Hopp til hovedinnhold

Anne Nevøy

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG R-409
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Nevøy, Anne

   (2019)

   En skole for alle - og en pedagogikk for inkludering. I: Profesjonsrettet pedagogikk : innspill til læreres arbeid med inkludering.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S

   ISBN 9788205522596.

   s.20-42.

  • Nevøy, Anne; Rasmussen, Annette; Ohna, Stein Erik Solbø; Barow, Thomas

   (2014)

   Nordic Upper Secondary School: Regular and Irregular Programmes - Or Just One Irregular School for All?. I: The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy.

   Springer Science+Business Media B.V.

   ISBN 978-94-007-7124-6.

   s.191-219.

   DOI: 10.1007/978-94-007-7125-3

  • Bruin, Marieke; Nevøy, Anne

   (2014)

   Exploring the Discourse on Communication Modality after Cochlear Implantation - A Foucauldian Analysis of Parents' Narratives.

   Journal of Deaf Studies and Deaf Education

   ISSN 1081-4159.

   Volum 19.

   Hefte 3.

   s.386-399.

   DOI: 10.1093/deafed/enu003

  • Ohna, Stein Erik; Moen, Vegard; Nevøy, Anne

   (2007)

   Kollektiv inkluderende og individuelt tilpasset opplæring, en gyldig mulighet eller en foreldet drøm?.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 91.

   Hefte 4.

   s.329-343.

  • Nevøy, Anne

   (2003)

   Special education - an academic discipline in an impasse?.

   International Journal of Inclusive Education

   ISSN 1360-3116.

   Volum 7.

   Hefte 3.

   s.1-18.

 • Bøker og kapitler
  • Staksrud, Elisabeth; Kolstad, Ivar; Bang, Kirsten Johanne; Bomann-Larsen, Lene; Fretheim, Kjetil; Granaas, Rakel Christina; Harpviken, Kristian Berg; Haugen, Heidi Østbø; Jakobsen, Kjetil Ansgar; Johnsen, Roar; Lie, Markus Hoel; Lile, Hadi Strømmen; Nevøy, Anne; Nilsen, Tove Klæboe; Skilbrei, May-Len; Enebakk, Vidar

   (2021)

   Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora.

   ISBN 978-82-7682-101-7.

  • Nevøy, Anne; Helle, Lars

   (2019)

   Profesjonsrettet pedagogikk : innspill til læreres arbeid med inkludering.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S

   ISBN 9788205522596.

  • Nevøy, Anne; Helle, Lars

   (2016)

   "Skolens utviklingsplaner og lærerprofesjonen" I: Innovasjoner i Jærskulen - lærerprofesjon i reformtid Rapporter fra Universitet i Stavanger nr. 60.

   ISBN 978-82-7644-681-4.

  • Nevøy, Anne

   (2016)

   Innovasjoner i Jærskulen - lærerprofesjon i reformtid..

   ISBN 978-82-7644-681-4.

  • Nevøy, Anne; Finne, Christina; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2016)

   Innovasjoner i Jærskulen -lærerprofesjon i reformtid.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-681-4.

  • Nevøy, Anne; Thortveit, Jorunn; Bugge, Hans Erik

   (2016)

   "Ipad i skolen-lærers didaktiske bruk av teknologi i klasserommet" I:Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid Rapporter fra Universitet i Stavanger nr.60.

   ISBN 978-82-7644-681-4.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2014)

   Spesialundervisning - bilder fra skole-Norge. En studie av spesialundervisningens dynamikk i grunnopplæringen.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-574-9.

   Hefte 45.

  • Nevøy, Anne

   (2009)

   Special education and the puzzle of interdisciplinarity. I: Disciplined Inquiry. Educational Research In The Circle Of Knowledge. AERA annual meeting, April 13-17, 2009, San Diego, CA.

  • Nevøy, Anne

   (2007)

   En analyse av spesialpedagogikkens institusjonelle selvforståelse.

   ISBN 8276443370.

   Hefte no 45.

  • Sørdal, Elisabeth Lundervold

   (2007)

   Skolens leksepraksis: Historiske spor - fremtidige utfordringer.

 • Formidling
  • Nevøy, Anne; Bruin, Marieke Gerdien; Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn

   (2019)

   Master’s student research in teacher education – Collaborative supervision in school-based research groups.

  • Nevøy, Anne

   (2019)

   Why does the use of special education expand and what are probable forces behind the expansion?.

  • Nevøy, Anne

   (2019)

   Professional and research activities.

  • Bruin, Marieke Gerdien; Nevøy, Anne

   (2019)

   Parent Pedagogicalisation: A Conceptual Exploration.

  • Bruin, Marieke Gerdien; Nevøy, Anne

   (2019)

   A Conceptional Exploration of Parent Pedagogicalisation.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn; Bruin, Marieke; Nevøy, Anne

   (2018)

   Masterveiledning i skolebasert FoU-gruppe.

  • Bruin, Marieke; Nevøy, Anne

   (2018)

   Educational parent support: Processes of pedagogicalisation and their possible consequences.

  • Bruin, Marieke; Nevøy, Anne

   (2018)

   Educational Follow-up and the Risk of Parent Pedagogicalization.

  • Nevøy, Anne

   (2016)

   Prinsippet om videregående opplæring for alle - i press mellom skolens ordinære og spesielle tilbud. Nordiske perspektiv..

  • Tveitnes, Marianne Sandvik; Nevøy, Anne

   (2016)

   Negotiating the Role of the Educational Psychological Service under Shifting Conditions..

  • Thortveit, Jorunn; Helgevold, Nina; Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2016)

   Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne; Bruin, Marieke; Eikeland, Ingunn

   (2016)

   Videregående skole for alle - samfunnsdeltakelse for alle?.

  • Hvinden, Bjørn; Enebakk, Vidar; Fjørtoft, Kjersti; Holand, Ingegerd; Johnsen, Roar; Kolstad, Ivar; Nevøy, Anne; Skilbrei, May-Len Østbye; Sandmo, Erling Sverdrup; Staksrud, Elisabeth; Tande, Knut Martin; Ulleberg, Pål; Øyum, Lisbeth; Bang, Kirsten Johanne; Monsen, Tor Harald

   (2016)

   Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.

  • Thortveit, Jorunn; Nevøy, Anne

   (2016)

   Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne

   (2015)

   Transitions in vocational education and training: Low achieving students between school and workplaces.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne

   (2012)

   The special education epidemic - and a decoupled "school for all".

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne

   (2012)

   Spesialundervisning og fellesskolen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne; Rasmussen, Annette; Barow, Thomas

   (2012)

   Nordic upper secondary school: regular and irregular programmes - or just one irregular school for all?.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø; Vedøy, Gunn

   (2011)

   At the margin of the Norwegian school for all. Alternative strand of courses in upper secondary VET; their persistency and legitimacy.

  • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne; Vedøy, Gunn

   (2010)

   At the margin of "a school for all" : an alternative programme in upper secondary education – its persistency and legitimacy.

  • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne

   (2008)

   Collaborative research; possibilities and pitfalls.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik

   (2007)

   Inclusive education On the possibilities of knowledge construction within the field of inclusive education.

  • Nevøy, Anne

   (2007)

   The value of qualitative research.

  • Nevøy, Anne

   (2006)

   Qualitative case-based research.

  • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne

   (2006)

   A school for all. Its practices and legitimacy. Collective inclusive and individually adapted education: a valid possibility or an outdated dream?.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik

   (2005)

   Inclusive education. A Nordic collaboration on the possibility of knowledge construction.

  • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne; Moen, Vegard

   (2005)

   The public school - its activity and legitimacy.

  • Nevøy, Anne

   (2005)

   Postgraduate programmes in Inclusive education: A re-education of the special education profession.

  • Nevøy, Anne

   (2003)

   Special education – is its clinical heritage still haunting us?.

  • Nevøy, Anne

   (2003)

   Exploring the institutional self-understanding of Special education.

  • Nevøy, Anne

   (2002)

   Special education: An exclusive academic discipline restricting inclusive education?.

  • Nevøy, Anne

   (2002)

   Fra bremsekloss til bidragsyter: Spesialpedagogikkens rolle i en inkluderende lærerkompetanse.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2001)

   Upper secondary school for all: alternative courses for some.

  • Nevøy, Anne

   (2001)

   Søkelys på grunnleggende antakelser, verdier og utviklingsperspektiv innen spesialpedagogikk som forsknings- og profesjonsfag. Forskeropplæringskurs.

  • Nevøy, Anne

   (2000)

   Listening to the research community: The institutional self-understanding of special education.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway