Hopp til hovedinnhold

Hildegunn Fandrem

Professor

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-361
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Fandrem, Hildegunn; Tvedt, Maren Stabel; Virtanen, Tuomo Erkki; Bru, Lars Edvin

   (2021)

   Intentions to quit upper secondary education among first-generation immigrants and native Norwegians: The roles of loneliness and peer victimization

   Social Psychology of Education

   ISSN 1381-2890.

  • Fandrem, Hildegunn; Caravita, Simona Carla Silvia; Strohmeier, Dagmar; Stefanek, Elisabeth

   (2021)

   Migration and bullying

   Wiley-Blackwell

  • Fandrem, Hildegunn; Oppedal, Brit; Idsøe, Thormod

   (2020)

   Reactive and proactive aggression among immigrant and non-immigrant early adolescents in Norway: The relations to emotional and conduct problems

   Adolescent Psychiatry

   ISSN 2210-6766.

   Volum 10.

   Hefte 3.

   s.219-230.

   DOI: 10.2174/2210676610666200327165927

  • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2020)

   Inclusion in multicultural classrooms in Norwegian schools : A resilience perspective

   Springer Nature

   s.205-225.

   DOI: 10.1007/978-3-030-42303-2_11

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; O'Higgins Norman, James; Roland, Erling Georg

   (2019)

   Teacher authority in long-lasting cases of bullying: A Qualitative study from Norway and Ireland

   International Journal of Environmental Research and Public Health

   ISSN 1661-7827.

   Volum 16.

   Hefte 7.

   DOI: 10.3390/ijerph16071163

  • Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Sosiale medier, digital mobbing og konsekvenser i skolen

   Fagbokforlaget

   s.147-167.

  • Jahnsen, Hanne; Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Digital mobbing : hva er det, og hva kan lærere gjøre for å forebygge og stoppe det?

   Cappelen Damm Akademisk

   s.206-228.

  • Jahnsen, Hanne; Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Digital mobbing : hva er det, og hva kan lærere gjøre for å forebygge og stoppe det?

   Cappelen Damm Akademisk

   s.187-210.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2019)

   "All the Time, Every Day, 24/7": A Qualitative Perspective on Symptoms of Post-traumatic Stress in Long-Term Cases of Traditional and Cyber Victimizations in Norway and Ireland

   International Journal of Bullying Prevention

   ISSN 2523-3653.

   DOI: 10.1007/s42380-019-00024-8

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Barnehagen og skolen som viktige inkluderingsarenaer for nyankomne flyktningebarn

   Universitetsforlaget

   s.112-130.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Mobbing i et systemperspektiv

   Fagbokforlaget

   s.11-30.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg; Roland, Pål

   (2018)

   Det krevende arbeidet med mobbesaker : innsats og samarbeid på mange nivåer

   Fagbokforlaget

   s.213-232.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   "Vi ble noen masekopper - vi ble ikke trodd" : foreldres rolle i mobbesaker

   Fagbokforlaget

   s.117-137.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Forstå og gjøre seg forstått : omsorg og tilrettelegging for barn med innvandrerbakgrunn

   Fagbokforlaget

   s.259-286.

  • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   "Mye å holde orden på" : er skoleeier sitt ansvar bevisst i arbeidet med forebygging, avdekking og håndtering av mobbing?

   Fagbokforlaget

   s.49-70.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2016)

   Emotional Problems in Traditional and Cyber Victimization

   Journal of School Violence

   ISSN 1538-8220.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   s.114-131.

   DOI: 10.1080/15388220.2014.996718

  • Vestad, Lene; Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Selvregulering, språk og relasjon til pedagogen hos minoritetsspråklige og majoritetsspråklige førskolebarn

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 80.

   Hefte 1.

   s.45-56.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Friendship during adolescence and Cultural variations

   Elsevier

   s.432-441.

   DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.23192-9

  • Fandrem, Hildegunn; Johannessen, Øystein Lund; Haus, Sigrud

   (2015)

   Dette er Sevgi, hun er tyrkisk, eller...?

   Fagbokforlaget

   s.135-156.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Forstå og gjøre seg forstått: Omsorg og tilrettelegging for barn med innvandrerbakgrunn

   Fagbokforlaget

   s.269-293.

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Jonsdottir, Kolbrun Asta

   (2014)

   Peer groups and victimisation among native and immigrant adolescents inNorway

   Routledge

   s.48-60.

   DOI: 10.1080/13632752.2012.704308

  • O'Moore, Mona; Cross, Donna; Valemaki, Maritta; Almeida, Ana; Berne, Sofia; Deboutte, Gie; Fandrem, Hildegunn; Olenik-Shemesh, Dorit; Heiman, Tali; Kurki, Marjo; Fulop, Marta; Sygkollitou, Efi; Stald, Gitte

   (2013)

   Guidelines to prevent cyberbullying: A cross-national review

   Psychology Press

   s.136-161.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Oliver - en utålmodig rebell, eller?

   Fagbokforlaget

   s.55-66.

  • Stefanek, Elisabeth; Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Spiel, Christiane

   (2012)

   Depressive symptoms in native and immigrant adolescents: the role of critical life events and daily hassles

   Anxiety, Stress, & Coping

   ISSN 1061-5806.

   Volum 25.

   Hefte 2.

   s.201-217.

   DOI: 10.1080/10615806.2011.605879

  • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Stefanek, Elisabeth; Spiel, Christiane

   (2012)

   The goal to be accepted by friends as underlying function of overt aggressive behaviour in immigrant adolescents

   Scandinavian Journal of Psychology

   ISSN 0036-5564.

   Volum 53.

   Hefte 1.

   s.80-88.

   DOI: 10.1111/j.1467-9450.2011.00910.x

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Jonsdottir, Kolbrun Asta

   (2012)

   Peer groups and victimization among native and immigrant adolescents in Norway

   Emotional and Behavioural Difficulties

   ISSN 1363-2752.

   Volum 17.

   Hefte 3-4.

   s.273-285.

   DOI: 10.1080/13632752.2012.704308

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Methodological challenges in an immigrant study in Norway

   Springer

   s.67-77.

   DOI: 10.1007/978-3-7091-0950-2_6

  • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Spiel, Christiane

   (2012)

   The need for peer acceptance and affiliation as underlying motive for aggressive behaviour and bullying others among immigrant youth living in Austria and Norway

   Anales de Psicología

   ISSN 0212-9728.

   Volum 28.

   Hefte 3.

   s.695-704.

   DOI: 10.6018/analesps.28.3.155991

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine

   (2011)

   De utfordrende barna - et systemrettet prosjekt med fokus på tidlig innsats

   Universitetsforlaget

   s.125-146.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Sosiale og emosjonelle utfordringer som følge av migrasjon

   Universitetsforlaget

   s.74-96.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Mangfold og mestring i barnehage og skole : migrasjon som risikofaktor og ressurs

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   The relation between aggression and bullying

   s.7-14.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Mental health among native and immigrant adolescents in Norway: the role of gender, age and urbanization

   Nova Science Publishers, Inc.

  • Fandrem, Hildegunn; Ertesvåg, Sigrun K.; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2010)

   Bullying and affiliation: A study of peer groups in native and immigrant adolescents in Norway

   European Journal of Developmental Psychology

   ISSN 1740-5629.

   Volum 7.

   Hefte 4.

   s.401-418.

   DOI: 10.1080/17405620802335075

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2009)

   Bullying and Victimization Among Native and Immigrant Adolescents in Norway The Role of Proactive and Reactive Aggressiveness

   Journal of Early Adolescence

   ISSN 0272-4316.

   Volum 29.

   Hefte 6.

   s.898-923.

   DOI: 10.1177/0272431609332935

  • Fandrem, Hildegunn; Sam, David Lackland; Roland, Erling

   (2009)

   Depressive Symptoms Among Native and Immigrant Adolescents in Norway: The Role of Gender and Urbanization

   Social Indicators Research

   ISSN 0303-8300.

   Volum 92.

   Hefte 1.

   s.91-109.

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Størksen, Ingunn; Løge, Inger Kristine

   (2007)

   Erfaringer fra "De utfordrende barna" "Never too early..." (Loeber & Farrington, 1999)

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 72.

   Hefte 4.

   s.20-27.

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling

   (2002)

   Strategier for lokalt utviklingsarbeid i Samtak

   s.12-24.

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling

   (2002)

   En plage opptrer sjelden alene

   s.27-28.

  • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn

   (2002)

   Systemrettet arbeid i Samtak

  • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn

   (1999)

   Systemrettet arbeid i Samtak

   s.1-11.

 • Bøker og kapitler
  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Mangfold og mestring i barnehage og skole: migrasjon som risikofaktor og ressurs

   Cappelen Damm Akademisk

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet

   Fagbokforlaget

  • Tveitereid, Kirsti; Vestad, Lene; Sævik, Stine; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Flyktningkompetent barnehage

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon

  • Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn; Sævik, Stine

   (2017)

   Flyktningkompetent skole

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon

  • Vestad, Lene; Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Forutsetninger for læring i førskolealder : Selvregulering, språk og relasjon til pedagogen hos majoritetsspråklige og minoritetsspråklige førskolebarn

  • Fandrem, Hildegunn; Fuglestad, Otto Lauritz; Løge, Inger Kristine

   (2013)

   Et blikk framover

   Fagbokforlaget

   s.151-168.

  • Fandrem, Hildegunn; Fuglestad, Otto L.

   (2013)

   Barn i utfordringer. Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid

   Fagbokforlaget

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Pål

   (2013)

   De utfordrende barna - handlingskompetent tidlig innsats og systemperspektivet

   Fagbokforlaget

   s.19-29.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Dei utfordrande barna. Sluttrapport fra prosjektets 3. prosjektperiode 2010-2012

  • Välimäki, Maritta; Almeida, Anna; Cross, Donna J.; O'Moore, Mona; Berne, Sofia; Deboutte, Gie; Heiman, Tali; Olenik-Shemesh, Dorit; Fulop, Marta; Fandrem, Hildegunn; Stald, Gitte; Kurki, Marjo; Sygkollitou, Efi

   (2012)

   Guidelines for preventing cyber-bullying in the school environment: a review and recommendations

  • Westergård, Elsa; Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Samarbeid mellom hjem og skole

  • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn; Godtfredsen, Marianne

   (2011)

   Jeg låner deg mitt øre

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Social and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds. A study of depressive symptoms and bullying

  • Fandrem, Hildegunn

   (2000)

   Godt skolemiljø. Et samarbeidsprosjekt mellom Lunner kommune og Senter for atferdsforskning

  • Fandrem, Hildegunn

   (1996)

   Møte mellom kulturer. Kommunikasjon i et ferdighetsperspektiv

 • Formidling
  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Nettmobbing øker mest blant yngste

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Flere unge blir mobbet på nett

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Developing Social Relationships at School in the Context of Migration (Panel Presentation/Discussion)

  • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Caravita, Simona Carla Silvia; Stefanek, Elisabeth

   (2021)

   School Bullying Related to Migration (Keynote)

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Inclusion in multicultural classrooms: Acculturation, resilience and resource perspectives

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   TRIBES - Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School level

  • Fandrem, Hildegunn; Skeie, Geir

   (2020)

   Bullying and didactics: A discussion about the role of prejudice for learning environment in general and religious education in particular

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar

   (2020)

   Thematic Section Guest Editorial: 24th Workshop on Aggression: International Perspectives on Bullying, Segregation, and Inclusion

   International Journal of Developmental Science

   ISSN 2192-001X.

   Volum Pre-press.

   s.1-5.

   DOI: 10.3233/DEV-200305

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Mangfold og inkludering i skolen som arena

  • Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Ikke ta fra dem mobilen på skolen!

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Støen, Janne; Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Hvem er de sårbare barna?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Mobber digitalt

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Problemløsningssamtalen – prinsipper, gjennomføring og utfordringer

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Mangfold og mestring – innvandrerbakgrunn som risikofaktor og ressurs i psykososialt arbeid med barn og unge

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Utfordringer og muligheter i arbeidet med ungdom og voksne med innvandrerbakgrunn

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   How to tackle bullying and promote a safe and good school environment

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Kulturmøter som utfordring og ressurs- med fokus på mobbing/trakassering som utfordring

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Digital mobbing - hva er det og hva kan skolen gjøre for å forebygge og stoppe det?

  • Hancock, Charlotte H. H. ; Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Teachers experiences with promoting school belonging in culturally diverse upper secondary classrooms

  • Sjursø, Ida Risanger; Roland, Erling Georg; Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   A Qualitative Perspective on Symptoms of Post-traumatic Stress in Long-term Cases of Traditional and Cyber Victimizations in Norway and Ireland

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Inkludering av minoritetsspråklige elever i videregående skole – del 2

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Digital mobbing og nettvett - foreldres viktige rolle

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Bullying and learning environment among pupils - national strategies and programs in Norway

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   A systemic approach towards the work with bullying cases –law/policy and parents as important systems

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Mangfold og mestring – innvandrerbakgrunn som risikofaktor og ressurs i psykososialt arbeid med barn og unge

  • Stefanek, Elisabeth; Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Caravita, Simona C.S.

   (2019)

   How school bullying is related to migration. Findings from a systematic review

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Inkludering av minoritetsspråklige elever i videregående skole – del 1

  • Fandrem, Hildegunn; Støen, Janne

   (2019)

   Parent's involvement in bullying cases - the role of minority background

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Opplæringsloven kapittel 9A (ledelse av paneldebatt om temaet)

  • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Caravita, Simona C.S.

   (2019)

   Approaches to address bullying related to migration: findings from a literature review

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   "Safe space" - is that the same as a good learning environment?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Nettmobbing/digital mobbing - hva er det og hvordan forhindre det?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Alltid nyheter - om digital mobbing

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Victim’s perceived social support from teachers in long lasting cases of traditional and cyberbullying in Norway and Ireland.

  • Fandrem, Hildegunn; Tvedt, Maren Stabel; Virtanen, Tuomo Erkki; Bru, Lars Edvin

   (2018)

   Intentions to quit among natives and immigrants in upper secondary school: The role of peer relation

  • Gusfre, Kari Stamland; Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Teacher bullying - a literature review

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Stemmer i mobbesaker

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Flyktningekompetent barnehage

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Mangfold og mestring - innvandrerbakgrunn som risiko og ressurs i psykososialt arbeid med barn og unge

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Digital mobbing - hva vet vi og hva gjør vi?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Mobbing og andre krenkelser

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Hvordan legge til rette for livsmestring blant elever med innvandrerbakgrunn

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Inkludering og undervisning av flyktninger

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Flyktningers psykososiale utfordringer i møte med et nytt land

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Digital mobbing og nettvett

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Kollektiv kamp mot nettmobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Digital mobbing, hvordan skjer det, hvorfor og hvordan unngå det?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Digital mobbing - hva kan foreldre gjøre?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Digital mobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Psykososialt arbeid med barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Nettvett og nettmobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Digital mobbing i videregående skole

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Nettvett og nettmobbing med fokus på foreldres rolle

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Digital mobbing i ungdomskolen

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Voices in Bullying cases. A sosioecological approach towards the work with bullying.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Hvordan ser vi at et barn er traumatisert?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Hvordan styrke innsatsen i barnehager og skoler for å bedre inkludering og hindre utenforskap?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Forebygging av traumer i barnehagen

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Bullying among children and youth. National strategies and programs in Norway

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Forskere informerer om flyktningebarns traumer

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   A systemic approach towards the work with bullying cases. Focusing especially on law/policy and parents as important systems

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Jenter mobber mer på nett enn ansikt til ansikt

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Barn og unges ulike strategier i møtet med det nye samfunnet. Hva bør lærere og andre gjøre for at de nyankomne elevene skal oppleve seg inkludert?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Er det greit å bruke begrepet fremmedkulturell?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Mobbing og vennerelasjoner blant barn og ungdom med innvandrerbakgrunn

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Barn og unge med innvandrerbakgrunn. Hvordan forstå hvem de er og viktige prinsipper for arbeid

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Barn og unge med migrasjonsbakgrunn. Hvordan forstå hvilken situasjon de er i og prinsipper for arbeid

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Klasseledelse og god start i arbeidet med mobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Psykososialt arbeid med barn og unge med minoritetsbakgrunn

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Akkulturasjonsprosesser. Hva innebærer det av utfordringer?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Digital mobbing og foreldres rolle

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Hvordan oppføre seg på nett og hvorfor?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Psykososialt tilpasning blant barn og unge med innvandrerbakgrunn

  • Fandrem, Hildegunn; Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2017)

   Teacher's role in immigrant pupil's experiences of belonging in Norwegian schools

  • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   School owners’ responsibilities, tasks and actions regarding work with bullying cases

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity

  • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Barn og unge med flyktningbakgrunn. 4 artikler til Læringsmiljøsenterets nettsider.

   Læringsmiljøbloggen

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Digital mobbing - PPT's rolle

  • Fandrem, Hildegunn; Larsen, Kjersti Botnan

   (2016)

   Elevens rett til et godt skolemiljø

  • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Barn med flyktningbakgrunn. Hvorfor må barnehager og skoler vite noe om flyktninger?

   Laringsmiljosenteret.uis.no

   DOI: laringsmiljosenteret.uis.no/inkludering/barn-med-flyktningebakgrunn/hvorfor-maa-barnehager-og-skoler-vite-noe-om-flyktninger/?s=18657

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Psykososial tilpasning blant barn og unge med innvandrerbakgrunn

  • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Barn med flyktningbakgrunn.Praktiske metoder.

   Laringsmiljosenteret.uis.no

   DOI: laringsmiljosenteret.uis.no/inkludering/barn-med-flyktningebakgrunn/praktiske-metoder/?s=18660

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Mobbing og vennerelasjoner blant elever med innvandrerbakgrunn

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Mobbing og digital mobbing

  • Fandrem, Hildegunn; Larsen, Kjersti Botnan

   (2016)

   Handlingssløyfa: Avdekking, håndtering og oppfølging av digital mobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Mobbing blant barn og unge

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Avdekking, stopping og forebygging av mobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   De skrev at jeg var stygg og ikke fortjente å leve

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Kva veit vi om digital mobbing?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Mangfold og mestring: Migrasjon som risikofaktor og ressurs (1)

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Hvordan stoppe nettmobbing?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Bullying and psychosocial problems among children and youth: Programs and national strategies in Norway

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Immigrant pupils, bullying and affiliation

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Elever med innvandrerbakgrunn- hvordan forstå dem og prinsipper for lærerens arbeid

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Derfor er skolen og barnehagen viktige arenaer for innvandrere

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Hvordan legge til rette for at også de flerspråklige elevene føler seg sett og verdsatt

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Noen mobber andre. Hvorfor? Her er mobbernes historier

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Barn med flyktningbakgrunn.Traumer og posttraumatisk stressyndrom.

   Laringsmiljosenteret.uis.no

   DOI: laringsmiljosenteret.uis.no/inkludering/barn-med-flyktningebakgrunn/traumer-og-posttraumatisk-stressyndrom/?s=18659

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Jeg tror Selma blir mobbet digitalt!

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Mangfold og mestring: Migrasjon som risikofaktor og ressurs (2)

  • Liu, Dian; Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Bullying, victimization and anti-isolation among rural undergraduates in Chinese elite universities

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Minoritetsspråklige elever

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   "Anderledeshet" gjør en mer utsatt

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Digital mobbing - foreldres rolle

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Tilhørighet og læring for minoritetsspråklige elever og viktige prinsipper for arbeidet i skolen

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Tilhørighet og læring for minoritetsspråklige elever og prinsipper for lærerens arbeid

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Flyktningebarn og ungdom - hvem er de?

  • Fandrem, Hildegunn; Støen, Janne

   (2016)

   Minority parents involvement in bullying cases

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Psykologisk og sosiokulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn – hvordan fremme mestring og tilhørighet for disse elevene?

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   C from Norwegian research

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Interseksjonalitet og akkulturasjon

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Sju tegn på nettmobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Identitetsbasert mobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Psykososialt arbeid med barn og unge med innvandrerbakgrunn

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Flerkulturell pedagogikk

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Umulig å være på alle arenaer

  • Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Barn med Flyktningbakgrunn. Forberedelse i fellesskap

   Laringsmiljosenteret.uis.no

   DOI: laringsmiljosenteret.uis.no/inkludering/barn-med-flyktningebakgrunn/forberedelse-i-fellesskap/?s=18658

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Psykososialt arbeid blant barn og unge med innvandrerbakgrunn

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Mobbing - forebygge, avdekke og håndtere - med særlig vekt på digital mobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Barn i akkulturasjonsprosesser - konsekvenser for pedagogen

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Hvor mange liv må gå tapt?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   12 av 13 skoler har nesten fjernet mobbingen gjennom Læringsmiljøprosjektet

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Mobbing - identifisering og avdekking

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Mobbing - hva virker?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Hvorfor mobber Onur?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Utfordringer som minoritetsspråklige elever møter i skolen

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Mobbing - avdekking,stopping og forebygging

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing

   Universitetet i Stavanger

   s.18-19.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Klasseledelse og God start

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Mobbing skal avdekkes og stoppes

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing - hva er det og hvordan forebygge?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing - hva er det og hva kan læreren gjøre?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Jeg tror Selma blir mobbet digitalt!

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing - hva er det og hva kan foreldre gjøre?

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Parents' role in bullying cases

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing - hva er det og hvordan kan det forebygges og stoppes

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Behaviour problems among children and youth - programs and strategies in Norway

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   "Jeg tror Selma blir mobbet digital!" - hva er digital mobbing og hva kan læreren gjøre for å forebygge.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Immigrants in Norway - policy, attitudes and adaptation

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Preventing and tackling school bullying with Restorative Practices

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Barn i utfordringer. Implementering av endringsprosesser og systemrettede tiltak

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Sevgi

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Barn og elever i akkulturasjonsprosesser: Konsekvenser for læreren/pedagogen

  • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Psychosicial adaptation in the context of migration

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Nettmobbing kan gi angst

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Barn i Utfordringer - et praksisretta prosjekt

  • Vestad, Lene; Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Forutsetninger for læring i førskolealder. Selvregulering, språk og relasjon til pedagog hos minoritetsspråklige og majoritetsspråklige førskolebarn

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Barn i utfordringer. Systemtiltak og tidlig innsats i pedagogisk arbeid

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2014)

   Possible emotional consequenses for traditional and cyber victimization

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Digital mobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Hva bør gjøres for å forebygge og håndtere digital mobbing av barn og ungdom - hva sier forskning?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Digital mobbing - hva er det og hvordan kan det forebygges?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Mobbing - hva er det, og hvordan forebygge og intervenere?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Digital mobbing - hva er det og retningslinjer for å forebygge og håndtere

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Mobbing og digital mobbing - definisjoner, konsekvenser og retningslinjer for å forebygge og håndtere

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Migrasjon som risikofaktor og ressurs 2

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Organisasjonslæring og systemretta arbeid

  • Fandrem, Hildegunn; Yanagida, Takuya; Strohmeier, Dagmar

   (2014)

   Bullying groups and their victims in ethnically diverse classes: The role of ethnicity and popularity

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Migrasjon som risikofaktor og ressurs 1

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og implikasjoner for psykososial praksis

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Forebygging av digital mobbing gjennom arbeid med jevnaldrende

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Fokus på forebygging av digital mobbing i Europa – jevnaldrenes betydning

   Respektnettet

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Samarbeid med minoritetspråklige foreldre

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Flyktningers møte med en ny kultur

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Ny i Norge. Sosiale og psykologiske utfordringer i møte med en ny kultur

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Sosiale og emosjonelle vansker i et migrasjonsperspektiv

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Mobbing - forståelse, avdekking og tiltak

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   De utfordrende barna eller barn i utfordringer?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Mobbing med fokus på digital mobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Understanding the associations between ethnic discrimination, acculturation, psychological health and school adjustment among immigrant youth

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Hvorfor mobber Onur? Utagerende minoritetsspråklige elever - forståelse og tiltak

  • Størksen, Ingunn; Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Ani Banani lokker fram svar

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Innvandrere blir mobbet mer

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Mobbing blant innvandrere

   Respektnettet

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2012)

   Traditional versus cyber - vitimization and emotional problems

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Psykologiske og sosiale utfordringer i møte med en ny kultur

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Bullying among immigrants: Tips for Prevention

   Education.com

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Mobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Psykologiske og sosiale utfordringer i møte med en ny kultur

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Flerkulturell pedagogikk - migrasjon som risikofaltor og ressurs

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Barnehagens og skolens møte med mangfold - migrasjon som risikofaktor og ressurs

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Ungdommer med innvandrerbakgrunn og psykososiale utfordringer - forståelse og tiltak

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Acculturation and adaptation of immigrant youth

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Hva påvirker flyktningers tilpasning?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Hvorfor er Onur deprimert? Innagerende minoritetsspråklige elever - forståelse og tiltak

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Innvnadrerungdom blir mer mobbet enn norsk ungdom

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Jonsdottir, Kolbrun Asta

   (2012)

   Victimization, depressive symptoms and peer groups in multicultural schools in Norway

  • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Bullying and Victimization as a Threat to Dignity: The Case of Immigrant Youth

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Unge innvandrere mobbes mer

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Behaviour challenges with immigrant youth

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Innvandrere og mobbing

  • Størksen, Ingunn; Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Barn med minoritetsbakgrunn

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Studium i hvordan du mestrer mangfold

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Hvordan lage prosjektplan?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Arbeid med minoritetsbarn - migrasjon som risikofaktor og ressurs

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Migrasjon relatert til veilederrollen

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Systemperspektivet relatert til veilederrollen

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Innføring i en veiledningsmodell

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Immigrant children's adaptation before and after transition from an introduction institution to a local school

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Mobbing og annen problematferd blant minoritetsbarn og ungdommer

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Jonsdottir, Kolbrun Asta

   (2011)

   Peer groups and victimization among native and immigrant adolescents in Norway

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Arbeid med minoritetsbarn i barnehagen med fokus på det psykososiale

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Psychological and sociocultiral adaptation in immigrant youth: The role of individual, school and family related factors

  • Fandrem, Hildegunn; Idsøe, Thormod; Oppedal, Brit

   (2011)

   Reactive and proactive Aggressiveness Among Immigrant and native Preadolescents: The relation to Emotional and Conduct problems

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Migrasjon og Mangfold som ressurs

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Barn og unge med minoritetsbakgrunn og implikasjoner for psykososial praksis

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Utfordringer i forhold til migrasjon

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Ser roten til mobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   The relation between aggression and bullying

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Kultur, identitet og tilpasning A

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Methodological Challenges in an Immigrant Study in Norway Peer Relations in Immigrant Adolescents: Methodological Challenges and Key Findings

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Kultur, identitet og tilpasning C

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Barnehagens og skolens evne til å kompensere for sårbarhet som følge av kulturell ulikhet

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Kultur, identitet og tilpasning B

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Migrasjon som risikofaktor og ressurs

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Arbeid med minoritetsbarn i barnehagen - med fokus på det psykososiale

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Utfordringer og muligheter i samarbeid med minoritetsspråklie foreldre

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Innvandrere og mobbing - hva sier nasjonal og internasjonal forksning?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Hjem-barnehage/skole samarbeid med fokus på minoritetsspråklige forledre

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine

   (2009)

   Psykososiale vansker hos barn - hva forteller casebeskrivelsene i prosjektet "De utfordrende barna"

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 9.

   s.4-15.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Hvorfor mobber Jarek fra Polen og hvorfor mobber Eirik fra Norge?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Innvandrere og mobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Psychological and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds: A study of depressive symptoms in Norway

   ?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Mobbing blant innvandrerungdom og samarbeid med minoritetsspråklige foreldre

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Innvandrerungdoms jevnalder-relasjoner

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Mobbing og tilhørighet

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Møte mellom kulturer - med fokus på sosiale og emosjonelle utfordringer. Flerkulturelt arbeidsmiljø i hjemmebaserte tjenester

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Innvandrerungdom, mobbing og tilhørighet

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Psychological and social adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds. A study og depressive symptoms and bullying

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Mobbing i innvandrermiljø

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Bullying and affiliation A study of peer groups in native and immigrant adolescents in Norway

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Social Processes and Adaptation of Immigrant Youths in Europe Symposium Discussion

  • Spiel, Christiane; Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Stefanek, Elisabeth

   (2009)

   Acceptance by friends as underlying function of aggressive behaviour in immigrant adolescents

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Mobber for å høre til

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Mobbing og gruppetilhørighet på Hauketo skole Presentasjon basert på resultater fra undersøkelsen foretatt våren 2007

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Bullying and Peer Relationships in a Multicultural School in Norway

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Urbane innvandrergutter sliter

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Hvorfor mobber Ramesh og hvorfor mobber Marius?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Innvandrerungdom og gruppetilhørighet Resultater fra doktorgradsarbeidet: Psykologisk og sosiokulturell tilpasning hos innvandrerungdom. En studie av depressive symptomer og mobbing

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Sliter mest

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Babel

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Flerkulturell Tematikk

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Kultur, majoritet, minoritet

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Kvifor mobber Ramesh frå Tyrkia klassekameratane sine, og kvifor gjer Marius det?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Innvandrerungdommer, mobbing og vennerelasjoner Sosiale og emosjonelle vansker hos minoritetsspråklige elever, med fokus på relasjoner til medelever

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Social and Emotional Problems and peer-Relations among Immigrant Adolescents in Norway

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   De minoritetsspråklige barna - en ekstra utfordring?

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2007)

   Immigrant Boys in Norway and Peer-Relations- Integration or Separation?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Mobber for å få venner

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Inkludering av minoritetsspråklige elever

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2007)

   Bullying and Victimization among Norwegian and Immigrant Adolescents in Norway: The role of Proactive and Reactive Aggressiveness

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Innvandrerungdommer, mobbing og vennerelasjoner

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Mobbar for å få høyre til

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Mobber for å bli populær Innvandrergutter i Norge mobber for å få seg venner, viser ny forskning

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Systemfokus også på de små

   ?

   Hefte 2.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Innvandrerguttermobber for tilhørighet

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Norgesglasset

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Mobbing, aggressivitet og vennskap blant innvandrerungdom

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Mobber for å føle tilhørighet

  • Fandrem, Hildegunn

   (2006)

   Prinsipper for arbeid blant minoriteter

  • Fandrem, Hildegunn

   (2006)

   Kultur, majoritet, minoritet

  • Fandrem, Hildegunn

   (2006)

   Sosiale og emosjonelle vansker hos ungdom med flerkulturell tilhørighet

  • Fandrem, Hildegunn

   (2006)

   Sosiale og emosjonelle vansker hos ungdom med flerkulturell tilhørighet

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Prinsipper i arbeid med minoritetsspråklige elever

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Kollegaveiledningsmodell som arbeidsredskap i prosjektet "Dei utfordrande barna"

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Prosjektledelse og arbeidet med prosjektplan i "Dei utfordrande barna"

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Antisosial atferd hos ungdom med flerkulturell tilhørighet

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Norwegians and Minority Adolescents in Norway - Differences in Antisocial Behaviour

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Bullying among Norwegians and minority adolecents in Norway: The role of culture

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Prinsipper for arbeid blant minoriteter

  • Fandrem, Hildegunn

   (2004)

   Depressive symptoms among Norwegians and minority adolescents in Norway: The role of culture

  • Fandrem, Hildegunn

   (2004)

   Identitet og etnisitet, majoritet/minoritet

  • Fandrem, Hildegunn; Veland, Jarmund

   (2003)

   Hva er det som gjør at noen barn klarer seg idag?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Roland, Erling; Fandrem, Hildegunn

   (2003)

   Sosiale og emosjonelle vansker hos unge i ungdomskole/videregående skole - Funderinger over hva som er særpreget ved dagens oppvekstvilkår

  • Fandrem, Hildegunn

   (2003)

   Nordnorsk atferdsforum - fra møteforum til e-konferanse

  • Fandrem, Hildegunn; Lund, Øystein

   (2002)

   Atferdsforum - bruk av IKT i læring/samarbeid

  • Fandrem, Hildegunn

   (2002)

   Det flerkulturelle klasserommet

  • Bjørnsen, Gaute; Fandrem, Hildegunn; Midthassel, Unni Vere

   (2001)

   Skolenes ressursteam

   Norsk Skoleblad

   ISSN 0029-2117.

   Hefte 5.

   s.23-23.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2001)

   Lokalt utviklingsarbeid med vekt på systemperspektivet og systemrettet arbeid

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling

   (2000)

   Strategier for lokalt utviklingsarbeid i Samtak

   ?

   Hefte 5.

   s.19-32.

  • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn

   (2000)

   Systemperspektivet i Samtak - hva betyr det for lærerens arbeid?

   Norsk Skoleblad

   ISSN 0029-2117.

   Volum 21.

   s.32-33.

  • Fandrem, Hildegunn; Veland, Jarmund

   (1999)

   SAMTAK

   Skolepsykologi

   ISSN 0333-0389.

   Volum 34.

   Hefte 5.

   s.55-56.

  • Fandrem, Hildegunn

   (1999)

   Handlingskompetanse

  • Fandrem, Hildegunn

   (1996)

   The role of subjective identity in the intercultural contact situation

 • Kunstnerisk produksjon
  • Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Digital mobbing

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Mobbing og religionsdidaktikk

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Integrering eller assimiliering i norsk skole?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Integrering eller inkludering i norsk skole?

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Mobbing ut fra ulike motiver

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway