Åsmund Aamodt Resell

Stipendiat i beregningsbasert væskedynamikk og borestrengmekanikk

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi