Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Arasli, Huseyin; Furunes, Trude

   (2023)

   In Pursuit of Fair Work: Taking a closer look at the Norwegian hospitality industry .

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-184-7.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig

   (2002)

   Rapport: Hotell- og reiselivsnæringens "image" blant ungdom.

 • Formidling
  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Arasli, Huseyin; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2024)

   Workplace abuse and psychological strain in the Norwegian hospitality industry.

   CAUTHE 2024;

   2024-02-06 - 2024-02-09.

  • Gjerald, Olga; Linge, Tone Therese; Duncan, Tara; Thulemark, Maria; Rossi, Eleonora; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Juliusdottir, Magnifridur; Furunes, Trude

   (2023)

   Sexual harassment prevention strategies of Nordic working life actors in tourism and hospitality workspaces.

   21st European Work and Organizational Pscychology Congress (EAWOP);

   2023-05-24 - 2023-05-27.

  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Arasli, Huseyin; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2023)

   Harassment, bullying, and psychological strain at work: Norwegian hospitality workers' experiences during the COVID-19 pandemic.

   21st European Work and Organizational Pscychology Congress (EAWOP);

   2023-05-24 - 2023-05-27.

  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2023)

   Prosjekt «Seksuell trakassering innen reiseliv og hotell: Bruke fortid og nåtid til å informere fremtiden» .

   Innspillsmøte om arbeidet med ny Stortingsmelding om seksuell trakassering. ;

   2023-03-15.

  • Gjerald, Olga; Linge, Tone Therese; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2023)

   Exploring sexual harassment prevention approaches in Norwegian hospitality workplaces: Insights from industry practitioners and working life partners.

   31st Nordic symposium on tourism and hospitality research;

   2023-09-19 - 2023-09-21.

  • Arasli, Huseyin; Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2023)

   Examining the links between workplace abuse and psychological stress in a unionized setting: experiences, witnesses and preparatory aspects.

   31st Nordic symposium on tourism and hospitality research;

   2023-09-19 - 2023-09-21.

  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Arasli, Huseyin; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2022)

   Hospitality Worker Experience Survey, Norway: Some preliminary results.

   Hospitality Employment Network: Sharing our HWES studies;

   2022-03-22.

  • Duncan, Tara; Thulemark, Maria; Rossi, Eleonora; Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude; Juliusdottir, Magnfridur

   (2022)

   Sexual Harassment in Tourism and Hospitality: An intersectional approach to a Nordic challenge.

   IGU Paris 2022;

   2022-07-18 - 2022-07-22.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor

   (2022)

   På tide å tenke nytt?.

   Reiseliv1.

   ISSN 2703-8734.

   Volum 2.

   Hefte 2.

   s. 44-45.

  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Arasli, Huseyin; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2022)

   Dignity and respect at work: Norwegian hospitality workers’ experiences during the COVID-19 pandemic.

   30th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research;

   2022-09-26 - 2022-09-29.

  • Duncan, Tara; Thulemark, Maria; Rossi, Eleanora; Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude; Juliusdottir, Magnifridur

   (2022)

   Taking ’stock’: Taking an intersectional approach to sexual harassment in tourism and hospitality in a Nordic context.

   30th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research;

   2022-09-26 - 2022-09-29.

  • Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Furunes, Trude

   (2021)

   Looking back at 20 years of Nordic hospitality research: A review and research agenda.

   29th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research;

   2021-09-21 - 2021-09-23.

  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude; Arasli, Huseyin; Baum, Tom; Duncan, Tara; Robinson, Richard

   (2021)

   Hospitality workers’ experiences during the COVID-19 pandemic.

   29th Nordic Conference on Tourism and Hospitality Research;

   2021-09-21 - 2021-09-23.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Furunes, Trude

   (2020)

   Kompetanseheving - en kilde til omstilling i usikre tider?.

   HRR: Hotell, restaurant & reiseliv.

   Volum 2020.

   Hefte 5.

  • Furunes, Trude; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Gjerald, Olga; Einarsen, Kari

   (2019)

   What is sexual harassment? Hospitality employees’ view of the concept .

   28th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research;

   2019-10-23 - 2019-10-25.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Gjerald, Olga; Furunes, Trude; Einarsen, Kari

   (2019)

   Prevalence of sexual harassment in the hospitality industry .

   28th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research;

   2019-10-23 - 2019-10-25.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig

   (2019)

   Hvordan ivareta bransjens unike posisjon blant ungdom? .

   HRR: Hotell, restaurant & reiseliv.

  • Furunes, Trude; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Gjerald, Olga; Einarsen, Kari

   (2019)

   What is sexual harassment?.

   28th Nordic Symposium on Tourism and Hospåitality Research ;

   2019-10-23 - 2019-10-25.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J.

   (2018)

   Choosing vocational education for work in the Hospitality sector - a Three-wave longitudinal study of 15-16 year old pupils. .

   27th Nordic Symposium on Tourim and Hospitality Research;

   2018-09-24 - 2018-09-26.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig

   (2018)

   Sosialisering til arbeid i hotell- og reiselivsbransjen.

   Nettmøte for videregående skoler, Rogaland, Restaurant og matfag;

   2018-02-28.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig

   (2018)

   Sosialisering til arbeidslivet - unges vei inn i reiselivsbransjen.

   Seniorforum UiS;

   2018-03-21.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig

   (2018)

   Om tilhørighet i en arbeidsgruppe.

   Personalseminar, Kirkens Bymisjon Rogaland;

   2018-10-04.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig

   (2018)

   Lærlingenes erfaringer i møtet med hotell- og restaurantbransjen i lærlingtiden.

   Samling for mentorer i NHS Mentorprogram;

   2018-09-12.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J.

   (2016)

   Work careers - Adolescents assumptions about their parents’ and friends beliefs, and choice of education and future career intentions.

   8th Nordic Working Life Conference 2016;

   2016-11-02 - .

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J.

   (2016)

   Choosing education for the hospitality industry: Pupils’ assumptions about parents’ and friends’ opinions..

   25th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research ;

   2016-09-28 - 2016-09-30.

  • Mykletun, Reidar J.; Dagsland, Åse Helene Bakkevig

   (2015)

   Sustainability and change in the workforce in the Norwegian restaurant sector..

   24th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research;

   2015-10-01 - 2015-10-03.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J.

   (2015)

   From school to work in the hospitality industry: a review of research on unsustainable transitions..

   24th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research;

   2015-10-01 - 2015-10-03.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J.; Einarsen, Ståle

   (2014)

   What are the correlates of work values for 16 year old students: focus on professions within hospitality and tourism.

   23rd Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research;

   2014-10-02 - 2014-10-04.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J.; Einarsen, Ståle

   (2013)

   Recruitment to the hospitality industry – is the industry perceived as an interesting employer?.

   22nd Nordic Research Symposium in Tourism and Hospitality;

   2013-09-24 - 2013-09-27.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J.; Einarsen, Ståle

   (2013)

   Tracing work values among 16 years old students and relating them to interest in future work careers in the hospitality industry.

   EAWOP 2013;

   2013-05-24 - 2013-05-26.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J.; Einarsen, Ståle

   (2012)

   Work values among young potential employees in the hospitality and tourism industries.

   21th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research ;

   2012-11-08 - 2012-11-11.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig

   (2012)

   Personalledelse og kommunikasjon.

   Studiepoenggivende kurs - FLPLK110 Personalledelse og kommunikasjon;

   2012-05-09 - 2012-11-20.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig

   (2012)

   Tverrfaglig samarbeidskompetanse.

   Studiepoenggivende kurs/etterutdanning - FXTXK100;

   2012-01-01 - 2012-05-20.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J.; Einarsen, Ståle

   (2011)

   A nine-year follow-up study on perceptions, expectations and value preferences among future employees in the hotel and restaurant industry.

   20th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research, ;

   2011-09-21 - 2011-09-24.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J.

   (2009)

   On becoming a professional ? apprentices in the hospitality industry.

   14 th European Congress of Work and Organizational Psychology;

   2009-05-13 - 2009-05-16.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J.

   (2009)

   On becoming a professional. Further evidence on apprentices in the hospitality industry.

   18th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2009-09-22 - 2009-09-25.

  • Dagsland, Ase Helene Bakkevig

   (2007)

   The role of leadership in the socialization process: Apprentices in the hospitality industry.

   16th Nordic Symposium in Tourism & Hospitality Research;

   2007-09-27 - 2007-09-30.

  • Dagsland, Ase Helene Bakkevig; Mykletun, Reidar J.

   (2007)

   Expectations and their fulfilment: Apprentices' experiences in entering the hospitality industry.

   The XIIIth European Congress of Work and Organizational Psychology;

   2007-05-09 - 2007-05-12.

  • Dagsland, Ase Helene Bakkevig

   (2005)

   Perceptions, expectationes and value preferences among futur employees in the hotel and restaurant industry.

   XII. European Congress of Work and Organizational Psychology "Convivience in Organizations and Society";

   2005-05-12 - 2005-05-15.

  • Dagsland, Ase Helene Bakkevig

   (2005)

   Expectations and reality - young apprentices' meeting with work and culture in the restaurant and hotel industry.

   International Symposium on Youth and Work Culture;

   2005-05-30 - 2005-05-31.

  • Dagsland, Ase Helene Bakkevig

   (2005)

   On becoming a professional in the hospitality industry.

   The 14th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2005-09-22 - 2005-09-25.

  • Dagsland, Ase Helene Bakkevig

   (2004)

   Becoming a Member of the Organization - some theoretical perspectives on the socialization of young workforce to the hospitality industry.

   13th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Tourism Crossroads - Global Influences, Local Responses.;

   2004-11-04 - 2004-11-07.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig

   (2003)

   Hovedoppgaver og hovedutfordringer i ledelse.

   Organisasjonslærings- og lederutviklingsprogram;

   2003-01-30.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig

   (2003)

   On Socialization of Young Workforce to the Hospitality Industry.

   12th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2003-10-02 - 2003-10-05.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig

   (2003)

   Insight, value references and motivation – A study on young people’s relations to hospitality and tourism i.

   The International Symposium on Youth and Work;

   2003-11-20 - 2003-11-22.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig

   (2003)

   Individet gjennom yrkeskarrieren.

   utenTitteltekst;

   2003-10-30.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig

   (2002)

   The "image" of Hospitality and Tourism Industry amongst Young People.

   The 11th Nordic symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2002-11-14 - 2002-11-17.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig

   (2002)

   Insight, value preferences and motivation - A study on young people's relations to hospitality and tourism industry.

   International Symposium on Youth and Work;

   2002-11-20 - 2002-11-22.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig

   (2002)

   Hotell - og reiselivsnæringens "image" blant ungdom.

   RBLs (Reiselivsbedriftenes Landsforening) årskonferanse;

   2002-10-10 - 2002-10-11.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig

   (2002)

   Hotell- og reiselivsnæringens "image" blant ungdom - Hvordan oppfatter ungdom næringen ? Data fra en spørreundersøkelse og fokusgruppeintervjuer.

   Trøndelagskonferansen;

   2002-11-11.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig

   (2001)

   Leder og kvinne i kirken.

   utenTitteltekst;

   2001-04-23 - 2001-04-26.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway