Åse Liseth Ormøy

Prosjektøkonomisjef / seksjonsleder

Divisjon for organisasjon og infrastruktur
Økonomiavdelingen
Seksjon for prosjektøkonomi
AR Ø-237