Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Røstad, Ingunn Marit

   (2021)

   Echoes of the Past: Women, Memories and Disc-on-Bow Brooches in Vendel- A nd Viking-period Scandinavia.

   European Journal of Archaeology

   ISSN 1461-9571.

   Volum 24.

   Hefte 1.

   s.89-107.

   DOI: 10.1017/eaa.2020.23

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2021)

   Disc-on-bow and penannular brooches: exploring aesthetics, tradition and political change in the Early Viking Age.. I: Personal Adornment and the Construction of Identity: A Global Archaeological Perspective.

   Oxbow Books

   ISBN 9781789255959.

   s.97-114.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2020)

   The Cross and the Sword: Signs of Dual Religious Belonging in a Late Viking-Age Warrior Grave at Langeid, South Norway. I: Viking encounters. Proceedings of the Eighteen Viking Congress .

   Aarhus Universitetsforlag

   ISBN 9788771842654.

   s.198-210.

  • Naumann, Elise; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Breiby, Martine Petlund; Mills, Ryan D.; Fullagar, Paul D.

   (2019)

   Who were the first urban settlers of Oslo? A discussion of early medieval urbanization based on isotopic analyses of human remains.

   Archaeometry

   ISSN 0003-813X.

   Volum 61.

   Hefte 5.

   s.1111-1128.

   DOI: 10.1111/arcm.12469

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2018)

   Tracing Charisma: An Anglo-Saxon workbox from an Early Viking Age burial in Norway, its Scandinavian counterparts and European context.. I: Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-59724-5.

   s.103-123.

  • Aannestad, Hanne Lovise; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2017)

   Kvinner og båtbegravelser i vikingtid. I: Dronningen i vikingtid og middelalder.

   Scandinavian Academic Press

   ISBN 9788230401828.

   s.155-183.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Wenn, Camilla Cecilie

   (2017)

   A view from the valley: Langeid in Setesdal, South Norway – a Viking-Age trade station along a mercantile highway. I: Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia.

   Routledge

   ISBN 978-1-47-247077-5.

   DOI: 10.4324/9781315548197-10

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Glørstad, Håkon; Melheim, Anne Lene

   (2016)

   Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration — An Introduction. I: Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration.

   Equinox Publishing

   ISBN 9781781790489.

   s.1-15.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Melheim, Anne Lene

   (2016)

   Past Mirrors: Thucydides, Sahlins and the Bronze and Viking Ages. I: Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration.

   Equinox Publishing

   ISBN 9781781790489.

   s.87-108.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Røstad, Ingunn Marit

   (2015)

   Mot en ny tid? Merovingertidens ryggknappspenner som uttrykk for endring og erindring.. I: Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys.

   Museumsforlaget AS

   ISBN 9788283050226.

   s.181-210.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2014)

   Homeland - Strange Land - New Land. Material and Theoretical Aspects of Defining Norse Identity in the Viking Age. I: Celtic-Norse Relationships in the Irish Sea in the Middle Ages 800 - 1200.

   Brill Academic Publishers

   ISBN 9789004255111.

   s.151-170.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Wenn, Camilla Cecilie

   (2013)

   En gambler langs veien: Nytt blikk på grav og gravritualer i eldre jernalder.

   Viking

   ISSN 0332-608X.

   Volum 76.

   s.113-136.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2013)

   From Byzantium to NorÞ Weg: Penannular Brooches and Men’s Costume in Viking Age Norway. I: Between the Islands - and the Continent. Papers on Hiberno-Scandinavian-Continental Relations in the Early Middle Ages.

   Verlag Fassbaender

   ISBN 9783902575463.

   s.83-107.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2012)

   Sign of the Times? The Transfer and Transformation of Penannular Brooches in Viking-Age Norway.

   Norwegian Archaeological Review

   ISSN 0029-3652.

   Volum 45.

   Hefte 1.

   s.30-51.

   DOI: 10.1080/00293652.2012.670379

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Johansson, Jakob; Stylegar, Frans-Arne

   (2011)

   Minnelund og monument. Runesteinen på Hogganvik, Mandal, Vest-Agder.

   Viking

   ISSN 0332-608X.

   Volum 74.

   s.9-24.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2008)

   Skape liv - skjære skjebne? Kosmologiske aspekter ved vikingtidenes "snekkergraver".

   Oslo Arkeologiske Serie - Oslo Archaeological Series (OAS)

   ISSN 1503-4089.

   Volum 10.

   s.421-432.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (1998)

   Fra gård til grav. Langhauger, kvinneroller og reproduksjonen av samfunnet.

   Primitive tider

   ISSN 1501-0430.

   Hefte 1.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Bergstøl, Jostein

   (1998)

   Women in life and death. Two interpretations of female burials and female roles in the late Roman- Iron Age and Migration Period in Southwestern Norway. I: The kaleidoscopic past.

   ISBN 91-85952-56-7.

   s.221-227.

 • Bøker og kapitler
  • Vedeler, Marianne; Røstad, Ingunn Marit; Kristoffersen, Siv; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2018)

   Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-59724-5.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Loftsgarden, Kjetil

   (2017)

   Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia.

   Routledge

   ISBN 978-1-47-247077-5.

  • Melheim, Anne Lene; Glørstad, Håkon; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2016)

   Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration.

   Equinox Publishing

   ISBN 9781781790489.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2014)

   Gravskikk og rituell praksis i jernalderen i Setesdal. I: Spor i setesdalsjord.

   Bokbyen forlag

   ISBN 9788283160116.

   s.43-53.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2010)

   Ringspennen og kappen. Kulturelle møter, politiske symboler og sentraliseringsprosesser i Norge ca. 800-950.

 • Formidling
  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2020)

   Irske smykker i norske kvinnegraver fra vikingtid.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Røstad, Ingunn Marit

   (2020)

   Stories in gold and red- brooches and the past in the early Viking age.

   Cambridge Core Blog

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2019)

   Smykker og samfunn: Ryggknappspenner og ringspenner i merovingertid og tidlig vikingtid .

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2019)

   Before the Vikings: Networks polities and garnet jewellery in North Scandinavia.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2019)

   Vikings, antiquarianism and the Piraeus Lion: early modern Scandinavians in the Mediterranean..

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2019)

   Kvinnene i båtgravene på Kaupang.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2019)

   Fra Gjellestad til Balladoole: Et blikk på båtgravskikken i vikingtid. .

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Iversen, Frode; Aannestad, Hanne Lovise

   (2018)

   Hvem er begravet i Jellestadskipet?.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2018)

   An Anglo-Saxon workbox from Norway and its European context. .

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2018)

   Moving through time: An “Anglo-Saxon” workbox in an Early Viking Age burial from Norway. .

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2018)

   Båtgraver i vikingtid: Politikk og verdensbilde.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2018)

   Toje om Norge - slaget ved Stamford Bridge.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2018)

   Politisk organisering i Europas første millennium. Drakt, makt og ideology. .

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2017)

   Garnets for the Vikings..

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2017)

   Sensasjonelt vikingsverd kom hjem til Setesdal.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2017)

   Nytt blikk på jernalderen I Setesdal.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2017)

   Mysteriet om Langeidsverdet.

  • Bill, Jan; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Eriksen, Marianne Hem; Iversen, Frode; Vedeler, Marianne; Aannestad, Hanne Lovise

   (2017)

   Ikke la nynazistene stjele vikingtiden.

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2017)

   The Cross and the Sword: Signs of dual religious belonging in a late Viking Age warrior grave in Langeid, South Norway.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Røstad, Ingunn Marit

   (2016)

   Garnet Jewellery in Norway during the Merovingian and Viking Period..

  • Wenn, Camilla Cecilie; Loftsgarden, Kjetil; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2016)

   The late Viking Age burial ground at Langeid, Setesdal.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2016)

   Pagan and Christian: The Langeid Sword and “pagan” burials. .

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Loftsgarden, Kjetil; Wenn, Camilla Cecilie

   (2016)

   Langeid, Setesdal, Southern Norway. – Grave goods from Langeid and other late Viking Age graves from the upper valley of Setesdal and trade as a vital source of wealth and power.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2015)

   Dissolving Viking Identities.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2015)

   Viking Sword Discovered in Norway.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Wenn, Camilla Cecilie

   (2015)

   Gravrøysene på Udland - glimt av en gammel slekt.

   Glimt fra Lindesnes

   Volum 35.

   s.151-162.

  • Semb, Ellen; Aannestad, Hanne Lovise; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Vike, Vegard A; Wenn, Camilla Cecilie

   (2015)

   The last Viking and his magical sword?.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2015)

   Historisk funn i grav.

  • Forssmann, Alec; Wenn, Camilla Cecilie; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2015)

   Una espada del período vikingo tardío.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2014)

   Unikt arkeologisk funn i Vest-Agder.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2014)

   Vikings-life and legend.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2014)

   Gravfeltet ved Hogganvik.

  • Melheim, Anne Lene; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2012)

   Past Mirrors: an introduction to the conference.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Melheim, Anne Lene

   (2012)

   Past mirrors: Thucydides, Sahlins and the Bronze and Viking Ages.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2011)

   Norsk samling. Irland var forbildet.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2011)

   Arkeologer jubilerer med irsk maktsymbolikk.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2011)

   Vikingferder mot vest - og hjem igjen.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2011)

   Drakt og makt. Irske maktsymboler i vikingtidens rikssamlingsprosesser i Norge.

  • Solli, Brit; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Mikkelsen, Egil

   (2011)

   VIKING - Norsk Arkeologisk Årbok 2011 - Redaksjon.

   Viking

   ISSN 0332-608X.

   Volum 74.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2010)

   Sign of the times? Dress and political symbolism in northern Europe in the Early Middle Ages.

  • Solli, Brit; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Mikkelsen, Egil

   (2010)

   Redaksjonsmedlemmer: VIKING LXXIII - Norsk arkeologisk årbok. Hovedredaktør: Brit Solli.

   Viking

   ISSN 0332-608X.

   Volum LXXIII.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2010)

   Unikt arkeologisk funn i Vest-Agder.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Stylegar, Frans-Arne

   (2010)

   Unikt gravfunn i Mandal.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2009)

   Why did Kjartan's men disapprove of his cloak? Identifying political symbols and rituals in the archaeological record and the Sagas of the Icelanders.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2007)

   Homeland - Strange land - New land. Material and theoretical aspects of defining Norse identity in the Viking Age.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2007)

   "All around the world". Forestillinger om geografi, reiser og identiteter i vikingtid.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2005)

   Mellom to verdener. Ringspenner som ideologisk og politisk uttrykk i vikingtid.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2001)

   Fascinerende om Europas framvekst. Bokanmeldelse av Lotte Hedeager og Henrik Tvarnø: Tusen års europahistorie.

   Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo

   ISSN 0803-6926.

   Hefte 2.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2000)

   Mellom bakkar og berg... De arkeologiske undersøkelsene på Krosshaug- Loen, Hundvåg.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (1997)

   Undersøkelsene på Skeie, Hundvåg - en storgård fra yngre jernalder?.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Bergstøl, Jostein

   (1997)

   Female burials and female roles in the late Iron Age and Migration Period in Southwestern Norway.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway