Anne Mangen

Professor i lesevitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
HG R-414
Follow me

Bio

I do empirical research on the effects of digitization on cognitive and experiential aspects of reading, comparing the reading of different kinds of texts on various reading devices (print; e-readers; tablets; computers), and measuring the effect of technical and material affordances of the interface on, e.g., reading comprehension or narrative engagement. I was Chair of COST Action IS 1404, E-READ: Evolution of Reading in the Age of Digitisation)(www.ereadcost.eu).

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Mangen, Anne

   (2021)

   Digitization, Reading, and the Body: Handling Texts on Paper and Screens. . I: A multidisciplinary approach to embodiment : Understanding human being.

   Routledge.

   ISBN 9780367370275.

   s.51-55.

  • Mangen, Anne

   (2018)

   Entry on "digital/screen reading". I: Oxford Companion to the English Language.

   Oxford University Press.

   ISBN 9780199661282.

  • Mangen, Anne

   (2018)

   Entry on "digital writing". I: Oxford Companion to the English Language.

   Oxford University Press.

   ISBN 9780199661282.

  • Skaftun, Atle; Stangeland, Elisabeth Brekke; Solheim, Oddny Judith; Mangen, Anne

   (2014)

   Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2013. Analyse av resultater og prøvekvalitet.

  • Torrance, Mark; Alamargot, Denis; Castillo, Montserrat; Ganier, Franck; Mangen, Anne; Kruse, Otto; Tolchinsky, Liliana; van Waes, Luuk

   (2012)

   Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research.

   Emerald Group Publishing Limited.

   ISBN 978-1-78052-928-8.

   Hefte 25.

  • Mangen, Anne; Torrance, Mark; Alamargot, Denis; Castelló Badia, M.; Garnier, F.; Kruse, Otto; Tolchinsky, Liliana; van Waes, Luuk

   (2011)

   Current Trends in European Writing Research.

   Elsevier.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Lesing på skjerm.

   ISBN 9788276490633.

  • Håland, Anne; Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Mangen, Anne

   (2008)

   Lesing er....

  • Mangen, Anne; Sørenssen, Bjørn

   (2006)

   New narrative pleasures? A cognitive-phenomenological study of the experience of reading digital narrative fictions.

   ISBN 82-471-8213-0.

   Volum 2006.

   Hefte 217.

  • Mangen, Anne

   (2006)

   New narrative pleasures? A cognitive-phenomenological study of the experience of reading digital narrative fictions.

   ISBN 8247182130.

   Hefte 217.

  • Mangen, Anne; Gaasland, Rolf

   (2002)

   Blissful Bewilderment: Studies in the Fictions of Thomas Pynchon.

   Novus Forlag.

  • Mangen, Anne

   (2002)

   Preface. I: Blissful Bewilderment: Studies in the Fictions of Thomas Pynchon.

   Novus Forlag.

  • Mangen, Anne; Gaasland, Rolf

   (2002)

   Blissful Bewilderment : Studies in the Fiction of Thomas Pynchon.

   Novus Forlag.

   ISBN 8270993522.

  • Mangen, Anne

   (2000)

   Rettleiing i oppgaveskriving for studenter ved AMF.

   Høgskulen i Volda.

  • Mangen, Anne

   (2000)

   Rettleiing i oppgaveskriving for studenter i mediefag ved HVO.

   Høgskulen i Volda.

   Hefte 1/00.

  • Mangen, Anne

   (1997)

   "Follow the tracks - head for all the noise." Entropi som tekstbilde i Thomas Pynchon's Gravity's Rainbow.

   UiT Norges arktiske universitet.

 • Formidling
  • Mangen, Anne

   (2024)

   Reading and digitalisation: materiality, embodied cognition, and the need for transdisciplinary collaboration.

   Foredrag;

   2024-10-06 - .

  • Erstad, Ola Andres; Mangen, Anne; Blikstad-Balas, Marte; Kucirkova, Natalia; Aarsand, Pål André

   (2024)

   Ulike lesemåter er viktigere enn krangling om skjerm.

   Dagsavisen.

   ISSN 1503-2892.

  • Mangen, Anne

   (2023)

   Om langlesing og oppmerksomhet.

  • Mangen, Anne

   (2023)

   Lesing og digitalisering.

   Debattmøte;

   2023-01-24.

  • Mangen, Anne

   (2023)

   The tactile and textured dimension of reading.

   Reading between the lines;

   2023-01-30 - 2023-01-31.

  • Mangen, Anne; Blikstad-Balas, Marte; Anmarkrud, Øistein; Støle, Hildegunn; Frønes, Tove; Roe, Astrid

   (2023)

   For lettvint av Søby. Vi deler "aktivistiske" foreldres bekymring, med god vitenskapelig belegg.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Kucirkova, Natalia; Mangen, Anne

   (2023)

   Det trengs uavhengig forskning til å avgjøre læringsutbytte av digitale læremidler.

   Utdanningsnytt.no.

  • Støle, Hildegunn; Mangen, Anne; Foldnes, Njål

   (2023)

   PIRLS 2021: En utforsking av modalitetseffekt på flere nivå.

   Lesesenterets onsdagspresentasjon;

   2023-11-22.

  • Mangen, Anne

   (2023)

   Temanotat fra skjermbrukutvalget: konsekvenser av skjerm i skolen.

   Onsdagspresentasjon på Lesesenteret;

   2023-12-20.

  • Mangen, Anne

   (2023)

   Reading and digitisation: what do we know from empirical research? .

   Foredrag;

   2023-11-06 - .

  • Mangen, Anne

   (2023)

   : (1) The Ljubljana Reading Manifesto: What is its background? (2) Book reading and the attention crisis; (3) presentation and discussion of the Ljubljana Reading Manifesto. .

   Foredrag;

   2023-10-18 - 2023-10-20.

  • Mangen, Anne

   (2023)

   Reading, digitalization and attention, invited panel contribution at FuturePublish conference (DE/online)..

   Foredr;

   2023-02-10 - .

  • Mangen, Anne

   (2023)

   Lesing og digitalisering – hva vet vi fra empirisk forskning.

   Foredrag;

   2023-01-24 - .

  • Mangen, Anne

   (2023)

   Reading, digitalization and imagination.

   Foredrag;

   2023-01-30 - .

  • Mangen, Anne

   (2023)

   Temanotat fra skjermbrukutvalget om skjermbruk og lesing, presentasjon av temanotat fra arbeidet i skjermbrukutvalget .

   Presentasjon;

   2023-12-20 - .

  • Mangen, Anne

   (2023)

   Shared Reading in schools - a way to halt the decline in reading engagement? .

   Foredrag;

   2023-10-31 - .

  • Mangen, Anne

   (2023)

   Akademisk lesing i digitaliseringens tidsalder.

   Foredra;

   2023-09-20 - .

  • Mangen, Anne

   (2023)

   Digitalisering og lesing – hva sier forskningen?.

   Foredrag;

   2023-09-04 - .

  • Mangen, Anne

   (2023)

   Skjermen og hjernen, invitert foredrag & paneldeltakelse.

   Foredrag;

   2023-06-04 - .

  • Mangen, Anne

   (2023)

   Hva er lesing, og hva ønsker vi at lesing skal være? .

   Foredrag;

   2023-05-23 - .

  • Mangen, Anne

   (2023)

   Lesing på papir og skjerm.

   Foredrag;

   2023-05-11 - .

  • Mangen, Anne

   (2023)

   Lesing på papir og skjerm, invitert foredrag om lesing og digitalisering.

   Foredrag;

   2023-05-11 - .

  • Mangen, Anne

   (2023)

   Lesing og digitalisering – hva vet vi fra empirisk forskning.

   Foredrag;

   2023-01-10 - .

  • Mangen, Anne

   (2023)

   Lesing og digitalisering – hva vet vi fra empirisk forskning.

   Foredrag;

   2023-01-08 - .

  • Mangen, Anne; Lunde, Maja; Bigum udnesseter, Nina

   (2023)

   Det er på tide at bokens status igjen øker. For å komme dit vil skolebiblioteket være helt sentralt..

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Blikstad-Balas, Marte; Anmarkrud, Øistein; Frønes, Tove Stjern; Roe, Astrid; Støle, Hildegunn; Mangen, Anne

   (2023)

   «For lettvint av Søby» .

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Mei lunstøeng, Alexandra; Janson gylterud, Stine; Mangen, Anne

   (2023)

   Har digitaliseringen ødelagt vår evne til langlesing?.

  • Wig, Ståle; Mangen, Anne

   (2023)

   Lesing og konsentrasjon: – Vi kan ikke stole på viljestyrken i møte med algoritmene.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Språksnakk - om lesing og digitalisering.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Intervju om skjermbruk og lesing i skolen.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   On reading and attention.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Innlegg i panel om lesing og digitalisering.

   Arendalsuka;

   2022-08-16 - 2022-08-17.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Foredrag om forskning på lesing og digitalisering.

   Arendalsuka;

   2022-08-16 - 2022-08-17.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Intervju om langlesing og digitalisering.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Intervju ifm debattmøte om lesing og digitalisering.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Intervju ifm foredrag om lesing og digitalisering.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Intervju om lesing og digitalisering.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Intervju om lesing og digitalisering i høyere utdanning.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Intervju om lesing, lærebøker og digitale læremidler i skolen.

  • Magyari, Lilla; Hakemulder, Frank; Mangen, Anne

   (2022)

   Popularity and literary value of classical and genre literature .

   Skriv! Les! 2022;

   2022-05-10 - 2022-05-11.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Keynote, Digitaliseringsdagene, Børne- og Undervisningsministeriet, DK.

   Digitaliseringsdagene;

   2022-11-09 - 2022-11-10.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   November: invitert foredrag, Læsekonsulenternes Landsforening.

   Læsekonsulenternes Landsforening;

   2022-11-01.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Invited lecture, Public Library Foundation, Iran (online).

   Public Library Foundation seminar;

   2022-08-01.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Keynote, Nordisk skolebibliotek-konferanse, Universitetet i Agder.

   Nordisk skolebibliotek-konferanse, Universitetet i Agder;

   2022-06-02.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Invited lecture, The Future of Reading in Scandinavia.

   The Future of Reading in Scandinavia workshop;

   2022-05-20 - 2022-05-21.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Fiction reading on paper and screen.

   Fiction reading on paper and screen;

   2022-04-08.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Keynote, Reading and digitalisation - a call for more interdisciplinarity.

   IARTEM conference;

   2022-04-06 - 2022-04-09.

  • van de Ven, Inge; Mangen, Anne; Hakemulder, Frank

   (2022)

   Literary Reading & Attention: Close reading, Skimming, and Cognitive Patience (A Survey-based Study).

   Skriv! Les!;

   2022-05-10 - 2022-05-11.

  • Trasmundi, Sarah Bro; Mangen, Anne; Toro, Juan

   (2022)

   Læsning, krop og kognitiv etnografi.

   Skriv! Les!;

   2022-05-10 - 2022-05-11.

  • van de Ven, Inge; Mangen, Anne; Hakemulder, Frank

   (2022)

   Are Literary Readers Close Readers? An Explorative Survey Study of Reading, Attention, and Cognitive Patience.

   IGEL conference;

   2022-06-16 - 2022-06-20.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Lesing i digitaliseringens tidsalder.

   Nettverk Vestland fagdag;

   2022-11-04.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Lesing og digitalisering.

   Seminar/fagdag;

   2022-10-27.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Lesing på skjerm og papir - hva sier forskningen?.

   FAU-møte og paneldebatt;

   2022-09-29.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Lesing, skriving og digitalisering – et blikk på forskningen.

   Fagdag;

   2022-09-29.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Innlegg om lesing og digitalisering, Arendalsuka.

   Arendalsuka;

   2022-08-16.

  • Mangen, Anne

   (2022)

   Lesing og digitalisering: empirisk forskning.

   Arendalsuka;

   2022-08-17.

  • Magyari, Lilla; Hakemulder, Frank; Mangen, Anne

   (2022)

   The Nature of the ART: challenges in developing an Author Recognition Test for a new population.

   18th IGEL Conference;

   2022-07-14 - .

  • Mangen, Anne; Van der weel, Adriaan; Kovač, Miha; Schüller-zwierlein, André

   (2022)

   The Ljubljana Reading Manifesto: Why higher-level reading is important.

  • Mangen, Anne; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - ungdom og lesing.

  • Mangen, Anne; Sønneland, Margrethe

   (2021)

   Den litterære langlesingens muligheter og utfordringer i digitaliseringens tidsalder.

   Viden om Literacy.

   ISSN 2246-6517.

   Hefte 29.

   s.108-113.

  • Mangen, Anne

   (2021)

   Intervju om langlesing i digitaliseringens tidsalder.

  • Haver, Annie; Oftedal, Bjørg Frøysland; Mangen, Anne

   (2020)

   Mental well-being and resilience of university nursing students in Norway: A qualitative study of the role of Shared Reading and Self Development Interventions.

   Singapore Nursing Research Conference;

   2020-03-26 - 2020-03-28.

  • Mangen, Anne; Haver, Annie; Hakemulder, Frank

   (2020)

   HUS poster proposal - Shared Reading in Norway.

   University of Liverpool - IGEL 2020;

   2020-07-01 - 2020-07-04.

  • Mangen, Anne

   (2020)

   Interview on The Stavanger Declaration on Reading.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   VEBB - det store bildet: funn og implementering.

   VEBB avslutningskonferanse;

   2020-02-12.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe

   (2019)

   VEBB: Developing a tool for didactic evaluation of picture book apps for shared reading in groups.

   Children's Reading and Writing on Screen: Final COST Meeting;

   2019-02-04.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Høytlesing – med øynene, ørene, hendene og fingrene.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 2.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas

   (2019)

   Samtalebasert lesing med bøker og apper i barnehagen: et flermetodologisk og praksisnært innovasjons- og forskningsprosjekt.

   Norsk barnehageforskningskonferanse: Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagen: Partnerskap i innovasjonsprosjektet VEBB.

   Bedre sammen;

   2019-10-30 - 2019-10-31.

  • Mangen, Anne

   (2019)

   Embodiment in reading: haptics, tactility and the role of the substrate. .

   Centre of Human Interactivity lab meeting;

   2019-11-14 - 2019-11-15.

  • Mangen, Anne

   (2019)

   Reading on paper and screens: what do we know, and what should we know more about? .

   "Reading in a digital environment" international conference;

   2019-11-08 - 2019-11-10.

  • Mangen, Anne

   (2019)

   Perspectives on reading in a digitized world. .

   Stiftung Lesen conference;

   2019-11-06 - 2019-11-07.

  • Mangen, Anne

   (2019)

   Literary reading and digitisation. Roundtable, Medium Matters: Connecting Research and Practice In Print and Digital Reading. .

   NCTE Congress;

   2019-11-21 - 2019-11-24.

  • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Schulz-Heidorf, Katrin

   (2019)

   Shared reading with books vs apps in kindergarten: the role of medium for verbal engagement. .

   Skriv! Les! nordisk forskerkonferanse;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Mangen, Anne

   (2019)

   Lesing på tvers av medier: dybdelesing i digitaliseringens tid. .

   Skolebibliotek-seminar under Kapittel-festivalen;

   2019-09-21.

  • Mangen, Anne

   (2019)

   Intervju om lesing og digitalisering.

  • Mangen, Anne

   (2019)

   Interview on E-READ, reading on paper vs screens.

  • Mangen, Anne

   (2019)

   Intervju om lesing på papir og skjerm.

  • Mangen, Anne

   (2019)

   Verlernen wir das Lesen?.

  • Mangen, Anne

   (2019)

   Zur Zukunft des Lesens.

  • Mangen, Anne

   (2018)

   Reading on paper and screens..

   Global Literacy and Neuroscience workshop;

   2018-01-11 - 2018-01-12.

  • Mangen, Anne

   (2018)

   Hvordan søke om og få forskningsmidler..

   NOLES-konferanse;

   2018-02-01 - 2018-02-02.

  • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Schulz-Heidorf, Katrin

   (2018)

   Shared reading with books and apps: does the medium matter?.

   IGEL 2018; 16th Biennial Meeting;

   2018-07-25 - 2018-07-29.

  • Jernes, Margrethe; Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2018)

   Research protocol: Research & Innovation project with practitioners in kindergarten.

   EECERA 2018; the 28th conference;

   2018-07-28 - 2018-08-31.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne

   (2018)

   Veier til empirisk basert kunnskap om teknologier og læring i forskning, utdanning og offentlig sektor.

   Digitalisering og utdanning;

   2018-08-29.

  • Mangen, Anne

   (2018)

   Reading and writing on paper and screens: materiality and manual engagement..

   The Nordic Network for Embodied Learning Inaugural Symposium;

   2018-12-10 - 2018-12-11.

  • Mangen, Anne

   (2018)

   Læsning på skærm og papir: Hvad siger forskningen?.

   Landsforeningen for Læsepedagoger;

   2018-11-16.

  • Mangen, Anne

   (2018)

   Literature & empathy: experiences from an experimental study..

   NOS-HS workshop The Place of the Cognitive in Literary Study: Object and Methods;

   2018-11-08 - 2018-11-09.

  • Mangen, Anne

   (2018)

   Grensesnitt og affordanser: hvilken rolle spiller mediets materialitet i lesing og skriving?.

   Status for literacy;

   2018-09-06.

  • Mangen, Anne

   (2018)

   Medium materiality and reading: some findings from empirical research..

   Modes of Reading;

   2018-05-14 - 2018-05-15.

  • Mangen, Anne

   (2018)

   Reading on paper and screens.

   The Global Literacy and Neuroscience Workshop;

   2018-01-11 - 2018-01-12.

  • Mangen, Anne; Magyari, Lilla; Kuzmičová, Anežka; Lüdtke, Jana; Jacobs, Art

   (2018)

   Mental imagery in story reading: a multi-method study.

   The 16th Biennial IGEL Conference;

   2018-07-25 - 2018-07-28.

  • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2018)

   Shared reading with books and apps: does the medium matter?.

   Childhood and Materiality VIII Conference on Childhood Studies;

   2018-05-07 - 2018-05-09.

  • Mangen, Anne

   (2018)

   Skriblet for hånd, lagret i word.

  • Mangen, Anne

   (2018)

   Der Kontakt zu unserer Kultur steht auf dem Spiel.

  • Mangen, Anne

   (2018)

   Intervju om leseforståelse på skjerm og papir.

  • Mangen, Anne

   (2018)

   Børn i 8. klasse har svært ved at læse i dybden.

  • Mangen, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   - Vi må ta på alvor det forskningen viser om lesing på skjerm og papir.

  • Mangen, Anne

   (2017)

   Die Zukunft des Lesens.

  • Mangen, Anne

   (2017)

   The death of a book salesmen: Are we reading less?.

  • Mangen, Anne

   (2017)

   Schmökern, bitte!.

  • Lüdtke, Jana; Mangen, Anne; Salgaro, Massimo; Balling, Gitte; Burke, Michael; Herrmann, Berenike; Sorrentino, Pasqualina; Jacobs, Art

   (2017)

   Cognitive and emotional aspects of literary prose reading: an eye tracking study..

   Books and screens and the reading brain;

   2017-09-27 - 2017-09-29.

  • Abramo, Federica; Gambino, Renata; Pulvirenti, Grazia; Giordano, Daniela; Xue, Shuwei; Lüdtke, Jana; Papp-Zipernovszky, Orsi; Mangen, Anne; Sylvester, Teresa; Jacobs, Art

   (2017)

   Reading Shakespeare sonnets: a combined qualitative-quantitative study..

   Books and screens and the reading brain;

   2017-09-27 - 2017-09-29.

  • Mangen, Anne; Magyari, Lilla; Kuzmičová, Anežka; Lüdtke, Jana; Jacobs, Art

   (2017)

   Narrative styles and mental imagery..

   IGEL off-year conference, What is literariness?;

   2017-10-10 - 2017-10-13.

  • Mangen, Anne

   (2017)

   Om skriving for hånd og på tastatur.

  • Mangen, Anne

   (2017)

   Interview on the digitization of reading.

  • Mangen, Anne

   (2017)

   Intervju om digitalisering av lesing, E-READ og empirisk forskning på litterær lesing.

  • Mangen, Anne

   (2017)

   Was vom Lesen übrig bleibt.

  • Mangen, Anne

   (2017)

   Smart-reading: How to read faster and comprehend more.

  • Balsvik, Lillian; Mangen, Anne

   (2016)

   Skriveindlæring og forskning i skrivning i hånden og på tastatur.

   Viden om Literacy.

   ISSN 2246-6517.

   Volum 19.

   s.27-35.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2016)

   Fortellinger på nettbrett og i bildebok: har teknologien noe å si for samtalen rundt fortellingen?.

   Utdanningskonferansen;

   2016-03-03.

  • Mangen, Anne

   (2016)

   Teknologier og lesing.

   “Text cultures”, Nordic Network of Mother Tongue Didactic Research (NNMF) Conference;

   2016-11-24 - 2016-11-25.

  • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte; Kuzmicova, Anezka; Nilsson, Kersti

   (2016)

   Experiential deep-reading: a pilot study among students in teaching training programs in the Nordic countries..

   IGEL biennial conference;

   2016-07-06 - 2016-07-09.

  • Mangen, Anne

   (2016)

   The digitization of reading and writing: what may be in it for cognitive humanities?.

   Cognitive Futures in the Humanities Conference;

   2016-06-13 - 2016-06-15.

  • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2016)

   Nasjonal prøve i lesing 5. trinn 2015.

   Nasjonal fagmiljøsamling;

   2016-01-25 - 2016-01-26.

  • Mangen, Anne

   (2016)

   Intervju om skriving for hånd.

  • Mangen, Anne

   (2015)

   Nasjonal prøve i lesing 5. trinn 2014: Noen resultater.

   Nasjonal fagmiljøsamling;

   2015-01-27 - 2015-01-28.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne

   (2015)

   Gjennomgang og vurdering av bildebokappene og bildebøkene for bruk i dialogisk lesing.

   Nettbrett og språkstimulering i barnehagen;

   2015-02-05.

  • Dahl, Tor Arne; Mangen, Anne

   (2015)

   Deep reading: Et kritisk lys på e-bøker i fagbibliotek.

   Frokostseminar;

   2015-03-06 - .

  • Tveit, Åse Kristine; Mangen, Anne

   (2015)

   En Joker i klasserommet: Tenåringsleseres holdninger til, og opplevelser av lesing på ulike plattformer.

   Bob : Bok og bibliotek.

   ISSN 0006-5811.

   Volum Februar.

  • Mangen, Anne

   (2015)

   Evolution of Reading in the Age of Digitization.

   Slovenian headmasters' conference;

   2015-04-08.

  • Mangen, Anne

   (2015)

   Embodied reading on paper and screens: implications of digitisation.

   ENASTE Congress;

   2015-05-14 - 2015-05-16.

  • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte; Kuzmicova, Anezka; Steenberg, Mette; Therman, Cecilia; Nilsson, Skans Kersti

   (2015)

   IGEL North: An empirical study of literary reading in the Nordic countries.

   Skriv!Les! Nordisk forskerkonferanse;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Mangen, Anne

   (2015)

   COST Action E-READ: Implications for pedagogy and policy makers.

   International Forum in Education and Technology (FIJET);

   2015-06-29 - 2015-06-30.

  • Mangen, Anne

   (2015)

   Literary reading on paper and screens: empirical research.

   Literature and Empathy (mini-IGEL conference);

   2015-07-10 - 2015-07-12.

  • Kuzmicova, Anezka; Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte

   (2015)

   Foregrounding, reading strategy, and theory of mind..

   PALA International Conference;

   2015-07-17 - 2015-07-19.

  • Mangen, Anne

   (2015)

   The bodily dimensions of learning how to write.

   Educational Theory Summer Institute;

   2015-08-19.

  • Mangen, Anne

   (2015)

   Changing interfaces of reading.

   International Summit of the Book;

   2015-11-06 - 2015-11-07.

  • Mangen, Anne

   (2015)

   Hva er det som er så spesielt med å lese litteratur?.

   Nasjonal lesekonferanse;

   2015-03-23 - 2015-03-24.

  • Mangen, Anne

   (2015)

   Hvor mye husker du av det du leser?.

  • Mangen, Anne

   (2015)

   Interview on reading on paper and screens.

  • Mangen, Anne

   (2015)

   E-reading probed: is it effective?.

  • Mangen, Anne

   (2015)

   Intervju om lesing, skriving og digitale teknologier.

  • Mangen, Anne

   (2015)

   Intervju om COST E-READ.

  • Mangen, Anne

   (2015)

   Interview on Kindle mystery story reading study.

  • Mangen, Anne

   (2015)

   Intervju om skriving for hånd og med iPad.

  • Mangen, Anne

   (2015)

   Embodied reading on paper and screens: implications of digitization..

   ENASTE Congress, Transformations – Education in a Rapidly-Changing World;

   2015-05-14 - 2015-05-16.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Lesing, teknologier og grensesnitt.

   NoRA medlemsblad (Norsk forening for leseopplæring).

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Lesing på papir og på ulike skjermer: grensesnitt og affordanser.

   Tidsskriftet Dansk.

  • Mangen, Anne; Velay, Jean Luc; Robinet, P.; Olivier, G.

   (2014)

   Mystery reading in print pocket book and on Kindle: possible impact on chronological events memory.

   IGEL Biennial conference;

   2014-07-21 - 2014-07-25.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Ikke enten-eller, men begge deler: Perspektiver på lesing, teknologier og grensesnitt.

   Dansklærerforeningens nasjonale konferanse;

   2014-05-05 - 2014-05-06.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   The digitisation of reading.

   Intergraf conference and general assembly;

   2014-06-05 - 2014-06-06.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Reading on paper and screens: empirical research.

   Digital Reading Network Symposium;

   2014-06-19 - 2014-06-20.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Lesing, skriving og digitale teknologier.

   Nasjonal konferanse, Læsevejlederforeningen;

   2014-11-07 - 2014-11-08.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Reading as human-technology interaction: interdisciplinary perspectives.

   Symposium, De (digitale) leescultuur;

   2014-11-18.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Lesing, teknologier og grensesnitt.

   NKUL-konferanse;

   2014-05-05 - 2014-05-07.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Ikke enten-eller, men begge deler: perspektiver på lesing, teknologier og grensesnitt.

   Nasjonal lesekonferanse;

   2014-04-07 - 2014-04-08.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   What we miss when we read on screens.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Interview on reading on Kindle and print.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Stokker innhold i fortellinger når de leses på Kindle.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Ny studie: Lättare minnas handlingen i pappersböcker.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Kindle versus papir.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Readers absorb less on Kindles than on paper, study finds.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Reading literature on screen: A price for convenience?.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Being a better online reader.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Ebooks vs paper.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Why the smart reading device of the future may be ... paper.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Interview on reading on paper and screens.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Intervju om skriving for hånd og på tastatur.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Om håndskrift.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Intervju om lesing på skjerm.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Intervju om skriving for hånd og på tastatur.

  • Mangen, Anne

   (2014)

   Outside the square: digital vs paper based reading.

  • Mangen, Anne

   (2013)

   Does reading on screen beat paper?.

  • Mangen, Anne

   (2013)

   Larga vida al libro... [Interview on paper and screen reading].

  • Mangen, Anne

   (2013)

   The science of handwriting.

  • Mangen, Anne

   (2013)

   Adiós a la escritura a mano [Farewell to handwriting].

  • Mangen, Anne

   (2013)

   Intervju om lesing, læring og digitale læremidler.

  • Mangen, Anne

   (2013)

   Lesing og forståelse på papir og skjerm.

   07 media frokostseminar;

   2013-09-25 - .

  • Walgermo, Bente Rigmor; Mangen, Anne; Brønnick, Kolbjørn S

   (2013)

   Lesing av sammenhengende tekster på skjerm og papir: apropos digitalisering av leseprøver.

   Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Mangen, Anne

   (2013)

   Skriving for hånd eller på tastatur? Innspill til en tverrvitenskapelig forskningsagenda.

   Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Mangen, Anne

   (2013)

   Paper and screens, pencils and keyboards: Reading and writing as embodied human-technology relations.

   The school of tomorrow: From brains to minds;

   2013-09-20 - 2013-09-21.

  • Mangen, Anne

   (2013)

   Experiential reading on tablets and e-books.

   Researching the Reading Experience;

   2013-06-10 - 2013-06-12.

  • Mangen, Anne; Velay, Jean Luc

   (2013)

   The digitization of embodied writing.

   MER-V (Média, Education, Recherce, Veille);

   2013-05-13 - .

  • Mangen, Anne

   (2013)

   Empirisk forskning på litterær lesing - hvorfor og hvordan?.

   Såkornworkshop, E-bøker og digital lesing;

   2013-06-17 - 2013-06-18.

  • Mangen, Anne

   (2013)

   Interview on handwriting and typewriting.

  • Mangen, Anne

   (2013)

   The Reading Brain in the Digital Age: The Science of Paper versus Screens.

  • Mangen, Anne

   (2013)

   Åtvarar mot blind tru på digitale læremiddel.

  • Mangen, Anne

   (2013)

   Norske elever skjønner mindre og leser dårligere på skjerm.

  • Mangen, Anne

   (2013)

   Intervju om lesing på skjerm og papir.

  • Mangen, Anne

   (2013)

   Intervju om lesing på skjerm og papir.

  • Mangen, Anne

   (2013)

   Skjønner mindre og leser dårligere på skjerm.

  • Mangen, Anne

   (2013)

   Svake lesere sliter mest på skjerm.

  • Mangen, Anne

   (2012)

   Literary reading on paper and screen: an experiment comparing narrative immersion on paper and iPad.

   IGEL - The International Society for the Empirical Study of Literature and Media;

   2012-07-07 - 2012-07-10.

  • Mangen, Anne

   (2012)

   Multisensory reading in the transition from print to screen.

   SLIS Research Colloquium;

   2012-04-10 - .

  • Mangen, Anne

   (2012)

   Litteratur på papir og skjerm - spiller mediet noen rolle for leseopplevelsen?.

   Program for skolebibliotekutvikling;

   2012-11-09 - .

  • Mangen, Anne

   (2012)

   Fra papir til skjerm: spiller det noen rolle?.

   Litteraturfestivalen i Grue;

   2012-11-03 - .

  • Mangen, Anne

   (2012)

   Intervju om skriving for hånd og på tastatur.

  • Mangen, Anne

   (2012)

   Intervju om skriving for hånd og på tastatur.

  • Mangen, Anne

   (2012)

   Intervju om skriving for hånd og på tastatur.

  • Mangen, Anne

   (2012)

   Intervju om skriving for hånd og på tastatur.

  • Mangen, Anne

   (2012)

   Litteratur på papir og skjerm - spiller mediet noen rolle for leseopplevelsen?.

   SamSpel Hordaland;

   2012-11-21 - .

  • Mangen, Anne

   (2012)

   Læring skjer best gjennom fingrene.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 4.

  • Mangen, Anne

   (2012)

   Om skriving for hånd og på tastatur.

  • Mangen, Anne

   (2012)

   Intervju om kroppens rolle i læring, lesing og skriving.

  • Mangen, Anne

   (2012)

   Intervju om skriving for hånd og på tastatur.

  • Mangen, Anne

   (2012)

   Apprender à écrire sans stylo?.

   Le Monde de l'Intelligence.

   Hefte 25.

  • Mangen, Anne

   (2012)

   Lesing på papir og skjerm: hva sier forskningen om forskjellene?.

   Lesenettverk Vestfold;

   2012-12-10 - .

  • Mangen, Anne

   (2012)

   Escrever à mão, um hàbito em declínio.

  • Mangen, Anne

   (2012)

   Overview and summary of WG 4, COST Action IS0703 ERN-LWE (Learning to Write Effectively).

   COST Action IS0703 ERN-LWE Closing Conference;

   2012-05-05 - 2012-05-07.

  • van Waes, Luuk; Mangen, Anne

   (2012)

   Introduction. Tools for studying and supporting writing: Technological advances in writing research. I: Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research.

   Emerald Group Publishing Limited.

   ISBN 978-1-78052-928-8.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   The Ascent of E-Readers.

   The Unbound Book;

   2011-05-19 - 2011-05-21.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Kroppslige aspekter ved lesing, skriving og teknologier.

   Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse;

   2011-05-30 - 2011-06-01.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Lesebrett og surfeplater, PC og papir: kritiske refleksjoner rundt lesing i ulike grensesnitt.

   Nordnorsk bibliotekkonferanse;

   2011-05-23 - 2011-05-25.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Interview on the haptics of writing.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Interview on the haptics of writing.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Interview on the haptics of writing.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Interview on the haptics of writing.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Interview on handwriting and typewriting.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Interview on handwriting and typewriting.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Intervju om lesing på skjerm og papir.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Intervju om skriving for hånd og på tastatur.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Interview on handwriting and typewriting.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Interview on handwriting and typewriting.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   The critical voice among technology optimists.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Interview on reading on print and screen.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Leseevna og det digitale - kva veit vi, egentleg?.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Interview on reading on paper and screen.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Interview on the haptics of reading and writing.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Interview on print and screen reading.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   How will E-reading change us? Questions for reading researcher Anne Mangen.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Lesebrett og surfeplater, PC og papir: kritiske refleksjoner rundt lesing i ulike grensesnitt.

   Foredrag, Deichmanske bibliotek;

   2011-10-14.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Why bother with print?.

   The Publishing Academia, Slovenia Book Fair;

   2011-11-23 - 2011-11-24.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Skriving for hånd og på tastatur.

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Lesebrett og surfeplater, PC og papir: kritiske refleksjoner rundt tekstlesing i ulike grensesnitt.

   Skolebibliotekkonferansen i Telemark;

   2011-10-28 - .

  • Mangen, Anne

   (2011)

   Overview and summary of WG 4 track, COST IS0703 workshop.

   COST Action IS0703 ERN-LWE Workshop;

   2011-04-05 - 2011-04-08.

  • Mangen, Anne

   (2010)

   Lesing - på skjerm eller papir; er det så nøye, da?.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 3.

  • Mangen, Anne

   (2010)

   Materialities of reading - why do they matter?.

   Text and Literacy in the Digital Age;

   2010-12-16 - 2010-12-17.

  • Mangen, Anne

   (2010)

   Losing the grip: perspectives on the increasing digitization of literacy in light of Merleau-Ponty?s phenomenology of the intangible.

   The Second International Conference on Phenomenology and Pedagogy;

   2010-10-14 - 2010-10-16.

  • Mangen, Anne

   (2010)

   Lesing og leseforståelse på skjerm: teoretiske, metodiske og pedagogiske implikasjoner.

   Tekst og tegn - en konferanse om lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn;

   2010-09-20 - 2010-09-21.

  • Mangen, Anne

   (2010)

   Leseforståelse og digitale tekster.

   Jeg forstår ikke?- om språk, lesing og skriving;

   2010-05-26 - 2010-05-27.

  • Mangen, Anne

   (2010)

   Lesing på papir eller på skjerm; er det så nøye, da?.

   Årsmøte, Norsk faglitterær forfatter- og forleggerforening;

   2010-03-20.

  • Mangen, Anne

   (2010)

   Når man mister grepet.

  • Mangen, Anne

   (2010)

   Lærer bedre med blyant enn tastatur.

  • Mangen, Anne

   (2010)

   Hva skjer når tastaturet erstatter blyanten?.

  • Mangen, Anne

   (2010)

   Forsker: Må ha et mer nyansert syn på bruk av pc.

  • Mangen, Anne

   (2010)

   En rastløs leserevolusjon.

  • Mangen, Anne

   (2010)

   Rot utan bok.

  • Mangen, Anne

   (2010)

   Intervju om lesing og e-bok.

  • Mangen, Anne

   (2010)

   Lesing og læring med digitale teknologier.

   utenTitteltekst;

   2010-09-29.

  • Mangen, Anne

   (2010)

   Varsku for pedagogane.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Nye medier - nye lesemåter.

   Koz me txt - nasjonal lesekonferanse;

   2009-01-13 - 2009-01-14.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Intervju om digitale læremidler.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Intervju om e-bokas framtid.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   La pantalla del ordenador no acabará con los libros.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Intervju om lesing på skjerm.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Multisensory reading and writing A matrix of sensorimotor affordances in reading and writing technologies.

   SWAET - Scandinavian Workshop in Applied Eye Tracking;

   2009-05-06 - 2009-05-08.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Multisensory reading and writing A matrix for writing research.

   1st International Workshop, COST IS0703 ERN-LWE: Learning to Write Effectively;

   2009-04-04 - 2009-04-07.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   From flicking through pages to clicking on links: the changing role of haptics in contemporary reading.

   EARLI (European Association of Research in Learning and Instruction);

   2009-08-25 - 2009-08-29.

  • Mangen, Anne; Mossige, Margunn

   (2009)

   Hva skal vi med læreboka?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Skjermlesing har andre kvaliteter enn lesing på papir.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Intervju om e-bøker og lesing på skjerm.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   "I screen, you screen, we all screen".

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Intervju om digitale læremidler.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Reading on Paper or Screen--Which Is Better?.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Hur nya medier påverkar vår läsning.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Ja takk, begge deler Perspektiver på lesing i overgangen mellom bok til skjerm.

   Årskonferansen for NFF (Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning);

   2009-11-17 - 2009-11-18.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Nye medier - nye lesemåter.

   Kurs, Lesing er;

   2009-01-19.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Nye medier - nye lesemåter.

   Kurs, Lesing er;

   2009-01-21.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Handling technology when reading and writing.

   utenTitteltekst;

   2009-02-16.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Skjermlesing og nettbruk i realfag.

   Kurs;

   2009-04-21.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Skjermlesing og nettbruk i RLE og samfunnsfag.

   Kurs;

   2009-04-21.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Lesing og læring med digitale teknologier, 1.-4. trinn.

   Kurs;

   2009-09-17.

  • Mangen, Anne

   (2009)

   Lesing og læring med digitale teknologier, 5.-10. trinn.

   Kurs;

   2009-11-19.

  • Mangen, Anne

   (2008)

   Koherens og sjanger på skjerm.

   Norsk Medietidsskrift.

   ISSN 0804-8452.

   Volum 15.

   Hefte 4.

  • Mangen, Anne

   (2008)

   Nytt medielandskap - nytt tekstbegrep; og ny forståelse av emnet "gutter og lesing".

   ?.

   s.40-45.

  • Mangen, Anne

   (2008)

   Nye medier - nye lesemåter; nye utfordringer for skolebibliotekene.

   Nasjonal skolebibliotekkonferanse;

   2008-09-26.

  • Mangen, Anne

   (2008)

   Hvorfor leser vi dårligere på skjerm?.

  • Mangen, Anne

   (2008)

   Lesing på skjerm stresser oss.

  • Mangen, Anne

   (2008)

   Online v. print reading: which one makes us smarter?.

  • Mangen, Anne

   (2008)

   Hjernen blir svett av nett.

  • Mangen, Anne

   (2004)

   Phenomenologically Grasping the Materiality of New Media - A Call for A Reorientation in Media and Documentation Studies.

   DOCAM 04;

   2004-10-22 - 2004-10-24.

  • Mangen, Anne; Zellweger, Polle; Newman, Paula

   (2002)

   Authoring Fluid Narrative Hypertexts.

   ACM Hypertext 02;

   2002-06-11 - 2002-06-15.

  • Mangen, Anne

   (2002)

   Fra historiefortelling til torghandel: nye perspektiver på nyhetsformidling.

   Norsk Medietidsskrift.

   ISSN 0804-8452.

   Hefte 2.

  • Mangen, Anne

   (2002)

   Approach and Avoid: Essays on Gravity's Rainbow.

   American Studies in Scandinavia.

   ISSN 0044-8060.

   Volum 34.

   Hefte 1.

  • Mangen, Anne

   (2002)

   Approach and Avoid: Essays on Gravity's Rainbow.

   American Studies in Scandinavia.

   ISSN 0044-8060.

   Volum 34.

   Hefte 1.

   s.130-136.

   DOI: 10.22439/asca.v34i1.4276

  • Mangen, Anne

   (2002)

   Bokanmeldelse: Fra historiefortelling til torghandler - nye perspektiver på nyhetsformidling.

   Norsk Medietidsskrift.

   ISSN 0804-8452.

   s.158-162.

  • Mangen, Anne

   (2002)

   Noe om V.

   utenTitteltekst;

   2002-05-07.

  • Mangen, Anne

   (2002)

   Reading and Writing Fluid Hypertext Narratives.

   ACM Hypertext 02;

   2002-06-11 - 2002-06-15.

  • Mangen, Anne

   (2002)

   Noe om V.

   Litteratur-seminar i anledning Gyldendal forlags oversettelser av Thomas Pynchon;

   2002-05-05 - .

  • Mangen, Anne

   (2001)

   How does hypertext change the ways we read, write, and write about literature?.

   Doctoral consortium, ACM Hypertext 2001;

   2001-08-14 - 2001-08-18.

  • Mangen, Anne

   (2001)

   Lost in fictional space - immersion by animation and sound: experiments in dynamic fiction at Xerox PARC.

   Digital Arts and Culture 2001;

   2001-04-26 - 2001-04-28.

  • Mangen, Anne

   (2001)

   Lost in Fictional Space - Immersion by Animation and Sound. Experiments in Dynamic Fiction at Xerox PARC.

   Digital Arts and Culture;

   2001-04-26 - 2001-04-28.

  • Mangen, Anne

   (2001)

   How does Hypertext Change the Ways We Write and Read Narrative Fiction? An Exploration of Entropic and Redundant Aesthetics i Hypertext Environments.

   ACM Hypertext 2001 (Doctoral Consortium);

   2001-08-18.

  • Mangen, Anne

   (2001)

   Hypertekst, litteratur, og Silicon Valley.

   utenTitteltekst;

   2001-09-28.

  • Mangen, Anne

   (2001)

   Hypertekst-fortellinger: Hvordan påvirker hypertekst måten vi skriver narrativ fiksjon?.

   DIGI-GRUMS (internt forsker-seminar ved HVO);

   2001-10-24.

  • Mangen, Anne

   (2001)

   Digital Storytelling - How to Create, and Maintain, Suspense and Immersion in Hypertext?.

   Nordic Interactive Conference; Research School - workshop, "Interactivity and Narrativity";

   2001-11-04.

  • Mangen, Anne

   (2001)

   Hypertekst, litteratur og Silicon Valley.

   Forskningsdagene 2001;

   2001-09-20 - .

  • Mangen, Anne

   (2000)

   Playing with (our) perception: entropic aesthetics in literature and computer games - a comparative explorative essay.

   Digital Arts and Culture 2000;

   2000-08-02 - 2000-08-04.

  • Mangen, Anne

   (2000)

   Litteraturen i biblioteket på øya i dataspillet : fiksjon og fortelling i "Myst".

   ?.

  • Mangen, Anne

   (2000)

   Nye tekster og nye utfordringer for leseren : er framtidas roman en interaktiv hypertekst på CD-ROM?.

   utenTitteltekst;

  • Mangen, Anne

   (2000)

   Possible approaches to the reception of digital media : the case of "Myst".

   Reception - film, tv, digital culture;

  • Mangen, Anne

   (2000)

   The media of reading in the future.

   The Media of Reading in the Past, the Present and the Future : International Symposium;

  • Sivertsen, Erling; Torbjørnson, Heidrun A.D.; Mangen, Anne

   (2000)

   Oppførsel og sjølbedrag.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

  • Mangen, Anne

   (2000)

   Playing with (Our) Perception: Entropic Aesthetics in Literature and Computer Games.

   Digital Arts and Culture 2000;

   2000-08-04.

  • Mangen, Anne

   (2000)

   Nye medier og nye utfordringer for medieforskningen.

   Forskningsdagene 2000;

   2000-11-04 - .

  • Mangen, Anne

   (1997)

   Blant flytende fiksjoner og lesende metallhunder. Rapport fra et forskningsopphold ved Xerox PARC.

   ?.

   s.20-21.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Hylland eriksen, Thomas; Wig, Ståle; Mangen, Anne

   (2023)

   Digitale distraksjoner er et politisk problem.

  • Mangen, Anne

   (2010)

   Lesing og læring på skjerm.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway