Hopp til hovedinnhold

Anne Marte Løvik

Univ.lektor

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Bio

Anne Marte Løvik er universitetslektor i sykepleievitenskap/helsevitenskap.

Hun er sykepleier med 14 års erfaring, og har en master i helsevitenskap. Hun har hovedsakelig jobbet i somatiske institusjoner i kommunehelsetjenesten. Perioden 2017-2019 gjennomførte hun master i helsevitenskap. Masteroppgaven handlet om leders grep for å beholde sykepleiere i kommunehelsetjenesten

​​Som universitetslektor i sykepleievitenskap/helsevitenskap er hennes hovedoppgaver å undervise og veilede sykepleierstudenter, samt ivareta eksamensrelatert arbeid innenfor fagområdet og administrative oppgaver.

Løvik har et særlig ansvar for undervisning og veiledning av bachelorstudenter i sykepleie, med vekt på oppfølging av studenter i praksis. Hun vil også ivareta undervisning og veiledning knyttet til sykepleieferdigheter, simulering og teoriemner.

 

Arbeidserfaring

2021-                Universitetet i Stavanger, avdeling for folkehelse - Universitetslektor

2019-2020        Universitetet i Stavanger, avdeling for omsorg og etikk - Universitetslektor (vikariat)

2017-2019       Time kommune - Nattavdelingssykepleier

2016-2017        Klepp kommune, Sirkelen 2.etg. - Fagutviklingssykepleier

2012- 2016      Klepp kommune, Sirkelen 2.etg - Sykepleier

2006-2012        Time kommune, Bryneheimen - Sykepleier

 

 

+
Publikasjoner
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Bøker og kapitler
  • Formidling
    • Løvik, Anne Marte; Mæland, Linda Horne; Kristoffersen, Margareth

      (2020)

      Grep ledere tar for å beholde sykepleiere i somatiske institusjoner i primærhelsetjenesten – sykehjem.

      Helsetjenesteforskningskonferansen 2020;

      2020-03-10 - .

  • Kunstnerisk produksjon
  • Kommersialisering
  • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway