Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Vedeler, Marianne; Røstad, Ingunn Marit; Kristoffersen, Siv; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2018)

   Charismatic Objects. From Roman Times to the Middle Ages.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-59724-5.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Loftsgarden, Kjetil

   (2017)

   Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia.

   Routledge.

   ISBN 978-1-47-247077-5.

  • Melheim, Anne Lene; Glørstad, Håkon; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2016)

   Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration.

   Equinox Publishing.

   ISBN 9781781790489.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2014)

   Gravskikk og rituell praksis i jernalderen i Setesdal. I: Spor i setesdalsjord.

   Bokbyen forlag.

   ISBN 9788283160116.

   s.43-53.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2010)

   Ringspennen og kappen. Kulturelle møter, politiske symboler og sentraliseringsprosesser i Norge ca. 800-950.

   Nauka.

 • Formidling
  • Nyberg, Elin; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Reiersen, Håkon; Oschmann, Cora

   (2022)

   Enestående funn av sverd fra vikingtiden / Unique sword from the Viking Age found in Stavanger (Sciencenorway.no).

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Røstad, Ingunn Marit

   (2020)

   Stories in gold and red- brooches and the past in the early Viking age.

   Cambridge Core Blog.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2020)

   Irske smykker i norske kvinnegraver fra vikingtid.

   Tirsdagsforedraget;

   2020-10-06.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2019)

   Fra Gjellestad til Balladoole: Et blikk på båtgravskikken i vikingtid. .

   Vikingtid! I Gjellestadskipets kjølvann;

   2019-10-12.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2019)

   Smykker og samfunn: Ryggknappspenner og ringspenner i merovingertid og tidlig vikingtid .

   Rygene undersøkelsen 2019: Nordisk søkeseminar for metalldetektorister.;

   2019-10-05.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2019)

   Kvinnene i båtgravene på Kaupang.

   Kaupangprosjektets tirsdagsforedrag;

   2019-02-12.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2019)

   Before the Vikings: Networks polities and garnet jewellery in North Scandinavia.

   Medieval Archaeology Group Seminar Series;

   2019-04-29.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2019)

   Vikings, antiquarianism and the Piraeus Lion: early modern Scandinavians in the Mediterranean..

   Internasjonal konferanse;

   2019-11-27 - 2019-11-30.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2018)

   Moving through time: An “Anglo-Saxon” workbox in an Early Viking Age burial from Norway. .

   69th International Sachsensymposion;

   2018-09-15 - 2018-09-19.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2018)

   Toje om Norge - slaget ved Stamford Bridge.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2018)

   Båtgraver i vikingtid: Politikk og verdensbilde.

   Norsk Arkeologisk Selskap, Stiftelsesmiddag;

   2018-11-23.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2018)

   Politisk organisering i Europas første millennium. Drakt, makt og ideology. .

   Det norske Vitenskapsakademi kulturgruppe (DNVA), årlig seminar;

   2018-09-14.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2018)

   An Anglo-Saxon workbox from Norway and its European context. .

   24th Annual Meeting, EAA;

   2018-09-05 - 2018-09-08.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Iversen, Frode; Aannestad, Hanne Lovise

   (2018)

   Hvem er begravet i Jellestadskipet?.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Bill, Jan; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Eriksen, Marianne Hem; Iversen, Frode; Vedeler, Marianne; Aannestad, Hanne Lovise

   (2017)

   Ikke la nynazistene stjele vikingtiden.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2017)

   Garnets for the Vikings..

   Paper presented at SAA (Society for American Archaeology), Vancouver, 2. April 2017. Invited by organizer Hannah Mattson, moderator Prof. Julian Thomas.;

   2017-03-29 - 2017-04-02.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2017)

   The Cross and the Sword: Signs of dual religious belonging in a late Viking Age warrior grave in Langeid, South Norway.

   Viking Congress;

   2017-08-05 - 2017-08-12.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2017)

   Sensasjonelt vikingsverd kom hjem til Setesdal.
  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2017)

   Mysteriet om Langeidsverdet.
  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2017)

   Nytt blikk på jernalderen I Setesdal.

   Utstillingsåpning;

   2017-06-09.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Røstad, Ingunn Marit

   (2016)

   Garnet Jewellery in Norway during the Merovingian and Viking Period..

   Workshop/meeting. ;

   2016-07-05 - 2016-07-06.

  • Wenn, Camilla Cecilie; Loftsgarden, Kjetil; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2016)

   The late Viking Age burial ground at Langeid, Setesdal.

   Buried Things;

   2016-01-20 - 2016-01-22.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2016)

   Pagan and Christian: The Langeid Sword and “pagan” burials. .

   Buried Things;

   2016-01-20 - 2016-01-22.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Loftsgarden, Kjetil; Wenn, Camilla Cecilie

   (2016)

   Langeid, Setesdal, Southern Norway. – Grave goods from Langeid and other late Viking Age graves from the upper valley of Setesdal and trade as a vital source of wealth and power.

   Buried Things. Recent Discoveries of Viking Graves in Iceland and Western Norway;

   2016-01-20 - 2016-01-22.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Wenn, Camilla Cecilie

   (2015)

   Gravrøysene på Udland - glimt av en gammel slekt.

   Glimt fra Lindesnes.

   Volum 35.

   s.151-162.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2015)

   Dissolving Viking Identities.

   Vikings: Beyond Boundaries. ;

   2015-12-02 - 2015-12-04.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2015)

   Historisk funn i grav.

  • Forssmann, Alec; Wenn, Camilla Cecilie; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2015)

   Una espada del período vikingo tardío.
  • Semb, Ellen; Aannestad, Hanne Lovise; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Vike, Vegard A; Wenn, Camilla Cecilie

   (2015)

   The last Viking and his magical sword?.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2015)

   Viking Sword Discovered in Norway.
  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2014)

   Unikt arkeologisk funn i Vest-Agder.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2014)

   Gravfeltet ved Hogganvik.
  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2014)

   Vikings-life and legend.
  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Melheim, Anne Lene

   (2012)

   Past mirrors: Thucydides, Sahlins and the Bronze and Viking Ages.

   Past mirrors: Interaction and Integration in the North Sea region in the Bronze and Viking Ages. ;

   2012-12-01.

  • Melheim, Anne Lene; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2012)

   Past Mirrors: an introduction to the conference.

   Past Mirrors: Interaction and Integration in the North Sea Region in the Bronze and Viking Ages;

   2012-12-01.

  • Solli, Brit; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Mikkelsen, Egil

   (2011)

   VIKING - Norsk Arkeologisk Årbok 2011 - Redaksjon.

   Viking.

   ISSN 0332-608X.

   Volum 74.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2011)

   Vikingferder mot vest - og hjem igjen.

   Åpent publikumsforedrag.;

   2011-11-15.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2011)

   Drakt og makt. Irske maktsymboler i vikingtidens rikssamlingsprosesser i Norge.

   75-års jubileum for Norsk Arkeologisk Selskap.;

   2011-11-23.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2011)

   Norsk samling. Irland var forbildet.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2011)

   Arkeologer jubilerer med irsk maktsymbolikk.
  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Stylegar, Frans-Arne

   (2010)

   Unikt gravfunn i Mandal.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2010)

   Unikt arkeologisk funn i Vest-Agder.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2010)

   Sign of the times? Dress and political symbolism in northern Europe in the Early Middle Ages.

   Between the islands- and the continent. Hiberno-Scandinavian-Continental contacts in the Early Middle Ages. ;

   2010-10-07 - 2010-10-09.

  • Solli, Brit; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Mikkelsen, Egil

   (2010)

   Redaksjonsmedlemmer: VIKING LXXIII - Norsk arkeologisk årbok. Hovedredaktør: Brit Solli.

   Viking.

   ISSN 0332-608X.

   Volum LXXIII.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2009)

   Why did Kjartan's men disapprove of his cloak? Identifying political symbols and rituals in the archaeological record and the Sagas of the Icelanders.

   The 14th International Saga Conference, Uppsala;

   2009-08-09 - 2009-08-15.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2007)

   "All around the world". Forestillinger om geografi, reiser og identiteter i vikingtid.

   Nordic TAG;

   2007-05-10 - 2007-05-12.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2007)

   Homeland - Strange land - New land. Material and theoretical aspects of defining Norse identity in the Viking Age.

   Myth and Cultural Memory in the Viking Diaspora;

   2007-01-09 - 2007-01-10.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2005)

   Mellom to verdener. Ringspenner som ideologisk og politisk uttrykk i vikingtid.

   Fredagseminar;

   2005-10-28.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2001)

   Fascinerende om Europas framvekst. Bokanmeldelse av Lotte Hedeager og Henrik Tvarnø: Tusen års europahistorie.

   Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.

   ISSN 0803-6926.

   Hefte 2.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (2000)

   Mellom bakkar og berg... De arkeologiske undersøkelsene på Krosshaug- Loen, Hundvåg.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Bergstøl, Jostein

   (1997)

   Female burials and female roles in the late Iron Age and Migration Period in Southwestern Norway.

   Nordic TAG;

   1997-04-02 - 1997-04-05.

  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas

   (1997)

   Undersøkelsene på Skeie, Hundvåg - en storgård fra yngre jernalder?.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway