Abinavnataraj Ramakrishnan

Stipendiat i katalytisk CO2 konvertering

E-327 Kjølv Egelands Hus
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Follow me