Hopp til hovedinnhold

Atle Skaftun

Professor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24102
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Igland, Mari-Ann; Skaftun, Atle

   (2022)

   Dialog og deltakelse i den digitale skolehverdagen. I: Samtale, samskrive, samhandle : Nye perspektiv på muntlighet og skriftlighet i samspill.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-05724-8.

   s.117-138.

  • Sæbø, Johanne Ur; Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav

   (2021)

   Vilkår for muntlig deltakelse på mellomtrinnet.

   Acta Didactica Norden (ADNO)

   ISSN 2535-8219.

   Volum 15.

   Hefte 2.

   DOI: 10.5617/adno.8311

  • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari Hansen; Nygard, Arne Olav

   (2021)

   Dialogic space in Norwegian early-years literacy education.

   L1-Educational Studies in Language and Literature

   ISSN 1567-6617.

   Volum 21.

   s.1-24.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2021.21.01.13

  • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2021)

   COOL KIDS’ CARNIVAL : Double-voiced discourse in student conversations about literature.

   L1-Educational Studies in Language and Literature

   ISSN 1567-6617.

   Volum 21.

   s.1-34.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2021.21.02.02

  • Skaftun, Atle

   (2020)

   Rom for muntlighet? Språklig tenking og tekstsamtaler i norskfagets literacy.

   Nordic Journal of Literacy Research

   ISSN 2464-1596.

   Volum 6.

   Hefte 1.

   DOI: 10.23865/njlr.v6.2022

  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle

   (2020)

   The reading-writing connection in assessment of reading comprehension : Exploring the role of a communicative aspect of writing. I: Reading-writing connections : Towards integrative literacy science .

   Springer Nature

   ISBN 9783030388102.

   s.243-262.

   DOI: 10.1007%2F978-3-030-38811-9_16

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Skaftun, Atle; McTigue, Erin Margaret

   (2020)

   Literacy practices in co-taught early years classrooms. Study protocol: The Seaside case..

   Nordic Journal of Literacy Research

   ISSN 2464-1596.

   Volum 6.

   Hefte 4.

   s.70-97.

   DOI: 10.23865/njlr.v6.2212

  • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Oracy in year one: a blind spot in Norwegian language and literacy education?.

   L1-Educational Studies in Language and Literature

   ISSN 1567-6617.

   Volum 19.

   s.1-20.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2019.19.01.09

  • Skaftun, Atle

   (2019)

   Dialogic Discourse Analysis: A methodology for dealing with the classroom as a text.

   Dialogic Pedagogy: An International Online Journal

   ISSN 2325-3290.

   Volum 7.

   s.143-163.

   DOI: 10.5195/dpj.2019.277

  • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle

   (2019)

   Teknologi og tenking i C-klassen. I: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-03160-6.

   s.145-169.

   DOI: 10.18261/9788215031606-2019-08

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle

   (2019)

   Digital hverdag med en-til-en-løsning i ungdomsskolen: En studie av bruken av elevenes datamaskin i undervisningen. I: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-03160-6.

   s.52-70.

   DOI: 10.18261/9788215031606-2019-04

  • Skaftun, Atle

   (2019)

   Respons: En kasusstudie av digitalisering av ungdomsskolen. I: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-03160-6.

   s.15-51.

   DOI: 10.18261/9788215031606-2019-03

  • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nome, Sture; Nygard, Arne Olav

   (2018)

   Glimpses of dialogue: transitional practices in digitalised classrooms.

   Learning, Media & Technology

   ISSN 1743-9884.

   Volum 43.

   Hefte 1.

   s.42-55.

   DOI: 10.1080/17439884.2017.1369106

  • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2018)

   Samtalen som representasjon av teksten. I: Norsk litterær årbok 2018.

   Det Norske Samlaget

   ISBN 9788252195644.

   s.259-283.

  • Sønneland, Margrethe; Skaftun, Atle

   (2017)

   Teksten som problem i 8A. Affinitet og tiltrekningskraft i samtaler om «Brønnen».

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 11.

   Hefte 2.

   DOI: 10.5617/adno.4725

  • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle

   (2017)

   The assignment transformed: Building a disciplinary affinity space in student blogs.

   L1-Educational Studies in Language and Literature

   ISSN 1567-6617.

   Volum 17.

   s.1-32.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2017.17.01.04

  • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.; Aasen, Arne Johannes

   (2015)

   Fagovergripende og fagspesifikke kompetanser i fremtidens skole – en besøkelsestid for norskfaget?.

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 2.

   s.50-60.

  • Nielsen, Ingrid; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle

   (2014)

   Lesing i norsk. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-40457-4.

   s.181-198.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith

   (2014)

   Tilpasset leseopplæring i en sammensatt tekstkultur. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-40457-4.

   s.33-54.

  • Hoem, Toril Frafjord; Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Lesing i matematikk. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-40457-4.

   s.97-112.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2014)

   Inn i norskfaget? Litterære samtaler som faglig praksis. I: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-321-0381-2.

  • Skaftun, Atle

   (2014)

   Å kunne lese. I: Pedagogikk - en grunnbok.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-41424-5.

   s.503-520.

  • Skaftun, Atle

   (2014)

   Leseopplæring og fagenes literacy. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-40457-4.

   s.15-32.

   DOI: 10.17585/njlr.v1.170

  • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning

   (2012)

   What expert writers do when they don´t solve problems. I: Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research.

   Emerald Group Publishing Limited

   ISBN 978-1-78052-928-8.

   s.203-205.

   DOI: 10.1163/9781780529295_046

  • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle

   (2012)

   Vokabular og leseforståelse - en sammenligning av to oppgaveformater. I: Skriv! Les!.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-519-2870-0.

   s.213-228.

  • Skaftun, Atle

   (2011)

   Minding Metaphors: Rethinking the Ecology of Written Language.

   L1-Educational Studies in Language and Literature

   ISSN 1567-6617.

   Volum 11.

   s.97-108.

  • Skaftun, Atle

   (2011)

   Understanding reading development: A phenomenological perspective.

   L1-Educational Studies in Language and Literature

   ISSN 1567-6617.

   Volum 11.

   s.127-148.

  • Skaftun, Atle

   (2010)

   Lesing som dialogisk aktivitet - i alle fag. I: Faglig lesing i skole og barnehage.

   Novus Forlag

   ISBN 978-82-7099-591-2.

   s.11-25.

  • Skaftun, Atle

   (2010)

   Dialogisk diskursanalyse - litteraturvitenskapelig metode og skolepraksis.

   Tidskrift för litteraturvetenskap

   ISSN 1104-0556.

   Hefte 3/4.

  • Skaftun, Atle

   (2010)

   Lesing i alle fag - hvorfor det, egentlig?. I: Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole.

   ISBN 9788276490688.

  • Skaftun, Atle

   (2009)

   Lesing og ferdighetsmodellering. I: Lys på lesing. Lesing av fagtekster i skolen.

   Novus Forlag

   ISBN 978-82-7099-526-4.

   s.11-31.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle

   (2009)

   The problem of semantic openness and constructed response.

   Assessment in education: Principles, Policy & Practice

   ISSN 0969-594X.

   Volum 16.

   Hefte 2.

  • Skaftun, Atle

   (2009)

   Litteraturens nytteverdi.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-0561-5.

   Hefte 178.

  • Skaftun, Atle

   (2006)

   "Shadows of time" Tidsrepresentasjon og dialogisk åpenhet i Hamsuns prosa. I: Tid og rom i Hamsuns prosa.

  • Skaftun, Atle

   (2006)

   Å kunne lese. Grunnleggende ferdigheter og nasjonale prøver.

   Fagbokforlaget

   ISBN 8245002968.

  • Skaftun, Atle

   (2006)

   Narratologiens Bakhtin eller dialogisk narratologi?. I: Dialogens tenker. Nordiske perspektiver på Bakhtin.

   Spartacus

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; roe, astrid; Narvhus, Eva

   (2006)

   Tilnærminger til et teoretisk rammeverk for de nasjonale prøvene i lesing.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Hefte 5.

   s.360-372.

  • Skaftun, Atle

   (2005)

   Segelfoss-bøkene og Markens grøde. I: Den litterære Hamsun.

   Fagbokforlaget

  • Skaftun, Atle

   (2004)

   Du og jeg og de to? narrativ transformasjon gjennom fire diktsamlinger av Eldrid Lunden.

   Norsk Litterær Årbok

   ISSN 0078-1266.

   s.86-107.

  • Skaftun, Atle

   (1996)

   En erkeskjelm forteller. Lesning av en Hamsun-novelle. I: Nordisk filologi. Helsing til Egil Sundland på syttiårsdage n.

   s.86-101.

  • Skaftun, Atle

   (1996)

   Stemmen fra graven. Hamsun og kirkegården.

   Replikk

   ISSN 0805-5106.

   Volum 2.

  • Skaftun, Atle

   (1996)

   Mellom to verdener... lesning av Knut Hamsuns novelle "På Bankerne".

   ?

   Volum 2.

  • Skaftun, Atle

   (1996)

   Havet buldrer Nirvanas bulder. Hamsun og den umulige viljen.

   ?

   Volum 3.

 • Bøker og kapitler
  • Igland, Mari-Ann; Skaftun, Atle; Husebø, Dag

   (2019)

   Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-03160-6.

  • Sønneland, Margrethe

   (2019)

   Teksten som problem. En studie av litterære samtaler i ungdomsskolen.

   ISBN 978-82-7644-874-0.

  • Skaftun, Atle; Michelsen, Per Arne

   (2017)

   Litteraturdidaktikk.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-31853-6.

  • Østrem, Siv Ellen

   (2016)

   Digital tekstrespons. Ein studie av korleis to elevar på åttande trinn følgjer opp digital lærarrespons..

  • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes

   (2014)

   Forord. I: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-321-0381-2.

   s.7-8.

  • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes

   (2014)

   Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-321-0381-2.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Forord. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-40457-4.

   s.5-8.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-40457-4.

  • Skaftun, Atle; Stangeland, Elisabeth Brekke; Solheim, Oddny Judith; Mangen, Anne

   (2014)

   Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2013. Analyse av resultater og prøvekvalitet.

  • Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Skaftun, Atle

   (2013)

   Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2012. Analyse av resultater og prøvekvalitet.

  • Matre, Synnøve; Skaftun, Atle

   (2012)

   Skriv! Les!.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-519-2870-0.

  • Matre, Synnøve; Skaftun, Atle

   (2012)

   Forord. I: Skriv! Les!.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-519-2870-0.

   s.9-12.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Walgermo, Bente Rigmor

   (2012)

   Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2011. Analyse av resultater og prøvekvalitet.

  • Mossige, Margunn; Hoem, Toril Frafjord; Blå, Berit Hope; Bøyesen, Liv; Pettersen, Karin Dahlberg; Dahlin, Liv Klakegg; Engen, Liv; Engen, Liv; Heber, Ellen; Helgevold, Lise; Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Skaftun, Atle; Skaftun, Atle; Skjelbred, Dagrun; Skjelbred, Dagrun; Sæbø, Aud Berggraf

   (2010)

   Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole.

   ISBN 9788276490688.

 • Formidling
  • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2021)

   Kritisk literacy i litteraturundervisningen .

  • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2021)

   Cool kids' carnival: Flerstemt diskurs i elevers samtaler om litteratur .

  • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Conditons for orality in primary school.

  • Skaftun, Atle

   (2019)

   Tid for muntlighet? Tanker om tenking og literacy i skolen.

  • Skaftun, Atle

   (2019)

   15 år med literacy-forskning – og litt om veien videre.

  • Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav

   (2019)

   Literacy in digitalised secondary school classrooms: Reflections on transitional practices.

  • Skaftun, Atle; Michelsen, Per Arne

   (2018)

   Faglighet i skolens litteraturarbeid.

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 3.

   s.9-17.

  • Skaftun, Atle

   (2018)

   Muntlighet i Vest. Introduksjon til første nettverkssamling.

  • Skaftun, Atle; Aasen, Marit; Sæbø, Johanne Ur

   (2018)

   Muntlighet mellom teori og praksis på mellomtrinnet.

  • Skaftun, Atle

   (2018)

   Hvorfor arbeide med litteratur i skolen?.

  • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.

   (2018)

   Oracy in year one: A blind spot in Norwegian language and literacy education?.

  • Skaftun, Atle; Michelsen, Per Arne

   (2018)

   Tanker om faglig praksis i skolens litteraturarbeid.

  • Skaftun, Atle

   (2018)

   The Literacy & learning-group at UiS.

  • Skaftun, Atle

   (2018)

   Partnership based professional development on dialogue and digital technology.

  • Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2018)

   Rammer for muntlighet i småskolen - og noen eksempler til ettertanke.

  • Skaftun, Atle

   (2018)

   Literacy praksiser i digitaliserte klasserom.

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning; Skaftun, Atle

   (2017)

   Hvordan kan en ekstra lærerressurs bidra til å skape økte læringsmuligheter i lesing og skriving for mangfoldet av elever?.

  • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2017)

   Litteratursamtaler i lærerutdanningen.

  • Skaftun, Atle

   (2017)

   Ja, vi elsker det å tenke! Tanker om tekst og tenking skolens litteraturarbeid.

  • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2017)

   Fag og faglighet i norsk 1: Literacy som forståelsesramme for litteraturarbeid i skolen.

  • Sønneland, Margrethe; Skaftun, Atle

   (2017)

   Fag og faglighet i norsk 2: Samtaler om "Brønnen" i 8A.

  • Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav

   (2017)

   Thinking and technology in 9C.

  • Skaftun, Atle

   (2017)

   Litteraturens nytteverdi 2.0.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Michelsen, Per Arne; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2017)

   Litterære samtaler i lærerutdanningen: Forholdet mellom den litterære teksten og samtalen som representasjon av teksten .

  • Skaftun, Atle

   (2017)

   Litteratursamtaler i lærerutdanningen.

  • Husebø, Dag; Skaftun, Atle

   (2017)

   Digital hverdag i ungdomsskolen.

  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Digital læring på Nordic Edge.

  • Skaftun, Atle; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2017)

   Den digitale hverdagen: Hvordan brukes datamaskinene i ungdomsskolen?.

  • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle

   (2017)

   Den digitale hverdagen: Teknologi og tenking i 9C.

  • Skaftun, Atle; Husebø, Dag; Igland, Mari Ann

   (2016)

   Respons i ungdomsskolen. Erfaringer fra to års samarbeid.

  • Skaftun, Atle

   (2016)

   Smått e' godt - om å finne forskningspotensial i praksis.

  • Skaftun, Atle

   (2016)

   Literacy i skolen - mellom ferdighet og faglight.

  • Skaftun, Atle

   (2016)

   Respons i digitaliserte klasserom: Et kompetanseprosjekt.

  • Skaftun, Atle

   (2016)

   Dialogic pedagogy between idealism and realism.

  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016.

  • Skaftun, Atle

   (2016)

   Responsive literacy practices in digitalized classrooms - "worked examples".

  • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nøsen, Odin

   (2016)

   Respons i digitale klasserom.

  • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture

   (2015)

   Digitalisering av klasserommet: Skriftkulturelle overgangspraksiser i ungdomsskolen.

  • Igland, Mari Ann; Skaftun, Atle

   (2015)

   Digitale rand-dialoger i online skriveprosesser: Om bruken av kommentarfunksjonen i Google docs i ungdomsskolen.

  • Skaftun, Atle; Karlsen, Ole; Syversen, Eva-Marie

   (2015)

   Litteratur og læring - om faglighet for framtiden.

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 4.

   s.14-21.

  • Husebø, Dag; Skaftun, Atle

   (2015)

   Brytninger mellom teknologi og praksis i den digitaliserte ungdomsskolen.

  • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture

   (2015)

   Going digital: Transitional practices in secondary school classrooms. Symposium..

  • Igland, Mari-Ann; Skaftun, Atle

   (2015)

   Adding eventness to scripted dialogue. Responsive literacy practices in digitalized secondary school classrooms.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2013)

   Litteratur og faglighet.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2013)

   Interpretation and literary disciplinarity.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning

   (2012)

   Literary education as a transition between everyday language and academic literacy.

  • Skaftun, Atle

   (2011)

   Litteraturens nytteverdi.

   Dansk Noter

   ISSN 0107-1424.

   Hefte 4.

   s.8-14.

  • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle

   (2011)

   Vurdering av ordforståelse i relasjon til leseforståelse.

  • Skaftun, Atle

   (2011)

   Litteraturens nytteverdi.

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 2.

   s.33-40.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning

   (2010)

   The role of writing in demonstrating reading comprehension.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith

   (2010)

   Nasjonale prøver og debattvilje på villstyr.

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

  • Skaftun, Atle

   (2009)

   Engagement in the study of reading and literacy.

  • Skaftun, Atle

   (2009)

   Moralisering eller intellektualisering? Hamsun og skolens verdigrunnlag.

   ?

   Hefte 1.

   s.12-17.

  • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning

   (2009)

   What expert writers do when they don't solve problems.

  • Skaftun, Atle

   (2009)

   Å forholde seg til fagtekster.

  • Skaftun, Atle

   (2007)

   Lesetester som redskap i klasserommet.

   ?

  • Skaftun, Atle; Holm, Helge Vidar

   (2007)

   Noen innspill til Erling Aadlands "Farvel".

   Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift

   ISSN 0809-2044.

   Hefte 01.feb.

  • Skaftun, Atle

   (2007)

   Lesetester som redskap i klasserommet.

  • Skaftun, Atle

   (2007)

   Lesetester som redskap i klasserommet.

   ?

   Hefte 3.

  • Skaftun, Atle

   (2007)

   Skill-acquisition: Bridging the gap between individual and social perspectives on reading?.

  • Skaftun, Atle

   (2007)

   Skill-acquisition: Bridging the gap between individual and social perspectives on reading?.

  • Skaftun, Atle

   (2007)

   Lesetester som reds.

  • Skaftun, Atle

   (2006)

   Kunnskapsløft og ferdighetsfokus.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Skaftun, Atle

   (2006)

   Lesing og ferdighetsbegrepet.

  • Skaftun, Atle

   (2006)

   Diskursanalyse - et produktivt grensesnitt mellom litteraturvitenskap og skolebasert tekstarbeid.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith

   (2006)

   Lesing og literacy: Diskursive livssfærer og livsfarlige testdiskurser.

  • Skaftun, Atle

   (2006)

   Lesing: teori, skolepraksis og testing.

  • Skaftun, Atle

   (2006)

   Metodeundervisning på nettet: Http://textpraxis.uit.no.

   Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning

   ISSN 0013-0818.

   Hefte 2.

   s.204-209.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle

   (2005)

   Kommentarer til leseprøven for 2005.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle

   (2005)

   Gjennomgang av vurderingsguide og praktisk arbeid med vurdering.

  • Skaftun, Atle

   (2005)

   Utsikter mot en dialogisk narratologi.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle

   (2005)

   Nærlesing av spørsmål og og svaralternativ i prøven for 2005.

  • Skaftun, Atle

   (2005)

   Fra Biografiens limboland: Å forholde seg til Knut Hamsun.

  • Skaftun, Atle

   (2005)

   Framtidens nasjonale prøver: Kontrollsystem eller pedagogisk støtte?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith

   (2005)

   Presentasjon av og begrunnelse for prøvens oppbygning.

  • Skaftun, Atle

   (2005)

   Nasjonale prøver i lesing: Politisk styring og lesepedagogiske valg.

  • Skaftun, Atle

   (2003)

   Scenen som bevissthetsrom. Omkring August Strindbergs Ett drömspel.

   ?

   Volum 14.

   s.145-161.

  • Skaftun, Atle

   (2003)

   ”En skikkelse i et occult landskap. Omkring Hamsuns Børn av tiden”.

  • Skaftun, Atle

   (2003)

   Doktordisputas: ”Svar fra doktoranden”.

   ?

   Volum 14.

   s.201-223.

  • Skaftun, Atle

   (2003)

   Prosaisk reaksentuering: Hamsun mellom realisme og modernisme.

  • Skaftun, Atle

   (1998)

   Knut Hamsun og den melodramatiske fantasi.

  • Skaftun, Atle

   (1998)

   Ironi.

  • Skaftun, Atle

   (1997)

   Is there a teacher in this class? Tanker omkring litteraturformidling i lærerutdanningen.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway