Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2020)

   We do the cleverest we can : Adaptation strategies in first-grade pupils preliminary reading of pedagogical screen text . I: Researching textbooks and educational media from multiple perspectives : Analysing the texts studying their use determining their impact .

   ISBN 9788797111307.

   s.186-194.

  • Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2018)

   Pedagogiske skjermtekster i begynneropplæringa i et literacyperspektiv.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 102.

   Hefte 4.

   s.325-339.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2018-04-04

  • Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2013)

   "Me gjørr det flinkaste me kan" : digitale læremidler og adaptasjonsprosesser i den tidlige lese- og skrivelæringa. I: Pedagogiske tekster og ressurser i praksis.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-42696-5.

   s.166-198.

 • Bøker og kapitler
  • Runestad, Anne Kristine Solberg; Otnes, Hildegunn

   (2015)

   Intensjoner, adaptasjoner og leserposisjoner - En studie av pedagogiske skjermtekster for den begynnende lese- og skriveopplæringa, og av hvordan barn i førsteklasse engasjerer seg og med dem.

   ISBN 9788232612840.

   Volum 2015.

   Hefte 314.

 • Formidling
  • Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2024)

   ECTE - DigiTools.

   Instituttmøte;

   2024-01-09.

  • Silje wiken, sandgrind; Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2024)

   Har utviklet «praksissimulator» for barnehagelærerstudenter.

  • Pedersen, Elise; Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2024)

   ECTE - DigiTools i Nyheter fra Rogaland.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB.

   Seminar i barnehagelærerutdanningen;

   2019-01-09 - 2019-01-11.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Solstad, Trine; Storm-Larsen, Anna Beate

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB.

   Seminar i barnehagelærerutdanningen;

   2019-01-25 - 2019-01-28.

  • Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2019)

   The double adaptation in children´s use of educational screen texts.

   15th IARTEM Conference;

   2019-09-11 - 2019-09-13.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2018)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB ved UiS - deltid A.

   Forskningsbasert undervisning;

   2018-10-24.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2018)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB - UiS - deltid B.

   Forskningsbasert undervisning;

   2018-10-24.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2018)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB ved UiS.

   Seminar i barnehagelærerutdanningen;

   2018-10-24.

  • Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2017)

   Studentaktiv undervisning i STM: Utvikling og utprøving av digitale ressurser for å fremme studentaktive undervisningsformer.

   Forum for studentaktive undervisningsformer ;

   2017-01-26.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Runestad, Anne Kristine Solberg; Bergersen, Ove

   (2023)

   ECTE - DigiTools.

  • Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2023)

   Meningsskaping i interaksjon mellom barn og rom.

  • Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2023)

   Barnehagens mulighetsrom .

  • Hoel, Trude; Solstad, Trine; Runestad, Anne Kristine Solberg; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Å lese på på nettbrett eller lese i bok?.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway