Allaug Ulevåg Oksum

Universitetslektor

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-24175

Bio

Universitetslektor ved Master i Helsesykepleie, Universitetet i Stavanger fra 2020.

Yrkeserfaring som helsesykepleier både på helsestasjon og i skolehelsetjenesten, Randaberg kommune fra 2008 - 2020. 

Yrkeserfaring som sykepleier i hjemmesykepleien, Stavanger kommune fra 2002 - 2008.

Master i sykepleie med kommunehelsetjenesteperspektiv - fordypning som helsesykepleier, Vid Vitenskapelig høgskole, 2019.

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, Høgskulen på Vestlandet, 2017.

Helsesøsterutdanning, Universitetet i Stavanger, 2009.

Offentlig godkjent sykepleier, Universitetet i Stavanger, 2002.