Anita Berge

Instituttleder

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-213
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Berge, Anita; Johannessen, Øystein Lund

   (2020)

   Åpen barnehage - pedagogisk virksomhet, mangfoldsfellesskap og torg. I: Den åpne barnehagen. Et mangfoldig møtested.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245025071.

   s.23-40.

  • Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne

   (2017)

   Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02680-0.

  • Berge, Anita

   (2015)

   Barnehagen i en brytningstid Tradisjoner i spill og praksiser under press i den store barnehagen.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-626-5.

 • Formidling
  • Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne

   (2023)

   Barns opplevelse av tilhørighet.

   FILIORUMs ressursbank.

  • Johansson, Eva Marianne; Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita

   (2023)

   Tilhørighet - å kjenne seg hjemme.

   Verdensdagen for psykisk helse.

  • Berge, Anita

   (2021)

   Fellesskap og tilhørighet i barnehagen. En analyse av fellesskapskonstruksjoner i Rammeplan for barnehagen..

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2021;

   2021-10-26 - .

  • Fugelsnes, Kristin; Rosell, Lars Yngve; Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Zachrisen, Berit; Ree, Marianne; Iversen, Lisbeth

   (2021)

   Tilhørighet i barnehagen.

  • Berge, Anita

   (2021)

   FELLSSKAP OG TILHØRIGHET I BARNEHAGEN - MED UTGANGSPUNKT I RAMMEPLANEN .

  • Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve

   (2020)

   Barnehagehverdagen – Hvilke fellesskap og hvem deltar? .

   Seminar i forskningsbarnehage;

   2020-02-06 - .

  • Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve

   (2020)

   Arbeid med fellesskap og tilhørighet i en kohort organisert barnehagehverdag .

   Seminar i forskningsbarnehage;

   2020-06-04 - .

  • Berge, Anita

   (2020)

   Deltakelse – et grunnlag for tilhørighet? Læreplaner i de fem deltakerlandene .

   Tilbakemeldingsdag;

   2020-08-14 - .

  • Berge, Anita

   (2020)

   Hvor var vi - Hvor går vi videre?.

   Tilbakemeldingsdag;

   2020-08-14 - .

  • Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne

   (2020)

   Educators'Interpretations of Communities, Positions and Borders in Preschool. .

   Workshop Politics of belonging; Educators' and parents' perspectives ;

   2020-11-24 - 2020-11-27.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Johansson, Eva Marianne; Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit

   (2019)

   Politics of Belonging. Collectivities in Norwegian Preschools .

   ICSEI 20019;

   2019-01-09 - 2019-01-12.

  • Berge, Anita

   (2019)

   Åpen barnehage som integreringsarena-forutsetninger, utfordringer og særlige bidrag. .

   Fagsamling: Åpen barnehage. Pedagogisk virksomhet og lokal integreringsarena.;

   2019-02-07 - .

  • Berge, Anita

   (2019)

   Politics of belonging. Collectivties in preschools .

   Forum FILIORUM;

   2019-02-19 - .

  • Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne

   (2019)

   Educators’ interpretation of processes for belonging, inclusion and exclusion within diverse educational settings.

   EARLI 2019, Symposium Teaching to/about diversity:teaching and teacher education;

   2019-08-10 - 2019-08-16.

  • Berge, Anita; Röthle, Monika

   (2019)

   Å støtte opp om barns tilhørighet i leken. .

   Seminar i forskningsbarnehage;

   2019-02-20 - .

  • Berge, Anita; Röthle, Monika

   (2019)

   Tiltak for å støtte opp om barns tilhørighet i leken.

   Seminar i forskningsbarnehage;

   2019-05-09 - .

  • Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve

   (2019)

   Systematiske tiltak for å støtte opp under barns tilhørighet i leken..

   Seminar i forskningsbarnehage;

   2019-06-06 - .

  • Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve

   (2019)

   Tilhørighet i barnehagefellesskapet .

   Seminar i forskningsbarnehage;

   2019-09-05 - .

  • Berge, Anita

   (2019)

   The Norwegian group: Politics of Belonging- Collectivities in Preschools .

   Workshop: Politics of Belonging Promoting children’s inclusion in educational settings across borders (POB);

   2019-05-14 - 2019-05-16.

  • Berge, Anita

   (2019)

   Kritisk diskursanalyse-Språkbrukens betydning for praksis i barnehagen. .

   Skriveseminar;

   2019-11-12 - 2019-11-13.

  • Berge, Anita; Johannessen, Øystein, Lund

   (2018)

   Den åpne barnehagens egenart og utviklingsmuligheter. Barnehagelærerenes egne perspektiver.

   Erfaringskonferanse;

   2018-01-29 - 2018-01-30.

  • Berge, Anita

   (2018)

   "Jeg tror en sofa kunne hjulpet mye" -rommenes og innredningens betydning for for sosiale praksiser i barnehagen..

   Utdanningskonferansen ;

   2018-02-07.

  • Berge, Anita; Lunn, Jo

   (2018)

   Reflexivity for teaching and active citizenship.

   International PhD-Course, Research in early childhood educationfor global citizenship: Belonging, sustainebility and transformativ education ;

   2018-05-21 - .

  • Johansson, Eva Marianne; Tofteland, Berit; Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Zachrisen, Berit; Rosell, Lars Yngve; Eidsvåg, Gunnar Magnus

   (2018)

   Tilhørighet i barnehagen er et eksistensielt behov.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Berge, Anita; Røthle, Monika Anna

   (2018)

   Tilhørighet i leken.

   Kompetanseheving;

   2018-10-31.

  • Berge, Anita; Røthle, Monika Anna

   (2018)

   Praksisfortellinger om barns tilhørighet i lek.

   Kompetanseheving;

   2018-11-29.

  • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Fugelsnes, Kristin; Tofteland, Berit; Røthle, Monika Anna; Zachrisen, Berit

   (2018)

   WP7: Collectivities in Norwegian preschools.

   Workshop international partners Politics of belonging in Oulu;

   2018-01-22 - 2018-01-25.

  • Berge, Anita

   (2017)

   The value of efficiency – conflicting discourses in educators’ talk about everyday practices in the cloakroom.

   Nordic Education in Focus: Is there a Common Ground?;

   2017-02-06 - 2017-02-07.

  • Berge, Anita

   (2017)

   Rammeplanens historie.

   Barnehagekonferansen i Rogaland 2017;

   2017-05-04.

  • Berge, Anita

   (2017)

   "I believe a sofa can be of great help" Materiality, tradition and change in the preschool.

   Early childhood education for active citizenship:Sustainability, democracy and social justice ;

   2017-05-16.

  • Berge, Anita

   (2017)

   Discourses of efficiency - Conflicting values in educators' talk about everyday practices in the cloakroom.

   EECERA 27th Coference, Early Childhood Beyond the Crisis;

   2017-08-29 - 2017-09-01.

  • Berge, Anita

   (2017)

   Rammeplanen i historisk perspektiv.

   Barnehagekonferansen i Hordaland: "Trygt og godt barnehagemiljø";

   2017-09-29.

  • Berge, Anita

   (2017)

   Early childhood in a time of change: Traditions and practices under pressure..

   Early childhood education for active citizenship:Sustainability, democracy and social justice ;

   2017-11-20 - 2017-11-24.

  • Berge, Anita

   (2017)

   Barnehagens samfunnsmandat og implementering av rammeplanen i den åpne barnehagen.

   Fagsamling:Kompetanseheving for åpne barnehager, KOMÅP;

   2017-02-14.

  • Berge, Anita

   (2017)

   Ny rammeplan - barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandatet. Den åpne barnehagens egenart og bidrag.

   Fagsamling:Kompetanseheving for åpne barnehager, KOMÅP;

   2017-11-15.

  • Berge, Anita

   (2016)

   Barnehagen i klem mellom tradisjonar og nye krav og forventingar.

   Fagsamlnig GLØD Rogaland;

   2016-01-26 - .

  • Berge, Anita

   (2016)

   Den store barnehagens innhold og organisering.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   s.104-105.

  • Berge, Anita

   (2016)

   Pedagogiske tradisjoner under press i den store barnehagen.

   Fagdag;

   2016-04-28.

  • Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne

   (2016)

   Values of efficiency in educators’ talk about dilemmas and priorities in the daily pedagogical work.

   EECERA 26th Conference;

   2016-08-31 - 2016-09-03.

  • Berge, Anita

   (2016)

   Nye barnehager; arkitektur, organisering og pedagogenes arbeid.

   Konferanse K12-16, Utdanningsforbundet i Rogaland ;

   2016-04-14.

  • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita

   (2016)

   Skriveseminar. Teori og praksis Hjelmeland 18-21 april..

   Skriveseminar;

   2016-04-18 - 2016-04-21.

  • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita

   (2015)

   Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning.

   Forskar/skrivseminar;

   2015-05-19.

  • Berge, Anita

   (2015)

   Tradisjon og forandring - en vitenskapsteoretisk diskusjon av barnehagen i dag..

   Prøveforelesning for dr. philos. -graden;

   2015-12-02.

  • Berge, Anita

   (2012)

   Learning cultures in kindergarten: Discourses on care and economy.

   EECERA conference 22nd: PRE-BIRTH TO THREE: indenities, learning, diversities;

   2012-08-29 - 2012-09-01.

  • Berge, Anita

   (2012)

   Læringskulturer og læringsprosesser i barnehagen.

   Personalseminar i Jærbarnehagen;

   2012-09-19 - .

  • Berge, Anita

   (2011)

   There's a lot of learning in kindergarten, only it’s hidden.

   EECERA 2011, 21.st annual conference ;

   2011-09-14 - 2011-09-17.

  • Berge, Anita

   (2011)

   Danning i barnehagen.

   Fagmøte for personalet i Jærbarnehagen;

   2011-05-18 - .

  • Berge, Anita

   (2010)

   Barnehage og skole - felles forståelser med rom for egenart.

   Livslang læring - Barnehage og skole i ett;

   2010-05-05.

  • Berge, Anita

   (2010)

   Fra barnehage til skole - hvordan kan vi ivareta lysten til å lære?.

   Fagsamlinger barnehage og skoler i Stavanger kommune;

   2010-05-19.

  • Berge, Anita

   (2010)

   Who is participating in constructing kindergarten as a learning arena? Individual paper presentation.

   The 20th EECERA annual conference - Knowledge and voice in early childhood: who knows, who speaks, who listens?;

   2010-09-06 - 2010-09-08.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Å bygge felles forståelser med rom for egenart.

   Fra eldst til yngst - Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole;

   2009-01-29.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Saman om den fine skøyten- utfordringar og erfaringar i samarbeid mellom barnehage og skule.

   Foredrag på Pedagogisk kafè Florø;

   2009-03-26.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Samarbeid om gode overganger - utfordringer og ringvirkninger.

   Oppvekst konferanse 2009- Vi bryr oss om Finnmark - fra barnehage til videregående skole- samarbeid og kvalitet;

   2009-04-21 - 2009-04-22.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Rammeplan for barnehagens innhold og oppgave - Hvordan kan vi lese og bruke den?.

   Fagdag med personalet i Jærbarnehagen;

   2009-03-17.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Hva er ledelse i barnehagen? med utgangpunkt i rammeplanen del III.

   Oppfølging av nye førskolelærere i barnehagene i Sandnes;

   2009-02-17.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Å skape sammenhengende læringsløp med felles forståelser og rom for egenart.

   Oppvekstkonferanse 2009 Vi bryr oss om Finnmark - fra barnehage til videregående skole- samarbeid og kvalitet;

   2009-04-21 - 2009-04-22.

  • Alvestad, Marit; Duncan, Judith; Berge, Anita

   (2009)

   New Zealand ECE teachers talk about Te Whäriki.

   NZ Journal of Teachers' Work.

   ISSN 1176-6662.

   Volum 6.

   Hefte 1.

   s.3-19.

  • Berge, Anita

   (2009)

   We are often in charge of the learning process, but we do not call it teaching.

   19th EECERA ANNUAL CONFERENCE, Diversity in early childhood education;

   2009-08-26 - 2009-08-29.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Kommunikasjon mellom førskolelærere og grunnskolelærere.

   Hit et steg og dit et steg, Spredninssamling;

   2009-05-29.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Sammen om skolestart.

   utenTitteltekst;

   2009-11-16.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Å skape felles forståelser med rom for egenart.

   Barnehage og skole i ett;

   2009-12-09.

  • Berge, Anita

   (2009)

   Læring er bare å ta trinn for trinn, det er et langt steg fra begynnelse til slutt- om noen førskolelærere og læreres beskrivelser av læring.

   Forum for barnehagepedagogisk forskning;

   2009-10-20.

  • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Grindland, Berit; Johansson, Eva; Röthle, Monika; Sageidet, Barbara Maria

   (2009)

   Gode barnehager er bra - også for de yngste.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Johansson, Eva; Röthle, Monika

   (2009)

   Gode barnehager er bra ? også for de små.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Berge, Anita

   (2008)

   Nye erfaringer -ny viten.

   Barnehage og skole - en herlig blanding!? - om samrabeid og sammenheng mellom barnehage og skole -;

   2008-02-07.

  • Berge, Anita

   (2008)

   Rammeplanen - forventninger og krav til ledelse og læreprosesser i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   2008-03-13.

  • Berge, Anita

   (2008)

   Voksenrollen i rammeplanen- Konsekvenser for pedagogisk ledelse.

   Fagdag for nytilsatte pedagogiske ledere i Sandnes kommune;

   2008-04-11.

  • Berge, Anita

   (2008)

   Samarbeid mellom barnehage og skole. Hvorfor skal vi samarbeid, og hva kan vi samarbeid om?.

   Startsamling "Hit eit steg og dit eit steg"-prosjektet i Sandnes kommune;

   2008-05-21.

  • Berge, Anita; Skadberg, Grethe Thu

   (2008)

   Helhetstenkning i overgangen fra barnehage til skole.

   Sørlandske lærerstevne, Kristiansand;

   2008-10-17.

  • Berge, Anita

   (2008)

   Å byggja bru mellom barnehage og skule- nokre viktige teori- og erfaringsbaserte perspektiv.

   Kickoff Solstrand, Samba 4-8;

   2008-01-23 - 2008-01-24.

  • Berge, Anita

   (2008)

   Barn og unges oppfatning av læring.

   Fagseminar Institutt for førskolelærerutdanning;

   2008-05-13.

  • Berge, Anita

   (2008)

   "We do not call it teaching".

   Presentations of Developmental and Research Project for visitors from Artevelde Hogschool, Gent;

   2008-11-03.

  • Berge, Anita

   (2008)

   Fra 4 til 8 år, Hva skjer?.

   Foredrag på samling i Sambaprosjektet, Time kommune;

   2008-10-01.

  • Berge, Anita

   (2008)

   Å bygge felles forståing med rom for eigenart.

   Samarbeid og samanheng mellom barnehage og skole;

   2008-11-27 - 2008-11-28.

  • Berge, Anita; Skadberg, Grethe Thu

   (2008)

   Helhet i opplæringsløpet- fra plan til praksis.

   FoU i Praksis;

   2008-04-17 - 2008-04-18.

  • Berge, Anita

   (2008)

   Learning in kindergarten and school - does it make any difference?.

   18th EECERA Annual Conference. Reconsidering the Basics in Early Childhood Education;

   2008-09-03 - 2008-09-06.

  • Berge, Anita

   (2008)

   Narrativitet, meningsskaping og forskning.

   Presentasjon av paper i vitenskapsteori med etikk, 15 stp.;

   2008-12-10.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Ny rammeplan for barnehagen - Er det noe nytt?.

   utenTitteltekst;

   2007-01-02.

  • Berge, Anita; Aukland, Sigurd

   (2007)

   Barnehage + skole! sant eller usant?.

   Helhet og sammenheng i opplæringsløpet for barn 4-8 år, sluttkonferanse Barnehage + skole = sant!;

   2007-01-31.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Overgangsarbeid - Kvifor og korleis?.

   utenTitteltekst;

   2007-02-13.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Overgang barnehage - skole.

   Kursdag for styrere, pedagoger rektorer og lærere i region øst;

   2007-03-27.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Læring i barnehage og skole - to sider av samme sak?.

   FoU i praksis;

   2007-04-20.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Implementering av rammeplanene - Hvor er vi? Hvor vil vi?.

   utenTitteltekst;

   2007-05-03 - 2007-05-04.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Barnehagens oppdrag - hvilke konsekvenser har det for førskolelærerutdanningen?.

   Fagdag, Institutt for førskolelærereutdanning, UiS;

   2007-08-09.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Ny rammeplan - Nye førskolelærere?.

   utenTitteltekst;

   2007-09-13.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Barnehagens oppdrag i lys av rammeplanen.

   utenTitteltekst;

   2007-09-21.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Samarbeid for livslang læring. Hvordan få til den gode sammenhengen?.

   Kursdag for lærere i skoler og barnehager, Hundvåg bydel;

   2007-10-25.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Å bygge bro mellom barnehager og skoler i Sarpsborg.

   Fagarena for skoleledere og styrere i Sarpsborg kommune;

   2007-10-31.

  • Berge, Anita

   (2007)

   Læring i barnehage og læring i skole - to sider av samme sak?.

   Førstelektorprogrammet, UiS. Presentasjon av prosjektbeskrivelse;

   2007-02-15.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Rammeplane + Kunnskapsløftet = et sammenhengende utdanningsløp?.

   Lærerutdanningene - Kunnskapsløftet og rammeplan;

   2006-05-09 - 2006-05-10.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Barnehagen som første steg i den livslange læringen - sammenhengen mellom barnehagen og skolen.

   Ny rammeplan og lov om barnehager, kurs for tillitsvalgte, Utdanningsforbundet i Rogaland;

   2006-04-05.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Forskning og erfaring - om sammenheng og overgang fra barnehage til skole.

   Fagdag for rektorer og styrere i Stord kommune;

   2006-04-19.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Revidert rammeplan for barnehagen - hva er nytt?.

   Faglig samling for Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste i Rogaland;

   2006-04-25.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Revidert rammeplan for barnehagen - Didaktiske perspektiv på innhold og struktur i planen.

   Kurs for barnehagestyrere i Sandnes kommune;

   2006-05-03.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Overgang og sammenheng - Forskning og erfaring. Teorertiske perspektiv og aktuell forskning sett i sammeneheng med erfaringer i prosjektet Barnehage + skole = sant.

   Erfaringssamling, prosjekt Barnehage + skole = sant;

   2006-02-14 - 2006-02-15.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Revidert rammeplan for barnehagen - nytt innhold nye oppgaver.

   utenTitteltekst;

   2006-10-23.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver - Hvordan kan vi iverksette den?.

   Kursdag for styrere og pedagoger i Vindafjord, Sauda, Suldal, Tysvær, Bokn, Haugesund og Karmøy kommuner.;

   2006-11-02.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Ny rammeplan - bakgrunn og innhold.

   Ny rammeplan for barnehagen - hva gjør vi nå? Rammeplanen for barnehagen i læreplanteoretisk og didaktisk perspektiv. Kursrekke for styrere og pedagogiske ledere i Hå kommune;

   2006-10-26.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Å lese og forstå en rammeplantekst.

   Ny rammeplan for barnehagen - hva gjør vi nå? Rammeplanen for barnehagen i læreplanteoretisk og didaktisk perspektiv. Kursrekke for styrere og pedagogiske ledere i Hå kommune;

   2006-10-26.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Har rammeplanen noe med hverdagen i barnehagen å gjøre?.

   Ny rammeplan for barnehagen - hva gjør vi nå? Rammeplanen for barnehagen i læreplanteoretisk og didaktisk perspektiv. Kursrekke for styrere og pedagogiske ledere i Hå kommune;

   2006-11-06.

  • Berge, Anita

   (2006)

   Hvor går veien videre? Læreplanarbeid og didaktisk tenkning i barnehagehverdagen.

   Ny rammeplan for barnehagen - hva gjør vi nå? Rammeplanen for barnehagen i læreplanteoretisk og didaktisk perspektiv. Kursrekke for styrere og pedagogiske ledere i Hå kommune;

   2006-12-06.

  • Berge, Anita

   (2005)

   Ny rammeplan - betyr det ein ny kvardag i barnehagen?.

   Ikkje leik med barnehagen! Fagkveld, Utdanningsforbundet i Time.;

   2005-03-05.

  • Berge, Anita; Alvestad, Marit

   (2005)

   Læreplaner for barnehage og grunnskole – to sider av samme sak?.

   Plenumføredrag ved Konferansen Barnehagen – en ny skoleform? Faglig forum sør, Bolkesjø 10. og 11. november 2005;

   2005-10-11 - 2005-11-11.

  • Berge, Anita; Alvestad, Marit

   (2005)

   Ny rammeplan for barnehagen – nye veier å gå?.

   utenTitteltekst;

   2005-11-15.

  • Berge, Anita

   (2004)

   Rammeplan for barnehagen - utfordringer og muligheter for førskolelærerutdanningen.

   -Rammeplan for barnehagen- revisjon -Kurs for tillitsvalgte -Utdanningsforbundet i Rogaland;

   2004-11-24.

  • Berge, Anita

   (2004)

   Rammeplanen og førskolelærerutdanningen.

   Erfaringer med Rammeplanen for barnehagen i Norge. Fagmøte med besøkende fra Gentoft kommune, Danmark.;

   2004-09-21.

  • Berge, Anita

   (2004)

   Hvem er førskolelærerstudenten? Et nærmere ettersyn i stud.mag.undersøkelsen 2004.

   Fagdag i Institutt for førskolelærerutdanning;

   2004-04-13.

  • Berge, Anita

   (2000)

   Hvem er seksåringen?.

   utenTitteltekst;

  • Berge, Anita

   (2000)

   Å forstå og bruke Rammeplan for barnehagen.

   utenTitteltekst;

 • Kunstnerisk produksjon
  • Berge, Anita; Aukland, Sigurd

   (2007)

   Med Mats og Renate frå barnehage til skule.

  • Berge, Anita

   (2005)

   Barnehage + skole = sant, en presentasjon av problemstillinger i prosjektet og noen erfaringer underveis.

  • Berge, Anita; Kvåle, Odd-Harald

   (2003)

   Modell for førskolelærerutdanningen,3årig Bachelorprogram ved Høgskolen i Stavanger.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway