Anne Lene Høivik

Universitetslektor i helsevitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
KA U-119B