Hopp til hovedinnhold

Arne Endresen

Fakultetsdirektør

Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen HV
KA A-149
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Endresen, Arne

   (2014)

   Virksomhetens sosiale kapital - et analytisk perspektiv for å studere tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid i organisasjoner. I: Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215023304.

   s.251-269.

  • Endresen, Arne; Moe, Sverre Georg

   (2012)

   Arbeidsmiljøet blant NAV-ansatte sett i et sosial kapitalperspektiv :.

   Søkelys på arbeidslivet

   ISSN 1504-8004.

   Volum 29.

   Hefte 1/2.

   s.3-20.

  • Endresen, Arne; Testad, Ingelin

   (2012)

   Sosial kapital og stressrelaterte lidelser for ansatte i sykehjemssektoren i Norge :.

   Nordisk tidsskrift for helseforskning

   ISSN 1504-3614.

   Volum 8.

   Hefte 1.

   s.78-93.

   DOI: 10.7557/14.2333

  • Sagvaag, Hildegunn; Endresen, Arne; Høie, Harald; Smith-Solbakken, Marie; Hjelm, Bente; Tungland, Else; Daatland, Christer D.

   (2009)

   Rett kurs : ut av fengselet.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-004-8.

   Hefte 1.

  • Endresen, Arne

   (2004)

   Tvang og makt i omsorgsarbeidet overfor psykisk utviklingshemmede. I: "Det er mitt liv - Brukermedvirkning og nye hjelperoller i habilitering og rehabilitering".

   Universitetsforlaget

   s.177-200.

 • Bøker og kapitler
  • Ristesund, Torbjørg; Endresen, Arne

   (2010)

   Personvern i NAV.

   ISBN 9788276444315.

   Hefte 25.

 • Formidling
  • Endresen, Arne

   (2018)

   Sosial Kapital i politiske partier .

  • Endresen, Arne

   (2017)

   Rapport fra følgeforskningen knyttet til "Prosjekt Lassa".

  • Endresen, Arne

   (2014)

   Tillit, rettferdighet og samarbeidsevne - en forutsetning for etablering av robuste fagnettverk.

  • Endresen, Arne

   (2014)

   Utvikling av relasjoner og sosial kapital på arbeidsplassen - hva, hvem og hvordan?.

  • Endresen, Arne

   (2012)

   Arbeidsmiljø i NAV sett i et sosial kapitalperspektiv.Framlegg på SPA-Konferanse.

  • Endresen, Arne

   (2012)

   Kommunikasjon, Makt og Tillit.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway