Hopp til hovedinnhold

Elaine Munthe

Elaine Munthe, professor og senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU)

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Kunnskapssenter for utdanning
HL A-248
Follow me
Bio

01 september 2019 åpnet Kunnskapssenter for utdanning ved Universitetet i Stavanger. Etter vedtak i Kunnskapsdepartementet, ble senteret flyttet til UiS fra Forskningsrådet hvor det hadde hatt tilholdssted i ca 6 år. Senterets primæroppgaver er å utarbeide systematiske kunnskapsoversikter som er relevante for hele utdanningssektoren, sørge for at slik kunnskap blir formidlet på gode måter og å arbeide for at flere skal være i stand til å gjennomføre systematiske forskningsoversikter selv. Gjennom dette arbeidet skal vi bidra til kunnskapsbygging som har betydning for praksis og for utvikling av utdanning helt fra barnehage via grunnopplæring og høyere utdanning til voksnes læring.
Jeg gikk til denne stillingen fra stilling som dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora (juni 2013- desember 2019). 

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Jakobsen, Arne; Munthe, Elaine

   (2020)

   Education of Norwegian mathematics teachers

   s.185-199.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2020)

   Educating Norwegian preservice teachers for the multicultural classroom – what knowledge do student teachers and mentor teachers express?

   European Journal of Teacher Education

   ISSN 0261-9768.

   DOI: 10.1080/02619768.2020.1758661

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2020)

   A Norwegian Perspective: Student teachers` orientations towards cultural and linguistic diversity in schools

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 96.

   DOI: 10.1016/j.tate.2020.103151

  • Munthe, Elaine

   (2020)

   Studentengasjement i høyere utdanning: Hvilken innsikt gir Studiebarometeret?

   UNIPED

   ISSN 1500-4538.

   Volum 02.

   Hefte 43.

   s.104-116.

   DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2020-02-03

  • Kvam, Edel Karin; Munthe, Elaine

   (2020)

   Strengthening knowledge development in teachers` conversations in lesson study

   Routledge

   s.66-75.

   DOI: 10.4324/9781003002536

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Å planlegge for læring : teknisk effektivitet eller profesjonelt læreplanarbeid

   Cappelen Damm Akademisk

   s.71-87.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Å planlegge for læring : teknisk effektivitet eller profesjonelt læreplanarbeid

   Cappelen Damm Akademisk

   s.69-85.

  • Instefjord, Elen; Munthe, Elaine

   (2017)

   Educating digitally competent teachers: A study of integration of Professional digital competence in teacher education

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 67.

   s.37-45.

   DOI: 10.1016/j.tate.2017.05.016

  • Munthe, Elaine; Conway, Paul

   (2017)

   Evolution of research on teachers’ planning: implications for teacher education

   Sage Publications

   s.836-852.

   DOI: 10.4135/9781526402042.n48

  • Rogne, Magne; Munthe, Elaine

   (2017)

   Ei forskingsbasert grunnskulelærarutdanning

   FoU i praksis

   ISSN 1504-6893.

   Hefte 1.

   s.63-83.

  • Instefjord, Elen; Munthe, Elaine

   (2016)

   Preparing pre-service teachers to integrate technology: an analysis of the emphasis on digital competence in teacher education curricula

   European Journal of Teacher Education

   ISSN 0261-9768.

   Volum 39.

   Hefte 1.

   s.77-93.

   DOI: 10.1080/02619768.2015.1100602

  • Munthe, Elaine; Rogne, Magne

   (2016)

   Norwegian teacher education: Development, steering and current trends

   Cambridge University Press

   s.35-56.

  • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2016)

   Hva er forskningsgrunnlaget for Lesson Study som metode til styrking av profesjonskunnskap i skolen?

   Gyldendal Akademisk

   s.33-50.

  • Helgevold, Nina; Munthe, Elaine

   (2016)

   Veiledning på elevens vilkår

   Fagbokforlaget

   s.81-100.

  • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2016)

   Lesson study in field practice: a time-lagged experiment in initial teacher education in Norway

   International Journal for Lesson and Learning Studies

   ISSN 2046-8253.

   Volum 5.

   Hefte 2.

   s.142-154.

   DOI: 10.1108/IJLLS-12-2015-0047

  • Munthe, Elaine; Rogne, Magne

   (2015)

   Research based teacher education

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 46.

   s.17-24.

   DOI: 10.1016/j.tate.2014.10.006

  • Conway, Paul; Munthe, Elaine

   (2015)

   The practice turn : research-informed clinical teacher education in two countries

   Routledge

   s.146-163.

  • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine

   (2015)

   Lesson Study og lærerstudenters fokus på elevers læring i veiledningssamtaler

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 9.

   Hefte 1.

   s.1-17.

   DOI: 10.5617/adno.1299

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2014)

   Imagens de trabalho em sala de aula com professores iniciantes

   Cadernos de Educação

   ISSN 0104-1371.

   Hefte 47.

   s.126-143.

  • Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne; Munthe, Elaine

   (2014)

   Muligheter og begrensninger for studenters læring i praksisopplæring – eksempel fra en førveiledningsdialog i matematikk

   Nordisk matematikkdidaktikk

   ISSN 1104-2176.

   Volum 19.

   Hefte 1.

   s.53-73.

  • Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Munthe, Elaine

   (2014)

   Mapping the quality of feedback to support students' learning in lower secondary classrooms

   Cambridge Journal of Education

   ISSN 0305-764X.

   Volum 44.

   Hefte 1.

   s.75-92.

   DOI: 10.1080/0305764X.2013.855171

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Planlegging av undervisning

   Fagbokforlaget

   s.203-227.

  • Munthe, Elaine; Postholm, May Britt

   (2012)

   Læreres profesjonelle læring i skolen

   Cappelen Damm AS

   s.137-156.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Mangfold i skolen

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   s.13-29.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Undervisningsplanlegging - vitenskap og fortellerkunst

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   s.61-75.

  • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svensen; Rogne, Magne

   (2011)

   Teacher Education Reform and Challenges in Norway

   Journal of Education for Teaching

   ISSN 0260-7476.

   Volum 37.

   Hefte 4.

   s.441-450.

   DOI: 10.1080/02607476.2011.611012

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Undervisningsplanlegging - vitenskap og fortellingskunst

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   s.119-134.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Betydning av emosjonelt klima for læringsmiljø

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   s.137-150.

  • Munthe, Elaine; Haug, Peder

   (2010)

   En integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert grunnskolelærerutdanning

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 94.

   Hefte 3.

   s.188-202.

  • Ohnstad, Frøydis Oma; Munthe, Elaine

   (2010)

   Veiledet praksisopplæring og lærerstudenters kvalifisering

   Abstrakt forlag

   s.140-164.

  • Bru, Lars Edvin; Stornes, Tor; Munthe, Elaine; Thuen, Elin Marie

   (2010)

   Students' Perceptions of Teacher Support Across the Transition from Primary to Secondary School

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 54.

   Hefte 6.

   s.519-533.

   DOI: 10.1080/00313831.2010.522842

  • Bru, Edvin; Stornes, Tor; Munthe, Elaine; Thuen, Elin

   (2010)

   Students - Perceptions of Teacher Support Across the Transition from Primary to Secondary School

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 54.

   Hefte 6.

   s.519-533.

   DOI: 10.1080/00313831.2010.522842

  • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Idsøe, Thormod; Bru, Edvin; Munthe, Elaine

   (2009)

   Perceptions of Learning Environment and On-Task Orientation Among Students Reporting Different Achievement Levels: A Study Conducted Among Norwegian Secondary School Students

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 53.

   Hefte 4.

   s.379-396.

   DOI: 10.1080/00313830903043174

  • Munthe, Elaine; Thuen, Elin

   (2009)

   Lower secondary school teachers' judgements of pupils' problems

   Teachers and Teaching: theory and practice

   ISSN 1354-0602.

   Volum 15.

   Hefte 5.

   s.563-578.

  • Munthe, Elaine; Ohnstad, Frøydis Oma

   (2008)

   Ensomme svaler? En studie av praksisskolelæreres rapportering om identitet, kollektivitet og gjennomføring av praksisopplæringsperioder

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 6.

   Hefte 6.

   s.471-485.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Recognizing uncertainty and risk in the development of teachers' learning communities

   Brill|Sense

   s.15-26.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Recognizing uncertainty and risk in the development of teachers' learning communities

   Brill|Sense

   s.15-26.

  • Munthe, Elaine

   (2006)

   Visuell analyse: et mangfold av muligheter

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   s.175-198.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   Læreren og læring; mellom usikkerhet og skråsikkerhet

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 89.

   Hefte Årg. 89, nr 6.

   s.431-445.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   Usikkerhet i skolen - og mulige konsekvenser for lærerutdanninger

   s.288-297.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   Innholdsanalyse av klasseromsvideoer med CLASS som et eksempel

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 89.

   Hefte Årg. 89, nr 2.

   s.159-174.

  • Munthe, Elaine; Vaaland, Grete Sørensen

   (2004)

   Mobbing som tverrfaglig tema i lærerutdanningen

   s.164-184.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Teachers' workplace and professional certainty

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 19.

   Hefte 8.

   s.801-813.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Teachers' Professional Certainty; A survey study of Norwegian teachers' perceptions of professional certainty in relation to demographic, workplace, and classroom variables

   Unipub forlag

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Teachers' workplace and professional certainty

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 19.

   Hefte 8.

   s.801-813.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   En persons risiko er en annen persons fare

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   Professional Uncertainty / Certainty: how (un)certain are teachers, what are they (un)certain about, and how is (un)certainty related to age, experience, gender, qualifications and school type?

   European Journal of Teacher Education

   ISSN 0261-9768.

   Volum 24.

   Hefte 3.

   s.355-368.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   En persons risiko er en annen persons fare

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   Professional Uncertainty / Certainty: how (un)certain are teachers, what are they (un)certain about, and how is (un)certainty related to age, experience, gender, qualifications and school type?

   European Journal of Teacher Education

   ISSN 0261-9768.

   Volum 24.

   Hefte 3.

   s.355-368.

  • Munthe, Elaine

   (2001)

   Measuring Teacher Certainty

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 45 (2).

   s.167-181.

  • Bru, Edvin; Boyesen, Marit; Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1998)

   Perceived Social Support at School and Emotional and Musculoskeletal Complaints among Norwegian 8th Grade Students

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 42.

   Hefte 4.

   s.339-356.

  • Roland, Erling; Munthe, Elaine

   (1997)

   The 1996 Norwegian program for preventing and managing bullying in schools

   ?

   Volum 18.

   Hefte 2.

   s.233-247.

  • Boyesen, Marit; Bru, Edvin; Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1997)

   The role of teacher support and peer relations at school in emotional problems and musculoskeletal pain among Norwegian 8th grade students

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

 • Bøker og kapitler
  • Munthe, Elaine; Ruud, Erik; Malmo, Kari-Anne Svensen

   (2020)

   Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge: En forskningsoversikt

  • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svensen; Ruud, Erik

   (2020)

   Fagskoleutvikling i et digitalt landskap

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2019)

   Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø

   Cappelen Damm Akademisk

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2019)

   Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø

   Cappelen Damm Akademisk

  • Munthe, Elaine

   (2017)

   Teacher education for a global future

   s.43-48.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine

   (2017)

   Læremiddelbruk og behov i grunnskolelærerutdanning 5-10 Rapport til Utdanningsdirektoratet

  • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svensen; Andersen, Joachim Kolnes; Munthe, Elaine; Werler, Tobias Christoph; Maagerø, Eva

   (2015)

   Grunnskulelærarutdanningane etter fem år. Status, utfordringar og vegar vidare. Rapport nr. 5 frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet

  • Munthe, Elaine; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond

   (2015)

   Lesson Study I Utdanning Og Praksis

   Cappelen Damm Akademisk

  • Munthe, Elaine; Solbakken, Jan Idar; Hjetland, Helga Kjellaug; Hustad, Bent-Cato

   (2014)

   Lærerutdanningsfagene norsk, engelsk, naturfag og kroppsøving

  • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svendsen; Munthe, Elaine

   (2014)

   Lærerutdanninger i endring, Rapport nr. 4 til Kunnskapsdepartementet

  • Rogne, Magne; Munthe, Elaine; Lie, Silje Stangeland; Malmo, Kari-Anne Svensen

   (2013)

   Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane.Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr. 3

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder (red.); Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2012)

   Lærere i skolen som organisasjon

   Cappelen Damm AS

   Hefte 3.

  • Maagerø, Eva; Hustad, Bent-Cato; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine; Rogne, Magne; Werler, Tobias Christoph

   (2012)

   Med god gli i kupert terreng. GLU-reformens andre år. Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr 2

  • Postholm, May Britt; Munthe, Elaine; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan

   (2011)

   Elevmangfold i skolen 5-10

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

  • Granlund, Lise; Mausethagen, Sølvi; Munthe, Elaine

   (2011)

   Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon

   Høgskolen i Oslo og Akershus

   Hefte 2.

  • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne S.; Maagerø, Eva; Munthe, Elaine

   (2011)

   Report No. 1 to the Ministry of Education and Research from The Panel for the teacher education reform

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2011)

   Lærerarbeid for elevenes læring 1-7

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2011)

   Lærerarbeid for elevenes læring 5-10

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

  • Munthe, Elaine; Henriksen, Marit Breie; Hjetland, Helga Kjellaug; Hustad, Bent-Cato; Isaksen, Tore; Jahr, Hanna Marit; Maagerø, Eva; Rasmussen, Jens; Werler, Tobias Christoph

   (2011)

   Frå allmennlærar til grunnskulelærar. Innfasing og oppstart av nye grunnskulelærarutdanningar

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2011)

   Elevmangfold i skolen, 1.-7

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

  • Munthe, Elaine; Zellermayer, Michal

   (2007)

   Teachers learning in communities

   Brill|Sense

  • Zellermayer, Michal; Munthe, Elaine

   (2007)

   Teachers learning in communities. International perspectives

   Brill|Sense

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Report to Eurydice; Teachers' Autonomy - Norway

   Hefte Nr. 6.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   A report from the conference "Taking Fear out of Schools"

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2002)

   Rapport nr. 2: Resultater fra en spørreundersøkelse blant 3. års studenter i allmennlærerutdanningen på to høgskoler (NFR prosjekt nr. 143515/520)

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2001)

   Rapport nr. 1: Resultater fra spørreskjemaundersøkelsen utført blant 3. og 4. års lærerstudenter ved HØGSKOLE NR. 1

  • Idsøe, Thormod; Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1999)

   Skolemiljø i Finnmark: Prosjektbeskrivelse

  • Munthe, Elaine

   (1997)

   Teacher Collaboration - A Source of Greater Perceived Certainty?

  • Munthe, Elaine

   (1996)

   Elevrådets idéperm mot mobbing

  • Roland, Erling; Munthe, Elaine

   (1996)

   The Research Tradition on Bullying in school

  • Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1996)

   Theoretical Perspectives on Bullying

 • Formidling
  • Munthe, Elaine; Ruud, Erik

   (2020)

   A systematic mapping of research addressing field practice in teacher education in Norway

  • Munthe, Elaine; Folkvord, Kåre Andreas; Egaas Røen, Hege; Berge Hurlen, Inger Sofie

   (2020)

   School based competence Development in Rogaland;Initial results

  • Munthe, Elaine

   (2020)

   Research based teacher education - what, why, how?

  • Munthe, Elaine

   (2020)

   Systematic reviews - an introduction

  • Munthe, Elaine; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Cranner, Kristin Vestrheim

   (2020)

   UiS overtar ansvaret for skandinavisk barnehageforskningsdatabase

  • Munthe, Elaine

   (2020)

   Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge: En forskningsoversikt

  • Munthe, Elaine; Cranner, Kristin Vestrheim

   (2020)

   Lanserer systematisk kunnskapsoversikt om fagskoleutvikling

  • Mathiesen Gilje, Trine; Munthe, Elaine

   (2020)

   Internasjonal dag mot vold, mobbing og nettmobbing blant barn og unge

  • Ruud, Erik; Munthe, Elaine

   (2020)

   The Knowledge Center for Education - Symposium contribiution to "The Nordic Evidence Session"

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Kunnskap for framtidens lærerutdanning

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Bruk av forskning

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Willful Awareness – Willful acknowledgement – Willful action

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Evaluering av lærerutdanning i Danmark; hovedresultater

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Utvikling av 5-årig grunnskolelærerutdanning i Norge

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2018)

   What kind of orientations and knowledge do student Teachers Express for teaching in multicultural and multilingual classrooms?

  • Munthe, Elaine

   (2018)

   Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap – om lærernes profesjonsutvikling

  • Munthe, Elaine

   (2018)

   Lesson Study i FYR-skoler

  • Munthe, Elaine

   (2018)

   Digitization in schools

  • Munthe, Elaine; Baugstø, Tone Osestad; Haldorsen, Anne Karin

   (2017)

   Lesson Study - for skolebasert kompetanseutvikling

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 4.

   s.56-64.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2017)

   Educating Norwegian Preservice Teachers – promoting equality in school

  • Munthe, Elaine

   (2017)

   Lærerutdanning + skoleutvikling = sant

  • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2017)

   Enhancing professional learning in Initial Teacher Education

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Towards inter-rater reliability: A study of factors that may influence scoring of classroom videos

  • Thuen, Elin Marie; Munthe, Elaine

   (2016)

   Lærerutdanningen ved UiS 2005-2016 Fra allmennlærer til grunnskolelærer til master for grunnskolelærere

   Skolehistorisk årbok for Rogaland

   ISSN 0801-2520.

   Volum 33. årgang.

   s.109-115.

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Blir det bedre skole, lærer og lærerutdanning av dette?

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Internasjonalisering i lærerutdanningene - betydning, utfordringer og muligheter

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Nasjonale retningslinjer - forventninger og ambisjoner

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Teacher Education and Future Challenges

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Lesson Study og profesjonsutvikling

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Framtidens skole - konsekvenser for lærerutdanning?

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Profesjonell læring i Lesson Study

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Lærerne diskuterer ikke pedagogikk

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Lærerutdanning i et karriereperspektiv

  • Munthe, Elaine; Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2015)

   Behov for kompetente lærarar på fleirkulturelle skular.

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Veien videre for lærerutdanninger

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Lesson Study in Norway

  • Rogne, Magne; Munthe, Elaine

   (2015)

   Research in Initial Teacher Education: Defining the Paths

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Profesjonsutvikling gjennom Lesson Study

  • Smedstad, Tormod; Munthe, Elaine

   (2014)

   Det er på arbeidsplassen vi blir arbeidsfolk

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Lærerutdanninger i endring, resultater fra Følgegruppens arbeid 2013-2014

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Stadig færre menn i klasserommet

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Hun løfter lærerutdanningene

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Det er på arbeidsplassen vi blir arbeidsfolk

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Master for utvikling

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.68-68.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Vilkår for god lærerutdanning

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Kvalitet i grunnskolelærerutdanningene

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Lærerstudentene jobber minst, men får best karakterer

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Paneldeltakelse

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Solaseminar om CLASS

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Flerspråklige ti grunnskolelærerutdanningene og forskningsbehov for framtiden

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Utfordringer og muligheter i lys av Norges Forskningsråds satsinger

  • Munthe, Elaine; Conway, Paul

   (2014)

   Onto the Commons: the clinical turn in teacher education

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Hva vet vi om lærerutdanningsforskning?

  • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2013)

   Lesson Study in Initial Teacher Education

  • Munthe, Elaine; Baugstø, Tone; Haldorsen, Anne-Karin

   (2013)

   Japanske takter i Bømlo kommune

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 1.

   s.11-15.

  • Munthe, Elaine; Haldorsen, Anne Karin; Baugstø, Tone; Holme, Geir

   (2013)

   Lesson Study in Norway: the beginning

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Lærerutdanningsforskning på langs og på tvers; tema og metoder

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Forskning om lærerutdanning - til nytte for veiledning av nyutdannede lærere?

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Qualifying for Teaching Excellence

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Læringsledelse for elever og lærere

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Lærerprofesjon og lærerarbeid

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Observasjon av undervisningspraksis

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Koherens i lærerutdanninger: Arbeidsmåter

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   Med god gli i kupert terreng; det andre året i grunnskolelærerutdanningsreformen

  • Munthe, Elaine; Hammerness, Karen Moore

   (2012)

   Students’ Perceptions of Coherence in Teacher Education

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   De nye grunnskolelærerutdanningene

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   Research programs for teacher educators; PRAKUT

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   De gode lærerutdanningene

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   Variations in perceived research based teacher education and interactional coherence

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   Klasseledelse i barne- og ungdomsskole; hva vet vi?

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Teacher Education Reform in Norway

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Fra allmennlærer til grunnskolelærer: Resultater fra første år

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Har vi en god lærerutdanning?

  • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svensen

   (2011)

   National Reforms and Local Challenges in Teacher Education

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Profesjonalitet og kompetanse

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Institusjon og region: ny grunnskolelærerutdanning

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Læreres profesjonelle usikkerhet

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Videoforskning i skolen

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Teacher educators off campus and on campus

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Hvor utdannet er nyutdannede lærere?

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Hvor utdannet er nyutdannede lærere?

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Portfolios for professional development: a research journey

   Teachers and Teaching: theory and practice

   ISSN 1354-0602.

   Volum 16.

   Hefte 2.

   s.277-279.

   DOI: 10.1080/13540600903478557

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Systematisk utvikling av profesjonskunnskap

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Lesson Study

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Nyere forskning om klasse- og læringsledelse

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Bruk av video i pedagogisk forskning

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Kunnskapsrike lærere

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Munthe, Elaine; Haug, Peder

   (2009)

   Research on the pedagogy and effects of teacher education in Norway

  • Ohnstad, Frøydis Oma; Munthe, Elaine

   (2009)

   Field Practice in Teacher Education

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Praksisskolelærere og praksisopplæring

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Den utfordrende rektor- og lærerrollen i et skiftende landskap

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Praksissjokket vil alltid være en del av yrket

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Ledelse for lærere

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Field Practice Schools in the NYMY-Project

  • Munthe, Elaine; Cosmovici, Elena Maria; Idsøe, Thormod; Bru, Edvin

   (2008)

   Perception of teacher support and on task orientation among pupils with different achievement levels

  • Østrem, Sissel; Munthe, Elaine; Hanssen, Brit

   (2007)

   How does field service influence pre-service teachers' learning?

   Journal of the Comenius Association

   ISSN 2033-4443.

   Volum 16.

   Hefte 1.

   s.16-18.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Klasseledelse; Emosjonell klima, organisering for læring og læringsledelse

  • Munthe, Elaine; Caspersen, Joakim; Riksaasen Hatlevik, Ida Katrine

   (2007)

   Report to Eurydice. Teachers' autonomy- Norway

  • Munthe, Elaine; Thuen, Elin

   (2007)

   Norwegian junior high school teachers' judgments of problems among students

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Klasseledelse; Emosjonell klima, organiserig for læring og læringsledelse

  • Thuen, Elin; Munthe, Elaine

   (2007)

   Ungdomsskolelæreres vurdering av elevproblemer ved overgangen til ungdomsskolen

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Klasseledelse; Emosjonell klima, organisering for læring og læringsledelse

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Å studere klasseromspraksis over tid Del av et arbeidssymposium om Flermetodiske tilnærminger til studier av læreres praksis og læring

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   På jakt etter sikkerhet?

   SPS-kronikken

   ISSN 0809-7720.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Læringsledelse

  • Munthe, Elaine

   (2006)

   Hvor viktig er utdanning?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Munthe, Elaine

   (2006)

   The continuing professional development of educators, emerging European issues, A. Alexandrou, K. Field, & H. Mitchell (Eds), 2005

   Teachers and Teaching: theory and practice

   ISSN 1354-0602.

   Volum 12.

   Hefte 5.

   s.615-617.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   Metaphor in educational discourse

   Discourse & Society

   ISSN 0957-9265.

   Volum 16.

   Hefte 4.

   s.583-584.

  • Junge, June; Munthe, Elaine

   (2005)

   Use of video to promote learning for teachers Preconditions for learning in a school for all: pilot study

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   A survey and follow-up study of Norwegian teachers' professional uncertainty/certainty and collaboration

  • Munthe, Elaine

   (2004)

   Nye utfordringer - nye krav: Læreren i spenningsfeltet mellom usikkerhet og skråsikkerhet

  • Munthe, Elaine

   (2004)

   Approaches, pitfalls and challenges when using videography in educational research

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2004)

   Using Videography to Investigate New Teachers' Work

  • Munthe, Elaine

   (2004)

   Læreren mellom skråsikkerhet og usikkerhet

  • Munthe, Elaine

   (2004)

   How is teaching assessed and what can we learn about teaching when analyzing videos of novice teachers with CLASS – a content analysis scoring manual?

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Å ta usikkerhet på alvor - en forutsetning for utvikling av profesjonell sikkerhet

  • Østrem, Sissel; Munthe, Elaine

   (2003)

   Laboratorieskolen til Dewey - en skole for de gode erfaringene

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Volum 2.

   s.87-91.

  • Østrem, Sissel; Munthe, Elaine

   (2003)

   Lærerne på laboratorieskolene til John Dewey

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.33-38.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Special Education in Norway - and glimpses from an ongoing research project

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2003)

   Fra Høgskolestudent til Yrkesutøver: en beskrivelse av et forskningsprosjekt

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2003)

   Lærerne på laboratorieskolene til John Dewey

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.33-38.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Å ta usikkerhet på alvor - en forutsetning for utvikling av profesjonell sikkerhet

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Special Education in Norway - and glimpses from an ongoing research project

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2003)

   Fra Høgskolestudent til Yrkesutøver: en beskrivelse av et forskningsprosjekt

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   Et hundreårs perspektiv

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.59-65.

  • Munthe, Elaine; Thuen, Elin

   (2002)

   Som prinsessen, så også læreren

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 8.

   s.74-75.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   Et hundreårs perspektiv

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.59-65.

  • Munthe, Elaine; Thuen, Elin

   (2002)

   Som prinsessen, så også læreren

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 8.

   s.74-75.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   Fordommer i den flerkulturelle skolen

   ?

  • Munthe, Elaine; Midthassel, Unni Vere

   (2002)

   Peer Learning Groups for Teachers: A Norwegian Innovation

   ?

   Volum 11.

   s.303-316.

  • Munthe, Elaine

   (2000)

   Strategies to prevent and manage bullying in schools

  • Munthe, Elaine

   (2000)

   Preventing bullying in a school development perspective

  • Munthe, Elaine

   (2000)

   Research on Conflict Resolution in Norway

  • Munthe, Elaine

   (1999)

   The Norwegian Program for preventing and managing bullying in schools

  • Munthe, Elaine

   (1999)

   The teacher's role in preventing conflict in school

  • Munthe, Elaine

   (1998)

   Generalizability theory applied to a study of teacher certainty

 • Kunstnerisk produksjon
  • Munthe, Elaine

   (2020)

   Webinar: Forskning om praksisopplæring i lærerutdanning

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Research-based teacher education

   Springer Nature

   DOI: 10.1007/978-981-13-1179-6_53-1

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   NFR:Paneldebatt om utdanningsvitenskapelig forskning

  • Aase, Ingunn; Bru, Edvin; Munthe, Elaine

   (2009)

   Læring og ernæring - rapport fra pilotundersøkelsen (et empirisk studie)

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway