Elaine Munthe

Senterleder

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
HL A-248
Follow me

Bio

01 september 2019 åpnet Kunnskapssenter for utdanning ved Universitetet i Stavanger. Etter vedtak i Kunnskapsdepartementet, ble senteret flyttet til UiS fra Forskningsrådet hvor det hadde hatt tilholdssted i ca 6 år. Senterets primæroppgaver er å utarbeide systematiske kunnskapsoversikter som er relevante for hele utdanningssektoren, sørge for at slik kunnskap blir formidlet på gode måter og å arbeide for at flere skal være i stand til å gjennomføre systematiske forskningsoversikter selv. Gjennom dette arbeidet skal vi bidra til kunnskapsbygging som har betydning for praksis og for utvikling av utdanning helt fra barnehage via grunnopplæring og høyere utdanning til voksnes læring.
Jeg gikk til denne stillingen fra stilling som dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora (juni 2013- desember 2019). 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Forsström, Sanna Erika; Munthe, Elaine

   (2023)

   What Characterizes Nordic Research on Initial Teacher Education: A Systematic Scoping Review.

   Nordic Studies in Education.

   ISSN 1891-5914.

   Volum 43.

   Hefte 3.

   s.241-259.

   DOI: 10.23865/nse.v43.5588

  • Munthe, Elaine; Westergård, Elsa

   (2023)

   Parents', teachers', and students’ roles in parent-teacher conferences; a systematic review and meta-synthesis.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.

   ISSN 0742-051X.

   Volum 136.

   DOI: 10.1016/j.tate.2023.104355

  • Munthe, Elaine; Bergene, Ann Cecilie; ten Braak, Dieuwer; Furenes, May Irene; Gilje, Trine Mathiesen; Keles, Serap; Ruud, Erik; Wollscheid, Sabine

   (2022)

   Systematisk kunnskapsoppsummering utdanningssektoren.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 106.

   Hefte 2.

   s.131-144.

   DOI: 10.18261/npt.106.2.5

  • Keles, Serap; Ten Braak, Dieuwer; Munthe, Elaine

   (2022)

   Inclusion of students with special education needs in Nordic countries: a systematic scoping review.

   Scandinavian Journal of Educational Research.

   ISSN 0031-3831.

   DOI: 10.1080/00313831.2022.2148277

  • See, Beng Huat; Munthe, Elaine; Ross, Sarah A.; Hitt, Loraine; El Soufi, Nada

   (2022)

   Who becomes a teacher and why?.

   Review of Education.

   ISSN 2049-6613.

   Volum 10.

   Hefte 3.

   DOI: 10.1002/rev3.3377

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   How does the role of research in teacher education in Europe matter?. I: Teacher education : The Bologna process and the future of teaching.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 9783830943563.

   s.109-118.

  • Keles, Serap; Munthe, Elaine; Ruud, Erik

   (2021)

   A systematic review of interventions promoting social inclusion of immigrant and ethnic minority preschool children.

   International Journal of Inclusive Education.

   ISSN 1360-3116.

   DOI: 10.1080/13603116.2021.1979670

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2020)

   Educating Norwegian preservice teachers for the multicultural classroom – what knowledge do student teachers and mentor teachers express?.

   European Journal of Teacher Education.

   ISSN 0261-9768.

   DOI: 10.1080/02619768.2020.1758661

  • Munthe, Elaine

   (2020)

   Studentengasjement i høyere utdanning: Hvilken innsikt gir Studiebarometeret?.

   UNIPED.

   ISSN 1500-4538.

   Volum 02.

   Hefte 43.

   s.104-116.

   DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2020-02-03

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2020)

   A Norwegian Perspective: Student teachers` orientations towards cultural and linguistic diversity in schools.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.

   ISSN 0742-051X.

   Volum 96.

   DOI: 10.1016/j.tate.2020.103151

  • Kvam, Edel Karin; Munthe, Elaine

   (2020)

   Strengthening knowledge development in teachers` conversations in lesson study. I: Stepping up lesson study. An Educator`s Guide to Deeper Learning.

   Routledge.

   ISBN 9780367433390.

   s.66-75.

   DOI: 10.4324/9781003002536

  • Jakobsen, Arne; Munthe, Elaine

   (2020)

   Education of Norwegian mathematics teachers. I: Formação inicial de professores de matemática em diversos países.

   ISBN 9788578616427.

   s.185-199.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Å planlegge for læring : teknisk effektivitet eller profesjonelt læreplanarbeid. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-56723-1.

   s.69-85.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Å planlegge for læring : teknisk effektivitet eller profesjonelt læreplanarbeid. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-62201-5.

   s.71-87.

  • Rogne, Magne; Munthe, Elaine

   (2017)

   Ei forskingsbasert grunnskulelærarutdanning.

   FoU i praksis.

   ISSN 1504-6893.

   Hefte 1.

   s.63-83.

  • Instefjord, Elen; Munthe, Elaine

   (2017)

   Educating digitally competent teachers: A study of integration of Professional digital competence in teacher education.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.

   ISSN 0742-051X.

   Volum 67.

   s.37-45.

   DOI: 10.1016/j.tate.2017.05.016

  • Munthe, Elaine; Conway, Paul

   (2017)

   Evolution of research on teachers’ planning: implications for teacher education. I: The SAGE Handbook of Research on Teacher Education.

   Sage Publications.

   ISBN 978-1473925090.

   s.836-852.

   DOI: 10.4135/9781526402042.n48

  • Rogne, Magne Ove; Munthe, Elaine

   (2017)

   A research based teacher education for the elementary and lower secondary years..

   FoU i praksis.

   ISSN 1504-6893.

   Volum 11.

   Hefte 1.

   s.63-83.

  • Instefjord, Elen; Munthe, Elaine

   (2016)

   Preparing pre-service teachers to integrate technology: an analysis of the emphasis on digital competence in teacher education curricula.

   European Journal of Teacher Education.

   ISSN 0261-9768.

   Volum 39.

   Hefte 1.

   s.77-93.

   DOI: 10.1080/02619768.2015.1100602

  • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2016)

   Lesson study in field practice: a time-lagged experiment in initial teacher education in Norway.

   International Journal for Lesson and Learning Studies.

   ISSN 2046-8253.

   Volum 5.

   Hefte 2.

   s.142-154.

   DOI: 10.1108/IJLLS-12-2015-0047

  • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2016)

   Hva er forskningsgrunnlaget for Lesson Study som metode til styrking av profesjonskunnskap i skolen?. I: Lesson study i en nordisk kontekst.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205490888.

   s.33-50.

  • Helgevold, Nina; Munthe, Elaine

   (2016)

   Veiledning på elevens vilkår. I: Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245017816.

   s.81-100.

  • Munthe, Elaine; Rogne, Magne

   (2016)

   Norwegian teacher education: Development, steering and current trends. I: Do Universities have a Role in the Education and Training of Teachers? An International Analysis of Policy and Practice.

   Cambridge University Press.

   ISBN 9781107571907.

   s.35-56.

  • Munthe, Elaine; Rogne, Magne

   (2015)

   Research based teacher education.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.

   ISSN 0742-051X.

   Volum 46.

   s.17-24.

   DOI: 10.1016/j.tate.2014.10.006

  • Conway, Paul; Munthe, Elaine

   (2015)

   The practice turn : research-informed clinical teacher education in two countries. I: From vocational to Professional Education. Educating for social welfare.

   Routledge.

   ISBN 9781138797444.

   s.146-163.

  • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine

   (2015)

   Lesson Study og lærerstudenters fokus på elevers læring i veiledningssamtaler.

   Acta Didactica Norge.

   ISSN 1504-9922.

   Volum 9.

   Hefte 1.

   s.1-17.

   DOI: 10.5617/adno.1299

  • Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Munthe, Elaine

   (2014)

   Mapping the quality of feedback to support students' learning in lower secondary classrooms.

   Cambridge Journal of Education.

   ISSN 0305-764X.

   Volum 44.

   Hefte 1.

   s.75-92.

   DOI: 10.1080/0305764X.2013.855171

  • Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne; Munthe, Elaine

   (2014)

   Muligheter og begrensninger for studenters læring i praksisopplæring – eksempel fra en førveiledningsdialog i matematikk.

   Nordisk matematikkdidaktikk.

   ISSN 1104-2176.

   Volum 19.

   Hefte 1.

   s.53-73.

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2014)

   Imagens de trabalho em sala de aula com professores iniciantes.

   Cadernos de Educação.

   ISSN 0104-1371.

   Hefte 47.

   s.126-143.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Planlegging av undervisning. I: Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1280-4.

   s.203-227.

  • Munthe, Elaine; Postholm, May Britt

   (2012)

   Læreres profesjonelle læring i skolen. I: Lærere i skolen som organisasjon.

   Cappelen Damm AS.

   ISBN 978-82-7634-883-5.

   s.137-156.

  • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svensen; Rogne, Magne

   (2011)

   Teacher Education Reform and Challenges in Norway.

   Journal of Education for Teaching.

   ISSN 0260-7476.

   Volum 37.

   Hefte 4.

   s.441-450.

   DOI: 10.1080/02607476.2011.611012

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Undervisningsplanlegging - vitenskap og fortellerkunst. I: Lærerarbeid for elevenes læring 1-7.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 978-82-7634-884-2.

   s.61-75.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Undervisningsplanlegging - vitenskap og fortellingskunst. I: Lærerarbeid for elevenes læring 5-10.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 978-82-7634-885-9.

   s.119-134.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Betydning av emosjonelt klima for læringsmiljø. I: Lærerarbeid for elevenes læring 5-10.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 978-82-7634-885-9.

   s.137-150.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Mangfold i skolen. I: Elevmangfold i skolen, 1.-7.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 978-82-7634-886-6.

   s.13-29.

  • Munthe, Elaine; Haug, Peder

   (2010)

   En integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert grunnskolelærerutdanning.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 94.

   Hefte 3.

   s.188-202.

  • Bru, Edvin; Stornes, Tor; Munthe, Elaine; Thuen, Elin

   (2010)

   Students - Perceptions of Teacher Support Across the Transition from Primary to Secondary School.

   Scandinavian Journal of Educational Research.

   ISSN 0031-3831.

   Volum 54.

   Hefte 6.

   s.519-533.

   DOI: 10.1080/00313831.2010.522842

  • Ohnstad, Frøydis Oma; Munthe, Elaine

   (2010)

   Veiledet praksisopplæring og lærerstudenters kvalifisering. I: Kvalifisering til læraryrket.

   Abstrakt forlag.

   ISBN 978-82-7935-291-4.

   s.140-164.

  • Bru, Lars Edvin; Stornes, Tor; Munthe, Elaine; Thuen, Elin Marie

   (2010)

   Students' Perceptions of Teacher Support Across the Transition from Primary to Secondary School.

   Scandinavian Journal of Educational Research.

   ISSN 0031-3831.

   Volum 54.

   Hefte 6.

   s.519-533.

   DOI: 10.1080/00313831.2010.522842

  • Munthe, Elaine; Thuen, Elin

   (2009)

   Lower secondary school teachers' judgements of pupils' problems.

   Teachers and Teaching: theory and practice.

   ISSN 1354-0602.

   Volum 15.

   Hefte 5.

   s.563-578.

  • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Idsøe, Thormod; Bru, Edvin; Munthe, Elaine

   (2009)

   Perceptions of Learning Environment and On-Task Orientation Among Students Reporting Different Achievement Levels: A Study Conducted Among Norwegian Secondary School Students.

   Scandinavian Journal of Educational Research.

   ISSN 0031-3831.

   Volum 53.

   Hefte 4.

   s.379-396.

   DOI: 10.1080/00313830903043174

  • Munthe, Elaine; Ohnstad, Frøydis Oma

   (2008)

   Ensomme svaler? En studie av praksisskolelæreres rapportering om identitet, kollektivitet og gjennomføring av praksisopplæringsperioder.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 6.

   Hefte 6.

   s.471-485.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Recognizing uncertainty and risk in the development of teachers' learning communities. I: Teachers learning in communities.

   Brill|Sense.

   ISBN 978-90-8790-176-9.

   s.15-26.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Recognizing uncertainty and risk in the development of teachers' learning communities. I: Teachers learning in communities : international perspectives / edited by Michal Zellermayer and Elaine Munthe with M. Gorodetsky ...[et al].

   Brill|Sense.

   s.15-26.

  • Munthe, Elaine

   (2006)

   Visuell analyse: et mangfold av muligheter. I: Brekke, M. (red) Å begripe teksten. Om grep og begrep i tekstanalyse.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   s.175-198.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   Innholdsanalyse av klasseromsvideoer med CLASS som et eksempel.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 89.

   Hefte Årg. 89, nr 2.

   s.159-174.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   Usikkerhet i skolen - og mulige konsekvenser for lærerutdanninger. I: Vekst og utvikling, Lærerutdanninga i Stavanger 50 år, Martha Lea (Redaktør).

   Universitetet i Stavanger.

   s.288-297.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   Læreren og læring; mellom usikkerhet og skråsikkerhet.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 89.

   Hefte Årg. 89, nr 6.

   s.431-445.

  • Munthe, Elaine; Vaaland, Grete Sørensen

   (2004)

   Mobbing som tverrfaglig tema i lærerutdanningen. I: Norsk Lærerutdanningsdidaktikk i endring. Læring, undervisning og danning i lys av nyere forskning. (Redigert av Mary Brekke.).

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   s.164-184.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Teachers' workplace and professional certainty.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.

   ISSN 0742-051X.

   Volum 19.

   Hefte 8.

   s.801-813.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Teachers' Professional Certainty; A survey study of Norwegian teachers' perceptions of professional certainty in relation to demographic, workplace, and classroom variables.

   Unipub forlag.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Teachers' workplace and professional certainty.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.

   ISSN 0742-051X.

   Volum 19.

   Hefte 8.

   s.801-813.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   Professional Uncertainty / Certainty: how (un)certain are teachers, what are they (un)certain about, and how is (un)certainty related to age, experience, gender, qualifications and school type?.

   European Journal of Teacher Education.

   ISSN 0261-9768.

   Volum 24.

   Hefte 3.

   s.355-368.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   En persons risiko er en annen persons fare. I: Jens Rasmussen (red),Luhmann anvendt.

   Unge Pædagoger.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   En persons risiko er en annen persons fare. I: Jens Rasmussen (red),Luhmann anvendt.

   Unge Pædagoger.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   Professional Uncertainty / Certainty: how (un)certain are teachers, what are they (un)certain about, and how is (un)certainty related to age, experience, gender, qualifications and school type?.

   European Journal of Teacher Education.

   ISSN 0261-9768.

   Volum 24.

   Hefte 3.

   s.355-368.

  • Munthe, Elaine

   (2001)

   Measuring Teacher Certainty.

   Scandinavian Journal of Educational Research.

   ISSN 0031-3831.

   Volum 45 (2).

   s.167-181.

  • Bru, Edvin; Boyesen, Marit; Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1998)

   Perceived Social Support at School and Emotional and Musculoskeletal Complaints among Norwegian 8th Grade Students.

   Scandinavian Journal of Educational Research.

   ISSN 0031-3831.

   Volum 42.

   Hefte 4.

   s.339-356.

  • Boyesen, Marit; Bru, Edvin; Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1997)

   The role of teacher support and peer relations at school in emotional problems and musculoskeletal pain among Norwegian 8th grade students.

   Scandinavian Journal of Educational Research.

   ISSN 0031-3831.

  • Roland, Erling; Munthe, Elaine

   (1997)

   The 1996 Norwegian program for preventing and managing bullying in schools.

   ?.

   Volum 18.

   Hefte 2.

   s.233-247.

 • Bøker og kapitler
  • Guldbrandsen, Astrid; Furenes, May Irene; Munthe, Elaine

   (2023)

   Forskningskartlegging og vurdering. Empirisk barnehageforskning for de skandinaviske landene i 2020..

   ISBN 978-82-8439-122-9.

  • Furenes, May Irene; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Munthe, Elaine

   (2022)

   Trender i empirisk barnehageforskning i de skandinaviske landene 2006–2019 – en forskningskartlegging.

   ISBN 978-82-8439-037-6.

  • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svendsen; Friestad, Nina Kalvatn

   (2022)

   Å rekruttere og beholde lærere i barnehage og skole; en kunnskapsoversikt (andre forfattere er også med!).

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-092-5.

  • Munthe, Elaine; Erstad, Ola Andres; Njå, Morten Bergsten; Forsström, Sanna Erika; Gilje, Øystein; Amdam, Synnøve Hedemann; Moltudal, Synnøve Heggedal; Hagen, Silje Bergill

   (2022)

   Digitalisering i grunnopplæring; kunnskap, trender og framtidig kunnskapsbehov.

   ISBN 978-82-8439-121-2.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan; Munthe, Elaine

   (2021)

   Elev i skolen 5-10 : Mangfold og mestring.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202659349.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan; Munthe, Elaine

   (2021)

   Elev i skolen 1-7 : Mangfold og mestring.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202659332.

  • Munthe, Elaine; Kalandadze, Tamara; Keles, Serap

   (2021)

   Språklig og sosial inkludering av minoritetsspråklige barn i barnehage: En kunnskapsoversikt.

  • Munthe, Elaine; Ruud, Erik; Malmo, Kari-Anne Svensen

   (2020)

   Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge: En forskningsoversikt.

   ISBN 9788276449068.

  • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svensen; Ruud, Erik

   (2020)

   Fagskoleutvikling i et digitalt landskap.

   ISBN 978-82-7644-954-9.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2019)

   Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-62201-5.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2019)

   Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-56723-1.

  • Munthe, Elaine

   (2017)

   Teacher education for a global future. I: Conference Conversation Starter: A MOSAIC OF CULTURES.

   ISBN 978-90-74721-44-8.

   s.43-48.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine

   (2017)

   Læremiddelbruk og behov i grunnskolelærerutdanning 5-10 Rapport til Utdanningsdirektoratet .

  • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svensen; Andersen, Joachim Kolnes; Munthe, Elaine; Werler, Tobias Christoph; Maagerø, Eva

   (2015)

   Grunnskulelærarutdanningane etter fem år. Status, utfordringar og vegar vidare. Rapport nr. 5 frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet.

   ISBN 978-82-998977-8-5.

  • Munthe, Elaine; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond

   (2015)

   Lesson Study I Utdanning Og Praksis.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-47063-0.

  • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svendsen; Munthe, Elaine

   (2014)

   Lærerutdanninger i endring, Rapport nr. 4 til Kunnskapsdepartementet.

   ISBN 9788299897754.

  • Munthe, Elaine; Solbakken, Jan Idar; Hjetland, Helga Kjellaug; Hustad, Bent-Cato

   (2014)

   Lærerutdanningsfagene norsk, engelsk, naturfag og kroppsøving.

   ISBN 978-82-998977-7-8.

  • Rogne, Magne; Munthe, Elaine; Lie, Silje Stangeland; Malmo, Kari-Anne Svensen

   (2013)

   Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane.Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr. 3.

   ISBN 978-82-998977-3-0.

  • Maagerø, Eva; Hustad, Bent-Cato; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine; Rogne, Magne; Werler, Tobias Christoph

   (2012)

   Med god gli i kupert terreng. GLU-reformens andre år. Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr 2.

   Universitetet i Stavanger.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder (red.); Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2012)

   Lærere i skolen som organisasjon.

   Cappelen Damm AS.

   ISBN 978-82-7634-883-5.

   Hefte 3.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2011)

   Lærerarbeid for elevenes læring 1-7.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 978-82-7634-884-2.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2011)

   Elevmangfold i skolen, 1.-7.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 978-82-7634-886-6.

  • Postholm, May Britt; Munthe, Elaine; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan

   (2011)

   Elevmangfold i skolen 5-10.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 978-82-7634-887-3.

  • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne S.; Maagerø, Eva; Munthe, Elaine

   (2011)

   Report No. 1 to the Ministry of Education and Research from The Panel for the teacher education reform.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2011)

   Lærerarbeid for elevenes læring 5-10.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 978-82-7634-885-9.

  • Granlund, Lise; Mausethagen, Sølvi; Munthe, Elaine

   (2011)

   Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon.

   Høgskolen i Oslo og Akershus.

   Hefte 2.

  • Munthe, Elaine; Henriksen, Marit Breie; Hjetland, Helga Kjellaug; Hustad, Bent-Cato; Isaksen, Tore; Jahr, Hanna Marit; Maagerø, Eva; Rasmussen, Jens; Werler, Tobias Christoph

   (2011)

   Frå allmennlærar til grunnskulelærar. Innfasing og oppstart av nye grunnskulelærarutdanningar.

   Universitetet i Stavanger.

  • Munthe, Elaine; Zellermayer, Michal

   (2007)

   Teachers learning in communities.

   Brill|Sense.

   ISBN 978-90-8790-176-9.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Report to Eurydice; Teachers' Autonomy - Norway.

   Hefte Nr. 6.

  • Zellermayer, Michal; Munthe, Elaine

   (2007)

   Teachers learning in communities. International perspectives.

   Brill|Sense.

   ISBN 978-90-8790-176-9.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   A report from the conference "Taking Fear out of Schools".

   ISBN 8275780284.

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2002)

   Rapport nr. 2: Resultater fra en spørreundersøkelse blant 3. års studenter i allmennlærerutdanningen på to høgskoler (NFR prosjekt nr. 143515/520).

   Universitetet i Stavanger.

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2001)

   Rapport nr. 1: Resultater fra spørreskjemaundersøkelsen utført blant 3. og 4. års lærerstudenter ved HØGSKOLE NR. 1.

  • Idsøe, Thormod; Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1999)

   Skolemiljø i Finnmark: Prosjektbeskrivelse.

  • Munthe, Elaine

   (1997)

   Teacher Collaboration - A Source of Greater Perceived Certainty?.

   Universitetet i Oslo.

  • Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1996)

   Theoretical Perspectives on Bullying.

  • Roland, Erling; Munthe, Elaine

   (1996)

   The Research Tradition on Bullying in school.

  • Munthe, Elaine

   (1996)

   Elevrådets idéperm mot mobbing.

 • Formidling
  • Munthe, Elaine

   (2023)

   A systematic review of research on field practice in Norway.

   20th Biennial EARLI Conference;

   2023-08-22 - 2023-08-26.

  • Munthe, Elaine

   (2023)

   Recruiting and retaining teachers - a systematic review.

   20th Biennial EARLI Conference;

   2023-08-22 - 2023-08-26.

  • Munthe, Elaine

   (2023)

   Samarbeid lærerutdanning - praksisskoler.

   Fagdag for lærerutdannere i Danmark;

   2023-03-01.

  • Munthe, Elaine

   (2023)

   Forskningsgrunnlag om lærersamarbeid; hva vet vi og hvorfor er det viktig?.

   Profesjonslæring for skoleutvikling;

   2023-06-14.

  • Munthe, Elaine

   (2023)

   Kvalitetsdrivere i praksisopplæring.

   Skandinavisk lærerutdanningsseminar;

   2023-10-26.

  • Munthe, Elaine

   (2023)

   Systemer som fremmer kunnskapsanvendelse i utdanning.

   Avslutningskonferanse for LULAB;

   2023-12-01.

  • Amdam, Synnøve Hedemann; Moltudal, Synnøve Heggedal; Munthe, Elaine; Erstad, Ola Andres; Forsström, Sanna Erika

   (2023)

   Digitalization in schools: Future research needs and designs.

   NERA 2023;

   2023-03-15 - 2023-03-17.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Norske Tilstander, episode 18 2022: "Ingen tør å si det, men sommerferien er altfor lang".

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Equity in Education: The Role of Syntheses and Knowledge Centers in Sweden and Norway.

   American Educational Research Association Annual Conference;

   2022-04-25.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   An Evidence Ecosystem for Education: Norway as Case.

   American Educational Research Association Annual Conference;

   2022-04-25.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Debattinnlegg: Vi trenger å forske mer på organisering av sommerferien.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Keles, Serap; Munthe, Elaine

   (2022)

   Teacher education as part of an evidence ecosystem: How to enhance the use of systematic reviews.

   AERA Conference;

   2022-04-21 - 2022-04-26.

  • Forsström, Sanna Erika; Munthe, Elaine

   (2022)

   Research on Nordic Initial Teacher Education: A scoping review.

   Nordic Educational Research Association;

   2022-06-01 - 2022-06-03.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Preparing students and newly qualified teachers for professional uncertainty .

   2022 CTER International Conference on Evidence-Based Teacher Education and Lesson Study;

   2022-07-24.

  • Guldbrandsen, Astrid; Munthe, Elaine

   (2022)

   Art in school: The importance of art for the development of children. - What has research found?.

   Art is doing;

   2022-10-27.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Å rekruttere og beholde lærere: hva vet vi?.

   Framtidens lærerrolle i Norden;

   2022-09-07.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Arendalsuka: Å rekruttere og beholde lærere; en kunnskapsoversikt.

   Arendalsuka;

   2022-08-17.

  • Moser, Thomas; Furenes, May Irene; Munthe, Elaine

   (2022)

   The Trends in Scandinavian ECEC Research 2006-2019 - Stability and Changes in Topics and Methodology.

   Changing times in ECEC: New opportunities for fostering development and improving sustainability;

   2022-07-12 - 2022-07-14.

  • Forsström, Sanna Erika; Gilje, Øystein; Amdam, Synnøve Hedemann; Munthe, Elaine

   (2022)

   En systematisk kunnskapsoversikt over forskning om digitalisering i grunnopplæring: Hva vet vi om digitalisering i skolen basert på vitenskapelige studier av høy kvalitet? .

   Rundebordskonferanse;

   2022-11-30 - 2022-12-01.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Digitalisering i skolen: – Åpner klasserommet for verden.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Systematic reviews of research on teacher education programs.

   Lærerutdanning i Sogndal 50 år;

   2022-11-10.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Om praksisforankring og profesjonsretting av masteroppgavene. Muligheter og utfordringer med bakgrunn i forskning på lærerutdanning .

   Årlig konferanse for Nasjonalt nettverk for masterveiledere i lærerutdanning;

   2022-11-22.

  • Munthe, Elaine; Erstad, Ola Andres; Njå, Morten Bergsten; Forsström, Sanna Erika; Gilje, Øystein; Amdam, Synnøve Hedemann; Moltudal, Synnøve Heggedal; Hagen, Silje Bergill

   (2022)

   GrunnDig og implikasjoner for lærerutdanning.

   DigiGLU-avslutningsseminar;

   2022-12-14.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Strengthening evidence and systematic knowledge use in education – experiences from Norway.

   Ministry of Education in the Netherlands;

   2021-03-25.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Strengthening the use of educational research.

   Strengthening the impact of Education Research;

   2021-04-27.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Recruiting and retaining teachers.

   Utdanningskonferanse for Latvia;

   2021-05-04.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Framtidens lærerutdanning og læringsteknologi.

   Lærerutdanningskonferansen;

   2021-04-28.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Kunnskapsoversikt: Forskning om praksisopplæring i norske lærerutdanninger.

   Fagdag for ansatte i lærerutdanninger;

   2021-05-05.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Digitalisering i høyere utdanning.

   Fagdag for ansatte på fakultet LUI, OsloMet;

   2021-08-12.

  • Dalehefte, Inger Marie; Munthe, Elaine

   (2021)

   Student Teacher’s Perception of Learning Conditions during Covid-19 .

   EARLI Symposium: ‘University Teacher Education in Times of Covid-19;

   2021-08-23 - 2021-08-27.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Lærerrommet: Hvorfor er lærerutdanningen viktig?.

  • Munthe, Elaine; Westergård, Elsa

   (2021)

   Parent-Teacher Conferences; Topics, roles and contexts. A metasynthesis.

   Nordic Educational Research Association (NERA);

   2021-10-03 - 2021-10-05.

  • Keles, Serap; Ten Braak, Dieuwer; Munthe, Elaine

   (2021)

   Inclusion of children with special education needs in Nordic countries: A scoping review.

   NERA;

   2021-11-03 - 2021-11-05.

  • Munthe, Elaine; Folkvord, Kåre Andreas; Egaas Røen, Hege; Berge Hurlen, Inger Sofie

   (2020)

   School based competence Development in Rogaland;Initial results.

   ICSEI 2020;

   2020-01-06 - 2020-01-10.

  • Munthe, Elaine; Ruud, Erik

   (2020)

   A systematic mapping of research addressing field practice in teacher education in Norway.

   Rethinking the futures of education in the Nordic countries;

   2020-03-04 - 2020-03-06.

  • Munthe, Elaine; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Cranner, Kristin Vestrheim

   (2020)

   UiS overtar ansvaret for skandinavisk barnehageforskningsdatabase.

  • Munthe, Elaine

   (2020)

   Research based teacher education - what, why, how?.

   Forskerskolekonferanse;

   2020-10-24 - 2020-10-25.

  • Munthe, Elaine

   (2020)

   Systematic reviews - an introduction.

   Forskerskolekonferanse;

   2020-10-24 - 2020-10-25.

  • Munthe, Elaine; Cranner, Kristin Vestrheim

   (2020)

   Lanserer systematisk kunnskapsoversikt om fagskoleutvikling.

  • Munthe, Elaine

   (2020)

   Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge: En forskningsoversikt.

   Nettverk for Veiledning av nyutdannede og nytilsatte årskonferanse;

   2020-11-17.

  • Mathiesen Gilje, Trine; Munthe, Elaine

   (2020)

   Internasjonal dag mot vold, mobbing og nettmobbing blant barn og unge.

  • Ruud, Erik; Munthe, Elaine

   (2020)

   The Knowledge Center for Education - Symposium contribiution to "The Nordic Evidence Session".

   The What Works Global Summit 2020;

   2020-10-27.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Willful Awareness – Willful acknowledgement – Willful action.

   International Congress for School Effectiveness and Improvement;

   2019-01-08 - 2019-01-12.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Evaluering av lærerutdanning i Danmark; hovedresultater.

   Seminar arrangert av Utdannings- og forskningsministeriet i Danmark;

   2019-01-15.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Kunnskap for framtidens lærerutdanning.

   Avslutningskonferanse for SKUL;

   2019-06-12.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Bruk av forskning.

   Åpning av Norsk nettverk for systematiske kunnskapsoppsummeringer;

   2019-10-12.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Utvikling av 5-årig grunnskolelærerutdanning i Norge.

   Seminar for lærerutdanning;

   2019-12-11.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2018)

   What kind of orientations and knowledge do student Teachers Express for teaching in multicultural and multilingual classrooms?.

   EARLI SIG 11;

   2018-06-13 - 2018-06-15.

  • Munthe, Elaine

   (2018)

   Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap – om lærernes profesjonsutvikling.

   Skoleledersamling Midt-Rogaland;

   2018-04-12 - .

  • Munthe, Elaine

   (2018)

   Lesson Study i FYR-skoler.

   Seminar for FYR skoler i Nordland fylke;

   2018-02-08 - .

  • Munthe, Elaine

   (2018)

   Digitization in schools.

   Northern Lights;

   2018-09-27 - 2018-09-28.

  • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2017)

   Enhancing professional learning in Initial Teacher Education.

   International Congress for School Development and Improvement (ICSEI);

   2017-01-07 - .

  • Munthe, Elaine

   (2017)

   Lærerutdanning + skoleutvikling = sant.

   Avslutningskonferanse for Ungdomstrinn i utvikling;

   2017-04-06 - .

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2017)

   Educating Norwegian Preservice Teachers – promoting equality in school.

   American Educational Research Association;

   2017-04-29 - .

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Towards inter-rater reliability: A study of factors that may influence scoring of classroom videos.

   Systematic observation in educational research;

   2017-09-27 - 2017-09-28.

  • Munthe, Elaine; Baugstø, Tone Osestad; Haldorsen, Anne Karin

   (2017)

   Lesson Study - for skolebasert kompetanseutvikling.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 4.

   s.56-64.

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Blir det bedre skole, lærer og lærerutdanning av dette?.

   Forskerforbundets LÆrerutdanningskonferanse;

   2016-03-16.

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Lesson Study og profesjonsutvikling.

   Seminar for skoleledere;

   2016-03-17.

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Nasjonale retningslinjer - forventninger og ambisjoner.

   NRLUs nasjonale seminar om retningslinjer;

   2016-04-27 - 2016-04-28.

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Internasjonalisering i lærerutdanningene - betydning, utfordringer og muligheter.

   Internasjonaliseringseminar;

   2016-05-25.

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Teacher Education and Future Challenges.

   The Future of Learning, Knowledge and Skills;

   2016-06-06 - 2016-06-07.

  • Thuen, Elin Marie; Munthe, Elaine

   (2016)

   Lærerutdanningen ved UiS 2005-2016 Fra allmennlærer til grunnskolelærer til master for grunnskolelærere.

   Skolehistorisk årbok for Rogaland.

   ISSN 0801-2520.

   Volum 33. årgang.

   s.109-115.

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Profesjonsutvikling gjennom Lesson Study.

   Fagdag;

   2015-01-08.

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Lærerne diskuterer ikke pedagogikk.

  • Rogne, Magne; Munthe, Elaine

   (2015)

   Research in Initial Teacher Education: Defining the Paths.

   AERA 2015;

   2015-04-16 - 2015-04-20.

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Framtidens skole - konsekvenser for lærerutdanning?.

   Framtidens skole - konsekvenser for lærerutdanning?;

   2015-09-17.

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Profesjonell læring i Lesson Study.

   Oppstart for lærere i Drammen kommune;

   2015-08-11.

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Veien videre for lærerutdanninger.

   SPS-konferansen;

   2015-12-04.

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Lærerutdanning i et karriereperspektiv.

   Nettverkssamling for Veiledning av nyutdannede lærere;

   2015-12-01.

  • Munthe, Elaine; Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2015)

   Behov for kompetente lærarar på fleirkulturelle skular..

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Lesson Study in Norway.

   Expert Seminar, WALS conference;

   2015-11-22 - 2015-11-27.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Master for utvikling.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.68-68.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Vilkår for god lærerutdanning.

   Faglig samling for ansatte ved Høgskolen i Volda;

   2014-02-20.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Det er på arbeidsplassen vi blir arbeidsfolk.

   Skoleeierkonferansen 2014;

   2014-03-05.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Lærerutdanninger i endring, resultater fra Følgegruppens arbeid 2013-2014.

   Grunnskolelærerutdanningskonferanse;

   2014-03-19 - 2014-03-20.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Kvalitet i grunnskolelærerutdanningene.

   GNIST årskonferanse;

   2014-06-04.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Stadig færre menn i klasserommet.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Lærerstudentene jobber minst, men får best karakterer.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Hun løfter lærerutdanningene.

  • Smedstad, Tormod; Munthe, Elaine

   (2014)

   Det er på arbeidsplassen vi blir arbeidsfolk.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Solaseminar om CLASS.

   Solaseminar for alle skoleledere;

   2014-11-18.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Paneldeltakelse.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Flerspråklige ti grunnskolelærerutdanningene og forskningsbehov for framtiden.

   Norsk som andrespråk ;

   2014-11-07.

  • Munthe, Elaine; Conway, Paul

   (2014)

   Onto the Commons: the clinical turn in teacher education.

   Fagdag;

   2014-12-12.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Utfordringer og muligheter i lys av Norges Forskningsråds satsinger.

   PIL-konferanse;

   2014-11-27 - 2014-11-28.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Lærerprofesjon og lærerarbeid.

   Fylkesmøte for Skoleledere;

   2013-02-28 - 2013-03-01.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Koherens i lærerutdanninger: Arbeidsmåter.

   Lærerutdannere ved UiA;

   2013-02-14.

  • Munthe, Elaine; Baugstø, Tone; Haldorsen, Anne-Karin

   (2013)

   Japanske takter i Bømlo kommune.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 1.

   s.11-15.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Qualifying for Teaching Excellence.

   Finnish Educational Research Association meeting (FERA);

   2013-11-21 - 2013-11-22.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Forskning om lærerutdanning - til nytte for veiledning av nyutdannede lærere?.

   nasjonal konferanse for veiledere;

   2013-11-28.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Observasjon av undervisningspraksis.

   Skoleledersamling i Rogaland;

   2013-11-08.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Lærerutdanningsforskning på langs og på tvers; tema og metoder.

   Nasjonal PhD samling innen NAFOL;

   2013-11-20.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Hva vet vi om lærerutdanningsforskning?.

   PRAKUT konferanse;

   2013-11-13 - 2013-11-14.

  • Munthe, Elaine; Haldorsen, Anne Karin; Baugstø, Tone; Holme, Geir

   (2013)

   Lesson Study in Norway: the beginning.

   World Association of Lesson and Learning Study (WALS);

   2013-09-06 - 2013-09-08.

  • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2013)

   Lesson Study in Initial Teacher Education.

   World Association of Lesson and Learning Studies (WALS);

   2013-09-06 - 2013-09-08.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Læringsledelse for elever og lærere.

   Seminar for ansatte ved Dalane VGS;

   2013-09-27.

  • Munthe, Elaine; Hammerness, Karen Moore

   (2012)

   Students’ Perceptions of Coherence in Teacher Education.

   Annual American Educational Research Association Conference;

   2012-04-13 - 2012-04-17.

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   Med god gli i kupert terreng; det andre året i grunnskolelærerutdanningsreformen.

   Følgegruppens Grunnskolelærerutdanningskonferanse;

   2012-03-15.

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   Variations in perceived research based teacher education and interactional coherence.

   ProPEL: 1st International Conference;

   2012-05-09 - 2012-05-11.

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   De gode lærerutdanningene.

   Høgskolen i Bergens årlige seminar;

   2012-01-31.

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   Klasseledelse i barne- og ungdomsskole; hva vet vi?.

   Seminar for lærere;

   2012-02-03.

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   De nye grunnskolelærerutdanningene.

   Dagskonferanse;

   2012-03-29.

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   Research programs for teacher educators; PRAKUT.

   EU Commission on Teacher Education;

   2012-03-26 - 2012-03-28.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Teacher Education Reform in Norway.

   American Educational Research Association Annual Meeting;

   2011-04-08 - 2011-04-12.

  • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svensen

   (2011)

   National Reforms and Local Challenges in Teacher Education.

   Biannual Meeting EARLI;

   2011-08-30 - 2011-09-03.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Fra allmennlærer til grunnskolelærer: Resultater fra første år.

   Følgegruppens Lærerutdanningskonferanse;

   2011-03-15.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Institusjon og region: ny grunnskolelærerutdanning.

   Lærerutdanning i Volda 1861 - 2011;

   2011-11-24.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Profesjonalitet og kompetanse.

   Landskonferanse for pedagogstudentene;

   2011-10-29.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Har vi en god lærerutdanning?.

   Landskonferanse Pedagogstudentene;

   2011-10-29.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Læreres profesjonelle usikkerhet.

   SAF-konferanse 2011;

   2011-10-28.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Portfolios for professional development: a research journey.

   Teachers and Teaching: theory and practice.

   ISSN 1354-0602.

   Volum 16.

   Hefte 2.

   s.277-279.

   DOI: 10.1080/13540600903478557

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Kunnskapsrike lærere.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Teacher educators off campus and on campus.

   American Educational Research Association;

   2010-04-30 - 2010-05-04.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Videoforskning i skolen.

   Videoseminar 2010;

   2010-02-15 - 2010-02-16.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Hvor utdannet er nyutdannede lærere?.

   Lærerkvalitet og kompetanse i grunnskolen;

   2010-11-12.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Hvor utdannet er nyutdannede lærere?.

   Lærerkompetanse og kvalitet i grunnskolen;

   2010-11-11.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Systematisk utvikling av profesjonskunnskap.

   utenTitteltekst;

   2010-11-03.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Lesson Study.

   utenTitteltekst;

   2010-10-26.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Nyere forskning om klasse- og læringsledelse.

   utenTitteltekst;

   2010-09-14.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Bruk av video i pedagogisk forskning.

   Videoseminar 2010;

   2010-02-15 - 2010-02-16.

  • Ohnstad, Frøydis Oma; Munthe, Elaine

   (2009)

   Field Practice in Teacher Education.

   Earli konferanse;

   2009-08-24 - 2009-08-29.

  • Munthe, Elaine; Haug, Peder

   (2009)

   Research on the pedagogy and effects of teacher education in Norway.

   EARLI;

   2009-08-25 - 2009-08-29.

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Praksissjokket vil alltid være en del av yrket.

  • Munthe, Elaine; Cosmovici, Elena Maria; Idsøe, Thormod; Bru, Edvin

   (2008)

   Perception of teacher support and on task orientation among pupils with different achievement levels.

   American Educational research Association, Annual Meeting;

   2008-03-23 - 2008-03-28.

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Field Practice Schools in the NYMY-Project.

   Nordic Educational Research Association;

   2008-03-06 - 2008-03-08.

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Ledelse for lærere.

   utenTitteltekst;

   2008-08-14.

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Den utfordrende rektor- og lærerrollen i et skiftende landskap.

   Utdanningskonferansen 2008;

   2008-11-04 - 2008-11-05.

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Praksisskolelærere og praksisopplæring.

   Utdanning av lærere - erfaringer og utfordringer;

   2008-08-25.

  • Munthe, Elaine; Caspersen, Joakim; Riksaasen Hatlevik, Ida Katrine

   (2007)

   Report to Eurydice. Teachers' autonomy- Norway.

   SPS arbeidsnotat 6/2007;

   2007-12-01.

  • Munthe, Elaine; Thuen, Elin

   (2007)

   Norwegian junior high school teachers' judgments of problems among students.

   2007 AERA Annual Meeting;

   2007-04-09 - 2007-04-13.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Klasseledelse; Emosjonell klima, organiserig for læring og læringsledelse.

   utenTitteltekst;

   2007-02-14.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Klasseledelse; Emosjonell klima, organisering for læring og læringsledelse.

   utenTitteltekst;

   2007-02-15.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Klasseledelse; Emosjonell klima, organisering for læring og læringsledelse.

   utenTitteltekst;

   2007-03-13.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Å studere klasseromspraksis over tid Del av et arbeidssymposium om Flermetodiske tilnærminger til studier av læreres praksis og læring.

   FoU i Praksis;

   2007-04-19 - 2007-04-20.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Læringsledelse.

   Nyutdannede lærere;

   2007-04-17 - 2007-04-18.

  • Thuen, Elin; Munthe, Elaine

   (2007)

   Ungdomsskolelæreres vurdering av elevproblemer ved overgangen til ungdomsskolen.

   Fagtorget 2007- læring i fellesskap;

   2007-11-20 - 2007-11-21.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   På jakt etter sikkerhet?.

   SPS-kronikken.

   ISSN 0809-7720.

  • Østrem, Sissel; Munthe, Elaine; Hanssen, Brit

   (2007)

   How does field service influence pre-service teachers' learning?.

   Journal of the Comenius Association.

   ISSN 2033-4443.

   Volum 16.

   Hefte 1.

   s.16-18.

  • Munthe, Elaine

   (2006)

   Hvor viktig er utdanning?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Munthe, Elaine

   (2006)

   The continuing professional development of educators, emerging European issues, A. Alexandrou, K. Field, & H. Mitchell (Eds), 2005.

   Teachers and Teaching: theory and practice.

   ISSN 1354-0602.

   Volum 12.

   Hefte 5.

   s.615-617.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   Metaphor in educational discourse.

   Discourse & Society.

   ISSN 0957-9265.

   Volum 16.

   Hefte 4.

   s.583-584.

  • Junge, June; Munthe, Elaine

   (2005)

   Use of video to promote learning for teachers Preconditions for learning in a school for all: pilot study.

   EARLI 2005;

   2005-08-23 - 2005-08-27.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   A survey and follow-up study of Norwegian teachers' professional uncertainty/certainty and collaboration.

   European Association for Research on Learning and Instruction, 11th Biennual Conference;

   2005-08-23 - 2005-08-27.

  • Munthe, Elaine

   (2004)

   Nye utfordringer - nye krav: Læreren i spenningsfeltet mellom usikkerhet og skråsikkerhet.

   utenTitteltekst;

   2004-04-14.

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2004)

   Using Videography to Investigate New Teachers' Work.

   Professionalism, Trust and Competence The First CSP Conference in the Study of Professions;

   2004-06-17.

  • Munthe, Elaine

   (2004)

   Approaches, pitfalls and challenges when using videography in educational research.

   NERA's 32nd Congress;

   2004-03-11 - 2004-03-13.

  • Munthe, Elaine

   (2004)

   How is teaching assessed and what can we learn about teaching when analyzing videos of novice teachers with CLASS – a content analysis scoring manual?.

   NERA's 32nd Congress;

   2004-03-11 - 2004-03-13.

  • Munthe, Elaine

   (2004)

   Læreren mellom skråsikkerhet og usikkerhet.

   KUPP-konferanse, sluttkonferanse for KUPP-programmet, NFR;

   2004-10-28 - 2004-10-29.

  • Østrem, Sissel; Munthe, Elaine

   (2003)

   Laboratorieskolen til Dewey - en skole for de gode erfaringene.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Volum 2.

   s.87-91.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Å ta usikkerhet på alvor - en forutsetning for utvikling av profesjonell sikkerhet.

   utenTitteltekst;

   2003-10-23 - 2003-10-24.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Special Education in Norway - and glimpses from an ongoing research project.

   utenTitteltekst;

   2003-10-21.

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2003)

   Fra Høgskolestudent til Yrkesutøver: en beskrivelse av et forskningsprosjekt.

   utenTitteltekst;

   2003-05-09.

  • Østrem, Sissel; Munthe, Elaine

   (2003)

   Lærerne på laboratorieskolene til John Dewey.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.33-38.

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2003)

   Lærerne på laboratorieskolene til John Dewey.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.33-38.

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2003)

   Fra Høgskolestudent til Yrkesutøver: en beskrivelse av et forskningsprosjekt.

   utenTitteltekst;

   2003-05-09.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Special Education in Norway - and glimpses from an ongoing research project.

   utenTitteltekst;

   2003-10-21.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Å ta usikkerhet på alvor - en forutsetning for utvikling av profesjonell sikkerhet.

   utenTitteltekst;

   2003-10-23 - 2003-10-24.

  • Munthe, Elaine; Thuen, Elin

   (2002)

   Som prinsessen, så også læreren.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 8.

   s.74-75.

  • Munthe, Elaine; Midthassel, Unni Vere

   (2002)

   Peer Learning Groups for Teachers: A Norwegian Innovation.

   ?.

   Volum 11.

   s.303-316.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   Et hundreårs perspektiv.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.59-65.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   Fordommer i den flerkulturelle skolen.

   ?.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   Et hundreårs perspektiv.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.59-65.

  • Munthe, Elaine; Thuen, Elin

   (2002)

   Som prinsessen, så også læreren.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 8.

   s.74-75.

  • Munthe, Elaine

   (2000)

   Strategies to prevent and manage bullying in schools.

   The Challenge of Bullying;

  • Munthe, Elaine

   (2000)

   Preventing bullying in a school development perspective.

   utenTitteltekst;

  • Munthe, Elaine

   (2000)

   Research on Conflict Resolution in Norway.

   Conflict Resolution in Schools;

  • Munthe, Elaine

   (1999)

   The Norwegian Program for preventing and managing bullying in schools.

   Violence in schools: awareness-raising, prevention, penalties;

  • Munthe, Elaine

   (1999)

   The teacher's role in preventing conflict in school.

   ENCORE;European Network for Conflict Resolution;

  • Munthe, Elaine

   (1998)

   Generalizability theory applied to a study of teacher certainty.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Munthe, Elaine; Furenes, May Irene; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2022)

   Oppsummert kunnskap: Barnehageforskning – for deg som jobber i barnehage eller lærerutdanning.

  • Munthe, Elaine; Pigott, Therese Deocampo

   (2022)

   What is meta-analysis and why do we need it?.

  • Munthe, Elaine; Pigott, Therese Deocampo

   (2022)

   Webinar: What is meta-analysis and when is it relevant?.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Oppsummert Kunnskap - En podcast fra KSU: Om kunnskapsoppsummering.

  • Munthe, Elaine

   (2020)

   Webinar: Forskning om praksisopplæring i lærerutdanning.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Research-based teacher education. I: Encyclopedia of Teacher Education.

   Springer Nature.

   ISBN 978-981-13-1179-6.

   DOI: 10.1007/978-981-13-1179-6_53-1

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   NFR:Paneldebatt om utdanningsvitenskapelig forskning.

  • Aase, Ingunn; Bru, Edvin; Munthe, Elaine

   (2009)

   Læring og ernæring - rapport fra pilotundersøkelsen (et empirisk studie).

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway