Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Mordal, Siri; Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth

   (2020)

   Career guidance in Norwegian primary education : developing the power of dreams and the power of judgement. I: Career and Career Guidance in the Nordic Countries.

   Brill|Sense

   ISBN 978-90-04-42807-2.

   s.237-249.

   DOI: 10.1163/9789004428096_016

  • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth

   (2014)

   Dropout in a School for All: Individual of Systemic Solutions?. I: The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy.

   Springer Science+Business Media B.V.

   ISBN 978-94-007-7124-6.

   s.211-230.

   DOI: 10.1007/978-94-007-7125-3

  • Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri; Buland, Trond Hallgeir

   (2014)

   En rådgiverrolle i krysspress? Lokal variasjon og konsekvenser for rådgivningen i skolen :.

   Sosiologi i dag

   ISSN 0332-6330.

   Volum 44.

   Hefte 4.

   s.57-78.

  • Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita

   (2014)

   Kjønnstradisjonelle utdanningsvalg – en demokratisk utfordring?. I: Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02373-1.

   s.290-308.

 • Bøker og kapitler
  • Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Mathiesen, Ida Holth

   (2020)

   Career Guidance in Norwegian Primary Education - Developing the Power of Dreams and the Power of Judgement.

   Brill|Sense

  • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri; Solberg, Astrid

   (2017)

   Samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen om å hindre frafall fra videregående skole - Utfordringer og gode grep.

   ISBN 978-82-490-0883-4.

  • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth

   (2017)

   Nettverksledelse for bedre samhandling i offentlig sektor En studie av Mission Possible-nettverket på Sunnmøre.

   ISBN 978-82-490-0881-0.

  • Haugum, Margrete Hembre; Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Carlsson, Espen

   (2016)

   Mangfold for innovasjon - Om etnisitet og kjønn i videregående opplæring og næringsutvikling i Nord-Trøndelag.

   ISBN 978-82–7732–242-1.

  • Mordal, Siri; Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth

   (2015)

   Rådgiverrollen, mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet.

   ISBN 978-82-14-05793-5.

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Billington, Mary Genevieve; Mathiesen, Ida Holth

   (2014)

   Smarte samarbeid - skole og arbeidsliv.

  • Buland, Trond; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri; Tønseth, Christin; Austnes-Underhaug, Randi; Skoland, Kathrine

   (2014)

   «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» - Rådgivning i skolen under lupen.

  • Lie, Terje; Mathiesen, Ida Holth

   (2012)

   Evaluering av rusomsorgen i Eigersund.

  • Lie, Terje; Mathiesen, Ida Holth

   (2012)

   Evaluering av retretten.

  • Mathiesen, Ida Holth

   (2012)

   Scenarier 2029 - Ungdom i skole og arbeidsmarked.

  • Mathiesen, Ida Holth; Vedøy, Gunn

   (2012)

   Spesialundervisning - drivere og dilemma.

  • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Aaslid, Bjørg Eva; Haugsbakken, Halvdan; Bungum, Brita; Mordal, Siri

   (2011)

   På vei mot framtida - men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgiving.

   ISBN 978-82-14-05084-4.

  • Finne, Håkon; Jensberg, Heidi; Aaslid, Bjørg Eva; Haugsbakken, Halvdan; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri

   (2011)

   A18011 Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningen blant studenter, lærerutdannere, øvingslærere og rektorer.

   ISBN 978-82-14-05081-3.

  • Mathiesen, Ida Holth

   (2009)

   Et prosjekt, fire historier. En studie av hvordan fire skoler utformet Forsøk med utvidet skoledag”. Masteroppgave i sosiologi.

 • Formidling
  • Mathiesen, Ida Holth

   (2020)

   – Slapp av, valg av skole er ikke et vinn eller forsvinn!.

  • Mathiesen, Ida Holth

   (2020)

   Skolevalg er ikke lenger et livsvalg – og det er lov å ombestemme seg.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Mathiesen, Ida Holth

   (2019)

   The Playful Approach to Career learning?​ or​ Reduction of options or learning to cope – Strengthening the agency of young pupils by preserving both the creativity and rationality in career learning ​.

  • Mathiesen, Ida Holth

   (2019)

   A balancing act. The meeting between pupil and counsellor in the eyes of the pupils..

  • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri

   (2016)

   Kontaktlæreren - en ubrukt ressurs i karriereveiledningen?.

   Veilederforum.no

  • Billington, Mary Genevieve; Holmen, Ann Karin Tennås; Mathiesen, Ida Holth

   (2015)

   Apprentices succeeding through school industry collaboration.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway