Elaine Munthe

Elaine Munthe, professor og senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU)

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
HL A-248
Follow me

Bio

01 september 2019 åpnet Kunnskapssenter for utdanning ved Universitetet i Stavanger. Etter vedtak i Kunnskapsdepartementet, ble senteret flyttet til UiS fra Forskningsrådet hvor det hadde hatt tilholdssted i ca 6 år. Senterets primæroppgaver er å utarbeide systematiske kunnskapsoversikter som er relevante for hele utdanningssektoren, sørge for at slik kunnskap blir formidlet på gode måter og å arbeide for at flere skal være i stand til å gjennomføre systematiske forskningsoversikter selv. Gjennom dette arbeidet skal vi bidra til kunnskapsbygging som har betydning for praksis og for utvikling av utdanning helt fra barnehage via grunnopplæring og høyere utdanning til voksnes læring.
Jeg gikk til denne stillingen fra stilling som dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora (juni 2013- desember 2019). 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Guldbrandsen, Astrid; Furenes, May Irene; Munthe, Elaine

   (2023)

   Forskningskartlegging og vurdering. Empirisk barnehageforskning for de skandinaviske landene i 2020..

   ISBN 978-82-8439-122-9.

  • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svendsen; Friestad, Nina Kalvatn

   (2022)

   Å rekruttere og beholde lærere i barnehage og skole; en kunnskapsoversikt (andre forfattere er også med!).

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-092-5.

  • Furenes, May Irene; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Munthe, Elaine

   (2022)

   Trender i empirisk barnehageforskning i de skandinaviske landene 2006–2019 – en forskningskartlegging.

   ISBN 978-82-8439-037-6.

  • Munthe, Elaine; Erstad, Ola Andres; Njå, Morten Bergsten; Forsström, Sanna Erika; Gilje, Øystein; Amdam, Synnøve Hedemann; Moltudal, Synnøve Heggedal; Hagen, Silje Bergill

   (2022)

   Digitalisering i grunnopplæring; kunnskap, trender og framtidig kunnskapsbehov.

   ISBN 978-82-8439-121-2.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan; Munthe, Elaine

   (2021)

   Elev i skolen 5-10 : Mangfold og mestring.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202659349.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan; Munthe, Elaine

   (2021)

   Elev i skolen 1-7 : Mangfold og mestring.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202659332.

  • Munthe, Elaine; Kalandadze, Tamara; Keles, Serap

   (2021)

   Språklig og sosial inkludering av minoritetsspråklige barn i barnehage: En kunnskapsoversikt.

  • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svensen; Ruud, Erik

   (2020)

   Fagskoleutvikling i et digitalt landskap.

   ISBN 978-82-7644-954-9.

  • Munthe, Elaine; Ruud, Erik; Malmo, Kari-Anne Svensen

   (2020)

   Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge: En forskningsoversikt.

   ISBN 9788276449068.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2019)

   Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-62201-5.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2019)

   Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-56723-1.

  • Munthe, Elaine

   (2017)

   Teacher education for a global future. I: Conference Conversation Starter: A MOSAIC OF CULTURES.

   ISBN 978-90-74721-44-8.

   s.43-48.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine

   (2017)

   Læremiddelbruk og behov i grunnskolelærerutdanning 5-10 Rapport til Utdanningsdirektoratet .

  • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svensen; Andersen, Joachim Kolnes; Munthe, Elaine; Werler, Tobias Christoph; Maagerø, Eva

   (2015)

   Grunnskulelærarutdanningane etter fem år. Status, utfordringar og vegar vidare. Rapport nr. 5 frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet.

   ISBN 978-82-998977-8-5.

  • Munthe, Elaine; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond

   (2015)

   Lesson Study I Utdanning Og Praksis.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-47063-0.

  • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svendsen; Munthe, Elaine

   (2014)

   Lærerutdanninger i endring, Rapport nr. 4 til Kunnskapsdepartementet.

   ISBN 9788299897754.

  • Munthe, Elaine; Solbakken, Jan Idar; Hjetland, Helga Kjellaug; Hustad, Bent-Cato

   (2014)

   Lærerutdanningsfagene norsk, engelsk, naturfag og kroppsøving.

   ISBN 978-82-998977-7-8.

  • Rogne, Magne; Munthe, Elaine; Lie, Silje Stangeland; Malmo, Kari-Anne Svensen

   (2013)

   Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane.Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr. 3.

   ISBN 978-82-998977-3-0.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder (red.); Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2012)

   Lærere i skolen som organisasjon.

   Cappelen Damm AS.

   ISBN 978-82-7634-883-5.

   Hefte 3.

  • Maagerø, Eva; Hustad, Bent-Cato; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine; Rogne, Magne; Werler, Tobias Christoph

   (2012)

   Med god gli i kupert terreng. GLU-reformens andre år. Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr 2.

   Universitetet i Stavanger.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2011)

   Lærerarbeid for elevenes læring 5-10.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 978-82-7634-885-9.

  • Granlund, Lise; Mausethagen, Sølvi; Munthe, Elaine

   (2011)

   Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon.

   Høgskolen i Oslo og Akershus.

   Hefte 2.

  • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne S.; Maagerø, Eva; Munthe, Elaine

   (2011)

   Report No. 1 to the Ministry of Education and Research from The Panel for the teacher education reform.
  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2011)

   Elevmangfold i skolen, 1.-7.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 978-82-7634-886-6.

  • Postholm, May Britt; Munthe, Elaine; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan

   (2011)

   Elevmangfold i skolen 5-10.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 978-82-7634-887-3.

  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan

   (2011)

   Lærerarbeid for elevenes læring 1-7.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 978-82-7634-884-2.

  • Munthe, Elaine; Henriksen, Marit Breie; Hjetland, Helga Kjellaug; Hustad, Bent-Cato; Isaksen, Tore; Jahr, Hanna Marit; Maagerø, Eva; Rasmussen, Jens; Werler, Tobias Christoph

   (2011)

   Frå allmennlærar til grunnskulelærar. Innfasing og oppstart av nye grunnskulelærarutdanningar.

   Universitetet i Stavanger.

  • Munthe, Elaine; Zellermayer, Michal

   (2007)

   Teachers learning in communities.

   Brill|Sense.

   ISBN 978-90-8790-176-9.

  • Zellermayer, Michal; Munthe, Elaine

   (2007)

   Teachers learning in communities. International perspectives.

   Brill|Sense.

   ISBN 978-90-8790-176-9.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Report to Eurydice; Teachers' Autonomy - Norway.

   Hefte Nr. 6.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   A report from the conference "Taking Fear out of Schools".

   ISBN 8275780284.

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2002)

   Rapport nr. 2: Resultater fra en spørreundersøkelse blant 3. års studenter i allmennlærerutdanningen på to høgskoler (NFR prosjekt nr. 143515/520).

   Universitetet i Stavanger.

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2001)

   Rapport nr. 1: Resultater fra spørreskjemaundersøkelsen utført blant 3. og 4. års lærerstudenter ved HØGSKOLE NR. 1.

  • Idsøe, Thormod; Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1999)

   Skolemiljø i Finnmark: Prosjektbeskrivelse.

  • Munthe, Elaine

   (1997)

   Teacher Collaboration - A Source of Greater Perceived Certainty?.

   Universitetet i Oslo.

  • Munthe, Elaine; Roland, Erling

   (1996)

   Theoretical Perspectives on Bullying.

  • Roland, Erling; Munthe, Elaine

   (1996)

   The Research Tradition on Bullying in school.

  • Munthe, Elaine

   (1996)

   Elevrådets idéperm mot mobbing.

 • Formidling
  • Munthe, Elaine

   (2023)

   What Characterizes Nordic Research on Initial Teacher Education: A Systematic Scoping Review.

   Nordic Studies in Education.

   ISSN 1891-5914.

   DOI: 10.23865/nse.v43.5588

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Å rekruttere og beholde lærere: hva vet vi?.

   Framtidens lærerrolle i Norden;

   2022-09-07.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Arendalsuka: Å rekruttere og beholde lærere; en kunnskapsoversikt.

   Arendalsuka;

   2022-08-17.

  • Guldbrandsen, Astrid; Munthe, Elaine

   (2022)

   Art in school: The importance of art for the development of children. - What has research found?.

   Art is doing;

   2022-10-27.

  • Moser, Thomas; Furenes, May Irene; Munthe, Elaine

   (2022)

   The Trends in Scandinavian ECEC Research 2006-2019 - Stability and Changes in Topics and Methodology.

   Changing times in ECEC: New opportunities for fostering development and improving sustainability;

   2022-07-12 - 2022-07-14.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Debattinnlegg: Vi trenger å forske mer på organisering av sommerferien.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Forsström, Sanna Erika; Gilje, Øystein; Amdam, Synnøve Hedemann; Munthe, Elaine

   (2022)

   En systematisk kunnskapsoversikt over forskning om digitalisering i grunnopplæring: Hva vet vi om digitalisering i skolen basert på vitenskapelige studier av høy kvalitet? .

   Rundebordskonferanse;

   2022-11-30 - 2022-12-01.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Om praksisforankring og profesjonsretting av masteroppgavene. Muligheter og utfordringer med bakgrunn i forskning på lærerutdanning .

   Årlig konferanse for Nasjonalt nettverk for masterveiledere i lærerutdanning;

   2022-11-22.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Systematic reviews of research on teacher education programs.

   Lærerutdanning i Sogndal 50 år;

   2022-11-10.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Digitalisering i skolen: – Åpner klasserommet for verden.

  • Munthe, Elaine; Erstad, Ola Andres; Njå, Morten Bergsten; Forsström, Sanna Erika; Gilje, Øystein; Amdam, Synnøve Hedemann; Moltudal, Synnøve Heggedal; Hagen, Silje Bergill

   (2022)

   GrunnDig og implikasjoner for lærerutdanning.

   DigiGLU-avslutningsseminar;

   2022-12-14.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Preparing students and newly qualified teachers for professional uncertainty .

   2022 CTER International Conference on Evidence-Based Teacher Education and Lesson Study;

   2022-07-24.

  • Keles, Serap; Munthe, Elaine

   (2022)

   Teacher education as part of an evidence ecosystem: How to enhance the use of systematic reviews.

   AERA Conference;

   2022-04-21 - 2022-04-26.

  • Forsström, Sanna Erika; Munthe, Elaine

   (2022)

   Research on Nordic Initial Teacher Education: A scoping review.

   Nordic Educational Research Association;

   2022-06-01 - 2022-06-03.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   An Evidence Ecosystem for Education: Norway as Case.

   American Educational Research Association Annual Conference;

   2022-04-25.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Equity in Education: The Role of Syntheses and Knowledge Centers in Sweden and Norway.

   American Educational Research Association Annual Conference;

   2022-04-25.

  • Munthe, Elaine

   (2022)

   Norske Tilstander, episode 18 2022: "Ingen tør å si det, men sommerferien er altfor lang".

  • Keles, Serap; Ten Braak, Dieuwer; Munthe, Elaine

   (2021)

   Inclusion of children with special education needs in Nordic countries: A scoping review.

   NERA;

   2021-11-03 - 2021-11-05.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Lærerrommet: Hvorfor er lærerutdanningen viktig?.
  • Munthe, Elaine; Westergård, Elsa

   (2021)

   Parent-Teacher Conferences; Topics, roles and contexts. A metasynthesis.

   Nordic Educational Research Association (NERA);

   2021-10-03 - 2021-10-05.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Digitalisering i høyere utdanning.

   Fagdag for ansatte på fakultet LUI, OsloMet;

   2021-08-12.

  • Dalehefte, Inger Marie; Munthe, Elaine

   (2021)

   Student Teacher’s Perception of Learning Conditions during Covid-19 .

   EARLI Symposium: ‘University Teacher Education in Times of Covid-19;

   2021-08-23 - 2021-08-27.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Recruiting and retaining teachers.

   Utdanningskonferanse for Latvia;

   2021-05-04.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Strengthening the use of educational research.

   Strengthening the impact of Education Research;

   2021-04-27.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Strengthening evidence and systematic knowledge use in education – experiences from Norway.

   Ministry of Education in the Netherlands;

   2021-03-25.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Kunnskapsoversikt: Forskning om praksisopplæring i norske lærerutdanninger.

   Fagdag for ansatte i lærerutdanninger;

   2021-05-05.

  • Munthe, Elaine

   (2021)

   Framtidens lærerutdanning og læringsteknologi.

   Lærerutdanningskonferansen;

   2021-04-28.

  • Munthe, Elaine; Ruud, Erik

   (2020)

   A systematic mapping of research addressing field practice in teacher education in Norway.

   Rethinking the futures of education in the Nordic countries;

   2020-03-04 - 2020-03-06.

  • Munthe, Elaine; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Cranner, Kristin Vestrheim

   (2020)

   UiS overtar ansvaret for skandinavisk barnehageforskningsdatabase.
  • Mathiesen Gilje, Trine; Munthe, Elaine

   (2020)

   Internasjonal dag mot vold, mobbing og nettmobbing blant barn og unge.
  • Munthe, Elaine

   (2020)

   Research based teacher education - what, why, how?.

   Forskerskolekonferanse;

   2020-10-24 - 2020-10-25.

  • Munthe, Elaine

   (2020)

   Systematic reviews - an introduction.

   Forskerskolekonferanse;

   2020-10-24 - 2020-10-25.

  • Munthe, Elaine

   (2020)

   Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge: En forskningsoversikt.

   Nettverk for Veiledning av nyutdannede og nytilsatte årskonferanse;

   2020-11-17.

  • Ruud, Erik; Munthe, Elaine

   (2020)

   The Knowledge Center for Education - Symposium contribiution to "The Nordic Evidence Session".

   The What Works Global Summit 2020;

   2020-10-27.

  • Munthe, Elaine; Cranner, Kristin Vestrheim

   (2020)

   Lanserer systematisk kunnskapsoversikt om fagskoleutvikling.
  • Munthe, Elaine; Folkvord, Kåre Andreas; Egaas Røen, Hege; Berge Hurlen, Inger Sofie

   (2020)

   School based competence Development in Rogaland;Initial results.

   ICSEI 2020;

   2020-01-06 - 2020-01-10.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Utvikling av 5-årig grunnskolelærerutdanning i Norge.

   Seminar for lærerutdanning;

   2019-12-11.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Kunnskap for framtidens lærerutdanning.

   Avslutningskonferanse for SKUL;

   2019-06-12.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Bruk av forskning.

   Åpning av Norsk nettverk for systematiske kunnskapsoppsummeringer;

   2019-10-12.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Willful Awareness – Willful acknowledgement – Willful action.

   International Congress for School Effectiveness and Improvement;

   2019-01-08 - 2019-01-12.

  • Munthe, Elaine

   (2019)

   Evaluering av lærerutdanning i Danmark; hovedresultater.

   Seminar arrangert av Utdannings- og forskningsministeriet i Danmark;

   2019-01-15.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2018)

   What kind of orientations and knowledge do student Teachers Express for teaching in multicultural and multilingual classrooms?.

   EARLI SIG 11;

   2018-06-13 - 2018-06-15.

  • Munthe, Elaine

   (2018)

   Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap – om lærernes profesjonsutvikling.

   Skoleledersamling Midt-Rogaland;

   2018-04-12 - .

  • Munthe, Elaine

   (2018)

   Digitization in schools.

   Northern Lights;

   2018-09-27 - 2018-09-28.

  • Munthe, Elaine

   (2018)

   Lesson Study i FYR-skoler.

   Seminar for FYR skoler i Nordland fylke;

   2018-02-08 - .

  • Munthe, Elaine; Baugstø, Tone Osestad; Haldorsen, Anne Karin

   (2017)

   Lesson Study - for skolebasert kompetanseutvikling.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 4.

   s.56-64.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Towards inter-rater reliability: A study of factors that may influence scoring of classroom videos.

   Systematic observation in educational research;

   2017-09-27 - 2017-09-28.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2017)

   Educating Norwegian Preservice Teachers – promoting equality in school.

   American Educational Research Association;

   2017-04-29 - .

  • Munthe, Elaine

   (2017)

   Lærerutdanning + skoleutvikling = sant.

   Avslutningskonferanse for Ungdomstrinn i utvikling;

   2017-04-06 - .

  • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2017)

   Enhancing professional learning in Initial Teacher Education.

   International Congress for School Development and Improvement (ICSEI);

   2017-01-07 - .

  • Thuen, Elin Marie; Munthe, Elaine

   (2016)

   Lærerutdanningen ved UiS 2005-2016 Fra allmennlærer til grunnskolelærer til master for grunnskolelærere.

   Skolehistorisk årbok for Rogaland.

   ISSN 0801-2520.

   Volum 33. årgang.

   s.109-115.

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Nasjonale retningslinjer - forventninger og ambisjoner.

   NRLUs nasjonale seminar om retningslinjer;

   2016-04-27 - 2016-04-28.

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Teacher Education and Future Challenges.

   The Future of Learning, Knowledge and Skills;

   2016-06-06 - 2016-06-07.

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Blir det bedre skole, lærer og lærerutdanning av dette?.

   Forskerforbundets LÆrerutdanningskonferanse;

   2016-03-16.

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Lesson Study og profesjonsutvikling.

   Seminar for skoleledere;

   2016-03-17.

  • Munthe, Elaine

   (2016)

   Internasjonalisering i lærerutdanningene - betydning, utfordringer og muligheter.

   Internasjonaliseringseminar;

   2016-05-25.

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Lesson Study in Norway.

   Expert Seminar, WALS conference;

   2015-11-22 - 2015-11-27.

  • Munthe, Elaine; Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2015)

   Behov for kompetente lærarar på fleirkulturelle skular..

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Lærerne diskuterer ikke pedagogikk.

  • Rogne, Magne; Munthe, Elaine

   (2015)

   Research in Initial Teacher Education: Defining the Paths.

   AERA 2015;

   2015-04-16 - 2015-04-20.

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Profesjonsutvikling gjennom Lesson Study.

   Fagdag;

   2015-01-08.

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Veien videre for lærerutdanninger.

   SPS-konferansen;

   2015-12-04.

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Lærerutdanning i et karriereperspektiv.

   Nettverkssamling for Veiledning av nyutdannede lærere;

   2015-12-01.

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Framtidens skole - konsekvenser for lærerutdanning?.

   Framtidens skole - konsekvenser for lærerutdanning?;

   2015-09-17.

  • Munthe, Elaine

   (2015)

   Profesjonell læring i Lesson Study.

   Oppstart for lærere i Drammen kommune;

   2015-08-11.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Paneldeltakelse.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Solaseminar om CLASS.

   Solaseminar for alle skoleledere;

   2014-11-18.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Flerspråklige ti grunnskolelærerutdanningene og forskningsbehov for framtiden.

   Norsk som andrespråk ;

   2014-11-07.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Vilkår for god lærerutdanning.

   Faglig samling for ansatte ved Høgskolen i Volda;

   2014-02-20.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Lærerutdanninger i endring, resultater fra Følgegruppens arbeid 2013-2014.

   Grunnskolelærerutdanningskonferanse;

   2014-03-19 - 2014-03-20.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Kvalitet i grunnskolelærerutdanningene.

   GNIST årskonferanse;

   2014-06-04.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Lærerstudentene jobber minst, men får best karakterer.
  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Stadig færre menn i klasserommet.
  • Smedstad, Tormod; Munthe, Elaine

   (2014)

   Det er på arbeidsplassen vi blir arbeidsfolk.
  • Munthe, Elaine; Conway, Paul

   (2014)

   Onto the Commons: the clinical turn in teacher education.

   Fagdag;

   2014-12-12.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Utfordringer og muligheter i lys av Norges Forskningsråds satsinger.

   PIL-konferanse;

   2014-11-27 - 2014-11-28.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Master for utvikling.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.68-68.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Det er på arbeidsplassen vi blir arbeidsfolk.

   Skoleeierkonferansen 2014;

   2014-03-05.

  • Munthe, Elaine

   (2014)

   Hun løfter lærerutdanningene.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Observasjon av undervisningspraksis.

   Skoleledersamling i Rogaland;

   2013-11-08.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Hva vet vi om lærerutdanningsforskning?.

   PRAKUT konferanse;

   2013-11-13 - 2013-11-14.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Lærerutdanningsforskning på langs og på tvers; tema og metoder.

   Nasjonal PhD samling innen NAFOL;

   2013-11-20.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Qualifying for Teaching Excellence.

   Finnish Educational Research Association meeting (FERA);

   2013-11-21 - 2013-11-22.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Læringsledelse for elever og lærere.

   Seminar for ansatte ved Dalane VGS;

   2013-09-27.

  • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina

   (2013)

   Lesson Study in Initial Teacher Education.

   World Association of Lesson and Learning Studies (WALS);

   2013-09-06 - 2013-09-08.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Forskning om lærerutdanning - til nytte for veiledning av nyutdannede lærere?.

   nasjonal konferanse for veiledere;

   2013-11-28.

  • Munthe, Elaine; Haldorsen, Anne Karin; Baugstø, Tone; Holme, Geir

   (2013)

   Lesson Study in Norway: the beginning.

   World Association of Lesson and Learning Study (WALS);

   2013-09-06 - 2013-09-08.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Lærerprofesjon og lærerarbeid.

   Fylkesmøte for Skoleledere;

   2013-02-28 - 2013-03-01.

  • Munthe, Elaine

   (2013)

   Koherens i lærerutdanninger: Arbeidsmåter.

   Lærerutdannere ved UiA;

   2013-02-14.

  • Munthe, Elaine; Baugstø, Tone; Haldorsen, Anne-Karin

   (2013)

   Japanske takter i Bømlo kommune.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 1.

   s.11-15.

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   Med god gli i kupert terreng; det andre året i grunnskolelærerutdanningsreformen.

   Følgegruppens Grunnskolelærerutdanningskonferanse;

   2012-03-15.

  • Munthe, Elaine; Hammerness, Karen Moore

   (2012)

   Students’ Perceptions of Coherence in Teacher Education.

   Annual American Educational Research Association Conference;

   2012-04-13 - 2012-04-17.

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   Variations in perceived research based teacher education and interactional coherence.

   ProPEL: 1st International Conference;

   2012-05-09 - 2012-05-11.

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   De nye grunnskolelærerutdanningene.

   Dagskonferanse;

   2012-03-29.

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   Klasseledelse i barne- og ungdomsskole; hva vet vi?.

   Seminar for lærere;

   2012-02-03.

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   De gode lærerutdanningene.

   Høgskolen i Bergens årlige seminar;

   2012-01-31.

  • Munthe, Elaine

   (2012)

   Research programs for teacher educators; PRAKUT.

   EU Commission on Teacher Education;

   2012-03-26 - 2012-03-28.

  • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svensen

   (2011)

   National Reforms and Local Challenges in Teacher Education.

   Biannual Meeting EARLI;

   2011-08-30 - 2011-09-03.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Fra allmennlærer til grunnskolelærer: Resultater fra første år.

   Følgegruppens Lærerutdanningskonferanse;

   2011-03-15.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Teacher Education Reform in Norway.

   American Educational Research Association Annual Meeting;

   2011-04-08 - 2011-04-12.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Profesjonalitet og kompetanse.

   Landskonferanse for pedagogstudentene;

   2011-10-29.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Institusjon og region: ny grunnskolelærerutdanning.

   Lærerutdanning i Volda 1861 - 2011;

   2011-11-24.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Læreres profesjonelle usikkerhet.

   SAF-konferanse 2011;

   2011-10-28.

  • Munthe, Elaine

   (2011)

   Har vi en god lærerutdanning?.

   Landskonferanse Pedagogstudentene;

   2011-10-29.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Portfolios for professional development: a research journey.

   Teachers and Teaching: theory and practice.

   ISSN 1354-0602.

   Volum 16.

   Hefte 2.

   s.277-279.

   DOI: 10.1080/13540600903478557

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Kunnskapsrike lærere.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Nyere forskning om klasse- og læringsledelse.

   utenTitteltekst;

   2010-09-14.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Systematisk utvikling av profesjonskunnskap.

   utenTitteltekst;

   2010-11-03.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Videoforskning i skolen.

   Videoseminar 2010;

   2010-02-15 - 2010-02-16.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Teacher educators off campus and on campus.

   American Educational Research Association;

   2010-04-30 - 2010-05-04.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Bruk av video i pedagogisk forskning.

   Videoseminar 2010;

   2010-02-15 - 2010-02-16.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Hvor utdannet er nyutdannede lærere?.

   Lærerkvalitet og kompetanse i grunnskolen;

   2010-11-12.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Hvor utdannet er nyutdannede lærere?.

   Lærerkompetanse og kvalitet i grunnskolen;

   2010-11-11.

  • Munthe, Elaine

   (2010)

   Lesson Study.

   utenTitteltekst;

   2010-10-26.

  • Ohnstad, Frøydis Oma; Munthe, Elaine

   (2009)

   Field Practice in Teacher Education.

   Earli konferanse;

   2009-08-24 - 2009-08-29.

  • Munthe, Elaine; Haug, Peder

   (2009)

   Research on the pedagogy and effects of teacher education in Norway.

   EARLI;

   2009-08-25 - 2009-08-29.

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Field Practice Schools in the NYMY-Project.

   Nordic Educational Research Association;

   2008-03-06 - 2008-03-08.

  • Munthe, Elaine; Cosmovici, Elena Maria; Idsøe, Thormod; Bru, Edvin

   (2008)

   Perception of teacher support and on task orientation among pupils with different achievement levels.

   American Educational research Association, Annual Meeting;

   2008-03-23 - 2008-03-28.

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Den utfordrende rektor- og lærerrollen i et skiftende landskap.

   Utdanningskonferansen 2008;

   2008-11-04 - 2008-11-05.

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Praksissjokket vil alltid være en del av yrket.

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Ledelse for lærere.

   utenTitteltekst;

   2008-08-14.

  • Munthe, Elaine

   (2008)

   Praksisskolelærere og praksisopplæring.

   Utdanning av lærere - erfaringer og utfordringer;

   2008-08-25.

  • Munthe, Elaine; Caspersen, Joakim; Riksaasen Hatlevik, Ida Katrine

   (2007)

   Report to Eurydice. Teachers' autonomy- Norway.

   SPS arbeidsnotat 6/2007;

   2007-12-01.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   På jakt etter sikkerhet?.

   SPS-kronikken.

   ISSN 0809-7720.

  • Thuen, Elin; Munthe, Elaine

   (2007)

   Ungdomsskolelæreres vurdering av elevproblemer ved overgangen til ungdomsskolen.

   Fagtorget 2007- læring i fellesskap;

   2007-11-20 - 2007-11-21.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Klasseledelse; Emosjonell klima, organisering for læring og læringsledelse.

   utenTitteltekst;

   2007-03-13.

  • Munthe, Elaine; Thuen, Elin

   (2007)

   Norwegian junior high school teachers' judgments of problems among students.

   2007 AERA Annual Meeting;

   2007-04-09 - 2007-04-13.

  • Østrem, Sissel; Munthe, Elaine; Hanssen, Brit

   (2007)

   How does field service influence pre-service teachers' learning?.

   Journal of the Comenius Association.

   ISSN 2033-4443.

   Volum 16.

   Hefte 1.

   s.16-18.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Klasseledelse; Emosjonell klima, organisering for læring og læringsledelse.

   utenTitteltekst;

   2007-02-15.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Klasseledelse; Emosjonell klima, organiserig for læring og læringsledelse.

   utenTitteltekst;

   2007-02-14.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Læringsledelse.

   Nyutdannede lærere;

   2007-04-17 - 2007-04-18.

  • Munthe, Elaine

   (2007)

   Å studere klasseromspraksis over tid Del av et arbeidssymposium om Flermetodiske tilnærminger til studier av læreres praksis og læring.

   FoU i Praksis;

   2007-04-19 - 2007-04-20.

  • Munthe, Elaine

   (2006)

   Hvor viktig er utdanning?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Munthe, Elaine

   (2006)

   The continuing professional development of educators, emerging European issues, A. Alexandrou, K. Field, & H. Mitchell (Eds), 2005.

   Teachers and Teaching: theory and practice.

   ISSN 1354-0602.

   Volum 12.

   Hefte 5.

   s.615-617.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   Metaphor in educational discourse.

   Discourse & Society.

   ISSN 0957-9265.

   Volum 16.

   Hefte 4.

   s.583-584.

  • Junge, June; Munthe, Elaine

   (2005)

   Use of video to promote learning for teachers Preconditions for learning in a school for all: pilot study.

   EARLI 2005;

   2005-08-23 - 2005-08-27.

  • Munthe, Elaine

   (2005)

   A survey and follow-up study of Norwegian teachers' professional uncertainty/certainty and collaboration.

   European Association for Research on Learning and Instruction, 11th Biennual Conference;

   2005-08-23 - 2005-08-27.

  • Munthe, Elaine

   (2004)

   Nye utfordringer - nye krav: Læreren i spenningsfeltet mellom usikkerhet og skråsikkerhet.

   utenTitteltekst;

   2004-04-14.

  • Munthe, Elaine

   (2004)

   How is teaching assessed and what can we learn about teaching when analyzing videos of novice teachers with CLASS – a content analysis scoring manual?.

   NERA's 32nd Congress;

   2004-03-11 - 2004-03-13.

  • Munthe, Elaine

   (2004)

   Læreren mellom skråsikkerhet og usikkerhet.

   KUPP-konferanse, sluttkonferanse for KUPP-programmet, NFR;

   2004-10-28 - 2004-10-29.

  • Munthe, Elaine

   (2004)

   Approaches, pitfalls and challenges when using videography in educational research.

   NERA's 32nd Congress;

   2004-03-11 - 2004-03-13.

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2004)

   Using Videography to Investigate New Teachers' Work.

   Professionalism, Trust and Competence The First CSP Conference in the Study of Professions;

   2004-06-17.

  • Østrem, Sissel; Munthe, Elaine

   (2003)

   Lærerne på laboratorieskolene til John Dewey.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.33-38.

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2003)

   Fra Høgskolestudent til Yrkesutøver: en beskrivelse av et forskningsprosjekt.

   utenTitteltekst;

   2003-05-09.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Special Education in Norway - and glimpses from an ongoing research project.

   utenTitteltekst;

   2003-10-21.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Å ta usikkerhet på alvor - en forutsetning for utvikling av profesjonell sikkerhet.

   utenTitteltekst;

   2003-10-23 - 2003-10-24.

  • Østrem, Sissel; Munthe, Elaine

   (2003)

   Laboratorieskolen til Dewey - en skole for de gode erfaringene.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Volum 2.

   s.87-91.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Special Education in Norway - and glimpses from an ongoing research project.

   utenTitteltekst;

   2003-10-21.

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2003)

   Fra Høgskolestudent til Yrkesutøver: en beskrivelse av et forskningsprosjekt.

   utenTitteltekst;

   2003-05-09.

  • Munthe, Elaine

   (2003)

   Å ta usikkerhet på alvor - en forutsetning for utvikling av profesjonell sikkerhet.

   utenTitteltekst;

   2003-10-23 - 2003-10-24.

  • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel

   (2003)

   Lærerne på laboratorieskolene til John Dewey.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.33-38.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   Et hundreårs perspektiv.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.59-65.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   Fordommer i den flerkulturelle skolen.

   ?.

  • Munthe, Elaine; Midthassel, Unni Vere

   (2002)

   Peer Learning Groups for Teachers: A Norwegian Innovation.

   ?.

   Volum 11.

   s.303-316.

  • Munthe, Elaine; Thuen, Elin

   (2002)

   Som prinsessen, så også læreren.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 8.

   s.74-75.

  • Munthe, Elaine; Thuen, Elin

   (2002)

   Som prinsessen, så også læreren.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 8.

   s.74-75.

  • Munthe, Elaine

   (2002)

   Et hundreårs perspektiv.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.59-65.

  • Munthe, Elaine

   (2000)

   Preventing bullying in a school development perspective.

   utenTitteltekst;

  • Munthe, Elaine

   (2000)

   Strategies to prevent and manage bullying in schools.

   The Challenge of Bullying;

  • Munthe, Elaine

   (2000)

   Research on Conflict Resolution in Norway.

   Conflict Resolution in Schools;

  • Munthe, Elaine

   (1999)

   The teacher's role in preventing conflict in school.

   ENCORE;European Network for Conflict Resolution;

  • Munthe, Elaine

   (1999)

   The Norwegian Program for preventing and managing bullying in schools.

   Violence in schools: awareness-raising, prevention, penalties;

  • Munthe, Elaine

   (1998)

   Generalizability theory applied to a study of teacher certainty.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway