Åse Kathrine Gjestsen

Universitetslektor i spesialpedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24165
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Fuglestad, Unni ; Gjestsen, Åse Kathrine; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   Språkkommunearbeid - for eier, leder og PPT.

   Språkkommunesamling 2, pulje 3;

   2018-11-07 - 2018-11-08.

  • Gjestsen, Åse Kathrine

   (2016)

   "Staveferdighet og bruk av Lesesenterets Staveprøve" - presentasjon for lærere på 4. trinn.

   Foredrag, Stavangerprosjektet;

   2016-03-01 - 2016-03-02.

  • Gjestsen, Åse Kathrine

   (2016)

   "Lese- og skrivevansker".

   Forelesing ved UiA;

   2016-09-26.

  • Gjestsen, Åse Kathrine

   (2016)

   "Rollen som ressurslærer i lesing".

   Foredrag for Språkkommuner;

   2016-09-21.

  • Gjestsen, Åse Kathrine; Dahle, Anne Elisabeth

   (2015)

   Stavestrategier hos barn på 2. trinn som både har svak ordavkoding og svak staveferdighet .

   Skriv! Les!;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Gjestsen, Åse Kathrine; Dahle, Anne Elisabeth

   (2015)

   Kartlegging med nasjonale prøver i lesing og regning.

   Samling for lærere vedr. datainnsamling på 5. trinn, Stavangerprosjektet;

   2015-08-20.

  • Gjestsen, Åse Kathrine; Dahle, Anne Elisabeth

   (2015)

   Stavestrategier hos barn på 2. trinn som både har svak ordavkoding og svak staveferdighet.

   Forskningssamling, Stavangerprosjektet;

   2015-11-04.

  • Gjestsen, Åse Kathrine

   (2015)

   "Hvorfor arbeide med ord og begreper i undervisningen?".

   Faglig nettpresentasjon;

   2015-09-01 - .

  • Gjestsen, Åse Kathrine

   (2015)

   "Lese- og skrivevansker".

   Forelesing ved UiA;

   2015-10-12.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway