Hopp til hovedinnhold

Elaine Munthe

Elaine Munthe, professor og senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU)

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
HL A-248
Follow me
Bio

01 september 2019 åpnet Kunnskapssenter for utdanning ved Universitetet i Stavanger. Etter vedtak i Kunnskapsdepartementet, ble senteret flyttet til UiS fra Forskningsrådet hvor det hadde hatt tilholdssted i ca 6 år. Senterets primæroppgaver er å utarbeide systematiske kunnskapsoversikter som er relevante for hele utdanningssektoren, sørge for at slik kunnskap blir formidlet på gode måter og å arbeide for at flere skal være i stand til å gjennomføre systematiske forskningsoversikter selv. Gjennom dette arbeidet skal vi bidra til kunnskapsbygging som har betydning for praksis og for utvikling av utdanning helt fra barnehage via grunnopplæring og høyere utdanning til voksnes læring.
Jeg gikk til denne stillingen fra stilling som dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora (juni 2013- desember 2019). 

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Munthe, Elaine; Bergene, Ann Cecilie; ten Braak, Dieuwer; Furenes, May Irene; Gilje, Trine Mathiesen; Keles, Serap; Ruud, Erik; Wollscheid, Sabine

   (2022)

   Systematisk kunnskapsoppsummering utdanningssektoren.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 106.

   Hefte 2.

   s.131-144.

   DOI: 10.18261/npt.106.2.5

  • Keles, Serap; Munthe, Elaine; Ruud, Erik

   (2021)

   A systematic review of interventions promoting social inclusion of immigrant and ethnic minority preschool children.

   International Journal of Inclusive Education

   ISSN 1360-3116.

   DOI: 10.1080/13603116.2021.1979670

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   How does the role of research in teacher education in Europe matter?. I: Teacher education : The Bologna process and the future of teaching.

   Waxmann Verlag

   ISBN 9783830943563.

   s.109-118.

  • Kvam, Edel Karin; Munthe, Elaine

   (2020)

   Strengthening knowledge development in teachers` conversations in lesson study. I: Stepping up lesson study. An Educator`s Guide to Deeper Learning.

   Routledge

   ISBN 9780367433390.

   s.66-75.

   DOI: 10.4324/9781003002536

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2020)

   Educating Norwegian preservice teachers for the multicultural classroom – what knowledge do student teachers and mentor teachers express?.

   European Journal of Teacher Education

   ISSN 0261-9768.

   DOI: 10.1080/02619768.2020.1758661

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2020)

   A Norwegian Perspective: Student teachers` orientations towards cultural and linguistic diversity in schools.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 96.

   DOI: 10.1016/j.tate.2020.103151

  • Jakobsen, Arne; Munthe, Elaine

   (2020)

   Education of Norwegian mathematics teachers. I: Formação inicial de professores de matemática em diversos países.

   ISBN 9788578616427.

   s.185-199.

  • Munthe, Elaine

   (2020)

   Studentengasjement i høyere utdanning: Hvilken innsikt gir Studiebarometeret?.

   UNIPED

   ISSN 1500-4538.

   Volum 02.

   Hefte 43.

   s.104-116.

   DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2020-02-03

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Å planlegge for læring : teknisk effektivitet eller profesjonelt læreplanarbeid. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-56723-1.

   s.69-85.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Å planlegge for læring : teknisk effektivitet eller profesjonelt læreplanarbeid. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-62201-5.

   s.71-87.

  • Munthe, Elaine; Conway, Paul

   (2017)

   Evolution of research on teachers’ planning: implications for teacher education. I: The SAGE Handbook of Research on Teacher Education.

   Sage Publications

   ISBN 978-1473925090.

   s.836-852.

   DOI: 10.4135/9781526402042.n48

  • Rogne, Magne; Munthe, Elaine

   (2017)

   Ei forskingsbasert grunnskulelærarutdanning.

   FoU i praksis

   ISSN 1504-6893.

   Hefte 1.

   s.63-83.

  • Instefjord, Elen; Munthe, Elaine

   (2017)

   Educating digitally competent teachers: A study of integration of Professional digital competence in teacher education.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 67.

   s.37-45.

   DOI: 10.1016/j.tate.2017.05.016

  • Helgevold, Nina; Munthe, Elaine

   (2016)

   Veiledning på elevens vilkår. I: Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245017816.

   s.81-100.

  • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2016)

   Lesson study in field practice: a time-lagged experiment in initial teacher education in Norway.

   International Journal for Lesson and Learning Studies

   ISSN 2046-8253.

   Volum 5.

   Hefte 2.

   s.142-154.

   DOI: 10.1108/IJLLS-12-2015-0047

  • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2016)

   Hva er forskningsgrunnlaget for Lesson Study som metode til styrking av profesjonskunnskap i skolen?. I: Lesson study i en nordisk kontekst.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205490888.

   s.33-50.

  • Instefjord, Elen; Munthe, Elaine

   (2016)

   Preparing pre-service teachers to integrate technology: an analysis of the emphasis on digital competence in teacher education curricula.

   European Journal of Teacher Education

   ISSN 0261-9768.

   Volum 39.

   Hefte 1.

   s.77-93.

   DOI: 10.1080/02619768.2015.1100602

  • Munthe, Elaine; Rogne, Magne

   (2016)

   Norwegian teacher education: Development, steering and current trends. I: Do Universities have a Role in the Education and Training of Teachers? An International Analysis of Policy and Practice.

   Cambridge University Press

   ISBN 9781107571907.

   s.35-56.

  • Conway, Paul; Munthe, Elaine

   (2015)

   The practice turn : research-informed clinical teacher education in two countries. I: From vocational to Professional Education. Educating for social welfare.

   Routledge

   ISBN 9781138797444.

   s.146-163.

  • Munthe, Elaine; Rogne, Magne

   (2015)

   Research based teacher education.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 46.

   s.17-24.

   DOI: 10.1016/j.tate.2014.10.006

  • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine

   (2015)

   Lesson Study og lærerstudenters fokus på elevers læring i veiledningssamtaler.

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 9.

   Hefte 1.

   s.1-17.

   DOI: 10.5617/adno.1299

  • Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Munthe, Elaine

   (2014)

   Mapping the quality of feedback to support students' learning in lower secondary classrooms.

   Cambridge Journal of Education

   ISSN 0305-764X.

   Volum 44.

   Hefte 1.

   s.75-92.

   DOI: 10.1080/0305764X.2013.855171

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2014)

   Imagens de trabalho em sala de aula com professores iniciantes.

   Cadernos de Educação

   ISSN 0104-1371.

   Hefte 47.

   s.126-143.

  • Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne; Munthe, Elaine

   (2014)

   Muligheter og begrensninger for studenters læring i praksisopplæring – eksempel fra en førveiledningsdialog i matematikk.

   Nordisk matematikkdidaktikk

   ISSN 1104-2176.

   Volum 19.

   Hefte 1.

   s.53-73.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Planlegging av undervisning. I: Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1280-4.

   s.203-227.

  • Munthe, Elaine; Postholm, May Britt

   (2012)

   Læreres profesjonelle læring i skolen. I: Lærere i skolen som organisasjon.

   Cappelen Damm AS

   ISBN 978-82-7634-883-5.

   s.137-156.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Betydning av emosjonelt klima for læringsmiljø. I: Lærerarbeid for elevenes læring 5-10.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   ISBN 978-82-7634-885-9.

   s.137-150.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Undervisningsplanlegging - vitenskap og fortellerkunst. I: Lærerarbeid for elevenes læring 1-7.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   ISBN 978-82-7634-884-2.

   s.61-75.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Undervisningsplanlegging - vitenskap og fortellingskunst. I: Lærerarbeid for elevenes læring 5-10.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   ISBN 978-82-7634-885-9.

   s.119-134.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Mangfold i skolen. I: Elevmangfold i skolen, 1.-7.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   ISBN 978-82-7634-886-6.

   s.13-29.

  • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svensen; Rogne, Magne

   (2011)

   Teacher Education Reform and Challenges in Norway.

   Journal of Education for Teaching

   ISSN 0260-7476.

   Volum 37.

   Hefte 4.

   s.441-450.

   DOI: 10.1080/02607476.2011.611012

  • Ohnstad, Frøydis Oma; Munthe, Elaine

   (2010)

   Veiledet praksisopplæring og lærerstudenters kvalifisering. I: Kvalifisering til læraryrket.

   Abstrakt forlag

   ISBN 978-82-7935-291-4.

   s.140-164.

  • Bru, Edvin; Stornes, Tor; Munthe, Elaine; Thuen, Elin

   (2010)

   Students - Perceptions of Teacher Support Across the Transition from Primary to Secondary School.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 54.

   Hefte 6.

   s.519-533.

   DOI: 10.1080/00313831.2010.522842

  • Bru, Lars Edvin; Stornes, Tor; Munthe, Elaine; Thuen, Elin Marie

   (2010)

   Students' Perceptions of Teacher Support Across the Transition from Primary to Secondary School.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 54.

   Hefte 6.

   s.519-533.

   DOI: 10.1080/00313831.2010.522842

  • Munthe, Elaine; Haug, Peder

   (2010)

   En integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert grunnskolelærerutdanning.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 94.

   Hefte 3.

   s.188-202.

  • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Idsøe, Thormod; Bru, Edvin; Munthe, Elaine

   (2009)

   Perceptions of Learning Environment and On-Task Orientation Among Students Reporting Different Achievement Levels: A Study Conducted Among Norwegian Secondary School Students.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 53.

   Hefte 4.

   s.379-396.

   DOI: 10.1080/00313830903043174

  • Munthe, Elaine; Thuen, Elin

   (2009)

   Lower secondary school teachers' judgements of pupils' problems.

   Teachers and Teaching: theory and practice

   ISSN 1354-0602.

   Volum 15.

   Hefte 5.

   s.563-578.

  • Munthe, Elaine; Ohnstad, Frøydis Oma

   (2008)

   Ensomme svaler? En studie av praksisskolelæreres rapportering om identitet, kollektivitet og gjennomføring av praksisopplæringsperioder.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 6.

   Hefte 6.

   s.471-485.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Recognizing uncertainty and risk in the development of teachers' learning communities. I: Teachers learning in communities.

   Brill|Sense

   ISBN 978-90-8790-176-9.

   s.15-26.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Recognizing uncertainty and risk in the development of teachers' learning communities. I: Teachers learning in communities : international perspectives / edited by Michal Zellermayer and Elaine Munthe with M. Gorodetsky ...[et al].

   Brill|Sense

   s.15-26.

  • Munthe, Elaine

   (2006)

   Visuell analyse: et mangfold av muligheter. I: Brekke, M. (red) Å begripe teksten. Om grep og begrep i tekstanalyse.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   s.175-198.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   Læreren og læring; mellom usikkerhet og skråsikkerhet.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 89.

   Hefte Årg. 89, nr 6.

   s.431-445.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   Usikkerhet i skolen - og mulige konsekvenser for lærerutdanninger. I: Vekst og utvikling, Lærerutdanninga i Stavanger 50 år, Martha Lea (Redaktør).

   s.288-297.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   Innholdsanalyse av klasseromsvideoer med CLASS som et eksempel.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 89.

   Hefte Årg. 89, nr 2.

   s.159-174.

  • Munthe, Elaine; Vaaland, Grete Sørensen

   (2004)

   Mobbing som tverrfaglig tema i lærerutdanningen. I: Norsk Lærerutdanningsdidaktikk i endring. Læring, undervisning og danning i lys av nyere forskning. (Redigert av Mary Brekke.).

   s.164-184.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Teachers' workplace and professional certainty.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 19.

   Hefte 8.

   s.801-813.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Teachers' Professional Certainty; A survey study of Norwegian teachers' perceptions of professional certainty in relation to demographic, workplace, and classroom variables.

   Unipub forlag

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Teachers' workplace and professional certainty.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 19.

   Hefte 8.

   s.801-813.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   Professional Uncertainty / Certainty: how (un)certain are teachers, what are they (un)certain about, and how is (un)certainty related to age, experience, gender, qualifications and school type?.

   European Journal of Teacher Education

   ISSN 0261-9768.

   Volum 24.

   Hefte 3.

   s.355-368.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   En persons risiko er en annen persons fare. I: Jens Rasmussen (red),Luhmann anvendt.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   En persons risiko er en annen persons fare. I: Jens Rasmussen (red),Luhmann anvendt.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   Professional Uncertainty / Certainty: how (un)certain are teachers, what are they (un)certain about, and how is (un)certainty related to age, experience, gender, qualifications and school type?.

   European Journal of Teacher Education

   ISSN 0261-9768.

   Volum 24.

   Hefte 3.

   s.355-368.

  • Munthe, Elaine

   (2001)

   Measuring Teacher Certainty.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 45 (2).

   s.167-181.

  • Bru, Edvin; Boyesen, Marit; Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1998)

   Perceived Social Support at School and Emotional and Musculoskeletal Complaints among Norwegian 8th Grade Students.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 42.

   Hefte 4.

   s.339-356.

  • Boyesen, Marit; Bru, Edvin; Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1997)

   The role of teacher support and peer relations at school in emotional problems and musculoskeletal pain among Norwegian 8th grade students.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

  • Roland, Erling; Munthe, Elaine

   (1997)

   The 1996 Norwegian program for preventing and managing bullying in schools.

   ?

   Volum 18.

   Hefte 2.

   s.233-247.

 • Bøker og kapitler
  • Furenes, May Irene; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Munthe, Elaine

   (2022)

   Trender i empirisk barnehageforskning i de skandinaviske landene 2006–2019 – en forskningskartlegging.

   ISBN 978-82-8439-037-6.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan; Munthe, Elaine

   (2021)

   Elev i skolen 1-7 : Mangfold og mestring.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202659332.

  • Munthe, Elaine; Kalandadze, Tamara; Keles, Serap

   (2021)

   Språklig og sosial inkludering av minoritetsspråklige barn i barnehage: En kunnskapsoversikt.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan; Munthe, Elaine

   (2021)

   1923237.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202659349.

  • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svensen; Ruud, Erik

   (2020)

   Fagskoleutvikling i et digitalt landskap.

   ISBN 978-82-7644-954-9.

  • Munthe, Elaine; Ruud, Erik; Malmo, Kari-Anne Svensen

   (2020)

   Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge: En forskningsoversikt.

   ISBN 9788276449068.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2019)

   Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-62201-5.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2019)

   Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-56723-1.

  • Munthe, Elaine

   (2017)

   Teacher education for a global future. I: Conference Conversation Starter: A MOSAIC OF CULTURES.

   ISBN 978-90-74721-44-8.

   s.43-48.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine

   (2017)

   Læremiddelbruk og behov i grunnskolelærerutdanning 5-10 Rapport til Utdanningsdirektoratet .

  • Munthe, Elaine; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond

   (2015)

   Lesson Study I Utdanning Og Praksis.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-47063-0.

  • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svensen; Andersen, Joachim Kolnes; Munthe, Elaine; Werler, Tobias Christoph; Maagerø, Eva

   (2015)

   Grunnskulelærarutdanningane etter fem år. Status, utfordringar og vegar vidare. Rapport nr. 5 frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet.

   ISBN 978-82-998977-8-5.

  • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svendsen; Munthe, Elaine

   (2014)

   Lærerutdanninger i endring, Rapport nr. 4 til Kunnskapsdepartementet.

   ISBN 9788299897754.

  • Munthe, Elaine; Solbakken, Jan Idar; Hjetland, Helga Kjellaug; Hustad, Bent-Cato

   (2014)

   Lærerutdanningsfagene norsk, engelsk, naturfag og kroppsøving.

   ISBN 978-82-998977-7-8.

  • Rogne, Magne; Munthe, Elaine; Lie, Silje Stangeland; Malmo, Kari-Anne Svensen

   (2013)

   Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane.Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr. 3.

   ISBN 978-82-998977-3-0.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder (red.); Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2012)

   Lærere i skolen som organisasjon.

   Cappelen Damm AS

   ISBN 978-82-7634-883-5.

   Hefte 3.

  • Maagerø, Eva; Hustad, Bent-Cato; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine; Rogne, Magne; Werler, Tobias Christoph

   (2012)

   Med god gli i kupert terreng. GLU-reformens andre år. Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr 2.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2011)

   Lærerarbeid for elevenes læring 5-10.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   ISBN 978-82-7634-885-9.

  • Postholm, May Britt; Munthe, Elaine; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan

   (2011)

   Elevmangfold i skolen 5-10.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   ISBN 978-82-7634-887-3.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2011)

   Lærerarbeid for elevenes læring 1-7.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   ISBN 978-82-7634-884-2.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2011)

   Elevmangfold i skolen, 1.-7.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   ISBN 978-82-7634-886-6.

  • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne S.; Maagerø, Eva; Munthe, Elaine

   (2011)

   Report No. 1 to the Ministry of Education and Research from The Panel for the teacher education reform.

  • Munthe, Elaine; Henriksen, Marit Breie; Hjetland, Helga Kjellaug; Hustad, Bent-Cato; Isaksen, Tore; Jahr, Hanna Marit; Maagerø, Eva; Rasmussen, Jens; Werler, Tobias Christoph

   (2011)

   Frå allmennlærar til grunnskulelærar. Innfasing og oppstart av nye grunnskulelærarutdanningar.

  • Granlund, Lise; Mausethagen, Sølvi; Munthe, Elaine

   (2011)

   Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon.

   Høgskolen i Oslo og Akershus

   Hefte 2.

  • Munthe, Elaine; Zellermayer, Michal

   (2007)

   Teachers learning in communities.

   Brill|Sense

   ISBN 978-90-8790-176-9.

  • Zellermayer, Michal; Munthe, Elaine

   (2007)

   Teachers learning in communities. International perspectives.

   Brill|Sense

   ISBN 978-90-8790-176-9.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Report to Eurydice; Teachers' Autonomy - Norway.

   Hefte Nr. 6.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   A report from the conference "Taking Fear out of Schools".

   ISBN 8275780284.

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2002)

   Rapport nr. 2: Resultater fra en spørreundersøkelse blant 3. års studenter i allmennlærerutdanningen på to høgskoler (NFR prosjekt nr. 143515/520).

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2001)

   Rapport nr. 1: Resultater fra spørreskjemaundersøkelsen utført blant 3. og 4. års lærerstudenter ved HØGSKOLE NR. 1.

  • Idsøe, Thormod; Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1999)

   Skolemiljø i Finnmark: Prosjektbeskrivelse.

  • Munthe, Elaine

   (1997)

   Teacher Collaboration - A Source of Greater Perceived Certainty?.

  • Munthe, Elaine

   (1996)

   Elevrådets idéperm mot mobbing.

  • Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1996)

   Theoretical Perspectives on Bullying.

  • Roland, Erling; Munthe, Elaine

   (1996)

   The Research Tradition on Bullying in school.

 • Formidling
  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Equity in Education: The Role of Syntheses and Knowledge Centers in Sweden and Norway.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   An Evidence Ecosystem for Education: Norway as Case.

  • Keles, Serap; Munthe, Elaine

   (2022)

   Teacher education as part of an evidence ecosystem: How to enhance the use of systematic reviews.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Norske Tilstander, episode 18 2022: "Ingen tør å si det, men sommerferien er altfor lang".

  • Forsström, Sanna Erika; Munthe, Elaine

   (2022)

   Research on Nordic Initial Teacher Education: A scoping review.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Debattinnlegg: Vi trenger å forske mer på organisering av sommerferien.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Preparing students and newly qualified teachers for professional uncertainty .

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Strengthening the use of educational research.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Digitalisering i høyere utdanning.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Recruiting and retaining teachers.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Strengthening evidence and systematic knowledge use in education – experiences from Norway.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Framtidens lærerutdanning og læringsteknologi.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Kunnskapsoversikt: Forskning om praksisopplæring i norske lærerutdanninger.

  • Dalehefte, Inger Marie; Munthe, Elaine

   (2021)

   Student Teacher’s Perception of Learning Conditions during Covid-19 .

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Lærerrommet: Hvorfor er lærerutdanningen viktig?.

  • Munthe, Elaine; Westergård, Elsa

   (2021)

   Parent-Teacher Conferences; Topics, roles and contexts. A metasynthesis.

  • Keles, Serap; Ten Braak, Dieuwer; Munthe, Elaine

   (2021)

   Inclusion of children with special education needs in Nordic countries: A scoping review.

  • Munthe, Elaine; Cranner, Kristin Vestrheim

   (2020)

   Lanserer systematisk kunnskapsoversikt om fagskoleutvikling.

  • Munthe, Elaine

   (2020)

   Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge: En forskningsoversikt.

  • Ruud, Erik; Munthe, Elaine

   (2020)

   The Knowledge Center for Education - Symposium contribiution to "The Nordic Evidence Session".

  • Munthe, Elaine; Folkvord, Kåre Andreas; Egaas Røen, Hege; Berge Hurlen, Inger Sofie

   (2020)

   School based competence Development in Rogaland;Initial results.

  • Munthe, Elaine

   (2020)

   Systematic reviews - an introduction.

  • Munthe, Elaine

   (2020)

   Research based teacher education - what, why, how?.

  • Munthe, Elaine; Ruud, Erik

   (2020)

   A systematic mapping of research addressing field practice in teacher education in Norway.

  • Munthe, Elaine; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Cranner, Kristin Vestrheim

   (2020)

   UiS overtar ansvaret for skandinavisk barnehageforskningsdatabase.

  • Mathiesen Gilje, Trine; Munthe, Elaine

   (2020)

   Internasjonal dag mot vold, mobbing og nettmobbing blant barn og unge.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Bruk av forskning.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Utvikling av 5-årig grunnskolelærerutdanning i Norge.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Evaluering av lærerutdanning i Danmark; hovedresultater.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Willful Awareness – Willful acknowledgement – Willful action.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Kunnskap for framtidens lærerutdanning.

  • Munthe, Elaine

   (2018)

   Lesson Study i FYR-skoler.

  • Munthe, Elaine

   (2018)

   Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap – om lærernes profesjonsutvikling.

  • Munthe, Elaine

   (2018)

   Digitization in schools.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2018)

   What kind of orientations and knowledge do student Teachers Express for teaching in multicultural and multilingual classrooms?.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2017)

   Educating Norwegian Preservice Teachers – promoting equality in school.

  • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2017)

   Enhancing professional learning in Initial Teacher Education.

  • Munthe, Elaine

   (2017)

   Lærerutdanning + skoleutvikling = sant.

  • Munthe, Elaine; Baugstø, Tone Osestad; Haldorsen, Anne Karin

   (2017)

   Lesson Study - for skolebasert kompetanseutvikling.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 4.

   s.56-64.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Towards inter-rater reliability: A study of factors that may influence scoring of classroom videos.

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Blir det bedre skole, lærer og lærerutdanning av dette?.

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Lesson Study og profesjonsutvikling.

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Nasjonale retningslinjer - forventninger og ambisjoner.

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Teacher Education and Future Challenges.

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Internasjonalisering i lærerutdanningene - betydning, utfordringer og muligheter.

  • Thuen, Elin Marie; Munthe, Elaine

   (2016)

   Lærerutdanningen ved UiS 2005-2016 Fra allmennlærer til grunnskolelærer til master for grunnskolelærere.

   Skolehistorisk årbok for Rogaland

   ISSN 0801-2520.

   Volum 33. årgang.

   s.109-115.

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Lærerutdanning i et karriereperspektiv.

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Veien videre for lærerutdanninger.

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Profesjonsutvikling gjennom Lesson Study.

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Framtidens skole - konsekvenser for lærerutdanning?.

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Lærerne diskuterer ikke pedagogikk.

  • Munthe, Elaine; Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2015)

   Behov for kompetente lærarar på fleirkulturelle skular..

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Lesson Study in Norway.

  • Rogne, Magne; Munthe, Elaine

   (2015)

   Research in Initial Teacher Education: Defining the Paths.

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Profesjonell læring i Lesson Study.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Master for utvikling.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.68-68.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Kvalitet i grunnskolelærerutdanningene.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Lærerutdanninger i endring, resultater fra Følgegruppens arbeid 2013-2014.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Det er på arbeidsplassen vi blir arbeidsfolk.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Hun løfter lærerutdanningene.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Stadig færre menn i klasserommet.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Vilkår for god lærerutdanning.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Solaseminar om CLASS.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Lærerstudentene jobber minst, men får best karakterer.

  • Munthe, Elaine; Conway, Paul

   (2014)

   Onto the Commons: the clinical turn in teacher education.

  • Smedstad, Tormod; Munthe, Elaine

   (2014)

   Det er på arbeidsplassen vi blir arbeidsfolk.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Paneldeltakelse.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Flerspråklige ti grunnskolelærerutdanningene og forskningsbehov for framtiden.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Utfordringer og muligheter i lys av Norges Forskningsråds satsinger.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Lærerprofesjon og lærerarbeid.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Qualifying for Teaching Excellence.

  • Munthe, Elaine; Haldorsen, Anne Karin; Baugstø, Tone; Holme, Geir

   (2013)

   Lesson Study in Norway: the beginning.

  • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2013)

   Lesson Study in Initial Teacher Education.

  • Munthe, Elaine; Baugstø, Tone; Haldorsen, Anne-Karin

   (2013)

   Japanske takter i Bømlo kommune.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 1.

   s.11-15.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Observasjon av undervisningspraksis.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Læringsledelse for elever og lærere.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Hva vet vi om lærerutdanningsforskning?.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Lærerutdanningsforskning på langs og på tvers; tema og metoder.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Forskning om lærerutdanning - til nytte for veiledning av nyutdannede lærere?.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Koherens i lærerutdanninger: Arbeidsmåter.

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   De gode lærerutdanningene.

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   Variations in perceived research based teacher education and interactional coherence.

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   Med god gli i kupert terreng; det andre året i grunnskolelærerutdanningsreformen.

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   De nye grunnskolelærerutdanningene.

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   Research programs for teacher educators; PRAKUT.

  • Munthe, Elaine; Hammerness, Karen Moore

   (2012)

   Students’ Perceptions of Coherence in Teacher Education.

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   Klasseledelse i barne- og ungdomsskole; hva vet vi?.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Har vi en god lærerutdanning?.

  • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svensen

   (2011)

   National Reforms and Local Challenges in Teacher Education.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Teacher Education Reform in Norway.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Fra allmennlærer til grunnskolelærer: Resultater fra første år.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Læreres profesjonelle usikkerhet.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Profesjonalitet og kompetanse.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Institusjon og region: ny grunnskolelærerutdanning.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Kunnskapsrike lærere.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Lesson Study.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Systematisk utvikling av profesjonskunnskap.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Hvor utdannet er nyutdannede lærere?.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Hvor utdannet er nyutdannede lærere?.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Bruk av video i pedagogisk forskning.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Videoforskning i skolen.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Teacher educators off campus and on campus.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Nyere forskning om klasse- og læringsledelse.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Portfolios for professional development: a research journey.

   Teachers and Teaching: theory and practice

   ISSN 1354-0602.

   Volum 16.

   Hefte 2.

   s.277-279.

   DOI: 10.1080/13540600903478557

  • Munthe, Elaine; Haug, Peder

   (2009)

   Research on the pedagogy and effects of teacher education in Norway.

  • Ohnstad, Frøydis Oma; Munthe, Elaine

   (2009)

   Field Practice in Teacher Education.

  • Munthe, Elaine; Cosmovici, Elena Maria; Idsøe, Thormod; Bru, Edvin

   (2008)

   Perception of teacher support and on task orientation among pupils with different achievement levels.

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Praksisskolelærere og praksisopplæring.

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Praksissjokket vil alltid være en del av yrket.

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Field Practice Schools in the NYMY-Project.

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Ledelse for lærere.

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Den utfordrende rektor- og lærerrollen i et skiftende landskap.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Klasseledelse; Emosjonell klima, organiserig for læring og læringsledelse.

  • Thuen, Elin; Munthe, Elaine

   (2007)

   Ungdomsskolelæreres vurdering av elevproblemer ved overgangen til ungdomsskolen.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Klasseledelse; Emosjonell klima, organisering for læring og læringsledelse.

  • Munthe, Elaine; Thuen, Elin

   (2007)

   Norwegian junior high school teachers' judgments of problems among students.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Klasseledelse; Emosjonell klima, organisering for læring og læringsledelse.

  • Munthe, Elaine; Caspersen, Joakim; Riksaasen Hatlevik, Ida Katrine

   (2007)

   Report to Eurydice. Teachers' autonomy- Norway.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   På jakt etter sikkerhet?.

   SPS-kronikken

   ISSN 0809-7720.

  • Østrem, Sissel; Munthe, Elaine; Hanssen, Brit

   (2007)

   How does field service influence pre-service teachers' learning?.

   Journal of the Comenius Association

   ISSN 2033-4443.

   Volum 16.

   Hefte 1.

   s.16-18.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Å studere klasseromspraksis over tid Del av et arbeidssymposium om Flermetodiske tilnærminger til studier av læreres praksis og læring.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Læringsledelse.

  • Munthe, Elaine

   (2006)

   Hvor viktig er utdanning?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Munthe, Elaine

   (2006)

   The continuing professional development of educators, emerging European issues, A. Alexandrou, K. Field, & H. Mitchell (Eds), 2005.

   Teachers and Teaching: theory and practice

   ISSN 1354-0602.

   Volum 12.

   Hefte 5.

   s.615-617.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   Metaphor in educational discourse.

   Discourse & Society

   ISSN 0957-9265.

   Volum 16.

   Hefte 4.

   s.583-584.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   A survey and follow-up study of Norwegian teachers' professional uncertainty/certainty and collaboration.

  • Junge, June; Munthe, Elaine

   (2005)

   Use of video to promote learning for teachers Preconditions for learning in a school for all: pilot study.

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2004)

   Using Videography to Investigate New Teachers' Work.

  • Munthe, Elaine

   (2004)

   Nye utfordringer - nye krav: Læreren i spenningsfeltet mellom usikkerhet og skråsikkerhet.

  • Munthe, Elaine

   (2004)

   Læreren mellom skråsikkerhet og usikkerhet.

  • Munthe, Elaine

   (2004)

   How is teaching assessed and what can we learn about teaching when analyzing videos of novice teachers with CLASS – a content analysis scoring manual?.

  • Munthe, Elaine

   (2004)

   Approaches, pitfalls and challenges when using videography in educational research.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Special Education in Norway - and glimpses from an ongoing research project.

  • Østrem, Sissel; Munthe, Elaine

   (2003)

   Laboratorieskolen til Dewey - en skole for de gode erfaringene.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Volum 2.

   s.87-91.

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2003)

   Fra Høgskolestudent til Yrkesutøver: en beskrivelse av et forskningsprosjekt.

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2003)

   Fra Høgskolestudent til Yrkesutøver: en beskrivelse av et forskningsprosjekt.

  • Østrem, Sissel; Munthe, Elaine

   (2003)

   Lærerne på laboratorieskolene til John Dewey.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.33-38.

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2003)

   Lærerne på laboratorieskolene til John Dewey.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.33-38.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Å ta usikkerhet på alvor - en forutsetning for utvikling av profesjonell sikkerhet.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Special Education in Norway - and glimpses from an ongoing research project.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Å ta usikkerhet på alvor - en forutsetning for utvikling av profesjonell sikkerhet.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   Et hundreårs perspektiv.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.59-65.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   Fordommer i den flerkulturelle skolen.

   ?

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   Et hundreårs perspektiv.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.59-65.

  • Munthe, Elaine; Midthassel, Unni Vere

   (2002)

   Peer Learning Groups for Teachers: A Norwegian Innovation.

   ?

   Volum 11.

   s.303-316.

  • Munthe, Elaine; Thuen, Elin

   (2002)

   Som prinsessen, så også læreren.

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 8.

   s.74-75.

  • Munthe, Elaine; Thuen, Elin

   (2002)

   Som prinsessen, så også læreren.

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 8.

   s.74-75.

  • Munthe, Elaine

   (2000)

   Strategies to prevent and manage bullying in schools.

  • Munthe, Elaine

   (2000)

   Preventing bullying in a school development perspective.

  • Munthe, Elaine

   (2000)

   Research on Conflict Resolution in Norway.

  • Munthe, Elaine

   (1999)

   The Norwegian Program for preventing and managing bullying in schools.

  • Munthe, Elaine

   (1999)

   The teacher's role in preventing conflict in school.

  • Munthe, Elaine

   (1998)

   Generalizability theory applied to a study of teacher certainty.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Munthe, Elaine; Furenes, May Irene; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   Oppsummert kunnskap: Barnehageforskning – for deg som jobber i barnehage eller lærerutdanning.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Oppsummert Kunnskap - En podcast fra KSU: Om kunnskapsoppsummering.

  • Munthe, Elaine

   (2020)

   Webinar: Forskning om praksisopplæring i lærerutdanning.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Research-based teacher education. I: Encyclopedia of Teacher Education.

   Springer Nature

   ISBN 978-981-13-1179-6.

   DOI: 10.1007/978-981-13-1179-6_53-1

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   NFR:Paneldebatt om utdanningsvitenskapelig forskning.

  • Aase, Ingunn; Bru, Edvin; Munthe, Elaine

   (2009)

   Læring og ernæring - rapport fra pilotundersøkelsen (et empirisk studie).

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway