Ann Renninger

Professor

Bio

Dorwin P. Cartwright Professor in Social Theory and Social Action

Professor 2 ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger