Hopp til hovedinnhold

Arne Olav Nygard

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24104
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Sæbø, Johanne Ur; Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav

   (2021)

   Vilkår for muntlig deltakelse på mellomtrinnet.

   Acta Didactica Norden (ADNO)

   ISSN 2535-8219.

   Volum 15.

   Hefte 2.

   DOI: 10.5617/adno.8311

  • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari Hansen; Nygard, Arne Olav

   (2021)

   Dialogic space in Norwegian early-years literacy education.

   L1-Educational Studies in Language and Literature

   ISSN 1567-6617.

   Volum 21.

   s.1-24.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2021.21.01.13

  • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle

   (2019)

   Teknologi og tenking i C-klassen. I: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-03160-6.

   s.145-169.

   DOI: 10.18261/9788215031606-2019-08

  • Nygard, Arne Olav

   (2019)

   Innfødde og immigrantar i den digitale skulekvardagen. I: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-03160-6.

   s.239-254.

   DOI: 10.18261/9788215031606-2019-12

  • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nome, Sture; Nygard, Arne Olav

   (2018)

   Glimpses of dialogue: transitional practices in digitalised classrooms.

   Learning, Media & Technology

   ISSN 1743-9884.

   Volum 43.

   Hefte 1.

   s.42-55.

   DOI: 10.1080/17439884.2017.1369106

  • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle

   (2017)

   The assignment transformed: Building a disciplinary affinity space in student blogs.

   L1-Educational Studies in Language and Literature

   ISSN 1567-6617.

   Volum 17.

   s.1-32.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2017.17.01.04

  • Nygard, Arne Olav

   (2017)

   A Shift from Spectator to Creator: A Study of Blog Writing in a Print and Photo High School Class..

   Nordic Journal of Literacy Research

   ISSN 2464-1596.

   Volum 3.

   Hefte 2.

   s.1-16.

   DOI: 10.23865/njlr.v3.535

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Design i digitale medium. I: Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   ISBN 978-82-7634-858-3.

   s.167-182.

 • Bøker og kapitler
  • Nygard, Arne Olav

   (2017)

   Digital Literacy Practices in Education. An Investigation of the Use of Blogs in a Norwegian High School..

   ISBN 978-82-7644-713-2.

 • Formidling
  • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Rammer for muntlighet i småskolen.

  • Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav

   (2019)

   Literacy in digitalised secondary school classrooms: Reflections on transitional practices.

  • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Conditons for orality in primary school.

  • Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2018)

   Rammer for muntlighet i småskolen - og noen eksempler til ettertanke.

  • Nygard, Arne Olav; Sædberg, Leif Tore

   (2017)

   Slik kan blogging brukast i undervisninga.

  • Nygard, Arne Olav; Sædberg, Leif Tore

   (2017)

   Le@rning by blogging.

  • Scarbocci, Paolo Haaland; Nygard, Arne Olav

   (2017)

   Digital lesing og elevsentrert undervisning.

  • Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav

   (2017)

   Thinking and technology in 9C.

  • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle

   (2017)

   Den digitale hverdagen: Teknologi og tenking i 9C.

  • Nygard, Arne Olav; Sædberg, Leif Tore

   (2017)

   Blogging ga ny praksis i klasserommet .

  • Nygard, Arne Olav

   (2016)

   Student Writing vs Out of School Literacy Pratcices.

  • Nygard, Arne Olav

   (2015)

   Blues for blyanten. Tastaturet vinner terreng i skolen. Er håndskriften på vei ut?.

  • Nygard, Arne Olav

   (2015)

   RESPONS: Presentasjon av Sentrumsskolen.

  • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture

   (2015)

   Going digital: Transitional practices in secondary school classrooms. Symposium..

  • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture

   (2015)

   Digitalisering av klasserommet: Skriftkulturelle overgangspraksiser i ungdomsskolen.

  • Nygard, Arne Olav

   (2015)

   RESPONSE: Presentation of The City Center School.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Digitale reiskaper i leseopplæringa.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Literacy i 2013.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Organization of Knowledge in Digital Media.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Digital kunnskapsorganisering. Lesing og skriving i Googles' tidsalder.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Literacy i 2013.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Literacy i 2013.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Den digitale læringsarenaen.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Literacy i 2013.

  • Nygard, Arne Olav

   (2013)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium. Læringsprosessar, lesing og skriving.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kontroll på kontinentet. Kunnskapsorganisering i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kurs i bruk av digitale medium i undervisinga.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Digitale medium, barn og unge.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Digital tekstkultur og digital kunnskapsorganisering.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kontroll på kontinentet. Kunnskapsorganisering i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Myta om dei digitale innfødde.

   Univers

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Juks, klipp og lim og surfing på Facebook. Ungdommar og digital tekstkultur.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   PC-en i bruk i klasseormmet. Eit studium av literacies hos skuleelevar i den vidaregåande skulen.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Digital tekstkultur og digital kunnskapsorganisering. Frå Gutenberg til Facebook.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Intervju om Facebook i undervisinga.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Pedagogisk fallitt.

   Sunnmørsposten

   ISSN 1503-9056.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Skulen og fryktbransjen sine nyttige idiotar.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2011)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Hukommelse og digital tekstkultur.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digital kunnskapsorganisering.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digital tekstkultur og digital kunnskapsorganisering.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Kunnskapsorganisering.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Bruk av digitale medium for lærarar. Kurs i bruk av digitale medium i undervisinga.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digital kunnskapsorganisering.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Easy to bully digitally.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Easy to Bully Digitally.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Easy to Bully Digitally.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Norskstil bør fjernes fra eksamen på videregående skole.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Lett å mobbe digitalt.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Rethinking the digital classroom.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Lesing av digitale tekstar.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Vidareutdanning med bruk av it's learning.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Ny teknologi - flere uttrykksformer - andre oppgaver. Reflekterer dagens eksamensform elevens framtidige utfordringer?.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   What's Facebook got to to with it? Digital literacy and the classroom.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digitale medium, barn og unge Nettvett, kjeldekritikk og etikk på weben.

  • Nygard, Arne Olav; Rogne, Magne

   (2010)

   Digital undervisning.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digitalt kaos i klassen?.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Lett å mobbe digitalt.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digital classroom.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Easy to Bully Digitally.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Gamal vin på nye skjermar.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Google, Youtube og spanskrøyret. Digital kultur og kontroll i klasserommet.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Skulen og digital tekstkultur Perspektiv på digital lesing i skulen.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digitale medium, barn og unge Nettvett, kjeldekritikk og etikk i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Skulen og digital kunnskapsorganisering.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Lesing i digitale medium Føredrag om digital lesing for skuleleiarar.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digitale medium og ungdom.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digitale medium, barn og unge Nettvett, kjeldekritikk og etikk i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Ungdommar og digitale medium Føredrag for lærarar i grunnskulen.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Kunnskapsorganisering i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Frå trykk til web. Lesing, skriving og nye tekstkulturar i digitale medium.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Skulen og digital kunnskapsorganisering.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digital kunnskapsorganisering Generelle perspektiv på digital lesing.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Skulen og digital kunnskapsorganisering.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Skulen og digital tekstkultur Perspektiv på digital lesing i skulen.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digital kunnskapsorganisering.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Can Anything Be Done About Cyber-Bullying? Experts think parents and teachers can help put an end to the problem by getting involved early.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Digitale medium, barn og unge Nettvett, kjeldekritikk og etikk i digitale medium.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   Introduksjon til digitale ferdigheter.

  • Østrem, Siv Ellen; Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   Google Dokumenter i responsarbeidet.

  • Nygard, Arne Olav; Njå, Morten; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   Bruk av digitale verktøy i responsarbeidet.

  • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe

   (2015)

   Introduksjon til digital teknologi i skolen.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Paneldebatt om NDLAs stilling i skulen, NDLAs landskonferanse i Bergen.

  • Nygard, Arne Olav

   (2010)

   Paneldebatt om IKT i skolen, på konferansen Dei gode døma 2010.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway