekt på drama og matematikk

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (1997)

   Barns eventyrlige matematikkverden. En prosjektrapport fra feltstudie gjennomført i en 3-7 års avdeling høsten 96

  • Tveitereid, Morten; Lorentzen, Lisa; Reikerås, Elin Kristi Lie; Jorde, Doris

   (1997)

   Tiltak for å styrke matematikk, naturvitenskap og teknologi i norsk utdanning. Sluttrapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kirke-, utdannings-og forskningsdepartementet

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (1996)

   Matematikkommunikasjon med små barn

  • Henjum, Jon; Jahr, Einar; Lindén, Nora; Munter, Jacob Linde; Reikerås, Elin Kristi Lie; Høines, Marit Johnsen; Fosse, Trude; Fosse, Trude

   (1996)

   De små teller også. Matematikken i førskolepedagogikken

 • Formidling
  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2020)

   Matematikk i barnehagealder – perspektiver fra forskningen i FILIORUM

  • Munthe, Elaine; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Cranner, Kristin Vestrheim

   (2020)

   UiS overtar ansvaret for skandinavisk barnehageforskningsdatabase

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2020)

   Tidlig innsats-hva kan resultatene fra Stavangerprosjektet fortelle oss-og hva jobber vi videre med?

  • Esmaeeli, Sara; Walgermo, Bente R.; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2020)

   Barn med svak språklig kompetanse i barnehagen og overgangen til skolens begynneropplæring i lesing og skriving

  • Walgermo, Bente R.; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2020)

   Barn med svak språklig kompetanse i barnehagen & overgangen til skolens begynneropplæring i lesing og skriving

  • Bjerkestrand, Mimi; Johansen, Anja; Tvinnereim, Endre; Korsvold, Lilly; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Heimburg, Dina Von; Sadownik, Alicja R.

   (2020)

   Verdi-og kunnskapsgrunnlag for fremtidens barnehage

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil

   (2020)

   Sammenhenger mellom barns språklige og motoriske utvikling i barnehagealder

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2020)

   FILIORUM-hvem er vi og hva gjør vi

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Wagner, Åse Kari H.

   (2020)

   Skolestart: Se til barnehagen!

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Hvilke synergier mellom praksis og forskning åpner arbeidet i FILIORUM-Senter for barnehageforskning for?

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Stavangerprosjektet-Det lærende barnet Hovedfunn

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Presentation of FILIORUM - Center for Research in Early Childhood Education and Care and Department of Early Childhood Education

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Lek-læring og kjønnsperspektivet i barnehagen- basert på resultater fra Stavangerprosjektet

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Ofstad, Gunn Helen; Hoel, Trude

   (2019)

   Gutter og lesing i barnehagen

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2019)

   Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. Hva er våre hovedfunn?

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Sammenhenger mellom lek og matematikk

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Størksen, Ingunn

   (2019)

   Leik eller læring i barnehagen, eller ja takk begge deler?

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Størksen, Ingunn

   (2019)

   Lek eller læring i barnehagen, eller ja takk begge deler?

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   FILIORUM Center for Research in Early Childhood Education and Care

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude

   (2019)

   Play outdoor, learn indoor? Emergent literacy as part of an outdoor Activity.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Vinn-vinn, for alle parter

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   FILIORUM - Senter for barnehageforskning Hvem er vi? Hvorfor ble vi til? Hvordan jobber vi?

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Målet er å utarbeide en verktøykasse barnehagene kan bruke for å fremme lek, tilhørighet og kommunikasjon

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Barns matematiske utvikling fra to til ti år, resultater fra Stavangerprosjektet

  • Gunnerud, Hilde Lowell; ten Braak, Dieuwer; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Melby-Lervåg, Monica

   (2019)

   Har flerspråklighet en kognitiv fordel? Foreløpige resultater fra en meta-analyse.

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   The influence of home language on dual language toddlers comprehension in Norwegian

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Introduksjon om Forum FILORUM ved oppstart 4.12.2018

  • Størksen, Ingunn; Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   FILIORUM - Hvor står prosjektet nå?

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Presentasjon av strategiplan for FILIORUM senter for barnehageforskning 2018-2023

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Sammenhenger mellom språk, lek og sosial kompetanse hos de yngste barna i barnehagen

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Innspill fra Lesesenteret til høring om behovet for evaluering av seksårsreformen med sikte på å innrette skolen slik at den bedre ivaretar behovene til de yngste elevene

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Early identification of risk of arithmetical difficulties

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Salomonsen, Tone

   (2018)

   Gender differences in toddler and preschool children’s early mathematics

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Tverrfaglige muligheter og utfordringer i FILIORUM- nytt barnehageforskningssenter ved UiS

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Stavangerprosjektet mot slutten og oppstart av FILIORUM

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Ny forskning: – Kan se om en toåring blir flink på skolen

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   De fulgte tusen barn over ti år - nå får vi vite hva de har funnet ut

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Forskere har fulgt over 1300 barn i ti år

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Avslutningskonferanse Lesesenteret

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Seksårsreformen

  • Størksen, Ingunn; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rege, Mari

   (2018)

   Går ikke i barnehage for å bli flinke

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   Volum 126.

   s.26-26.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Tidlig innsats starter i barnehagen

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2018)

   Forskningsresultater fra Stavangerprosjektet-Det lærende barnet

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; ten Braak, Dieuwer

   (2018)

   Leke eller lære i barnehagen?

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Alvestad, Marit; ten Braak, Dieuwer

   (2018)

   Fri lek eller læring i barnehagen?

  • Giske, Rune; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Sammenhenger mellom barns trivsel, social kompetanse, lek og motoriske ferdigheter

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Stavangerprosjektet - Funn og samarbeid med kommunen

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Kjønnsforskjeller alt i barnehagen?

  • Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Buch-Iversen, Ida

   (2018)

   Betydningen av ordavkoding og vokabular for leseforståelse på 5. trinn

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Resultater fra Stavangerprosjektet

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Children’s own mathematical activities as a starting point – Bishops influence on preschool mathematics education in Norway, from 1995 until today

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Stavangerprosjektet - Det lærende barnet

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Guttene henger etter allerede som 2-åringer

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   I denne barnehagen trenar barna motorikk tre ganger i veka

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Klare kjønnsrollemønstre i lokale barnehager

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Utvikling av regnefakta fra 2. til 5.klassetrinn

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Stavangerprosjektet.Forskningsfunn det siste året

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Stavangerprosjektet og bruk av Regnefaktaprøven

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas

   (2017)

   Svake motoriske ferdigheter og relasjonen til matematisk utvikling i tidlig alder

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Det viktige blikket for hvert barn

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Solem, Ida Heiberg; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   "Det matematiske barnet"-klassiker i ny utgave

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Bedre kunnskap om norske barnehagebarns matematiske utvikling

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   10 år med verdifull kunnskap om barns utvikling

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Funn fra Stavangerprosjektet i internasjonalt tidsskrift

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Nytt fra Stavangerprosjektet

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder-resultater fra Stavangerprosjektet

  • Dahle, Anne Elisabeth; Buch-Iversen, Ida; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Ordavkoding og vokabular hos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Vi skal ikke la barna få telle på fingrene ukritisk år etter år

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Buch-Iversen, Ida

   (2017)

   Ferdigheter i ordavkoding og vokabularhos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere

  • Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Buch-Iversen, Ida

   (2017)

   Ferdigheter i ordavkoding og vokabular hos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere

  • Dahle, Anne Elisabeth; Buch-Iversen, Ida; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Ordavkoding og vokabular hos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Mye må endres skal skolen favne alle, mener skoleforskere

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2016)

   Svag motorik hos små børn kan føre til svag matematisk udvikling

   0-14 : nul til fjorten : pædagogisk tidsskrift for daginstitutioner og klubber

   ISSN 0906-5873.

   Volum 26.

   Hefte 1.

   s.92-93.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2016)

   Stavangerprosjektet- Det lærende barnet

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas

   (2016)

   Weak motor-life-skills and relations to mathematical development in early age

  • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2016)

   Weak motor-life-skills and relations to mathematical development in early age

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagerelevant forskning på Lesesenteret

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2016)

   Knøttsmå forskere skal lære seg realfag

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Mädchen sind Jungen als Kleinkinder weit voraus

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Mädchen sind den Jungs schon früh voraus

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Двухлетние девочки опережают мальчиков

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Kindergarten - Jungen haben weniger Interesse an Sprachaktivitäten

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Kleine Mädchen sind kleinen Jungs weit voraus

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Studie: Zweijährige Mädchen haben Buben viel voraus

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Kleine Mädchen sind selbstständiger!

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Mädchen sind viel weiter als Buben - zumindest als Zweijährige

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Toddlers With Poor Language Skills Fall Behind in Play

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Two-year-olds with poor language skills fall behind at play

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Ny norsk forskning: Språksvake toåringer faller utenfor sosialt

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Even as two-year-olds, girls are more independent, sociable, study suggests

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Var du en haj til at samle lego-klodser? Børn med god motorik har nemmere ved at regne den ud

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Kindergarten-Studie: So weit sind Mädchen Jungen voraus

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Småbørn med god motorik er bedre til matematik

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Curice su u dobi od dvije godine mnogo neovisnije i društvenije od dječaka

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Le bimbe apprendono il linguaggio prima dei maschietti: lo studio

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   2살까지는 남자보다 여자가 더 똑똑하다" (연구)

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   God motorikk kobles til gode matteferdigheter hos små barn

  • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Tønnessen, Finn Egil

   (2015)

   Relations between motor and language skills at age 2:9 and 4:9. Findings based on authentic assessment Kindergartens from the Stavanger Project

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Κορίτσια ή αγόρια; Ποια παιδιά είναι πιο ανεξάρτητα;

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Mit Zwei haben Mädchen Jungs schon viel voraus

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Les filles plus autonomes et plus sociables que les garçons dès l’âge de deux ans

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Diferenţe surprinzătoare între fetele şi băieţii de vârsta de doi ani. ''Ne-am aşteptat să găsim diferenţe, dar ele au fost atât de mari''

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Meisjes van 2½ in alledaagse activiteiten beter dan jongens

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Pikkutytöt poikia taitavampia arjessa

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Девочки самостоятельнее мальчиков уже с двух лет

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Tweejarige meisjes lopen voor op jongetjes

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Djevojčice su u dobi od dvije godine društvenije i neovisnije od dječaka

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Studiu fără precedent efectuat pe 509 de fete. Ce li se întâmplă cu adevărat

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Por qué a los dos años las niñas aventajan tanto a los niños

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   STUDIU. Fetele sunt la vârsta de doi ani mai independente și mai sociabile decât băieții

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Fetele au mai multe abilitati sociale decat baietii

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Kunnskapsdepartementets realfagssatsing i Stavangerbarnehagene

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Tutkijat yllättyivät: Parivuotiaiden tyttöjen ja poikien ero luultua suurempi

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hatalmasak a különbségek a bölcsis fiúk és lányok között

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Überraschend große Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Stavangerprosjektet-Det lærende barnet: Et ekte samarbeidsprosjekt

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   An insight into children’s early development

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Schneller ohne Windel: Mit Zwei haben Mädchen Buben viel voraus

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Stavangerprosjektet - Det lærende barnet, barnehagedelen

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Già a tre anni le bambine sono più indipendenti dei maschi

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Independente desde criança

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Piger er mere selvstændige end drenge allerede i børnehaven

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Authentic assessment

   PAN european networks science and technology

   Hefte 17.

   s.173-175.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Pikkutytöt poikia taitavampia arjessa

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens desde crianças, diz estudo

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Forskningsfunn 2014-2015 i Stavangerprosjektet

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Las niñas, más hábiles que los niños, revela estudio

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer faller utenfor leken

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Betydningen av årets forskningsresultater i Stavangerprosjektet for arbeidet I PPT-Fysio/ergoterapitjenesten

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Meisjes zijn beter dan jongens

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Toåringer med dårlig språk faller utenfor sosialt

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   - Språksvake barn faller utenfor i lek

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer faller utenfor i lek

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Two-year-olds with poor language skills fall behind at play

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Deklice so pri dveh letih bolj samostojne in družabne kot dečki

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Meland, Aud Torill; Toft, Trond Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Stavangerprosjektet får internasjonal oppmerksomhet

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer henger ikke med i leken

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Dziewczynki są bardziej samodzielne niż chłopcy

  • Gunnerud, Hilde; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2015)

   Tracks of Mathematical Development in Kindergarten. Toddlers mathematical competences observed in play and daily life

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake barn faller utenom leken

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Two-year-olds with poor motor function display poor mathematical skills

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hatalmas a különbség fejlődésben a bölcsis fiúk és lányok között

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Miss Independent: Toddler Girls Have an Edge on Boys

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Toddlers who have poor motor skills may be bad in math, research reveals

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Estudio revela que a la edad de dos años las niñas aventajan en aprendizaje a los niños

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Svak motorikk kobles til svake matematikkferdigheter

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Dziewczynki uczą się szybciej niezależności i samodzielności

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Jenter mer selvstendige og sosiale allerede som toåringer

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2014)

   Amalie raser forbi Mathias Ny studie: Jentene går fra guttene allerede i barnehagen

  • Halsan, Alexandra; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2014)

   Jenter har bedre motorikk enn gutter

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2014)

   Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. En mikropresentasjon

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Dahle, Anne Elisabeth

   (2014)

   Stavanger prosjektet - Det lærende barnet. Om prosjektet og skolenes bidrag

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2014)

   Stavangerprosjektet- Forskningsfunn det siste året

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2014)

   Tidlig start, tidlig innsats – matematikk og naturfag i barnehagen

  • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kristi Lie; Tønnessen, Finn Egil

   (2014)

   Prediction of the Development of Children’s Everyday Motor Competency in Early Childhood Education Institutions

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil

   (2014)

   Barns matematiske og motoriske utvikling

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil

   (2014)

   The relation between mathematical skills and motor skills in toddlers

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Store skilnader mellom barn i norske barnehagar

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Stavangerprosjektet

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 4.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Norske barn må lære mer

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   They will catch up, right? gender differnces in toddlers language

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Hoel, Trude

   (2013)

   Research on early development and later reading skills. How to make children interested in reading at early age

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Ti mattetips til foreldre

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Store skilnader mellom barn i norske barnehager

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Barn lærer for lite i barnehagen

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Toddler's mathematical competencies expressed through play and daily life. With examples from the numerical area

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   2 år og allerede på vei inn i matematikkens spennende verden

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Dahle, Anne Elisabeth; Bjørg, Jølbo

   (2013)

   Stavangerprosjektet-Det lærende barnet

  • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Dynamics and stability in the development of motor competency from toddler- to preschool age

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Toddlers with weak results in mathematics and their development through kindergarten age

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   Kan mer om former enn om tall

   Univers - magasin fra Universitetet i Stavanger

   ISSN 1893-2355.

   Hefte 2.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   Taking the measure of toddlers

   ScienceNordic

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   Norske barn teller dårligere

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   Barn som lærer matte tidlig blir ofte flinkere på skolen

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   Barn trenger matematikk

   Glade barn i barnehagen

   Hefte 2.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Toft, Trond Egil; Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Barn leker og teller

   VG : Verdens gang

   ISSN 0805-5203.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Toft, Trond Egil

   (2012)

   Trenger vi kunnskap om barns utvikling?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   Toddler's mathematical competencies expressed through play and daily life. With examples from the numerical area

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   To år og allerede på vei inn i matematikkens spennende verden!

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   Hva har vi gjort, hvor står vi nå og hvor går vi?

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Fløysvik, Vibeke Seppola

   (2012)

   Stavangerprosjektet, hva har dere funnet?

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   "Fukt, môrker och skrymslen dit solen aldrig når"- et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt

   Naturfag

   ISSN 1504-4564.

   Hefte 1.

   s.23-25.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   Når tallene går i surr

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Knivsberg, Ann-Mari

   (2012)

   Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Metode, deltakere, prosedyrer og organisering

  • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Mål og teoretisk forankring

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2011)

   Lese og skrive i matematikkfaget

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Fauskanger, Janne; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2011)

   Det helhetlige barnet

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine

   (2011)

   Metode for datainnsamling i Stavangerprosjektet

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2011)

   Stavangerprosjektet, hvor er vi nå og hvordan er veien videre?

  • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2011)

   Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Nåværende status, noen resultater og plan for det videre arbeidet

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2011)

   Matematikk hos 2 åringene

  • Jenssen, Cathrine; Erlien, Wenche; Blå, Berit Hope; Gjervan, Marit; Svolsbru, Gro; Bleka, Målfrid; Øvereng, Liv Kristin; Olsen, Arild Torvund; Matre, Synnøve; Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Bones, Gerd Åsta

   (2011)

   Kreative innganger til tverrfaglig arbeid

   Verktøykassa/ Pedagogisk Forum

   Hefte 1.

   s.45-48.

  • Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2011)

   Matematikkutvikling hos premature barn, hva vet vi?

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2011)

   Kompetanse på hverdagsaktiviteter, hva kan vi si noe om ut fra de data vi har i Stavangerprosjektet?

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2011)

   Lesevansker og regning: ”Han strever med lesing, men regning går stort sett bra”

   Lesesenteret, nettsider

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas

   (2011)

   Bevegelse binder all læring sammen

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2010)

   Aspects of children's knowledge and competences in preschool age. Session overview

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2010)

   Språk og matematikk

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Fløysvik, Vibeke Seppola

   (2010)

   Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Metode og praktiske erfaringer

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2010)

   Stavangerprosjektet- Det lærende barnet

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2010)

   Språkets rolle i matematikkutviklingen

  • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2010)

   Stavangerprosjektet-Det lærende barnet

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Kverneland, Siri

   (2010)

   Et trenet blikk

  • Knivsberg, Ann-Mari; Løge, Inger Kristine; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2010)

   Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Teori, metode og resultater

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine

   (2010)

   Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. Hvor vi er i prosjektet og litt om hva vi finner ut fra de første analysene

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2010)

   Matematikk er gøy!

   gonytt

   Volum 4.

   s.10-11.

  • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie; Kverneland, Siri; Sjøthun, Bente

   (2009)

   Læring i barnehagen. Stavangerprosjektet- det lærende barnet

  • Salomonsen, Tone; Reikerås, Elin Kristi Lie; Knivsberg, Ann-Mari

   (2009)

   Assessing toddlers and pre-school children's mathematics

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2009)

   Matematikk for de små

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   Følger Mattis og Martine i åtte år

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   Lestur og reikningur Lesing og regning

   ?

   Volum 18.

   Hefte 1.

   s.53-58.

  • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Kaltvedt, Elsa; Larsen, Else Mari

   (2008)

   Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Introduksjonskurs for assistenter i barnehagene

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   Følger Stavangerbarns utvikling

  • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie; Kopperstad, Mona

   (2008)

   Omfattende studie av barns utvikling

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   Tre-to-ett fag! Erfaringer fra arbeid med GLSM ved UiS

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   Sammenhenger mellom regning og lesing + Stavangerprosjektet

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   Små ingeniørspirer

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   Om forskergruppen "Lesevansker og komorbiditet"

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   Matematikk og språk, hånd i hånd

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Iversen, Synnøve

   (2008)

   Observing children during play and daily life activities. Methodological issues

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   Stavangerprosjektet-Det lærende barnet-matematikkdelen

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Kopperstad, Mona

   (2008)

   Hva kan Martine, Mattis og Eirik Martin lære oss?

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Kopperstad, Mona

   (2008)

   Stavangerprosjektet- Det lærende barnet. Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Iversen, Synnøve

   (2008)

   Inter-connective aspects of the development of language, mathematics, movement and social skills

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   Barnehagematematikk - matematikklæring i barnehagekulturen

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Tjomsland, Sigve; Davidsen, Hilde Skaar

   (2008)

   Bruk av MIO i barnehage og skole

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   Aspects of arithmetical performance related to reading performance

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   Lek med tall

  • Knivsberg, Ann-Mari; Iversen, Synnøve; Løge, Inger Kristine; Reikerås, Elin Kristi Lie; Thorsen, Arlene Arstad

   (2007)

   Stavangerprosjektet. Det lærende barnet

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Forskning på lesing og regning

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Føsker, Line I. R.; Føsker, Line I. R.

   (2007)

   Regn med de minste

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Matematikk og lesing

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Lesesvake kan være regnesterke

  • Løge, Inger Kristine; Iversen, Synnøve; Reikerås, Elin Kristi Lie; Knivsberg, Ann-Mari

   (2007)

   Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Introduksjonskurs for assistenter i barnehagene

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Lesesvake kan vera reknesterke

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Barns matematiske utvikling

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Children's early mathematical development and relations to development of language, movement and social skills

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Matematikk i tidlig alder hjelper!

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Forskning på sammenhenger mellom lesing og regning, betydning for GLSM?

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Perspektiver på det å lære seg å regne og det å lære seg å lese

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Lesing og regning

   ?

   Volum 55.

   Hefte 1.

   s.4-9.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Forsker på læring av tall og tekst

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Tekst og tall blir bare tull

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Matematikkmestring og matematikkvansker

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Betydningen av telleramse og tallsymboler i barns tidlige matematikkutvinkling. Kommentar til Bo Johanssons funn

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Relasjoner mellom regning og lesing-hva vet vi og hva vet vi ikke?

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Lesesvake kan vera reknesterke

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Dårlige læsere kan godt regne-de skal bare have en blyant

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Engen, Liv

   (2007)

   Skriftspråklig leik og læring

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Læsning og regning

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   Bilder og matematikktekster. Lesing av bilder og tekst i matematikken-fra læreplan til elevens læring

  • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie; Mosvold, Reidar

   (2006)

   Matematikk for små og store

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   Matematikk og små barn

   ?

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   Om Oles matematikkvansker

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   Matematikkmestring og matematikkvansker

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   Antall, rom og form. Nytt fagområde i rammeplanen

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   Vi undervurderer barna

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   Matematikkvansker og sammenhengen med lesevansker - fra et spesialpedagogisk perspektiv

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Iversen, Synnøve

   (2006)

   Mestring av ferdigheter i et utviklingsperspektiv - med særlig fokus på de sårbare barna

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   Å lese og skrive i matematikken. Bruk av tekster i matematikkopplæringen

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   Forebygging av matematikkvansker i barnehagen

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   Hvorfor arbeide med matematikk i barnehagen? Barnehagens oppgaver i et forebyggende perspektiv

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   Matematikkmestring og matematikkvansker

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2005)

   Lese, skrive og matematikkvansker, med fokus på forebygging

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2005)

   Sammenhæng mellom læsevankeligheder og matematikvanskeligheder

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2005)

   Matematikk i førskolealder

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2005)

   Utvikling av regneferdigheter hos elever på ulike ferdighetsnivå i lesing og matematikk

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2005)

   Hva kan forskning på skriftspråkvansker lære oss om forebygging?

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2005)

   Rummelighed i matematikundervisningen-med vægt på indskoling

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2005)

   Sammenhenger mellom matematikkvansker og lesevansker?

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2005)

   Matematikk i barnehagen

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2004)

   Connections between skills in mathematics and ability in reading

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2004)

   Lesing og matematikk

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2003)

   Sammenhenger mellom matematikkvansker og lesevansker setti et longitudinelt perspektiv. En sammenligning av elever med og uten matematikkvansker og/eller lesevansker

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2003)

   Developmental differences in mathematics:a comparison of children with and without learning difficulties in mathematics and/or reading

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (1997)

   Matematikk i "den nye 1.-klassen", hvordan kan det være?

   ?

   Volum 1.

  • Reikerås, Elin

   (1997)

   Intervju i NRK. Tema: Matematikk i barnehagen?

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (1996)

   Matematikkommunikasjon med små barn

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Haga, Monica V.

   (1996)

   Evalueringslogg i matematikkundervisningen

   ?

   Volum 7.

   Hefte 1.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Bergsmo, Hilde Skaar; Dalvang, Tone; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2020)

   MIO, Matematikken-Individet-Omgivelsene, observasjonsark 2.utgave

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Filbrandt, Elisabeth Rege; Schreuder-Lindløv, Inge

   (2019)

   Brobygger i barns møte med matematikk

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Filbrandt, Elisabeth Rege; Schreuder-Lindløv, Inge; Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2019)

   Foreldresamarbeid

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Jølbo, Bjørg Danielsen

   (2013)

   Språkstimulering, 2-åringer

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Jølbo, Bjørg Danielsen

   (2013)

   Å ha blikk for 2-åringers språk

  • Bones, Gerd Åsta; Reikerås, Elin Kristi Lie; Salomonsen, Tone

   (2010)

   Kompetanse, undring og kreativitet- å arbeide med ulike fagområder i barnehagen

  • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone

   (2009)

   MIO. Observationsblad

  • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone

   (2008)

   MIO-Matematikken-Individet-Omgivelsene. Observasjonsark

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway