Anavil Ahluwalia

Stipendiat i romlig rettferdighet i by- og regionalplanlegging

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging