Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Nielsen, Svein Vatsvåg; Mansrud, Anja; Austvoll, Knut Ivar; Denham, Sean Dexter; Berg-Hansen, Inger Marie; Persson, Per; Romundset, Anders; Prøsch-Danielsen, Lisbeth

   (2023)

   Hunting, fishing, gardening: Re-evaluating Middle Neolithic mobility and cultural diversity on the Norwegian Skagerrak coast.

   Journal of Archaeological Science: Reports.

   ISSN 2352-409X.

   Volum 51.

   DOI: 10.1016/j.jasrep.2023.104139

  • Mansrud, Anja

   (2023)

   The power of the paw : Multi-species perspectives on the bear claw burial tradition in a long-time perspective in South Norway . I: Bear and Human: Facets of a Multi-Layered Relationship From Past to Recent Times with an Emphasis on Northern Europe .

   Brepols.

   ISBN 978-2-503-60611-8.

   s.489-531.

   DOI: 10.1484/M.TANE-EB.5.134347

  • Mansrud, Anja

   (2023)

   Mesolithic cross-crafting: Experiments with the manufacture of bone blanks from elk metapodials.

   Primitive tider.

   ISSN 1501-0430.

   Volum Spesialutgave: Sivs festskrift.

   s.107-122.

   DOI: 10.5617/pt.10690

  • Mansrud, Anja

   (2023)

   Fishy relations? Human–fish engagement in the Norwegian Late Mesolithic (6300–3900 BCE). I: Reimagining Human-Animal Relations in the Circumpolar North.

   Routledge.

   ISBN 9781138482784.

   s.127-146.

   DOI: 10.43249780429456947-6

  • Mansrud, Anja; Nielsen, Ellen Mette; Mjærum, Axel; Wammer, Elling Utvik

   (2022)

   Encircling the craft traditions of freshwater fishing: an archaeological and experimental study of wheel-shaped net sinkers in the Scandinavian interior (AD 800–1300).

   Fennoscandia Archaeologica.

   ISSN 0781-7126.

   Volum XXXIX.

   s.76-95.

  • Mansrud, Anja; Berg-Hansen, Inger Marie

   (2021)

   Animist Ontologies in the Third Millennium BCE? Hunter-Gatherer Persistency and Human-Animal Relations in Southern Norway: The Alveberget Case.

   Open Archaeology.

   ISSN 2300-6560.

   Volum 7.

   Hefte 1.

   s.868-888.

   DOI: 10.1515/opar-2020-0176

  • Mjærum, Axel; Mansrud, Anja

   (2020)

   Resource management in Late Mesolithic Eastern Norway : Fishing in the coastal, interior and mountain areas and its socio-economic implications. I: Coastal landscapes of the Mesolithic : Human engagement with the coast from the Atlantic to the Baltic Sea.

   Routledge.

   ISBN 9781138303607.

   s.264-299.

  • Mansrud, Anja; Kutschera, Morten

   (2020)

   Roe deer as raw material for Middle Mesolithic fishhooks? An experimental approach to the manufacture of small bone fishhooks.

   EXARC Journal.

   ISSN 2212-523X.

   Hefte 3.

  • Mansrud, Anja

   (2020)

   Gjeng vegane etter dei døde : død dyrking og (om-)bygging av røyser i et langtidsperspektiv. I: Røyser : å utfordre etablerte kategorier i kulturminnevernet.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   ISBN 9788277601878.

   s.7-20.

   DOI: 10.31265/ams-varia.vi61.342

  • Utvik Wammer, Elling; Mansrud, Anja; Nymoen, Pål; Kvalø, Frode

   (2019)

   Mistet på sjøen? En nyoppdaget fiskekrok fra steinalderen i Søgne, Vest-Agder.

   Primitive tider.

   ISSN 1501-0430.

   Volum 21.

   s.25-43.

   DOI: 10.5617/pt.7534

  • Mansrud, Anja; Eigeland, Lotte; Reitan, Gaute

   (2018)

   Krøgenes D2. Lokalitet fra seinmesolitikum med koniske kjerner, kulturlag og omfattende produksjon av nøstvetøkser. . I: Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. .

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202566289.

   s.281-308.

  • Mansrud, Anja

   (2017)

   Untangling social, ritual and cosmological aspects of fishhook manufacture in the Middle Mesolithic NE Skagerrak.

   International Journal of Nautical Archaeology.

   ISSN 1057-2414.

   Volum 46.

   Hefte 1.

   s.31-47.

   DOI: 10.1111/1095-9270.12211

  • Mansrud, Anja; Persson, Per

   (2017)

   Waterworld: Environment, Animal Exploitation, and Fishhook Technology in the North-Eastern Skagerrak Area During the Early And Middle Mesolithic (9500–6300 cal BC). I: The Ecology of Early Settlement in Northern Europe. Conditions for Subsistence and Survival. The Early Settlement of Northern Europe, Volume 1.

   Equinox Publishing.

   ISBN 9781781796030.

   s.129-166.

  • Mansrud, Anja

   (2017)

   Stokke/Polland 5 – Lokalitet fra seinmesolitikum. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..

   Portal forlag.

   ISBN 9788202566241.

   s.477-496.

  • Eigeland, Lotte Christin; Mansrud, Anja; Persson, Per

   (2016)

   Littisk avfallsmateriale som kilde til datering : en case-study fra Sandholmen ved Glomma, Østfold.

   Primitive tider.

   ISSN 1501-0430.

   Volum 18.

   s.7-23.

  • Mansrud, Anja

   (2016)

   Smitt og smuler: brente bein, avfallshåndtering og rituell praksis på mellommesolittiske boplasser.

   In Situ Archaeologica.

   ISSN 2000-4044.

   Volum 12.

   s.7-29.

  • Mansrud, Anja; Eymundsson, Carine S.R.

   (2016)

   Socialized Landscapes? Lithic Clusters, Hearths and Relocation Rituals at Middle Mesolithic Sites in Eastern Norway.

   Fennoscandia Archaeologica.

   ISSN 0781-7126.

   Volum XXXIII.

   s.123-151.

  • Mansrud, Anja

   (2014)

   "Mobil eller bofast? Erverv, landskap og mobilitet i mellommesolittiske kystsamfunn i Øst-Norge (8300-6300 f. Kr.)". Norsk Maritimt Museums Årbok 2013, 67-108.

   Årbok Norsk Maritimt Museum.

   ISSN 1892-4786.

   s.67-108.

  • Mansrud, Anja

   (2013)

   En mikrolitt til besvær? Typologi, kronologi og komposittredskaper i østnorsk mellommesolitikum.

   Viking.

   ISSN 0332-608X.

   Volum 76.

   s.63-86.

  • Mansrud, Anja

   (2013)

   Flintdepot, hustuft og andre nyheter fra mellommesolitikum i Larvik.

   Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.

   ISSN 0332-8937.

   Hefte 120.

   s.63-73.

   DOI: 10.23865/noasp.53

  • Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia

   (2013)

   Hovland 5 – En mellommesolittisk lokalitet med spor etter økseproduksjon. I: E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.

   Portal forlag.

   ISBN 9788283140026.

   s.57-77.

  • Mansrud, Anja

   (2013)

   Hovland 4 – Mellommesolittisk lokalitet med fire funnkonsentrasjoner og ti strukturer. I: E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.

   Portal forlag.

   ISBN 9788283140026.

   s.143-170.

  • Mansrud, Anja

   (2013)

   Torstvet – Et kortvarig opphold i mellommesolitikum. I: E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.

   Portal forlag.

   ISBN 9788283140026.

   s.236-254.

  • Mansrud, Anja

   (2013)

   Formidling. I: E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.

   Portal forlag.

   ISBN 9788283140026.

   s.54-56.

  • Mansrud, Anja

   (2009)

   Animal bones studies and the perception of animals in Mesolithic society. Animal bones studies and the perception of animals in Mesolithic society. I: Mesolithic Horizons. Papers presented at the 7th International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005, s. 198-203. McCartan, S.B., Schulting, R., Warren, G. & Woodman, P. (red). Oxbow Books, Oxford. I: Mesolithic Horizons. Papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005.

   Oxbow Books.

   ISBN 978-1-84217-311-4.

   s.198-202.

  • Mansrud, Anja

   (2008)

   "Stykkevis og delt" - noen refleksjoner omkring forholdet mellom kropp, identitet og personoppfatning i det førkristne samfunnet. I: Facets of Archaeology. Essays in honour of Lotte Hedeager on her 60th birthday. Oslo Archaeological Series vol. 10, s. 385-395. Chilidis, K., Lund, J. & Prescott, C. (red). Institutt for arkeologi, konservering og historiske fag, Universitetet i Oslo.

   Oslo Arkeologiske Serie - Oslo Archaeological Series (OAS).

   ISSN 1503-4089.

   Volum 10.

   s.385. -395.

  • Mansrud, Anja

   (2008)

   Kapittel 14. Rødbøl 54 – boplasspor fra mellommesolitikum og kokegropfelt fra eldre jernalder. I: E18-prosjektet Vestfold Bind 2. Steinalderboplasser, boplasspor, graver og dyrkningsspor. Varia 72, s. 235-268. Gjerpe, L.E. (Red.). Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.

   Varia.

   ISSN 1504-3266.

   Volum 72.

   s.235-268.

  • Mansrud, Anja

   (2006)

   Flytende identiteter? Dyrebein i graver og førkristne personoppfatninger. I: ”Lik og ulik – gravskikk gjennom 10 000 år”. Terje Østigård (red.). UBAS Nordisk. Universitet i Bergen Arkeologiske Skrifter 2 s. 133-159. Universitetet i Bergen.

   Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter - Nordisk.

   ISSN 0809-6058.

   Volum 2.

   s.133-159.

  • Mansrud, Anja

   (2005)

   Å dyrke de døde. Knoklenes metaforikk i jernalderens branngravsskikk.

   Primitive tider.

   ISSN 1501-0430.

   Volum 7.

   s.29-40.

  • Mansrud, Anja

   (2004)

   Steinlegningen ved Vestre Moland Kirke.

   Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.

   ISSN 0332-8937.

   Hefte 94.

   s.30-35.

  • Mansrud, Anja

   (2004)

   Dyrebein i graver - en kilde til jernalderens kult og forestillingsverden. I: Mellom himmel og jord. Foredrag fra et seminar om religionsarkeologi Isegran 31. januar � 2. februar 2002.

   Universitetet i Oslo.

   s.82-11.

  • Mansrud, Anja

   (2002)

   Svinesunsprosjektets formidlingsgraving.

   Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.

   ISSN 0332-8937.

   Hefte 88.

   s.37-47.

  • Mansrud, Anja

   (2002)

   Kunst på løse gjenstander.

   Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.

   ISSN 0332-8937.

   Volum 86.

   s.11-16.

  • Mansrud, Anja

   (2001)

   Osteologi i Norge - problemer og muligheter.

   Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.

   ISSN 0332-8937.

   Hefte 85.

   s.34-31.

 • Bøker og kapitler
  • Mansrud, Anja; van de Lagemaat, Ester; Mooney, Dawn Elise

   (2022)

   Arkeologisk undersøkelse av innlandslokalitet med spor etter kortvarig opphold og produksjon av klokkebegerspisser i seinneolitikum/bronsealder. Kydland, Gnr. 33/2, Gjesdal kommune. Oppdragsrapport 2022/21.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   Hefte 2022/21.

  • Røstad, Ingunn Marit; Aannestad, Hanne Lovise; Elliott, Katherine; Mansrud, Anja

   (2020)

   Fabulous animals - from the Iron Age to the Vikings.

   Universitetet i Oslo.

   ISBN 978-82-8084-212-1.

  • Røstad, Ingunn Marit; Aannestad, Hanne Lovise; Elliott, Katherine; Mansrud, Anja

   (2020)

   Forord. I: Fabelaktige dyr - fra jernalder og vikingtid. Ingunn M. Røstad, Hanne L. Aannestad, Katherine Elliott og Anja Mansrud (red.). .

   s.5-7.

  • Røstad, Ingunn Marit; Aannestad, Hanne Lovise; Elliott, Katherine; Mansrud, Anja

   (2020)

   Foreword. I: Fabulous animals - from the Iron Age to the Vikings.

   Universitetet i Oslo.

   ISBN 978-82-8084-212-1.

   s.5-7.

  • Mansrud, Anja

   (2017)

   Erverv som kosmologi? En relasjonell tilnærming til dyrebein, bosetningsmønstre og teknologi i mellommesolittiske kystsamfunn i det nordøstlige Skagerak (8300–6300 f. Kr.).

   Nauka.

  • Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja; Mjærum, Axel

   (2017)

   Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC. I: The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2).

   Equinox Publishing.

   ISBN 978-178-17951-6-3.

   s.201-229.

  • Damlien, Hege; Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia; Olsen, Dag Erik Færø

   (2012)

   E18 prosjektet Bommestad-Sky. Arkeologiske undersøkelser i Larvik kommune, Vestfold. Årsrapport 2011. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.

   Universitetet i Oslo.

  • Mansrud, Anja

   (2004)

   Dyret i jernalderens forestillingsverden. En studie av forholdet mellom mennesker og dyr i nordisk jernalder, med utgangspunkt i dyrebein fra graver.

   Universitetet i Oslo.

  • Mansrud, Anja

   (2004)

   Svinesundprosjektets formidlingsgraving.

   Hefte 57.

  • Mansrud, Anja; Kloo, Anna; Larsson, Johanna; Steinwall, Johanna

   (2000)

   Barnen berättar. En studie av barngravar från ett vikingtida gravfält i Fjälkinge. C-uppsats i historisk osteologi.

 • Formidling
  • Mansrud, Anja

   (2023)

   Paw or pendant? Multi-species perspectives on the Iron Age bear claw burial tradition in Southern Norway.

   Innlegg på UISSP-konferansen ;

   2023-09-04 - 2023-09-08.

  • Mansrud, Anja

   (2023)

   Becoming bear? Bear claws as hunting charms .

   Online lecture at workshop Game, Predator, Friend: Animals and the Hunt;

   2023-11-03 - .

  • Mansrud, Anja; Kristoffersen, Siv

   (2023)

   Fabelaktige dyr og dyriske mennesker – dyr i jernalderens verden og forestillingsverden .

   Tirsdagsforedrag i Arkeologisk museum;

   2023-09-26 - .

  • Mansrud, Anja

   (2023)

   Nurturing Nature? Socio-economic formations and human-fish relations among prehistoric hunter-fisher-gatherer communities in South-Norway.

   Online presentation ;

   2023-02-14 - .

  • Mansrud, Anja

   (2023)

   Kloens kraft! Brente bjørneklør i kremasjonsgraver fra eldre jernalder.

   Frá haug ok heiðni : årbok.

   ISSN 2704-0534.

   s.84-89.

  • Mjærum, Axel Johan; Boethius, Adam; Groß, Daniel; Živaljević, Ivana; Mansrud, Anja

   (2022)

   Session #109: Animal and Plant Management in Prehistoric Hunter-Fisher-Gatherer Communities .

   28th European Association of Archaeologists Annual Meeting;

   2022-08-31 - 2022-09-03.

  • Mansrud, Anja; Mjærum, Axel; Wammer, Elling Utvik

   (2022)

   Catch and release? Cultivating trout in Mesolithic South-Eastern Norway .

   EAA annual conference ;

   2022-08-31 - 2022-09-04.

  • Mansrud, Anja

   (2022)

   Sign of the times. Mesolithic communication beyond human-to-human signalling..

   CHAGS ;

   2022-06-27 - 2022-07-01.

  • Mansrud, Anja

   (2022)

   Fishing in Southern Norway during the Mesolithic and Neolithic .

   Forskerseminar;

   2022-03-11 - .

  • Mansrud, Anja

   (2022)

   Steinalderens beinteknologier: praktiske og teoretiske utfordringer med en eksperimentell tilnærming.

   Konferanse ;

   2022-09-16 - 2022-09-18.

  • Mansrud, Anja; Zivaljevic, Ivana; Robson, Harry; Ritchie, Ken

   (2022)

   Session: #196: “A Universe with an Additional Dimension”: The Socioenvironmental Archaeology of Fishing.

   EAA annual conference ;

   2022-08-31 - 2022-09-04.

  • Mansrud, Anja

   (2022)

   Multispecies worlds and socio-centric societies - introduction to the session .

   CHAGS ;

   2022-06-27 - 2022-07-01.

  • Mansrud, Anja; Zivaljevic, Ivana; Armstrong-Oma, Kristin; Windle, Morgan; Piezonka, Henny; Zakula, Sonja; Dudeck, Stephan

   (2022)

   Session: Multispecies worlds and socio-centric societies – living together with animals, plants and insects.

   CHAGS ;

   2022-06-27 - 2022-07-01.

  • Mansrud, Anja

   (2022)

   Døden på utstilling? Paneldeltager, Forskningspub AM-UiS..

   Forskerpub;

   2022-02-23 - .

  • Mansrud, Anja; Reiersen, Håkon

   (2022)

   Kystkultur i et langtidsperspektiv fra steinalder til middelalder .

   Seminar om kystkultur for museene i Rogaland 24. mai;

   2022-05-20 - .

  • Mansrud, Anja

   (2022)

   Introduction + Presentation of SIGNIFY at the NO CHANGE Stavanger workshop.

   Forskerseminar;

   2022-10-03 - 2022-10-04.

  • Mansrud, Anja

   (2021)

   HOOKED – fashioning fishhooks in Mesolithic and Neolithic Scandinavia (8000-2400 BCE).

   Foredrag ;

   2021-04-01 - 2021-04-05.

  • Mansrud, Anja

   (2021)

   Crafting together? Exploring Mesolithic fishhook manufacture through actualistic experiments.

   Foredrag ;

   2021-06-10 - .

  • Mansrud, Anja; Nielsen, Svein Vatsvåg; Austvoll, Knut Ivar; Denham, Sean Dexter; Berg-Hansen, Inger Marie; Persson, Per; Romundset, Anders; Prøsch-Danielsen, Lisbeth

   (2021)

   Rethinking the sub-Neolithic in Norway: Submissive and vulgar or creative and affluent?.

   European Association of Archaeologists;

   2021-09-06 - 2021-09-11.

  • Mansrud, Anja

   (2021)

   Mellom kyst og fjell - funn fra eldre og yngre steinalder i Gjesdal.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.29-35.

  • Mansrud, Anja

   (2021)

   Pilspisser og en produksjonsplass for pilspisser fra klokkebegerkulturen (2400-2000 f.Kr.) : gjenstander fra fortiden 27.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.19-19.

  • Mansrud, Anja

   (2020)

   Steinalderfunn i Gjesdal.

  • Mansrud, Anja

   (2020)

   Undersøker 10 000 år gamle boplasser langs E39: Det er den eldste historien i kommunen vi undersøker nå.

  • Mansrud, Anja

   (2020)

   Filminnslag: Klokkebegerspisser.

  • Mansrud, Anja

   (2020)

   Filminnslag: Tøy og bøy!.

  • Mansrud, Anja; Wammer, Elling Utvik; Nielsen, Svein Vatsvåg

   (2020)

   Podcast om om et spesielt funn av en fiskekrok fra steinalderen i Søgne. Arrangert av arkeologitidskriftet Primitive Tider.

  • Mansrud, Anja

   (2020)

   Presentasjonsfilm: Kulturminneprosjektetet Arkeologi på Nye Veier.

  • van de Lagemaat, Ester; Mansrud, Anja

   (2020)

   STEINALDER I GJESDAL KOMMUNE .

   Tirsdagsforedrag Arkeologisk museum;

   2020-11-17.

  • Armstrong-Oma, Kristin; Mansrud, Anja

   (2020)

   Arkeologi på nye veier: Rogaland 2020.

  • Mansrud, Anja

   (2020)

   Liten flate, mange funn: steinalderundersøkelser på Måganeset i Gjesdal.

   Norark.no.

  • Mansrud, Anja

   (2020)

   På jakt i yngre steinalder.

   Norark.no.

  • Berg-Hansen, Inger Marie; Mansrud, Anja

   (2019)

   Foraging persistency: The Neolithic (?) in South-Eastern Norway.

   Conference on the Early Neolithic of Europe – ENE2019;

   2019-11-06 - 2019-11-08.

  • Mjærum, Axel; Mansrud, Anja; Wammer, Elling Utvik

   (2019)

   The fish farmers of the Stone Age. The introduction of brown trout (Salmo trutta) into south Norwegian mountain lakes.

   1st Conference on the EARLY NEOLITHIC of EUROPE – ENE2019;

   2019-11-06.

  • Mansrud, Anja

   (2018)

   Hvordan var livet som steinaldermenneske ved Oslofjorden?.

   Foredrag ;

   2018-02-18 - .

  • Mansrud, Anja

   (2017)

   Fortviler over plyndring av fortidsminner .

  • Mansrud, Anja

   (2017)

   Vikinggrav og jernalderhus funnet på Eg.

  • Mansrud, Anja

   (2017)

   Gård, graver og jernproduksjon på Eg.

  • Mansrud, Anja

   (2017)

   9000 år gamle fiskekroker.

  • Mansrud, Anja

   (2017)

   Liminal agents: exploring the social, ritual and cosmological aspects of fishhook manufacture in Middle Mesolithic coastal communities (8300-6300 BC).

   Konferanse;

   2017-03-29 - 2017-04-03.

  • Mansrud, Anja

   (2017)

   «Gjeng vegane etter dei døde». Gravrøyser, rydningsrøyser og en mulig TRB-grav fra Gvarv i Telemark.

   Konferanse;

   2017-02-27 - 2017-03-01.

  • Mansrud, Anja

   (2017)

   Her finner de flere tusen år gamle redskaper.

  • Mansrud, Anja

   (2017)

   God meny i steinalderen. Elg og hjort var mat for både mage og tanke.

  • Mansrud, Anja

   (2016)

   AK 24syv-Kultur: intervju om Rave Willerlev som direktør på KHM .

  • Mansrud, Anja

   (2015)

   Sikrer 10.000 år gamle steinalderboliger.

  • Mansrud, Anja

   (2015)

   Gravrøys og grav/øksedepot fra traktbegerkulturen (ca. 3800-3300 f. Kr) ved Norsjø i Telemark. Innlegg på Norark.no 4 desember 2015.

  • Mansrud, Anja

   (2015)

   Undersøkelse av gravminner og et mulig megalitt-anlegg ved Norsjø i Telemark. Innlegg på Norark.no 19 august 2015.

  • Eymundsson, Carine S.R.; Mansrud, Anja

   (2015)

   "Fire walk with me". Hearths, tasks and mobility in the early and middle Mesolithic of Eastern Norway..

   Meso 2016;

   2015-09-14 - 2015-09-18.

  • Mansrud, Anja; Reitan, Gaute

   (2014)

   "Hard Rock Trasé – formidling av forvaltning på Kulturhistorisk Museum". Nicolay Arkeologisk Tidsskrift 123, 61-67.

   Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.

   ISSN 0332-8937.

   s.61-67.

  • Mansrud, Anja

   (2014)

   Store arkeologiske utgravninger i Aust-Agder. Radioinnslag V/Miriam Grov. Kulturnytt, NRK P2. 13.08.2014.

  • Mansrud, Anja

   (2014)

   "E18-utgravning kan løse steinaldergåte". Innslag på NRK Sørlandet nett TV v/ Miriam Grov.14.08.2014.

  • Mansrud, Anja

   (2014)

   "Felles forskning på nylig utgravd forvaltningsmateriale". Innlegg på NORARK.no, publisert 23-01.2014.

  • Mansrud, Anja

   (2014)

   "Utstilling på Kulturhistorisk Museum: Hard Rock Trasé – en reise gjennom steinalderens landskap". Innlegg på NORARK.NO, publisert 23.01.2014.

  • Mansrud, Anja

   (2014)

   "E18 Rugtvedt-Dørdal 2014: 20 lokaliteter, 20 arkeologer, 20 uker!" Innlegg på NORARK.no, publisert 29.04.201.

  • Mansrud, Anja

   (2014)

   "Skjevigas skjulte steinalderskatter graves frem i lyset". Innlegg på NORARK.NO. Publisert 18.08.2014.

  • Mansrud, Anja; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro; Rødsrud, Christian Løchsen

   (2014)

   E18 Rugtvedt-Dørdal. Innlegg på NORARK.NO, publisert 21.07.2014. Forfattere: Forfattere: Steinar Solheim, Anja Mansrud, Lucia Koxvold, Guro Fossum, Christian L. Rødsrud.

  • Mansrud, Anja; Solheim, Steinar

   (2014)

   "Bygger fremtiden oppå fortiden". Intervju med Anja Mansrud og Steinar Solheim. Innsalg på NRK Telemarks nettside, 21.05.2014.

  • Mansrud, Anja

   (2014)

   "Steinalderboplass". TV-innslag om E18 Rugtvedt-Dørdal på NRK Telemarks distriktssending. Sendt 01.07.2014.

  • Mansrud, Anja; Solheim, Steinar

   (2014)

   "Funn langs ny E18". Radioinnslag på NRK P1 Nyhetsmorgen. Sendt 21.05.2014.

  • Mansrud, Anja; Bjørkli, Birgitte; Sundström, Lars

   (2014)

   "Store arkeologiske utgravninger i Aust-Agder". Innslag sendt på NRK P1 Nyhetsmorgen,P2s Kulturnytt, Radiolangs og NRK Sørlandets distriktssending.13.08.2014.

  • Mansrud, Anja

   (2014)

   "Hva finner arkeologene nå?" Tv-innslag Agderposten nett v/Erik Holand.05.09.2014.

  • Mansrud, Anja

   (2014)

   "Tusenvis av steinalderfunn i Skjeviga". Artikkel i Grimstad Adressetidene v/ Gro Austenå Berg. 06.05.2014 .

  • Mansrud, Anja

   (2014)

   "Har funnet mye nytt i gammel jord". Artikkel i Agderposten v/ Tore Ellingsen. 05.09.2014.

  • Mansrud, Anja

   (2013)

   Steinalder og jernalder ved E18 Rugtvedt.

   Norsk Arkeologmøte 2013;

   2013-12-07 - 2013-12-10.

  • Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia; Fossum, Guro

   (2013)

   «Stem på Telemarks tarveligste stenøxe».

   Norsk Arkeologmøte 2013;

   2013-12-07 - 2013-12-10.

  • Mansrud, Anja

   (2013)

   «E18 endrer Telemarks historie».

  • Mansrud, Anja; Fossum, Guro

   (2013)

   Setter Bamble på spissen.

  • Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia

   (2013)

   Ligger Bamble eldste hus her?.

  • Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia

   (2013)

   Leter etter Bambles eldste hus.

  • Mansrud, Anja

   (2013)

   Sensasjonelle funn fra E18 i Larvik: hyttegulv, ildsteder og et flintdepot fra mellommesolitikum (7500 f. Kr.).

   Fredagsseminar, IAKH, Universitetet i Oslo;

   2013-02-08 - .

  • Solheim, Steinar; Mansrud, Anja

   (2013)

   E18 endrer Telemarks historie.

  • Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Damlien, Hege; Vivås, Arild; Olsen, Dag Erik Færø; Koxvold, Lucia

   (2012)

   E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av mellommesolittiske boplasser i Vestfold.

   Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.

   ISSN 0332-8937.

   Hefte 117.

   s.5-12.

  • Solheim, Steinar; Damlien, Hege; Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia; Olsen, Dag Erik Færø

   (2011)

   E18 Bommestad-Sky. Arkeologi langs E18 i Vestfold.

   Det norske arkeologimøtet;

   2011-11-01 - 2011-11-05.

  • Mansrud, Anja; Østmo, Mari Arentz; Rødsrud, Christian Løchsen; Rønne, Ola; Gjerpe, Lars Erik

   (2005)

   E18-prosjektet - årets utgravninger.

   Fredagsseminar;

   2005-11-25 - .

  • Mansrud, Anja

   (2005)

   Animal bone studies and the perception of animals in the Mesolithic society.

   MESO 2005. Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe;

   2005-08-26 - 2005-09-02.

  • Mansrud, Anja; Rødsrud, Christian Løchsen; Østmo, Mari Arentz

   (2005)

   Arkeologiske utgravninger langs E18 i Hedrum.

   Heidarheim.

   Volum 2004-2005.

   s.8-16.

  • Mansrud, Anja

   (2004)

   Neandertalerne - var de mennesker?.

   Levende Historie.

   ISSN 1503-4208.

   Hefte 2.

  • Mansrud, Anja

   (2004)

   Neandertalerne - mennesker som oss?.

   Utstillingsåpning;

   2004-11-15 - .

  • Mansrud, Anja

   (2002)

   Dyrebein i jernaldergraver - en kilde til kult og forestillinger.

   Seminar om religionsarkeologi;

   2002-01-31 - 2002-02-02.

  • Mansrud, Anja

   (2002)

   Dyrebein i jernaldergraver. Et innblikk i jernalderens kult og forestillingsverden.

   Fredagsseminar;

   2002-05-02 - .

  • Mansrud, Anja; Reitan, Gaute

   (2002)

   Tour de France 2001 - en rammefortelling.

   Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.

   ISSN 0332-8937.

   Hefte 86.

   s.4-9.

  • Mansrud, Anja

   (2002)

   Blot. tro og offer i det førkristne Norden. Bokanmeldelse.

   Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.

   ISSN 0332-8937.

   Hefte 87.

   s.37-41.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Mansrud, Anja

   (2023)

   Hekta på kroken!.

   Temporær utstilling.

  • Mansrud, Anja

   (2020)

   En reise til fortiden: Møt flintsmeden og arkeologen. Formidlingsopplegg på Jernaldergården, Arkeologisk museum i Stavanger.

   Arkeologisk formidling.

  • Mansrud, Anja

   (2020)

   Fabelaktige Dyr - en utstilling om jernalderens dyreornamentikk.

   Arkeologisk utstilling.

  • Mansrud, Anja

   (2020)

   Over lands og til vanns fra Baltikum til Bollestad? 10 000 år gamle bosetninger gir oss ny kunnskap om steinalderen i Gjesdal og Rogaland. Innlegg på Norark.no.

   Arkeologisk formidling.

  • Røstad, Ingunn Marit; Aannestad, Hanne Lovise; Elliott, Kathrine; Mansrud, Anja

   (2020)

   Fabelaktige dyr - fra jernalder og vikingtid. Ingunn M. Røstad, Hanne L. Aannestad, Katherine Elliott og Anja Mansrud (red.). .

  • Mansrud, Anja

   (2017)

   Pionerer ved Oslofjorden. Steinalderutstilling som er del av KHMs nye basisutstilling Kollaps - menneske i en uforutsigbar verden.

   Utstilling.

  • Mansrud, Anja

   (2013)

   E18 Rugtvedt-Dørdal. Lokaliteter fra eldre og yngre steinalder samt gravminner, bosetningsspor og hulveier fra jernalder.

   NORARK. NO.

  • Mansrud, Anja

   (2013)

   Mesolittiske kokegroper og middelalderske hulveier? Sesongavslutning 2013 ved E18 Rugtvedt-Dørdal.

   NORARK. NO.

  • Mansrud, Anja; Reitan, Gaute

   (2013)

   Hard Rock Trasé – en reise gjennom steinalderens landskap. Utstillingsprosjekt basert på arkeologiske forvaltningsundersøkelser, Kulturhistorisk Museum.

   Utstilling.

  • Mansrud, Anja

   (2012)

   Felles forskning på nylig utgravd forvaltningsmateriale.

   NORARK. NO.

  • Mansrud, Anja

   (2012)

   Utstilling på Kulturhistorisk Museum: Hard Rock Trasé – en reise gjennom steinalderens landskap.

   NORARK. NO.

  • Samdal, Magne; Rønne, Ola; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari Arentz; Gjerpe, Lars Erik; Pettersson, Susanne Helena; Rødsrud, Christian Løchsen; Mansrud, Anja

   (2006)

   E18-prosjektet Langåker-Bommestad.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway