Hopp til hovedinnhold

Sigrun Karin Ertesvåg

Professor

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-354
Bio

Sigrun K. Ertesvåg is a Professor of Educational Psychology and Head of Research at Norwegian Center for Learning Environment and Behavioral Research in Education (The Learning Environment Center), at the University of Stavanger. She received her PhD from NTNU in 2002.

Ertesvåg does research on teacher-student interaction, implementation and process evaluation (IPE), and bullying.  She has been Principal Investigator in several large-scale research projects, funded among others, by the Norwegian Research Council. Current studies include investigation of the implementation process in large scale randomized controlled trials to examine why, or why not, and for whom, the interventions work. Moreover, studies of aspects of teacher-student interaction quality and its impact on student engagement and learning.

Ertesvåg is currently a member of The Research Council of Norway’s Portfolio Board for Education and Competence (2019-2023), an elected member of The Board of University of Stavanger (2019-2023), and a member of the Board of the IMTEC Foundation (2018-2021

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Komplekse klasseromsprosesser : et begrepsapparat for treffsikker beskrivelse av klasserommet

   Cappelen Damm Akademisk

   s.35-58.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2020)

   Frå teori til klasseromspraksis : ein arbeidsmodell for læraren

   Cappelen Damm Akademisk

   s.59-78.

  • Sølvik, Randi M.; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Leiarskap og interaksjonar i klasserommet : eit innleiande kapittel

   Cappelen Damm Akademisk

   s.13-34.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2020)

   Implementering af forbedringsprocesser i dagtilbud

   Dafolo

   Volum na.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Sammons, Pamela; Blossing, Ulf

   (2020)

   Integrating data in a complex mixed-methods classroom interaction study

   British Educational Research Journal (BERJ)

   ISSN 0141-1926.

   DOI: DOI: 10.1002/berj.3678

  • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2020)

   Implementation of physically active lessons: a 2-year follow-up

   Evaluation and Program Planning

   ISSN 0149-7189.

   Volum 83.

   DOI: 10.1016/j.evalprogplan.2020.101874

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Olweus programmet (OBPP) – et skoleomfattende program mot mobbing og antisosial atferd (2. Utg)

   Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

   ISSN 2464-2142.

   s.1-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Interaksjon mellom lærarar og elevar - nøkkelen til eit godt læringsmiljø

   Cappelen Damm Akademisk

   s.166-186.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Interaksjon mellom elevar og lærarar - nøkkelen til eit godt læringsmiljø

   Cappelen Damm Akademisk

   s.186-205.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2019)

   Students’ proactive aggressiveness, mental health problems and perceived classroom interaction

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   DOI: 10.1080/00313831.2019.1650822

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Exploring improvement in teachers' instrucional support: classifying and anazlying patterns of change in a national intitative on classroom management

   International Journal of Leadership in Education

   ISSN 1360-3124.

   s.1-25.

   DOI: 10.1080/13603124.2019.1613567

  • Virtanen, Tuomo Erkki; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Associations between observed patterns of classroom interactions and teacher wellbeing in lower secondary school

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 77.

   s.240-252.

   DOI: 10.1016/j.tate.2018.10.013

  • Lerang, Maren Stahl; Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2018)

   Perceived Classroom Interaction, Goal Orientation and Their Association With Social and Academic Learning Outcomes

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 63.

   Hefte 6.

   s.913-934.

   DOI: 10.1080/00313831.2018.1466358

  • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Implementering av endringsarbeid i barnehagen

   Gyldendal Akademisk

  • Solheim, Ksenia; Ertesvåg, Sigrun K.; Berg, Grete Dalhaug

   (2018)

   How teachers can improve their classroom interaction with students: New findings from teachers themselves

   Journal of educational change

   ISSN 1389-2843.

   DOI: 10.1007/s10833-018-9333-4

  • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers’ perceptions of their collective and individual learning regarding classroom interaction

   Educational Research

   ISSN 0013-1881.

   Volum 60.

   Hefte 4.

   s.459-477.

   DOI: 10.1080/00131881.2018.1533790

  • Westergård, Elsa; Ertesvåg, Sigrun K.; Rafaelsen, Frank

   (2018)

   A Preliminary Validity of the Classroom Assessment Scoring System in Norwegian Lower-Secondary Schools

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   s.1-19.

   DOI: 10.1080/00313831.2017.1415964

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Trajectories of students' perceived instructional support

   Social Psychology of Education

   ISSN 1381-2890.

   DOI: 10.1007/s11218-018-9474-6

  • Chalamandaris, Alexandros-Georgios; Wilmet-Dramaix, Michele; Robert, Annie; Ertesvåg, Sigrun K.; Eslea, Mike; Senterre, Christelle; Piette, Danielle

   (2017)

   Project SET Bullying: Exploring the Relationship between the Effectiveness of School-Based Anti-Bullying Interventions and Time

   Children and Youth Services Review

   ISSN 0190-7409.

   Volum 83.

   s.146-158.

   DOI: 10.1016/j.childyouth.2017.08.018

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa

   (2017)

   Observert klasseromsinteraksjon som grunnlag for profesjonell utvikling.

   Psykologi i kommunen (PIK)

   ISSN 1892-3364.

   Volum 52.

   Hefte 6.

   s.49-69.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Andre tiltak for barnehage og skule

   Gyldendal Akademisk

   s.161-175.

  • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John

   (2016)

   Intervensjon og evidens; forståelse og utfordringer

   Gyldendal Akademisk

  • Chalamandaris, Alexandros‑Georgios; Wilmet‑Dramaix, Michèle; Eslea, Mike; Ertesvåg, Sigrun K.; Piette, Danielle

   (2016)

   SET‑bullying: presentation of a collaborative project and discussion of its internal and external validity

   BMC Research Notes

   ISSN 1756-0500.

   Volum 9.

   Hefte 211.

   DOI: 10.1186/s13104-016-2014-6

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2016)

   Respekt – eit skuleomfattande tiltak for å redusere problemåtferd og styrke læringsmiljøet

   Gyldendal Akademisk

   s.81-101.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Kjøbli, John

   (2016)

   Implementering: Bindeleddet mellom forskning og praksis

   Gyldendal Akademisk

   s.48-64.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Students who bully and their perceptions of teacher support and monitoring

   British Educational Research Journal (BERJ)

   ISSN 0141-1926.

   Volum 42.

   Hefte 5.

   s.826-850.

   DOI: 10.1002/berj.3240

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Tiltak i barnehage og skule – val av effektive tiltak sit langt inne

   Gyldendal Akademisk

   s.18-33.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John

   (2016)

   Innleiing

   Gyldendal Akademisk

   s.11-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2015)

   Professional cultures and rates of bullying

   School Effectiveness and School Improvement

   ISSN 0924-3453.

   Volum 26.

   Hefte 2.

   s.195-214.

   DOI: 10.1080/09243453.2014.944547

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   School factors associated with school refusal- and truancy-related reasons for school non-attendance

   Social Psychology of Education

   ISSN 1381-2890.

   Volum 18.

   Hefte 2.

   s.221-240.

   DOI: 10.1007/s11218-015-9293-y

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Assessing reasons for school non-attendance

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 59.

   Hefte 3.

   s.316-336.

   DOI: 10.1080/00313831.2014.904424

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Praksis basert på forskning - ein utopi?

   Universitetsforlaget

   s.40-58.

  • Furenes, May Irene; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Ledelse, samarbeid og elevstøtte i skolen

   Universitetsforlaget

   s.119-135.

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Parental perspectives of the role of school factors in school refusal

   Emotional and Behavioural Difficulties

   ISSN 1363-2752.

   Volum 19.

   Hefte 2.

   s.131-153.

   DOI: 10.1080/13632752.2013.816199

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Profesjonelle kulturar og uro i skulen

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 98.

   Hefte 3.

   s.165-177.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Teachers’ collaborative activity in school-wide interventions

   Social Psychology of Education

   ISSN 1381-2890.

   Volum 17.

   Hefte 4.

   s.565-588.

   DOI: 10.1007/s11218-014-9262-x

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Improving anti-bullying initiatives: The role of an expanded research agenda

   Journal of educational change

   ISSN 1389-2843.

   Volum 15.

   Hefte 3.

   s.349-370.

   DOI: 10.1007/s10833-014-9232-2

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Klasseledelse - teoretiske perspektiv

   Cappelen Damm Akademisk

   s.321-338.

  • Oterkiil, Tonje Constance; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Development of a measurement for transformational and transactional leadership in schools taking on a school-based intervention

   Educational Management Administration & Leadership

   ISSN 1741-1432.

   Volum 42.

   Hefte 4.

   s.5-27.

   DOI: 10.1177/1741143214523011

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Kartlegging og utvikling av læreres klasseledelse

   Cappelen Damm Akademisk

   s.339-354.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2013)

   Ledelse av endringsarbeid i barnehagen

   Gyldendal Akademisk

  • Oterkiil, Tonje Constance; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Schools' readiness and capacity to improve matter

   Education Inquiry

   ISSN 2000-4508.

   Volum 3.

   Hefte 1.

   s.71-92.

   DOI: 10.3402/edui.v3i1.22014

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Leiing av endringsarbeid i skulen

   Gyldendal Akademisk

  • Blossing, Ulf; Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   An individual learning belief and its impact on schools’ improvement work– An individual versus a social learning perspective

   Education Inquiry

   ISSN 2000-4508.

   Volum 2.

   Hefte 1.

   s.151-173.

   DOI: 10.3402/edui.v2i1.21970

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2011)

   Leiing i skuleomfattande tiltak

   Universitetsforlaget

   s.147-168.

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid

   Universitetsforlaget

   s.11-17.

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Sårbare barn i barnehage og skole

   Universitetsforlaget

   s.11-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2011)

   Evaluering som støtte i skolens innovasjonsarbeid : en illustrasjon

   Universitetsforlaget

   s.88-106.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Measuring authoritative teaching

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 27.

   Hefte 1.

   s.51-61.

   DOI: 10.1016/j.tate.2010.07.002

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein; Veland, Jarmund

   (2010)

   The Challenge of Continuation: Schools' continuation of the Respect programme

   Journal of educational change

   ISSN 1389-2843.

   Volum 11.

   Hefte 4.

   s.323-344.

   DOI: 10.1007/s10833-009-9118-x

  • Fandrem, Hildegunn; Ertesvåg, Sigrun K.; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2010)

   Bullying and affiliation: A study of peer groups in native and immigrant adolescents in Norway

   European Journal of Developmental Psychology

   ISSN 1740-5629.

   Volum 7.

   Hefte 4.

   s.401-418.

   DOI: 10.1080/17405620802335075

  • Antonsen, Turi; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Godt læringsmiljø og bedre læring gjennom implementering av skoleomfattende tiltak?

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 75.

   Hefte 3.

   s.31-44.

  • Lund, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling

   (2010)

   Listening to shy voices: Shy adolscents' Experiences with being bullied at school

   Journal of Child and Adolescent Trauma

   ISSN 1936-1521.

   Volum 3.

   Hefte 3.

   s.205-223.

  • Midthassel, Unni Vere; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Utfordringer ved implementering av skoleomfattende endringsarbeid erfaringer fra seks skolers gjennomføring av Zero-programmet

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 74.

   Hefte 1.

   s.4-11.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Classroom leadership: the effect of a school development programme

   Educational Psychology

   ISSN 0144-3410.

   Volum 29.

   Hefte 5.

   s.515-539.

   DOI: 10.1080/01443410903122194

  • Midthassel, Unni Vere; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Schools implementing Zero: The process of implementing an anti-bullying program in six Norwegian compulsory schools

   Journal of educational change

   ISSN 1389-2843.

   Volum 9.

   Hefte 2.

   s.153-172.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Prevention and Reduction of Behavioural Problems in School: An evaluation of the Respect Program

   Educational Psychology

   ISSN 0144-3410.

   Volum 27.

   Hefte 6.

   s.713-736.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2007)

   Den vanskelege vidareføringa

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 72.

   Hefte 1.

   s.42-45.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Bø, Inge

   (2006)

   Gjennsyn med Urie Bronfenbrenner etter hans "arbeidsdag" på 60 år

   Nordisk Pedagogik

   ISSN 0901-8050.

   Volum 26.

   Hefte 3.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2003)

   Sosial status og sosialt nettverk i ei klasse med ein elev med multihandikap

   Nordisk tidsskrift for SPESIALPEDAGOGIKK

   ISSN 0040-8050.

   Hefte 2.

   s.53-65.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2003)

   Trening av sosial kompetanse hjå skuleelevar: Tiltak for alle elevar eller elevar med mangel på slik kompetanse

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 87.

   Hefte 05.jun.

   s.282-296.

 • Bøker og kapitler
  • Sølvik, Randi M.; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis

   Cappelen Damm Akademisk

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Leiarskap i klasseromet ein nøkkel til likeverdig opplæring

   s.127-150.

  • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar

   (2017)

   Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge

   Gyldendal Akademisk

  • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John

   (2017)

   Introduksjon

   Gyldendal Akademisk

   s.11-20.

  • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John

   (2017)

   Den krevende foreldrerollen

   Gyldendal Akademisk

  • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar

   (2017)

   Introduksjon

   Gyldendal Akademisk

   s.11-19.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John

   (2016)

   Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule

   Gyldendal Akademisk

  • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John

   (2016)

   Risiko, intervensjon og evidens

   Gyldendal Akademisk

  • Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø Notat skrevet på bestilling fra Djupedals-utvalget

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge

   Universitetsforlaget

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø

   Universitetsforlaget

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein Bjørn

   (2011)

   Implementering av skuleomfattande arbeid

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein

   (2010)

   Implementering av skuleomfattande tiltak

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Rapport til Utdanningsetaten i Oslo - ConnectOSLO- resultat fra elevundersøkelsen 2009

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Respekt - rettleiing til tolking av resultat frå elevundersøkinga

  • Nordahl, Thomas; Tveit, Arne; Ertesvåg, Sigrun K.; Ertesvåg, Sigrun K.; Nergaard, Svein; Gustavsen, Ann Margareth; Gustavsen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin

   (2009)

   Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hognestad skule 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne skule 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Smiodden skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.; Veland, Jarmund; Roland, Erling

   (2007)

   Rapport til Utdanningsetaten i OSLO (UDE) ConnectOSLO 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Undheim skule 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Rosseland skule 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Høyland skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ila skole 2007 (Trondheim)

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Eiganes skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hana skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Malmheim skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vatne skole 2007

  • Jahnsen, Hanne; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Utvikling av sosial kompetanse Veileder for skolen

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hinna skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye skule 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye ungdomsskule 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne ungdomsskule 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bogafjell skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Porsholen skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vestly skule 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Kannik skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ugla skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tasta skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sunnland skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Stabbursmoen skole 2007

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Gautesete skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Skeiene skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tastaveden skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sandved skole 2007

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Gautesete skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tasta skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Sandved skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Skeiene skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Kannik skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Porsholen skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tastaveden skole

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Samuelsen, Anne Sofie

   (2006)

   What We Know About School Violence: Findings From Research and Practice

  • Samuelsen, Anne Sofie; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   How to embed the whole school approach: challenges of implementation

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   Creating a Shared Understanding of School Bullying and Violence

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2005)

   Implementering av ConnectOSLO-pilot. - Ein studie av implementeringsprosessar i personalet ved skulane i pilotprosjektet

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove

   (2005)

   I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005

  • Samuelsen, Anne Sofie; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2004)

   Kompetanseheving på fagområdet sosiale og emosjonelle vansker i videregående skole

 • Formidling
  • Lerang, Maren Stahl; Ertesvåg, Sigrun K.; Virtanen, Tuomo Erkki

   (2020)

   Profiles of teachers' instructional support: associations with work experience, job satisfaction, and collegial collaboration

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Slik kan skolene ta igjen tapt progresjon

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Implementerings- og prosessevaluering i skulebaserte intervensjonar

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Lederskap i klasserommet – en bærebjelke i elevenes læring

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Ledelse i klasserommet- undervisningskvalitet fra teori til praksis

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   "Veldig tydelig at jeg har ingen å være med"

  • Nordaker, Dag Jostein; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Strand, Maria Gilje; Størksen, Ingunn; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M.

   (2019)

   A Mixed methods-approach to the study of improvement in classroom interaction - An illustration

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Presentasjon av kapitelet "Leiarskap i klasseromet ein nøkkel til likeverdig opplæring"

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Systematisk observasjon som forskingstilnærming i CIESL og VITE prosjekta

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Teachers' improvement in instructional support

  • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2019)

   Active School, Implementation of Physically Active Lessons: A 2-year Follow- up.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Symposium "The effect of classroom interaction on student outcomes" - Discussants comment and views

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Lessons learned from the CIESL –study: What we now know about the quality of teaching and its impact on student and teacher outcomes.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Eit semi-djupdykk i CLASS-dimensjonane

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Mixed-Methods Approaches and their Application in Studies of Teaching Quality- an illustration

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Mange fordeler med større skoler

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Systematisk (video)observasjon som forskingstilnærming i CIESL og VITE prosjekta

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   One size fits who? Erfaringar frå skulebasert kompetanseutvikling for å styrke lærarane sitt leiarskap i klasseromet

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Profiles of teacher-student interaction quality in lower secondary scool classrooms.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   The Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL)-study

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Classroom assessment scoring system (CLASS) in Norwegian research

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Classroom Assessment Scoring System (CLASS) - et redskap for bruk i profesjonell utvikling for lærarar

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Observed and teacher perceived classroom interactions, and their associations with organizational factors, student- and teacher outcome.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Engasjement - nøkkelen til læring

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Classroom interaction – teacher perceptions and classroom observations

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   I dei mørke krokane bak kjønnsforskjellane

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Validation of the CLASS(-S) in a Nordic context

  • Virtanen, Tuomo Erkki; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Observed classroom interactions, students’ classroom engagement, and teachers’ well-being

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers’ improvement in instructional support - methodologial apporoaches

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Klasseromet minutt for minutt – Observert klasseromsinteraksjon som grunnlag for profesjonell utvikling

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Teachers’ improvement in instructional support

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Eg har ikkje møtt ein einaste forrykt lærar

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers' collective and individual learning in classroom interactions.

  • Skage, Ingrid; Seljebotn, Per Helge; Ertesvåg, Sigrun K.; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2018)

   Implementering av fysisk aktiv læring-den vanskelige videreføringen

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Norske skoleforskere: Vi må slutte å snakke så mye om kjønn i skolen

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Lærdom frå CIESL-prosjektet. Kollektive prosessar stykar undervisningskvaliteten

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Learning Interactions in the Classroom: What Can We Learn from Classroom Observation in Fostering Student Engagement and Learning?

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teacher-student interaction in the classroom - Similarities and differences classroom observations and student reports

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Bryr politikere seg om skuleforskinga?

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Boys will be boys?

   Avisa Nordland

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Det store mobbesviket

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Lærdom frå CIESL–prosjektet- og utviklingsarbeid etter «Bjørndalen-metoden»

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Classroom interaction for enhanced student learning

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Smakebitar av resultat i CIESL-prosjektet

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teacher - student interactions - Observer views and teacher views

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseromsinteraksjon - Ledelse som fremmer læring

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Skolforskare: ”Utveckla elevernas förmåga att tänka”

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Norsk forskning: Tre faktorer för bra ledarskap i klassrummet

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   A validation of the Classroom Assessment Scoring System –Secondary version (CLASS-S) in lower Secondary Schools.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Tenke det, ønske det, ville det, men gjøre det!

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Ur, Åse Lill Byrkjedal

   (2017)

   Klasrumslendning

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Classroom interaction in lower secondary school: A Mixed Methods approach

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   1+1 =3? The integration challenge in mixed methods

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Klasseromet minutt for minutt

   CIESL- nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Korleis lese forskningslitteratur - ein guide for deg som ikkje er forskar

   CIESL- nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa; Rafaelsen, Frank

   (2017)

   Validation of CLASS-S in Norwegian lower secondary classrooms

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2017)

   Social and academic correlates of trajectories in teachers’ instructional support

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Er lærarnormen ein skivebom?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Classroom interaction for enhanced student learning

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL) - forskingsdesign og førebels resultat

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Mobbaren treng støtte

   CIESL- nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Design - and methodological challenges in research on implementation processes

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Mobbaren treng hjelp

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.2-3.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Students’ perception of teacher support and monitoring

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Klasseledelse som teamarbeid i et skoleutviklingsperspektiv- Resultat frå CIESL-prosjektet med mulige implikasjonar for praksis

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Evidensbasert praksis vil styrke arbeidet mot mobbing

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Rettleiing i lærande organisasjonar

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Kronstad, Merete Høgseth

   (2016)

   Organizing for teacher quality in the classroom ‐ The role of the school as an organization in organizing for improvement of classroom interaction.

  • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   CIESL-prosjektet. Klasseledelse og implementering. Oslo.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Kva er klasseleiing?

   CIESL- nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Status i CIESL- prosjektet

   CIESL- nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2016)

   Kva gjer ein forskjell for elevane si sosiale og faglege læring? Førebels resultat frå CIESL-prosjektet med mulige implikasjonar for praksis.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2016)

   Student perception of teacher support

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa

   (2016)

   CIESL-prosjektet: Førebels resultat med mulige implikasjonar for praksis

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Measuring change (growth) in students’ perceived instructional support

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Classroom Interaction for Enhanced Student Learning

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Does 1 + 1 = 3? An illustration and some reflections on integration of data in Mixed Methods Research

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   På det fjerden kan det skje

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Rettleiing i lærande organisasjonar

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Har elevane utbytte av lærarane si vidareutvikling i klasseleiing?

   CIESL- nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Førebels resultat frå CIESL-prosjektet

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Systematisk og langsiktig arbeid er viktigst

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Classroom interaction – Similarities and differences in teacher perceptions, student perceptions and classroom observations

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   REktor er viktig for å forebygge mobbing

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Læreres læring i en lærende organisasjon

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Kva tiltak har effek mot mobbing?

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Tiltak som virkar i kampen mot mobbing

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Om å stille opne spørsmål

   CIESL- nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Oterkiil, Tonje Constance

   (2015)

   The development of a measure for transformational and transactional leadership

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   sosiometrisk kartlegging

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Teori om god klasseleiing

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Intervju om forskinng i samband med tildeling av Lyses-forskningspris

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   sammarbeid mellom skule og heim

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Foreldreutvalet for grunnskolen

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Klasseleiing- eit kollektivt ansvar Utvikling av klasseleiing og faktorar i organisasjonen som kan hemme eller fremme lærarane si utøving av effektiv  klasseleiing

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2015)

   CIESL-prosjektet - forskingsdesign og nokre førebels resultat

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   systemretta arbeid i skulen

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Dei første CIESL-resultata

   CIESL- nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Dei profesjonelle har ansvaret

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   CIESL-prosjektet - presentasjon og målsetting

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   CIESL-prosjektet- forskingsdesign

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Rektor kan stoppe mobbing

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Innhaldsforståing som del av læraren si læringsstøtte

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Sosial kompetanse

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Klasseleiing- læringsstøtte

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Dårligere ledelse på mobbeskoler

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Den sårbare mobberen

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

  • Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Kampen mot mobbing - ei tapt sak?

   Nettstedet www.forebygging.no

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Endringsarbeid i skulen

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Klasseleiing - ingen vidunderkur

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Lærere skal bli flinkere til å lede klasser

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Endringsarbeid i skulen - gleder, utfordringar og fallgruver

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Publishing research results in international high quality scientific journals - a challenge for inexperienced researchers?

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Evnerike barn

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Tidleg intervensjon

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Mobbeskoler har dårligere ledelse

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Kan rektor stoppe mobbing?

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa

   (2014)

   Video observations – introduction to the three domains of the CLASS–S scoring system and procedures for the video ovservation

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Fråfall i skulen

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Sosiale ferdigheiter

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Utvikling av konsept for arbeid med læringsstøtte

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Rørt til tårer etter et liv med mobbing

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Hjelp mobberen

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Nivådelt undervisning

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Forankringsarbeid i skuleutviklingsprosjekt

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Etablering av strukturar i klasseleiingsarbeid

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Læringsmiljø og klasseleiing

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Reglar, rutinar og strukturar i arbeid med utvikling av gode læringskulturar

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Implementering av intervensjonar i skulen

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Læringsstøtte- ein bærebjelke i god klasseleiing

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Implementeringskvalitet i læringsmiljøarbeid

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Nivådeling på ville vegar

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.39-39.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Effektive tiltak er ikkje nok

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Vener for livet...eller for ei stund

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.8-8.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Endringsarbeid i skulen - systematisk arbeid med barn og unge

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Släpp fångarne loss...

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Not a belieber - never forever

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Læringsmiljø og elevar som viser aggressivitet

   Respektnettet

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Endringsarbeid i skulen -med vekt på læringsmiljøutvikling

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Sidemålsblues i sommarbris

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.39-39.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Dømt til å mislykkast?

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

   s.26-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Slik takler du klespresset

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Parental perspectives of the role of school factors in school refusal

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   ..men mobilen min får du aldri

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.18-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Godfotteorien i praksis

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.10-10.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Formidling og læring

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mobilbruk i skulen

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Intervensjonsstudiar i skulen. Teoretiske og metodiske tilnærmingar

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   De skal aldri få vinne over meg

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Leiing av utvikling i skulen

   Respektnettet

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Bra med mobbefri uke

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseleiing

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Innovasjonsarbeid i skulen - med blikk på ungdomstrinnssatsinga

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Rampegutar og snille jenter

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.5-5.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Læringsmiljø

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Dei som ikkje er frampå

   Respektnettet

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Professional Culturs in schools and level of bullying

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mobbing

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Dei stille lidande

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.3-3.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse- tema 2

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Oterkiil, Tonje Constance

   (2013)

   Measuring Transformational and Transactional Leaderships in Schools

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Digital mobbing

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Motivasjon for læring

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.9-9.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   KLasseledelse på ungdomstrinnet

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   EKKO - Har lekser effekt?

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Hasund-kvinne vart professor

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseleiing – ei særleg utfordring for nyutdanna lærarar?

   Respektnettet

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mor til Julie Brodtkorb

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Leading or losing? -Lost in the classroom

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mobbeombodet har sove i timen

   Hallingdølen : partipolitisk uavhengig lokalavis for Hallingdal

   s.27-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Sviket frå læraren

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.6-6.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Utfordringar i implementering av god klasseleiing

   Respektnettet

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Ein nyttig app

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.9-9.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Spill levande

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.7-7.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Utvikling av gode læringsmiljø i barnehage og skule

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Utfordringar i Stavanger skulen- korleis løyse lærarmangelen?

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse - i klasseromet og i kollegiet

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Mobbaren - ein sårbar elev

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Tolvte mann på laget

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.30-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Korleis kan Hødd slå Brann i semifinalen i fotballcupen, men stå i fare for å rykke ned i 2.divisjon ?

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Characteristics of schools with low level of bullying, discrimination and other types of degrading treatment

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Implementeringskvalitet i Respekt-programmet

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Mobbedebatten på farlig sidespor

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Leiing av endringsarbeid i skulen

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Mobbedebatt på farlig sidespor

   Univers

   Volum 2.

   s.8-8.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Forsking i Respekt bidrar til utvikling av skular

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Bridging the gap between the Dream and Reality in Improving Students’ Learning Environment

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Lekser

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Endringskapasitet er avgjerande for resultatet av Respekt

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Lille speil på veggen der....

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.6-6.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Korleis kartleggje autoritativ undervisning

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klasseledelse

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Kapasitet til å stoppe mobbearbidet?

   Senter for atferdsforskning sine nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Implementering av støttande læringsmiljø

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Hvor lenge skal du sitte på bussen før noen sier "hei"?

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klasseledelse kan lærast

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klasseleiing og læringsmiljø i eit stress og mestringspersepktiv

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klart vi kan!

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.36-36.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Hva er fordelen ved å ha en partner som ikke også forsker

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Da klokka klang...

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.6-6.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Umyndiggjorte foreldre

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   De bør jobbe for pengene

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Hjelp i den krevjande lærarrolla

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Har vi dårlig køkultur?

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Betre med lekser?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Sårbare jenter

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Antimobbeprogram i skulen

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   In-valid?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.30-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Stillaste jenta i klassa

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.29-29.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Implementeringskvalitet i tiltak for barn og unge med atferdsproblem

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Kunnskap er medisin mot mobbing i skulen

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Ode til førskulelæraren

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Leksedebatten er uinteressant

   Sunnmørsposten

   ISSN 1503-9056.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Endringsarbeid for eit betre læringsmiljø

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klapp igjen

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.30-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Den eine

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.24-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Den vanskelege vidareføringa

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Respektprogrammet reduserar problemåtferd

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Agurknytt om tomatar

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.24-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Gapen mellom forskingsbasert kunnskap om læringsmiljø og praksis i skulen

   Senter for atferdsforskning sine nettsider

  • Chalamandaris, Alexandros; Wilmet-Dramaix, F.; Ertesvåg, Sigrun K.; Andreou, D. Piette

   (2012)

   Statistical methodology for modelling the relation between effectiveness of anti-bullying interventions and time

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Luksussmellen

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.34-34.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Kyssrforbod til besvært

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.28-28.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   O, jul med din glede?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.35-35.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Læringsmiljø

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Klasseleiing

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Improving Teacher Collaboration

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Mobbearbeidet på ville vegar?

   Vikebladet-Vestposten

   s.4-5.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Systematic Systemic work

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Teaching styles

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Developing a Supportive Learning Environment

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Pupil-pupil Relationships

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Improving Authoritative Teaching

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Sosial kompetanse

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Long-term results of School-Based Preventive Programs- Just a sweet dream?

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Improving Teacher Collaboration - A growth modell approach

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Improving authoritative teaching - MORE Symposium 2

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Meir enn ein liten kar i Star Wars

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Klasseleiing- med blikk for den enkelte elev

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Å kome i posisjon

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein

   (2010)

   Godt læringmiljø- haldning og handling

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Rektorer på ville veier

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   The Respect programme - a whole school approach to prevent and reduce problem behaviour

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Sosial kompetanse

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Foreldre får skylden for skoleuroen

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Systematisk arbeid mot mobbing over tid

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Læringsmiljø

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   The spirit is willing, but the flesh is weak. A scandinavian view of the of the challenges of sustainable improvement

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Kvifor verkar ikkje anti-mobbe program?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Klasseleiing

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Flere lærere ingen kvalitetsgaranti

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Klasseleiing

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Læringsmiljø og endringsarbeid - eit naturleg tospann

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Ikke behov for flere lærere

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Først må vi få bedre lærere

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Den vanskelege vidareføringa

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Sosial kompetanse

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Der elevene lærer respekt og håndhilsing

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Forankringsseminar Sandnes i Respekt

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Forankringsseminar Trondheim i Respekt

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Respekt- forankringsseminar

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Respekt- forankringsseminar

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Respekt - forankringsseminar

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Forankringsseminar Rana i Respekt

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein

   (2007)

   Respekt Vidareføringsseminar

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   The relation between social competence, aggression and being bullied in different classroom contexts

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Forankringsseminar Respekt

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Forankringsseminar Respekt

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   The Respect programme

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Skalautvikling

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Respekt-programmet er et effektivt redskap for skoleutvikling

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere; Westergård, Elsa

   (2007)

   Veiledning i Respekt - introduksjon

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Forankringsseminar Respekt

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Respekt - Videreføringsseminar

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Respekt - Videreføringsseminar

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   The Connect-program

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   Prevention and reduction of Problem Behaviour in Norway- The Connect Programme and the Zero Anti- Bullying Program

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   what the University of Stavanger can offer international students

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   Mobbing - oppfriskingskurs

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   Respekt-programmet i Senter for atferdsforskning si verksemd

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2005)

   Læraren som leiar

   Rogalands Avis

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2005)

   Debattprogram om disiplinproblem NRK Rogaland 11.01.05

  • Samuelsen, Anne Sofie; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2005)

   Kunnskapsløftet - et faglig lederløft for lærere?

   Adresseavisen

   ISSN 0805-3804.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2004)

   Lærerne må ta kontroll i skolen

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2004)

   Elevene ønsker mer disiplin

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2004)

   Lærerne må ta kontrollen

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2004)

   Tydelige lærere svekker mobbingen

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2003)

   Utvikling av sosial kompetanse

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Hefte 2.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2003)

   Små grupper som sosial læringsarena. Sammendrag av dr.gradsavhandling

   Barn

   ISSN 0800-1669.

   Hefte 1.

   s.91-92.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2002)

   Trening gir god kommunikasjon

 • Kunstnerisk produksjon
  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Klasseromsinteraksjoner - Introduksjon til et teoretisk rammeverk

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Rapporter på elev-og lærerundersøkelse til skoler i ConnectOslo -12 skoler

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway