Ananya Chari

Stipendiat i organisk kjemi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
KE C-201