Hopp til hovedinnhold

Trude Havik

Førsteamanuensis

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-360
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Olweus programmet (OBPP) – et skoleomfattende program mot mobbing og antisosial atferd (2. Utg)

   Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

   ISSN 2464-2142.

   s.1-26.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Lærerens betydning for relasjoner mellom elevene i klassen

   Cappelen Damm Akademisk

   s.113-131.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2019)

   Students’ proactive aggressiveness, mental health problems and perceived classroom interaction

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   DOI: 10.1080/00313831.2019.1650822

  • Havik, Trude

   (2019)

   Skolerelatert stress og skolevegring - Det sosiale aspektet ved skolen

   Fagbokforlaget

   s.125-146.

  • Havik, Trude; Westergård, Elsa

   (2019)

   Do Teachers Matter? Students’ Perceptions of Classroom Interactions and Student Engagement

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   DOI: 10.1080/00313831.2019.1577754

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Trajectories of students' perceived instructional support

   Social Psychology of Education

   ISSN 1381-2890.

   DOI: 10.1007/s11218-018-9474-6

  • Lerang, Maren Stahl; Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2018)

   Perceived Classroom Interaction, Goal Orientation and Their Association With Social and Academic Learning Outcomes

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 63.

   Hefte 6.

   s.913-934.

   DOI: 10.1080/00313831.2018.1466358

  • Ingul, Jo Magne; Havik, Trude; Heyne, David

   (2018)

   Emerging school refusal: a school-based framework for identifying early signs and risk factors

   Cognitive and Behavioral Practice

   ISSN 1077-7229.

   Volum In Press, Corrected Proof.

   s.1-17.

   DOI: 10.1016/j.cbpra.2018.03.005

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær : å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring

   Gyldendal Akademisk

  • Havik, Trude

   (2017)

   Bullying victims' perceptions of classroom interaction

   School Effectiveness and School Improvement

   ISSN 0924-3453.

   Volum 28.

   Hefte 3.

   s.350-373.

   DOI: 10.1080/09243453.2017.1294609

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolevegring

   Universitetsforlaget

   s.93-108.

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   School factors associated with school refusal- and truancy-related reasons for school non-attendance

   Social Psychology of Education

   ISSN 1381-2890.

   Volum 18.

   Hefte 2.

   s.221-240.

   DOI: 10.1007/s11218-015-9293-y

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Assessing reasons for school non-attendance

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 59.

   Hefte 3.

   s.316-336.

   DOI: 10.1080/00313831.2014.904424

  • Havik, Trude

   (2015)

   Implementering av forebyggende tiltak mot skolevegring

   Universitetsforlaget

   s.151-170.

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Parental perspectives of the role of school factors in school refusal

   Emotional and Behavioural Difficulties

   ISSN 1363-2752.

   Volum 19.

   Hefte 2.

   s.131-153.

   DOI: 10.1080/13632752.2013.816199

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2011)

   Evaluering som støtte i skolens innovasjonsarbeid : en illustrasjon

   Universitetsforlaget

   s.88-106.

 • Bøker og kapitler
  • Havik, Trude

   (2015)

   School non-attendance. A study of the role of school factors in school refusal

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Rapport til Utdanningsetaten i Oslo - ConnectOSLO- resultat fra elevundersøkelsen 2009

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Grorud skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sunnland skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Stabbursmoen skole 2007

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Lakkegata skole

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Gautesete skole 2007

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Kjelsås skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Rosseland skule 2007

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Hana skole 2007

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Slemdal skole

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Vatne skole 2007

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Stasjonsfjellet skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Skeiene skole 2007

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Årvoll skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Høyland skole 2007

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Bogafjell skole 2007

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Stovner skole

  • Bru, Edvin; Havik, Trude

   (2007)

   MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. St. Svithun skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tastaveden skole 2007

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Bygdøy skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ila skole 2007 (Trondheim)

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Tasta skole 2007

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Mortensrud skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Eiganes skole 2007

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Malmheim skole 2007

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Grindbakken skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sandved skole 2007

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Loftsrud skole

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Stabbursmoen skole 2007

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Godlia skole

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Ila skole 2007 (Trondheim)

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Svendstuen skole

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Sunnland skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hana skole 2007

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Haugerud skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Malmheim skole 2007

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Furuset skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hognestad skule 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vatne skole 2007

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Ila skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne skule 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hinna skole 2007

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Stasjonsfjellet skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye skule 2007

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Ellingsrudåsen skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye ungdomsskule 2007

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Klemetsrud skole

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Tastaveden skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne ungdomsskule 2007

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.; Veland, Jarmund; Roland, Erling

   (2007)

   Rapport til Utdanningsetaten i OSLO (UDE) ConnectOSLO 2007

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Porsholen skole 2007

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Ris skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Smiodden skole 2007

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Ellingsrud skole

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Kannik skole 2007

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Marienlyst skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Bjølsen skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bogafjell skole 2007

  • Bru, Edvin; Havik, Trude

   (2007)

   MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Ullandhaug skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Porsholen skole 2007

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Skjønnhaug skole

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Smestad skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Undheim skule 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vestly skule 2007

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Lysejordet skole

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Tøyen skole

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Høyland skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Kannik skole 2007

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Vinderen skole

  • Bru, Edvin; Havik, Trude

   (2007)

   MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Austbø skole

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Smiodden skole 2007

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Sandved skole 2007

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Kampen skole

  • Bru, Edvin; Havik, Trude

   (2007)

   MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Revheim skole

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Ugla skole 2007

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Skeiene skole 2007

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Voksen skole

  • Bru, Edvin; Havik, Trude

   (2007)

   MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Smiodden skole

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Eiganes skole 2007

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Gautesete skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Abildsø skole

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Hinna skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ugla skole 2007

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Haugen skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tasta skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Sandved skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Skeiene skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Kannik skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Porsholen skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tastaveden skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Gautesete skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tasta skole

 • Formidling
  • Havik, Trude

   (2021)

   Skolevegring i lys av fagfornyelsen

  • Havik, Trude

   (2020)

   Foreslår hjemmebesøk og foreldreveiledning for å unngå skolevegring

  • Havik, Trude

   (2020)

   Skal studere effekten av hjemmeskole for elever som sliter med fravær

  • Havik, Trude

   (2020)

   Trude Havik om skolefravær og stengte skoler (podcast)

  • Havik, Trude

   (2020)

   Skoleåpning: Vær obs på de elevene som blomstrer med hjemmeskole!

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Frykter mer skolevegring når skolene åpner igjen

  • Havik, Trude

   (2020)

   Hjemmeskole kan virke ulikt

  • Havik, Trude

   (2020)

   Slik letter du overgangen fra hjemmeskole til vanlig skole for barnet ditt

   Forskning.no

  • Havik, Trude

   (2020)

   International/nordic perspective on school non-attendance

  • Havik, Trude

   (2020)

   Julie klarte ikke å gå på skolen: – Det verste er å ikke bli forstått

  • Havik, Trude

   (2020)

   Forsker på koronaundervisningen

  • Havik, Trude

   (2020)

   Derfor vil ikke noen elever tilbake til skolen etter pandemien

  • Havik, Trude

   (2020)

   Hva kan læreren gjøre når eleven ikke møter opp på skolen?

  • Havik, Trude

   (2020)

   Utvikler mobilspill for å takle skolevegring

  • Havik, Trude

   (2020)

   Vi vet ikke hvor stort problemet med skolefravær egentlig er, sier skoleforsker

  • Havik, Trude

   (2020)

   Skolefravær og hjemmeskole-undervisning

  • Havik, Trude

   (2020)

   Skolenærværskonferansen

  • Havik, Trude

   (2020)

   Skolekonferanse Harstad

  • Havik, Trude

   (2020)

   Skolevegrerne Barn med panikkangst ved skoleporten. Unge som er kritthvite i ansiktet. For mange foreldre er dette bare starten på problemene.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Har tru på Matteus-effekt for elevane: Dei som har mykje skal få meir

  • Havik, Trude

   (2020)

   Noen elever gjør det bedre med hjemmeskole. Lærere har fått nye ideer.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Forsker: – Skolestarten bør skje gradvis

  • Havik, Trude

   (2020)

   Skolenærvær 2020- «Skolens rolle for skolefravær»

  • Havik, Trude

   (2019)

   – Ikke si høyt hvilken elev som har gjort det best https://www.utdanningsnytt.no/psykisk-helse-skolemiljo/ikke-si-hoyt-hvilken-elev-som-har-gjort-det-best/130863

  • Havik, Trude

   (2019)

   Nå går datteren på skolen igjen https://www.nrk.no/rogaland/na-gar-datteren-pa-skolen-igjen-_-etter-tre-ar-pa-barnerommet-1.14669916

  • Havik, Trude

   (2019)

   The magic of emotional engagement –students’ perceptions of emotional engagement

  • Havik, Trude

   (2019)

   Datteren til Ingunn lider av skolevegring https://www.kk.no/mamma/datteren-til-ingunn-lider-av-skolevegring/71808514 (intervju)

  • Havik, Trude

   (2019)

   Rundt 12.000 elever lider av skolevegring

  • Havik, Trude

   (2019)

   Tilstedeværelse på skolen – en selvfølge og en utfordring

  • Heyne, David; Gentle-Genitty, Carolyn; Landell, Malin Gren; Melvin, Glenn; Chu, Brian C.; Gallé-Tessonneau, Marie; Askeland, Kristin Gärtner; Gonzálvez, Carolina; Havik, Trude; Ingul, Jo Magne; Johnsen, Daniel Bach; Keppens, Gil; Knollmann, Martin; Lyon, Aaron R.; Maeda, Naoki; Reissner, Volker; Sauter, Floor; Silverman, Wendy K.; Thastum, Mikael; Tonge, Bruce J.; Kearney, Christopher A.

   (2019)

   Improving school attendance by enhancing communication among stakeholders: establishment of the International Network for School Attendance (INSA)

   European Child and Adolescent Psychiatry

   ISSN 1018-8827.

   DOI: 10.1007/s00787-019-01380-y

  • Havik, Trude

   (2019)

   Å forstå og håndtere skolefravær

  • Havik, Trude

   (2019)

   Å håndtere skolefravær – foreldrenes rolle

  • Havik, Trude

   (2019)

   Skolevegring - sammen med Gro Dahle om boka Grevlingedager

  • Havik, Trude

   (2019)

   Å forstå og håndtere skolefravær

  • Havik, Trude

   (2019)

   Fagdag om fravær og skolevegring -hvordan forstå det og hva kan vi gjøre? og De «vanskeligste» sakene

  • Havik, Trude

   (2019)

   To provide caring and safe schools for all students- preventing school non-attendance

  • Havik, Trude

   (2019)

   Betydningen av forebyggende innsats mot fravær og tidlige tiltak - skolens rolle for skolefravær og skolevegring

  • Havik, Trude

   (2019)

   Forebyggende innsats mot fravær – og tidlige tiltak – skolens rolle i forhold til skolefravær og skolevegring

  • Havik, Trude

   (2019)

   Elever med skolefravær – hva kan vi gjøre med det, sammen?

  • Havik, Trude

   (2019)

   Skolefravær og skolevegring

  • Havik, Trude

   (2019)

   Hvordan forstå skolefravær?

  • Havik, Trude

   (2019)

   Falt nesten ut av skolen- nå hjelper han andre. https://www.nrk.no/innlandet/kom-seg-gjennom-skolen-med-heiagjeng-i-ryggen-1.14482549

  • Havik, Trude

   (2019)

   Betydningen av forebyggende innsats mot fravær og tidlige tiltak - skolens rolle for skolefravær og skolevegring

  • Havik, Trude

   (2019)

   Skolevegring- få et samarbeid med skolen. https://psykiskhelse.no/bladet/2019/skolevegring-trude-havik

  • Havik, Trude

   (2019)

   Forebyggende innsats mot fravær – og tidlige tiltak – skolens rolle i forhold til skolefravær og skolevegring

  • Havik, Trude

   (2019)

   Ta tidleg grep ved teikn på skulevegring. Pårørendesenteret og pårørendeprogrammet. http://www.parorendesenteret.no/aktuelt/-ta-tidleg-grep-ved-teikn-p%c3%a5-skulevegring

  • Havik, Trude

   (2019)

   Opråb til lærere og ledere: Skolen skal gøre meget mere for at forhindre fravær https://www.folkeskolen.dk/945554/opraab-til-laerere-og-ledere-skolen-skal-goere-meget-mere-for-at-forhindre-fravaer og 11,5 dages fravær om året https://www.folkeskolen.dk/945552/115-dages-fravaer-om-aaret

  • Havik, Trude

   (2019)

   «Marius (14)» har fått fysiske smerter etter redsel for å dra på skolen. https://www.tv2.no/a/10777731/

  • Havik, Trude

   (2019)

   Kun halvparten av mobbeutsatte forteller det til læreren. https://www.utdanningsnytt.no/laerer-mobbing-skolemiljo/kun-halvparten-av-mobbeutsatte-forteller-det-til-laereren/216196 og i Dagbladet: https://www.dagbladet.no/kultur/de-forteller-ikke-at-de-blir-mobbet/71758326

  • Havik, Trude

   (2019)

   Å forstå og håndtere skolefravær

  • Havik, Trude

   (2019)

   Marit og Selma har talentveileder på skolen. https://www.nrk.no/rogaland/talentveiledning-gir-marit-og-selma-en-bedre-skolehverdag-1.14472903

  • Havik, Trude

   (2019)

   Vi trenger ikke en fraværsgrense i grunnskolen https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/OnGgPE/vi-trenger-ikke-en-fravaersgrense-i-grunnskolen

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

  • Havik, Trude

   (2019)

   For Gro handlet ferier og helger kun om å grue seg til skolen https://www.kk.no/livet/for-gro-handlet-ferier-og-helger-kun-om-a-grue-seg-til-skolen/71813408

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolevegring - podcast Foreldrerådet

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær. Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring. Kronikk i bladet Psykisk helse nr. 2/2018

   Psykisk helse

   ISSN 0805-5599.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Høyere fravær i grunnskolen enn i videregående skole

  • Havik, Trude

   (2018)

   Slår alarm om høgt skolefravær i grunnskolen: Ikkje gode nok rutinar

  • Havik, Trude

   (2018)

   Slik får du barnet ditt på skolen https://www.tv2.no/v/1322761/

  • Havik, Trude

   (2018)

   Endelig turte Nanna å gå på skolen igjen https://www.nrk.no/vestfold/endelig-turte-nanna-_10_-a-ga-pa-skolen-igjen-1.13965346

  • Havik, Trude

   (2018)

   UiS-Podcast om skolefravær

  • Havik, Trude

   (2018)

   Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring

   Psykisk helse

   ISSN 0805-5599.

   s.40-41.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær og skolevegring. Hvordan forstå det og hva kan skolen gjøre?

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær - mulige grunner

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær. Mulige grunner og hva kan vi gjøre sammen?

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær - utfordringer

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær. Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring

  • Havik, Trude

   (2018)

   Fagdag om risikoutsatte elever

  • Havik, Trude

   (2018)

   Hvordan forstå skolefravær. Risiko og opprettholdende faktorer for skolefravær og skolevegring og tiltak

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolfaktorer bakom hemmasittande

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolevegring - skolefravær - hva gjør vi

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær og skolevegring

  • Havik, Trude

   (2018)

   Hva kan skolen gjøre for elever med skolevegring?

  • Havik, Trude

   (2018)

   Hjemmebarna

  • Havik, Trude

   (2018)

   Hva er skolefravær

  • Havik, Trude

   (2018)

   Nei til fraværsgrense i grunnskolen. Kronikk

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefaktorer relatert til hemmasittande

  • Havik, Trude

   (2018)

   Barn med skolevegring. Hjem og skole nr 2/2018

  • Havik, Trude

   (2018)

   Tilstedeværelse på skolen, en selvfølge og en utfordring

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolevegring. Intervju om hva det er. https://www.youtube.com/watch?v=v0gl5VckRhQ

  • Havik, Trude

   (2018)

   Livsmestring elever 9.trinn

  • Havik, Trude

   (2018)

   22.000 skolebarn er borte i minst en måned

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær, skolevegring, felles forståelse, identifisere risiko og opprettholdende faktorer, hva kan vi gjøre sammen

  • Havik, Trude

   (2018)

   Dette kan lærere gjøre for å få barn med mye fravær tilbake til klasserommet https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/juni/dette-kan-skolene-gjore-for-a-fa-barn-med-mye-fravar-tilbake-pa-skolen/

  • Havik, Trude

   (2018)

   Hvordan forstår vi elever som ikke klarer å gå på skolen?

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teacher-student interaction in the classroom - Similarities and differences classroom observations and student reports

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skoleforsker Trude Havik om fraværstallene. https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB32017918/07-09-2018#t=31m43.8s

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolepodcast om skolefravær

  • Havik, Trude

   (2018)

   Høgare fråvær i grunnskolen enn vidaregåande https://www.nrk.no/norge/hogare-fravaer-i-grunnskolen-enn-vidaregaande-1.14081381

  • Havik, Trude

   (2018)

   Den profesjonelle voksne i møte med barn som sliter

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær - skolevegring

  • Havik, Trude

   (2017)

   Du er ikke alene

   CIESL- nettsider

  • Havik, Trude

   (2017)

   Vennskapskamp mot mobbing

  • Havik, Trude

   (2017)

   Tørst etter kunnskap – om elevenes skoleengasjement

   CIESL- nettsider

  • Havik, Trude

   (2017)

   Venner er viktig for de som blir mobbet

   CIESL- nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2017)

   Social and academic correlates of trajectories in teachers’ instructional support

  • Havik, Trude

   (2017)

   Skolen sin rolle for skolevegring

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skjønnhetstyranniet

  • Havik, Trude

   (2016)

   Elever på barneskolen dropper ut

  • Havik, Trude

   (2016)

   SKOLEFRAVÆR -GRUNNER OG TILTAK

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolefravær - hva kan vi sammen gjøre?

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolevegring. Hva kan skolen gjøre ? -Kan skolen gjøre noe?

  • Havik, Trude

   (2016)

   Gutten som ikke kom på skolen

  • Havik, Trude

   (2016)

   Læreren og elevens vennskap

   CIESL- nettsider

  • Havik, Trude

   (2016)

   Vil ha småsyke barn på skolen

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolefravær i videregående skole

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolevegring -skolens rolle, utfordringer og muligheter

  • Havik, Trude

   (2016)

   Ungdom tåler krav

   Nettstedet www.forebygging.no

  • Havik, Trude

   (2016)

   En altfor spennende skolestart

   CIESL- nettsider

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolevegring - skolens rolle, utfordring og muligheter

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolefravær- årsaker og tiltak ved Underveis-konferansen Stord 2016

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolefravær et økende problem

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolefravær, årsaker og tiltak

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2016)

   Kva gjer ein forskjell for elevane si sosiale og faglege læring? Førebels resultat frå CIESL-prosjektet med mulige implikasjonar for praksis.

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolevegring -skolens betydning

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2016)

   Student perception of teacher support

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolefaktorer som kan påvirke skolefravær

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolefravær

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolens rolle og skolevegring - et forebyggende perspektiv

  • Havik, Trude

   (2015)

   Hvordan forstå skolefravær?-med hovedvekt på ulike typer fravær og grunner til fravær

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolevegring, fravær og psykisk helse

  • Havik, Trude

   (2015)

   Alle skal på skolen

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolevegring -hva kan skolen gjøre når elever viser tegn på skolevegring?

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolevegring - mange mangler støtte fra lærer

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolen sin rolle i forhold til skolevegring

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolefaktorers betydning for skolevegring"

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolevegring - hva er det, del 1

  • Havik, Trude

   (2015)

   Dyrk også deg selv, ikke bare barna

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Endelig juleferie - men hva så?

   Forebygging.no

   ISSN 2535-4000.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Vellykkethet- hva er det?

  • Havik, Trude

   (2015)

   «Til slutt var han helt usynlig. Ingen lurte på hvordan det gikk»

  • Havik, Trude

   (2015)

   Vegring, ikke skulk

  • Havik, Trude

   (2015)

   Fravær og frafall fra videregående skole - hva kan skolen gjøre?

  • Havik, Trude

   (2015)

   Felles innsats i arbeidet med psykisk helse

  • Havik, Trude

   (2015)

   Klasseledelse fra teori til praksis om noen resultater fra undersøkelsen

  • Havik, Trude

   (2015)

   Ny postdoktor i CIESL-prosjektet

  • Havik, Trude

   (2015)

   Syk nok?

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolevegring. tiltak og PPT sin rolle

  • Havik, Trude

   (2015)

   Lovende tilnærminger i arbeidet med å forebygge og redusere skolevegring og skulk

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolefrvær og skolens rolle

  • Havik, Trude

   (2015)

   Mobbing kan føre til skolevegring

  • Havik, Trude

   (2015)

   Godt klassemiljø kan hindre skolevegring

  • Havik, Trude

   (2015)

   Strever du med å få ditt barn til skolen

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolefaktorers betydning for skolevegring FAS

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolens rolle - skolevegring og drop out

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skal vi la de som sliter slutte? (kronikk)

   Trønderavisa

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolen sin rolle for skolevegring - og tiltak

  • Havik, Trude

   (2015)

   Lille speil

  • Havik, Trude

   (2015)

   Foreldre og lærere på samme lag

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Én i hver klasse rammes av skolevegring. Mobbing er en av de viktigste årsakene, viser ny forskning.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolefravær og drop out

  • Havik, Trude

   (2015)

   Hva betyr skolefaktorer for skolevegring?

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolevegring - skolens rolle og tiltak

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolevegring - skolen sin betydning

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolens rolle i forhold til skolevegring

  • Havik, Trude

   (2015)

   Intervju om skolevegring

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolevegring - hva er det?, del 2

  • Havik, Trude

   (2014)

   Mener foreldre bør ta ansvar for at ungdomsskoleelever dropper å gå på skolen

  • Havik, Trude

   (2014)

   Ny forskning om skolefravær

  • Havik, Trude

   (2014)

   Mye unødvendig fravær fra skolen

  • Havik, Trude

   (2014)

   «Syk nok» til å være hjemme?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Fravær fra skolen - skolevegring

  • Havik, Trude

   (2014)

   Skolefravær- årsaker og tiltak

  • Havik, Trude

   (2014)

   1 av 5 ungdomsskoleelever holder seg hjemme selv om de ikke er syke

  • Havik, Trude

   (2014)

   Trøtte elever dropper skoledagen

  • Havik, Trude

   (2014)

   Sosiale medier gjør unge ensomme i jula

  • Havik, Trude

   (2014)

   Når skolen blir et mareritt

  • Havik, Trude

   (2014)

   Tema skolevegring: Én i hver klasse

  • Havik, Trude

   (2014)

   Fravær fra skolen - Skolevegring

  • Havik, Trude

   (2014)

   Skulker skolen med foreldrenes velsignelse

  • Havik, Trude

   (2014)

   Ugyldig fravær fra skolen - konsekvenser og grunner

  • Havik, Trude

   (2014)

   Problematisk skolefravær

  • Havik, Trude

   (2014)

   Jaget etter vellykkethet

  • Havik, Trude

   (2014)

   Skolefravær - årsaker

  • Havik, Trude

   (2014)

   Fravær- er det så nøye da?

   Adresseavisen

   ISSN 0805-3804.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Unngå en tom pult i klasserommet

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Trøtte elever dropper skolen

  • Havik, Trude

   (2014)

   Elever blir hjemme nesten friske

  • Havik, Trude

   (2014)

   Mye ulovlig fravær fra skolen

  • Bru, Lars Edvin; Havik, Trude

   (2013)

   School factors associated with unexcused non-attendance in primary and secondary school

  • Havik, Trude

   (2013)

   Presentasjon av data fra Fraværsstudien til Songdalen kommune

  • Havik, Trude

   (2013)

   Presentasjon av data fra fraværsstudien til Søgne kommune

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Parental perspectives of the role of school factors in school refusal

  • Havik, Trude

   (2013)

   Frafall fra videregående skole. Betydningen av fravær i grunnskolen og skolens sosiale kontekst

  • Havik, Trude

   (2013)

   Én av tre førsteklassinger gruer seg til skolestart

  • Havik, Trude

   (2013)

   Forutsigbarhet kan hindre skolevegring

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin

   (2013)

   Fravær uten gyldig grunn - et prosjekt i Søgne og Songdalen kommuner

  • Havik, Trude

   (2013)

   De som frykter skolen

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin

   (2012)

   Skolevegring - et prosjekt i Søgne og Songdalen kommuner

  • Havik, Trude

   (2012)

   Klagar på kvalme og mageverk

  • Havik, Trude

   (2012)

   ”Mamma, jeg har så fryktelig vondt i magen”

  • Havik, Trude

   (2011)

   Skolevegring

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin

   (2011)

   UiS skal forske på skolevegring

  • Havik, Trude

   (2011)

   Skolevegring - hvilken forskningsbasert kunnskap har vi?

  • Størksen, Svein; Havik, Trude

   (2008)

   Seminardag - videreføring Respekt

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Respekt Høyland skole

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Respekt Hana-Vatne skole

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Bryne skule

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Lye skule

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Vestly skule

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Respekt Malmheim skole

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Bryne ungdomsskule

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Undheim skule

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Hognestad skule

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Frøyland skule

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Lye ungdomsskule

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Frøyland skule

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Rosseland skule

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Respekt Bogafjell skole

 • Kunstnerisk produksjon
  • Fredriksen, Torunn Helene; Havik, Trude

   (2020)

   Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 4: Fravær

  • Mathiesen, Espen; Havik, Trude

   (2018)

   Hva kan gjøres med skolevegring?

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Rapporter på elev-og lærerundersøkelse til skoler i ConnectOslo -12 skoler

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway