Anna Kurbatskaya

Stipendiat i kognitiv dataanalyse

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Publikasjoner