Ida Holth Mathiesen

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk/psykologi

Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-342
Publikasjoner