Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Thygesen, Ragnar; Eggen, Astrid Birgitte

   (2015)

   Bridging summative and formative assessment for children with special needs. I: Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice.

   Waxmann Verlag

   ISBN 978-3-8309-3117-1.

   s.233-250.

  • Kristiansen, Christine Watne; Eggen, Astrid Birgitte

   (2014)

   Vurdering som skapende læring. I: Tilpasset opplæring- i forskning og praksis.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202419011.

   s.81-102.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2011)

   Vurdering for skoleutvikling.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205400207.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2011)

   Agency as the Ability and Opportunity to Participate in Evaluation as Knowledge Construction.

   European Educational Research Journal

   ISSN 1474-9041.

   Volum 10.

   Hefte 4.

   s.533-544.

  • Gradovski, Mikhail; Eggen, Astrid Birgitte

   (2011)

   Avoiding the dichotomy of theory and practice: applying critical theoretical discourse as a methodological background for a school development project within the area of assessment. I: Proceedings of the 15th Biennial of the International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT), Back to the Future: Legacies, Continuities and Changes in Educational Policy, Practice and Research.

   ISBN 978-989-8525-00-0.

   s.83-84.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2010)

   Bedömning och skolans demokratimål. I: Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik.

   Studentlitteratur AB

   ISBN 978-91-44-05681-4.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2010)

   PISAs gyldighet blant skoleledere og lærere. I: PISA sannheten om skolen?.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01487-6.

   s.281-297.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2010)

   Samarbeid mellom kompetansemiljøer, skoleeiere og skoler- praksier med ulike anliggende?. I: Skoleutvikling i praksis.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01596-5.

   s.168-186.

  • Dobson, Stephen; Eggen, Astrid Birgitte; Smith, Kari

   (2009)

   Innledning: Vurdering som prosess ; Vurdering av, vurdering for og som læring ; Vurdering og syn på læring og kunnskap ; Vurdering som kompetanse og kultur. I: Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-39173-4.

   s.11-16.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2009)

   Vurdering, evaluering og læreplaner som kunnskapsområde. I: Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-39173-4.

   s.75-92.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2009)

   Vurdering og validitet. I: Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-39173-4.

   s.40-56.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2008)

   Vurderingskompetanse og definisjonsmakt.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Hefte 1.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2007)

   Vurderingskompetanse og definisjonsmakt.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 91.

   Hefte 2.

   s.150-164.

  • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte; Fuglestad, Otto Laurits; Langfeldt, Gjert; Presthus, Anne-Marie; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Vedøy, Gunn

   (2007)

   Successful Leadership based on Democratic Values. I: Successful Principal Leadership in Times of Change. An International Perspective.

   Springer Publishing Company

   ISBN 978-1-4020-5515-7.

   s.71-86.

  • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte; Møller, Jorunn; Fuglestad, Otto Laurits; Presthus, Anne-Marie; Eggen, Astrid Birgitte; Fuglestad, Otto Laurits; Langfeldt, Gjert; Vedøy, Gunn; Langfeldt, Gjert; Langfeldt, Gjert; Presthus, Anne Marie; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Vedøy, Gunn

   (2007)

   Successful Leadership Based on Democratic Values. I: Successful Principal Leadership in Times of Change.

   Springer Publishing Company

   ISBN 978-1-4020-5515-7.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2006)

   Marivolden skole. Skolen i relasjon til lokalsamfunnet. I: Ledelse i anerkjente skoler.

   Universitetsforlaget

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2006)

   Marivolden skole. Skolen i relasjon til lokalsamfunnet. I: Ledelse i anerkjente skoler.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-00826-4.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2006)

   Verdsetting gjennom vurderingspraksis. I: Ledelse i anerkjente skoler.

   Universitetsforlaget

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2006)

   Verdsetting gjennom vurderingspraksis. I: Ledelse i anerkjente skoler.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-00826-4.

  • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte; Fuglestad, Otto Laurits; Presthus, Anne Marie; Langfeldt, Gjert; Langfeldt, Gjert; Eggen, Astrid Birgitte; Fuglestad, Otto Laurits; Langfeldt, Gjert; Vedøy, Gunn; Møller, Jorunn; Presthus, Anne Marie; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Vedøy, Gunn

   (2005)

   Successful school leadership: the Norwegian case.

   Journal of Educational Administration

   ISSN 0957-8234.

   Volum 43.

   Hefte 6.

   s.584-594.

  • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte

   (2005)

   Team Leadership in Upper Secondary Education.

   School Leadership and Management

   ISSN 1363-2434.

   Volum 25.

   Hefte 4.

   s.331-347.

  • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte; Fuglestad, Otto L.; Langfeldt, Gjert; Presthus, Anne-Marie; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Vedøy, Gunn

   (2005)

   Successful school leadership - The Norwegian case.

   Journal of Educational Administration

   ISSN 0957-8234.

   Volum 43.

   Hefte 6.

  • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte

   (2005)

   Team Leadership in Upper Secondary Education.

   School Leadership and Management

   ISSN 1363-2434.

   Volum 25.

   Hefte 4.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2004)

   Teacher Assessment Literacy beyond Technicalities and Intuition.

   Studies in Educational Policy and Educational Philosophy

   ISSN 1652-2729.

   Hefte 2.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2003)

   Sigma; A case of teacher reflection within formative student assessment. I: Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren.

  • Eggen, Astrid Birgitte; Knain, Erik

   (2003)

   Naturfaget til eleven eller eleven til naturfaget?. I: Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 82-05-31477-2.

   s.264-295.

  • Eggen, Astrid Birgitten

   (2003)

   Sigma; A case of teacher reflection within formative student assessment. I: Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren.

   ISBN 91-87252-49-X.

   s.97-114.

  • Eggen, Astrid Birgitten; Knain, Erik

   (2003)

   Naturfaget til eleven eller eleven til naturfaget. I: Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 82-05-31477-2.

   s.264-295.

  • Hauge, Trond Eiliv; Eggen, Astrid Birgitte; Grøterud, Marit; Nilsen, Bjørn S; Nilsen, Bjørn S

   (2002)

   Europe - Norway. I: World Class Schools.

  • Hauge, Trond Eiliv; Eggen, Astrid Birgitten; Grøterud, Marit; Nilsen, Bjørn S.

   (2002)

   World Class Schools: the case studies of more effective and less effective schools in different countries. Europe - Norway. I: World Class Schools. International perspectives on school effectiveness.

   RoutledgeFalmer

   ISBN 0-415-25348-9.

   s.178-204.

  • Eggen, Astrid Birgitten

   (1995)

   The GOALS Study: Analysis and Implications. I: Measuring what students learn.

   OECD Publishing

   s.180-195.

 • Bøker og kapitler
  • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Eggen, Astrid Birgitte; Elstad, Eyvind

   (2009)

   Kunnskapsløftet - fra ord til handling. rapport fra et skoleutviklingsprosjekt til utdanningsetaten i Oslo.

   ISBN 9788290904901.

   Hefte 3.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2009)

   Vurdering og læreplaner som kunnskapsområde for læreren.

  • Dobson, Stephen; Eggen, Astrid Birgitte; Smith, Kari

   (2009)

   Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-39173-4.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2008)

   Demokrati, Assessment og Validitet. Diskurser og praksiser som omhandler skolevurdering og elev-vurdering.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2004)

   Alfa and Omega in Student Assessment. Exploring Identities of Secondary School Science Teachers.

  • Eggen, Astrid Birgitten

   (2004)

   Alfa and Omega in Student Assessment; Exploring Identities of Secondary School Science Teachers.

  • Forsberg, Eva; Eggen, Astrid Birgitten

   (2003)

   Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren.

   ISBN 91-87252-49-X.

  • Eggen, Astrid Birgitten; Marion, Peter Van

   (1997)

   The National Environmental Programme for Action-oriented interdisciplinary Environmental Training in the School's Own Area. An Evaluation of the Development of the Su-Programme "Water".

  • Eggen, Astrid Birgitten

   (1997)

   Rapport fra to prosjekter: "Elevvurdering i kroppsøving" og "Lærerroller og elev-roller i tekst".

  • Eggen, Astrid Birgitten

   (1997)

   Rapport fra Prosjektene: "Geografi i den videregående skolen: Fra Hefner og Knudsen til Reform 94" og "Geografifaget og Reform 94".

  • Eggen, Astrid Birgitte; Hauge, Trond Eiliv; Birkemo, Asbjørn; Grøterud, Marit; Nilsen, Bjørn S.

   (1994)

   Læringskvalitet i skolen. Rapport I fra prosjektet "International School Effectiveness Research Project".

  • Eggen, Astrid Birgitten

   (1993)

   Lokale læreplaner som implementeringsstrategi i naturfag.

  • Eggen, Astrid Birgitten; Marion, Peter Van

   (1977)

   Nasjonale miljølæreprogram for handlingsrettet og tverrfaglig miljøopplæring i eget lokalmiljø. En evaluering av utviklingen av delprogrammet "VANN".

 • Formidling
  • Sæbø, Solve; Selvik, Bjørg Kristin; Nøstbakken, Linda; Mo, Gro Bjørnerud; Jakobsen, Wenche; Samdal, Oddrun; Gårseth-Nesbakk, Levi; Waaler, Nina; Kjeldstad, Berit Johanne; Faye, Atle; Hilding, Greta; Roppen, Johann; Engen, Tore Petter; Bredahl, Vibeke; Grønvold, Stine; Eggen, Astrid Birgitte; Steder, Vidar Brundtland; Waagbø, Sissel Anne; Schei, Amanda; Arnesen, Mats

   (2020)

   Tar ulike grep for å hindre juks under vårens hjemmeeksamen.

  • Østbye, Marianne; Kjeldstad, Berit Johanne; Folkestad, Sigrid; Selvik, Bjørg Kristin; Bredahl, Vibeke; Samdal, Oddrun; Grønvold, Stine; Eggen, Astrid Birgitte; Ekeli, Hanna; Aarskog, Karine Nigar; Thorkildsen, Camilla Sønstabø; Faye, Atle; Solberg, Håkon; Engen, Tore Petter; Langøy, Gerd Marit; Rasmussen, Alf; Larsen, Hege; Trædal, Torkjell; Schei, Amanda; Hystad, Joar; Vartdal, Ragnhild; Arnesen, Mats; Strand, Hilde Kristin; Løkeland-Stai, Espen

   (2020)

   Hva skjer med eksamen? : her har du oversikten.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2017)

   Er kvalitetsarbeid styrbart?.

   Fædrelandsvennen

   ISSN 0805-3790.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2017)

   Distriktsvennlige utdanninger.

   www.lister24.no

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2017)

   Vi kan ikke la debatten om kvalitet forsvinne.

   Khrono.no

   ISSN 1894-8995.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2016)

   Sammenslåing av universitet og høgskole - spenninger mellom forskning og undervisning.".

  • Witsø, Hilde; Garmannslund, Per Einar; Eggen, Astrid Birgitte; Stousland, Hanne

   (2015)

   Student Self-assessment for Capacity Building in Vocational Education.

  • Thygesen, Ragnar; Eggen, Astrid Birgitte

   (2015)

   Bridging Summative and Formative Assessment.

  • Witsø, Hilde; Eggen, Astrid Birgitte; Garmannslund, Per Einar

   (2015)

   Student Self-assessment for Capacity Building in Vocational Education.

  • Thygesen, Ragnar; Eggen, Astrid Birgitte

   (2013)

   Effects of explicit standards for educational writing on teachers' summative and formative assessment.

  • Eggen, Astrid Birgitte; Thygesen, Ragnar

   (2012)

   Developing national standards for the assessment of writing. A tool for teaching and learning.

  • Eggen, Astrid Birgitte; Matre, Synnøve

   (2012)

   Developing national standards for the assessment of writing in compulsory education.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2012)

   Evaluering som kunnskapsutvikling. Ideologiske spenninger mellom politikk og akademia.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2012)

   Vurderingskompetanse i Agder; Dilemma i forholdet mellom summative og formative aspekter.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2012)

   Nye trender i summativ og formativ vurdering for skoleledere - språket vi trenger.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2011)

   Skoleutvikling mellom lokale verdier og globale trender.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2011)

   European Qualification framework; Kvalifisering for hva?.

  • Gradovski, Mikhail; Eggen, Astrid Birgitte

   (2011)

   Avoiding the dichotomy of theory and practice: applying critical theoretical discourse as a methodological background for a school development project within the area of assessment.

  • Eggen, Astrid Birgitte; Grythe, Jon

   (2011)

   Vurderingskompetasne i Agder; en bottum up strategi for utvikling av vurderingskompetasne blant lærere og skoleldere i Agder.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2010)

   Evaluation for empowerment? Agency as the ability and opportunity to participate in knowledge construction.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2009)

   Vurdering og læreplan - et kritisk blikk basert på FoU prosjekter med lærere og skoleledere.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2009)

   Utviklingssamtalen som vurdering?.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 2.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2009)

   Vurderingskultur i skolen- fusjon eller fisjon mellom læreplan og vurdering?.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2009)

   Kvalitet og validitet.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2008)

   "Bedre vurderingspraksis"- mot nasjonal standardisering av referanser for vurdering!.

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2008)

   Democracy, Assessment and validity. Discourses and practices concerning evaluation and assessment.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2008)

   Methodological platform for research based school development.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2008)

   Democracy, Assessment and Validity. Discourses and practices conecerning evaluation and assessment.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2008)

   "Bedre vurderingspraksis"- mot nasjonal standarisering av referanser for vurdering?.

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2008)

   Anmeldelse av boen " Elevvurdering i skolen. Grunnlag for kulturendring".

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Hefte 1.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2008)

   Methodological platform for school development emphasizing evaluation.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2008)

   Democracy, Assessment and Validity. Discourses and practices concerning evaluation and assessment.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2008)

   Critical ethnography for evaluation and assessment competence among teacher educators.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2008)

   Democracy, Assessment and Practice. Challenges and controversies.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2008)

   Action research for evaluation and assement competence among teacher educators.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2007)

   Lære og/å vurdere.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2007)

   Standarder som kobling mellom ideologi og rasjonale.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2007)

   Vurdering for læring.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2007)

   Kvalitativ metodologi og metode.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2007)

   Miks av metoder- et pragmatisk og politisk anliggende.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2007)

   Hva er Grounded Theory. Hovedtrekk og historikk.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2007)

   Lære og vurdere - utvikling av felles praksiser!.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2007)

   Vurdering i lys av læreplan.

  • Eggen, Astrid Birgitte; Ottesen, Eli

   (2007)

   Lære å/og vurdere – en tapasbuffet for den profesjonelle lærer.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2007)

   The concept of practice in ethnography. Towards a framework for ethnographies in an era of political pragmatism.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2007)

   The Concept of Practice in Pragmatism and Ethnography.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2007)

   The concept of practice in ethnography. Towards a framework for ethnographies in an era of political pragmatism.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2006)

   Vurderingskompetanse og definisjonsmakt.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2006)

   Miks av metoder- et pragmatisk og politisk anliggende. Forskningsetikk og forskningsjus.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2006)

   Etnografi i en "era of accountability".

  • Smith, Kari; Eggen, Astrid Birgitte

   (2006)

   Educating Teacehrs in Classroom Assessment- Where do we start? How do we proceed?.

  • Eggen, Astrid Birgitte; Smith, Kari; Engh, Roar

   (2006)

   Teacher assesment competence. A national in-service training programme in the making.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2006)

   Kunnskapsløftet - et løft for læreres og skolelederes kompetanse!.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2006)

   Kunnskapsløftet - et løft for læreres og skolelederes kompetanse!.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2006)

   Evaluation as a boundary object.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2006)

   Vurdering og implementering av Kunnskapsløftet.

  • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte

   (2005)

   Researching Leadership In Upper Secondary Education.

  • Eggen, Astrid Birgitte; Flyum, Karl Henrik; Knain, Erik; Ødegaard, Marianne

   (2005)

   Skriving som grunnleggende ferdighet i naturfag: metoder og perspektiver.

  • Eggen, Astrid Birgitte; Møller, Jorunn

   (2005)

   Exploring Successful School Leadership across Different Contexts in Secondary Education.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2005)

   The Methodological Challenges of Investigating 'communities of evaluative practice'.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2005)

   Vurderingskompetanse i et fagdidaktisk fellesrom.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2005)

   Vurderingskompetanse og implementering av læreplan.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2005)

   Vurdering for styring og læring. Nye utfordringer med IKT??.

  • Eggen, Astrid Birgitte; Møller, Jorunn

   (2005)

   Researching Leadership in Upper Secondary Education.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2005)

   The metodological Challenges of Investigating communities of evaluative practice.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2004)

   Vurderingens mysterier; dannelse og skolevurdering i et institusjonelt perspektiv.

  • Eggen, Astrid Birgitten; Møller, Jorunn

   (2004)

   Multiple Methodological Approaches in Exploring School Leadership.

  • Eggen, Astrid Birgitte; Møller, Jorunn

   (2004)

   Exploring Successful School Leadership across Different Contexts in Secondary Education.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2004)

   Ledelse og vurdering i fagdidaktisk utviklingsarbeid.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2004)

   Ledelse og vurdering i fagdidaktisk utviklingsarbeid.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2004)

   Teacher Assessment Literacy beyond Technicalities and Intuition.

  • Eggen, Astrid Birgitte; Møller, Jorunn

   (2004)

   Multiple Methodological Approaches in Exploring School Leadership.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2004)

   Alfa og Omega for elevvurdering.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 4.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2004)

   Alfa and Omega in Student Assessment; Exploring Identities of Secondary School Science Teachers.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2004)

   Alfa and Omega in Student Assessment; Exploring Identities of Secondary School Science Teachers.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2004)

   Teacher Assessment Literacy beyond Technicalities and Intuition.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2004)

   Elevøvelsens verdi og hensikter.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2004)

   Refleksjoner omkring ideologiske og epistemologiske aspekter ved hva som regnes som god naturfagundervisning.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2004)

   Alfa og Omega for elev-vurdering.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2003)

   From Alfa to Omega in Student Assessment- including Delta, Gamma, Pi and Sigma.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2003)

   Nye lærer-roller � nye vurderingsformer og vurderingshensikter? Vurdering sett fra ulike ideologiske ståsted.

  • Eggen, Astrid Birgitte; Møller, Jorunn

   (2003)

   Grounded theory as a Methodological Approach in Exploring Successful School Leadership.

  • Eggen, Astrid Birgitten; Møller, Jorunn

   (2003)

   Grounded Theory as a Methodological Approach in Exploring Successful School Leadership: Gain, Strain and Dilemmas.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2002)

   Vurdering- summasjon og eller formasjon?.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2002)

   The Identity of the Secodnary School Science Teacher; Assessment as Didaktik Reflection.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2002)

   The Identity of the Secondary School Science teacher; Evaluation as Didaktik Reflection.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2002)

   From respondent to case. The building of cases in ethnographic research based on grounded theory methodological approach.

  • Eggen, Astrid Birgitte

   (2001)

   Science Teacher's roles in Evaluation.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway