Ida Holth Mathiesen

Førsteamanuensis i pedagogikk rettet mot skolemiljø

Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-342
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Mathiesen, Ida Holth

   (2023)

   Inventory of lifelong guidance systems and practices - Norway. CareersNet national records..

  • Mathiesen, Ida Holth

   (2023)

   Noe vi kan være sammen om. Evaluering av Være Sammen i Ringeriksbarnehagene. .

  • Mathiesen, Ida Holth

   (2022)

   Balansekunst - Skolens rådgivning i møter mellom kontekstuelle, relasjonelle og politiske forventninger.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788284391137.

   Hefte 660.

  • Mordal, Siri; Holm-Nordhagen, Anne; Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Thomsen, Rie

   (2022)

   Kvalitet i karriereveiledning i skolen. En undersøkelse av kvalitet og kvalitetsutvikling i karriereveiledning i skolen.

   ISBN 9788275706797.

  • Holm-Nordhagen, Anne; Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir

   (2022)

   Nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen. Et utviklingsarbeid i samarbeid med praksis..

   ISBN 9788275707084.

  • Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Mathiesen, Ida Holth

   (2020)

   Utdannings- og yrkesrådgiving og sosialpedagogisk rådgiving i norsk skole anno 2020 : En kartlegging av ressurser og arbeidsoppgaver til rådgiving i skolen i Norge.

   ISBN 978-82-7570-633-9.

  • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth

   (2017)

   Nettverksledelse for bedre samhandling i offentlig sektor En studie av Mission Possible-nettverket på Sunnmøre.

   ISBN 978-82-490-0881-0.

  • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri; Solberg, Astrid

   (2017)

   Samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen om å hindre frafall fra videregående skole - Utfordringer og gode grep.

   ISBN 978-82-490-0883-4.

  • Haugum, Margrete Hembre; Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Carlsson, Espen

   (2016)

   Mangfold for innovasjon - Om etnisitet og kjønn i videregående opplæring og næringsutvikling i Nord-Trøndelag.

   ISBN 978-82–7732–242-1.

  • Mordal, Siri; Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth

   (2015)

   Rådgiverrollen, mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet.

   ISBN 978-82-14-05793-5.

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Billington, Mary Genevieve; Mathiesen, Ida Holth

   (2014)

   Smarte samarbeid - skole og arbeidsliv.

  • Buland, Trond; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri; Tønseth, Christin; Austnes-Underhaug, Randi; Skoland, Kathrine

   (2014)

   «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» - Rådgivning i skolen under lupen.

  • Mathiesen, Ida Holth; Vedøy, Gunn

   (2012)

   Spesialundervisning - drivere og dilemma.

  • Mathiesen, Ida Holth

   (2012)

   Scenarier 2029 - Ungdom i skole og arbeidsmarked.

  • Lie, Terje; Mathiesen, Ida Holth

   (2012)

   Evaluering av rusomsorgen i Eigersund.

  • Lie, Terje; Mathiesen, Ida Holth

   (2012)

   Evaluering av retretten.

  • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Aaslid, Bjørg Eva; Haugsbakken, Halvdan; Bungum, Brita; Mordal, Siri

   (2011)

   På vei mot framtida - men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgiving.

   ISBN 978-82-14-05084-4.

  • Finne, Håkon; Jensberg, Heidi; Aaslid, Bjørg Eva; Haugsbakken, Halvdan; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri

   (2011)

   A18011 Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningen blant studenter, lærerutdannere, øvingslærere og rektorer.

   ISBN 978-82-14-05081-3.

  • Mathiesen, Ida Holth

   (2009)

   Et prosjekt, fire historier. En studie av hvordan fire skoler utformet Forsøk med utvidet skoledag”. Masteroppgave i sosiologi.

 • Formidling
  • Mathiesen, Ida Holth

   (2024)

   Episode 21: Skulerådgjevaren si nærast umoglege oppgåve.

  • Mathiesen, Ida Holth

   (2023)

   A Balancing Act. School counselling in the intersection between contextual, relational, and political expectations .

   IAEVG INTERNATIONAL CONFERENCE 2023;

   2023-06-28 - 2023-06-30.

  • Mathiesen, Ida Holth

   (2023)

   NATIONS AS PLACES FOR DEVELOPMENT OF ORGANIZATION AND CONTENT OF CAREER GUIDANCE IN SCHOOL: DEVELOPING A TYPOLOGY FOR COMPARISON WITH THE EXAMPLES OF NORWAY, FINLAND, DENMARK, GERMANY, AND IRELAND.

   NoRNet2023;

   2023-10-04 - 2023-10-05.

  • Mathiesen, Ida Holth

   (2023)

   Balansekunst – Skolens rådgivning i møter mellom kontekstuelle, relasjonelle og politiske forventninger. Foredrag for Rogaland Karrieresenter.

   Karrieresenteret Rogaland;

   2023-03-23.

  • Mathiesen, Ida Holth

   (2023)

   Noe vi kan være sammen om. Evaluering av Være Sammen i Ringeriksbarnehagene. Presentasjon av rapporten på avslutningskonferansen.

   Avslutningskonferanse Være Sammen Ringerike;

   2023-10-23.

  • Mathiesen, Ida Holth; Røise, Petra

   (2023)

   Discourses in the Development of Career Guidance and Career Education in Norwegian Schools Since 1990. Presentation at workshop NordicCareerEd.

   Workchop NordicCareerEd;

   2023-10-24 - 2023-10-25.

  • Mathiesen, Ida Holth

   (2023)

   Forelesning NTNU Balansekunst i skolens rådgivning.

   Master i rådgivningsvitenskap;

   2023-11-08.

  • Mathiesen, Ida Holth

   (2023)

   Veilderforum-podden: Skolens rådgiving Episode 10.

  • Mathiesen, Ida Holth

   (2022)

   Balansekunst – Skolens rådgivning i møter mellom kontekstuelle, relasjonelle og politiske forventninger.

   Karriereveiledningskonferansen;

   2022-10-26 - 2022-10-27.

  • Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri

   (2021)

   Inter-organisational Complexity When Working Together for Co-generative Career Guidance.

   IAEVG International Conference, Maximizing Potential of Career Guidance ;

   2021-10-19 - 2021-10-21.

  • Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri; Buland, Trond Hallgeir

   (2021)

   Contextualisation and operationalization of the time resources for counselling in Norwegian basic education.

   The NoRNet Conference 2021, Career in the post-welfare society: Precariousness, work migration and transitions;

   2021-10-06 - 2021-10-07.

  • Mathiesen, Ida Holth

   (2020)

   Skolevalg er ikke lenger et livsvalg – og det er lov å ombestemme seg.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mathiesen, Ida Holth

   (2020)

   – Slapp av, valg av skole er ikke et vinn eller forsvinn!.

  • Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Mathiesen, Ida Holth

   (2019)

   The Playful Approach to Career learning?​ or​ Reduction of options or learning to cope – Strengthening the agency of young pupils by preserving both the creativity and rationality in career learning ​.

   Critical Perspectives on Agency and Social Justice in Transitions and Career Development​;

   2019-10-23 - 2019-10-24.

  • Mathiesen, Ida Holth

   (2019)

   A balancing act. The meeting between pupil and counsellor in the eyes of the pupils..

   Critical perspectives on Agency and social justice in transitions and career development;

   2019-10-23 - 2019-10-24.

  • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri

   (2016)

   Kontaktlæreren - en ubrukt ressurs i karriereveiledningen?.

   Veilederforum.no.

  • Billington, Mary Genevieve; Holmen, Ann Karin Tennås; Mathiesen, Ida Holth

   (2015)

   Apprentices succeeding through school industry collaboration.

   6 th Nordic Coinference on Adult Education and Learning ;

   2015-03-25 - 2015-03-28.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway