Anne Nevøy

Førsteamanuensis i pedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG R-409
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Staksrud, Elisabeth; Kolstad, Ivar; Bang, Kirsten Johanne; Bomann-Larsen, Lene; Fretheim, Kjetil; Granaas, Rakel Christina; Harpviken, Kristian Berg; Haugen, Heidi Østbø; Jakobsen, Kjetil Ansgar; Johnsen, Roar; Lie, Markus Hoel; Lile, Hadi Strømmen; Nevøy, Anne; Nilsen, Tove Klæboe; Skilbrei, May-Len; Enebakk, Vidar

   (2021)

   Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora.

   ISBN 978-82-7682-101-7.

  • Nevøy, Anne; Helle, Lars

   (2019)

   Profesjonsrettet pedagogikk : innspill til læreres arbeid med inkludering.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S.

   ISBN 9788205522596.

  • Nevøy, Anne; Thortveit, Jorunn; Bugge, Hans Erik

   (2016)

   "Ipad i skolen-lærers didaktiske bruk av teknologi i klasserommet" I:Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid Rapporter fra Universitet i Stavanger nr.60.

   ISBN 978-82-7644-681-4.

  • Nevøy, Anne

   (2016)

   Innovasjoner i Jærskulen - lærerprofesjon i reformtid..

   ISBN 978-82-7644-681-4.

  • Nevøy, Anne; Helle, Lars

   (2016)

   "Skolens utviklingsplaner og lærerprofesjonen" I: Innovasjoner i Jærskulen - lærerprofesjon i reformtid Rapporter fra Universitet i Stavanger nr. 60.

   ISBN 978-82-7644-681-4.

  • Nevøy, Anne; Finne, Christina; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2016)

   Innovasjoner i Jærskulen -lærerprofesjon i reformtid.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-681-4.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2014)

   Spesialundervisning - bilder fra skole-Norge. En studie av spesialundervisningens dynamikk i grunnopplæringen.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-574-9.

   Hefte 45.

  • Nevøy, Anne

   (2009)

   Special education and the puzzle of interdisciplinarity. I: Disciplined Inquiry. Educational Research In The Circle Of Knowledge. AERA annual meeting, April 13-17, 2009, San Diego, CA.

  • Nevøy, Anne

   (2007)

   En analyse av spesialpedagogikkens institusjonelle selvforståelse.

   ISBN 8276443370.

   Hefte no 45.

  • Sørdal, Elisabeth Lundervold

   (2007)

   Skolens leksepraksis: Historiske spor - fremtidige utfordringer.

 • Formidling
  • Nevøy, Anne; Bruin, Marieke Gerdien

   (2022)

   Revisiting Social Justice for Students Last in line: A Norwegian Perspective.

   ECER Plus 2022;

   2022-09-01 - 2022-09-10.

  • Nevøy, Anne; Bruin, Marieke Gerdien

   (2022)

   Revisiting Social Justice for Students Last in line: A Norwegian Perspective.

   Nordic Educational Research Association NERA Conference;

   2022-06-01 - 2022-06-03.

  • Nevøy, Anne

   (2019)

   Why does the use of special education expand and what are probable forces behind the expansion?.

   Researching the Norwegian school system - perspectives on inclusion and exclusion;

   2019-09-17.

  • Nevøy, Anne; Bruin, Marieke Gerdien; Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn

   (2019)

   Master’s student research in teacher education – Collaborative supervision in school-based research groups.

   ECER2019 European Conference Educational Research;

   2019-09-03 - 2019-09-06.

  • Bruin, Marieke Gerdien; Nevøy, Anne

   (2019)

   Parent Pedagogicalisation: A Conceptual Exploration.

   ECER2019 European Conference Educational Research;

   2019-09-03 - 2019-09-06.

  • Nevøy, Anne

   (2019)

   Professional and research activities.

   Developing and enhancing the teaching quality of inclusive education curriculum;

   2019-03-05 - 2019-03-06.

  • Bruin, Marieke Gerdien; Nevøy, Anne

   (2019)

   A Conceptional Exploration of Parent Pedagogicalisation.

   Researching the Norwegian school system – perspectives on inclusion and exclusion;

   2019-09-17.

  • Bruin, Marieke; Nevøy, Anne

   (2018)

   Educational Follow-up and the Risk of Parent Pedagogicalization.

   ECER2018 Bolzano, Italy;

   2018-08-03 - 2018-09-07.

  • Bruin, Marieke; Nevøy, Anne

   (2018)

   Educational parent support: Processes of pedagogicalisation and their possible consequences.

   INET/AERA2018 New York City;

   2018-04-13.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn; Bruin, Marieke; Nevøy, Anne

   (2018)

   Masterveiledning i skolebasert FoU-gruppe.

   FoU i Praksis;

   2018-10-24 - 2018-10-25.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne; Bruin, Marieke; Eikeland, Ingunn

   (2016)

   Videregående skole for alle - samfunnsdeltakelse for alle?.

   Åpen fagdag - VGO;

   2016-11-15.

  • Nevøy, Anne

   (2016)

   Prinsippet om videregående opplæring for alle - i press mellom skolens ordinære og spesielle tilbud. Nordiske perspektiv..

   Fagdagen 15. nov. 2016;

   2016-11-15.

  • Thortveit, Jorunn; Helgevold, Nina; Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2016)

   Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid.

   Møte for styringsgruppa og skoleeiere i Jærskulen ;

   2016-11-09.

  • Tveitnes, Marianne Sandvik; Nevøy, Anne

   (2016)

   Negotiating the Role of the Educational Psychological Service under Shifting Conditions..

   AERA 2016;

   2016-04-08 - 2016-04-12.

  • Thortveit, Jorunn; Nevøy, Anne

   (2016)

   Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid.

   Skoleledermøte;

   2016-12-05.

  • Hvinden, Bjørn; Enebakk, Vidar; Fjørtoft, Kjersti; Holand, Ingegerd; Johnsen, Roar; Kolstad, Ivar; Nevøy, Anne; Skilbrei, May-Len Østbye; Sandmo, Erling Sverdrup; Staksrud, Elisabeth; Tande, Knut Martin; Ulleberg, Pål; Øyum, Lisbeth; Bang, Kirsten Johanne; Monsen, Tor Harald

   (2016)

   Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.
  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne

   (2015)

   Transitions in vocational education and training: Low achieving students between school and workplaces.

   ECER 2015;

   2015-09-08 - 2015-09-11.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne

   (2012)

   Spesialundervisning og fellesskolen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne

   (2012)

   The special education epidemic - and a decoupled "school for all".

   European Conference of educational Research;

   2012-09-18 - 2012-09-21.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne; Rasmussen, Annette; Barow, Thomas

   (2012)

   Nordic upper secondary school: regular and irregular programmes - or just one irregular school for all?.

   European Conference of Educational Research;

   2012-09-18 - 2012-09-21.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø; Vedøy, Gunn

   (2011)

   At the margin of the Norwegian school for all. Alternative strand of courses in upper secondary VET; their persistency and legitimacy.

   European Conference on Educational Reearch;

   2011-09-13 - 2011-09-16.

  • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne; Vedøy, Gunn

   (2010)

   At the margin of "a school for all" : an alternative programme in upper secondary education – its persistency and legitimacy.

   Transnational Tendencies and Nordic School Development, NordNet-seminar;

   2010-09-15 - 2010-09-17.

  • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne

   (2008)

   Collaborative research; possibilities and pitfalls.

   European Conferance of educational research;

   2008-09-10 - 2008-09-12.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik

   (2007)

   Inclusive education On the possibilities of knowledge construction within the field of inclusive education.

   The international Conference on Applied Psycology;

   2007-09-20 - 2007-09-23.

  • Nevøy, Anne

   (2007)

   The value of qualitative research.

   NNDR 2007 - Nordic Network on Disability Research;

   2007-05-10 - 2007-05-12.

  • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne

   (2006)

   A school for all. Its practices and legitimacy. Collective inclusive and individually adapted education: a valid possibility or an outdated dream?.

   European Conference on Educational Research, ECER-2006;

   2006-09-13 - 2006-09-16.

  • Nevøy, Anne

   (2006)

   Qualitative case-based research.

   Nettverksmøte, QUINS;

   2006-10-05 - 2006-10-06.

  • Nevøy, Anne

   (2005)

   Postgraduate programmes in Inclusive education: A re-education of the special education profession.

   European Conference on Educational Research;

   2005-09-07 - 2005-09-10.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik

   (2005)

   Inclusive education. A Nordic collaboration on the possibility of knowledge construction.

   European Conference on Educational Research;

   2005-09-07 - 2005-09-10.

  • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne; Moen, Vegard

   (2005)

   The public school - its activity and legitimacy.

   European Conference on Educational Research;

   2005-09-07 - 2005-09-10.

  • Nevøy, Anne

   (2003)

   Exploring the institutional self-understanding of Special education.

   ECER 2003;

   2003-09-17 - 2003-09-20.

  • Nevøy, Anne

   (2003)

   Special education – is its clinical heritage still haunting us?.

   NFPF's 32. kongress;

   2003-03-06.

  • Nevøy, Anne

   (2002)

   Special education: An exclusive academic discipline restricting inclusive education?.

   Nordic Network on Disability Research 6th Annual Research Conference;

   2002-08-22 - 2002-08-24.

  • Nevøy, Anne

   (2002)

   Fra bremsekloss til bidragsyter: Spesialpedagogikkens rolle i en inkluderende lærerkompetanse.

   Lærerkompetanse for inkluderende opplæring. Utfordringer for lærerutdanning og utdanninger i spesialpedagogikk;

   2002-12-04 - 2002-12-06.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2001)

   Upper secondary school for all: alternative courses for some.

   European Conference on Educational Research ;

   2001-09-10 - 2013-09-13.

  • Nevøy, Anne

   (2001)

   Søkelys på grunnleggende antakelser, verdier og utviklingsperspektiv innen spesialpedagogikk som forsknings- og profesjonsfag. Forskeropplæringskurs.

   utenTitteltekst;

   2001-12-05 - 2001-12-17.

  • Nevøy, Anne

   (2000)

   Listening to the research community: The institutional self-understanding of special education.

   ISEC 2000. International Special Education Congress 2000;

   2000-07-24 - 2000-07-28.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway