Hopp til hovedinnhold

Hildegunn Fandrem

Professor

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-361
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Fandrem, Hildegunn; Skeie, Geir

   (2022)

   Inkluderende elevmangfold i religions- og livssynsundervisningen. Hva gjør vi med identitetsbaserte krenkelser?. I: Hvordan arbeide med elevmangfold? Flerfaglige perspektiver på inkludering..

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-4018-0.

   s.220-246.

   DOI: 10.55669/oa100301

  • Caravita, Simona Carla Silvia; Finne, Johannes Nilsson; Fandrem, Hildegunn

   (2022)

   Two Dimensions of Moral Cognition as Correlates of Different Forms of Participation in Bullying.

   Frontiers in Psychology

   ISSN 1664-1078.

   Volum 12.

   DOI: 10.3389/fpsyg.2021.768503

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2022)

   Mangfold, inkludering og utdanning. Gode intensjoner og komplekse realiteter. I: Hvordan arbeide med elevmangfold? Flerfaglige perspektiver på inkludering..

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-4018-0.

   s.9-23.

   DOI: 10.55669/oa100301

  • Fandrem, Hildegunn; Tvedt, Maren Stabel; Virtanen, Tuomo Erkki; Bru, Lars Edvin

   (2021)

   Intentions to quit upper secondary education among first generation immigrants and native Norwegians: the role of loneliness and peer victimization.

   Social Psychology of Education

   ISSN 1381-2890.

   s.1-21.

   DOI: 10.1007/s11218-021-09614-1

  • Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Nergaard, Svein Erik; Tveitereid, Kirsti

   (2021)

   Inclusion of immigrant students in schools: the role of introductory classes and other segregated efforts.

   International Journal of Inclusive Education

   ISSN 1360-3116.

   s.1-17.

   DOI: 10.1080/13603116.2021.1950222

  • Hancock, Charlotte H. H. ; Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Upper Secondary Teachers’ Experiences Promoting Belonging and Engagement in Culturally Diverse Classrooms.

   Acta Didactica Norden (ADNO)

   ISSN 2535-8219.

   Volum 15.

   Hefte 2.

   DOI: 10.5617/ADNO.8381

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Caravita, Simona Carla Silvia; Stefanek, Elisabeth

   (2021)

   Migration and bullying. I: The Wiley Blackwell handbook of bullying : A comprehensive and international review of research and intervention : Volume 1.

   Wiley-Blackwell

   ISBN 9781118482728.

  • Fandrem, Hildegunn; Støen, Janne

   (2021)

   Immigrant and Non‑immigrant Parents’ Involvement in Bullying Cases.

   International Journal of Bullying Prevention

   ISSN 2523-3653.

   DOI: 10.1007/s42380-021-00106-6

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Fordommer, krenking og mobbing som problem i religionsundervisningen. I: Fordommer i skolen : Gruppekonstruksjoner utenforskap og inkludering.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215037400.

   s.229-255.

   DOI: 10.18261/9788215037417-2021-10

  • Fandrem, Hildegunn; Oppedal, Brit; Idsøe, Thormod

   (2020)

   Reactive and proactive aggression among immigrant and non-immigrant early adolescents in Norway: The relations to emotional and conduct problems.

   Adolescent Psychiatry

   ISSN 2210-6766.

   Volum 10.

   Hefte 3.

   s.219-230.

   DOI: 10.2174/2210676610666200327165927

  • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2020)

   Inclusion in multicultural classrooms in Norwegian schools : A resilience perspective. I: Contextualizing immigrant and refugee resilience : Cultural and acculturation perspectives.

   Springer Nature

   ISBN 9783030423025.

   s.205-225.

   DOI: 10.1007/978-3-030-42303-2_11

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2019)

   "All the Time, Every Day, 24/7": A Qualitative Perspective on Symptoms of Post-traumatic Stress in Long-Term Cases of Traditional and Cyber Victimizations in Norway and Ireland.

   International Journal of Bullying Prevention

   ISSN 2523-3653.

   DOI: 10.1007/s42380-019-00024-8

  • Jahnsen, Hanne; Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Digital mobbing : hva er det, og hva kan lærere gjøre for å forebygge og stoppe det?. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-62201-5.

   s.206-228.

  • Jahnsen, Hanne; Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Digital mobbing : hva er det, og hva kan lærere gjøre for å forebygge og stoppe det?. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-56723-1.

   s.187-210.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Barnehagen og skolen som viktige inkluderingsarenaer for nyankomne flyktningebarn. I: Vente, håpe, leve. Familier på flukt møter norsk hverdagsliv.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-03147-7.

   s.112-130.

  • Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Sosiale medier, digital mobbing og konsekvenser i skolen. I: Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245032857.

   s.147-167.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; O'Higgins Norman, James; Roland, Erling Georg

   (2019)

   Teacher authority in long-lasting cases of bullying: A Qualitative study from Norway and Ireland.

   International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH)

   ISSN 1661-7827.

   Volum 16.

   Hefte 7.

   DOI: 10.3390/ijerph16071163

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   "Vi ble noen masekopper - vi ble ikke trodd" : foreldres rolle i mobbesaker. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245022155.

   s.117-137.

  • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   "Mye å holde orden på" : er skoleeier sitt ansvar bevisst i arbeidet med forebygging, avdekking og håndtering av mobbing?. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245022155.

   s.49-70.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Mobbing i et systemperspektiv. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245022155.

   s.11-30.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Forstå og gjøre seg forstått : omsorg og tilrettelegging for barn med innvandrerbakgrunn. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-2387-9.

   s.259-286.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg; Roland, Pål

   (2018)

   Det krevende arbeidet med mobbesaker : innsats og samarbeid på mange nivåer. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245022155.

   s.213-232.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2016)

   Emotional Problems in Traditional and Cyber Victimization.

   Journal of School Violence

   ISSN 1538-8220.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   s.114-131.

   DOI: 10.1080/15388220.2014.996718

  • Fandrem, Hildegunn; Johannessen, Øystein Lund; Haus, Sigrud

   (2015)

   Dette er Sevgi, hun er tyrkisk, eller...?. I: Når verden banker på. Nye utfordringer for profesjonsutøvelse.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245017403.

   s.135-156.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Friendship during adolescence and Cultural variations. I: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition).

   Elsevier

   ISBN 9780080970868.

   s.432-441.

   DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.23192-9

  • Vestad, Lene; Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Selvregulering, språk og relasjon til pedagogen hos minoritetsspråklige og majoritetsspråklige førskolebarn.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 80.

   Hefte 1.

   s.45-56.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Forstå og gjøre seg forstått: Omsorg og tilrettelegging for barn med innvandrerbakgrunn. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-321-0160-3.

   s.269-293.

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Jonsdottir, Kolbrun Asta

   (2014)

   Peer groups and victimisation among native and immigrant adolescents inNorway. I: Emotional and Behavioural Difficulties Associated with Bullying and Cyberbullying.

   Routledge

   ISBN 978-0-415-63498-4.

   s.48-60.

   DOI: 10.1080/13632752.2012.704308

  • O'Moore, Mona; Cross, Donna; Valemaki, Maritta; Almeida, Ana; Berne, Sofia; Deboutte, Gie; Fandrem, Hildegunn; Olenik-Shemesh, Dorit; Heiman, Tali; Kurki, Marjo; Fulop, Marta; Sygkollitou, Efi; Stald, Gitte

   (2013)

   Guidelines to prevent cyberbullying: A cross-national review. I: Cyberbullying through the new media: Findings from an International Network.

   Psychology Press

   ISBN 978-1-84872-253-8.

   s.136-161.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Oliver - en utålmodig rebell, eller?. I: Barn i utfordringer. Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1242-2.

   s.55-66.

  • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Spiel, Christiane

   (2012)

   The need for peer acceptance and affiliation as underlying motive for aggressive behaviour and bullying others among immigrant youth living in Austria and Norway.

   Anales de Psicología

   ISSN 0212-9728.

   Volum 28.

   Hefte 3.

   s.695-704.

   DOI: 10.6018/analesps.28.3.155991

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Jonsdottir, Kolbrun Asta

   (2012)

   Peer groups and victimization among native and immigrant adolescents in Norway.

   Emotional and Behavioural Difficulties

   ISSN 1363-2752.

   Volum 17.

   Hefte 3-4.

   s.273-285.

   DOI: 10.1080/13632752.2012.704308

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Methodological challenges in an immigrant study in Norway. I: Migrations: Interdisciplinary Perspectives.

   Springer

   ISBN 978-3-7091-0949-6.

   s.67-77.

   DOI: 10.1007/978-3-7091-0950-2_6

  • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Stefanek, Elisabeth; Spiel, Christiane

   (2012)

   The goal to be accepted by friends as underlying function of overt aggressive behaviour in immigrant adolescents.

   Scandinavian Journal of Psychology

   ISSN 0036-5564.

   Volum 53.

   Hefte 1.

   s.80-88.

   DOI: 10.1111/j.1467-9450.2011.00910.x

  • Stefanek, Elisabeth; Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Spiel, Christiane

   (2012)

   Depressive symptoms in native and immigrant adolescents: the role of critical life events and daily hassles.

   Anxiety, Stress, & Coping

   ISSN 1061-5806.

   Volum 25.

   Hefte 2.

   s.201-217.

   DOI: 10.1080/10615806.2011.605879

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine

   (2011)

   De utfordrende barna - et systemrettet prosjekt med fokus på tidlig innsats. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01850-8.

   s.125-146.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Mangfold og mestring i barnehage og skole : migrasjon som risikofaktor og ressurs.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   ISBN 978-82-7634-863-7.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Sosiale og emosjonelle utfordringer som følge av migrasjon. I: Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01777-8.

   s.74-96.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   The relation between aggression and bullying. I: The 12th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence.

   ISBN 9788875875855.

   s.7-14.

  • Fandrem, Hildegunn; Ertesvåg, Sigrun K.; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2010)

   Bullying and affiliation: A study of peer groups in native and immigrant adolescents in Norway.

   European Journal of Developmental Psychology

   ISSN 1740-5629.

   Volum 7.

   Hefte 4.

   s.401-418.

   DOI: 10.1080/17405620802335075

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Mental health among native and immigrant adolescents in Norway: the role of gender, age and urbanization. I: Advances in Psychology Research.

   Nova Science Publishers

   ISBN 9781617280016.

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2009)

   Bullying and Victimization Among Native and Immigrant Adolescents in Norway The Role of Proactive and Reactive Aggressiveness.

   Journal of Early Adolescence

   ISSN 0272-4316.

   Volum 29.

   Hefte 6.

   s.898-923.

   DOI: 10.1177/0272431609332935

  • Fandrem, Hildegunn; Sam, David Lackland; Roland, Erling

   (2009)

   Depressive Symptoms Among Native and Immigrant Adolescents in Norway: The Role of Gender and Urbanization.

   Social Indicators Research

   ISSN 0303-8300.

   Volum 92.

   Hefte 1.

   s.91-109.

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Størksen, Ingunn; Løge, Inger Kristine

   (2007)

   Erfaringer fra "De utfordrende barna" "Never too early..." (Loeber & Farrington, 1999).

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 72.

   Hefte 4.

   s.20-27.

  • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn

   (2002)

   Systemrettet arbeid i Samtak. I: Utviklingsarbeid i skole og PPT.

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling

   (2002)

   En plage opptrer sjelden alene. I: Årsmelding 2001, Statlig spesialpedagogisk støttesystem.

   s.27-28.

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling

   (2002)

   Strategier for lokalt utviklingsarbeid i Samtak. I: Systemarbeid - Et Samtak-eksempel.

   s.12-24.

  • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn

   (1999)

   Systemrettet arbeid i Samtak. I: http://samtak.nls.no.

   s.1-11.

 • Bøker og kapitler
  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2022)

   Hvordan arbeide med elevmangfold? Flerfaglige perspektiver på inkludering..

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-4018-0.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Mangfold og mestring i barnehage og skole: migrasjon som risikofaktor og ressurs.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202673963.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245022155.

  • Tveitereid, Kirsti; Vestad, Lene; Sævik, Stine; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Flyktningkompetent barnehage.

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon

   ISBN 9788283720198.

  • Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn; Sævik, Stine

   (2017)

   Flyktningkompetent skole.

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon

   ISBN 9788283720051.

  • Fandrem, Hildegunn; Fuglestad, Otto Lauritz; Løge, Inger Kristine

   (2013)

   Et blikk framover. I: Barn i utfordringer. Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1242-2.

   s.151-168.

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Pål

   (2013)

   De utfordrende barna - handlingskompetent tidlig innsats og systemperspektivet. I: Barn i utfordringer. Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1242-2.

   s.19-29.

  • Vestad, Lene; Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Forutsetninger for læring i førskolealder : Selvregulering, språk og relasjon til pedagogen hos majoritetsspråklige og minoritetsspråklige førskolebarn.

  • Fandrem, Hildegunn; Fuglestad, Otto L.

   (2013)

   Barn i utfordringer. Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1242-2.

  • Välimäki, Maritta; Almeida, Anna; Cross, Donna J.; O'Moore, Mona; Berne, Sofia; Deboutte, Gie; Heiman, Tali; Olenik-Shemesh, Dorit; Fulop, Marta; Fandrem, Hildegunn; Stald, Gitte; Kurki, Marjo; Sygkollitou, Efi

   (2012)

   Guidelines for preventing cyber-bullying in the school environment: a review and recommendations.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Dei utfordrande barna. Sluttrapport fra prosjektets 3. prosjektperiode 2010-2012.

  • Westergård, Elsa; Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Samarbeid mellom hjem og skole.

   ISBN 978-82-7578-048-3.

  • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn; Godtfredsen, Marianne

   (2011)

   Jeg låner deg mitt øre.

   ISBN 978-82-93166-20-7.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Social and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds. A study of depressive symptoms and bullying.

   ISBN 9788276443738.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2000)

   Godt skolemiljø. Et samarbeidsprosjekt mellom Lunner kommune og Senter for atferdsforskning.

   ISBN 8275780071.

  • Fandrem, Hildegunn

   (1996)

   Møte mellom kulturer. Kommunikasjon i et ferdighetsperspektiv.

 • Formidling
  • Fandrem, Hildegunn

   (2022)

   NRK1 nyheter: Skoler over hele landet forbereder seg nå på å ta imot ukrainske skoleelever .

  • Fandrem, Hildegunn

   (2022)

   Hvorfor må barnehager og skoler vite noe om flyktningbarna - og hva må de vite?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2022)

   Arbeidet med traumatiserte flyktningbarn i barnehagen og skolen.

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn

   (2022)

   Mellomrom og blinde flekker i Forskningsrådets porteføljeplaner.

   Khrono.no

   ISSN 1894-8995.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2022)

   Slik bør skoleansatte ta imot unge flyktninger.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2022)

   Jeg føler vi må gjemme oss her.

  • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti

   (2022)

   En flyktningkompetent skole.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 2.

   s.18-22.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2022)

   Russere i Norge.

  • Cavallini, Maria Clara; Caravita, Simona Carla Silvia; Fandrem, Hildegunn

   (2022)

   Feasibility of an online group intervention to support parents in mediating their children's Internet use.

  • Fandrem, Hildegunn; Skeie, Geir

   (2022)

   Mangfold i skolen.

  • Baraldsnes, Dziuginta; Caravita, Simona Carla Silvia; Fandrem, Hildegunn

   (2022)

   The Role of Teacher Perception of School Climate on Teacher Intervention into Bullying.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2022)

   Hvor inkluderende er egentlig innføringsklasser og lignende språktiltak for nyankomne elever?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Nettmobbing øker mest blant yngste.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Kritisk om å lære Livsmestring.

   Fonteneforskning

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Nedgang i innrapporterte mobbesaker til statsforvalterne .

  • Caravita, Simona Carla Silvia; Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Moral Cognitions and Teachers’ Professional Ethos as Key Risk Factors for Bullying.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Tilhørighet er viktigere for ungdom med innvandrerbakgrunn enn for andre.

  • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Caravita, Simona Carla Silvia; Stefanek, Elisabeth

   (2021)

   School Bullying Related to Migration (Keynote).

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Developing Social Relationships at School in the Context of Migration (Panel Presentation/Discussion).

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Flere unge blir mobbet på nett.

  • Finne, Johannes Nilsson; Caravita, Simona Carla Silvia; Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Types of Moral Cognition as Correlates of the Involvement in Bullying.

  • Fandrem, Hildegunn; Johannessen, Øystein Lund; Støen, Janne

   (2021)

   Inclusion of Newly Arrived Migrant Students in Norwegian Schools: An Investigation of Different Introductory Models  .

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Negativ sosial kontroll i voksenopplæringen.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Elev-elev-relasjoner.

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Life skills in Norwegian Education Policy and Practice: A critical assessment of recent curriculum development.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Klasseledelse med fokus på arbeid med relasjoner knyttet til tema i fag og minoritetselever .

  • Fandrem, Hildegunn; Skeie, Geir

   (2021)

   Lære om, lære gjennom eller lære for å mestre livet? Noen dilemmaer knyttet til livsmestring som tverrfaglig tema i skolen.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2021)

   Downwards Bullying Transmission.

  • Støen, Janne; Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Hvem er de sårbare barna?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar

   (2020)

   Thematic Section Guest Editorial: 24th Workshop on Aggression: International Perspectives on Bullying, Segregation, and Inclusion.

   International Journal of Developmental Science

   ISSN 2192-001X.

   Volum 14.

   s.43-47.

   DOI: 10.3233/DEV-200305

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Utfordringer og muligheter i arbeidet med ungdom og voksne med innvandrerbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Mobber digitalt.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Inclusion in multicultural classrooms: Acculturation, resilience and resource perspectives.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Mangfold og mestring – innvandrerbakgrunn som risikofaktor og ressurs i psykososialt arbeid med barn og unge .

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   TRIBES - Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School level .

  • Fandrem, Hildegunn; Skeie, Geir

   (2020)

   Bullying and didactics: A discussion about the role of prejudice for learning environment in general and religious education in particular.

  • Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Ikke ta fra dem mobilen på skolen!.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Mangfold og inkludering i skolen som arena.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Problemløsningssamtalen – prinsipper, gjennomføring og utfordringer .

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Opplæringsloven kapittel 9A (ledelse av paneldebatt om temaet).

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Inkludering av minoritetsspråklige elever i videregående skole – del 1.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Inkludering av minoritetsspråklige elever i videregående skole – del 2.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Digital mobbing og nettvett - foreldres viktige rolle.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   A systemic approach towards the work with bullying cases –law/policy and parents as important systems.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Bullying and learning environment among pupils - national strategies and programs in Norway.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Mangfold og mestring – innvandrerbakgrunn som risikofaktor og ressurs i psykososialt arbeid med barn og unge.

  • Sjursø, Ida Risanger; Roland, Erling Georg; Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   A Qualitative Perspective on Symptoms of Post-traumatic Stress in Long-term Cases of Traditional and Cyber Victimizations in Norway and Ireland.

  • Stefanek, Elisabeth; Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Caravita, Simona C.S.

   (2019)

   How school bullying is related to migration. Findings from a systematic review.

  • Hancock, Charlotte H. H. ; Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Teachers experiences with promoting school belonging in culturally diverse upper secondary classrooms.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   How to tackle bullying and promote a safe and good school environment.

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   "Safe space" - is that the same as a good learning environment?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Digital mobbing - hva er det og hva kan skolen gjøre for å forebygge og stoppe det?.

  • Fandrem, Hildegunn; Støen, Janne

   (2019)

   Parent's involvement in bullying cases - the role of minority background.

  • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Caravita, Simona C.S.

   (2019)

   Approaches to address bullying related to migration: findings from a literature review.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Kulturmøter som utfordring og ressurs- med fokus på mobbing/trakassering som utfordring.

  • Fandrem, Hildegunn; Tvedt, Maren Stabel; Virtanen, Tuomo Erkki; Bru, Lars Edvin

   (2018)

   Intentions to quit among natives and immigrants in upper secondary school: The role of peer relation.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Inkludering og undervisning av flyktninger.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Alltid nyheter - om digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Hvordan legge til rette for livsmestring blant elever med innvandrerbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Flyktningers psykososiale utfordringer i møte med et nytt land.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Mobbing og andre krenkelser.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Flyktningekompetent barnehage.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Stemmer i mobbesaker.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Mangfold og mestring - innvandrerbakgrunn som risiko og ressurs i psykososialt arbeid med barn og unge.

  • Gusfre, Kari Stamland; Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Teacher bullying - a literature review.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Victim’s perceived social support from teachers in long lasting cases of traditional and cyberbullying in Norway and Ireland. .

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Digital mobbing - hva vet vi og hva gjør vi?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Nettmobbing/digital mobbing - hva er det og hvordan forhindre det?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   Digital mobbing og nettvett.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Kollektiv kamp mot nettmobbing.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Forebygging av traumer i barnehagen.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Barn og unges ulike strategier i møtet med det nye samfunnet. Hva bør lærere og andre gjøre for at de nyankomne elevene skal oppleve seg inkludert?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Hvordan styrke innsatsen i barnehager og skoler for å bedre inkludering og hindre utenforskap?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Bullying among children and youth. National strategies and programs in Norway.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Klasseledelse og god start i arbeidet med mobbing.

  • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   School owners’ responsibilities, tasks and actions regarding work with bullying cases.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Akkulturasjonsprosesser. Hva innebærer det av utfordringer?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Hvordan oppføre seg på nett og hvorfor?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Digital mobbing - hva kan foreldre gjøre?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Psykososialt arbeid med barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Digital mobbing i videregående skole.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Digital mobbing i ungdomskolen.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Digital mobbing, hvordan skjer det, hvorfor og hvordan unngå det?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Nettvett og nettmobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Nettvett og nettmobbing med fokus på foreldres rolle.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Digital mobbing og foreldres rolle.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Psykososialt tilpasning blant barn og unge med innvandrerbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Jenter mobber mer på nett enn ansikt til ansikt.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Hvordan ser vi at et barn er traumatisert?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Forskere informerer om flyktningebarns traumer.

  • Fandrem, Hildegunn; Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2017)

   Teacher's role in immigrant pupil's experiences of belonging in Norwegian schools.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Er det greit å bruke begrepet fremmedkulturell?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Barn og unge med innvandrerbakgrunn. Hvordan forstå hvem de er og viktige prinsipper for arbeid.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Mobbing og vennerelasjoner blant barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Psykososialt arbeid med barn og unge med minoritetsbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   A systemic approach towards the work with bullying cases. Focusing especially on law/policy and parents as important systems.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Barn og unge med migrasjonsbakgrunn. Hvordan forstå hvilken situasjon de er i og prinsipper for arbeid.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Voices in Bullying cases. A sosioecological approach towards the work with bullying..

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Mangfold og mestring: Migrasjon som risikofaktor og ressurs (2).

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Identitetsbasert mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Sju tegn på nettmobbing.

  • Fandrem, Hildegunn; Larsen, Kjersti Botnan

   (2016)

   Handlingssløyfa: Avdekking, håndtering og oppfølging av digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Hvordan stoppe nettmobbing?.

  • Liu, Dian; Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Bullying, victimization and anti-isolation among rural undergraduates in Chinese elite universities.

  • Fandrem, Hildegunn; Støen, Janne

   (2016)

   Minority parents involvement in bullying cases.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Digital mobbing - foreldres rolle.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Barn i akkulturasjonsprosesser - konsekvenser for pedagogen.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Tilhørighet og læring for minoritetsspråklige elever og viktige prinsipper for arbeidet i skolen.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Psykologisk og sosiokulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn – hvordan fremme mestring og tilhørighet for disse elevene?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Flyktningebarn og ungdom - hvem er de?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Bullying and psychosocial problems among children and youth: Programs and national strategies in Norway.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Psykososial tilpasning blant barn og unge med innvandrerbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Interseksjonalitet og akkulturasjon.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Kva veit vi om digital mobbing?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Mobbing blant barn og unge.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Mobbing og vennerelasjoner blant elever med innvandrerbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Psykososialt arbeid med barn og unge med innvandrerbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Jeg tror Selma blir mobbet digitalt!.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Immigrant pupils, bullying and affiliation.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Avdekking, stopping og forebygging av mobbing.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   C from Norwegian research.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Derfor er skolen og barnehagen viktige arenaer for innvandrere.

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Flerkulturell pedagogikk.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Digital mobbing - PPT's rolle.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Minoritetsspråklige elever.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Mobbing og digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Mangfold og mestring: Migrasjon som risikofaktor og ressurs (1).

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Hvordan legge til rette for at også de flerspråklige elevene føler seg sett og verdsatt.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Elever med innvandrerbakgrunn- hvordan forstå dem og prinsipper for lærerens arbeid.

  • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Barn og unge med flyktningbakgrunn. 4 artikler til Læringsmiljøsenterets nettsider..

   Læringsmiljøbloggen

  • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Barn med flyktningbakgrunn.Praktiske metoder..

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Barn med Flyktningbakgrunn. Forberedelse i fellesskap .

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti

   (2016)

   Barn med flyktningbakgrunn. Hvorfor må barnehager og skoler vite noe om flyktninger?.

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Barn med flyktningbakgrunn.Traumer og posttraumatisk stressyndrom..

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Psykososialt arbeid blant barn og unge med innvandrerbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Umulig å være på alle arenaer.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   "Anderledeshet" gjør en mer utsatt.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Mobbing - forebygge, avdekke og håndtere - med særlig vekt på digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn; Larsen, Kjersti Botnan

   (2016)

   Elevens rett til et godt skolemiljø.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   De skrev at jeg var stygg og ikke fortjente å leve.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Noen mobber andre. Hvorfor? Her er mobbernes historier.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   Tilhørighet og læring for minoritetsspråklige elever og prinsipper for lærerens arbeid.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing. I: Mobbefritt læringsmiljø. Temaheftet fra Læringsmiljøsenteret om skoleutvikling og arbeid mot mobbing - med erfaringer fra Læringsmiljøprosjektet.

   Universitetet i Stavanger

   s.18-19.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Immigrants in Norway - policy, attitudes and adaptation.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Hvorfor mobber Onur?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Barn i utfordringer. Implementering av endringsprosesser og systemrettede tiltak.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing - hva er det og hvordan forebygge?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   "Jeg tror Selma blir mobbet digital!" - hva er digital mobbing og hva kan læreren gjøre for å forebygge..

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Utfordringer som minoritetsspråklige elever møter i skolen.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Nettmobbing kan gi angst.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Mobbing - avdekking,stopping og forebygging.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing - hva er det og hva kan læreren gjøre?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing.

  • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Psychosicial adaptation in the context of migration.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Barn og elever i akkulturasjonsprosesser: Konsekvenser for læreren/pedagogen.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Sevgi.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing - hva er det og hva kan foreldre gjøre?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Mobbing - identifisering og avdekking.

  • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Parents' role in bullying cases.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Hvor mange liv må gå tapt?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Behaviour problems among children and youth - programs and strategies in Norway.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Jeg tror Selma blir mobbet digitalt!.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing - hva er det og hvordan kan det forebygges og stoppes.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   12 av 13 skoler har nesten fjernet mobbingen gjennom Læringsmiljøprosjektet.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Preventing and tackling school bullying with Restorative Practices.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Mobbing skal avdekkes og stoppes.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Klasseledelse og God start.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Mobbing - hva virker?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og implikasjoner for psykososial praksis.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Organisasjonslæring og systemretta arbeid.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Migrasjon som risikofaktor og ressurs 1.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Hva bør gjøres for å forebygge og håndtere digital mobbing av barn og ungdom - hva sier forskning?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Digital mobbing - hva er det og retningslinjer for å forebygge og håndtere.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Forebygging av digital mobbing gjennom arbeid med jevnaldrende.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Mobbing og digital mobbing - definisjoner, konsekvenser og retningslinjer for å forebygge og håndtere.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2014)

   Possible emotional consequenses for traditional and cyber victimization.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Migrasjon som risikofaktor og ressurs 2.

  • Fandrem, Hildegunn; Yanagida, Takuya; Strohmeier, Dagmar

   (2014)

   Bullying groups and their victims in ethnically diverse classes: The role of ethnicity and popularity.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Barn i Utfordringer - et praksisretta prosjekt.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Barn i utfordringer. Systemtiltak og tidlig innsats i pedagogisk arbeid.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Mobbing - hva er det, og hvordan forebygge og intervenere?.

  • Vestad, Lene; Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Forutsetninger for læring i førskolealder. Selvregulering, språk og relasjon til pedagog hos minoritetsspråklige og majoritetsspråklige førskolebarn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2014)

   Digital mobbing - hva er det og hvordan kan det forebygges?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Flyktningers møte med en ny kultur.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Ny i Norge. Sosiale og psykologiske utfordringer i møte med en ny kultur.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Samarbeid med minoritetspråklige foreldre.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Fokus på forebygging av digital mobbing i Europa – jevnaldrenes betydning.

   Respektnettet

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Mobbing med fokus på digital mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Mobbing - forståelse, avdekking og tiltak.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   De utfordrende barna eller barn i utfordringer?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Sosiale og emosjonelle vansker i et migrasjonsperspektiv.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Understanding the associations between ethnic discrimination, acculturation, psychological health and school adjustment among immigrant youth.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2012)

   Traditional versus cyber - vitimization and emotional problems.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Innvnadrerungdom blir mer mobbet enn norsk ungdom.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Psykologiske og sosiale utfordringer i møte med en ny kultur.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Mobbing blant innvandrere.

   Respektnettet

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Innvandrere blir mobbet mer.

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Jonsdottir, Kolbrun Asta

   (2012)

   Victimization, depressive symptoms and peer groups in multicultural schools in Norway.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Hva påvirker flyktningers tilpasning?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Innvandrere og mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Acculturation and adaptation of immigrant youth.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Hvorfor mobber Onur? Utagerende minoritetsspråklige elever - forståelse og tiltak.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Hvorfor er Onur deprimert? Innagerende minoritetsspråklige elever - forståelse og tiltak.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Psykologiske og sosiale utfordringer i møte med en ny kultur.

  • Størksen, Ingunn; Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Ani Banani lokker fram svar.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Ungdommer med innvandrerbakgrunn og psykososiale utfordringer - forståelse og tiltak.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Barnehagens og skolens møte med mangfold - migrasjon som risikofaktor og ressurs.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Flerkulturell pedagogikk - migrasjon som risikofaltor og ressurs.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Bullying among immigrants: Tips for Prevention.

   Education.com

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Unge innvandrere mobbes mer.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Behaviour challenges with immigrant youth.

  • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn

   (2012)

   Bullying and Victimization as a Threat to Dignity: The Case of Immigrant Youth.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Utfordringer i forhold til migrasjon.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Mobbing og annen problematferd blant minoritetsbarn og ungdommer.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Barn og unge med minoritetsbakgrunn og implikasjoner for psykososial praksis.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Ser roten til mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Studium i hvordan du mestrer mangfold.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Arbeid med minoritetsbarn - migrasjon som risikofaktor og ressurs.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Systemperspektivet relatert til veilederrollen.

  • Fandrem, Hildegunn; Idsøe, Thormod; Oppedal, Brit

   (2011)

   Reactive and proactive Aggressiveness Among Immigrant and native Preadolescents: The relation to Emotional and Conduct problems.

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Jonsdottir, Kolbrun Asta

   (2011)

   Peer groups and victimization among native and immigrant adolescents in Norway.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Hvordan lage prosjektplan?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Innføring i en veiledningsmodell.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Migrasjon relatert til veilederrollen.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Immigrant children's adaptation before and after transition from an introduction institution to a local school.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Arbeid med minoritetsbarn i barnehagen med fokus på det psykososiale.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Psychological and sociocultiral adaptation in immigrant youth: The role of individual, school and family related factors.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Migrasjon og Mangfold som ressurs.

  • Størksen, Ingunn; Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Barn med minoritetsbakgrunn.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Barnehagens og skolens evne til å kompensere for sårbarhet som følge av kulturell ulikhet.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Kultur, identitet og tilpasning C.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Innvandrere og mobbing - hva sier nasjonal og internasjonal forksning?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Migrasjon som risikofaktor og ressurs.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Hjem-barnehage/skole samarbeid med fokus på minoritetsspråklige forledre.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Arbeid med minoritetsbarn i barnehagen - med fokus på det psykososiale.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Utfordringer og muligheter i samarbeid med minoritetsspråklie foreldre.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Kultur, identitet og tilpasning B.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Methodological Challenges in an Immigrant Study in Norway Peer Relations in Immigrant Adolescents: Methodological Challenges and Key Findings.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   Kultur, identitet og tilpasning A.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2010)

   The relation between aggression and bullying.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Møte mellom kulturer - med fokus på sosiale og emosjonelle utfordringer. Flerkulturelt arbeidsmiljø i hjemmebaserte tjenester.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Mobber for å høre til.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Psychological and social adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds. A study og depressive symptoms and bullying.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Innvandrerungdom, mobbing og tilhørighet.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Bullying and affiliation A study of peer groups in native and immigrant adolescents in Norway.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Innvandrerungdoms jevnalder-relasjoner.

  • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine

   (2009)

   Psykososiale vansker hos barn - hva forteller casebeskrivelsene i prosjektet "De utfordrende barna".

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 9.

   s.4-15.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Mobbing blant innvandrerungdom og samarbeid med minoritetsspråklige foreldre.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Innvandrere og mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Hvorfor mobber Jarek fra Polen og hvorfor mobber Eirik fra Norge?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Mobbing i innvandrermiljø.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Mobbing og tilhørighet.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Psychological and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds: A study of depressive symptoms in Norway.

   ?

  • Spiel, Christiane; Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Stefanek, Elisabeth

   (2009)

   Acceptance by friends as underlying function of aggressive behaviour in immigrant adolescents.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2009)

   Social Processes and Adaptation of Immigrant Youths in Europe Symposium Discussion.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Innvandrerungdom og gruppetilhørighet Resultater fra doktorgradsarbeidet: Psykologisk og sosiokulturell tilpasning hos innvandrerungdom. En studie av depressive symptomer og mobbing.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Hvorfor mobber Ramesh og hvorfor mobber Marius?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Kultur, majoritet, minoritet.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Urbane innvandrergutter sliter.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Sliter mest.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Mobbing og gruppetilhørighet på Hauketo skole Presentasjon basert på resultater fra undersøkelsen foretatt våren 2007.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Bullying and Peer Relationships in a Multicultural School in Norway.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Kvifor mobber Ramesh frå Tyrkia klassekameratane sine, og kvifor gjer Marius det?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Innvandrerungdommer, mobbing og vennerelasjoner Sosiale og emosjonelle vansker hos minoritetsspråklige elever, med fokus på relasjoner til medelever.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Babel.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Flerkulturell Tematikk.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Mobber for å få venner.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Norgesglasset.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Social and Emotional Problems and peer-Relations among Immigrant Adolescents in Norway.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Mobbar for å få høyre til.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Innvandrerguttermobber for tilhørighet.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   De minoritetsspråklige barna - en ekstra utfordring?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Mobber for å bli populær Innvandrergutter i Norge mobber for å få seg venner, viser ny forskning.

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2007)

   Immigrant Boys in Norway and Peer-Relations- Integration or Separation?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Innvandrerungdommer, mobbing og vennerelasjoner.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Systemfokus også på de små.

   ?

   Hefte 2.

  • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2007)

   Bullying and Victimization among Norwegian and Immigrant Adolescents in Norway: The role of Proactive and Reactive Aggressiveness.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Inkludering av minoritetsspråklige elever.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Mobbing, aggressivitet og vennskap blant innvandrerungdom.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2007)

   Mobber for å føle tilhørighet.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2006)

   Sosiale og emosjonelle vansker hos ungdom med flerkulturell tilhørighet.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2006)

   Prinsipper for arbeid blant minoriteter.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2006)

   Sosiale og emosjonelle vansker hos ungdom med flerkulturell tilhørighet.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2006)

   Kultur, majoritet, minoritet.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Kollegaveiledningsmodell som arbeidsredskap i prosjektet "Dei utfordrande barna".

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Prosjektledelse og arbeidet med prosjektplan i "Dei utfordrande barna".

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Norwegians and Minority Adolescents in Norway - Differences in Antisocial Behaviour.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Prinsipper i arbeid med minoritetsspråklige elever.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Antisosial atferd hos ungdom med flerkulturell tilhørighet.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Prinsipper for arbeid blant minoriteter.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2005)

   Bullying among Norwegians and minority adolecents in Norway: The role of culture.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2004)

   Depressive symptoms among Norwegians and minority adolescents in Norway: The role of culture.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2004)

   Identitet og etnisitet, majoritet/minoritet.

  • Roland, Erling; Fandrem, Hildegunn

   (2003)

   Sosiale og emosjonelle vansker hos unge i ungdomskole/videregående skole - Funderinger over hva som er særpreget ved dagens oppvekstvilkår.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2003)

   Nordnorsk atferdsforum - fra møteforum til e-konferanse.

  • Fandrem, Hildegunn; Veland, Jarmund

   (2003)

   Hva er det som gjør at noen barn klarer seg idag?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2002)

   Det flerkulturelle klasserommet.

  • Fandrem, Hildegunn; Lund, Øystein

   (2002)

   Atferdsforum - bruk av IKT i læring/samarbeid.

  • Bjørnsen, Gaute; Fandrem, Hildegunn; Midthassel, Unni Vere

   (2001)

   Skolenes ressursteam.

   Norsk Skoleblad

   ISSN 0029-2117.

   Hefte 5.

   s.23-23.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2001)

   Lokalt utviklingsarbeid med vekt på systemperspektivet og systemrettet arbeid.

  • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling

   (2000)

   Strategier for lokalt utviklingsarbeid i Samtak.

   ?

   Hefte 5.

   s.19-32.

  • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn

   (2000)

   Systemperspektivet i Samtak - hva betyr det for lærerens arbeid?.

   Norsk Skoleblad

   ISSN 0029-2117.

   Volum 21.

   s.32-33.

  • Fandrem, Hildegunn

   (1999)

   Handlingskompetanse.

  • Fandrem, Hildegunn; Veland, Jarmund

   (1999)

   SAMTAK.

   Skolepsykologi

   ISSN 0333-0389.

   Volum 34.

   Hefte 5.

   s.55-56.

  • Fandrem, Hildegunn

   (1996)

   The role of subjective identity in the intercultural contact situation.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Digital mobbing.

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Mobbing og religionsdidaktikk.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Integrering eller inkludering i norsk skole?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   Integrering eller assimiliering i norsk skole?.

  • Fandrem, Hildegunn

   (2008)

   Mobbing ut fra ulike motiver.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway