Anne Schanche Selbekk

Førsteamanuensis i rus og psykisk helse

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse

Bio

Anne Schanche Selbekk er førsteamanuensis ved avdeling for folkehelse ved det helsevitskaplege fakultet. 

Utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo (2000) med doktorgrad fra Universitetet i Stavanger (2016), og er tilknyttet Master i rus og psykisk helsearbeid. Har emneansvar for masteroppgaven (MRPMAS), og underviser i emnene Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer – grunnlagsforståelser (MRP110) og Kunnskapssyn i praksis (MRP130). Emneansvar for PhD-kurset Social Scientific Addiction Research (DHV340). Veileder studenter på masternivå, og PhD-kandidater. 

Forskningsområder er: rus i et samfunnsvitenskapelig perspektiv, pårørende og familie, behandling, tidlig intervensjon, recovery, kjønn, vitenskapsteori, kvalitativ metode, samarbeidsforskning, aksjonsforskning og mixed methods. 

Med i koordineringsgruppe for Nettverk for samfunnsvitenskapelig og kvalitativ rusforskning og STARUS (Stavangergruppen for rusmiddelforskning)-konferansen. Medlemskap i Nettverk for velferdsforsking og PARTAKE – deltaking i skole, arbeidsliv og behandling, ved Universitetet i Stavanger.  

Medlem i redaksjonsrådet for Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD). Gjennomfører fagfellevurderingar for internasjonale og nasjonale tidsskrift.

Pågående forskningsprosjekter: BIDI ACTION - om Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge (leder), evaluering av Recovery College i Norge. 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Kielland, Torhild; Selbekk, Anne Schanche

   (2019)

   Musikkterapi – gir meg en sånn positiv følelsen inne i meg at jeg kan .

  • Selbekk, Anne Schanche; Faugli, Anne; Kufås, Elin; Løvås, Maren; Ruud, Torleif

   (2019)

   Kunnskapsoppsummering om situasjon og hjelp til barn og partnere av personer med rusproblemer.

   Akershus universitetssykehus.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2016)

   Troubled families and individualised solutions? An ontological, discursive and interactionist analysis of families' involvement in alcohol and other drug treatment.

   Universitetet i Stavanger.

  • Rimstad, Silje Lill; Selbekk, Anne Schanche; Robertson, Inger Eide

   (2011)

   Fadderuken og alkohol – unntakstilstand eller etablering av nye alkoholvaner? .

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2011)

   Utvidet oppfølging av barn og pårørende i spesialisert rusbehandling. Evaluering av prosjektstillingen Barne- og pårørendekontakt.

  • Selbekk, Anne Schanche; Duckert, Fanny

   (2009)

   Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Kartlegging og kunnskapsoppsummering.

  • Brottveit, Ånund; Selbekk, Anne Schanche

   (2006)

   Hundreårsmarkeringen : en markering av det flerkulturelle Norge?.

   ISBN 8280480579.

   Hefte 4.

  • Angell, Olav Helge; Selbekk, Anne Schanche

   (2005)

   Kirke og helse. Kartlegging av diakonalt helsearbeid innen Den norske kirke.

   ISBN 8280480528.

   Hefte 3.

  • Lunestad, Jorunn; Selbekk, Anne Schanche; Østby, Lene

   (2005)

   Kriminalitetsforebyggende arbeid i skjæringspunktet mellom offentlige byråkrati og lokalt engasjement. En evaluering av SLT-arbeidet i Ski kommune.

   ISBN 8280480498.

   Hefte 1.

  • Selbekk, Anne Schanche; Hauglin, Otto

   (2005)

   Oppstart og utforming av forsøkene : Delrapport 3.

  • Selbekk, Anne Schanche; Døhlie, Elsa

   (2005)

   De som går i mellom: sluttevaluering av Sykepleie på hjul.

   ISBN 8280480463.

  • Sørbye, Liv Wergeland; Selbekk, Anne Schanche; Helland, Oddny; Grue, Else Vengnes

   (2004)

   Nordmenn i Spania : pleie, rehabilitering og omsorg.

   ISBN 8280480382.

   Hefte 3.

  • Angell, Olav Helge; Selbekk, Anne Schanche

   (2004)

   Diakoni og frivillig engasjement i menighetene : menighetsdiakonien i Tunsberg bispedømme.

   ISBN 8280480366.

   Hefte 4.

  • Selbekk, Anne Schanche; Døhlie, Elsa

   (2004)

   En gjennomgang av flyktningearbeidet i Røyken kommune.

   ISBN 8280480455.

   Hefte 12.

  • Døhlie, Elsa; Selbekk, Anne Schanche

   (2004)

   En gjennomgang av flyktningearbeidet i Hurum kommune.

   ISBN 8280480447.

   Hefte 11.

  • Døhlie, Elsa; Selbekk, Anne Schanche

   (2003)

   "Sykepleie på hjul" - en evaluering.

   ISBN 8280480323.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2003)

   Hvem er diakonen i den diakonale institusjon? En evaluering av prosjekt "diakoni i den diakonale institusjon" ved Cathinka Guldberg-senteret på Lovisenberg.

   ISBN 8280480277.

   Hefte 3.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2003)

   I brann for tenåringer. En evaluering av Prosjekt Ungdomsdiakoni.

   ISBN 8280480269.

   Hefte 2.

  • Døhlie, Elsa; Selbekk, Anne Schanche

   (2002)

   "Det verste er å skrive dem ut - til gata" : utredning om et utvidet helsesetilbud for tunge rusmisbrukere.

   ISBN 8280480234.

   Hefte 7.

 • Formidling
  • Selbekk, Anne Schanche

   (2023)

   Kritisk realisme – et nyttig rammeverk for forskning på rus og avhengighet? .

   Nettverkssamling for kvalitativ og samfunnsvitenskapelig rusforskning;

   2023-03-07 - 2023-03-08.

  • Selbekk, Anne Schanche; Robertson, Inger Eide

   (2023)

   “A place without walls, only possibilities”. A qualitative study of experiences with being part of a Recovery College in Norway.

   KBS 2023 48th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society;

   2023-06-05 - 2023-06-09.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2023)

   Et sted uten vegger - bare muligheter? Erfaringer fra implementering av Recovery College i Norge.

   Nettverk for Recovery College i Norge;

   2023-12-05.

  • Kari Anne, Bergøy; Selbekk, Anne Schanche

   (2023)

   Implementering av Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI).

   Fagdag: Oppverkstreform - fra reform til implementering;

   2023-12-08.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2023)

   Et sted uten vegger - bare muligheter? Erfaringer fra implementering av Recovery College i Norge.

   Sosial Recovery - Webinar;

   2023-12-15.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2023)

   “A place without walls, only opportunities” - personal accounts of attending Recovery Colleges in Norway.

   Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet 2023 (Vettre-seminaret);

   2023-11-27 - 2023-11-28.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2022)

   Kunnskapsoppsummering – resultater og metodiske betraktninger i forskningsfeltet om barn som pårørende.

   Samling i BarnsBeste forskernettverk;

   2022-11-15 - 2022-11-16.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2022)

   Familiens plass i behandlingsdiskursen.

   Velferdsuniversitetet: Rusarbeid – fra behandlingsperspektiv til inkluderingsperspektiv?;

   2022-05-06.

  • Kvia, Aasa; Hammervold, Unn Elisabeth; Selbekk, Anne Schanche; Robertson, Inger Eide; Sagvaag, Hildegunn

   (2022)

   Jæren Recovery College er et viktig tilbud lavterskeltilbud i Sandnes og må bevares!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2022)

   Appell Verdens overdosedag.

   Verdens Overdosedag;

   2022-08-31.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2022)

   Disappearance of structure Experiences of patients referred to AOD-treatment during the covid-19-pandemic.

   47th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society;

   2022-05-30 - 2022-06-03.

  • Selbekk, Anne Schanche; Bergøy, Kari Anne; Hadland Jr, Sigmund; Løvås, Maren; Olsen, Linda Øvestad; Stornes, Irene; Strømsvold, Ingrid Rasmussen; Sævareid, Eli

   (2022)

   Flerstegs fokusgrupper som verktøy for implementering og forskning på Bedre Tverrfaglig Innsats i to norske kommuner. Status fra første runde med fokusgruppe-intervjuer.

   Folkehelsekonferansen;

   2022-10-18 - 2022-10-19.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2021)

   Når strukturene forsvinner. Erfaringer fra pasienter henvist til behandling for alkoholbrukslidelser i koronaens tid.

   Vettre2021;

   2021-11-25 - 2021-11-26.

  • Selbekk, Anne Schanche; Bjerga, Kristian

   (2021)

   Covid-19-pandemien og alkoholbrukslidelser .

   KORFORs kveldsskole;

   2021-05-25 - .

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2021)

   Hvilken kunnskap ligger til grunn for vår ruspolitikk og våre satsinger? Et kritisk realistisk perspektiv.

   Julewebinar praksisnær fou KORUS;

   2021-12-14 - .

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2021)

   Kunnskap om livssituasjonen og hjelp til barn som lever i familier med rus.

   Tverrfagleg samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre i kommunane i Vestland;

   2021-11-19 - .

  • Grønnestad, Trond Erik; Selbekk, Anne Schanche

   (2021)

   Hvordan påvirker covid-19 pandemien livet til personer som er tilknyttet åpne illegale rusmiljøer?   .

   Overdosekonferansen;

   2021-09-16 - .

  • Olaussen, Linn T.; Heimestøl, Sølvi; Selbekk, Anne Schanche

   (2020)

   Barn som pårørende - Hvordan sikre god samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste? .

   Mot til å se - evne til å handle;

   2020-01-22 - 2020-01-23.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2020)

   Sosiale nettverk og endringsprosesser.

   Samhandlingsseminar Ryfylke 2020;

   2020-01-31.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2020)

   Folkehelseprogrammet og satsing på BTI i Sokndal og Eigersund. Et aksjonsforskningsprosjekt vokser frem.

   Kompetansesentersamling KoRus 2020;

   2020-09-09.

  • Kalsås, Øyvind Reehorst; Selbekk, Anne Schanche; Ness, Ottar

   (2020)

   Terapeuter ser store gevinster ved å involvere familien i rusbehandling.

   popNAD.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2019)

   A window of opportunity for children growing up with parental substance-use problems.

   Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD).

   ISSN 1455-0725.

   Volum 36.

   Hefte 3.

   s.205-208.

   DOI: 10.1177/1455072519847013

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2019)

   Rusen og familien.

   KORFORs kveldskole;

   2019-12-02.

  • Kjørom, Wenche; Stokke, Reidar; Selbekk, Anne Schanche

   (2019)

   Poliklinisk avrusning -for hvem og på hvilken måte? En kvalitativ studie av pasienters erfaringer .

   Vettre - Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet ;

   2019-11-14 - 2019-11-15.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2018)

   «A Problem Like This Is Not Owned by an Individual» - Affected Family Members Negotiating Positions in Alcohol and Other Drug Treatment.

   First AFINet International Conference 2018;

   2018-11-09 - 2018-11-11.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2017)

   Familieinvolvering i rusbehandling – om gapet mellom teori og praksis.

   Ta ka slags nøtte?;

   2017-10-12.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2017)

   … ikke et enkeltmannsforetak, liksom.

   BarnsBeste fagblogg.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2017)

   Toppmøte 2017: De som er villige til å hjelpe må trekkes med fra starten.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2017)

   Involvere familie i behandlingsarbeid.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2017)

   Deltakelse i paneldebatt på CENTRE FOR ALCOHOL & DRUG RESEARCH (KORFOR) 10 års jubileumsseminar.

   CENTRE FOR ALCOHOL & DRUG RESEARCH (KORFOR) 10 års jubileumsseminar);

   2017-11-23.

  • Ruud, Torleif; Selbekk, Anne Schanche; Løvås, Maren; Faugli, Anne; Kufås, Elin

   (2017)

   Life situation and available support for children and partners/spouse of persons with substance use problems.

   PROSPERO International prospectie register of systematic reviews.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2017)

   Familieinvolvering i behandling .

   Ruskonferansen 2017 Øyet som ser;

   2017-03-29 - 2017-03-30.

  • Aamodt, Gunvor Grødem; Selbekk, Anne Schanche

   (2017)

   Familier i recovery. Mulighetsbetingelser for familieorientert tilnærming i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) .

   Norsk Forening for Familieterapi Årskonferanse;

   2017-02-09 - 2017-02-10.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2016)

   Hvorfor gjør vi ikke mer av hva forskningen anbefaler? .

   Frokostseminar - TSB kompetansetjeneste;

   2016-09-16.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2016)

   Troubled families and individualised solutions: An institutional discourse analysis of alcohol and other drug treatment practices concerning affected others.

   Nordic Alcohol and Drug Assembly (NADRA) 2016;

   2016-08-31 - 2016-09-02.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2016)

   Familien må med i rusbehandling.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2016)

   "Alcohol and other drug treatment needs to involve the family".

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2015)

   How storylines facilitate healing processes for families engaged in treatment for alcohol and drug problems .

   Kettil Bruun Society Annual Meeting;

   2015-06-01 - 2015-06-05.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2015)

   Hvorfor protesterte Märta Tikkanen? .

   Rus & samfunn.

   ISSN 1500-8614.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2015)

   Addiction, families and treatment. A critical realist search for theories that can improve practice.

   Lisbon Addiction;

   2015-09-23 - 2015-09-25.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2014)

   Belastede familier og individualiserte løsninger? Om familieperspektivet posisjon i tverrfaglig spesialisert rusbehandling .

   Barnet og Rusen;

   2014-09-24.

  • Sagvaag, Hildegunn; Selbekk, Anne Schanche

   (2013)

   Rusbehandling i et folkehelseperspektiv.

   Rus & samfunn.

   ISSN 1500-8614.

   Volum 5.

   s.28-32.

  • Selbekk, Anne Schanche; Sagvaag, Hildegunn

   (2012)

   Implementation of "familily" in specialist substance abuse treatment.

   kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol ;

   2012-06-02 - 2012-06-08.

  • Selbekk, Anne Schanche

   (2012)

   En egen dør inn for barn og pårørende.

   Rusfag : artikkelsamling fra Regionale kompetansesentre rus.

   ISSN 1891-2249.

  • Sand, Rasmus; Vevatne, Terje; Selbekk, Anne Schanche

   (2011)

   B-preparat; om fastlegers forskrivingspraksis og samarbeidsønsker.

   Rusfag : artikkelsamling fra Regionale kompetansesentre rus.

   ISSN 1891-2249.

  • Selbekk, Anne Schanche; Aagedal, Olaf

   (2007)

   Nasjonale jubileer og kirkelig minnepolitikk.

   Kirke og kultur.

   ISSN 0023-186X.

   Hefte 4.

   s.330-346.

  • Angell, Olav Helge; Selbekk, Anne Schanche

   (2005)

   Helse og kirke : kartlegging av diakonalt helsearbeid innen Den norske kirke : sammendrag av rapporten.

   Diakonos : månedsblad for diakoni.

   ISSN 0333-4589.

   Volum 78.

   Hefte 5.

   s.7-12.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway