Hopp til hovedinnhold

Sigrun Karin Ertesvåg

Professor

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-354
Bio

Sigrun K. Ertesvåg is a Professor of Educational Psychology and Head of Research at Norwegian Center for Learning Environment and Behavioral Research in Education (The Learning Environment Center), at the University of Stavanger. She received her PhD from NTNU in 2002.

Ertesvåg does research on teacher-student interaction, implementation and process evaluation (IPE), and bullying.  She has been Principal Investigator in several large-scale research projects, funded among others, by the Norwegian Research Council. Current studies include investigation of the implementation process in large scale randomized controlled trials to examine why, or why not, and for whom, the interventions work. Moreover, studies of aspects of teacher-student interaction quality and its impact on student engagement and learning.

Ertesvåg is currently a member of The Research Council of Norway’s Portfolio Board for Education and Competence (2019-2023), an elected member of The Board of University of Stavanger (2019-2023), and a member of the Board of the IMTEC Foundation (2018-2021

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Størksen, Ingunn; Ertesvåg, Sigrun K.; Rege, Mari

   (2021)

   Implementing implementation science in a randomized controlled trial in Norwegian early childhood education and care.

   International Journal of Educational Research

   ISSN 0883-0355.

   Volum 108.

   DOI: 10.1016/j.ijer.2021.101782

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2020)

   Implementering af forbedringsprocesser i dagtilbud.

   Dafolo

   ISBN 978-87-7160-807-6.

   Volum na.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Sammons, Pamela; Blossing, Ulf

   (2020)

   Integrating data in a complex mixed-methods classroom interaction study.

   British Educational Research Journal (BERJ)

   ISSN 0141-1926.

   DOI: DOI: 10.1002/berj.3678

  • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2020)

   Implementation of physically active lessons: a 2-year follow-up.

   Evaluation and Program Planning

   ISSN 0149-7189.

   Volum 83.

   DOI: 10.1016/j.evalprogplan.2020.101874

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Olweus programmet (OBPP) – et skoleomfattende program mot mobbing og antisosial atferd (2. Utg).

   Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

   ISSN 2464-2142.

   s.1-26.

  • Sølvik, Randi M.; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Leiarskap og interaksjonar i klasserommet : eit innleiande kapittel. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202643782.

   s.13-34.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Komplekse klasseromsprosesser : et begrepsapparat for treffsikker beskrivelse av klasserommet. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202643782.

   s.35-58.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2020)

   Frå teori til klasseromspraksis : ein arbeidsmodell for læraren. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202643782.

   s.59-78.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Interaksjon mellom lærarar og elevar - nøkkelen til eit godt læringsmiljø. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-56723-1.

   s.166-186.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Interaksjon mellom elevar og lærarar - nøkkelen til eit godt læringsmiljø. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-62201-5.

   s.186-205.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2019)

   Students’ proactive aggressiveness, mental health problems and perceived classroom interaction.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   DOI: 10.1080/00313831.2019.1650822

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Exploring improvement in teachers' instrucional support: classifying and anazlying patterns of change in a national intitative on classroom management .

   International Journal of Leadership in Education

   ISSN 1360-3124.

   s.1-25.

   DOI: 10.1080/13603124.2019.1613567

  • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Implementering av endringsarbeid i barnehagen.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205519107.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Trajectories of students' perceived instructional support.

   Social Psychology of Education

   ISSN 1381-2890.

   DOI: 10.1007/s11218-018-9474-6

  • Virtanen, Tuomo Erkki; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Associations between observed patterns of classroom interactions and teacher wellbeing in lower secondary school.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 77.

   s.240-252.

   DOI: 10.1016/j.tate.2018.10.013

  • Lerang, Maren Stahl; Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2018)

   Perceived Classroom Interaction, Goal Orientation and Their Association With Social and Academic Learning Outcomes.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 63.

   Hefte 6.

   s.913-934.

   DOI: 10.1080/00313831.2018.1466358

  • Solheim, Ksenia; Ertesvåg, Sigrun K.; Berg, Grete Dalhaug

   (2018)

   How teachers can improve their classroom interaction with students: New findings from teachers themselves.

   Journal of educational change

   ISSN 1389-2843.

   DOI: 10.1007/s10833-018-9333-4

  • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers’ perceptions of their collective and individual learning regarding classroom interaction.

   Educational Research

   ISSN 0013-1881.

   Volum 60.

   Hefte 4.

   s.459-477.

   DOI: 10.1080/00131881.2018.1533790

  • Westergård, Elsa; Ertesvåg, Sigrun K.; Rafaelsen, Frank

   (2018)

   A Preliminary Validity of the Classroom Assessment Scoring System in Norwegian Lower-Secondary Schools.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   s.1-19.

   DOI: 10.1080/00313831.2017.1415964

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa

   (2017)

   Observert klasseromsinteraksjon som grunnlag for profesjonell utvikling..

   Psykologi i kommunen (PIK)

   ISSN 1892-3364.

   Volum 52.

   Hefte 6.

   s.49-69.

  • Chalamandaris, Alexandros-Georgios; Wilmet-Dramaix, Michele; Robert, Annie; Ertesvåg, Sigrun K.; Eslea, Mike; Senterre, Christelle; Piette, Danielle

   (2017)

   Project SET Bullying: Exploring the Relationship between the Effectiveness of School-Based Anti-Bullying Interventions and Time.

   Children and Youth Services Review

   ISSN 0190-7409.

   Volum 83.

   s.146-158.

   DOI: 10.1016/j.childyouth.2017.08.018

  • Chalamandaris, Alexandros‑Georgios; Wilmet‑Dramaix, Michèle; Eslea, Mike; Ertesvåg, Sigrun K.; Piette, Danielle

   (2016)

   SET‑bullying: presentation of a collaborative project and discussion of its internal and external validity.

   BMC Research Notes

   ISSN 1756-0500.

   Volum 9.

   Hefte 211.

   DOI: 10.1186/s13104-016-2014-6

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2016)

   Respekt – eit skuleomfattande tiltak for å redusere problemåtferd og styrke læringsmiljøet. I: Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205491854.

   s.81-101.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Students who bully and their perceptions of teacher support and monitoring.

   British Educational Research Journal (BERJ)

   ISSN 0141-1926.

   Volum 42.

   Hefte 5.

   s.826-850.

   DOI: 10.1002/berj.3240

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Kjøbli, John

   (2016)

   Implementering: Bindeleddet mellom forskning og praksis. I: Risiko, intervensjon og evidens.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-49022-2.

   s.48-64.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Tiltak i barnehage og skule – val av effektive tiltak sit langt inne. I: Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205491854.

   s.18-33.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John

   (2016)

   Innleiing. I: Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205491854.

   s.11-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Andre tiltak for barnehage og skule. I: Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205491854.

   s.161-175.

  • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John

   (2016)

   Intervensjon og evidens; forståelse og utfordringer. I: Risiko, intervensjon og evidens.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-49022-2.

  • Furenes, May Irene; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Ledelse, samarbeid og elevstøtte i skolen. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02472-1.

   s.119-135.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Praksis basert på forskning - ein utopi?. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02472-1.

   s.40-58.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2015)

   Professional cultures and rates of bullying.

   School Effectiveness and School Improvement

   ISSN 0924-3453.

   Volum 26.

   Hefte 2.

   s.195-214.

   DOI: 10.1080/09243453.2014.944547

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   School factors associated with school refusal- and truancy-related reasons for school non-attendance.

   Social Psychology of Education

   ISSN 1381-2890.

   Volum 18.

   Hefte 2.

   s.221-240.

   DOI: 10.1007/s11218-015-9293-y

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Assessing reasons for school non-attendance.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 59.

   Hefte 3.

   s.316-336.

   DOI: 10.1080/00313831.2014.904424

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Profesjonelle kulturar og uro i skulen.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 98.

   Hefte 3.

   s.165-177.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Teachers’ collaborative activity in school-wide interventions.

   Social Psychology of Education

   ISSN 1381-2890.

   Volum 17.

   Hefte 4.

   s.565-588.

   DOI: 10.1007/s11218-014-9262-x

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Improving anti-bullying initiatives: The role of an expanded research agenda.

   Journal of educational change

   ISSN 1389-2843.

   Volum 15.

   Hefte 3.

   s.349-370.

   DOI: 10.1007/s10833-014-9232-2

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Klasseledelse - teoretiske perspektiv. I: Pedagogikk - en grunnbok.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-41424-5.

   s.321-338.

  • Oterkiil, Tonje Constance; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Development of a measurement for transformational and transactional leadership in schools taking on a school-based intervention.

   Educational Management Administration & Leadership

   ISSN 1741-1432.

   Volum 42.

   Hefte 4.

   s.5-27.

   DOI: 10.1177/1741143214523011

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Kartlegging og utvikling av læreres klasseledelse. I: Pedagogikk - en grunnbok.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-41424-5.

   s.339-354.

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Parental perspectives of the role of school factors in school refusal.

   Emotional and Behavioural Difficulties

   ISSN 1363-2752.

   Volum 19.

   Hefte 2.

   s.131-153.

   DOI: 10.1080/13632752.2013.816199

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2013)

   Ledelse av endringsarbeid i barnehagen.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-44680-9.

  • Oterkiil, Tonje Constance; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Schools' readiness and capacity to improve matter.

   Education Inquiry

   ISSN 2000-4508.

   Volum 3.

   Hefte 1.

   s.71-92.

   DOI: 10.3402/edui.v3i1.22014

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Leiing av endringsarbeid i skulen.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-42155-4.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2011)

   Leiing i skuleomfattande tiltak. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01850-8.

   s.147-168.

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01850-8.

   s.11-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Measuring authoritative teaching.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 27.

   Hefte 1.

   s.51-61.

   DOI: 10.1016/j.tate.2010.07.002

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Sårbare barn i barnehage og skole. I: Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01777-8.

   s.11-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2011)

   Evaluering som støtte i skolens innovasjonsarbeid : en illustrasjon. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01850-8.

   s.88-106.

  • Blossing, Ulf; Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   An individual learning belief and its impact on schools’ improvement work– An individual versus a social learning perspective.

   Education Inquiry

   ISSN 2000-4508.

   Volum 2.

   Hefte 1.

   s.151-173.

   DOI: 10.3402/edui.v2i1.21970

  • Antonsen, Turi; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Godt læringsmiljø og bedre læring gjennom implementering av skoleomfattende tiltak?.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 75.

   Hefte 3.

   s.31-44.

  • Lund, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling

   (2010)

   Listening to shy voices: Shy adolscents' Experiences with being bullied at school.

   Journal of Child and Adolescent Trauma

   ISSN 1936-1521.

   Volum 3.

   Hefte 3.

   s.205-223.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein; Veland, Jarmund

   (2010)

   The Challenge of Continuation: Schools' continuation of the Respect programme.

   Journal of educational change

   ISSN 1389-2843.

   Volum 11.

   Hefte 4.

   s.323-344.

   DOI: 10.1007/s10833-009-9118-x

  • Fandrem, Hildegunn; Ertesvåg, Sigrun K.; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling

   (2010)

   Bullying and affiliation: A study of peer groups in native and immigrant adolescents in Norway.

   European Journal of Developmental Psychology

   ISSN 1740-5629.

   Volum 7.

   Hefte 4.

   s.401-418.

   DOI: 10.1080/17405620802335075

  • Midthassel, Unni Vere; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Utfordringer ved implementering av skoleomfattende endringsarbeid erfaringer fra seks skolers gjennomføring av Zero-programmet.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 74.

   Hefte 1.

   s.4-11.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Classroom leadership: the effect of a school development programme.

   Educational Psychology

   ISSN 0144-3410.

   Volum 29.

   Hefte 5.

   s.515-539.

   DOI: 10.1080/01443410903122194

  • Midthassel, Unni Vere; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Schools implementing Zero: The process of implementing an anti-bullying program in six Norwegian compulsory schools.

   Journal of educational change

   ISSN 1389-2843.

   Volum 9.

   Hefte 2.

   s.153-172.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Prevention and Reduction of Behavioural Problems in School: An evaluation of the Respect Program.

   Educational Psychology

   ISSN 0144-3410.

   Volum 27.

   Hefte 6.

   s.713-736.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2007)

   Den vanskelege vidareføringa.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 72.

   Hefte 1.

   s.42-45.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Bø, Inge

   (2006)

   Gjennsyn med Urie Bronfenbrenner etter hans "arbeidsdag" på 60 år.

   Nordisk Pedagogik

   ISSN 0901-8050.

   Volum 26.

   Hefte 3.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2003)

   Sosial status og sosialt nettverk i ei klasse med ein elev med multihandikap.

   Nordisk tidsskrift for SPESIALPEDAGOGIKK

   ISSN 0040-8050.

   Hefte 2.

   s.53-65.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2003)

   Trening av sosial kompetanse hjå skuleelevar: Tiltak for alle elevar eller elevar med mangel på slik kompetanse.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 87.

   Hefte 05.jun.

   s.282-296.

 • Bøker og kapitler
  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2021)

   Dette vet vi om barnehagen: Implementering av endringsprosesser i barnehagen.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205538863.

  • Sølvik, Randi M.; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202643782.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Leiarskap i klasseromet ein nøkkel til likeverdig opplæring . I: Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet.

   ISBN 978-91-38-24901-7.

   s.127-150.

  • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John

   (2017)

   Introduksjon. I: Den krevende foreldrerollen.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-50088-4.

   s.11-20.

  • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John

   (2017)

   Den krevende foreldrerollen.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-50088-4.

  • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar

   (2017)

   Introduksjon. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205500891 .

   s.11-19.

  • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar

   (2017)

   Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205500891 .

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John

   (2016)

   Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205491854.

  • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John

   (2016)

   Risiko, intervensjon og evidens.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-49022-2.

  • Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø Notat skrevet på bestilling fra Djupedals-utvalget .

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01777-8.

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01850-8.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein Bjørn

   (2011)

   Implementering av skuleomfattande arbeid.

   ISBN 978-82-7578-049-0.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Rapport til Utdanningsetaten i Oslo - ConnectOSLO- resultat fra elevundersøkelsen 2009.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Respekt - rettleiing til tolking av resultat frå elevundersøkinga.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein

   (2010)

   Implementering av skuleomfattande tiltak.

  • Nordahl, Thomas; Tveit, Arne; Ertesvåg, Sigrun K.; Ertesvåg, Sigrun K.; Nergaard, Svein; Gustavsen, Ann Margareth; Gustavsen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin

   (2009)

   Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Undheim skule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Rosseland skule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Høyland skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ila skole 2007 (Trondheim).

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Eiganes skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hana skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Malmheim skole 2007.

  • Jahnsen, Hanne; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Utvikling av sosial kompetanse Veileder for skolen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vatne skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hinna skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye skule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye ungdomsskule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne ungdomsskule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bogafjell skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Porsholen skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vestly skule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Kannik skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ugla skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tasta skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sunnland skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Stabbursmoen skole 2007.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Gautesete skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Skeiene skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tastaveden skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sandved skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hognestad skule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne skule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Smiodden skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.; Veland, Jarmund; Roland, Erling

   (2007)

   Rapport til Utdanningsetaten i OSLO (UDE) ConnectOSLO 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Porsholen skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tastaveden skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Samuelsen, Anne Sofie

   (2006)

   What We Know About School Violence: Findings From Research and Practice.

  • Samuelsen, Anne Sofie; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   How to embed the whole school approach: challenges of implementation.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   Creating a Shared Understanding of School Bullying and Violence.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Gautesete skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tasta skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Sandved skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Skeiene skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Kannik skole.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove

   (2005)

   I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005.

   ISBN 8275780292.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2005)

   Implementering av ConnectOSLO-pilot. - Ein studie av implementeringsprosessar i personalet ved skulane i pilotprosjektet.

  • Samuelsen, Anne Sofie; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2004)

   Kompetanseheving på fagområdet sosiale og emosjonelle vansker i videregående skole.

 • Formidling
  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Systematisk observasjon som forskingstilnærming i studiar av lederskap i klasserommet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   The Devil is in the details - Planning for (analyses in) a RCT study of a teacher-student interaction intervention .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Erfaringar frå CLASS i forsking og kompetanseutvikling for å styrke lærarar sitt leiarskap i klasseromet .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   INTERACT:Enhancing Upper Secondary Students’ Engagement and Learning through Video-based Professional Development on Teaching Interactions 2021-2025.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Make it happen! Tips og triks for gode skrivevanar.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2021)

   INTERACT-Samarbeid om forsking og utvikling av lærar-elev interaksjonar .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   INTERACT - Samarbeid om forsking og utvikling av lærar-elev interaksjonar .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Læringsmiljøsenteret - Høge ambisjonar om internasjonal toppforsking innan «Læring for livet» og eit konkret prosjektdøme .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Slik kan skolene ta igjen tapt progresjon.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Implementerings- og prosessevaluering i skulebaserte intervensjonar.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Lederskap i klasserommet – en bærebjelke i elevenes læring .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Ledelse i klasserommet- undervisningskvalitet fra teori til praksis .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   "Veldig tydelig at jeg har ingen å være med".

  • Nordaker, Dag Jostein; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Strand, Maria Gilje; Størksen, Ingunn; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring.

  • Lerang, Maren Stahl; Ertesvåg, Sigrun K.; Virtanen, Tuomo Erkki

   (2020)

   Profiles of teachers' instructional support: associations with work experience, job satisfaction, and collegial collaboration.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Presentasjon av kapitelet "Leiarskap i klasseromet ein nøkkel til likeverdig opplæring".

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Systematisk observasjon som forskingstilnærming i CIESL og VITE prosjekta.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Teachers' improvement in instructional support.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Symposium "The effect of classroom interaction on student outcomes" - Discussants comment and views .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Lessons learned from the CIESL –study: What we now know about the quality of teaching and its impact on student and teacher outcomes. .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Eit semi-djupdykk i CLASS-dimensjonane.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Mixed-Methods Approaches and their Application in Studies of Teaching Quality- an illustration .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Mange fordeler med større skoler.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Profiles of teacher-student interaction quality in lower secondary scool classrooms..

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Systematisk (video)observasjon som forskingstilnærming i CIESL og VITE prosjekta .

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   The Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL)-study .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   One size fits who? Erfaringar frå skulebasert kompetanseutvikling for å styrke lærarane sitt leiarskap i klasseromet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Classroom assessment scoring system (CLASS) in Norwegian research.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Classroom Assessment Scoring System (CLASS) - et redskap for bruk i profesjonell utvikling for lærarar .

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Observed and teacher perceived classroom interactions, and their associations with organizational factors, student- and teacher outcome. .

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M.

   (2019)

   A Mixed methods-approach to the study of improvement in classroom interaction - An illustration.

  • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2019)

   Active School, Implementation of Physically Active Lessons: A 2-year Follow- up..

  • Skage, Ingrid; Seljebotn, Per Helge; Ertesvåg, Sigrun K.; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2018)

   Implementering av fysisk aktiv læring-den vanskelige videreføringen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers’ improvement in instructional support - methodologial apporoaches.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Klasseromet minutt for minutt – Observert klasseromsinteraksjon som grunnlag for profesjonell utvikling .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Eg har ikkje møtt ein einaste forrykt lærar.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Norske skoleforskere: Vi må slutte å snakke så mye om kjønn i skolen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Lærdom frå CIESL-prosjektet. Kollektive prosessar stykar undervisningskvaliteten.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Learning Interactions in the Classroom: What Can We Learn from Classroom Observation in Fostering Student Engagement and Learning?.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teacher-student interaction in the classroom - Similarities and differences classroom observations and student reports .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Bryr politikere seg om skuleforskinga? .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Boys will be boys?.

   Avisa Nordland

  • Virtanen, Tuomo Erkki; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Observed classroom interactions, students’ classroom engagement, and teachers’ well-being.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Det store mobbesviket.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teacher - student interactions - Observer views and teacher views.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Lærdom frå CIESL–prosjektet- og utviklingsarbeid etter «Bjørndalen-metoden» .

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Classroom interaction – teacher perceptions and classroom observations .

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Teachers’ improvement in instructional support.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Classroom interaction for enhanced student learning .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Smakebitar av resultat i CIESL-prosjektet .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Engasjement - nøkkelen til læring.

  • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers' collective and individual learning in classroom interactions..

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   I dei mørke krokane bak kjønnsforskjellane.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Validation of the CLASS(-S) in a Nordic context .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Skolforskare: ”Utveckla elevernas förmåga att tänka”.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Norsk forskning: Tre faktorer för bra ledarskap i klassrummet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   A validation of the Classroom Assessment Scoring System –Secondary version (CLASS-S) in lower Secondary Schools. .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Tenke det, ønske det, ville det, men gjøre det!.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Ur, Åse Lill Byrkjedal

   (2017)

   Klasrumslendning.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Classroom interaction in lower secondary school: A Mixed Methods approach.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   1+1 =3? The integration challenge in mixed methods.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Klasseromet minutt for minutt.

   CIESL- nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Korleis lese forskningslitteratur - ein guide for deg som ikkje er forskar.

   CIESL- nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2017)

   Social and academic correlates of trajectories in teachers’ instructional support .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Er lærarnormen ein skivebom?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Classroom interaction for enhanced student learning .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL) - forskingsdesign og førebels resultat.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseromsinteraksjon - Ledelse som fremmer læring.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa; Rafaelsen, Frank

   (2017)

   Validation of CLASS-S in Norwegian lower secondary classrooms.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Evidensbasert praksis vil styrke arbeidet mot mobbing.

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Rettleiing i lærande organisasjonar.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa

   (2016)

   CIESL-prosjektet: Førebels resultat med mulige implikasjonar for praksis.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Kronstad, Merete Høgseth

   (2016)

   Organizing for teacher quality in the classroom ‐ The role of the school as an organization in organizing for improvement of classroom interaction..

  • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   CIESL-prosjektet. Klasseledelse og implementering. Oslo..

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Kva er klasseleiing?.

   CIESL- nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Status i CIESL- prosjektet.

   CIESL- nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2016)

   Kva gjer ein forskjell for elevane si sosiale og faglege læring? Førebels resultat frå CIESL-prosjektet med mulige implikasjonar for praksis. .

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2016)

   Student perception of teacher support.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Measuring change (growth) in students’ perceived instructional support.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Classroom Interaction for Enhanced Student Learning.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Does 1 + 1 = 3? An illustration and some reflections on integration of data in Mixed Methods Research.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Design - and methodological challenges in research on implementation processes .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Mobbaren treng støtte.

   CIESL- nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Students’ perception of teacher support and monitoring .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Mobbaren treng hjelp.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.2-3.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Klasseledelse som teamarbeid i et skoleutviklingsperspektiv- Resultat frå CIESL-prosjektet med mulige implikasjonar for praksis .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   sosiometrisk kartlegging.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   sammarbeid mellom skule og heim.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   systemretta arbeid i skulen.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Om å stille opne spørsmål.

   CIESL- nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Teori om god klasseleiing.

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Foreldreutvalet for grunnskolen.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Oterkiil, Tonje Constance

   (2015)

   The development of a measure for transformational and transactional leadership .

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2015)

   CIESL-prosjektet - forskingsdesign og nokre førebels resultat.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Dei første CIESL-resultata.

   CIESL- nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   CIESL-prosjektet - presentasjon og målsetting.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   CIESL-prosjektet- forskingsdesign.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Rettleiing i lærande organisasjonar.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Systematisk og langsiktig arbeid er viktigst.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   REktor er viktig for å forebygge mobbing.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Læreres læring i en lærende organisasjon.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Kva tiltak har effek mot mobbing?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Tiltak som virkar i kampen mot mobbing.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Intervju om forskinng i samband med tildeling av Lyses-forskningspris.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Klasseleiing- eit kollektivt ansvar Utvikling av klasseleiing og faktorar i organisasjonen som kan hemme eller fremme lærarane si utøving av effektiv  klasseleiing .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Dei profesjonelle har ansvaret.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   På det fjerden kan det skje.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Har elevane utbytte av lærarane si vidareutvikling i klasseleiing?.

   CIESL- nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Førebels resultat frå CIESL-prosjektet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Classroom interaction – Similarities and differences in teacher perceptions, student perceptions and classroom observations .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Kampen mot mobbing - ei tapt sak?.

   Nettstedet www.forebygging.no

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa

   (2014)

   Video observations – introduction to the three domains of the CLASS–S scoring system and procedures for the video ovservation.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Endringsarbeid i skulen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Klasseleiing - ingen vidunderkur.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Lærere skal bli flinkere til å lede klasser.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Utvikling av konsept for arbeid med læringsstøtte.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Endringsarbeid i skulen - gleder, utfordringar og fallgruver.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Hjelp mobberen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Publishing research results in international high quality scientific journals - a challenge for inexperienced researchers?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Etablering av strukturar i klasseleiingsarbeid.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Evnerike barn.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Reglar, rutinar og strukturar i arbeid med utvikling av gode læringskulturar.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Tidleg intervensjon.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Læringsstøtte- ein bærebjelke i god klasseleiing.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Mobbeskoler har dårligere ledelse.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Innhaldsforståing som del av læraren si læringsstøtte.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Sosial kompetanse.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Kan rektor stoppe mobbing?.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Klasseleiing- læringsstøtte.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Dårligere ledelse på mobbeskoler.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Den sårbare mobberen.

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

  • Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Rørt til tårer etter et liv med mobbing.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Fråfall i skulen.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Nivådelt undervisning.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Sosiale ferdigheiter.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Forankringsarbeid i skuleutviklingsprosjekt.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Læringsmiljø og klasseleiing.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Implementering av intervensjonar i skulen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Rektor kan stoppe mobbing.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mobilbruk i skulen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Formidling og læring.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Leiing av utvikling i skulen.

   Respektnettet

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Intervensjonsstudiar i skulen. Teoretiske og metodiske tilnærmingar.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Innovasjonsarbeid i skulen - med blikk på ungdomstrinnssatsinga.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Bra med mobbefri uke.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Dei som ikkje er frampå.

   Respektnettet

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Rampegutar og snille jenter.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.5-5.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Dei stille lidande.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.3-3.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Professional Culturs in schools and level of bullying.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Motivasjon for læring.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.9-9.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse- tema 2.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Oterkiil, Tonje Constance

   (2013)

   Measuring Transformational and Transactional Leaderships in Schools.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Hasund-kvinne vart professor.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   KLasseledelse på ungdomstrinnet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   EKKO - Har lekser effekt?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mor til Julie Brodtkorb.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseleiing – ei særleg utfordring for nyutdanna lærarar?.

   Respektnettet

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Leading or losing? -Lost in the classroom.

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mobbeombodet har sove i timen.

   Hallingdølen : partipolitisk uavhengig lokalavis for Hallingdal

   s.27-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Sviket frå læraren.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.6-6.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Utfordringar i implementering av god klasseleiing.

   Respektnettet

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Spill levande.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.7-7.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   De skal aldri få vinne over meg.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Utfordringar i Stavanger skulen- korleis løyse lærarmangelen?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseleiing.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Nivådeling på ville vegar.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.39-39.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Læringsmiljø.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Vener for livet...eller for ei stund.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.8-8.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mobbing.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Släpp fångarne loss....

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Digital mobbing.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Læringsmiljø og elevar som viser aggressivitet.

   Respektnettet

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Sidemålsblues i sommarbris.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.39-39.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Slik takler du klespresset.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Ein nyttig app.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.9-9.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Utvikling av gode læringsmiljø i barnehage og skule.

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Parental perspectives of the role of school factors in school refusal.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse - i klasseromet og i kollegiet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Implementeringskvalitet i læringsmiljøarbeid.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Effektive tiltak er ikkje nok.

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Endringsarbeid i skulen - systematisk arbeid med barn og unge.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   ..men mobilen min får du aldri.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.18-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Not a belieber - never forever.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Godfotteorien i praksis.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.10-10.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Endringsarbeid i skulen -med vekt på læringsmiljøutvikling.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Dømt til å mislykkast?.

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

   s.26-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Tolvte mann på laget.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.30-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Characteristics of schools with low level of bullying, discrimination and other types of degrading treatment.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Lille speil på veggen der.....

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.6-6.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Bridging the gap between the Dream and Reality in Improving Students’ Learning Environment.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klasseledelse.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Implementering av støttande læringsmiljø.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klasseleiing og læringsmiljø i eit stress og mestringspersepktiv.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klapp igjen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.30-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Leksedebatten er uinteressant.

   Sunnmørsposten

   ISSN 1503-9056.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Umyndiggjorte foreldre.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Den vanskelege vidareføringa.

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Har vi dårlig køkultur?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Respektprogrammet reduserar problemåtferd.

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Betre med lekser?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Hva er fordelen ved å ha en partner som ikke også forsker.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Gapen mellom forskingsbasert kunnskap om læringsmiljø og praksis i skulen.

   Senter for atferdsforskning sine nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Sårbare jenter.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Hjelp i den krevjande lærarrolla.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Luksussmellen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.34-34.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Antimobbeprogram i skulen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   O, jul med din glede?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.35-35.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   In-valid?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.30-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Stillaste jenta i klassa.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.29-29.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Ode til førskulelæraren.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Implementeringskvalitet i tiltak for barn og unge med atferdsproblem.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Den eine.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.24-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Kunnskap er medisin mot mobbing i skulen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Endringsarbeid for eit betre læringsmiljø.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Korleis kan Hødd slå Brann i semifinalen i fotballcupen, men stå i fare for å rykke ned i 2.divisjon ?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Agurknytt om tomatar.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.24-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Implementeringskvalitet i Respekt-programmet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Mobbedebatten på farlig sidespor.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Chalamandaris, Alexandros; Wilmet-Dramaix, F.; Ertesvåg, Sigrun K.; Andreou, D. Piette

   (2012)

   Statistical methodology for modelling the relation between effectiveness of anti-bullying interventions and time.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Leiing av endringsarbeid i skulen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Mobbedebatt på farlig sidespor.

   Univers

   Volum 2.

   s.8-8.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Kyssrforbod til besvært.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.28-28.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Forsking i Respekt bidrar til utvikling av skular.

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Lekser.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Endringskapasitet er avgjerande for resultatet av Respekt.

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Korleis kartleggje autoritativ undervisning.

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Kapasitet til å stoppe mobbearbidet?.

   Senter for atferdsforskning sine nettsider

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Hvor lenge skal du sitte på bussen før noen sier "hei"?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klasseledelse kan lærast.

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klart vi kan!.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.36-36.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Mobbaren - ein sårbar elev.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Da klokka klang....

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.6-6.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   De bør jobbe for pengene.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Improving Teacher Collaboration.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Mobbearbeidet på ville vegar?.

   Vikebladet-Vestposten

   s.4-5.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Systematic Systemic work.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Teaching styles.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Developing a Supportive Learning Environment.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Pupil-pupil Relationships.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Improving Authoritative Teaching.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Sosial kompetanse.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Long-term results of School-Based Preventive Programs- Just a sweet dream?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Meir enn ein liten kar i Star Wars.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Improving Teacher Collaboration - A growth modell approach.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Improving authoritative teaching - MORE Symposium 2.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Læringsmiljø.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Klasseleiing.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Rektorer på ville veier.

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   The Respect programme - a whole school approach to prevent and reduce problem behaviour.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Sosial kompetanse.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Foreldre får skylden for skoleuroen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Systematisk arbeid mot mobbing over tid.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Læringsmiljø.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   The spirit is willing, but the flesh is weak. A scandinavian view of the of the challenges of sustainable improvement.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Kvifor verkar ikkje anti-mobbe program?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Klasseleiing.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein

   (2010)

   Godt læringmiljø- haldning og handling.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Klasseleiing- med blikk for den enkelte elev.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Å kome i posisjon.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Flere lærere ingen kvalitetsgaranti.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Klasseleiing.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Læringsmiljø og endringsarbeid - eit naturleg tospann.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Ikke behov for flere lærere.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Først må vi få bedre lærere.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Den vanskelege vidareføringa.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Sosial kompetanse.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Der elevene lærer respekt og håndhilsing.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Forankringsseminar Sandnes i Respekt.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Forankringsseminar Trondheim i Respekt.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Respekt- forankringsseminar.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Respekt- forankringsseminar.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Respekt - forankringsseminar.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Forankringsseminar Rana i Respekt.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Skalautvikling.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere; Westergård, Elsa

   (2007)

   Veiledning i Respekt - introduksjon.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Respekt-programmet er et effektivt redskap for skoleutvikling.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Forankringsseminar Respekt.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Respekt - Videreføringsseminar.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Respekt - Videreføringsseminar.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein

   (2007)

   Respekt Vidareføringsseminar.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Forankringsseminar Respekt.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Forankringsseminar Respekt.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   The relation between social competence, aggression and being bullied in different classroom contexts.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   The Respect programme.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   Prevention and reduction of Problem Behaviour in Norway- The Connect Programme and the Zero Anti- Bullying Program.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   what the University of Stavanger can offer international students.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   Mobbing - oppfriskingskurs.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   Respekt-programmet i Senter for atferdsforskning si verksemd.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   The Connect-program.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2005)

   Debattprogram om disiplinproblem NRK Rogaland 11.01.05.

  • Samuelsen, Anne Sofie; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2005)

   Kunnskapsløftet - et faglig lederløft for lærere?.

   Adresseavisen

   ISSN 0805-3804.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2005)

   Læraren som leiar.

   Rogalands Avis

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2004)

   Lærerne må ta kontroll i skolen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2004)

   Elevene ønsker mer disiplin.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2004)

   Lærerne må ta kontrollen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2004)

   Tydelige lærere svekker mobbingen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2003)

   Utvikling av sosial kompetanse.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Hefte 2.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2003)

   Små grupper som sosial læringsarena. Sammendrag av dr.gradsavhandling.

   Barn

   ISSN 0800-1669.

   Hefte 1.

   s.91-92.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2002)

   Trening gir god kommunikasjon.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Klasseromsinteraksjoner - Introduksjon til et teoretisk rammeverk.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Rapporter på elev-og lærerundersøkelse til skoler i ConnectOslo -12 skoler.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway