Hopp til hovedinnhold

Anders Vassenden

Professor

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
EOJ SV-313
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Orupabo, Julia; Vassenden, Anders; Handulle, Ayan Abdi Mohamoud

   (2022)

   Å redde hvite folks ansikt : Ritualer og makt i rasialiserte situasjoner. I: Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215063065.

   s.318-332.

  • Vassenden, Anders; Rusnes, Ingrid

   (2022)

   “I Say I Work at the University”: Norwegian Professors and Passing as Interaction Ritual.

   Symbolic interaction

   ISSN 0195-6086.

   DOI: 10.1002/symb.583

  • Vassenden, Anders; Mangset, Marte

   (2022)

   Social Encounters and the Worlds Beyond: Putting Situationalism to Work for Qualitative Interviews.

   Sociological Methods & Research

   ISSN 0049-1241.

   DOI: 10.1177/00491241221082609

  • Stålhane, Helga Hiim; Vassenden, Anders

   (2021)

   A Tailspin for Taxi Drivers: Platform Labor, Deregulations, and a Migrant Occupation.

   Nordic Journal of Working Life Studies

   ISSN 2245-0157.

   Volum 12.

   Hefte 2.

   s.67-86.

   DOI: 10.18291/njwls.129365

  • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete

   (2021)

   Live and let live? Morality in symbolic boundaries across different cultural areas.

   Current Sociology

   ISSN 0011-3921.

   DOI: 10.1177/00113921211034892

  • Volckmar-Eeg, Maria Gussgard; Vassenden, Anders

   (2021)

   Emotional creaming: Street-level bureaucrats’ prioritisation of migrant clients ‘likely to succeed’ in labour market integration.

   International Journal of Social Welfare

   ISSN 1369-6866.

   s.1-11.

   DOI: 10.1111/ijsw.12510

  • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete Hermansen

   (2020)

   Photo Elicitation and the Sociology of Taste: A Review of the Field, Empirical Illustrations, Arguments for A “Return to Photography”.

   The Sociological Quarterly (SQ)

   ISSN 0038-0253.

   DOI: 10.1080/00380253.2020.1834464

  • Handulle, Ayan Abdi Mohamoud; Vassenden, Anders

   (2020)

   ‘The art of kindergarten drop off’: how young Norwegian-Somali parents perform ethnicity to avoid reports to Child Welfare Services.

   European Journal of Social Work

   ISSN 1369-1457.

   DOI: 10.1080/13691457.2020.1713053

  • Vedøy, Gunn; Vassenden, Anders

   (2020)

   Innvandrerorganisasjoners og -menigheters bidrag til innvandrerelevers skoleprestasjoner.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 104.

   Hefte 2.

   s.148-160.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2020-02-06

  • Vassenden, Anders; Vedøy, Gunn

   (2019)

   Recurrence, eruptions, and a transnational turn: Three decades of strained relations between migrants to Norway and the Child Welfare Services.

   Child & Family Social Work

   ISSN 1356-7500.

   Volum 24.

   Hefte 4.

   s.582-591.

   DOI: 10.1111/cfs.12639

  • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete

   (2018)

   Cultural Capital as a Hidden Asset: Culture, Egalitarianism and Inter-Class Social Encounters in Stavanger, Norway.

   Cultural Sociology

   ISSN 1749-9755.

   DOI: 10.1177/1749975518782244

  • Vassenden, Anders

   (2018)

   Produktive anomalier. Teoriutvikling i empirisk sosiologi.

   Norsk sosiologisk tidsskrift

   ISSN 2535-2512.

   Volum 2.

   Hefte 2.

   s.145-163.

   DOI: 10.18261/issn.2535-2512-2018-02-03

  • Vassenden, Anders

   (2017)

   Bolig og barnevern. I: Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215029818.

   s.39-61.

  • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete

   (2015)

   Synet på de rike og rikdommen. I: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring.

   Cappelen Damm AS

   ISBN 9788202451615.

   s.203-220.

  • Rosenlund, Lennart; Vassenden, Anders

   (2015)

   Fra ett til flere hierarkier, og en fortelling om dagens dominerende livsstiler og kulturer i Stavanger. I: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring.

   Cappelen Damm AS

   ISBN 9788202451615.

   s.89-129.

  • Bergsgard, Nils Asle; Vassenden, Anders

   (2015)

   Outsiders? A sociological study of Norwegian artists with minority background.

   International Journal of Cultural Policy

   ISSN 1028-6632.

   Volum 21.

   Hefte 3.

   s.309-325.

   DOI: 10.1080/10286632.2014.920331

  • Bergsgard, Nils Asle; Vassenden, Anders

   (2015)

   Stavanger som prisme for utviklingen i Norge de siste 40 årene. I: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring.

   Cappelen Damm AS

   ISBN 9788202451615.

   s.15-31.

  • Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle

   (2015)

   Sømløse og friksjonsfrie klassereiser. I: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring.

   Cappelen Damm AS

   ISBN 9788202451615.

   s.130-152.

  • Jacobsen, Nils Laurits Severin; Vassenden, Anders

   (2015)

   Synlige og skjulte skiller i oljehovedstadens arkitektur. I: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring.

   Cappelen Damm AS

   ISBN 9788202451615.

   s.348-379.

  • Vassenden, Anders

   (2015)

   Fra religionshovedstad til religiøst hukommelsestap?. I: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring.

   Cappelen Damm AS

   ISBN 9788202451615.

   s.221-258.

  • Gujord, Heming; Vassenden, Anders

   (2015)

   Litterære distinksjoners brysomhet. I: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring.

   Cappelen Damm AS

   ISBN 9788202451615.

   s.280-302.

  • Vassenden, Anders; Andersson, Mette

   (2015)

   Religious symbols on rearview mirrors: displays of faith or hopes for safe travel?. I: Seeing religion. Toward a Visual sociology of religion.

   Routledge

   ISBN 9781138897809.

   s.85-102.

  • Vassenden, Anders

   (2014)

   Homeownership and Symbolic Boundaries: Exclusion of Disadvantaged Non-homeowners in the Homeowner Nation of Norway.

   Housing Studies

   ISSN 0267-3037.

   Volum 29.

   Hefte 6.

   s.760-780.

   DOI: 10.1080/02673037.2014.898249

  • Vassenden, Anders; Lie, Terje

   (2013)

   Telling Others How You Live - Refining Goffman's Stigma Theory Through an Analysis of Housing Strugglers in a Homeowner Nation.

   Symbolic interaction

   ISSN 0195-6086.

   Volum 36.

   Hefte 1.

   s.78-98.

   DOI: 10.1002/symb.48

  • Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle

   (2012)

   Ett skritt tilbake. Valg av kunstnerkarriere blant unge med innvandrerbakgrunn og familiens aspirasjon om sosial mobilitet.

   Nordisk kulturpolitisk tidsskrift

   ISSN 1403-3216.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   s.97-120.

  • Abrahamsen, Gerd Randi; Alvestad, Marit; Vassenden, Anders; Thygesen, Janne

   (2012)

   Perspektiver på kvalitet i barnehagen :.

   Barn

   ISSN 0800-1669.

   Volum 30.

   Hefte 2.

   s.7-22.

  • Vassenden, Anders

   (2011)

   Hvorfor en sosiologi om norskhet må holde norskheter fra hverandre :.

   Sosiologi i dag

   ISSN 0332-6330.

   Volum 41.

   Hefte 3/4.

   s.156-182.

  • Vassenden, Anders; Andersson, Mette

   (2011)

   Whiteness, non-whiteness and 'faith information control': religion among young people in Grønland, Oslo.

   Ethnic and Racial Studies

   ISSN 0141-9870.

   Volum 34.

   Hefte 4.

   s.574-593.

   DOI: 10.1080/01419870.2010.511239

  • Bergsgard, Nils Asle; Vassenden, Anders

   (2011)

   The legacy of Stavanger as Capital of Culture in Europe 2008: watershed or puff of wind?.

   International Journal of Cultural Policy

   ISSN 1028-6632.

   Volum 17.

   Hefte 3.

   s.301-320.

   DOI: 10.1080/10286632.2010.493214

  • Vassenden, Anders

   (2010)

   Untangling the different components of Norwegianness.

   Nations and Nationalism

   ISSN 1354-5078.

   Volum 16.

   Hefte 4.

   s.734-752.

   DOI: 10.1111/j.1469-8129.2009.00438.x

  • Vassenden, Anders; Andersson, Mette

   (2010)

   When an Image becomes Sacred. Photo elicitation using images of holy books.

   Visual Studies

   ISSN 1472-586X.

   Volum 25.

   Hefte 2.

   s.149-161.

   DOI: 10.1080/1472586X.2010.502672

  • Vassenden, Anders

   (2008)

   Om å innlemme makronivået i mikrososiologiske studier en sammenlikning av "grounded theory" og "extended case method".

   Sosiologisk Tidsskrift

   ISSN 0804-0486.

   Volum 16.

   Hefte 4.

   s.323-339.

  • Andrews, Therese Marie; Vassenden, Anders

   (2007)

   Snøballen som ikke ruller. Utvalgsproblemer i kvalitativ forskning.

   Sosiologisk Tidsskrift

   ISSN 0804-0486.

   Volum 15.

   Hefte 2.

   s.151-163.

  • Vassenden, Anders

   (2007)

   Visuelle metoder i religionsforskningen.

   DIN - Tidsskrift for religion og kultur

   ISSN 1501-9934.

   Hefte 4.

   s.3-22.

 • Bøker og kapitler
  • Bergsgard, Nils Asle; Vassenden, Anders

   (2015)

   Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring.

   Cappelen Damm AS

   ISBN 9788202451615.

  • Bergsgard, Nils Asle; Vassenden, Anders

   (2015)

   Avsluttende essay: Rike og like?. I: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring.

   Cappelen Damm AS

   ISBN 9788202451615.

  • Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle; Bratt, Christopher; Lie, Terje

   (2014)

   Sammen eller hver for seg? Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere – funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere..

  • Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle; Lie, Terje

   (2013)

   "Ryktet forteller hvor du bor". Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere.

  • Vassenden, Anders; Lie, Terje; Skoland, Kathrine

   (2012)

   "Man må ha en plass å bo" - En sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland.

  • Vassenden, Anders; Thygesen, Janne; Brosvik Beyer, Stian; Alvestad, Marit; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2011)

   Barnehagens organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet.

  • Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle

   (2011)

   Et skritt tilbake? En sosiologisk studie av unge norske kunstnere med innvandringsbakgrunn.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-7081-155-7.

  • Nødland, Svein Ingve; Vassenden, Anders

   (2011)

   Inkludering i idrettslag Gjennomgang av en tilskuddsordning.

  • Berg, Christin; Vassenden, Anders; Gjerstad, Brita

   (2010)

   Innvandrere som risikogruppe i trafikken -forslag til tiltak?.

  • Bergsgard, Nils Asle; Vassenden, Anders

   (2009)

   Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad - slik kulturaktørene ser det.

  • Blomgren, Atle; Vassenden, Anders

   (2009)

   Utfordringsnotat til Rogaland Fylkeskommunes arbeid med: "Det er bruk for alle" - Regionplan for et inkluderende samfunn.

  • Vassenden, Anders

   (2009)

   Kartlegging og evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom.

 • Formidling
  • Vassenden, Anders; Orupabo, Julia; Handulle, Ayan Abdi Mohamoud

   (2022)

   The Force of Situations: Ambiguous Ethnic Stigmatization and the Interaction Order.

  • Vassenden, Anders

   (2021)

   "I say I work at the University": Norwegian Professors and Passing as Interaction Ritual.

  • Skarpenes, Ove; Hestholm, Roger; Vassenden, Anders

   (2019)

   Den store middelklassesamtalen.

  • Vassenden, Anders; Handulle, Ayan Abdi Mohamoud; Vedøy, Gunn

   (2019)

   A modern-day Pied Piper? Migrants to Norway, The Child Welfare Services, and rumor.

  • Mangset, Marte; Vassenden, Anders

   (2019)

   'A-B-C, as easy as 1-2-3'? Towards a situational understanding of qualitative interviews..

  • Vassenden, Anders

   (2018)

   Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring.

  • Vassenden, Anders; Vedøy, Gunn

   (2018)

   Innvandrere, sivile organisasjoner og velferd.

  • Handulle, Ayan Abdi Mohamoud; Vassenden, Anders

   (2018)

   The role of ethnicity in child welfare institutions: How do second-generation Somali parents cope with ethnic stigma?.

  • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete; Gujord, Heming H.; Bergsgard, Nils Asle

   (2018)

   Ridiculing your house while respecting what you read: Distinction and morality in two contrasting fields of cultural consumption.

  • Vassenden, Anders; Vedøy, Gunn; Handulle, Ayan Abdi Mohamoud

   (2018)

   A modern-day Pied Piper of Hamelin? The Norwegian Child Protective Services, migrant associations, bonding social capital.

  • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete

   (2017)

   Photoe elicitation in the study of culture and taste2.

  • Vassenden, Anders

   (2017)

   Oljevirksomhetens påvirkning av den sosiale og kulturelle utviklingen i Stavanger-området.

  • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete

   (2017)

   Photo elicitation in the study of culture and taste.

  • Vassenden, Anders

   (2017)

   Fra religionshovedstad til religiøst hukommelsestap?.

  • Jonvik, Merete; Vassenden, Anders

   (2016)

   Cultural capital as a hidden asset. Management of class differences in everyday life.

  • Gjerstad, Brita; Vassenden, Anders

   (2010)

   Innvandrere i trafikken.

   Dagens næringsliv

   ISSN 0803-9372.

  • Gjerstad, Brita; Vassenden, Anders

   (2010)

   Skreddersydd kjøreopplæring.

   Samferdsel

   ISSN 0332-8988.

   Hefte 9.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway