Adnan Vejzovic

Universitetslektor

Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap