Anne Merete Skogland

Universitetslektor II i Kulturmiljø og bærekraftig byutvikling

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging