Arne Olav Nygard

Førsteamanuensis i lesevitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
HG R-429
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Nygard, Arne Olav

   (2017)

   Digital Literacy Practices in Education. An Investigation of the Use of Blogs in a Norwegian High School..

   ISBN 978-82-7644-713-2.

 • Formidling
  • Nygard, Arne Olav; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2023)

   Elever kan bli lurt av falske Wikipedia .

  • Skaftun, Atle; Berge, Ingeborg Margrete; Jensen, Ingeborg Marie; Nygard, Arne Olav; Rangnes, Hege; Sønneland, Margrethe; Wagner, Åse Kari H.

   (2022)

   Partners in Practice: Establishing a system for educational development.

   MUMO, Muntlighedsdidaktik i modersmålsfaget;

   2022-11-29 - 2022-11-30.

  • Nygard, Arne Olav; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   Elever kan bli lurt av "fake" Wikipedia.

  • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Rammer for muntlighet i småskolen.

   Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav

   (2019)

   Literacy in digitalised secondary school classrooms: Reflections on transitional practices.

   ARLE 2019;

   2019-06-26 - 2019-06-28.

  • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Conditons for orality in primary school.

   ARLE 2019;

   2019-06-26 - 2019-06-28.

  • Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2018)

   Rammer for muntlighet i småskolen - og noen eksempler til ettertanke.

   Dialog og læring;

   2018-10-25 - 2018-10-26.

  • Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav

   (2017)

   Thinking and technology in 9C.

   Writing Research Across Borders;

   2017-02-15 - 2017-02-18.

  • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle

   (2017)

   Den digitale hverdagen: Teknologi og tenking i 9C.

   Skriv! Les! 2017 Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Nygard, Arne Olav; Sædberg, Leif Tore

   (2017)

   Slik kan blogging brukast i undervisninga.

  • Scarbocci, Paolo Haaland; Nygard, Arne Olav

   (2017)

   Digital lesing og elevsentrert undervisning.

   Besøk fra Telemark Fylkeskommune;

   2017-02-02.

  • Nygard, Arne Olav; Sædberg, Leif Tore

   (2017)

   Blogging ga ny praksis i klasserommet .

  • Nygard, Arne Olav; Sædberg, Leif Tore

   (2017)

   Le@rning by blogging.

  • Nygard, Arne Olav

   (2016)

   Student Writing vs Out of School Literacy Pratcices.

   The Sedona Meeting: Reimagining Learning And Literacy in a Digital Age;

   2016-05-04 - 2016-05-05.

  • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture

   (2015)

   Going digital: Transitional practices in secondary school classrooms. Symposium..

   IAIMTE 2015;

   2015-06-03 - 2015-06-06.

  • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture

   (2015)

   Digitalisering av klasserommet: Skriftkulturelle overgangspraksiser i ungdomsskolen.

   Skriv! Les! Den tredje nordiske forskerkonferansen om lesing, skriving og literacy;

   2015-05-18 - 2015-05-21.

  • Nygard, Arne Olav

   (2015)

   RESPONS: Presentasjon av Sentrumsskolen.

   Skriv! Les! Den 3. nordiske forskerkonferansen om lesing, skriving og literacy;

   2015-05-18 - 2015-05-21.

  • Nygard, Arne Olav

   (2015)

   RESPONSE: Presentation of The City Center School.

   IAIMTE 2015;

   2015-06-03 - 2015-06-06.

  • Nygard, Arne Olav

   (2015)

   Blues for blyanten. Tastaturet vinner terreng i skolen. Er håndskriften på vei ut?.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Organization of Knowledge in Digital Media.

   Improving Learning Quality;

   2013-03-05 - 2013-03-08.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Digitale reiskaper i leseopplæringa.

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2013-03-18 - 2013-03-19.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

   Fagdag, Nasjonal digital læringsarena;

   2013-03-04.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Literacy i 2013.

   Fagseminar for lærarar, lesing i alle fag;

   2013-04-09.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Literacy i 2013.

   Seminar om lesing i alle fag;

   2013-04-16.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Literacy i 2013.

   Fagseminar for lærarar, lesing i alle fag;

   2013-09-23 - 2013-09-24.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

   Nasjonalt studieadministrativt seminar;

   2013-10-03 - 2013-10-04.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Digital kunnskapsorganisering. Lesing og skriving i Googles' tidsalder.

   Litteratursymposiet i Odda;

   2013-10-09.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Literacy i 2013.

   Fagseminar for lærarar, lesing i alle fag;

   2013-10-21 - 2013-10-22.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Den digitale læringsarenaen.

   Fagdag, Universitetet i Stavanger;

   2013-11-13.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

   Program for skolebibliotekutvikling;

   2011-02-01.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

   Program for skolebibliotekutvikling;

   2011-02-09.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

   Program for skolebibliotekutvikling;

   2011-02-15.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kurs i bruk av digitale medium i undervisinga.

   Kurs i bruk av digitale medium i den vidaregåande skulen.;

   2011-01-03.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

   IKT-konferanse for grunn- og videregående skoler i Oslo;

   2011-02-02.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Digital tekstkultur og digital kunnskapsorganisering.

   Samling for Nasjonal digital læringsarena, Molde;

   2011-02-24.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Juks, klipp og lim og surfing på Facebook. Ungdommar og digital tekstkultur.

   Summit;

   2011-03-03.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium. Læringsprosessar, lesing og skriving.

   Ung 3.0;

   2011-03-31.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Digitale medium, barn og unge.

   Seminar om digitale medier for foreldre;

   2011-03-21.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kontroll på kontinentet. Kunnskapsorganisering i digitale medium.

   Føredrag for lærarar ved Olsvikåsen videregående skole;

   2011-08-15.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kontroll på kontinentet. Kunnskapsorganisering i digitale medium.

   Føredrag for lærarar ved Fyllingsdalen videregående skole;

   2011-08-15.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

   Føredrag for lærarar ved Nannestad videregående skole;

   2011-08-16.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

   Føredrag for lærarar ved Bergeland videregående skole;

   2011-08-17.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

   Konferanse om digitale medium i skulen;

   2011-10-20.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

   Nasjonal skuleleiarkonferanse;

   2011-11-10.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

   Føredrag for lærarar ved Skogmo videregående skole;

   2011-12-21.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

   Fagseminar for lærarar ved Skien videregående skole;

   2011-10-28.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

   Rogalandskonferansen 2011;

   2011-03-22.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Digital tekstkultur og digital kunnskapsorganisering. Frå Gutenberg til Facebook.

   Seminar for lærarar ved dei norske skulane i Europa;

   2011-10-12 - 2011-10-13.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   PC-en i bruk i klasseormmet. Eit studium av literacies hos skuleelevar i den vidaregåande skulen.

   Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving og lesing;

   2011-05-30 - 2011-06-01.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Myta om dei digitale innfødde.

   Univers.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Intervju om Facebook i undervisinga.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Skulen og fryktbransjen sine nyttige idiotar.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Pedagogisk fallitt.

   Sunnmørsposten.

   ISSN 1503-9056.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Lesing i digitale medium Føredrag om digital lesing for skuleleiarar.

   Samling for pedagogisk IKT-forum i Buskerud fylkeskommune;

   2010-02-04.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Ungdommar og digitale medium Føredrag for lærarar i grunnskulen.

   Oppstartsamling for vidareutdanningskurs i pedagogisk bruk av IKT ved UiS;

   2010-02-09.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digital kunnskapsorganisering Generelle perspektiv på digital lesing.

   Skoleforum 2010;

   2010-02-17.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Skulen og digital tekstkultur Perspektiv på digital lesing i skulen.

   Skoleforum 2010;

   2010-02-17.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Skulen og digital tekstkultur Perspektiv på digital lesing i skulen.

   Skoleforum 2010;

   2010-02-17.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Skulen og digital kunnskapsorganisering.

   Fagsamling for pedagogisk tilsette ved Kristiansand katedralskole Gimle;

   2010-02-23.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

   Seminar for masterstudentane i lesevitskap;

   2010-02-24.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Skulen og digital kunnskapsorganisering.

   utenTitteltekst;

   2010-03-09.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digitale medium, barn og unge Nettvett, kjeldekritikk og etikk på weben.

   utenTitteltekst;

   2010-03-10.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Skulen og digital kunnskapsorganisering.

   Fagforum for helse- og sosialfag i Rogaland fylkeskommune;

   2010-03-18.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Frå trykk til web. Lesing, skriving og nye tekstkulturar i digitale medium.

   LNU-konferansen 2010;

   2010-03-19 - 2010-03-20.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digitale medium, barn og unge Nettvett, kjeldekritikk og etikk i digitale medium.

   utenTitteltekst;

   2010-03-22.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digitale medium, barn og unge Nettvett, kjeldekritikk og etikk i digitale medium.

   utenTitteltekst;

   2010-03-23.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digitale medium, barn og unge Nettvett, kjeldekritikk og etikk i digitale medium.

   utenTitteltekst;

   2010-03-24.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Google, Youtube og spanskrøyret. Digital kultur og kontroll i klasserommet.

   Dei gode døma 2010;

   2010-04-08 - 2010-04-09.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   What's Facebook got to to with it? Digital literacy and the classroom.

   It's learnings brukerkonferanse 2010;

   2010-04-12 - 2010-04-14.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Vidareutdanning med bruk av it's learning.

   It's learnings brukerkonferanse 2010;

   2010-04-12 - 2010-04-14.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digital kunnskapsorganisering.

   Utsteinseminaret 2010;

   2010-04-22 - 2010-04-23.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digitale medium og ungdom.

   Seminar om sosiale medier;

   2010-04-23.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digital kunnskapsorganisering.

   St. Olav vgs, planleggingsdag;

   2010-08-12.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digital kunnskapsorganisering.

   utenTitteltekst;

   2010-08-19.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Kunnskapsorganisering.

   NDLAs landskonferanse 2010. Digital didaktikk - hva skal framtidas skole være;

   2010-09-22 - 2010-09-23.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Hukommelse og digital tekstkultur.

   Kapittel 2010. Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet.;

   2010-09-22 - 2010-09-26.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Bruk av digitale medium for lærarar. Kurs i bruk av digitale medium i undervisinga.

   Fagdag for lærarar ved St. Olav vgs;

   2010-10-28.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Lesing av digitale tekstar.

   Nettverk for skolebibliotek og læremidler, andre samling 2010;

   2010-11-11.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Ny teknologi - flere uttrykksformer - andre oppgaver. Reflekterer dagens eksamensform elevens framtidige utfordringer?.

   Skolen i digital utvikling;

   2010-11-11 - 2010-11-12.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

   Lanndssamling for NDLA;

   2010-11-18.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

   utenTitteltekst;

   2010-11-19.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digital tekstkultur og digital kunnskapsorganisering.

   Fagsamling for lærarar ved Møllehagen skolesenter;

   2010-12-13.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Gamal vin på nye skjermar.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digitalt kaos i klassen?.

  • Nygard, Arne Olav; Rogne, Magne

   (2010)

   Digital undervisning.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Lett å mobbe digitalt.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Norskstil bør fjernes fra eksamen på videregående skole.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Rethinking the digital classroom.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Lett å mobbe digitalt.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digital classroom.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Easy to Bully Digitally.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Easy to Bully Digitally.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Easy to bully digitally.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Can Anything Be Done About Cyber-Bullying? Experts think parents and teachers can help put an end to the problem by getting involved early.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Easy to Bully Digitally.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Nygard, Arne Olav; Njå, Morten; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   Bruk av digitale verktøy i responsarbeidet.

  • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   Introduksjon til digitale ferdigheter.

  • Østrem, Siv Ellen; Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   Google Dokumenter i responsarbeidet.

  • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe

   (2015)

   Introduksjon til digital teknologi i skolen.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Paneldebatt om NDLAs stilling i skulen, NDLAs landskonferanse i Bergen.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Paneldebatt om IKT i skolen, på konferansen Dei gode døma 2010.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway