Hopp til hovedinnhold

Hildegunn Fandrem

Professor

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-361
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Fordommer, krenking og mobbing som problem i religionsundervisningen. I: Fordommer i skolen : Gruppekonstruksjoner utenforskap og inkludering.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215037400.

   s.229-255.

   DOI: 10.18261/9788215037417-2021-10

  • Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Nergaard, Svein Erik; Tveitereid, Kirsti

   (2021)

   Inclusion of immigrant students in schools: the role of introductory classes and other segregated efforts.

   International Journal of Inclusive Education

   ISSN 1360-3116.

   s.1-17.

   DOI: 10.1080/13603116.2021.1950222

  • Fandrem, Hildegunn; Støen, Janne

   (2021)

   Immigrant and Non‑immigrant Parents’ Involvement in Bullying Cases.

   International Journal of Bullying Prevention

   ISSN 2523-3653.

   DOI: 10.1007/s42380-021-00106-6

  • Fandrem, Hildegunn; Tvedt, Maren Stabel; Virtanen, Tuomo Erkki; Bru, Lars Edvin

   (2021)

   Intentions to quit upper secondary education among first generation immigrants and native Norwegians: the role of loneliness and peer victimization.

   Social Psychology of Education

   ISSN 1381-2890.

   s.1-21.

   DOI: 10.1007/s11218-021-09614-1

  • Fandrem, Hildegunn; Caravita, Simona Carla Silvia; Strohmeier, Dagmar; Stefanek, Elisabeth

   (2021)

   Migration and bullying. I: The Wiley Blackwell Handbook of Bullying.

   Wiley-Blackwell

   ISBN 978-1118482728.

  • Hancock, Charlotte H. H. ; Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Upper Secondary Teachers’ Experiences Promoting Belonging and Engagement in Culturally Diverse Classrooms.

   Acta Didactica Norden (ADNO)

   ISSN 2535-8219.

   Volum 15.

   Hefte 2.

   DOI: 10.5617/ADNO.8381

  • Fandrem, Hildegunn; Oppedal, Brit; Idsøe, Thormod

   (2020)

   Reactive and proactive aggression among immigrant and non-immigrant early adolescents in Norway: The relations to emotional and conduct problems.

   Adolescent Psychiatry

   ISSN 2210-6766.

   Volum 10.

   Hefte 3.

   s.219-230.

   DOI: 10.2174/2210676610666200327165927

  • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2020)

   Inclusion in multicultural classrooms in Norwegian schools : A resilience perspective. I: Contextualizing immigrant and refugee resilience : Cultural and acculturation perspectives.

   Springer Nature

   ISBN 9783030423025.

   s.205-225.

   DOI: 10.1007/978-3-030-42303-2_11

  • Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Sosiale medier, digital mobbing og konsekvenser i skolen. I: Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245032857.

   s.147-167.

  • Jahnsen, Hanne; Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Digital mobbing : hva er det, og hva kan lærere gjøre for å forebygge og stoppe det?. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-62201-5.

   s.206-228.

  • Jahnsen, Hanne; Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Digital mobbing : hva er det, og hva kan lærere gjøre for å forebygge og stoppe det?. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-56723-1.

   s.187-210.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2019)

   "All the Time, Every Day, 24/7": A Qualitative Perspective on Symptoms of Post-traumatic Stress in Long-Term Cases of Traditional and Cyber Victimizations in Norway and Ireland.

   International Journal of Bullying Prevention

   ISSN 2523-3653.

   DOI: 10.1007/s42380-019-00024-8

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; O'Higgins Norman, James; Roland, Erling Georg

   (2019)

   Teacher authority in long-lasting cases of bullying: A Qualitative study from Norway and Ireland.

   International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH)

   ISSN 1661-7827.

   Volum 16.

   Hefte 7.

   DOI: 10.3390/ijerph16071163

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Barnehagen og skolen som viktige inkluderingsarenaer for nyankomne flyktningebarn. I: Vente, håpe, leve. Familier på flukt møter norsk hverdagsliv.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-03147-7.

   s.112-130.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Forstå og gjøre seg forstått : omsorg og tilrettelegging for barn med innvandrerbakgrunn. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-2387-9.

   s.259-286.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Mobbing i et systemperspektiv. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245022155.

   s.11-30.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   "Vi ble noen masekopper - vi ble ikke trodd" : foreldres rolle i mobbesaker. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245022155.

   s.117-137.

  • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   "Mye å holde orden på" : er skoleeier sitt ansvar bevisst i arbeidet med forebygging, avdekking og håndtering av mobbing?. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245022155.

   s.49-70.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg; Roland, Pål

   (2018)

   Det krevende arbeidet med mobbesaker : innsats og samarbeid på mange nivåer. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245022155.

   s.213-232.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2016)

   Emotional Problems in Traditional and Cyber Victimization.

   Journal of School Violence

   ISSN 1538-8220.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   s.114-131.

   DOI: 10.1080/15388220.2014.996718

  • Vestad, Lene; Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Selvregulering, språk og relasjon til pedagogen hos minoritetsspråklige og majoritetsspråklige førskolebarn.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 80.

   Hefte 1.

   s.45-56.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Friendship during adolescence and Cultural variations. I: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition).

   Elsevier

   ISBN 9780080970868.

   s.432-441.

   DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.23192-9

  • Fandrem, Hildegunn; Johannessen, Øystein Lund; Haus, Sigrud

   (2015)

   Dette er Sevgi, hun er tyrkisk, eller...?. I: Når verden banker på. Nye utfordringer for profesjonsutøvelse.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245017403.

   s.135-156.

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Jonsdottir, Kolbrun Asta

   (2014)

   Peer groups and victimisation among native and immigrant adolescents inNorway. I: Emotional and Behavioural Difficulties Associated with Bullying and Cyberbullying.

   Routledge

   ISBN 978-0-415-63498-4.

   s.48-60.

   DOI: 10.1080/13632752.2012.704308

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Forstå og gjøre seg forstått: Omsorg og tilrettelegging for barn med innvandrerbakgrunn. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-321-0160-3.

   s.269-293.

  • O'Moore, Mona; Cross, Donna; Valemaki, Maritta; Almeida, Ana; Berne, Sofia; Deboutte, Gie; Fandrem, Hildegunn; Olenik-Shemesh, Dorit; Heiman, Tali; Kurki, Marjo; Fulop, Marta; Sygkollitou, Efi; Stald, Gitte

   (2013)

   Guidelines to prevent cyberbullying: A cross-national review. I: Cyberbullying through the new media: Findings from an International Network.

   Psychology Press

   ISBN 978-1-84872-253-8.

   s.136-161.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Oliver - en utålmodig rebell, eller?. I: Barn i utfordringer. Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1242-2.

   s.55-66.

  • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Spiel, Christiane

   (2012)

   The need for peer acceptance and affiliation as underlying motive for aggressive behaviour and bullying others among immigrant youth living in Austria and Norway.

   Anales de Psicología

   ISSN 0212-9728.

   Volum 28.

   Hefte 3.

   s.695-704.

   DOI: 10.6018/analesps.28.3.155991

  • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Stefanek, Elisabeth; Spiel, Christiane

   (2012)

   The goal to be accepted by friends as underlying function of overt aggressive behaviour in immigrant adolescents.

   Scandinavian Journal of Psychology

   ISSN 0036-5564.

   Volum 53.

   Hefte 1.

   s.80-88.

   DOI: 10.1111/j.1467-9450.2011.00910.x

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Jonsdottir, Kolbrun Asta

   (2012)

   Peer groups and victimization among native and immigrant adolescents in Norway.

   Emotional and Behavioural Difficulties

   ISSN 1363-2752.

   Volum 17.

   Hefte 3-4.

   s.273-285.

   DOI: 10.1080/13632752.2012.704308

  • Stefanek, Elisabeth; Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Spiel, Christiane

   (2012)

   Depressive symptoms in native and immigrant adolescents: the role of critical life events and daily hassles.

   Anxiety, Stress, & Coping

   ISSN 1061-5806.

   Volum 25.

   Hefte 2.

   s.201-217.

   DOI: 10.1080/10615806.2011.605879

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Methodological challenges in an immigrant study in Norway. I: Migrations: Interdisciplinary Perspectives.

   Springer

   ISBN 978-3-7091-0949-6.

   s.67-77.

   DOI: 10.1007/978-3-7091-0950-2_6

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine

   (2011)

   De utfordrende barna - et systemrettet prosjekt med fokus på tidlig innsats. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01850-8.

   s.125-146.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Sosiale og emosjonelle utfordringer som følge av migrasjon. I: Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01777-8.

   s.74-96.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Mangfold og mestring i barnehage og skole : migrasjon som risikofaktor og ressurs.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   ISBN 978-82-7634-863-7.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   The relation between aggression and bullying. I: The 12th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence.

   ISBN 9788875875855.

   s.7-14.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Mental health among native and immigrant adolescents in Norway: the role of gender, age and urbanization. I: Advances in Psychology Research.

   Nova Science Publishers, Inc.

   ISBN 9781617280016.

  • Fandrem, Hildegunn; Ertesvåg, Sigrun K.; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2010)

   Bullying and affiliation: A study of peer groups in native and immigrant adolescents in Norway.

   European Journal of Developmental Psychology

   ISSN 1740-5629.

   Volum 7.

   Hefte 4.

   s.401-418.

   DOI: 10.1080/17405620802335075

  • Fandrem, Hildegunn; Sam, David Lackland; Roland, Erling

   (2009)

   Depressive Symptoms Among Native and Immigrant Adolescents in Norway: The Role of Gender and Urbanization.

   Social Indicators Research

   ISSN 0303-8300.

   Volum 92.

   Hefte 1.

   s.91-109.

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2009)

   Bullying and Victimization Among Native and Immigrant Adolescents in Norway The Role of Proactive and Reactive Aggressiveness.

   Journal of Early Adolescence

   ISSN 0272-4316.

   Volum 29.

   Hefte 6.

   s.898-923.

   DOI: 10.1177/0272431609332935

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Størksen, Ingunn; Løge, Inger Kristine

   (2007)

   Erfaringer fra "De utfordrende barna" "Never too early..." (Loeber & Farrington, 1999).

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 72.

   Hefte 4.

   s.20-27.

  • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn

   (2002)

   Systemrettet arbeid i Samtak. I: Utviklingsarbeid i skole og PPT.

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling

   (2002)

   Strategier for lokalt utviklingsarbeid i Samtak. I: Systemarbeid - Et Samtak-eksempel.

   s.12-24.

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling

   (2002)

   En plage opptrer sjelden alene. I: Årsmelding 2001, Statlig spesialpedagogisk støttesystem.

   s.27-28.

  • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn

   (1999)

   Systemrettet arbeid i Samtak. I: http://samtak.nls.no.

   s.1-11.

 • Bøker og kapitler
  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Mangfold og mestring i barnehage og skole: migrasjon som risikofaktor og ressurs.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202673963.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245022155.

  • Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn; Sævik, Stine

   (2017)

   Flyktningkompetent skole.

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon

   ISBN 9788283720051.

  • Tveitereid, Kirsti; Vestad, Lene; Sævik, Stine; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Flyktningkompetent barnehage.

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon

   ISBN 9788283720198.

  • Fandrem, Hildegunn; Fuglestad, Otto L.

   (2013)

   Barn i utfordringer. Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1242-2.

  • Vestad, Lene; Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Forutsetninger for læring i førskolealder : Selvregulering, språk og relasjon til pedagogen hos majoritetsspråklige og minoritetsspråklige førskolebarn.

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Pål

   (2013)

   De utfordrende barna - handlingskompetent tidlig innsats og systemperspektivet. I: Barn i utfordringer. Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1242-2.

   s.19-29.

  • Fandrem, Hildegunn; Fuglestad, Otto Lauritz; Løge, Inger Kristine

   (2013)

   Et blikk framover. I: Barn i utfordringer. Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1242-2.

   s.151-168.

  • Välimäki, Maritta; Almeida, Anna; Cross, Donna J.; O'Moore, Mona; Berne, Sofia; Deboutte, Gie; Heiman, Tali; Olenik-Shemesh, Dorit; Fulop, Marta; Fandrem, Hildegunn; Stald, Gitte; Kurki, Marjo; Sygkollitou, Efi

   (2012)

   Guidelines for preventing cyber-bullying in the school environment: a review and recommendations.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Dei utfordrande barna. Sluttrapport fra prosjektets 3. prosjektperiode 2010-2012.

  • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn; Godtfredsen, Marianne

   (2011)

   Jeg låner deg mitt øre.

   ISBN 978-82-93166-20-7.

  • Westergård, Elsa; Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Samarbeid mellom hjem og skole.

   ISBN 978-82-7578-048-3.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Social and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds. A study of depressive symptoms and bullying.

   ISBN 9788276443738.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2000)

   Godt skolemiljø. Et samarbeidsprosjekt mellom Lunner kommune og Senter for atferdsforskning.

   ISBN 8275780071.

  • Fandrem, Hildegunn

   (1996)

   Møte mellom kulturer. Kommunikasjon i et ferdighetsperspektiv.

 • Formidling
  • Fandrem, Hildegunn; Johannessen, Øystein Lund; Støen, Janne

   (2021)

   Inclusion of Newly Arrived Migrant Students in Norwegian Schools: An Investigation of Different Introductory Models  .

  • Finne, Johannes Nilsson; Caravita, Simona Carla Silvia; Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Types of Moral Cognition as Correlates of the Involvement in Bullying.

  • Caravita, Simona Carla Silvia; Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Moral Cognitions and Teachers’ Professional Ethos as Key Risk Factors for Bullying.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Kritisk om å lære Livsmestring.

   Fonteneforskning

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Nedgang i innrapporterte mobbesaker til statsforvalterne .

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Negativ sosial kontroll i voksenopplæringen.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Elev-elev-relasjoner.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Klasseledelse med fokus på arbeid med relasjoner knyttet til tema i fag og minoritetselever .

  • Fandrem, Hildegunn; Skeie, Geir

   (2021)

   Lære om, lære gjennom eller lære for å mestre livet? Noen dilemmaer knyttet til livsmestring som tverrfaglig tema i skolen.

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Life skills in Norwegian Education Policy and Practice: A critical assessment of recent curriculum development.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Nettmobbing øker mest blant yngste.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Flere unge blir mobbet på nett.

  • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Caravita, Simona Carla Silvia; Stefanek, Elisabeth

   (2021)

   School Bullying Related to Migration (Keynote).

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Developing Social Relationships at School in the Context of Migration (Panel Presentation/Discussion).

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Tilhørighet er viktigere for ungdom med innvandrerbakgrunn enn for andre.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Problemløsningssamtalen – prinsipper, gjennomføring og utfordringer .

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar

   (2020)

   Thematic Section Guest Editorial: 24th Workshop on Aggression: International Perspectives on Bullying, Segregation, and Inclusion.

   International Journal of Developmental Science

   ISSN 2192-001X.

   Volum 14.

   s.43-47.

   DOI: 10.3233/DEV-200305

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Mobber digitalt.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Utfordringer og muligheter i arbeidet med ungdom og voksne med innvandrerbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Ikke ta fra dem mobilen på skolen!.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Støen, Janne; Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Hvem er de sårbare barna?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   TRIBES - Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School level .

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Inclusion in multicultural classrooms: Acculturation, resilience and resource perspectives.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Mangfold og mestring – innvandrerbakgrunn som risikofaktor og ressurs i psykososialt arbeid med barn og unge .

  • Fandrem, Hildegunn; Skeie, Geir

   (2020)

   Bullying and didactics: A discussion about the role of prejudice for learning environment in general and religious education in particular.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Mangfold og inkludering i skolen som arena.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Kulturmøter som utfordring og ressurs- med fokus på mobbing/trakassering som utfordring.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Opplæringsloven kapittel 9A (ledelse av paneldebatt om temaet).

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Mangfold og mestring – innvandrerbakgrunn som risikofaktor og ressurs i psykososialt arbeid med barn og unge.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Bullying and learning environment among pupils - national strategies and programs in Norway.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Inkludering av minoritetsspråklige elever i videregående skole – del 2.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Inkludering av minoritetsspråklige elever i videregående skole – del 1.

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   "Safe space" - is that the same as a good learning environment?.

  • Stefanek, Elisabeth; Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Caravita, Simona C.S.

   (2019)

   How school bullying is related to migration. Findings from a systematic review.

  • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Caravita, Simona C.S.

   (2019)

   Approaches to address bullying related to migration: findings from a literature review.

  • Hancock, Charlotte H. H. ; Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Teachers experiences with promoting school belonging in culturally diverse upper secondary classrooms.

  • Fandrem, Hildegunn; Støen, Janne

   (2019)

   Parent's involvement in bullying cases - the role of minority background.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Digital mobbing - hva er det og hva kan skolen gjøre for å forebygge og stoppe det?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   How to tackle bullying and promote a safe and good school environment.

  • Sjursø, Ida Risanger; Roland, Erling Georg; Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   A Qualitative Perspective on Symptoms of Post-traumatic Stress in Long-term Cases of Traditional and Cyber Victimizations in Norway and Ireland.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Digital mobbing og nettvett - foreldres viktige rolle.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   A systemic approach towards the work with bullying cases –law/policy and parents as important systems.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Inkludering og undervisning av flyktninger.

  • Gusfre, Kari Stamland; Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Teacher bullying - a literature review.

  • Fandrem, Hildegunn; Tvedt, Maren Stabel; Virtanen, Tuomo Erkki; Bru, Lars Edvin

   (2018)

   Intentions to quit among natives and immigrants in upper secondary school: The role of peer relation.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Victim’s perceived social support from teachers in long lasting cases of traditional and cyberbullying in Norway and Ireland. .

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Alltid nyheter - om digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Hvordan legge til rette for livsmestring blant elever med innvandrerbakgrunn.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Stemmer i mobbesaker.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Mangfold og mestring - innvandrerbakgrunn som risiko og ressurs i psykososialt arbeid med barn og unge.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Mobbing og andre krenkelser.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Digital mobbing og nettvett.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Nettmobbing/digital mobbing - hva er det og hvordan forhindre det?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Digital mobbing - hva vet vi og hva gjør vi?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Flyktningers psykososiale utfordringer i møte med et nytt land.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Flyktningekompetent barnehage.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Mobbing og vennerelasjoner blant barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Forebygging av traumer i barnehagen.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Barn og unge med innvandrerbakgrunn. Hvordan forstå hvem de er og viktige prinsipper for arbeid.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Forskere informerer om flyktningebarns traumer.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Er det greit å bruke begrepet fremmedkulturell?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Jenter mobber mer på nett enn ansikt til ansikt.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Digital mobbing - hva kan foreldre gjøre?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Digital mobbing i videregående skole.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Digital mobbing i ungdomskolen.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Psykososialt arbeid med barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Nettvett og nettmobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Hvordan ser vi at et barn er traumatisert?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Nettvett og nettmobbing med fokus på foreldres rolle.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Digital mobbing og foreldres rolle.

  • Fandrem, Hildegunn; Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2017)

   Teacher's role in immigrant pupil's experiences of belonging in Norwegian schools.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Barn og unge med migrasjonsbakgrunn. Hvordan forstå hvilken situasjon de er i og prinsipper for arbeid.

  • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   School owners’ responsibilities, tasks and actions regarding work with bullying cases.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Kollektiv kamp mot nettmobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Psykososialt tilpasning blant barn og unge med innvandrerbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Psykososialt arbeid med barn og unge med minoritetsbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   A systemic approach towards the work with bullying cases. Focusing especially on law/policy and parents as important systems.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Bullying among children and youth. National strategies and programs in Norway.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Klasseledelse og god start i arbeidet med mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Akkulturasjonsprosesser. Hva innebærer det av utfordringer?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Barn og unges ulike strategier i møtet med det nye samfunnet. Hva bør lærere og andre gjøre for at de nyankomne elevene skal oppleve seg inkludert?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Voices in Bullying cases. A sosioecological approach towards the work with bullying..

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Digital mobbing, hvordan skjer det, hvorfor og hvordan unngå det?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Hvordan styrke innsatsen i barnehager og skoler for å bedre inkludering og hindre utenforskap?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Hvordan oppføre seg på nett og hvorfor?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Flyktningebarn og ungdom - hvem er de?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Noen mobber andre. Hvorfor? Her er mobbernes historier.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Tilhørighet og læring for minoritetsspråklige elever og prinsipper for lærerens arbeid.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Mobbing og vennerelasjoner blant elever med innvandrerbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Mobbing blant barn og unge.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Digital mobbing - foreldres rolle.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Avdekking, stopping og forebygging av mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Hvordan stoppe nettmobbing?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Interseksjonalitet og akkulturasjon.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Mobbing og digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Psykososialt arbeid blant barn og unge med innvandrerbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Psykologisk og sosiokulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn – hvordan fremme mestring og tilhørighet for disse elevene?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Immigrant pupils, bullying and affiliation.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Tilhørighet og læring for minoritetsspråklige elever og viktige prinsipper for arbeidet i skolen.

  • Fandrem, Hildegunn; Larsen, Kjersti Botnan

   (2016)

   Handlingssløyfa: Avdekking, håndtering og oppfølging av digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Minoritetsspråklige elever.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Psykososial tilpasning blant barn og unge med innvandrerbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Psykososialt arbeid med barn og unge med innvandrerbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Hvordan legge til rette for at også de flerspråklige elevene føler seg sett og verdsatt.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Elever med innvandrerbakgrunn- hvordan forstå dem og prinsipper for lærerens arbeid.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Mangfold og mestring: Migrasjon som risikofaktor og ressurs (1).

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   De skrev at jeg var stygg og ikke fortjente å leve.

  • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Barn og unge med flyktningbakgrunn. 4 artikler til Læringsmiljøsenterets nettsider..

   Læringsmiljøbloggen

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   C from Norwegian research.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Derfor er skolen og barnehagen viktige arenaer for innvandrere.

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Fandrem, Hildegunn; Støen, Janne

   (2016)

   Minority parents involvement in bullying cases.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Flerkulturell pedagogikk.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Digital mobbing - PPT's rolle.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Mangfold og mestring: Migrasjon som risikofaktor og ressurs (2).

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Jeg tror Selma blir mobbet digitalt!.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Kva veit vi om digital mobbing?.

  • Liu, Dian; Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Bullying, victimization and anti-isolation among rural undergraduates in Chinese elite universities.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Barn i akkulturasjonsprosesser - konsekvenser for pedagogen.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Bullying and psychosocial problems among children and youth: Programs and national strategies in Norway.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Sju tegn på nettmobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   "Anderledeshet" gjør en mer utsatt.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Umulig å være på alle arenaer.

  • Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Barn med Flyktningbakgrunn. Forberedelse i fellesskap .

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Barn med flyktningbakgrunn.Praktiske metoder..

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Barn med flyktningbakgrunn. Hvorfor må barnehager og skoler vite noe om flyktninger?.

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Barn med flyktningbakgrunn.Traumer og posttraumatisk stressyndrom..

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Mobbing - forebygge, avdekke og håndtere - med særlig vekt på digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn; Larsen, Kjersti Botnan

   (2016)

   Elevens rett til et godt skolemiljø.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Identitetsbasert mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Jeg tror Selma blir mobbet digitalt!.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing - hva er det og hvordan forebygge?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing - hva er det og hvordan kan det forebygges og stoppes.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Mobbing skal avdekkes og stoppes.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Hvor mange liv må gå tapt?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Mobbing - hva virker?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Mobbing - identifisering og avdekking.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   12 av 13 skoler har nesten fjernet mobbingen gjennom Læringsmiljøprosjektet.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Sevgi.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Preventing and tackling school bullying with Restorative Practices.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing - hva er det og hva kan læreren gjøre?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Barn og elever i akkulturasjonsprosesser: Konsekvenser for læreren/pedagogen.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Immigrants in Norway - policy, attitudes and adaptation.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Hvorfor mobber Onur?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Barn i utfordringer. Implementering av endringsprosesser og systemrettede tiltak.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Mobbing - avdekking,stopping og forebygging.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Klasseledelse og God start.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Behaviour problems among children and youth - programs and strategies in Norway.

  • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Psychosicial adaptation in the context of migration.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Parents' role in bullying cases.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing - hva er det og hva kan foreldre gjøre?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   "Jeg tror Selma blir mobbet digital!" - hva er digital mobbing og hva kan læreren gjøre for å forebygge..

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Nettmobbing kan gi angst.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Utfordringer som minoritetsspråklige elever møter i skolen.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing. I: Mobbefritt læringsmiljø. Temaheftet fra Læringsmiljøsenteret om skoleutvikling og arbeid mot mobbing - med erfaringer fra Læringsmiljøprosjektet.

   Universitetet i Stavanger

   s.18-19.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og implikasjoner for psykososial praksis.

  • Vestad, Lene; Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Forutsetninger for læring i førskolealder. Selvregulering, språk og relasjon til pedagog hos minoritetsspråklige og majoritetsspråklige førskolebarn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Barn i utfordringer. Systemtiltak og tidlig innsats i pedagogisk arbeid.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Mobbing og digital mobbing - definisjoner, konsekvenser og retningslinjer for å forebygge og håndtere.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Barn i Utfordringer - et praksisretta prosjekt.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Organisasjonslæring og systemretta arbeid.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2014)

   Possible emotional consequenses for traditional and cyber victimization.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Forebygging av digital mobbing gjennom arbeid med jevnaldrende.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Hva bør gjøres for å forebygge og håndtere digital mobbing av barn og ungdom - hva sier forskning?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Digital mobbing - hva er det og retningslinjer for å forebygge og håndtere.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Mobbing - hva er det, og hvordan forebygge og intervenere?.

  • Fandrem, Hildegunn; Yanagida, Takuya; Strohmeier, Dagmar

   (2014)

   Bullying groups and their victims in ethnically diverse classes: The role of ethnicity and popularity.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Digital mobbing - hva er det og hvordan kan det forebygges?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Migrasjon som risikofaktor og ressurs 2.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Migrasjon som risikofaktor og ressurs 1.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Understanding the associations between ethnic discrimination, acculturation, psychological health and school adjustment among immigrant youth.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Fokus på forebygging av digital mobbing i Europa – jevnaldrenes betydning.

   Respektnettet

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Mobbing med fokus på digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   De utfordrende barna eller barn i utfordringer?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Sosiale og emosjonelle vansker i et migrasjonsperspektiv.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Mobbing - forståelse, avdekking og tiltak.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Samarbeid med minoritetspråklige foreldre.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Ny i Norge. Sosiale og psykologiske utfordringer i møte med en ny kultur.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Flyktningers møte med en ny kultur.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Behaviour challenges with immigrant youth.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Psykologiske og sosiale utfordringer i møte med en ny kultur.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Hvorfor er Onur deprimert? Innagerende minoritetsspråklige elever - forståelse og tiltak.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Innvandrere og mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Hvorfor mobber Onur? Utagerende minoritetsspråklige elever - forståelse og tiltak.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Unge innvandrere mobbes mer.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Bullying among immigrants: Tips for Prevention.

   Education.com

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Psykologiske og sosiale utfordringer i møte med en ny kultur.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Hva påvirker flyktningers tilpasning?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Acculturation and adaptation of immigrant youth.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Innvandrere blir mobbet mer.

  • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Bullying and Victimization as a Threat to Dignity: The Case of Immigrant Youth.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Innvnadrerungdom blir mer mobbet enn norsk ungdom.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Mobbing blant innvandrere.

   Respektnettet

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2012)

   Traditional versus cyber - vitimization and emotional problems.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Mobbing.

  • Størksen, Ingunn; Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Ani Banani lokker fram svar.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Barnehagens og skolens møte med mangfold - migrasjon som risikofaktor og ressurs.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Ungdommer med innvandrerbakgrunn og psykososiale utfordringer - forståelse og tiltak.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Flerkulturell pedagogikk - migrasjon som risikofaltor og ressurs.

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Jonsdottir, Kolbrun Asta

   (2012)

   Victimization, depressive symptoms and peer groups in multicultural schools in Norway.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Systemperspektivet relatert til veilederrollen.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Arbeid med minoritetsbarn - migrasjon som risikofaktor og ressurs.

  • Fandrem, Hildegunn; Idsøe, Thormod; Oppedal, Brit

   (2011)

   Reactive and proactive Aggressiveness Among Immigrant and native Preadolescents: The relation to Emotional and Conduct problems.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Ser roten til mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Mobbing og annen problematferd blant minoritetsbarn og ungdommer.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Barn og unge med minoritetsbakgrunn og implikasjoner for psykososial praksis.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Migrasjon relatert til veilederrollen.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Innføring i en veiledningsmodell.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Utfordringer i forhold til migrasjon.

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Jonsdottir, Kolbrun Asta

   (2011)

   Peer groups and victimization among native and immigrant adolescents in Norway.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Hvordan lage prosjektplan?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Psychological and sociocultiral adaptation in immigrant youth: The role of individual, school and family related factors.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Arbeid med minoritetsbarn i barnehagen med fokus på det psykososiale.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Studium i hvordan du mestrer mangfold.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Migrasjon og Mangfold som ressurs.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Immigrant children's adaptation before and after transition from an introduction institution to a local school.

  • Størksen, Ingunn; Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Barn med minoritetsbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Kultur, identitet og tilpasning A.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Barnehagens og skolens evne til å kompensere for sårbarhet som følge av kulturell ulikhet.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Kultur, identitet og tilpasning C.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Methodological Challenges in an Immigrant Study in Norway Peer Relations in Immigrant Adolescents: Methodological Challenges and Key Findings.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Hjem-barnehage/skole samarbeid med fokus på minoritetsspråklige forledre.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Innvandrere og mobbing - hva sier nasjonal og internasjonal forksning?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Arbeid med minoritetsbarn i barnehagen - med fokus på det psykososiale.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Kultur, identitet og tilpasning B.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   The relation between aggression and bullying.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Utfordringer og muligheter i samarbeid med minoritetsspråklie foreldre.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Migrasjon som risikofaktor og ressurs.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Mobbing i innvandrermiljø.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Mobbing og tilhørighet.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Møte mellom kulturer - med fokus på sosiale og emosjonelle utfordringer. Flerkulturelt arbeidsmiljø i hjemmebaserte tjenester.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Mobber for å høre til.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Hvorfor mobber Jarek fra Polen og hvorfor mobber Eirik fra Norge?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Innvandrerungdoms jevnalder-relasjoner.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Psychological and social adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds. A study og depressive symptoms and bullying.

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine

   (2009)

   Psykososiale vansker hos barn - hva forteller casebeskrivelsene i prosjektet "De utfordrende barna".

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 9.

   s.4-15.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Mobbing blant innvandrerungdom og samarbeid med minoritetsspråklige foreldre.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Social Processes and Adaptation of Immigrant Youths in Europe Symposium Discussion.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Bullying and affiliation A study of peer groups in native and immigrant adolescents in Norway.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Innvandrerungdom, mobbing og tilhørighet.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Innvandrere og mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Psychological and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds: A study of depressive symptoms in Norway.

   ?

  • Spiel, Christiane; Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Stefanek, Elisabeth

   (2009)

   Acceptance by friends as underlying function of aggressive behaviour in immigrant adolescents.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Kvifor mobber Ramesh frå Tyrkia klassekameratane sine, og kvifor gjer Marius det?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Mobbing og gruppetilhørighet på Hauketo skole Presentasjon basert på resultater fra undersøkelsen foretatt våren 2007.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Kultur, majoritet, minoritet.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Bullying and Peer Relationships in a Multicultural School in Norway.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Sliter mest.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Flerkulturell Tematikk.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Hvorfor mobber Ramesh og hvorfor mobber Marius?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Innvandrerungdommer, mobbing og vennerelasjoner Sosiale og emosjonelle vansker hos minoritetsspråklige elever, med fokus på relasjoner til medelever.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Urbane innvandrergutter sliter.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Innvandrerungdom og gruppetilhørighet Resultater fra doktorgradsarbeidet: Psykologisk og sosiokulturell tilpasning hos innvandrerungdom. En studie av depressive symptomer og mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Babel.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Mobbing, aggressivitet og vennskap blant innvandrerungdom.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Social and Emotional Problems and peer-Relations among Immigrant Adolescents in Norway.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Innvandrerungdommer, mobbing og vennerelasjoner.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Inkludering av minoritetsspråklige elever.

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2007)

   Bullying and Victimization among Norwegian and Immigrant Adolescents in Norway: The role of Proactive and Reactive Aggressiveness.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Mobber for å føle tilhørighet.

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2007)

   Immigrant Boys in Norway and Peer-Relations- Integration or Separation?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Mobber for å bli populær Innvandrergutter i Norge mobber for å få seg venner, viser ny forskning.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Systemfokus også på de små.

   ?

   Hefte 2.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Innvandrerguttermobber for tilhørighet.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Mobber for å få venner.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Norgesglasset.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Mobbar for å få høyre til.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   De minoritetsspråklige barna - en ekstra utfordring?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2006)

   Kultur, majoritet, minoritet.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2006)

   Sosiale og emosjonelle vansker hos ungdom med flerkulturell tilhørighet.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2006)

   Prinsipper for arbeid blant minoriteter.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2006)

   Sosiale og emosjonelle vansker hos ungdom med flerkulturell tilhørighet.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Kollegaveiledningsmodell som arbeidsredskap i prosjektet "Dei utfordrande barna".

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Antisosial atferd hos ungdom med flerkulturell tilhørighet.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Prinsipper i arbeid med minoritetsspråklige elever.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Norwegians and Minority Adolescents in Norway - Differences in Antisocial Behaviour.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Prosjektledelse og arbeidet med prosjektplan i "Dei utfordrande barna".

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Prinsipper for arbeid blant minoriteter.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Bullying among Norwegians and minority adolecents in Norway: The role of culture.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2004)

   Depressive symptoms among Norwegians and minority adolescents in Norway: The role of culture.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2004)

   Identitet og etnisitet, majoritet/minoritet.

  • Fandrem, Hildegunn; Veland, Jarmund

   (2003)

   Hva er det som gjør at noen barn klarer seg idag?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Roland, Erling; Fandrem, Hildegunn

   (2003)

   Sosiale og emosjonelle vansker hos unge i ungdomskole/videregående skole - Funderinger over hva som er særpreget ved dagens oppvekstvilkår.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2003)

   Nordnorsk atferdsforum - fra møteforum til e-konferanse.

  • Fandrem, Hildegunn; Lund, Øystein

   (2002)

   Atferdsforum - bruk av IKT i læring/samarbeid.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2002)

   Det flerkulturelle klasserommet.

  • Bjørnsen, Gaute; Fandrem, Hildegunn; Midthassel, Unni Vere

   (2001)

   Skolenes ressursteam.

   Norsk Skoleblad

   ISSN 0029-2117.

   Hefte 5.

   s.23-23.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2001)

   Lokalt utviklingsarbeid med vekt på systemperspektivet og systemrettet arbeid.

  • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn

   (2000)

   Systemperspektivet i Samtak - hva betyr det for lærerens arbeid?.

   Norsk Skoleblad

   ISSN 0029-2117.

   Volum 21.

   s.32-33.

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling

   (2000)

   Strategier for lokalt utviklingsarbeid i Samtak.

   ?

   Hefte 5.

   s.19-32.

  • Fandrem, Hildegunn; Veland, Jarmund

   (1999)

   SAMTAK.

   Skolepsykologi

   ISSN 0333-0389.

   Volum 34.

   Hefte 5.

   s.55-56.

  • Fandrem, Hildegunn

   (1999)

   Handlingskompetanse.

  • Fandrem, Hildegunn

   (1996)

   The role of subjective identity in the intercultural contact situation.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Digital mobbing.

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Mobbing og religionsdidaktikk.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Integrering eller inkludering i norsk skole?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Integrering eller assimiliering i norsk skole?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Mobbing ut fra ulike motiver.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway