Ann Nesse

Universitetslektor i jordmorfag

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk