Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Storm, Marianne; Willumsen, Anna Elisabeth

   (2023)

   Deltakelse : et helsefremmende perspektiv.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245037722.

  • Willumsen, Anna Elisabeth; Ødegård, Atle

   (2023)

   Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag (3. utgave).

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-06726-1.

  • Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Nilsen, Jan-Erik; Willumsen, Anna Elisabeth

   (2022)

   Om erfaringer med masterutdanningen i relasjonsbehandling, Universitetet i Stavanger. I: Relasjonsboka Relatikonsbogen. Dynamisk relasjonsarbeid - medmenneskelig, sammenhengende og effektiv behandling for mennesker med psykiske lidelser.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-246-2.

   s.322-334.

  • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle

   (2020)

   Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215034089.

  • Anvik, Cecilie Høj; Bjerkås, Silje; Brodtkorb, Kari; Dubland, Tove Olaug Åsemoen; Fredriksen, Marit; Hagh, Renate; Johnsen, Ragnhild; Kommedahl, Elsa Fagervik; Kristensen, Thea M.; Kulla, Gunilla; Lovring, Iben; Neverdal, Kari Tjemsland; Røli, Kjell Harald; Skaar, Ragnhild; Stenholt, Britta; Undheim, Marie; Vedeler, Janikke Solstad; Waldahl, Ragnhild Holmen; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle

   (2019)

   Hva er et godt sykehjem? : en samling av tekster fra livet i og omkring sykehjem : formidling fra prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem.

  • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth

   (2018)

   Refleksjon. I: Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245021103.

   s.73-81.

  • Sirnes, Tore; Willumsen, Elisabeth; Iversen, Hans Petter

   (2018)

   Etterord : hva har vi lært i dag?. I: Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245021103.

   s.217-223.

  • Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Strype, Jon

   (2018)

   Om utviklingen av spørreskjemaet SIMM-Q .

   ISBN 978-82-7321-751-6.

   Hefte 10/2018.

  • Støkken, Anne Marie; Willumsen, Elisabeth

   (2017)

   Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon.

   Portal forlag.

   ISBN 978-82-8314-112-2.

  • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle

   (2016)

   Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag (2. utgave).

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215027791.

  • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle

   (2015)

   Weaving together different disciplinary perspectives in an exploration of integration between mental health and criminal justice systems in Norway. In: 15th International Conference for Integrated Care, 25--27 March 2015, Edingburgh, UK.

  • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle

   (2015)

   Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1587-4.

  • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Willumsen, Elisabeth

   (2015)

   Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde.

   ISBN 978-82-7962-205-5.

   Hefte 2015:5.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2015)

   Tverrprofesjonelt samarbeid i sosialt arbeid. I: Sosialt arbeid. En grunnbok.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215019291.

   s.154-170.

  • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle

   (2014)

   Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215023304.

  • Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore; Ødegård, Atle

   (2014)

   Nye samarbeidsformer – et samfunnsoppdrag. I: Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215023304.

   s.19-29.

  • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth

   (2013)

   Reflektion i interprofessionellt samarbete. I: Om samverkan : för utveckling av hälsa och välfärd.

   Studentlitteratur AB.

   ISBN 9789144085227.

   s.179-190.

  • Bjørke, Gerd; Almås, Synnøve Hofseth; Haugland, Elisabeth; Englund, Ann; Norenberg, Dorte Lybye; Haavie, Nina E.; Johannessen, Kjellaug; Ingebrigtsen, Oddbjørn; Almenning, Tone Hoff; Luteberget, Laila; Nilsen, Ragnhild; Nilsen, Sigurd Roger; Willumsen, Elisabeth

   (2009)

   Samarbeid på tvers av profesjonsgrenser. Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. CAB-prosjektet - delrapport I.

   Høgskolen i Oslo og Akershus.

   ISBN 978-82-579-4652-4.

   Hefte 2009 nr. 1.

  • Bjørke, Gerd; Almenning, Tone Hoff; Almås, Synnøve Hofseth; Haugland, Elisabeth; Haavie, Nina; Ingebrigtsen, Oddbjørn; Leirvik, Erling Hoff; Luteberget, Laila; Nilsen, Ragnhild; Nilsen, Sigurd Roger; Willumsen, Elisabeth; Johannessen, Kjellaug

   (2009)

   Samarbeid på tvers av profesjonsgrenser : kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- ogsosialsektoren : CAB-prosjektet - delrapport I Collaboration Across professional Boundaries.

   ISBN 9788257946524.

   Hefte 1.

  • Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Marthinsen, Edgar; Willumsen, Elisabeth; Clifford, Graham; Kojan, Bente Heggem

   (2009)

   Barnevernet på ny kurs? - sluttrapport fase 1 Det nye barnevernet Det nye barnevernet - et forsknings og utviklingsprosjekt i Barnevernet.

   ISBN 9788273215826.

   Volum 2009.

   Hefte 8.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2009)

   Tverrprofesjonelt samarbeid.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01440-1.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2008)

   Community Based Research - Children's Health Services in Sandnes. I: The International Journal of Qualitative Studies on health and Well-being.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2006)

   Interprofessional collaboration in residential childcare.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2005)

   Brukernes medvirkning! Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 8215006140.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2005)

   Brukernes medvirkning!.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 82-15-00614-0.

  • Willumsen, Elisabeth; Breivik, Paal Christopher

   (2003)

   Welfare policy and education policy - how do these factors influence interprofessional education? The Norwegian case.

   ISBN 1583911766.

  • Breivik, Paal Christopher; Willumsen, Elisabeth

   (2001)

   Utvikling av tverrfaglig forståelse? En analyse av mulige konsekvenser av felles undervisning mellom sykepleieutdanningen og sosionomutdanningen ved Høgskolen i Stavanger.

  • Willumsen, Elisabeth; Myking, Thonette; Sagvaag, Hildegunn; Østbye, Ragnhild; Moe, Sverre; Jenssen, Anne Grete

   (2000)

   Konstruktivisme og sosialt arbeid:Sosialt arbeid - kunnskap og makt.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 82-7644-130-0.

   Hefte 37.

  • Willumsen, Elisabeth

   (1999)

   De kan ikkje bare sitta og sei sånn utifra et kontor En kvalitativ studie av aktører og relasjoner i tverrfaglig samarbeid om barn og unge med psykososiale problemer.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 82-7578-002-0.

  • Elisabeth, Willumsen

   (1995)

   Veiledningsmodeller og psykososiale problemer i skolen Presentasjon av 5 veiledningsmodeller og vurdering av deres relevans i forhold til psykosos problemer i skolen.

   Universitetet i Stavanger.

  • Willumsen, Elisabeth

   (1995)

   Veiledningsmodeller og psykososiale problemer i skolen Presentasjon av 5 veiledningsmodeller og vurdering av deres relevans i forhold til psykososi problemer i skolen.

   Universitetet i Stavanger.

 • Formidling
  • Storm, Marianne; Husebø, Anne Marie Lunde; Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth

   (2020)

   Social innovation processes in health and welfare contexts: a scoping review.

   the 5th Innovation in Public Services and public Policy conference Pubsic conference (PUBSIC 2020);

   2020-01-29 - 2020-01-31.

  • Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Strype, Jon

   (2020)

   The conceptual development of the Social Innovation Measurement Model (SIMM-Q).

   the 5th Innovation in Public Services and public Policy conference Pubsic conference (PUBSIC 2020);

   2020-01-29 - 2020-01-31.

  • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle

   (2019)

   Grensebrytende samskaping og tverrprofesjonell innovasjon .

   Internasjonal forskersamling;

   2019-01-15 - .

  • Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore; Ødegård, Atle

   (2019)

   Co-creation & integration : when improving residential care for the elderly .

   ICIC19 – 19th International Conference on Integrated Care;

   2019-04-01 - 2019-04-03.

  • Slettebø, Åshild; Kulla, Gunilla; Vedeler, Janikke Solstad; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth

   (2019)

   God ledelse kan gi dem som bor på sykehjem en meningsfull hverdag.

   www.forskning.no.

  • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth

   (2019)

   COLAB – Learning and Resource Center. Developing an online portal.

   EU project COLAB ANNUAL MEETING;

   2019-09-02 - .

  • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth; Hean, Sarah

   (2018)

   Collaboration in the transition from prison to society.

   Tekster i prosess, Forskningsseminar;

   2018-04-12 - .

  • Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore

   (2018)

   Kan sosialt arbeid bidra til innovasjon? .

   Fonteneforskning.

   Hefte 2.

   s.80-86.

  • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth

   (2017)

   Samarbeid som sosial innovasjon.

   PROFRES samling;

   2017-03-06 - .

  • Støkken, Anne Marie; Willumsen, Elisabeth

   (2017)

   Samarbeid i praksisnær forskning : introduksjon. I: Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon.

   Portal forlag.

   ISBN 978-82-8314-112-2.

   s.10-24.

  • Høiland, Gry Cecilie; Willumsen, Elisabeth

   (2017)

   Frontline public welfare employees’ resistance practices as value-driven, employee-based innovation? .

   Pubsic 2017 (Public service innovation conference 2017);

   2017-11-15 - 2017-11-18.

  • Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth

   (2017)

   Collaborative Partnership between Research and Practice: A Nordic Perspective on Open Science.

   10th International Conference on Researching Work & Leaarning;

   2017-12-06 - 2017-12-08.

  • Vedeler, Janikke Solstad; Willumsen, Elisabeth; Anvik, Cecilie

   (2017)

   Det gode sykehjem - betydninger av innovasjon.

   Det gode sykehjem – betydninger av innovasjon;

   2017-11-21.

  • Ødegård, Atle; Lindqvist, Susanne; Iversen, Hans Petter; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Willumsen, Elisabeth

   (2016)

   University teachers` view of IPL and their role in helping students acheive outcomes : a comparative qualitative study.

   All Together Better Health Conference VIII;

   2016-09-06 - 2016-09-09.

  • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle

   (2016)

   Joint activity systems within the boundary space between mental health and correctional services.

   32nd EGOS Colloquium : Organizing in the Shadow of Power;

   2016-07-07 - 2016-07-09.

  • Hean, Sarah; Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth

   (2016)

   Relational Coordination between mental health professionals and prison officers : impact on prison officers’ attitudes to offender rehabilitation.

   16th Annual IAFMHS Conference : Keeping Abreast of Changing Times : Education, Training, & Practice to Enhance Forensic Mental Health;

   2016-07-21 - 2016-07-23.

  • Hean, Sarah; Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth

   (2016)

   Samarbeid mellom kriminaomsorg og psykisk helse : hvordan jobber vi egentlig sammen?.

   Faget i Fokus ;

   2016-06-08 - 2016-06-09.

  • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Green, Chris

   (2016)

   Special issue on ‘Collaborative Work and Social Innovation’.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Hefte 2.

   s.1-6.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2016)

   Forskning i og med praksis.

   Miljøterapiens forskningsdag;

   2016-04-12.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2016)

   How can higher education (HE) develop students’ readiness for research and social innovation. An example from the context of social work.

   Transforming Education, Transforming Lives”.;

   2016-11-13 - 2016-11-16.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2016)

   Research Partnership between academia and practice. Developing a joint research project concerning young people at risk..

   6th European Conference for Social Work Research;

   2016-03-30 - 2016-04-01.

  • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle

   (2015)

   Innovasjon – et konsept i endring. I: Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1587-4.

   s.17-23.

  • Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth; Alstveit, Marit; Ødegård, Atle

   (2015)

   Constructing the bridge: The experience of Norwegian Managers in Health and Social Services in Research Partnership with Higher Education - implications for social work education.

   5th European Social Work Research Conference;

   2015-04-22 - 2015-04-26.

  • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Halvorsen, Anne; Ødegård, Atle; Viste, Monica velde

   (2015)

   From policy to practice: the role of Norwegian managers in Health and Welfare Services in a research partnership with Higher Education.

   CU EXPO 2015, Citizen Solutions. Better World;

   2015-05-26 - 2015-05-29.

  • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth; Handeland, Wenche K; Svendsen, Thomas Solgård

   (2015)

   Developing Research Mindedness.Partnership between education and practice during placements in Bachelor Education .

   Social Work Education in Europe:;

   2015-06-29 - 2015-07-02.

  • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Halvorsen, Anne

   (2014)

   The role of managers in health- and social services in collaborative research with higher education.

   6th Living Knowledge Conference;

   2014-04-09 - 2014-04-11.

  • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle

   (2014)

   Tverrprofesjonelt samarbeid – en fortsettelse. I: Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215023304.

   s.13-18.

  • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle

   (2014)

   Social innovation to address offender mental health : building social relations between the mental health and criminal justice systems.

   RIP 2014 : 9th Regional Innovation Policies Conference;

   2014-10-16 - 2014-10-17.

  • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Halvorsen, Anne

   (2014)

   Lederes rolle i forskningssamarbeid mellom helse-/velferdstjenestene og høyere utdanning.

   NORDPRO - konferanse;

   2014-10-23 - 2014-10-24.

  • Samsonsen, Vibeke; Willumsen, Elisabeth

   (2014)

   Barnevernets undersøkelser - på tide med debatt!.

   Fontene forskning.

   ISSN 1890-9868.

   Volum 02.

   s.83-84.

  • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth

   (2014)

   Research in Social Work - The importance of Research for Professional development and improving services.

   The third International Conference on Practice Research. "Building Bridges Not Piplines: Promoting Two-Way Traffic between Practice and Research". June 9-11, 2014, New York, USA. A Research Conference arrange by The Silberman School of Social Work at;

   2014-06-09 - 2014-06-11.

  • Ottesen, Evelyn Sandøy; Kroken, Kim Iren; Willumsen, Elisabeth

   (2014)

   Kunnskapsbasert profesjonsutvikling.

   Workshop;

   2014-05-21 - 2014-05-22.

  • Hanssen, Helene; Vargiu, Andrea; Willumsen, Elisabeth; Burns, Kenneth

   (2014)

   Promoting health and social work students' civic engagement and collacorative knowledge production: Experiences from Norway, Italy and Ireland.

   6th Living Knowledge Conference 2014;

   2014-04-08 - 2014-04-11.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2014)

   Higher Education authorities' responsibility to develop research mindedness - a contribution to innovation processes?.

   7th International Conference of Education, Research and Innovation;

   2014-11-17 - 2014-11-19.

  • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle

   (2013)

   Refleksjoner rundt kontekstuelle kjennetegn ved innovasjon i offentlig sektor. Forskning på tverrprofesjonelle team (presentasjon).

   Workshop Innovasjon i offentlig sektor, Universitetet i Stavanger, IRIS og Senter for innovasjonsforskning;

   2013-04-02 - .

  • Ødegård, Atle; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Willumsen, Elisabeth

   (2013)

   Interprofessional education (IPE) in two (of four) post-graduate programs.

   Interprofessional education (IPE) - Implications for teaching, theory and practice II;

   2013-06-12 - .

  • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth; Hean, Sarah; Ahgren, Bengt

   (2013)

   Developing a community of practice.

   Research seminar at Nordic School of Public Health;

   2013-09-10 - 2013-09-11.

  • Hanssen, Helene; Burns, Kenneth; Vargiu, Andrea; Willumsen, Elisabeth

   (2013)

   Community-based research and social work students: Promoting students’ civic engagement and collaborative knowledge production.

   The 3rd European Conference for Social Work Research;

   2013-03-20 - 2013-03-22.

  • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche; Willumsen, Elisabeth

   (2013)

   Adolescents perceptions of relationship with caretakers in out-of-home care: a cross country comparative study, in Europe and beyond.

   3rd ENSACT;

   2013-04-16 - 2013-04-19.

  • Hanssen, Helene; Willumsen, Elisabeth

   (2012)

   Higher Education’s responsibility for developing research mindedness.

   Cyprus International Conference on Educational Research;

   2012-02-08 - 2012-02-10.

  • Hanssen, Helene; Willumsen, Elisabeth; Monsen, Monica Velde

   (2012)

   Higher Education’s Responsibility for Developing Research Mindedness – University and Local Partner Perspectives.

   The 5th Living Knowledge Conference, Bonn, Germany 10 – 12 May, 2012;

   2012-05-10 - 2012-05-12.

  • Willumsen, Elisabeth; Buckley, Nicola; De Marree, Jozefin

   (2012)

   Setting shared research agenda by CSO's and research institutes: A case-study on connecting CSO's and researchers through Science Shops in the topic of Domestic Violence & Pregnancy.

   5th Living Knowledge Conference, Bonn, Germany ;

   2012-05-10 - 2012-05-12.

  • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth

   (2012)

   The development of Researching Social Workers during Bachelor Education.

   Practice Research in Social Work - Produsing Robust Knowledge;

   2012-05-30 - 2012-05-31.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2011)

   Tverrprofesjonelt samarbeid omkring ungdom i barneverninstitusjon - resultater og refleksjoner.

   Masterprogrammet i sosialt arbeid;

   2011-04-12 - .

  • Willumsen, Elisabeth

   (2011)

   Tverrprofesjonelt samarbeid med barn som pårørende. Samarbeid - et spørsmål om altruisme eller revir?.

   Konferanse om "Barn som pårørende";

   2011-01-20 - .

  • Willumsen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn

   (2010)

   De fleste foreldre er fornøyd med barnevernet.

  • Studsrød, Ingunn; Willumsen, Elisabeth

   (2010)

   Gjør barnevernet bedre.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2010)

   Profesjonenes grenser og tverrprofesjonelt samarbeid.

   Studia Generalia;

   2010-03-23.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2010)

   Tverrprofesjonelt samarbeid.

   utenTitteltekst;

   2010-04-13.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2010)

   Tverrprofesjonelt samarbeid med utsatte barn og unge.

   utenTitteltekst;

   2010-04-16.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2010)

   Profesjonsgrenser og tverrprofesjonelt samarbeid i sosialt arbeid.

   Studia Generalia;

   2010-05-27 - 2010-05-28.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2010)

   Tverrprofesjonelt samarbeid med utsatte barn.

   utenTitteltekst;

   2010-09-30.

  • Willumsen, Elisabeth; Bengtsson, Rutt

   (2009)

   Praksisforskning om foreldre som brukere av barneverntjenesten.

   Nordisk Barnevernkongress "Omsorg på barns premisser";

   2009-09-09 - 2009-09-11.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2009)

   Parents as service users and participants in interprofessional collaboration with child care services.

   utenTitteltekst;

   2009-02-03.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2009)

   Hvordan anvender vi kunnskap om utfordringer knyttet til samarbeid i det daglige arbeidet?.

   utenTitteltekst;

   2009-11-18.

  • Bjørke, Gerd; Englund, Ann; Norenberg, Dorte Lybye; Johannessen, Kjellaug; Haugland, Elisabeth; Almås, Synnøve Hofseth; Luteberget, Laila; Willumsen, Elisabeth; Nilsen, Sigurd Roger; Nilsen, Ragnhild

   (2008)

   IPE in Undergraduate Education - Norway as a case study.

   All Together Better Health IV;

   2008-06-02 - 2008-06-05.

  • Willumsen, Elisabeth; Ivesdal, Irene A.

   (2008)

   Forskningssamarbeid mellom Sandnes Kommune og Universitetet i Stavanger.

   Helsesøstre.

   ISSN 0802-1554.

   Hefte 1.

  • Willumsen, Elisabeth; Bengtsson, Rutt

   (2008)

   Praksisnær Forskning - hva er det og hvordan jobber vi?.

   Åpen Fagdag;

   2008-11-26.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2007)

   Tverrfaglig samarbeid trenger struktur.

   Fagbladet.

   Volum ?.

   Hefte 1.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2007)

   Child health services and interprofessional collaboration.

   Service user involvement and collaboration;

   2007-03-26.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2007)

   Children's safety - health promotion community services.

   utenTitteltekst;

   2007-04-16.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2007)

   Differensiering og integrering - dynamikken i tverrprofesjonelt samarbeid?.

   Interprofesionell utbildning och praktikk;

   2007-09-13 - 2007-09-16.

  • Almås, Synnøve Hofseth; Kvarnström, Susanne; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle

   (2006)

   Get together! : experiences from a Nordic Research Group.

   Nordic Workshop on Interprofessional Education and Collaboration;

   2006-09-20 - 2006-09-22.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2006)

   Leadership in interprofessional collaboration.

   FORSA-konferanse;

   2006-02-09 - 2006-02-11.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2006)

   User participation, democratic rights and sitizenship.

   Social Justice- an ongoing challenge or a naïve myth?;

   2006-06-04 - 2006-06-10.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2006)

   Parents' collaboration and participation in a residential childcare setting.

   Theories and Methods in home and Community Care Research;

   2006-09-01 - 2006-09-06.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2006)

   Get together! Experiences from a Nordic research group.

   Breaking boundaries-building bridges;

   2006-09-20 - 2006-09-22.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2006)

   Interprofessional collaboration - a matter of differentiation and integration?.

   Breaking boundaries-building bridges;

   2006-09-22 - 2006-09-24.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2005)

   Leadership in interorganisational and interprofessional collaboration - the case of child protection in Norway.

   Interprofessional collaboration in clinical practice and education;

   2005-06-04 - 2005-06-05.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2005)

   Parents' collaboration and participation in a residential childcare setting.

   The 12 th International Conference on Multi-Organisational Partnerships, Alliances & Networks;

   2005-06-22 - 2005-06-24.

  • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth

   (2004)

   Ansvarsgrupper i Barneverntjenesten - et forum for samarbeid og legitime beslutninger?.

   Norsk barnevernkongress, Norsk Barnevernsamband;

   2004-08-11 - 2004-08-13.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2004)

   Core groups and child protection - a forum for collaboration and legitimate decisions?.

   Nordisk workshop "Interprofessional work and education";

   2004-04-15 - 2004-04-18.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2004)

   "Interprofessional collaboration in child protection".

   Nordisk workshop "Interprofessional work and education";

   2004-12-04 - 2004-12-05.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2004)

   Intersectorial samverkan i barnevernet.

   utenTitteltekst;

   2004-02-20.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2004)

   Tverrfaglig samarbeid i barneverntjenesten.

   utenTitteltekst;

   2004-11-16.

  • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth

   (2003)

   Core groups in Child Protection - A forum for participation and legitimate decision-making?.

   European Scientific Association for Residential and Foster Care for Children and Adolesents: "In the best interests of the child: cross-cultural perspectives";

   2003-04-09 - 2003-04-12.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2003)

   Self-Reliance and Interprofessional Collaboration. Working with Young people in Residential Care and their Parents.

   Inter-University Centre Dubrovnik, School of Social Work Theory and Practice. Symposium: "Exploring Self-Reliance";

   2003-06-15 - 2003-06-21.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2003)

   Interprofessional Collaboration and professional Performance. Interprofessional work with young people in residential care.

   utenTitteltekst;

   2003-11-05.

  • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth

   (2003)

   Ansvarsgrupper i barneverntjenesten - et forum for samarbeid og legitime beslutninger?.

   "Velferdsstatens barn og ungdom";

   2003-08-11 - 2003-08-13.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2002)

   Interprofessional Cooperation and Professional Performance; Interprofessional Cooperation with 5 young people in residential care.

   International Postgraduate conference, Graduate Research Institute;

   2002-01-19 - 2002-01-20.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2002)

   Interprofessional Cooperation and Professional Performance.

   International Qualitative Health Research Conference;

   2002-04-04 - 2002-04-07.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2002)

   Interprofesisonal Work with Young People in Residential Care.

   Nordisk Workshop i kvalitativ metode;

   2002-05-03 - 2002-05-04.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2001)

   Interprofessional cooperation and professional performance.

   Nordic workshop in Interprofessional Cooperation;

   2001-08-24 - 2001-08-26.

  • Willumsen, Elisabeth

   (2000)

   Postgraduate Education Programme for Health and Social Workers in Norway. Interprofessional Education and Practice.

   utenTitteltekst;

  • Willumsen, Elisabeth

   (2000)

   Aktører og relasjoner i tverrfaglig samarbeid om barn og unge med psykososiale problem.

   "Dagseminar om psykiatriplaner og tiltak for barn og unge med behov for langvarige og koordinerte tiltak.Fylkeskommunalt og kommunalt ansvar".;

  • Willumsen, Elisabeth

   (1999)

   The Norwegian Perspective on Social Work Practice, Education and Research.

   International Perspectives on Social Work Practice, Education a nd Research;

  • Willumsen, Elisabeth

   (1998)

   Samarbeidsprosessen i tverretatlig prosjektgruppe med målgruppen barn og unge med psykososiale problemer.

   Nordisk Symposium om forskning i sosialt arbeid;

  • Willumsen, Elisabeth

   (1998)

   Samarbeidsprosessen i tverrfaglig team med målgruppen barn og unge med psykososiale problemer.

   Nordisk symposium om forskning i sosialt arbeid;

  • Willumsen, Elisabeth

   (1998)

   Sosialpedagogisk team, et redskap i det tverretatlige samarbeidet i Forsand kommune.

   Styrka tru på eigne krefter - en konferanse om utviklingsarbeid i barnehage og skole;

  • Elisabeth, Willumsen

   (1998)

   Samarbeidsprosessen i tverretatlig team med målgruppen barn og unge med psykososiale problemer.

   Nordisk symposium om forskning i sosialt arbeid;

  • Elisabeth, Willumsen

   (1998)

   Ulike veiledningsmodeller.

   Veiledningskongress;

  • Willumsen, Elisabeth

   (1998)

   Hva er høgskolenes og universitetenes rolle ?.

   Samarbeid på tvers - tid for ettertanke og ny giv;

  • Willumsen, Elisabeth

   (1998)

   Tverretatlig samarbeid om barn og unge med psykososiale problemer i en kommune.

   Norgesnettkonferanse om barn og unges oppvekstmiljø;

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway