Anders Vassenden

Professor i sosiologi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
EOJ SV-313
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Bergsgard, Nils Asle; Vassenden, Anders

   (2015)

   Avsluttende essay: Rike og like?. I: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring.

   Cappelen Damm AS.

   ISBN 9788202451615.

  • Bergsgard, Nils Asle; Vassenden, Anders

   (2015)

   Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring.

   Cappelen Damm AS.

   ISBN 9788202451615.

  • Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle; Bratt, Christopher; Lie, Terje

   (2014)

   Sammen eller hver for seg? Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere – funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere..

  • Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle; Lie, Terje

   (2013)

   "Ryktet forteller hvor du bor". Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere.

  • Vassenden, Anders; Lie, Terje; Skoland, Kathrine

   (2012)

   "Man må ha en plass å bo" - En sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland.

  • Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle

   (2011)

   Et skritt tilbake? En sosiologisk studie av unge norske kunstnere med innvandringsbakgrunn.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-7081-155-7.

  • Nødland, Svein Ingve; Vassenden, Anders

   (2011)

   Inkludering i idrettslag Gjennomgang av en tilskuddsordning.

  • Vassenden, Anders; Thygesen, Janne; Brosvik Beyer, Stian; Alvestad, Marit; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2011)

   Barnehagens organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet.

  • Berg, Christin; Vassenden, Anders; Gjerstad, Brita

   (2010)

   Innvandrere som risikogruppe i trafikken -forslag til tiltak?.

  • Bergsgard, Nils Asle; Vassenden, Anders

   (2009)

   Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad - slik kulturaktørene ser det.

  • Vassenden, Anders

   (2009)

   Kartlegging og evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom.

  • Blomgren, Atle; Vassenden, Anders

   (2009)

   Utfordringsnotat til Rogaland Fylkeskommunes arbeid med: "Det er bruk for alle" - Regionplan for et inkluderende samfunn.

 • Formidling
  • Orupabo, Julia; Vassenden, Anders; Handulle, Ayan Abdi Mohamoud

   (2022)

   Saving the white guys’ face: Unpacking the invisible labour behind non-responses to racial stigmatization.

   Contemporary forms of racism and discrimination;

   2022-09-18 - 2022-09-21.

  • Vassenden, Anders; Orupabo, Julia; Handulle, Ayan Abdi Mohamoud

   (2022)

   The Force of Situations: Ambiguous Ethnic Stigmatization and the Interaction Order.

   The Nordic Sociological Association Conference;

   2022-08-10 - 2022-08-12.

  • Vassenden, Anders

   (2021)

   "I say I work at the University": Norwegian Professors and Passing as Interaction Ritual.

   The Society for the Study of Symbolic Interaction Conference 2021;

   2021-08-05 - 2021-08-08.

  • Vassenden, Anders; Handulle, Ayan Abdi Mohamoud; Vedøy, Gunn

   (2019)

   A modern-day Pied Piper? Migrants to Norway, The Child Welfare Services, and rumor.

   The European Sociological Association Conference 2019.;

   2019-08-20 - 2019-08-23.

  • Skarpenes, Ove; Hestholm, Roger; Vassenden, Anders

   (2019)

   Den store middelklassesamtalen.

   Eilerts salong;

   2019-03-07.

  • Mangset, Marte; Vassenden, Anders

   (2019)

   'A-B-C, as easy as 1-2-3'? Towards a situational understanding of qualitative interviews..

   European Sociological Association Conference 2019;

   2019-08-20 - 2019-08-23.

  • Vassenden, Anders; Vedøy, Gunn

   (2018)

   Innvandrere, sivile organisasjoner og velferd.

   Mangfold, velferdsstat og frivillighet;

   2018-11-13.

  • Vassenden, Anders; Vedøy, Gunn; Handulle, Ayan Abdi Mohamoud

   (2018)

   A modern-day Pied Piper of Hamelin? The Norwegian Child Protective Services, migrant associations, bonding social capital.

   the 29th Nordic Sociological Association Conference;

   2018-08-08 - 2018-08-10.

  • Handulle, Ayan Abdi Mohamoud; Vassenden, Anders

   (2018)

   The role of ethnicity in child welfare institutions: How do second-generation Somali parents cope with ethnic stigma?.

   The Migration Conference ;

   2018-06-26 - 2018-06-28.

  • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete; Gujord, Heming H.; Bergsgard, Nils Asle

   (2018)

   Ridiculing your house while respecting what you read: Distinction and morality in two contrasting fields of cultural consumption.

   Nordic Sociological Association Conference 2018;

   2018-08-08 - 2018-08-10.

  • Vassenden, Anders

   (2018)

   Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring.

   Jæren Senior Universitet;

   2018-10-25.

  • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete

   (2017)

   Photo elicitation in the study of culture and taste.

   American Sociological Association Annual Meeting;

   2017-08-11 - 2017-08-16.

  • Vassenden, Anders

   (2017)

   Fra religionshovedstad til religiøst hukommelsestap?.

   Prestemøte i Stavanger;

   2017-02-01.

  • Vassenden, Anders

   (2017)

   Oljevirksomhetens påvirkning av den sosiale og kulturelle utviklingen i Stavanger-området.

   Populærvitenskapelig innlegg;

   2017-03-06.

  • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete

   (2017)

   Photoe elicitation in the study of culture and taste2.

   The Network for the Studies of Cultural Distinctions and Social Differentiation-workshop (SCUD). Rising Inequalities;

   2017-09-14.

  • Jonvik, Merete; Vassenden, Anders

   (2016)

   Cultural capital as a hidden asset. Management of class differences in everyday life.

   The Network for the Studies of Cultural Distinctions and Social Differentiation-workshop (SCUD);

   2016-06-07 - 2016-06-08.

  • Gjerstad, Brita; Vassenden, Anders

   (2010)

   Skreddersydd kjøreopplæring.

   Samferdsel.

   ISSN 0332-8988.

   Hefte 9.

  • Gjerstad, Brita; Vassenden, Anders

   (2010)

   Innvandrere i trafikken.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway