Hopp til hovedinnhold

Anita Berge

Instituttleder

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-213
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Lunn Brownlee, Jo; Bourke, Terri; Rowan, Leonie; Ryan, Mary; Churchward, Peter; Walker, Sue; L’Estrange, Lyra; Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne

   (2022)

   How epistemic reflexivity enables teacher educators’ teaching for diversity: Exploring a pedagogical framework for critical thinking.

   British Educational Research Journal (BERJ)

   ISSN 0141-1926.

   DOI: 10.1002/berj.3789

  • Berge, Anita

   (2021)

   Å kombinere kritisk diskursanalyse og etnografisk metode : Feltarbeid i barnehagen med språkbruk og sosiale praksiser i fokus. I: Å forske blant barn : Kvalitative metoder.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202689025.

   s.98-115.

  • Piškur,, Barbara; Takala, Marjatta; Berge, Anita; Eek-Karlsson, Liselotte; Ólafsdóttir, Sara M.; Meuser, Sarah

   (2021)

   Belonging and participation as portrayed in the curriculum guidelines of five European countries..

   Journal of Curriculum Studies

   ISSN 0022-0272.

   DOI: 10.1080/00220272.2021.1986746

  • Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne

   (2021)

   The politics of belonging: Educators’ interpretations of communities, positions, and borders in preschool.

   International Research in Early Childhood Education

   ISSN 1838-0689.

   Volum 11.

   Hefte 2.

   s.24-40.

   DOI: 10.26180/16935079.v1

  • Berge, Anita

   (2019)

   ‘I Believe that a Sofa can be of Great Help’: Materiality in a Kindergarten Room and the Impact on Social Practices.

   International Journal of Early Childhood

   ISSN 0020-7187.

   Volum 51.

   Hefte 1.

   s.59-72.

   DOI: 10.1007/s13158-019-00235-6

  • Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne; Bjervås, Lise-Lotte; Sigurdardottir, Ingibjorg; Puroila, Anna-Maija

   (2018)

   Discourse of Efficiency: Conflicting Values in Educators' Talk About Everyday Practices in the Cloakroom. I: Values Education in Early Childhood Settings. Concepts, Approaches and Practises.

   Springer Nature

   ISBN 978-3-319-75558-8.

   s.297-311.

   DOI: 10.1007/978-3-319-75559-5_18

  • Berge, Anita

   (2017)

   Barnehagens kunnskapformer i lys av tradisjoner og forandringer. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02680-0.

   s.53-67.

  • Berge, Anita

   (2012)

   Barnehagens læringskulturer - underveis mot vekslende læringshorisonter. I: Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-35016-1.

   s.44-66.

  • Berge, Anita

   (2012)

   "Læring er bare å ta trinn for trinn, det er et langt steg fra begynnelse til slutt" Noen førskolelæreres og grunnskolelæreres beskrivelser av læring og læringsprosesser i barnehage og skole.

   Nordisk Barnehageforskning

   ISSN 1890-9167.

   Volum 5.

   Hefte 9.

   s.1-12.

   DOI: 10.7577/nbf.312

  • Alvestad, Marit; Berge, Anita

   (2009)

   Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis relatert til den nasjonale læreplanen.

   Nordisk Barnehageforskning

   ISSN 1890-9167.

   Volum 2.

   Hefte 2.

   s.57-68.

  • Berge, Anita; Alvestad, Marit

   (2007)

   Å bygge bro mellom barnehage og skole. I: Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01079-3.

   s.182-196.

 • Bøker og kapitler
  • Berge, Anita; Johannessen, Øystein Lund

   (2020)

   Åpen barnehage - pedagogisk virksomhet, mangfoldsfellesskap og torg. I: Den åpne barnehagen. Et mangfoldig møtested.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245025071.

   s.23-40.

  • Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne

   (2017)

   Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02680-0.

  • Berge, Anita

   (2015)

   Barnehagen i en brytningstid Tradisjoner i spill og praksiser under press i den store barnehagen.

   ISBN 978-82-7644-626-5.

 • Formidling
  • Fugelsnes, Kristin; Rosell, Lars Yngve; Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Zachrisen, Berit; Ree, Marianne; Iversen, Lisbeth

   (2021)

   Tilhørighet i barnehagen.

  • Berge, Anita

   (2021)

   FELLSSKAP OG TILHØRIGHET I BARNEHAGEN - MED UTGANGSPUNKT I RAMMEPLANEN .

  • Berge, Anita

   (2021)

   Fellesskap og tilhørighet i barnehagen. En analyse av fellesskapskonstruksjoner i Rammeplan for barnehagen..

  • Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve

   (2020)

   Arbeid med fellesskap og tilhørighet i en kohort organisert barnehagehverdag .

  • Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve

   (2020)

   Barnehagehverdagen – Hvilke fellesskap og hvem deltar? .

  • Berge, Anita

   (2020)

   Deltakelse – et grunnlag for tilhørighet? Læreplaner i de fem deltakerlandene .

  • Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne

   (2020)

   Educators'Interpretations of Communities, Positions and Borders in Preschool. .

  • Berge, Anita

   (2020)

   Hvor var vi - Hvor går vi videre?.

  • Berge, Anita

   (2019)

   Kritisk diskursanalyse-Språkbrukens betydning for praksis i barnehagen. .

  • Berge, Anita

   (2019)

   Politics of belonging. Collectivties in preschools .

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Johansson, Eva Marianne; Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit

   (2019)

   Politics of Belonging. Collectivities in Norwegian Preschools .

  • Berge, Anita

   (2019)

   Åpen barnehage som integreringsarena-forutsetninger, utfordringer og særlige bidrag. .

  • Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne

   (2019)

   Educators’ interpretation of processes for belonging, inclusion and exclusion within diverse educational settings.

  • Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve

   (2019)

   Systematiske tiltak for å støtte opp under barns tilhørighet i leken..

  • Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve

   (2019)

   Tilhørighet i barnehagefellesskapet .

  • Berge, Anita; Röthle, Monika

   (2019)

   Å støtte opp om barns tilhørighet i leken. .

  • Berge, Anita

   (2019)

   The Norwegian group: Politics of Belonging- Collectivities in Preschools .

  • Berge, Anita; Röthle, Monika

   (2019)

   Tiltak for å støtte opp om barns tilhørighet i leken.

  • Berge, Anita; Lunn, Jo

   (2018)

   Reflexivity for teaching and active citizenship.

  • Berge, Anita; Johannessen, Øystein, Lund

   (2018)

   Den åpne barnehagens egenart og utviklingsmuligheter. Barnehagelærerenes egne perspektiver.

  • Berge, Anita; Røthle, Monika Anna

   (2018)

   Praksisfortellinger om barns tilhørighet i lek.

  • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Fugelsnes, Kristin; Tofteland, Berit; Røthle, Monika Anna; Zachrisen, Berit

   (2018)

   WP7: Collectivities in Norwegian preschools.

  • Berge, Anita; Røthle, Monika Anna

   (2018)

   Tilhørighet i leken.

  • Johansson, Eva Marianne; Tofteland, Berit; Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Zachrisen, Berit; Rosell, Lars Yngve; Eidsvåg, Gunnar Magnus

   (2018)

   Tilhørighet i barnehagen er et eksistensielt behov.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Berge, Anita

   (2018)

   "Jeg tror en sofa kunne hjulpet mye" -rommenes og innredningens betydning for for sosiale praksiser i barnehagen..

  • Berge, Anita

   (2017)

   Rammeplanen i historisk perspektiv.

  • Berge, Anita

   (2017)

   Barnehagens samfunnsmandat og implementering av rammeplanen i den åpne barnehagen.

  • Berge, Anita

   (2017)

   The value of efficiency – conflicting discourses in educators’ talk about everyday practices in the cloakroom.

  • Berge, Anita

   (2017)

   Discourses of efficiency - Conflicting values in educators' talk about everyday practices in the cloakroom.

  • Berge, Anita

   (2017)

   "I believe a sofa can be of great help" Materiality, tradition and change in the preschool.

  • Berge, Anita

   (2017)

   Rammeplanens historie.

  • Berge, Anita

   (2017)

   Early childhood in a time of change: Traditions and practices under pressure..

  • Berge, Anita

   (2017)

   Ny rammeplan - barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandatet. Den åpne barnehagens egenart og bidrag.

  • Berge, Anita

   (2016)

   Den store barnehagens innhold og organisering.

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   s.104-105.

  • Berge, Anita

   (2016)

   Pedagogiske tradisjoner under press i den store barnehagen.

  • Berge, Anita

   (2016)

   Barnehagen i klem mellom tradisjonar og nye krav og forventingar.

  • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita

   (2016)

   Skriveseminar. Teori og praksis Hjelmeland 18-21 april..

  • Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne

   (2016)

   Values of efficiency in educators’ talk about dilemmas and priorities in the daily pedagogical work.

  • Berge, Anita

   (2016)

   Nye barnehager; arkitektur, organisering og pedagogenes arbeid.

  • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita

   (2015)

   Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning.

  • Berge, Anita

   (2015)

   Tradisjon og forandring - en vitenskapsteoretisk diskusjon av barnehagen i dag..

  • Berge, Anita

   (2012)

   Learning cultures in kindergarten: Discourses on care and economy.

  • Berge, Anita

   (2012)

   Læringskulturer og læringsprosesser i barnehagen.

  • Berge, Anita

   (2011)

   Danning i barnehagen.

  • Berge, Anita

   (2011)

   There's a lot of learning in kindergarten, only it’s hidden.

  • Berge, Anita

   (2010)

   Barnehage og skole - felles forståelser med rom for egenart.

  • Berge, Anita

   (2010)

   Fra barnehage til skole - hvordan kan vi ivareta lysten til å lære?.

  • Berge, Anita

   (2010)

   Who is participating in constructing kindergarten as a learning arena? Individual paper presentation.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Kommunikasjon mellom førskolelærere og grunnskolelærere.

  • Alvestad, Marit; Duncan, Judith; Berge, Anita

   (2009)

   New Zealand ECE teachers talk about Te Whäriki.

   NZ Journal of Teachers' Work

   ISSN 1176-6662.

   Volum 6.

   Hefte 1.

   s.3-19.

  • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Grindland, Berit; Johansson, Eva; Röthle, Monika; Sageidet, Barbara Maria

   (2009)

   Gode barnehager er bra - også for de yngste.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Å bygge felles forståelser med rom for egenart.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Læring er bare å ta trinn for trinn, det er et langt steg fra begynnelse til slutt- om noen førskolelærere og læreres beskrivelser av læring.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Å skape felles forståelser med rom for egenart.

  • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Johansson, Eva; Röthle, Monika

   (2009)

   Gode barnehager er bra ? også for de små.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Sammen om skolestart.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Saman om den fine skøyten- utfordringar og erfaringar i samarbeid mellom barnehage og skule.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Samarbeid om gode overganger - utfordringer og ringvirkninger.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Rammeplan for barnehagens innhold og oppgave - Hvordan kan vi lese og bruke den?.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Å skape sammenhengende læringsløp med felles forståelser og rom for egenart.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Hva er ledelse i barnehagen? med utgangpunkt i rammeplanen del III.

  • Berge, Anita

   (2009)

   We are often in charge of the learning process, but we do not call it teaching.

  • Berge, Anita

   (2008)

   Rammeplanen - forventninger og krav til ledelse og læreprosesser i barnehagen.

  • Berge, Anita

   (2008)

   Learning in kindergarten and school - does it make any difference?.

  • Berge, Anita; Skadberg, Grethe Thu

   (2008)

   Helhet i opplæringsløpet- fra plan til praksis.

  • Berge, Anita

   (2008)

   Narrativitet, meningsskaping og forskning.

  • Berge, Anita

   (2008)

   Å byggja bru mellom barnehage og skule- nokre viktige teori- og erfaringsbaserte perspektiv.

  • Berge, Anita

   (2008)

   Å bygge felles forståing med rom for eigenart.

  • Berge, Anita

   (2008)

   Voksenrollen i rammeplanen- Konsekvenser for pedagogisk ledelse.

  • Berge, Anita

   (2008)

   Barn og unges oppfatning av læring.

  • Berge, Anita

   (2008)

   "We do not call it teaching".

  • Berge, Anita

   (2008)

   Fra 4 til 8 år, Hva skjer?.

  • Berge, Anita; Skadberg, Grethe Thu

   (2008)

   Helhetstenkning i overgangen fra barnehage til skole.

  • Berge, Anita

   (2008)

   Samarbeid mellom barnehage og skole. Hvorfor skal vi samarbeid, og hva kan vi samarbeid om?.

  • Berge, Anita

   (2008)

   Nye erfaringer -ny viten.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Overgangsarbeid - Kvifor og korleis?.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Å bygge bro mellom barnehager og skoler i Sarpsborg.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Læring i barnehage og skole - to sider av samme sak?.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Barnehagens oppdrag - hvilke konsekvenser har det for førskolelærerutdanningen?.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Læring i barnehage og læring i skole - to sider av samme sak?.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Implementering av rammeplanene - Hvor er vi? Hvor vil vi?.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Samarbeid for livslang læring. Hvordan få til den gode sammenhengen?.

  • Berge, Anita; Aukland, Sigurd

   (2007)

   Barnehage + skole! sant eller usant?.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Ny rammeplan for barnehagen - Er det noe nytt?.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Barnehagens oppdrag i lys av rammeplanen.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Ny rammeplan - Nye førskolelærere?.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Overgang barnehage - skole.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Har rammeplanen noe med hverdagen i barnehagen å gjøre?.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Hvor går veien videre? Læreplanarbeid og didaktisk tenkning i barnehagehverdagen.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver - Hvordan kan vi iverksette den?.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Ny rammeplan - bakgrunn og innhold.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Å lese og forstå en rammeplantekst.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Revidert rammeplan for barnehagen - Didaktiske perspektiv på innhold og struktur i planen.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Rammeplane + Kunnskapsløftet = et sammenhengende utdanningsløp?.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Barnehagen som første steg i den livslange læringen - sammenhengen mellom barnehagen og skolen.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Forskning og erfaring - om sammenheng og overgang fra barnehage til skole.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Overgang og sammenheng - Forskning og erfaring. Teorertiske perspektiv og aktuell forskning sett i sammeneheng med erfaringer i prosjektet Barnehage + skole = sant.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Revidert rammeplan for barnehagen - hva er nytt?.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Revidert rammeplan for barnehagen - nytt innhold nye oppgaver.

  • Berge, Anita

   (2005)

   Ny rammeplan - betyr det ein ny kvardag i barnehagen?.

  • Berge, Anita; Alvestad, Marit

   (2005)

   Ny rammeplan for barnehagen – nye veier å gå?.

  • Berge, Anita; Alvestad, Marit

   (2005)

   Læreplaner for barnehage og grunnskole – to sider av samme sak?.

  • Berge, Anita

   (2004)

   Rammeplanen og førskolelærerutdanningen.

  • Berge, Anita

   (2004)

   Hvem er førskolelærerstudenten? Et nærmere ettersyn i stud.mag.undersøkelsen 2004.

  • Berge, Anita

   (2004)

   Rammeplan for barnehagen - utfordringer og muligheter for førskolelærerutdanningen.

  • Berge, Anita

   (2000)

   Hvem er seksåringen?.

  • Berge, Anita

   (2000)

   Å forstå og bruke Rammeplan for barnehagen.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Berge, Anita; Aukland, Sigurd

   (2007)

   Med Mats og Renate frå barnehage til skule.

  • Berge, Anita

   (2005)

   Barnehage + skole = sant, en presentasjon av problemstillinger i prosjektet og noen erfaringer underveis.

  • Berge, Anita; Kvåle, Odd-Harald

   (2003)

   Modell for førskolelærerutdanningen,3årig Bachelorprogram ved Høgskolen i Stavanger.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway