Klaus Johan Myrvoll

Professor i nordiske språk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG Q-244

Bio

Ph.d. i norrøn filologi frå Universitetet i Oslo, 2015. 
Professor i nordisk språkvitskap ved UiS sidan 2019.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2023)

   Skule jarl, Snorre og den historiske bakgrunnen åt Fagrskinna.

   Maal og Minne.

   ISSN 0024-855X.

   Hefte 1.

   s.79-131.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2023)

   The ideo-political background of ‘new philology’.

   Studia Neophilologica.

   ISSN 0039-3274.

   Volum 95.

   Hefte 2.

   DOI: 10.1080/00393274.2023.2228845

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2023)

   Uppbyggjingi av Fagrskinna B og sunnmørsættleggene.

   Arkiv för nordisk filologi.

   ISSN 0066-7668.

   Volum 138.

   s.85-128.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2022)

   Introduction : 4. Dating and authenticity. I: Poetry in Sagas of Icelanders.

   Brepols.

   ISBN 978-2-503-51898-5.

   s.XCVI-CVII.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2022)

   Víglundar saga. I: Poetry in Sagas of Icelanders.

   Brepols.

   ISBN 978-2-503-51898-5.

   s.1400-1449.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2022)

   Þórðar saga hreðu. I: Poetry in Sagas of Icelanders.

   Brepols.

   ISBN 978-2-503-51898-5.

   s.1450-1477.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2021)

   Re-Naming Jerusalem : A note on associative etymology in the vernacular north. I: Tracing the Jerusalem code : Volume 1 : The holy city Christian cultures in medieval Scandinavia (ca. 1100–1536).

   Walter de Gruyter (De Gruyter).

   ISBN 9783110634853.

   s.43-47.

   DOI: 10.1515/9783110639438-003

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2021)

   Då Vinje fekk nok av storbøndene. I: Tvisyn, innsyn, utsyn : Nærblikk på A.O. Vinje.

   Scandinavian Academic Press.

   ISBN 9788230402726.

   s.143-172.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2020)

   The Authenticity of Gísli’s Verse.

   Journal of English and Germanic Philology (JEGP).

   ISSN 0363-6941.

   Volum 119.

   Hefte 2.

   s.220-257.

   DOI: 10.5406/jenglgermphil.119.2.0220

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2020)

   Gísli Súrsson as Egða andspillir.

   Gripla.

   ISSN 1018-5011.

   Volum 31.

   s.199-232.

   DOI: 10.33112/gripla.31

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2020)

   Det avgjerande i å skilja millom e og æ. Til upphavet åt mannsnamni Erlingr og Erlendr.

   Studia Anthroponymica Scandinavica.

   ISSN 0280-8633.

   Volum 35.

   s.7-25.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2020)

   Comments from the second opponent at the doctoral defence of Þorgeir Sigurðsson.

   Íslenskt mál og almenn málfræði.

   ISSN 0256-842X.

   Volum 41/42.

   s.321-332.

  • Harildstad, Gudmund; Kruken, Kristoffer; Myrvoll, Klaus Johan

   (2020)

   Ivar Kleiven : I gamle daagaa : Forteljingo og bygda-minne fraa Vaagaa.

   Novus Forlag.

   ISBN 9788283900330.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2019)

   Fanst det eit eige namn Solli i Noreg i millomalderen?.

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.

   ISSN 0800-4684.

   Volum 36.

   s.7-30.

  • Myrvoll, Klaus Johan; Spaans, Ronny Grønning

   (2018)

   Olav H. Hauge og nynorsk omsetjingskunst.

   Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.

   ISSN 0013-0818.

   Volum 105.

   Hefte 4.

   s.322-338.

   DOI: 10.18261/issn.1500-1989-2018-04-05

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2017)

   Dronninga i skaldekvæda. I: Dronningen i vikingtid og middelalder.

   Scandinavian Academic Press.

   ISBN 9788230401828.

   s.185-198.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2016)

   The constitutive features of the dróttkvætt metre. I: Approaches to Nordic and Germanic Poetry.

   University of Iceland Press.

   ISBN 978-9935-23-121-5.

   s.229-256.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2015)

   Zum Ursprung des Dativs Singular auf -u der altwestnordischen ō-Stämme.

   Indogermanische Forschungen.

   ISSN 0019-7262.

   Volum 120.

   Hefte 1.

   s.153-175.

   DOI: 10.1515/if-2015-0009

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2015)

   Ei uturvande lengjing av vokalen fyre burtfallen h etter r og l i nordisk.

   Arkiv för nordisk filologi.

   ISSN 0066-7668.

   Volum 130.

   s.5-32.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2015)

   Hǫrða-Knútr.

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.

   ISSN 0800-4684.

   Volum 32.

   s.103-110.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2014)

   Bruk og misbruk av skaldekvæde hjå norske historikarar.

   Historisk Tidsskrift (Norge).

   ISSN 0018-263X.

   Volum 93.

   Hefte 3.

   s.383-406.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2014)

   Fråværet av vokalharmoni i gamalnorsk etter stutt /æ/ og /o/ :.

   Arkiv för nordisk filologi.

   ISSN 0066-7668.

   Volum 129.

   s.5-19.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Framvoksteren av sterkt hokyn frå urnordisk til norrønt. I: Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012.

   Novus Forlag.

   ISBN 978-82-7099-700-8.

   s.16-32.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Å lyda etter Ibsens røyst. Soga um då Peer Gynt vart norsk. I: Skrift og strid. Essay om Henrik Rytter.

   Vidarforlaget AS.

   ISBN 978-82-7990-101-3.

   s.179-203.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Skaldedikt som kjelda til etymologi og ljodleg vokster av norske namn. I: Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.-13. mai 2010.

   Norna.

   ISBN 978-91-7276-086-8.

   s.105-118.

  • Myrvoll, Klaus Johan; Skomedal, Trygve

   (2010)

   Tonelagsskilnad i islendsk i Tridje grammatiske avhandling.

   Maal og Minne.

   ISSN 0024-855X.

   Hefte 1.

   s.68-97.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2008)

   Tradisjon og konstruksjon i Snorres Háttatal. I: Høvdingen. Om Snorre Sturlasons liv og virke.

   Vidarforlaget AS.

   ISBN 978-82-7990-065-8.

   s.143-166.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2007)

   Når sosiolingvistikken forlèt lingvistikken. Kritiske merknader til ei doktoravhandling.

   Maal og Minne.

   ISSN 0024-855X.

   Hefte 1.

   s.75-87.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2007)

   Margrete i Aspa – løysing på floken.

   Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

   ISSN 0029-2141.

   Volum XLI.

   s.42-63.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2007)

   Roger Lockertsen: Namnet på byen Trondheim. Ei språkhistorisk og faghistorisk tilnærming. Disputas for graden dr.philos., Universitetet i Bergen 8. september 2006. Opposisjon ex auditorio.

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.

   ISSN 0800-4684.

   Volum 24.

   s.51-61.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2006)

   Kva er eit erveord i norsk-dansk? Noko um den nære ordsoga i Våre arveord.

   Maal og Minne.

   ISSN 0024-855X.

   Hefte 2.

   s.173-212.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2005)

   Hall toll – um eit brigde frå /-lv/ til /-l/ i norsk.

   Maal og Minne.

   ISSN 0024-855X.

   Hefte 1.

   s.23-44.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2004)

   Skjøttøya.

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.

   ISSN 0800-4684.

   Volum 20/21.

   s.53-62.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2003)

   Noko um skifte av kyn og bøygjing i norsk. Merknader til Hans-Olav Enger.

   Norskrift.

   ISSN 0800-7764.

   Hefte 106.

   s.23-50.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2003)

   Ordet nisse – av karnamnet Nils like vel?.

   Maal og Minne.

   ISSN 0024-855X.

   Hefte 2.

   s.156-169.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2003)

   Tillegg um ordet følin i Valdres.

   Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi.

   ISSN 0806-7791.

   Volum 9.

   s.72-73.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2002)

   Tvo ord ‹folen› og tvo ‹folna›.

   Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi.

   ISSN 0806-7791.

   Volum 8.

   s.74-81.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (1998)

   Eitkvart nytt um Aspa-ætti.

   Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

   ISSN 0029-2141.

   Volum XXXVI.

   s.271-282.

 • Bøker og kapitler
  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2015)

   Kronologi i skaldekvæde. Distribusjon av metriske og språklege drag i høve til tradisjonell datering og attribuering.

   Nauka.

  • Langslet, Lars Roar; Askedal, John Ole; Myrvoll, Klaus Johan; Guttu, Tor

   (2014)

   Riksmålsforbundet og nynorsken. 5 seminarforedrag i Oslo.

   ISBN 978-82-7050-200-4.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2009)

   samstöfur seinar eða skjótar. Ein etterrøknad av trykk- og kvantitetstilhøve i skaldeversemålet dróttkvætt.

   Universitetet i Oslo.

  • Askedal, John Ole; Myrvoll, Klaus Johan

   (2008)

   Høvdingen. Om Snorre Sturlasons liv og virke.

   Vidarforlaget AS.

   ISBN 978-82-7990-065-8.

  • Askedal, John Ole; Myrvoll, Klaus Johan

   (2008)

   Forord. I: Høvdingen. Om Snorre Sturlasons liv og virke.

   Vidarforlaget AS.

   ISBN 978-82-7990-065-8.

   s.7-9.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2006)

   «Enlil og Ninlil», «Paukesong til Enki», «Nanna-Suen vender attende til Nippur», «Lugalbanda og Anzu-fuglen». [Attdiktingar frå sumerisk]. I: Sumeriske skrifter.

   ISBN 82-525-6213-2.

 • Formidling
  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2023)

   Digitaliseringa av den norske kulturarven må ikkje reverserast.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 34.

   s.35-35.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2021)

   Interessa for norske ord hjå Olav H. Hauge.

   Norsk Årbok.

   ISSN 0809-7232.

   s.167-182.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2021)

   [Melding av] Michael Schulte. Urnordisch: Eine Einführung. Wiener Studien zur Skandinavistik, 26. Wien: Praesens Verlag, 2018..

   Futhark: International Journal of Runic Studies.

   ISSN 1892-0950.

   Volum 12.

   s.183-197.

   DOI: 10.33063/diva-491890

  • Schulte, Michael; Myrvoll, Klaus Johan

   (2020)

   Climatic disaster in the runic inscriptions? Recent research on the Rök-stone and other Viking-age rune-stones.

   Fourth Workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies (ENSCAN);

   2020-11-26 - 2020-11-27.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2016)

   Fornying i litteraturvitskapen. [Melding av] Erik Bjerck Hagen: Hvordan lese Ibsen? Samtalen om hans dramatikk 1879–2015. Universitetsforlaget 2015.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 3.

   s.35-35.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2016)

   Fordreia historieformidling. [Kommentar om filmen Birkebeinerne].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 7.

   s.27-27.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2016)

   Ein internasjonal forskar i ei nasjonal tid. [Om Sophus Bugge].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 20.

   s.24-25.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2015)

   Engelsk er ikkje skandinavisk likevel. [Melding av] Joseph Embley Emonds og Jan Terje Faarlund: English: The Language of the Vikings. (Olomouc Modern Language Monographs 3.) 2014.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 28–31.

   s.26-27.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2015)

   Horða-Knútr : .

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.

   ISSN 0800-4684.

   Volum 32.

   s.103-110.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2014)

   Lesande og skrivande storbønder. [Melding av] Jostein Fet: Stemmer frå ei fjern tid. Forteljingar om bøker, viser, magiske formlar og merkelege teikn 1550–1814. Det Norske Samlaget 2014.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 22.

   s.28-28.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2014)

   Reformi me aldri fekk. Vogt-komiteen og nynorsken. I: Riksmålsforbundet og nynorsken. 5 seminarforedrag i Oslo.

   ISBN 978-82-7050-200-4.

   s.37-50.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2013)

   Att og fram er like langt. [Melding av] Asbjørnsen og Moe: Norske folkeeventyr I–III. Revidert utgåve ved Tor Guttu. Aschehoug 2012.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 3.

   s.24-25.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2013)

   Trygve Nereson Skomedal. [Nekrolog].

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

   s.18-18.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2013)

   Omsetjar i store skor. [Melding av] Edda-dikt. Band 1. Voluspå og Håvamål. Attdikta av Knut Ødegård. Cappelen Damm 2013.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 36.

   s.28-29.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2013)

   Aasen og ålmugen. [Svar til Ottar Grepstad].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 36.

   s.41-41.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Dagmar og Oddmar.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 2.

   s.31-31.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   2012-nynorsken vert ikkje enklare.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

   Hefte 22.

   s.4-5.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Bokmål og nynorsk kan ikkje jamførast. [Svar til Arnfinn Muruvik Vonen].

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

   Hefte 45.

   s.6-6.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Frå krigarkonge til helgen. [Melding av] Lars Roar Langslet og Knut Ødegård: Olav den hellige. Spor etter helgenkongen. Forlaget Press 2011.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 8.

   s.28-28.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Ein kan ikkje sjå bort frå versemålet. [Svar til Torgeir Bygstad].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 11.

   s.33-33.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Frå sagastil til kansellistil. [Melding av] Snorre Sturlasson: Heimskringla. Norske kongesagaer I–III. Omsett av Kjell Arild Pollestad. Gyldendal 2012.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 19.

   s.24-25.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Med pragmatikk som våpen. [Melding av] Erik Bjerck Hagen: Kampen om litteraturen. Hovedlinjer i norsk litteraturforskning og -kritikk 1920–2011. Universitetsforlaget 2012.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 23.

   s.30-30.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Oppklåring om sagastilen. [Svar til Roy Jacobsen].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 24.

   s.33-33.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Riksmål inkje hinder for god sagastil. [Svar til Kjell Arild Pollestad].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 26.

   s.31-31.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Då nynorsken stod for livskrafta. [Melding av] Eirik Vassenden: Norsk vitalisme. Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890–1940. Scandinavian Academic Press 2012.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 28–29.

   s.20-21.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Nasjonalromantiske klisjéar. [Melding av] Terje Nordby: Kongeblod. Mordet på Knut Alvsson. Premiere på Akershus festning 18. august 2012. Manuset utgjeve på Dreyers forlag 2012.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 34.

   s.27-27.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   «Hvem bil» har ei forhistorie. [Svar til Øystein A. Vangsnes].

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

   s.50-50.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2012)

   Ættene vert rekna i mannsline. [Svar til Ingebjørg Folgerø].

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

   Volum 44.

   Hefte 239.

   s.35-35.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Oslo dekonstruert. [Melding av] Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. 5. utg. Oslo 2010.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 6.

   s.26-26.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Med Snorre som sanningsvitne. [Melding av] Torgrim Titlestad: Harald Hårfagre; Halvor Tjønn: Harald Hardråde. Saga Bok / Spartacus 2010.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 2.

   s.26-26.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Atterslaget som måtte koma. [Melding av] Oddmund Løkensgard Hoel: Norsk målreising II. Mål og modernisering 1868–1940. Det Norske Samlaget 2011.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 10.

   s.28-28.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Eit nasjonalt fag i ei unasjonal tid. [Melding av] Jon Gunnar Jørgensen og Lars S. Vikør (red.): Nordiskfaget – tradisjon og fornying. Novus forlag 2011.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 14.

   s.26-26.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Meir valfridom og fleire bokmålsformer i nynorsk.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 19.

   s.21-21.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Austlandsformer er bokmålsformer.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 21.

   s.34-34.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Catull utan poetisk beingrind. [Melding av] Gaius Valerius Catullus: Eg elskar og hatar. Utval, gjendikting og føreord ved Torgeir Bygstad. Det Norske Samlaget 2011.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 28-29.

   s.22-23.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Poesien ligg òg i metrikken. [Svar til Kjell Arild Pollestad].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 34.

   s.24-24.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Koht og dateringa av slaget i Hafrsfjord.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 45.

   s.32-32.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   Weibull, Koht – og Lunden. [Svar til Kåre Lunden].

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 51–52.

   s.41-41.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2011)

   2012-nynorsken vert ikkje enklare.

   Stordamål.

   Volum 5.

   s.8-9.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2010)

   Atterklang i akademia. [Melding av] Liv Bliksrud (red.): Gjenlyd af min Sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven. Unipub 2009.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 3.

   s.27-27.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2010)

   Før språket storknar. [Melding av] Guro Fløgstad og Anders Vaa: Norsk er et lite språk som er i ferd med å dø ut og andre myter om språk. Kagge forlag 2010.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 5.

   s.28-29.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2010)

   Målgranskar og grand seigneur. [Melding av] Kjell Venås: Hans Ross. Målføregranskar, ordboksskrivar og grammatikar. Novus forlag 2009.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 10.

   s.26-26.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2010)

   Arbeidardiktar og norrønskald. [Melding av] Arild Bye: Kristofer Uppdal. Ein mot alle. Aschehoug 2010.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 17.

   s.24-25.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2010)

   Målsoge utan forteljargrep. [Melding av] Jens Johan Hyvik: Norsk målreising I. Språk og nasjon 1739–1868. Det Norske Samlaget 2010.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 23.

   s.26-26.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2010)

   Knausgård som symptom. [Melding av] Eivind Tjønneland: Knausgård-koden. Et ideologikritisk essay. Spartacus 2010.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 25.

   s.20-20.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2010)

   Uredigerte petitar. [Melding av] Frans-Arne Stylegar og Bjørn Bandlien: Sagaspor. Kulturhistoriske fortellinger fra vikingtid og middelalder. Andresen & Butenschøn 2010.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 33.

   s.31-31.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2010)

   Ut or språket, inn i skåpet. [Melding av] Jan Olav Gatland: Ord og orgasme. Ein biografi om Ola Raknes. Det Norske Samlaget 2010.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 35.

   s.32-32.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2010)

   Venskap eller frendskap? [Melding av] Jón Viðar Sigurðsson: Den vennlige vikingen. Vennskapets makt i Norge og på Island ca. 900–1300. Pax forlag 2010.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 48.

   s.30-30.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2009)

   Over skrevs i Nord-Atlanteren. [Melding av] Jon Vidar Sigurdsson: Det norrøne samfunnet. Vikingen, kongen, erkebiskopen og bonden. Oslo 2008.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.22-23.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2009)

   Sjangerhybrid med anakronismar. [Melding av] Tore Skeie: Alv Erlingsson. Fortellingen om en adelsmanns undergang. Oslo 2009.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 45.

   s.30-31.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2009)

   [Melding av] Tingvoll kyrkje. Gåta Gunnar gjorde, red. Morten Stige og Terje Spurkland. Trondheim 2006.

   Collegium Medievale.

   ISSN 0801-9282.

   Volum 22.

   s.251-257.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2008)

   Ein nasjonal aristokrat. I: Tid å hausta inn. 31 forfattarar om Olav H. Hauge.

   Det Norske Samlaget.

   ISBN 978-82-521-7202-7.

   s.118-133.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2008)

   Ein glad amatør. [Melding av] Sylfest Lomheim: Språkreisa. Norsk gjennom to tusen år. Oslo 2007.

   Nytt Norsk Tidsskrift.

   ISSN 0800-336X.

   Hefte 1.

   s.95-102.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2008)

   Når materialet veks ein over hovudet. [Melding av] Nils Johan Ringdal: Georg Valentin von Munthe af Morgenstiernes forunderlige liv og reiser. Oslo 2008.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.18-19.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2007)

   Ei klårare nynorsknorm.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2007)

   Ein nasjonal aristokrat.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   s.16-17.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2007)

   Realisme på krykkjer. [Melding av] Henrik H. Langeland: Francis Meyers lidenskap. Tiden 2007.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Hefte 37.

   s.18-19.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2006)

   Velskrive um umstridd professor. [Melding av] Kjell Venås: Sigurd Kolsrud. Oslo 2005.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2006)

   Biografi um Sigurd Kolsrud. [Melding av] Kjell Venås: Sigurd Kolsrud. Oslo 2005.

   Nytt om namn.

   ISSN 0800-4676.

   Volum 43.

   s.66-69.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2006)

   [Melding av] Kåre Magne Holsbøvåg: Tuss og troll i stadnamn. Nemningar for ymse vette i stadnamn frå Trøndelag, Nordmøre og Romsdal. Molde 2006.

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.

   ISSN 0800-4684.

   Volum 23.

   s.119-123.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2005)

   [Melding av] Språk i endring. Indre norsk språkhistorie, red. Jan Terje Faarlund. Oslo 2003.

   NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.

   ISSN 0800-3076.

   Hefte 2.

   s.271-281.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2005)

   [Melding av] Suffixbildungen in alten Ortsnamen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 14.–16. Mai 2004, red. Thorsten Andersson og Eva Nyman. Uppsala 2004.

   Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.

   ISSN 0800-4684.

   Volum 22.

   s.122-126.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2004)

   [Melding av] Målgranskaren frå Årdal. Heidersskrift til Andreas Bjørkum på 70-årsdagen 30. mars 2002, red. Olaf Almenningen m.fl. Oslo 2002.

   NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.

   ISSN 0800-3076.

   Hefte 1.

   s.107-114.

  • Myrvoll, Klaus Johan

   (2004)

   [Melding av] Gudleiv Bø og Magne Myhren: Draumkvedet. Diktverket og teksthistoria. Oslo 2002.

   Maal og Minne.

   ISSN 0024-855X.

   Hefte 2.

   s.210-219.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway