Hopp til hovedinnhold

Gølin Christine Kaurin Nilsen

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG O-211
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå. Arbeidsbok B2.

   Fagbokforlaget

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå. Arbeidsbok A2.

   Fagbokforlaget

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå. Arbeidsbok B1.

   Fagbokforlaget

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå. Grammatikk i norsk som andrespråk. A1-A2.

   Fagbokforlaget

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Fuentes, Kari Elisabet

   (2019)

   Norwegian as a Second Language (bokmål).

   Fagbokforlaget

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå. Arbeidsbok A1.

   Fagbokforlaget

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå. Grammatikk i norsk som andrespråk. B1-B2.

   Fagbokforlaget

 • Formidling
  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2020)

   "Skriving når norsk er andrespråket - i voksenopplæringen"

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2020)

   Om På nivå : intervju med forfatter

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2020)

   "Skriving når norsk er andrespråket - i voksenopplæringen"

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   Developing Grammatical Complexity across Proficiency Levels.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   Grammatikk uten metaspråk.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå? Substantivfrasens utvikling i norsk som andrespråk - og bildeoppgaven.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   Substantivfrasens utvikling hos innlærere med norsk som andrespråk (A1-B2)

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   En nivåbasert grammatikk i norsk som andrespråk.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   According to Level? An investigation of Noun Phrase Development in Learner Languge (Norwegian) from A1 to B2.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   En nivåbasert grammatikk i norsk som andrespråk.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2018)

   Læring av - og undervisning i - norsk som andrespråk

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2018)

   Det flerspråklige klasserommet

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2018)

   Substantivfrasen i norsk som andrespråk: Fra A1 til B2

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2017)

   Morsmål og flerspråklighet

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Berggren, Truls; Anundsen, Lene A

   (2017)

   Fra terskel til oversikt: fra B1 til B2

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2017)

   Morsmål og flerspråklighet

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Berggren, Truls; Anundsen, Lene A

   (2017)

   Fra terskel til oversikt: fra B1 til B2

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2017)

   Morsmål og flerspråklighet

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2017)

   Morsmål og flerspråklighet

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Berggren, Truls; Anundsen, Lene A

   (2017)

   Fra terskel til oversikt: fra B1 til B2

 • Kunstnerisk produksjon
  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2020)

   På nivå : Lærerressurs

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2020)

   Nettressurs (oppgaver) : På nivå

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2018)

   I bredden og i dybden - foredrag om norsk som andrespråk i yrkesfaglig sammenheng

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway