Hopp til hovedinnhold

Trude Havik

Førsteamanuensis

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-360
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Havik, Trude; Ingul, Jo Magne

   (2022)

   Remote Education/Homeschooling During the COVID-19 Pandemic, School Attendance Problems, and School Return–Teachers’ Experiences and Reflections.

   Frontiers in Education

   ISSN 2504-284X.

   DOI: 10.3389/feduc.2022.895983

  • Havik, Trude; Ingul, Jo Magne

   (2021)

   How to Understand School Refusal.

   Frontiers in Education

   ISSN 2504-284X.

   Volum 6.

   s.1-11.

   DOI: 10.3389/feduc.2021.715177

  • Havik, Trude; Ingul, Jo Magne

   (2021)

   Does Homeschooling Fit Students With School Attendance Problems? Exploring Teachers’ Experiences During COVID-19.

   Frontiers in Education

   ISSN 2504-284X.

   Volum 6.

   DOI: 10.3389/feduc.2021.720014

  • Havik, Trude

   (2020)

   Lærerens betydning for relasjoner mellom elevene i klassen. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202643782.

   s.113-131.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Olweus programmet (OBPP) – et skoleomfattende program mot mobbing og antisosial atferd (2. Utg).

   Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

   ISSN 2464-2142.

   s.1-26.

  • Havik, Trude; Westergård, Elsa

   (2019)

   Do Teachers Matter? Students’ Perceptions of Classroom Interactions and Student Engagement.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   DOI: 10.1080/00313831.2019.1577754

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2019)

   Students’ proactive aggressiveness, mental health problems and perceived classroom interaction.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   DOI: 10.1080/00313831.2019.1650822

  • Havik, Trude

   (2019)

   Skolerelatert stress og skolevegring - Det sosiale aspektet ved skolen. I: Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245032857.

   s.125-146.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær : å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205500426.

  • Ingul, Jo Magne; Havik, Trude; Heyne, David

   (2018)

   Emerging school refusal: a school-based framework for identifying early signs and risk factors.

   Cognitive and Behavioral Practice

   ISSN 1077-7229.

   Volum In Press, Corrected Proof.

   s.1-17.

   DOI: 10.1016/j.cbpra.2018.03.005

  • Lerang, Maren Stahl; Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2018)

   Perceived Classroom Interaction, Goal Orientation and Their Association With Social and Academic Learning Outcomes.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 63.

   Hefte 6.

   s.913-934.

   DOI: 10.1080/00313831.2018.1466358

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Trajectories of students' perceived instructional support.

   Social Psychology of Education

   ISSN 1381-2890.

   DOI: 10.1007/s11218-018-9474-6

  • Havik, Trude

   (2017)

   Bullying victims' perceptions of classroom interaction.

   School Effectiveness and School Improvement

   ISSN 0924-3453.

   Volum 28.

   Hefte 3.

   s.350-373.

   DOI: 10.1080/09243453.2017.1294609

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolevegring. I: Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026015.

   s.93-108.

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Assessing reasons for school non-attendance.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 59.

   Hefte 3.

   s.316-336.

   DOI: 10.1080/00313831.2014.904424

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   School factors associated with school refusal- and truancy-related reasons for school non-attendance.

   Social Psychology of Education

   ISSN 1381-2890.

   Volum 18.

   Hefte 2.

   s.221-240.

   DOI: 10.1007/s11218-015-9293-y

  • Havik, Trude

   (2015)

   Implementering av forebyggende tiltak mot skolevegring. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02472-1.

   s.151-170.

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Parental perspectives of the role of school factors in school refusal.

   Emotional and Behavioural Difficulties

   ISSN 1363-2752.

   Volum 19.

   Hefte 2.

   s.131-153.

   DOI: 10.1080/13632752.2013.816199

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2011)

   Evaluering som støtte i skolens innovasjonsarbeid : en illustrasjon. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01850-8.

   s.88-106.

 • Bøker og kapitler
  • Ingul, Jo Magne; Havik, Trude

   (2021)

   Early Identification of Attendance Problems. I: School Attendance Problems: A Research Update and Where to Go.

   ISBN 978-91-519-8128-4.

   s.63-69.

  • Havik, Trude

   (2021)

   School-related risk factors . I: School Attendance Problems: A Research Update and Where to Go.

   ISBN 978-91-519-8128-4.

   s.69-74.

  • Havik, Trude

   (2021)

   Forord. I: Forebyg skolefravær.

   Dafolo Forlag

   ISBN 9788772340210.

   s.5-5.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Elever som ikke mestrer at gå i skole. I: Skolens fraværende børn : Årsager og indsatser.

   Dafolo Forlag

   ISBN 9788771608533.

   s.139-160.

  • Havik, Trude

   (2015)

   School non-attendance. A study of the role of school factors in school refusal.

   ISBN 978-82-7644-591-6.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Rapport til Utdanningsetaten i Oslo - ConnectOSLO- resultat fra elevundersøkelsen 2009.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Lysejordet skole.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Haugerud skole.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Abildsø skole.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Ellingsrudåsen skole.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Tøyen skole.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Svendstuen skole.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Smestad skole.

  • Bru, Edvin; Havik, Trude

   (2007)

   MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. St. Svithun skole.

  • Bru, Edvin; Havik, Trude

   (2007)

   MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Revheim skole.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Furuset skole.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Ellingsrud skole.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Lakkegata skole.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Stasjonsfjellet skole.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Slemdal skole.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Haugen skole.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Stasjonsfjellet skole.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Årvoll skole.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Bjølsen skole.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Hana skole 2007.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Kampen skole.

  • Bru, Edvin; Havik, Trude

   (2007)

   MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Smiodden skole.

  • Bru, Edvin; Havik, Trude

   (2007)

   MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Austbø skole.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Loftsrud skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Skeiene skole 2007.

  • Bru, Edvin; Havik, Trude

   (2007)

   MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Ullandhaug skole.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Grindbakken skole.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Mortensrud skole.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Bygdøy skole.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Ila skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Stabbursmoen skole 2007.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Godlia skole.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Kjelsås skole.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.; Veland, Jarmund; Roland, Erling

   (2007)

   Rapport til Utdanningsetaten i OSLO (UDE) ConnectOSLO 2007.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Grorud skole.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Klemetsrud skole.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Vinderen skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Voksen skole.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Ris skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hognestad skule 2007.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Smiodden skole 2007.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Skjønnhaug skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sandved skole 2007.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Malmheim skole 2007.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Vatne skole 2007.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Sunnland skole 2007.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Ugla skole 2007.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Hinna skole 2007.

  • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Stovner skole.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Eiganes skole 2007.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Tasta skole 2007.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Ila skole 2007 (Trondheim).

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Kannik skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Malmheim skole 2007.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Tastaveden skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye ungdomsskule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Høyland skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tasta skole 2007.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Bogafjell skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tastaveden skole 2007.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Stabbursmoen skole 2007.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Gautesete skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne skule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Porsholen skole 2007.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Sandved skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hana skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Høyland skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vatne skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Eiganes skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ila skole 2007 (Trondheim).

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Skeiene skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hinna skole 2007.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Gautesete skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vestly skule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye skule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bogafjell skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sunnland skole 2007.

  • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Undersøkelsen 2007 Marienlyst skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne ungdomsskule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Rosseland skule 2007.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Kannik skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Smiodden skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Undheim skule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ugla skole 2007.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Porsholen skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Gautesete skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Sandved skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Skeiene skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Kannik skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Porsholen skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tasta skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tastaveden skole.

 • Formidling
  • Havik, Trude; Sørheim Nilsen, Toril; Neumer, Simon-Peter; Ingul, Jo Magne; Askeland, Kristin Gärtner; Kyrrestad, Henriette; Haugland, Bente Storm Mowatt; Adolfsen, Frode; Rye, Marte

   (2022)

   Bekymringsfullt skolefravær - hva gjør vi?.

   Forskersonen.no

  • Havik, Trude

   (2021)

   School refusal during the pandemic.

  • Havik, Trude

   (2021)

   11 Råd til foreldre.

  • Havik, Trude

   (2021)

   The importance of peer relations in preventing school refusal how to build relationships when school refusal is established.

  • Havik, Trude

   (2021)

   SKOLEFRAVÆR - planleggingsdag for alle ansatte.

  • Havik, Trude

   (2021)

   Skolefravær og skolevegring hvordan forstå, forebygge, kartlegge, og hjelpe?.

  • Havik, Trude

   (2021)

   Slik får skolevegrere lyst til å komme tilbake til skolen.

  • Havik, Trude

   (2021)

   SKOLEFRAVÆR OG SKOLEVEGRING - webinar Vefsn kommune.

  • Havik, Trude

   (2021)

   Skolens rolle for skolefravær - webinar.

  • Havik, Trude; Ingul, Jo Magne; Askeland, Kristin Gärtner

   (2021)

   Her er en bekymrings­melding på skolens vegne.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Havik, Trude

   (2021)

   Fire av ti skoler har ikke rutiner for elever som har vært lenge borte fra skolen.

  • Havik, Trude

   (2021)

   Skolefravær -hva er skolefravær, forebygging, kartlegging og tiltak.

  • Havik, Trude; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Skuland, Aase Vorre; Helland, Merete Hagen

   (2021)

   Evaluation of serving free breakfast to all minicipal upper secondary schools in Rogaland. (Abstracts presented at the Norwegian Public Health conference, October 27-29, 2021, Trondheim, Norway).

   Scandinavian Journal of Public Health

   ISSN 1403-4948.

   Volum 49.

   Hefte 1.

   s.9-10.

   DOI: 10.1177/14034948211046925

  • Havik, Trude

   (2021)

   Elevar klarer ikkje å møte opp på skulen: viktig å oppdage skulevegring tidlig.

  • Havik, Trude

   (2021)

   Skolevegring i lys av fagfornyelsen .

  • Ingul, Jo Magne; Havik, Trude

   (2021)

   Tidlig intervensjon ved skolevegring.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Volum 33.

   Hefte 2.

   s.28-33.

  • Havik, Trude; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Skuland, Aase Vorre; Helland, Merete Hagen

   (2021)

   Gratis frokost i alle videregående skoler i Rogaland.

  • Gabrielsen, Charlotte Tendenes; Havik, Trude

   (2021)

   Elever med skolevegring og deres opplevelser av iverksatte tiltak.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 86.

   Hefte 3.

   s.22-35.

  • Havik, Trude

   (2021)

   Når skolefravær blir et problem.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Volum 33.

   Hefte 2.

   s.11-15.

  • Havik, Trude

   (2021)

   Skolefravær: hva er det og hva kan det skyldes? Back2School.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Spillet Habiit skal hjelpe barn som strever med å gå på skolen, det skal gi dem et «dytt» i riktig retning.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Skal studere effekten av hjemmeskole for elever som sliter med fravær.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Forsker på koronaundervisningen .

  • Havik, Trude

   (2020)

   Skolenærværskonferansen .

  • Havik, Trude

   (2020)

   Skolekonferanse Harstad.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Skolefravær og hjemmeskole-undervisning .

  • Havik, Trude

   (2020)

   Derfor vil ikke noen elever tilbake til skolen etter pandemien.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Tror på en bedre hverdag for hjemmebarna.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Korleis klarar elevar seg i heimeskulen når dei slit med fråvær frå før?.

  • Havik, Trude

   (2020)

   International/nordic perspective on school non-attendance.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Skolevegrerne .

  • Havik, Trude

   (2020)

   Vi vet ikke hvor stort problemet med skolefravær egentlig er, sier skoleforsker.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Podcast (live) og debatt om skolevegring Bergen. Lektor Lomsdalen.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Foreslår hjemmebesøk og foreldreveiledning for å unngå skolevegring.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Skolenærvær 2020- «Skolens rolle for skolefravær».

  • Havik, Trude

   (2020)

   Hva kan læreren gjøre når eleven ikke møter opp på skolen?.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Forsker: – Skolestarten bør skje gradvis.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Utvikler mobilspill for å takle skolevegring.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Slik letter du overgangen fra hjemmeskole til vanlig skole for barnet ditt.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Skoleåpning: Vær obs på de elevene som blomstrer med hjemmeskole!.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Frykter mer skolevegring når skolene åpner igjen.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Noen elever gjør det bedre med hjemmeskole. Lærere har fått nye ideer..

  • Havik, Trude

   (2020)

   Hjemmeskole kan virke ulikt.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Trude Havik om skolefravær og stengte skoler (podcast).

  • Havik, Trude

   (2020)

   Har tru på Matteus-effekt for elevane: Dei som har mykje skal få meir.

  • Havik, Trude

   (2020)

   Skolevegrerne Barn med panikkangst ved skoleporten. Unge som er kritthvite i ansiktet. For mange foreldre er dette bare starten på problemene..

  • Havik, Trude

   (2020)

   Julie klarte ikke å gå på skolen: – Det verste er å ikke bli forstått.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Skolevegring - sammen med Gro Dahle om boka Grevlingedager.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Falt nesten ut av skolen- nå hjelper han andre. https://www.nrk.no/innlandet/kom-seg-gjennom-skolen-med-heiagjeng-i-ryggen-1.14482549.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Å forstå og håndtere skolefravær.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Fagdag om fravær og skolevegring -hvordan forstå det og hva kan vi gjøre? og De «vanskeligste» sakene.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Å forstå og håndtere skolefravær.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Skolevegring- få et samarbeid med skolen. https://psykiskhelse.no/bladet/2019/skolevegring-trude-havik.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Vi trenger ikke en fraværsgrense i grunnskolen https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/OnGgPE/vi-trenger-ikke-en-fravaersgrense-i-grunnskolen.

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Betydningen av forebyggende innsats mot fravær og tidlige tiltak - skolens rolle for skolefravær og skolevegring.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Ta tidleg grep ved teikn på skulevegring. Pårørendesenteret og pårørendeprogrammet. http://www.parorendesenteret.no/aktuelt/-ta-tidleg-grep-ved-teikn-p%c3%a5-skulevegring.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Å forstå og håndtere skolefravær.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Forebyggende innsats mot fravær – og tidlige tiltak – skolens rolle i forhold til skolefravær og skolevegring.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Nå går datteren på skolen igjen https://www.nrk.no/rogaland/na-gar-datteren-pa-skolen-igjen-_-etter-tre-ar-pa-barnerommet-1.14669916.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Datteren til Ingunn lider av skolevegring https://www.kk.no/mamma/datteren-til-ingunn-lider-av-skolevegring/71808514 (intervju).

  • Havik, Trude

   (2019)

   Marit og Selma har talentveileder på skolen. https://www.nrk.no/rogaland/talentveiledning-gir-marit-og-selma-en-bedre-skolehverdag-1.14472903.

  • Havik, Trude

   (2019)

   – Ikke si høyt hvilken elev som har gjort det best https://www.utdanningsnytt.no/psykisk-helse-skolemiljo/ikke-si-hoyt-hvilken-elev-som-har-gjort-det-best/130863.

  • Heyne, David; Gentle-Genitty, Carolyn; Landell, Malin Gren; Melvin, Glenn; Chu, Brian C.; Gallé-Tessonneau, Marie; Askeland, Kristin Gärtner; Gonzálvez, Carolina; Havik, Trude; Ingul, Jo Magne; Johnsen, Daniel Bach; Keppens, Gil; Knollmann, Martin; Lyon, Aaron R.; Maeda, Naoki; Reissner, Volker; Sauter, Floor; Silverman, Wendy K.; Thastum, Mikael; Tonge, Bruce J.; Kearney, Christopher A.

   (2019)

   Improving school attendance by enhancing communication among stakeholders: establishment of the International Network for School Attendance (INSA).

   European Child and Adolescent Psychiatry

   ISSN 1018-8827.

   DOI: 10.1007/s00787-019-01380-y

  • Havik, Trude

   (2019)

   For Gro handlet ferier og helger kun om å grue seg til skolen https://www.kk.no/livet/for-gro-handlet-ferier-og-helger-kun-om-a-grue-seg-til-skolen/71813408 .

  • Havik, Trude

   (2019)

   To provide caring and safe schools for all students- preventing school non-attendance.

  • Havik, Trude

   (2019)

   «Marius (14)» har fått fysiske smerter etter redsel for å dra på skolen. https://www.tv2.no/a/10777731/.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Opråb til lærere og ledere: Skolen skal gøre meget mere for at forhindre fravær https://www.folkeskolen.dk/945554/opraab-til-laerere-og-ledere-skolen-skal-goere-meget-mere-for-at-forhindre-fravaer og 11,5 dages fravær om året https://www.folkeskolen.dk/945552/115-dages-fravaer-om-aaret.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Elever født sent på året går ut av grunnskolen med dårligere resultat.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Kun halvparten av mobbeutsatte forteller det til læreren. https://www.utdanningsnytt.no/laerer-mobbing-skolemiljo/kun-halvparten-av-mobbeutsatte-forteller-det-til-laereren/216196 og i Dagbladet: https://www.dagbladet.no/kultur/de-forteller-ikke-at-de-blir-mobbet/71758326 .

  • Havik, Trude

   (2019)

   The magic of emotional engagement –students’ perceptions of emotional engagement.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Rundt 12.000 elever lider av skolevegring.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Skolefravær og skolevegring.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Betydningen av forebyggende innsats mot fravær og tidlige tiltak - skolens rolle for skolefravær og skolevegring.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Hvordan forstå skolefravær?.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Tilstedeværelse på skolen – en selvfølge og en utfordring.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Å håndtere skolefravær – foreldrenes rolle.

  • Havik, Trude

   (2019)

   Elever med skolefravær – hva kan vi gjøre med det, sammen? .

  • Havik, Trude

   (2019)

   Forebyggende innsats mot fravær – og tidlige tiltak – skolens rolle i forhold til skolefravær og skolevegring.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring.

   Psykisk helse

   ISSN 0805-5599.

   s.40-41.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teacher-student interaction in the classroom - Similarities and differences classroom observations and student reports .

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær - mulige grunner.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær - utfordringer.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær og skolevegring. Hvordan forstå det og hva kan skolen gjøre? .

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær. Mulige grunner og hva kan vi gjøre sammen?.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Hvordan forstå skolefravær. Risiko og opprettholdende faktorer for skolefravær og skolevegring og tiltak .

  • Havik, Trude

   (2018)

   Podcast om skolefravær.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Hva kan skolen gjøre for elever med skolevegring?.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefaktorer relatert til hemmasittande.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolevegring - podcast Foreldrerådet .

  • Havik, Trude

   (2018)

   Hjemmebarna.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Barn med skolevegring. Hjem og skole nr 2/2018.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Den profesjonelle voksne i møte med barn som sliter.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skoleforsker Trude Havik om fraværstallene. https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB32017918/07-09-2018#t=31m43.8s.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Tilstedeværelse på skolen, en selvfølge og en utfordring.

  • Havik, Trude

   (2018)

   22.000 skolebarn er borte i minst en måned .

  • Havik, Trude

   (2018)

   Hva er skolefravær.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Slår alarm om høgt skolefravær i grunnskolen: Ikkje gode nok rutinar.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Høyere fravær i grunnskolen enn i videregående skole.

  • Havik, Trude

   (2018)

   UiS-Podcast om skolefravær.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Endelig turte Nanna å gå på skolen igjen https://www.nrk.no/vestfold/endelig-turte-nanna-_10_-a-ga-pa-skolen-igjen-1.13965346.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Slik får du barnet ditt på skolen https://www.tv2.no/v/1322761/.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Fagdag om risikoutsatte elever.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolevegring. Intervju om hva det er. https://www.youtube.com/watch?v=v0gl5VckRhQ.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær - skolevegring .

  • Havik, Trude

   (2018)

   Nei til fraværsgrense i grunnskolen. Kronikk.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær. Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring. Kronikk i bladet Psykisk helse nr. 2/2018.

   Psykisk helse

   ISSN 0805-5599.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Trude Havik og elevene som ikke kommer til skolen.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolfaktorer bakom hemmasittande .

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolevegring - skolefravær - hva gjør vi.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær. Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Dette kan lærere gjøre for å få barn med mye fravær tilbake til klasserommet https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/juni/dette-kan-skolene-gjore-for-a-fa-barn-med-mye-fravar-tilbake-pa-skolen/.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Høgare fråvær i grunnskolen enn vidaregåande https://www.nrk.no/norge/hogare-fravaer-i-grunnskolen-enn-vidaregaande-1.14081381.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Hvordan forstår vi elever som ikke klarer å gå på skolen? .

  • Havik, Trude

   (2018)

   Livsmestring elever 9.trinn.

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær og skolevegring .

  • Havik, Trude

   (2018)

   Skolefravær, skolevegring, felles forståelse, identifisere risiko og opprettholdende faktorer, hva kan vi gjøre sammen.

  • Havik, Trude

   (2017)

   Du er ikke alene.

   CIESL- nettsider

  • Havik, Trude

   (2017)

   Venner er viktig for de som blir mobbet.

   CIESL- nettsider

  • Havik, Trude

   (2017)

   Skolen sin rolle for skolevegring.

  • Havik, Trude

   (2017)

   Vennskapskamp mot mobbing.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2017)

   Social and academic correlates of trajectories in teachers’ instructional support .

  • Havik, Trude

   (2017)

   Tørst etter kunnskap – om elevenes skoleengasjement.

   CIESL- nettsider

  • Havik, Trude

   (2016)

   Vil ha småsyke barn på skolen.

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolevegring -skolens betydning.

  • Havik, Trude

   (2016)

   Elever på barneskolen dropper ut.

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolefravær i videregående skole.

  • Havik, Trude

   (2016)

   En altfor spennende skolestart.

   CIESL- nettsider

  • Havik, Trude

   (2016)

   Læreren og elevens vennskap.

   CIESL- nettsider

  • Havik, Trude

   (2016)

   Ungdom tåler krav.

   Nettstedet www.forebygging.no

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolevegring -skolens rolle, utfordringer og muligheter.

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolevegring. Hva kan skolen gjøre ? -Kan skolen gjøre noe? .

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skjønnhetstyranniet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2016)

   Student perception of teacher support.

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolefaktorer som kan påvirke skolefravær .

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolefravær- årsaker og tiltak ved Underveis-konferansen Stord 2016.

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolevegring - skolens rolle, utfordring og muligheter.

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolefravær - hva kan vi sammen gjøre?.

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolefravær et økende problem.

  • Havik, Trude

   (2016)

   Skolefravær, årsaker og tiltak.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2016)

   Kva gjer ein forskjell for elevane si sosiale og faglege læring? Førebels resultat frå CIESL-prosjektet med mulige implikasjonar for praksis. .

  • Havik, Trude

   (2016)

   SKOLEFRAVÆR -GRUNNER OG TILTAK.

  • Havik, Trude

   (2016)

   Gutten som ikke kom på skolen.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Dyrk også deg selv, ikke bare barna.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolevegring - mange mangler støtte fra lærer.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolefaktorers betydning for skolevegring".

  • Havik, Trude

   (2015)

   Alle skal på skolen.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Hvordan forstå skolefravær?-med hovedvekt på ulike typer fravær og grunner til fravær.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolefravær.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Ny postdoktor i CIESL-prosjektet.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Vegring, ikke skulk.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Strever du med å få ditt barn til skolen.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Mobbing kan føre til skolevegring.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolefaktorers betydning for skolevegring FAS.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Syk nok?.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Én i hver klasse rammes av skolevegring. Mobbing er en av de viktigste årsakene, viser ny forskning..

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skal vi la de som sliter slutte? (kronikk).

   Trønderavisa

  • Havik, Trude

   (2015)

   Felles innsats i arbeidet med psykisk helse.

  • Havik, Trude

   (2015)

   «Til slutt var han helt usynlig. Ingen lurte på hvordan det gikk».

  • Havik, Trude

   (2015)

   Lovende tilnærminger i arbeidet med å forebygge og redusere skolevegring og skulk.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Fravær og frafall fra videregående skole - hva kan skolen gjøre?.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolevegring. tiltak og PPT sin rolle.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Klasseledelse fra teori til praksis om noen resultater fra undersøkelsen.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Vellykkethet- hva er det?.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolefrvær og skolens rolle.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Godt klassemiljø kan hindre skolevegring.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolen sin rolle i forhold til skolevegring.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Foreldre og lærere på samme lag.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolens rolle i forhold til skolevegring.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolevegring - skolens rolle og tiltak.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolevegring - hva er det?, del 2.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Endelig juleferie - men hva så?.

   Forebygging.no

   ISSN 2535-4000.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Lille speil.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Hva betyr skolefaktorer for skolevegring?.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolens rolle - skolevegring og drop out.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolen sin rolle for skolevegring - og tiltak.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolevegring - skolen sin betydning.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolevegring -hva kan skolen gjøre når elever viser tegn på skolevegring? .

  • Havik, Trude

   (2015)

   Intervju om skolevegring.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolevegring - hva er det, del 1.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolefravær og drop out.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolevegring, fravær og psykisk helse.

  • Havik, Trude

   (2015)

   Skolens rolle og skolevegring - et forebyggende perspektiv.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Skulker skolen med foreldrenes velsignelse.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Fravær fra skolen - skolevegring.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Elever blir hjemme nesten friske.

  • Havik, Trude

   (2014)

   «Syk nok» til å være hjemme?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Sosiale medier gjør unge ensomme i jula.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Jaget etter vellykkethet.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Skolefravær - årsaker.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Fravær fra skolen - Skolevegring.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Når skolen blir et mareritt.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Tema skolevegring: Én i hver klasse.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Problematisk skolefravær.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Ugyldig fravær fra skolen - konsekvenser og grunner.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Ny forskning om skolefravær.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Trøtte elever dropper skolen.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Mener foreldre bør ta ansvar for at ungdomsskoleelever dropper å gå på skolen.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Trøtte elever dropper skoledagen.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Mye unødvendig fravær fra skolen.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Unngå en tom pult i klasserommet.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Havik, Trude

   (2014)

   1 av 5 ungdomsskoleelever holder seg hjemme selv om de ikke er syke.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Mye ulovlig fravær fra skolen.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Skolefravær- årsaker og tiltak.

  • Havik, Trude

   (2014)

   Fravær- er det så nøye da?.

   Adresseavisen

   ISSN 0805-3804.

  • Havik, Trude

   (2013)

   De som frykter skolen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Havik, Trude

   (2013)

   Presentasjon av data fra Fraværsstudien til Songdalen kommune.

  • Havik, Trude

   (2013)

   Presentasjon av data fra fraværsstudien til Søgne kommune.

  • Havik, Trude

   (2013)

   Én av tre førsteklassinger gruer seg til skolestart.

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Parental perspectives of the role of school factors in school refusal.

  • Havik, Trude

   (2013)

   Frafall fra videregående skole. Betydningen av fravær i grunnskolen og skolens sosiale kontekst.

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin

   (2013)

   Fravær uten gyldig grunn - et prosjekt i Søgne og Songdalen kommuner.

  • Havik, Trude

   (2013)

   Forutsigbarhet kan hindre skolevegring.

  • Bru, Lars Edvin; Havik, Trude

   (2013)

   School factors associated with unexcused non-attendance in primary and secondary school.

  • Havik, Trude

   (2012)

   Klagar på kvalme og mageverk.

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin

   (2012)

   Skolevegring - et prosjekt i Søgne og Songdalen kommuner.

  • Havik, Trude

   (2012)

   ”Mamma, jeg har så fryktelig vondt i magen”.

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin

   (2011)

   UiS skal forske på skolevegring.

  • Havik, Trude

   (2011)

   Skolevegring - hvilken forskningsbasert kunnskap har vi?.

  • Havik, Trude

   (2011)

   Skolevegring.

  • Størksen, Svein; Havik, Trude

   (2008)

   Seminardag - videreføring Respekt.

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Frøyland skule.

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Lye ungdomsskule.

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Respekt Høyland skole.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Respekt Bogafjell skole.

  • Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Respekt Hana-Vatne skole.

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Respekt Malmheim skole.

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Rosseland skule.

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Bryne skule.

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Hognestad skule.

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Frøyland skule.

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Undheim skule.

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Bryne ungdomsskule.

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Lye skule.

  • Veland, Jarmund; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Vestly skule.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Fredriksen, Torunn Helene; Havik, Trude

   (2020)

   Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 4: Fravær.

  • Mathiesen, Espen; Havik, Trude

   (2018)

   Hva kan gjøres med skolevegring?.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Rapporter på elev-og lærerundersøkelse til skoler i ConnectOslo -12 skoler.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway