Hopp til hovedinnhold

Klaus Johan Myrvoll

Professor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2020)

   The Authenticity of Gísli’s Verse

   Journal of English and Germanic Philology (JEGP)

   ISSN 0363-6941.

   Volum 119.

   Hefte 2.

   s.220-257.

   DOI: 10.5406/jenglgermphil.119.2.0220

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2020)

   Ivar Kleiven og ættegranskingane hans

   Novus Forlag

   s.341-358.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2020)

   Gísli Súrsson as Egða andspillir. An Obscure Kenning and its Implications for Tribal Identities in Tenth-Century Iceland

   Gripla

   ISSN 1018-5011.

   Volum 31.

   s.199-232.

   DOI: 10.33112/gripla.31

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2020)

   Det avgjerande i å skilja millom e og æ. Til upphavet åt mannsnamni Erlingr og Erlendr

   Studia Anthroponymica Scandinavica

   ISSN 0280-8633.

   Volum 35.

   s.7-25.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2019)

   Fanst det eit eige namn Solli i Noreg i millomalderen?

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking

   ISSN 0800-4684.

   Volum 36.

   s.7-30.

  • Myrvoll, Klaus Johan; Spaans, Ronny Grønning

   (2018)

   Olav H. Hauge og nynorsk omsetjingskunst

   Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning

   ISSN 0013-0818.

   Volum 105.

   Hefte 4.

   s.322-338.

   DOI: 10.18261/issn.1500-1989-2018-04-05

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2017)

   Dronninga i skaldekvæda

   Scandinavian Academic Press

   s.185-198.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2016)

   The constitutive features of the dróttkvætt metre

   University of Iceland Press

   s.229-256.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2015)

   Zum Ursprung des Dativs Singular auf -u der altwestnordischen ō-Stämme

   Indogermanische Forschungen

   ISSN 0019-7262.

   Volum 120.

   Hefte 1.

   s.153-175.

   DOI: 10.1515/if-2015-0009

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2015)

   Ei uturvande lengjing av vokalen fyre burtfallen h etter r og l i nordisk

   Arkiv för nordisk filologi

   ISSN 0066-7668.

   Volum 130.

   s.5-32.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2015)

   Hǫrða-Knútr

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking

   ISSN 0800-4684.

   Volum 32.

   s.103-110.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2014)

   Bruk og misbruk av skaldekvæde hjå norske historikarar

   Historisk Tidsskrift (Norge)

   ISSN 0018-263X.

   Volum 93.

   Hefte 3.

   s.383-406.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2014)

   Fråværet av vokalharmoni i gamalnorsk etter stutt /æ/ og /o/ :

   Arkiv för nordisk filologi

   ISSN 0066-7668.

   Volum 129.

   s.5-19.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Framvoksteren av sterkt hokyn frå urnordisk til norrønt

   Novus Forlag

   s.16-32.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Skaldedikt som kjelda til etymologi og ljodleg vokster av norske namn

   Norna

   s.105-118.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Å lyda etter Ibsens røyst. Soga um då Peer Gynt vart norsk

   Vidarforlaget AS

   s.179-203.

  • Myrvoll, Klaus Johan; Skomedal, Trygve

   (2010)

   Tonelagsskilnad i islendsk i Tridje grammatiske avhandling

   Maal og Minne

   ISSN 0024-855X.

   Hefte 1.

   s.68-97.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2008)

   Tradisjon og konstruksjon i Snorres Háttatal

   Vidarforlaget AS

   s.143-166.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2007)

   Margrete i Aspa – løysing på floken

   Norsk Slektshistorisk Tidsskrift

   ISSN 0029-2141.

   Volum XLI.

   s.42-63.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2007)

   Roger Lockertsen: Namnet på byen Trondheim. Ei språkhistorisk og faghistorisk tilnærming. Disputas for graden dr.philos., Universitetet i Bergen 8. september 2006. Opposisjon ex auditorio

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking

   ISSN 0800-4684.

   Volum 24.

   s.51-61.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2007)

   Når sosiolingvistikken forlèt lingvistikken. Kritiske merknader til ei doktoravhandling

   Maal og Minne

   ISSN 0024-855X.

   Hefte 1.

   s.75-87.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2006)

   Kva er eit erveord i norsk-dansk? Noko um den nære ordsoga i Våre arveord

   Maal og Minne

   ISSN 0024-855X.

   Hefte 2.

   s.173-212.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2005)

   Hall toll – um eit brigde frå /-lv/ til /-l/ i norsk

   Maal og Minne

   ISSN 0024-855X.

   Hefte 1.

   s.23-44.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2004)

   Skjøttøya

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking

   ISSN 0800-4684.

   Volum 20/21.

   s.53-62.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2003)

   Ordet nisse – av karnamnet Nils like vel?

   Maal og Minne

   ISSN 0024-855X.

   Hefte 2.

   s.156-169.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2003)

   Noko um skifte av kyn og bøygjing i norsk. Merknader til Hans-Olav Enger

   Norskrift

   ISSN 0800-7764.

   Hefte 106.

   s.23-50.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2003)

   Tillegg um ordet følin i Valdres

   Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi

   ISSN 0806-7791.

   Volum 9.

   s.72-73.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2002)

   Tvo ord ‹folen› og tvo ‹folna›

   Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi

   ISSN 0806-7791.

   Volum 8.

   s.74-81.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (1998)

   Eitkvart nytt um Aspa-ætti

   Norsk Slektshistorisk Tidsskrift

   ISSN 0029-2141.

   Volum XXXVI.

   s.271-282.

 • Bøker og kapitler
  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2015)

   Kronologi i skaldekvæde. Distribusjon av metriske og språklege drag i høve til tradisjonell datering og attribuering

  • Langslet, Lars Roar; Askedal, John Ole; Myrvoll, Klaus Johan; Guttu, Tor

   (2014)

   Riksmålsforbundet og nynorsken. 5 seminarforedrag i Oslo

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2009)

   samstöfur seinar eða skjótar. Ein etterrøknad av trykk- og kvantitetstilhøve i skaldeversemålet dróttkvætt

  • Askedal, John Ole; Myrvoll, Klaus Johan

   (2008)

   Høvdingen. Om Snorre Sturlasons liv og virke

   Vidarforlaget AS

  • Askedal, John Ole; Myrvoll, Klaus Johan

   (2008)

   Forord

   Vidarforlaget AS

   s.7-9.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2006)

   «Enlil og Ninlil», «Paukesong til Enki», «Nanna-Suen vender attende til Nippur», «Lugalbanda og Anzu-fuglen». [Attdiktingar frå sumerisk]

 • Formidling
  • Schulte, Michael; Myrvoll, Klaus Johan

   (2020)

   Climatic disaster in the runic inscriptions? Recent research on the Rök-stone and other Viking-age rune-stones

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2016)

   Fornying i litteraturvitskapen. [Melding av] Erik Bjerck Hagen: Hvordan lese Ibsen? Samtalen om hans dramatikk 1879–2015. Universitetsforlaget 2015

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 3.

   s.35-35.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2016)

   Ein internasjonal forskar i ei nasjonal tid. [Om Sophus Bugge]

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 20.

   s.24-25.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2016)

   Fordreia historieformidling. [Kommentar om filmen Birkebeinerne]

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 7.

   s.27-27.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2015)

   Engelsk er ikkje skandinavisk likevel. [Melding av] Joseph Embley Emonds og Jan Terje Faarlund: English: The Language of the Vikings. (Olomouc Modern Language Monographs 3.) 2014

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 28–31.

   s.26-27.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2014)

   Reformi me aldri fekk. Vogt-komiteen og nynorsken

   s.37-50.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2014)

   Lesande og skrivande storbønder. [Melding av] Jostein Fet: Stemmer frå ei fjern tid. Forteljingar om bøker, viser, magiske formlar og merkelege teikn 1550–1814. Det Norske Samlaget 2014

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 22.

   s.28-28.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2013)

   Aasen og ålmugen. [Svar til Ottar Grepstad]

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 36.

   s.41-41.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2013)

   Att og fram er like langt. [Melding av] Asbjørnsen og Moe: Norske folkeeventyr I–III. Revidert utgåve ved Tor Guttu. Aschehoug 2012

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 3.

   s.24-25.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2013)

   Trygve Nereson Skomedal. [Nekrolog]

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

   s.18-18.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2013)

   Omsetjar i store skor. [Melding av] Edda-dikt. Band 1. Voluspå og Håvamål. Attdikta av Knut Ødegård. Cappelen Damm 2013

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 36.

   s.28-29.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Ættene vert rekna i mannsline. [Svar til Ingebjørg Folgerø]

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

   Volum 44.

   Hefte 239.

   s.35-35.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Ein kan ikkje sjå bort frå versemålet. [Svar til Torgeir Bygstad]

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 11.

   s.33-33.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Frå krigarkonge til helgen. [Melding av] Lars Roar Langslet og Knut Ødegård: Olav den hellige. Spor etter helgenkongen. Forlaget Press 2011

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 8.

   s.28-28.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Bokmål og nynorsk kan ikkje jamførast. [Svar til Arnfinn Muruvik Vonen]

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

   Hefte 45.

   s.6-6.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   2012-nynorsken vert ikkje enklare

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

   Hefte 22.

   s.4-5.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Nasjonalromantiske klisjéar. [Melding av] Terje Nordby: Kongeblod. Mordet på Knut Alvsson. Premiere på Akershus festning 18. august 2012. Manuset utgjeve på Dreyers forlag 2012

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 34.

   s.27-27.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Oppklåring om sagastilen. [Svar til Roy Jacobsen]

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 24.

   s.33-33.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Riksmål inkje hinder for god sagastil. [Svar til Kjell Arild Pollestad]

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 26.

   s.31-31.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Med pragmatikk som våpen. [Melding av] Erik Bjerck Hagen: Kampen om litteraturen. Hovedlinjer i norsk litteraturforskning og -kritikk 1920–2011. Universitetsforlaget 2012

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 23.

   s.30-30.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Då nynorsken stod for livskrafta. [Melding av] Eirik Vassenden: Norsk vitalisme. Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890–1940. Scandinavian Academic Press 2012

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 28–29.

   s.20-21.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   «Hvem bil» har ei forhistorie. [Svar til Øystein A. Vangsnes]

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

   s.50-50.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Frå sagastil til kansellistil. [Melding av] Snorre Sturlasson: Heimskringla. Norske kongesagaer I–III. Omsett av Kjell Arild Pollestad. Gyldendal 2012

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 19.

   s.24-25.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Dagmar og Oddmar

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 2.

   s.31-31.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Oslo dekonstruert. [Melding av] Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. 5. utg. Oslo 2010

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 6.

   s.26-26.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Meir valfridom og fleire bokmålsformer i nynorsk

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 19.

   s.21-21.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Catull utan poetisk beingrind. [Melding av] Gaius Valerius Catullus: Eg elskar og hatar. Utval, gjendikting og føreord ved Torgeir Bygstad. Det Norske Samlaget 2011

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 28-29.

   s.22-23.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Austlandsformer er bokmålsformer

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 21.

   s.34-34.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   2012-nynorsken vert ikkje enklare

   Stordamål

   Volum 5.

   s.8-9.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Poesien ligg òg i metrikken. [Svar til Kjell Arild Pollestad]

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 34.

   s.24-24.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Koht og dateringa av slaget i Hafrsfjord

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 45.

   s.32-32.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Med Snorre som sanningsvitne. [Melding av] Torgrim Titlestad: Harald Hårfagre; Halvor Tjønn: Harald Hardråde. Saga Bok / Spartacus 2010

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 2.

   s.26-26.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Weibull, Koht – og Lunden. [Svar til Kåre Lunden]

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 51–52.

   s.41-41.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Eit nasjonalt fag i ei unasjonal tid. [Melding av] Jon Gunnar Jørgensen og Lars S. Vikør (red.): Nordiskfaget – tradisjon og fornying. Novus forlag 2011

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 14.

   s.26-26.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Atterslaget som måtte koma. [Melding av] Oddmund Løkensgard Hoel: Norsk målreising II. Mål og modernisering 1868–1940. Det Norske Samlaget 2011

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 10.

   s.28-28.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2010)

   Uredigerte petitar. [Melding av] Frans-Arne Stylegar og Bjørn Bandlien: Sagaspor. Kulturhistoriske fortellinger fra vikingtid og middelalder. Andresen & Butenschøn 2010

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 33.

   s.31-31.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2010)

   Knausgård som symptom. [Melding av] Eivind Tjønneland: Knausgård-koden. Et ideologikritisk essay. Spartacus 2010

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 25.

   s.20-20.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2010)

   Målsoge utan forteljargrep. [Melding av] Jens Johan Hyvik: Norsk målreising I. Språk og nasjon 1739–1868. Det Norske Samlaget 2010

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 23.

   s.26-26.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2010)

   Ut or språket, inn i skåpet. [Melding av] Jan Olav Gatland: Ord og orgasme. Ein biografi om Ola Raknes. Det Norske Samlaget 2010

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 35.

   s.32-32.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2010)

   Arbeidardiktar og norrønskald. [Melding av] Arild Bye: Kristofer Uppdal. Ein mot alle. Aschehoug 2010

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 17.

   s.24-25.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2010)

   Atterklang i akademia. [Melding av] Liv Bliksrud (red.): Gjenlyd af min Sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven. Unipub 2009

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 3.

   s.27-27.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2010)

   Målgranskar og grand seigneur. [Melding av] Kjell Venås: Hans Ross. Målføregranskar, ordboksskrivar og grammatikar. Novus forlag 2009

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 10.

   s.26-26.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2010)

   Før språket storknar. [Melding av] Guro Fløgstad og Anders Vaa: Norsk er et lite språk som er i ferd med å dø ut og andre myter om språk. Kagge forlag 2010

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 5.

   s.28-29.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2010)

   Venskap eller frendskap? [Melding av] Jón Viðar Sigurðsson: Den vennlige vikingen. Vennskapets makt i Norge og på Island ca. 900–1300. Pax forlag 2010

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 48.

   s.30-30.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2009)

   Over skrevs i Nord-Atlanteren. [Melding av] Jon Vidar Sigurdsson: Det norrøne samfunnet. Vikingen, kongen, erkebiskopen og bonden. Oslo 2008

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.22-23.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2009)

   [Melding av] Tingvoll kyrkje. Gåta Gunnar gjorde, red. Morten Stige og Terje Spurkland. Trondheim 2006

   Collegium Medievale

   ISSN 0801-9282.

   Volum 22.

   s.251-257.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2009)

   Sjangerhybrid med anakronismar. [Melding av] Tore Skeie: Alv Erlingsson. Fortellingen om en adelsmanns undergang. Oslo 2009

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 45.

   s.30-31.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2008)

   Ein nasjonal aristokrat

   Det Norske Samlaget

   s.118-133.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2008)

   Når materialet veks ein over hovudet. [Melding av] Nils Johan Ringdal: Georg Valentin von Munthe af Morgenstiernes forunderlige liv og reiser. Oslo 2008

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.18-19.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2008)

   Ein glad amatør. [Melding av] Sylfest Lomheim: Språkreisa. Norsk gjennom to tusen år. Oslo 2007

   Nytt Norsk Tidsskrift

   ISSN 0800-336X.

   Hefte 1.

   s.95-102.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2007)

   Ein nasjonal aristokrat

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   s.16-17.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2007)

   Ei klårare nynorsknorm

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2007)

   Realisme på krykkjer. [Melding av] Henrik H. Langeland: Francis Meyers lidenskap. Tiden 2007

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 37.

   s.18-19.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2006)

   Biografi um Sigurd Kolsrud. [Melding av] Kjell Venås: Sigurd Kolsrud. Oslo 2005

   Nytt om namn

   ISSN 0800-4676.

   Volum 43.

   s.66-69.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2006)

   Velskrive um umstridd professor. [Melding av] Kjell Venås: Sigurd Kolsrud. Oslo 2005

   Dag og Tid

   ISSN 0803-334X.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2006)

   [Melding av] Kåre Magne Holsbøvåg: Tuss og troll i stadnamn. Nemningar for ymse vette i stadnamn frå Trøndelag, Nordmøre og Romsdal. Molde 2006

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking

   ISSN 0800-4684.

   Volum 23.

   s.119-123.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2005)

   [Melding av] Suffixbildungen in alten Ortsnamen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 14.–16. Mai 2004, red. Thorsten Andersson og Eva Nyman. Uppsala 2004

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking

   ISSN 0800-4684.

   Volum 22.

   s.122-126.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2005)

   [Melding av] Språk i endring. Indre norsk språkhistorie, red. Jan Terje Faarlund. Oslo 2003

   NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift

   ISSN 0800-3076.

   Hefte 2.

   s.271-281.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2004)

   [Melding av] Målgranskaren frå Årdal. Heidersskrift til Andreas Bjørkum på 70-årsdagen 30. mars 2002, red. Olaf Almenningen m.fl. Oslo 2002

   NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift

   ISSN 0800-3076.

   Hefte 1.

   s.107-114.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2004)

   [Melding av] Gudleiv Bø og Magne Myhren: Draumkvedet. Diktverket og teksthistoria. Oslo 2002

   Maal og Minne

   ISSN 0024-855X.

   Hefte 2.

   s.210-219.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway