Elin Kirsti Lie Reikerås

Professor i pedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-113

Bio

Academic qualifications

2003-2007           Philosophiae Doctor (PhD) in Special Needs Education, University of Stavanger, Norway 

1993-1995           Course in pedagogic in academia with emphasis on tutorial of colleagues, Stavanger University College

1984-1990           Cand. Scient. in Pure Mathematics, Combinatorial Number Theory, University of Bergen, Norway 

1989                     Pedagogic seminar. University of Bergen, Norway

Job experience

11.2019-              Centre leader FILIORUM - Centre for Research in Early Childhood Education and Care, University of Stavanger

08.2019-              Professor in Early Childhood Education, Department of Early Childhood Education, University of Stavanger

03.2019 -07.19    Professor in Special Needs Education, National Centre for Reading Education and Research, University of Stavanger

2018-10.19          Co-leader FILIORUM - Centre for Research in Early Childhood Education and Care, University of Stavanger

2006- 02.2019     Associate professor in Special Needs Education, National Centre for Reading Education and Research, University of Stavanger

2005-2006           Assistant professor in mathematics, Department of Early Childhood Education, University of Stavanger

1994-2004           Assistant professor in mathematics, Department of Education, Stavanger University College   

1990–1994          Assistant professor in mathematics, Department of Mathematics, Stavanger College of Education

1990                    Teacher, Fyllingsdalen Upper Secondary School, Bergen

1986-1989           Lecturer assistant, University of Bergen

1986-1988           Activity leader, Bergen municipality’s holiday club, Bergen

1983-1984           Children and youth leader, Gloppen

Teaching and supervising

- Taught in and developed courses for teacher training at all levels (preschool, primary teachers, special needs teachers etc.)
- Supervised 10 master students
- Supervised four Ph.D.- student

Project management in latest years

2021-            In the management team of the nordic network EMELI - Early Mathematics Education studies of Longitudinal interventions
2021-           Co-leader of  project Nordic Approach to evaluation and assessment
2019-           Leader of FILIORUM - Centre for Research in Early Childhood Education and Care, University of Stavanger
2018            Co-leader of FILIORUM - Centre for Research in Early Childhood Education and Care, University of Stavanger
2012- 2018  Project leader of  The Stavanger Project -The Learning Child
2008             Project leader of The Stavanger Project -The Learning Child
2007-2018   In the management team of  The Stavanger Project -The Learning Child
2004 -2006  Leader of The Hå Project – Relations between reading and other skills

Scientific national and international responsibilities

2019-              Member of the Ministry of Educations Expert Committee for Teacher education 2025
2015-2016      Member of the Ministry of Educations Expert Committee for interventions in mathematics in early years education and school
2014- 15         Member of the Ministry of Educations Expert Committee in Mathematics and Science  
2008-              Member of the Editorial committee of NOMAD (Nordic Studies in Mathematics Education)
2006 -             Member of the Nordic Scientific Committee of Special Needs Education in Mathematics

Memberships of scientific societies

- The Nordic Network for Research in Special Needs Education in Mathematics (NORSMA)
- The European Early Childhood Education Research Association (EECERA), Special interest group: Mathematics from birth to eight years
- The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Special interest groups: Learning and Development in Early Childhood and Special Educational Needs
- Early Mathematics Learning and Awareness International Network (EMLA)

Reviewer for 

- International Journal of Early Childhood
- Early Child Development and Care Research Journal
- Scandinavian Journal of Educational Research
- NOMAD-Nordisk Matematikkdidaktikk [Nordic Studies in Mathematics Education]
- Spesialpedagogikk [Special Needs Education]
- Acta Didactica
- ZDM- Mathematics Education
- Frontiers in Psychology
- Early Years Education
- Journal of Early Childhood Education Research
- Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis

Member in Expert groups in The Ministry of Education and work for The Directorate for Education

2019 -   Expert group– Teacher training 2025, The Ministry of Education
2016-17 Expert group - Recommendations for working with children and young people who perform poorly in mathematics. The Directorate for Education
2014-15  Expert group for Mathematics and Science, The Ministry of Education
2007-08 The author of: Thematic description of number, space and shape. A part of the Framework plan for Norwegian Kindergarten, The Directorate for Education. (Temahefte om antall, rom og form i barnehagen  Kunnskapsdepartementet)
2006     Wrote the mathematical part of the Framework Plan: Antall, rom og form. [Number, space and shape] In Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver [The Framework Plan for the Kindergartens] (pp. 42-43): Oslo,  Kunnskapsdepartementet.
1995-97  Expert group – Steps for strengthen mathematics, science and technology in Norwegian education. The Department of Church, Education and Researcht.

Discussant on thesis

- Sæbbe, P.E (14.05.2019). UiS. Theme: Barnehagelæreres «matematikkundervisning» i barnehagen.
- Sterner, G. (17.04.2015). The University of Gothenborg. Theme: Tänka, resonera och räkna i förskoleklass. 
- Stray, T. (25.10.2013) UiS. Theme: DAt-Kon – et verktøy for differensiering av atferds- og konsentrasjonsvansker hos barn.

Research topics

- Learning and development in early age
- Young children’s mathematics
- Relation between children’s development in arithmetic and reading
- Difficulties in mathematics

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Palmer, Hanna; Björklund, Camilla; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Elofsson, Jessica

   (2024)

   Teaching Mathematics as to be Meaningful : Foregrounding Play and Children’s Perspectives : Results from the POEM5 Conference 2022.

   Springer Nature.

   ISBN 9783031376634.

  • Palmer, Hanna; Björklund, Camilla; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Elofsson, Jessica

   (2023)

   Teaching Mathematics as to be Meaningful – Foregrounding Play and Children’s Perspectives: Results from the POEM5 Conference, 2022.

   Springer.

   ISBN 978-3-031-37662-7.

  • Furenes, May Irene; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Munthe, Elaine

   (2022)

   Trender i empirisk barnehageforskning i de skandinaviske landene 2006–2019 – en forskningskartlegging.

   ISBN 978-82-8439-037-6.

  • Granone, Francesca; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Sæbø, Janken Camilla; Solheim, Ksenia; Kaltvedt, Elsa Helen; Ree, Marianne; Esmaeeli, Sara; Furskog-Risa, Christina; Joner, Maya Dybvig

   (2022)

   Tidlig innsats, tidlig i livet-En sammenstilling og analyse av eksisterende kunnskap og forskning om de 1000 første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen.

  • Greig, Elna; Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   Tell med Tellefanten.

   ISBN 9788230525784.

  • Prøitz, Tine Sophie; Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimmi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Eriksson, Maria; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius; Lund, Andreas; Olsson, Joakim E.; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette

   (2022)

   Arbeid med bachelor- og masteroppgåver i lærarutdanningane.

  • Aleksandersen, Eli; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   Tellefanten teller videre. Fem historier om Tellefanten og tallene 6-10..

   ISBN 978-82-305-2631-6.

  • Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius Andre Leie barnehage; Lund, Andreas; Olsson, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette

   (2020)

   Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1.

  • Bergsmo, Hilde Skaar; Dalvang, Tone; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2020)

   MIO, Matematikken-Individet-Omgivelsene. Håndbok..

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788249220526.

  • Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius; Lund, Andreas; Olsson, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette

   (2020)

   Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene: Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025. Delrapport 2..

  • Krogsæter Aarre, Ane; Bjerkestrand, Mimmi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius Andre Leie barnehage; Lund, Andreas; Olsson, Joakim E.; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette

   (2020)

   Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1..

  • Krogsæther Aarre, Ane; Bjerkestrand, Mimmi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius; Lund, Andreas; Olsson, Joakim E.; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette

   (2020)

   Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene: Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025. Delrapport 2..

  • Solem, Ida Heiberg; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Det matematiske barnet.

   Caspar Forlag.

   ISBN 978-82-93598-015.

  • Klausen, Tove Grønning; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2016)

   Regnefaktaprøven.

   ISBN 82-7649-084-0.

  • Dalvang, Tone; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Svingen, Olaug Ellen Lona

   (2016)

   Anbefalinger for arbeid med barn og unge som presterer lavt i matematikk.

  • Bergem, Ole Kristian; Goodchild, Simon; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Nortvedt, Guri A.; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2015)

   REALFAG. Relevante-Engasjerende-Attraktive-Lærerike. Rapport fra ekspertgruppa for realfagene.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Engen, Liv

   (2014)

   Tilpassing for skriftspråklig læring. Kartlegging av barns lese-, skrive- og regneferdigheter - hvorfor og hvordan. I: Lese, skrive, regne. Pedagogikk og fagdidaktikk i begynneropplæringen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02303-8.

   s.273-292.

  • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone

   (2013)

   Matematikken-Indvidet-Omgivelserne.

   ISBN 9788776077433.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Observationspunkterne. I: Matematikken-Indvidet-Omgivelserne.

   ISBN 9788776077433.

   s.39-57.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Lunde, Olav

   (2013)

   Individet. I: Matematikken-Indvidet-Omgivelserne.

   ISBN 9788776077433.

   s.23-30.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Inledning. I: Matematikken-Indvidet-Omgivelserne.

   ISBN 9788776077433.

   s.7-9.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2010)

   Aspects of children's knowledge and competences in preschool age. Session overview. I: Knowledge and voice in early childhood: Who knows, who speaks, who listens? Abstrakt book. 20th EECERA conference.

   s.67-68.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2009)

   Å regne i alle fag.

   Universitetsforlaget.

  • Davidsen, Hilde Skaar; Lunde, Olav; Løge, Inger Kristine; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone

   (2009)

   Handledning til MIO, Matematiken Individen Omgivningen.

   ISBN 9789173152624.

  • Solem, Ida Heiberg; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2008)

   Det matematiske barnet. 2.utgave.

   Caspar Forlag.

   ISBN 978-8290898-46-0.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   Temahefte om antall, rom og form i barnehagen.

   Hefte 9.

  • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone

   (2008)

   MIO-Matematikken-Individet-Omgivelsene. Håndbok.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203315985.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Iversen, Synnøve

   (2008)

   The Learning Child-The Stavanger Project, Observing children during play and daily life activities. Methodological issues. I: 18th EECERA Annual Conference Reconsidering the Basics in Early Childhood Education Abstract book.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Iversen, Synnøve

   (2008)

   The Learning Child- The Stavanger Project, Inter-connective aspects of the development of language, mathematics, movement and social skills. I: 18th EECERA Annual Conference Reconsidering the Basics in Early Childhood Education Abstract book.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Tjomsland, Sigve; Davidsen, Hilde Skaar

   (2008)

   Bruk av MIO i barnehage og skole. I: Hvis det ikke er dyskalkuli,hva er det da? Fra vanske til mestring III.

   s.50-51.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   Stavangerprosjektet-Det lærende barnet-matematikkdelen. I: Hvis det ikke er dyskalkuli,hva er det da? Fra vanske til mestring III.

   s.18-19.

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   10-boken min. En bok om ti og tiervenner.

   ISBN 9788230502549.

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   11-boken min. En bok om elleve og sammenligningsord.

   ISBN 9788230502556.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   Aspects of arithmetical performance related to reading performance: a comparison of children with different levels of achievement in mathematics and reading at different age levels.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788276443110.

   Hefte 30.

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   12-boken min. En bok om tolv og klokka.

   ISBN 9788230502563.

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   14-boken min. En bok om fjorten, vekt og volum.

   ISBN 8230502587.

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   13-boken min. En bok om tretten og penger.

   ISBN 9788230502570.

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2007)

   15-boken min. En bok om 15 og pluss og minus.

   ISBN 9788230502594.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   Moro med tall.

   ISBN 8230502609.

  • Greig, Elna; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   1-boken min. En bok om en og mange.

   ISBN 8230502439.

  • Greig, Elna; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   2-boken min. En bok om to og par.

   ISBN 8230502447.

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   3-boken min. En bok om tre og liten, større og størst.

   ISBN 8230502455.

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   4-boken min. En bok om fire og former.

   ISBN 8230502463.

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   5-boken min. En bok om fem og fingertelling.

   ISBN 8230502471.

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   6-boken min. En bok om seks og tallbilder.

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   7-boken min. En bok om sju og ukedagene.

   ISBN 8230502501.

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   8-boken min. En bok om åtte og alder.

   ISBN 9788230502525.

  • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2006)

   9-boken min. En bok om ni og plasseringsord.

   ISBN 9788230502532.

  • Solem, Ida Heiberg; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2004)

   Det matematiska barnet.

   Natur och kultur.

   ISBN 9127722945.

  • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2003)

   Tangenten; Tema: begynneropplæring.

   Caspar Forlag.

   Hefte 14. årgang; nr:2.

  • Solem, Ida Heiberg; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2001)

   Det matematiske barnet.

   Caspar Forlag.

   ISBN 82-90898-26-6.

  • Melberg, Jorunn; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (1998)

   Historien om hvordan "Dragene i Ullandhaugskogen" ble skapt. Erfaringer fra et temaarbeid med seksåringer, med vekt på drama og matematikk.

   Universitetet i Stavanger.

  • Tveitereid, Morten; Lorentzen, Lisa; Reikerås, Elin Kristi Lie; Jorde, Doris

   (1997)

   Tiltak for å styrke matematikk, naturvitenskap og teknologi i norsk utdanning. Sluttrapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kirke-, utdannings-og forskningsdepartementet.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (1997)

   Barns eventyrlige matematikkverden. En prosjektrapport fra feltstudie gjennomført i en 3-7 års avdeling høsten 96.

   Universitetet i Stavanger.

  • Henjum, Jon; Jahr, Einar; Lindén, Nora; Munter, Jacob Linde; Reikerås, Elin Kristi Lie; Høines, Marit Johnsen; Fosse, Trude; Fosse, Trude

   (1996)

   De små teller også. Matematikken i førskolepedagogikken.

   ISBN 8290898088.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (1996)

   Matematikkommunikasjon med små barn.

   Universitetet i Stavanger.

 • Formidling
  • Björklund, Camilla; Palmer, Hanna; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2024)

   Understanding early number learning in preschool – a cross-country study.

   NERA 2024;

   2024-03-06 - 2024-03-08.

  • Granone, Francesca; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2024)

   Which research interests or topics can build the basis for interdisciplinary collaboration in early mathematics education research so that we can combine and benefit from different professional backgrounds?.

   The early maths research workshop in Gothenburg;

   2024-04-09 - 2024-04-11.

  • Granone, Francesca; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2024)

   Are there challenges in partnerships in projects with mathematics that do not appear in project concerning other themes?- How can a collaboration become a real partnership?.

   The early maths research workshop in Gothenburg;

   2024-04-09 - 2024-04-11.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Granone, Francesca

   (2023)

   En effektstudie av bruk av ressurser utarbeidet for å heve profesjonell digital kompetanse i barnehagefeltet.

   EMELI- seminar om tidlig matematikk;

   2023-03-22 - 2023-03-23.

  • Meaney, Tamsin Jillian; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Justnes, Camilla Normann

   (2023)

   Special issue on mathematics in early childhood education.

   Nordisk barnehageforskning.

   ISSN 1890-9167.

   Volum 20.

   Hefte 2.

   s.1-4.

   DOI: 10.23865/nbf.v20.494

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Granone, Francesca

   (2023)

   About FILIORUM and our projects.

   Visit from Austrian kindergarten teacher educators;

   2023-06-21 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Sæbbe, Per Einar; Grøsvik, Kristin; Granone, Francesca

   (2023)

   Forskningsperspektiver på hverdagen i barnehagen - et bokprosjekt.

   oppstartssamling bokprosjekt;

   2023-06-06 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2023)

   De fem første årene i FILIORUM og status i revisjonsarbeidet.

   Møte med prosjektledere, professorer og dosenter i FILIORUM;

   2023-04-14 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2023)

   Matematikk og motorikk - henger det sammen?.

   Toddlernettverket i Sverige;

   2023-05-10 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Lafton, Tove

   (2023)

   Novel Insights into the Research Field of Nordic Early Childhood Education and Care .

   Kick-off ;

   2023-05-09 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2023)

   Praksis på campus- foreldresamtalen .

   Møte i Faglig Råd for lærerutdanning;

   2023-05-04 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2023)

   Bachelor- og masteroppgaver i lærerutdanningene i Norge.

   Instituttmøte;

   2023-04-18 - .

  • Granone, Francesca; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Mia, Johansen

   (2023)

   Inkluderende forskning i DiCoTe.

   Besøk av Erna Solberg med følge;

   2023-02-23 - .

  • Granone, Francesca; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2023)

   DiCoTe - hvor er vi nå i prosjektet.

   Workshop med alle partnere i DiCoTe;

   2023-02-15 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2023)

   Kurs som inngår i den nye forskerskolen for barnehageforskning- NORBARN.

   Arbeid med revisjon av PhD-porteføljen;

   2023-01-12 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Granone, Francesca; Konca, Ahmet Sami

   (2023)

   ECEC children playing with a coding toy: The role of mathematics, creativity and curiosity.

   31st EECERA conference;

   2023-08-30 - 2023-09-02.

  • Kamola, Monika; Granone, francesca; Grøsvik, Kristin; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2023)

   ECEC teachers’ high-quality pedagogical strategies and approaches to support children’s curiosity and agency in problem-solving play activities with coding toys..

   EECERA 31st conference;

   2023-08-30 - 2023-09-02.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Granone, francesca; Grøsvik, Kristin

   (2023)

   ECEC teachers’ high-quality pedagogical strategies and approaches to support children’s curiosity and agency in problem-solving play activities with coding toys..

   EECERA 31st conference;

   2023-08-30 - 2023-09-02.

  • Kamola, Monika; Granone, Francesca; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Grøsvik, Kristin

   (2023)

   ECEC teachers’ high-quality pedagogical strategies and approaches to support children’s curiosity and agency in problem-solving play activities with coding toys..

   EECERA 31st conference;

   2023-08-30 - 2023-09-02.

  • Brooks, Eva; Dau, Susanne; Broggaard Bertel,, Lykke; Granone, Francesca; Edstrand, Emma; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2023)

   Towards Computational Play. Designing Open-Ended Play-Responsive Environments Supporting Computational Thinking in Early Childhood Education and Care.

   8th EAI International Conference on Design, Learning & Innovation (DLI 2023);

   2023-11-06 - 2023-11-07.

  • Brooks, Eva; Dau, Susanne; Broggaard Bertel,, Lykke; Granone, Francesca; Edstrand, Emma; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Kaup, Camilla Finsterbach; Fredskilde, Pauline

   (2023)

   Computational play in Early Childhood Education.

   Workshop at the 8th EAI International Conference on Design, Learning & Innovation (DLI 2023);

   2023-11-06 - 2023-11-07.

  • Granone, Francesca; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Undheim, Marianne; Grøsvik, Kristin; Esmaeeli, Sara

   (2023)

   Aktuell forskning og framtidsutsikter - Eksempel DiCoTe.

   Jubileumskonferanse barnehagelærerutdanningen i Stavanger 50 år;

   2023-10-27 - .

  • Granone, Francesca; Johansen, Mia; Knudsen, Glenn; Stokke, Martin; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Pollarolo, Enrico

   (2023)

   Inkluderende forskning i barnehageforskning: forskere og medforskeres refleksjoner om viktigheten av kommunikasjon.

   Barnehageforskningsskonferanse 2023;

   2023-10-24 - 2023-10-26.

  • Granone, Francesca; Johansen, Mia; Knudsen, Glenn; Stokke, Martin; Pollarolo, Enrico; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rosenlund, Mona Reitan

   (2023)

   Utvikling av ressurser for å forstå hverdagen gjennom inkluderende forskning.

   Konferanse om inkluderende forskning;

   2023-11-29 - 2023-11-30.

  • Grøsvik, Kristin; Granone, Francesca; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Justnes, Camilla Normann

   (2023)

   ECEC teachers' pedagogical experiences and development in partnership.

   EECERA 2023;

   2023-08-30 - 2023-09-02.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Granone, Francesca; Fredriksson, Maria; Størksen, Ingunn

   (2023)

   Om FILIORUM - Senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger og eksempler fra fire av våre store forskningsprosjekter.

   Besøk av det grønlandske ministeriet for barn og unge;

   2023-11-30 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2023)

   Barn som er gode til å leke, har også gode ferdigheter i matematikk.

  • Furenes, May Irene; Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2023)

   Trender innen skandinavisk barnehageforskning fra 2006 til 2020 - En systematisk kartleggingsstudie av forskningstemaer og metoder.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2023;

   2023-10-24 - 2023-10-26.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   En milepæl for barnehageforskningen-Nå skal det etableres en egen nasjonal forskerskole for barnehageforskere..

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Bjørnsen, Linn Skjei

   (2022)

   Ny nasjonal forskerskole på barnehagefeltet.

  • Ødegaard, Elin Eriksen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   Tidkrevende og ubetalt, men avgjørende for forskningen.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   Hva legger de nordiske landene vekt på når barnehagekvaliteten skal vurderes?.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   Barn med svake matematiske ferdigheter i 5.klasse - En retrospektiv studie av deres tidlige matematiske utvikling.

   Matematikbiennalen;

   2022-03-31 - 2022-04-01.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   Orientering om FILIORUM – Senter for barnehageforskning - ved UiS.

   besøk av statssekretærer fra Kunnskapsdepartementet;

   2022-03-28 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   Toddlers’ mathematics and language – two sides of the same coin?.

   POEM - A Mathematics Education Perspective on early Mathematics Learning between the Poles of Instruction and Construction;

   2022-05-12 - 2022-05-13.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   FILIORUM-Senter for barnehageforskning, hvem er vi og hva gjør vi?.

   Besøk fra Kunnskapsdepartementet;

   2022-05-19 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   Den viktige barnehagematematikken.

   Matematisk opmærksomhet i daginstitutioner;

   2022-06-08 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Granone, Francesca

   (2022)

   FILIORUM- Senter for barnehageforskning og prosjektet DiCoTe.

   Seminar for KD og Statsforvalteren i Rogaland;

   2022-11-18 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Cranner, Kristin Vestrheim

   (2022)

   Jubler over ny tildeling og fem nye år for FILIORUM-Senter for barnehageforskning.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   Måtte hjelpe meg selv først.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   Forskningssentre får fem nye år: – En stor tillitserklæring.

  • Ødegaard, Elin Eriksen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Sandgrind, Silje Wiken

   (2022)

   Forskningssentre får fem nye år: – En stor tillitserklæring.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   Tidlig innsats, tidlig i livet.

   Lunsjseminar Folkehelseforeningen;

   2022-12-16 - .

  • Granone, Francesca; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Solheim, Ksenia

   (2022)

   Tidlig innsats, tidlig i livet - En sammenstilling og analyse av eksisterende kunnskap og forskning om de 1000 første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen. .

   Høstkonferansen;

   2022-10-19.

  • Granone, Francesca; Ploog, Helga Maria; Eltervåg, Caroline; Tengesdal, Liv Ingeborg; Kamola, Monika; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Esmaeeli, Sara

   (2022)

   Status om prosjektet DiCoTe: resultater og veien videre.

   FILIORUM forum;

   2022-11-22.

  • Granone, Francesca; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   Innvirkningen barnehagelæreres kroppsspråk har på ledelse av barns utforskende aktivitet.

   Barnehageforskningsskonferanse 2022;

   2022-10-26 - 2022-10-28.

  • Pollarolo, Enrico; Papavlasopoulou, Sofia; Granone, Francesca; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   Early childhood educators’ methods and approaches in leading the children to play with coding toys: A systematic literature review.

   Barnehageforskningsskonferanse 2022;

   2022-10-26 - 2022-10-28.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   Enkel tilgang til barnehageforskning.

   FILIORUMs ressursbank.

  • Eidsvåg, Gunnar Magnus; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   Styring og evaluering i kommunale barnehageplaner.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2022-10-26 - 2022-10-28.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Cranner, Kristin Vestrheim

   (2021)

   Relanserer tidsskriftet Nordisk barnehageforskning.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Kucirkova, Natalia

   (2021)

   Presentasjon av FILIORUM og nye tildelinger fra NFR.

   Møte med rektoratet UiS;

   2021-01-25 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2021)

   FILIORUMs rolle i arbeidet med den Skandinaviske databasen for barnehageforskning.

   Møte med fagpanel NB-ECEC;

   2021-01-22 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Kucirkova, Natalia

   (2021)

   Nye prosjekter i FILIORUM, og strategi og framdrift i Ressursbanken .

   Referansegruppemøte FILIORUM;

   2021-01-28 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude

   (2021)

   “ONE POTATO, TWO POTATOES …” Mathematics in an outdoor setting - presentasjon av en vignett fra en barnehage som grunnlag for refleksjon sammen med studenter.

   Universitet- og høgskoleseminar om matematikk i barnehagen;

   2021-03-19 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Ødegaard, Elin Eriksen

   (2021)

   Relanserer tidsskrift: – En bidragsyter til solid kunnskap om barnehager og barndom.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2021)

   Using authentic assessment as method in research on childrens mathematics.

   Designs for researching mathematics learning in early childhood education and care;

   2021-04-14 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2021)

   Studentinvolvering i lærerutdanningenes partnerskap.

   Konferanse om partnerskap i lærerutdanningene;

   2021-04-21 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Bjørnsen, Linn Skjei

   (2021)

   Nytt prosjekt gir studenter muligheten til å forske på hverdagspraksiser i norske barnehager.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2021)

   Barn ønsker å lære, og vi må ta dem på alvor.

  • Joner, Maya Dybvig; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Alvestad, Marit

   (2021)

   The chain of action in special education for children with language difficulties attending Early Childhood Education and Care institutions in Norway.

   Norsk barnehageforskningskonferansen 2021;

   2021-10-26 - 2021-10-28.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2021)

   Forskning på mangfold i norske barnehager- hva vet vi og hvordan utforsker vi videre de mulighetene dette gir?.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2021-10-28 - .

  • Furenes, May Irene; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2021)

   The diversity of Scandinavian research on early childhood education and care.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2021-10-28 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2021)

   Hva arbeider vi med i FILIORUM-Senter for barnehageforskning?.

   Landsmøte Private barnehagers landsforbund;

   2021-11-02 - .

  • Furenes, May Irene; Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2021)

   Scandinavian Research on Early Childhood Education and Care.

   NERA;

   2021-11-04 - .

  • Furenes, May Irene; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2021)

   Skandinavisk barnehageforskning.

   Norsk barnehageforskningskonferanse ;

   2021-10-28 - .

  • Thiel, Oliver; Severina, Elena; Lade, Andreas; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Nakken, Anne Hjønnevåg; Justnes, Camilla Normann

   (2021)

   Presentasjon av boka “Mathematics in Early Childhood. Research, Reflexive Practice and Innovative Pedagogy” og de norske kapitlene.

   UH-seminar om matematikk i barnehagen 2021;

   2021-03-18 - 2021-03-19.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2021)

   FILIORUM-Senter for barnehageforskning. Hvem er vi og hva gjør vi? Eksempler på forskningsprosjekt.

   Besøk av Syd-dansk Universitet;

   2021-10-11 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2020)

   Matematikk i barnehagealder – perspektiver fra forskningen i FILIORUM .

   EMLA-Early Mathematics Learning and Awareness;

   2020-02-19 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2020)

   Tidlig innsats-hva kan resultatene fra Stavangerprosjektet fortelle oss-og hva jobber vi videre med?.

   Møte med Sparebankstiftelsen;

   2020-04-24 - .

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Wagner, Åse Kari H.

   (2020)

   Skolestart: Se til barnehagen!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Munthe, Elaine; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Cranner, Kristin Vestrheim

   (2020)

   UiS overtar ansvaret for skandinavisk barnehageforskningsdatabase.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil

   (2020)

   Sammenhenger mellom barns språklige og motoriske utvikling i barnehagealder.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2020-09-28 - 2020-09-30.

  • Esmaeeli, Sara; Walgermo, Bente R.; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2020)

   Barn med svak språklig kompetanse i barnehagen og overgangen til skolens begynneropplæring i lesing og skriving.

   Norskbarnehageforskningskonferanse;

   2020-09-28 - 2020-09-30.

  • Bjerkestrand, Mimi; Johansen, Anja; Tvinnereim, Endre; Korsvold, Lilly; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Heimburg, Dina Von; Sadownik, Alicja R.

   (2020)

   Verdi-og kunnskapsgrunnlag for fremtidens barnehage.

   Paneldebatt på Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2020-09-28 - 2020-09-30.

  • Walgermo, Bente R.; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2020)

   Barn med svak språklig kompetanse i barnehagen & overgangen til skolens begynneropplæring i lesing og skriving.

   Norskbarnehagekonferanse;

   2020-09-28 - 2020-09-30.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2020)

   FILIORUM-hvem er vi og hva gjør vi.

   Møte med prorektor for forskning UiS;

   2020-11-17 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2020)

   Kvalitet i barnehagen -hva vet vi og hva vet vi ikke? Perspektiver fra FILIORUM.

   Digitalt rundebord om kvalitet i barnehagen fra forskningslederes perspektiv;

   2020-12-01 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2020)

   Partnerskap for kvalitet i barnehagelærerutdanningen. Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025.

   Instituttmøte;

   2020-11-24 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Cranner, Kristin Vestrheim

   (2020)

   Skal se på den nordiske tilnærmingen i barnehagen.

  • Nordaker, Dag Jostein; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Strand, Maria Gilje; Størksen, Ingunn; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring.

  • Kucirkova, Natalia; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Cranner, Kristin Vestrheim

   (2020)

   Full uttelling for barnehageforskningen ved UiS.

  • Bagger, Anette; Holgersson, Ingemar; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Bergqvist, Ewa

   (2020)

   Editorial-Special Issue about Difficulties in mathematics.

   Nordisk matematikkdidaktikk.

   ISSN 1104-2176.

   Volum 25.

   Hefte 3-4.

   s.1-4.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude

   (2019)

   Play outdoor, learn indoor? Emergent literacy as part of an outdoor Activity..

   ICSEI-International Congress for School Effectiveness and Improvement;

   2019-01-10 - .

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   The influence of home language on dual language toddlers comprehension in Norwegian.

   ICSEI-nternational Congress for School Effectiveness and Improvement;

   2019-01-10.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Vinn-vinn, for alle parter.

   Nettverksamling UH ReKomp;

   2019-02-11 - 2019-02-12.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   FILIORUM - Senter for barnehageforskning Hvem er vi? Hvorfor ble vi til? Hvordan jobber vi? .

   Styremøte FILIORUM;

   2019-02-27 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Stavangerprosjektet-Det lærende barnet Hovedfunn.

   Stat Ped konferansen 2019;

   2019-03-19 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Lek-læring og kjønnsperspektivet i barnehagen- basert på resultater fra Stavangerprosjektet.

   Besøk av Arbeiderpartiets representanter i Utdannings- og forskningskomiteen;

   2019-03-29 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Hvilke synergier mellom praksis og forskning åpner arbeidet i FILIORUM-Senter for barnehageforskning for?.

   Nasjonal konferanse i lesing;

   2019-04-09 - .

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Ofstad, Gunn Helen; Hoel, Trude

   (2019)

   Gutter og lesing i barnehagen.

   Nasjonal konferanse i lesing;

   2019-04-09 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Målet er å utarbeide en verktøykasse barnehagene kan bruke for å fremme lek, tilhørighet og kommunikasjon.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Størksen, Ingunn

   (2019)

   Lek eller læring i barnehagen, eller ja takk begge deler?.

   Arendalsuka;

   2019-08-15 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Størksen, Ingunn

   (2019)

   Leik eller læring i barnehagen, eller ja takk begge deler?.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Barns matematiske utvikling fra to til ti år, resultater fra Stavangerprosjektet.

   Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk;

   2019-09-16 - .

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Presentation of FILIORUM - Center for Research in Early Childhood Education and Care and Department of Early Childhood Education.

   Infomøte ;

   2019-09-10 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2019)

   Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. Hva er våre hovedfunn?.

   Møte med Kunnskapsdepartementet;

   2019-10-18 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Sammenhenger mellom lek og matematikk.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2019-10-16 - .

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   FILIORUM Center for Research in Early Childhood Education and Care.

   Seminar ;

   2019-09-09.

  • Gunnerud, Hilde Lowell; ten Braak, Dieuwer; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Melby-Lervåg, Monica

   (2019)

   Har flerspråklighet en kognitiv fordel? Foreløpige resultater fra en meta-analyse..

   Bedre sammen! Partnerskap og innovasjon i barnehage- og skoleforskning;

   2019-10-30 - 2019-10-31.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Stavangerprosjektet - Funn og samarbeid med kommunen.

   Besøk av Kunnskapsministeren;

   2018-01-05 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Kjønnsforskjeller alt i barnehagen?.

   Utdanningskonferansen 2018;

   2018-01-17 - .

  • Størksen, Ingunn; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rege, Mari

   (2018)

   Går ikke i barnehage for å bli flinke.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Volum 126.

   s.26-26.

  • Størksen, Ingunn; Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   FILIORUM - Hvor står prosjektet nå?.

   Stormøte for FILIORUM;

   2018-02-27.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Children’s own mathematical activities as a starting point – Bishops influence on preschool mathematics education in Norway, from 1995 until today.

   Konferanse om matematikk i barnehagelærerutdanningen;

   2018-04-12 - 2018-04-13.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Resultater fra Stavangerprosjektet.

   Konferanse om matematikk i barnehagelærerutdanningen;

   2018-04-12 - 2018-04-13.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Seksårsreformen.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Innspill fra Lesesenteret til høring om behovet for evaluering av seksårsreformen med sikte på å innrette skolen slik at den bedre ivaretar behovene til de yngste elevene.

   Høring i Stortingets utdannings og forskningskomite;

   2018-04-19 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Early identification of risk of arithmetical difficulties.

   NORSMA 9 - Nordic conference on research in special needs education in mathematics;

   2018-05-22 - 2018-05-23.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Salomonsen, Tone

   (2018)

   Gender differences in toddler and preschool children’s early mathematics.

   Early Childhood Education, Families and Communities;

   2018-08-28 - 2018-08-31.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Tverrfaglige muligheter og utfordringer i FILIORUM- nytt barnehageforskningssenter ved UiS.

   Presentasjon på ledermøte Universitet i Stavanger;

   2018-10-01 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Alvestad, Marit; ten Braak, Dieuwer

   (2018)

   Fri lek eller læring i barnehagen?.

   Paneldebatt Forskningsdagene;

   2018-09-19 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; ten Braak, Dieuwer

   (2018)

   Leke eller lære i barnehagen?.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2018)

   Forskningsresultater fra Stavangerprosjektet-Det lærende barnet.

   Storbykonferanse;

   2018-10-18 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Stavangerprosjektet mot slutten og oppstart av FILIORUM.

   Oppvekststyret i Stavanger;

   2018-10-24 - .

  • Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Buch-Iversen, Ida

   (2018)

   Betydningen av ordavkoding og vokabular for leseforståelse på 5. trinn.

   Avslutningskonferanse Stavangerprosjektet - Det lærende barnet;

   2018-11-19.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Stavangerprosjektet - Det lærende barnet.

   Avslutningskonferanse Stavangerprosjektet;

   2018-11-15 - .

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Sammenhenger mellom språk, lek og sosial kompetanse hos de yngste barna i barnehagen.

   Avslutningskonferanse Stavangerprosjektet;

   2018-11-15 - .

  • Giske, Rune; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Sammenhenger mellom barns trivsel, social kompetanse, lek og motoriske ferdigheter.

   Avslutningskonferanse Stavangerprosjektet;

   2018-11-15 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Forskere har fulgt over 1300 barn i ti år.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Ny forskning: – Kan se om en toåring blir flink på skolen.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   De fulgte tusen barn over ti år - nå får vi vite hva de har funnet ut.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Avslutningskonferanse Lesesenteret.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Tidlig innsats starter i barnehagen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Introduksjon om Forum FILORUM ved oppstart 4.12.2018.

   Forum FILIORUM, FUH, UiS;

   2018-12-04.

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Presentasjon av strategiplan for FILIORUM senter for barnehageforskning 2018-2023.

   Ledermøte FUH;

   2018-12-18.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Les for meg også!.

   Innspillskonferanse, Stoltenbergutvalget;

   2018-04-05.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Vi skal ikke la barna få telle på fingrene ukritisk år etter år.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Stavangerprosjektet.Forskningsfunn det siste året.

   Forskningssamling ;

   2017-03-28 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Utvikling av regnefakta fra 2. til 5.klassetrinn.

   Forskningssamling;

   2017-03-28 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas

   (2017)

   Svake motoriske ferdigheter og relasjonen til matematisk utvikling i tidlig alder.

   forskningssamling;

   2017-03-28 - .

  • Dahle, Anne Elisabeth; Buch-Iversen, Ida; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Ordavkoding og vokabular hos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere.

   Forskningssamling;

   2017-03-28 - .

  • Dahle, Anne Elisabeth; Buch-Iversen, Ida; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Ordavkoding og vokabular hos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere.

   Skriv!Les! Nordisk konferanse om skriving og lesing;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Solem, Ida Heiberg; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   "Det matematiske barnet"-klassiker i ny utgave.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Funn fra Stavangerprosjektet i internasjonalt tidsskrift.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   10 år med verdifull kunnskap om barns utvikling.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Bedre kunnskap om norske barnehagebarns matematiske utvikling.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Nytt fra Stavangerprosjektet.

   Matematikkvanskergruppen;

   2017-03-31 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Det viktige blikket for hvert barn.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Guttene henger etter allerede som 2-åringer.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Mye må endres skal skolen favne alle, mener skoleforskere.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Klare kjønnsrollemønstre i lokale barnehager.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   I denne barnehagen trenar barna motorikk tre ganger i veka.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder-resultater fra Stavangerprosjektet.

   Sammen om oppdraget;

   2017-11-14 - 2017-11-15.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2017)

   Stavangerprosjektet og bruk av Regnefaktaprøven.

   Undervisningsetaten Oslo kommune;

   2017-12-04 - .

  • Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Buch-Iversen, Ida

   (2017)

   Ferdigheter i ordavkoding og vokabularhos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere.

   Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy;

   2017-05-10.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Buch-Iversen, Ida

   (2017)

   Ferdigheter i ordavkoding og vokabular hos 10 år gamle svake, middels og sterke lesere.

   Presentasjon for rektorer/enhetsledere i Oslo kommune;

   2017-12-04.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2016)

   Svag motorik hos små børn kan føre til svag matematisk udvikling.

   0-14 : nul til fjorten : pædagogisk tidsskrift for daginstitutioner og klubber.

   ISSN 0906-5873.

   Volum 26.

   Hefte 1.

   s.92-93.

  • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2016)

   Weak motor-life-skills and relations to mathematical development in early age.

   4th biennial EARLI - SIG 5 Conference, Learning and Development in Early Childhood, “Bridging Multiple Perspectives in Early Childhood Education”;

   2016-06-29 - 2017-07-01.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas

   (2016)

   Weak motor-life-skills and relations to mathematical development in early age.

   Sig 5 - EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) conference;

   2016-06-28 - 2016-07-01.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2016)

   Stavangerprosjektet- Det lærende barnet.

   Temahalvtime for Oppvekststyret i Stavanger kommune;

   2016-05-11 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagerelevant forskning på Lesesenteret.

   Seminar i forbindeldse med søknad om barnehagesenter;

   2016-11-30 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2016)

   Knøttsmå forskere skal lære seg realfag.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2015)

   Tracks of Mathematical Development in Kindergarten. Toddlers mathematical competences observed in play and daily life.

   Possible – Desirable – Plausible: Different contexts and different perspectives in research on preschool mathematics;

   2015-04-16 - .

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Kunnskapsdepartementets realfagssatsing i Stavangerbarnehagene.

   Kontaktmøte for kommunale og private barnehager;

   2015-10-01 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Stavangerprosjektet-Det lærende barnet: Et ekte samarbeidsprosjekt.

   Forskning og innovasjon i kommunesektoren;

   2015-02-26.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Stavangerprosjektet - Det lærende barnet, barnehagedelen.

   Seminar om barnehageforskning i forskningsavdelingen Utdanningsdirektoratet;

   2015-12-03.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Jenter mer selvstendige og sosiale allerede som toåringer.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Kindergarten-Studie: So weit sind Mädchen Jungen voraus.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Mädchen sind viel weiter als Buben - zumindest als Zweijährige.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Studie: Zweijährige Mädchen haben Buben viel voraus.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Mit Zwei haben Mädchen Jungs schon viel voraus.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Kindergarten - Jungen haben weniger Interesse an Sprachaktivitäten.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Mädchen sind den Jungs schon früh voraus.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Even as two-year-olds, girls are more independent, sociable, study suggests.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Le bimbe apprendono il linguaggio prima dei maschietti: lo studio.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Dziewczynki są bardziej samodzielne niż chłopcy.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   God motorikk kobles til gode matteferdigheter hos små barn.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Two-year-olds with poor motor function display poor mathematical skills.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Toddlers who have poor motor skills may be bad in math, research reveals.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Var du en haj til at samle lego-klodser? Børn med god motorik har nemmere ved at regne den ud.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Småbørn med god motorik er bedre til matematik.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Svak motorikk kobles til svake matematikkferdigheter.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   An insight into children’s early development.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Tutkijat yllättyivät: Parivuotiaiden tyttöjen ja poikien ero luultua suurempi.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Pikkutytöt poikia taitavampia arjessa.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Pikkutytöt poikia taitavampia arjessa.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Les filles plus autonomes et plus sociables que les garçons dès l’âge de deux ans.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Κορίτσια ή αγόρια; Ποια παιδιά είναι πιο ανεξάρτητα;.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Già a tre anni le bambine sono più indipendenti dei maschi.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   2살까지는 남자보다 여자가 더 똑똑하다" (연구).

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Curice su u dobi od dvije godine mnogo neovisnije i društvenije od dječaka.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Djevojčice su u dobi od dvije godine društvenije i neovisnije od dječaka.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Las niñas, más hábiles que los niños, revela estudio.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Meisjes zijn beter dan jongens.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Meisjes van 2½ in alledaagse activiteiten beter dan jongens.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Tweejarige meisjes lopen voor op jongetjes.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Dziewczynki uczą się szybciej niezależności i samodzielności .

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens desde crianças, diz estudo.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Independente desde criança.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   STUDIU. Fetele sunt la vârsta de doi ani mai independente și mai sociabile decât băieții.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Diferenţe surprinzătoare între fetele şi băieţii de vârsta de doi ani. ''Ne-am aşteptat să găsim diferenţe, dar ele au fost atât de mari''.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Fetele au mai multe abilitati sociale decat baietii.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Studiu fără precedent efectuat pe 509 de fete. Ce li se întâmplă cu adevărat.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Девочки самостоятельнее мальчиков уже с двух лет .

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Двухлетние девочки опережают мальчиков.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hatalmasak a különbségek a bölcsis fiúk és lányok között.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hatalmas a különbség fejlődésben a bölcsis fiúk és lányok között.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Deklice so pri dveh letih bolj samostojne in družabne kot dečki.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Por qué a los dos años las niñas aventajan tanto a los niños.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Estudio revela que a la edad de dos años las niñas aventajan en aprendizaje a los niños.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Miss Independent: Toddler Girls Have an Edge on Boys.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Mädchen sind Jungen als Kleinkinder weit voraus.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Kleine Mädchen sind kleinen Jungs weit voraus.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Überraschend große Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Kleine Mädchen sind selbstständiger!.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Schneller ohne Windel: Mit Zwei haben Mädchen Buben viel voraus.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Piger er mere selvstændige end drenge allerede i børnehaven.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer henger ikke med i leken.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   - Språksvake barn faller utenfor i lek.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Ny norsk forskning: Språksvake toåringer faller utenfor sosialt.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake barn faller utenom leken.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer faller utenfor leken.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer faller utenfor i lek.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Toåringer med dårlig språk faller utenfor sosialt.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Toddlers With Poor Language Skills Fall Behind in Play.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Two-year-olds with poor language skills fall behind at play.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Two-year-olds with poor language skills fall behind at play.

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk.

   Skriv! Les!;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Meland, Aud Torill; Toft, Trond Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Stavangerprosjektet får internasjonal oppmerksomhet.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Authentic assessment.

   PAN european networks science and technology.

   Hefte 17.

   s.173-175.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Forskningsfunn 2014-2015 i Stavangerprosjektet.

   Forskningssamling for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet;

   2015-11-04 - .

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Betydningen av årets forskningsresultater i Stavangerprosjektet for arbeidet I PPT-Fysio/ergoterapitjenesten.

   Forskningspresentasjon til PPT-Fysio/ergoterapitjenesten i Stavanger;

   2015-11-24 - .

  • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Tønnessen, Finn Egil

   (2015)

   Relations between motor and language skills at age 2:9 and 4:9. Findings based on authentic assessment Kindergartens from the Stavanger Project.

   EECERA Annual Conference 2016;

   2015-09-07 - 2015-09-10.

  • Gunnerud, Hilde; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk.

   Forskningspresentasjon PPT/ Fysio-Ergo;

   2015-11-24.

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk..

   Les! Skriv!;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2014)

   Amalie raser forbi Mathias Ny studie: Jentene går fra guttene allerede i barnehagen.

  • Halsan, Alexandra; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2014)

   Jenter har bedre motorikk enn gutter.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2014)

   Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. En mikropresentasjon.

   Forskningsseminar om norske longitudinelle studier;

   2014-11-21 - .

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Dahle, Anne Elisabeth

   (2014)

   Stavanger prosjektet - Det lærende barnet. Om prosjektet og skolenes bidrag.

   Rektormøte;

   2014-09-04 - .

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2014)

   Tidlig start, tidlig innsats – matematikk og naturfag i barnehagen.

   Satsing på realfag - forskningsseminar i Kunnskapsdepartementet;

   2014-10-23 - .

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil

   (2014)

   The relation between mathematical skills and motor skills in toddlers.

   The 24th EECERA (European Early Childhood Education Research Association) conference ;

   2014-09-07 - 2014-09-10.

  • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kristi Lie; Tønnessen, Finn Egil

   (2014)

   Prediction of the Development of Children’s Everyday Motor Competency in Early Childhood Education Institutions.

   3rd Biennial EARLI SIG 5 Conference - Learning and Development in Early Childhood;

   2014-08-25 - 2014-08-27.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2014)

   Stavangerprosjektet- Forskningsfunn det siste året.

   Forskningssamling for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet;

   2014-11-05 - .

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil

   (2014)

   Barns matematiske og motoriske utvikling.

   Forskningssamling for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet;

   2014-11-05 - .

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Hoel, Trude

   (2013)

   Research on early development and later reading skills. How to make children interested in reading at early age.

   Meeting with The International President of Lions and The Norwegian District Leaders;

   2013-04-06.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   They will catch up, right? gender differnces in toddlers language.

   23rd EECERA Conference: Values, Culture and Contexts.;

   2013-08-28 - 2013-09-01.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Toddlers with weak results in mathematics and their development through kindergarten age.

   The 7.th Conference of The Nordic Research network on Special Needs Education in Mathematics (NORSMA 7);

   2013-11-13 - 2013-11-15.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen.

   Den 2. Skriv! Les!-konferansen;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Toddler's mathematical competencies expressed through play and daily life. With examples from the numerical area.

   The 23th EECERA (European Early Childhood Education Research Association) conference;

   2013-08-28 - 2013-08-31.

  • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Dynamics and stability in the development of motor competency from toddler- to preschool age.

   The 23th EECERA (European Early Childhood Education Research Association) conference;

   2013-08-28 - 2013-08-31.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Dahle, Anne Elisabeth; Bjørg, Jølbo

   (2013)

   Stavangerprosjektet-Det lærende barnet.

   Storbykonferanse for kommunenes barnehageavdelinger;

   2013-11-08 - .

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   2 år og allerede på vei inn i matematikkens spennende verden.

   Tidlig matematikk-stor effekt. Nasjonal konferanse om matematikk i barnehagen ;

   2013-03-13 - .

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Stavangerprosjektet.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 4.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Store skilnader mellom barn i norske barnehagar.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Norske barn må lære mer.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Barn lærer for lite i barnehagen.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Store skilnader mellom barn i norske barnehager.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Ti mattetips til foreldre.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   Toddler's mathematical competencies expressed through play and daily life. With examples from the numerical area.

   The 23th EECERA (European Early Childhood Education Research Association) conference;

   2012-12-28 - 2013-08-31.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   Når tallene går i surr.

  • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Mål og teoretisk forankring.

   Fagmøte for forskere og fagansvarlige i Vasa kommune;

   2012-02-15 - .

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Knivsberg, Ann-Mari

   (2012)

   Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Metode, deltakere, prosedyrer og organisering.

   Fagmøte for forskere og fagansvarlige i Vasa kommune, Finland;

   2012-02-15 - .

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   "Fukt, môrker och skrymslen dit solen aldrig når"- et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt.

   Naturfag.

   ISSN 1504-4564.

   Hefte 1.

   s.23-25.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   Kan mer om former enn om tall.

   UniverS : magasin for Universitetet i Stavanger.

   Hefte 2.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   Taking the measure of toddlers.

   ScienceNordic.com.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Toft, Trond Egil; Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Barn leker og teller.

   VG : Verdens gang.

   ISSN 0805-5203.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   Barn som lærer matte tidlig blir ofte flinkere på skolen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   Norske barn teller dårligere.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Toft, Trond Egil

   (2012)

   Trenger vi kunnskap om barns utvikling?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   Barn trenger matematikk.

   Glade barn i barnehagen.

   Hefte 2.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   To år og allerede på vei inn i matematikkens spennende verden!.

   Barnehagekonferanse. Tidlig matematikk-stor effekt;

   2012-10-24 - 2012-10-25.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2012)

   Hva har vi gjort, hvor står vi nå og hvor går vi?.

   Markering avslutning barnehagedelen av Stavangerprosjektet;

   2012-10-04 - .

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Fløysvik, Vibeke Seppola

   (2012)

   Stavangerprosjektet, hva har dere funnet?.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas

   (2011)

   Bevegelse binder all læring sammen.

  • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2011)

   Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Nåværende status, noen resultater og plan for det videre arbeidet.

   Fagmøte for rektorene i barne- og ungdomsskolene i Stavanger kommune;

   2011-04-28 - .

  • Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2011)

   Matematikkutvikling hos premature barn, hva vet vi?.

   Nettverk for matematikkvansker;

   2011-04-01 - .

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2011)

   Matematikk hos 2 åringene.

   Nettverk for matematikkvansker;

   2011-02-25 - .

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Fauskanger, Janne; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2011)

   Det helhetlige barnet.

   Fordypningskurs i Stavangerprosjektet;

   2011-05-19 - .

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2011)

   Stavangerprosjektet, hvor er vi nå og hvordan er veien videre?.

   Foreldremøte i Stavangerprosjektet;

   2011-05-31 - .

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2011)

   Kompetanse på hverdagsaktiviteter, hva kan vi si noe om ut fra de data vi har i Stavangerprosjektet?.

   Seminar for programområdet Lesing, skriving og regning i et livsløpsperspektiv;

   2011-06-09 - .

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine

   (2011)

   Metode for datainnsamling i Stavangerprosjektet.

   Seminar for samarbeidspartnere i Vasa, Finland;

   2011-05-03 - .

  • Jenssen, Cathrine; Erlien, Wenche; Blå, Berit Hope; Gjervan, Marit; Svolsbru, Gro; Bleka, Målfrid; Øvereng, Liv Kristin; Olsen, Arild Torvund; Matre, Synnøve; Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Bones, Gerd Åsta

   (2011)

   Kreative innganger til tverrfaglig arbeid.

   Verktøykassa/ Pedagogisk Forum.

   Hefte 1.

   s.45-48.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2011)

   Lesevansker og regning: ”Han strever med lesing, men regning går stort sett bra”.

   Lesesenteret, nettsider.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2011)

   Lese og skrive i matematikkfaget.

   Nettverksamling NOLES;

   2011-10-04 - 2011-10-05.

  • Knivsberg, Ann-Mari; Løge, Inger Kristine; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2010)

   Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Teori, metode og resultater.

   Stavangerprosjektetet Dialoglunsj. Styrere, virksomhetsledere, daglige ledere og plangruppemedlemmer;

   2010-10-07.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2010)

   Stavangerprosjektet- Det lærende barnet.

   Barns språklige, følelsesmessige og sosiale utvikling. Forskningsseminar for Kunnskapsdepartementet;

   2010-06-02.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Fløysvik, Vibeke Seppola

   (2010)

   Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Metode og praktiske erfaringer.

   Jeg forstår ikke...om språk, lesing og skriving. Nasjonal konferanse i lesing;

   2010-05-26 - 2010-05-27.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2010)

   Språkets rolle i matematikkutviklingen.

   Tidlig intervensjon. Norsk logopedlags etterutdanningskurs og landsmøte 2010;

   2010-06-17 - 2010-06-20.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2010)

   Aspects of children's knowledge and competences in preschool age. Session overview.

   Knowledge and voice in early childhood: Who knows, who speaks, who listens? 20th EECERA conference;

   2010-09-05 - 2010-09-08.

  • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2010)

   Stavangerprosjektet-Det lærende barnet.

   utenTitteltekst;

   2010-10-23.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2010)

   Språk og matematikk.

   utenTitteltekst;

   2010-10-26.