Atle Skaftun

Professor i lesevitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
HG R-404

Bio

Atle Skaftun is a professor in literacy studies at the Norwegian Centre for Reading Education and Reading Research at University of Stavanger. He received his PhD in Scandinavian Studies from the University of Tromsø in 2002, with a dissertation on dialogic realism in Knut Hamsuns novels. His shift from the field of literature towards that of literacy and literature education can be followed through several books and articles addressing different aspects of literacy and text work situated in the social practice of the L1 subject and school as such.

Baktin’s dialogism is an important framework in Skaftun’s research, and the idea of dialogic space is a key guideline in his studies based on classroom observations as well as in  collaborative work on practice development. Currently (2022-26) he co-leads a NFR-funded project targeting student participation in four disciplinary literacy practices (Norwegian, science, mathematiocs and social studies, cf. https://www-uis-no.ezproxy.uis.no/nb/forskning/partners-in-practice ). 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Sønneland, Margrethe

   (2019)

   Teksten som problem. En studie av litterære samtaler i ungdomsskolen.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-874-0.

  • Igland, Mari-Ann; Skaftun, Atle; Husebø, Dag

   (2019)

   Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-03160-6.

  • Skaftun, Atle; Michelsen, Per Arne

   (2017)

   Litteraturdidaktikk.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-31853-6.

  • Østrem, Siv Ellen

   (2016)

   Digital tekstrespons. Ein studie av korleis to elevar på åttande trinn følgjer opp digital lærarrespons.. Digital tekstrespons. Ein studie av korleis to elevar på åttande trinn følgjer opp digital lærarrespons..

   Universitetet i Stavanger.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-40457-4.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Forord. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-40457-4.

   s.5-8.

  • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes

   (2014)

   Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-321-0381-2.

  • Skaftun, Atle; Stangeland, Elisabeth Brekke; Solheim, Oddny Judith; Mangen, Anne

   (2014)

   Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2013. Analyse av resultater og prøvekvalitet.

  • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes

   (2014)

   Forord. I: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-321-0381-2.

   s.7-8.

  • Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Skaftun, Atle

   (2013)

   Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2012. Analyse av resultater og prøvekvalitet.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Walgermo, Bente Rigmor

   (2012)

   Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2011. Analyse av resultater og prøvekvalitet.

  • Matre, Synnøve; Skaftun, Atle

   (2012)

   Forord. I: Skriv! Les!.

   Akademika forlag.

   ISBN 978-82-519-2870-0.

   s.9-12.

  • Matre, Synnøve; Skaftun, Atle

   (2012)

   Skriv! Les!.

   Akademika forlag.

   ISBN 978-82-519-2870-0.

  • Mossige, Margunn; Hoem, Toril Frafjord; Blå, Berit Hope; Bøyesen, Liv; Pettersen, Karin Dahlberg; Dahlin, Liv Klakegg; Engen, Liv; Engen, Liv; Heber, Ellen; Helgevold, Lise; Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Skaftun, Atle; Skaftun, Atle; Skjelbred, Dagrun; Skjelbred, Dagrun; Sæbø, Aud Berggraf

   (2010)

   Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788276490688.

 • Formidling
  • Øvereng, Liv Kristin Bjørlykke; Skaftun, Atle; Gamlem, Siv Therese Måseidvåg

   (2023)

   Tablets in literacy practices in 1st grade classrooms with high quality in teacher-student interactions.

   NERA;

   2023-03-15 - 2023-03-17.

  • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe; Berge, Ingeborg Margrete; Michelsen, Per Arne

   (2023)

   Little things in 7A.

   Literary development reconsidered: Perceiving literary education in an ethical frame;

   2023-09-20 - 2023-09-22.

  • Skaftun, Atle

   (2022)

   Fra literacy-reform til fornyelse av faglig praksis. Muntlige veier til Framtidens skole.

   LNU-konferansen 2022;

   2022-08-26 - 2022-08-27.

  • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe; Wagner, Åse Kari H.

   (2022)

   Partners in Practice: Establishing a System for Educational Development towards Student Participation .

   ARLE-konferansen 2022;

   2022-06-15 - 2022-06-17.

  • Skaftun, Atle

   (2022)

   Gruppesemtaler om tekst som rom for elevmedvirkning .

   Den nasjonale lesekonferansen 2022;

   2022-04-04 - 2022-04-05.

  • Skaftun, Atle

   (2022)

   Partners in practice: et samarbeidsprosjekt.

   Skriv! Les! ;

   2022-05-10 - 2022-05-12.

  • Skaftun, Atle; Berge, Ingeborg Margrete; Jensen, Ingeborg Marie; Nygard, Arne Olav; Rangnes, Hege; Sønneland, Margrethe; Wagner, Åse Kari H.

   (2022)

   Partners in Practice: Establishing a system for educational development.

   MUMO, Muntlighedsdidaktik i modersmålsfaget;

   2022-11-29 - 2022-11-30.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2022)

   Teksten som problem i sjette klasse.

   Skriv! Les!;

   2022-05-09 - 2022-05-11.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2022)

   The text as a problem in year six.

   13th ARLE Conference. Transformation in L1 Education: Current Challenges and Future Possibilities.;

   2022-06-15 - 2022-06-17.

  • Sæbø, Johanne Ur; Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   Muntlig aktivitet: Elever sier ofte det læreren vil høre .

  • Sæbø, Johanne Ur; Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   Skravling, latter og diskusjon i timene er bra for læring .

  • Sæbø, Johanne Ur; Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   Når elevene får snakke mer i timen, skjer det spennende ting med undervisningen.

  • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2021)

   Cool kids' carnival: Flerstemt diskurs i elevers samtaler om litteratur .

   NNMF 2021;

   2021-11-24 - 2021-11-25.

  • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2021)

   Kritisk literacy i litteraturundervisningen .

   NNMF 2021;

   2021-11-24 - 2021-11-25.

  • Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav

   (2019)

   Literacy in digitalised secondary school classrooms: Reflections on transitional practices.

   ARLE 2019;

   2019-06-26 - 2019-06-28.

  • Skaftun, Atle

   (2019)

   Tid for muntlighet? Tanker om tenking og literacy i skolen.

   Skriv! Les! 2019;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Conditons for orality in primary school.

   ARLE 2019;

   2019-06-26 - 2019-06-28.

  • Skaftun, Atle

   (2019)

   15 år med literacy-forskning – og litt om veien videre.

   NOLES 2019;

   2019-03-11 - 2019-03-13.

  • Skaftun, Atle

   (2018)

   The Literacy & learning-group at UiS.

   fagseminar med internasjonale gjester;

   2018-03-11 - 2018-03-13.

  • Skaftun, Atle

   (2018)

   Hvorfor arbeide med litteratur i skolen?.

   nettverkssamling med forskerseminar;

   2018-05-29 - 2018-05-30.

  • Skaftun, Atle; Michelsen, Per Arne

   (2018)

   Tanker om faglig praksis i skolens litteraturarbeid.

   forskerseminar i regi av Universitetet i Karlstad;

   2018-04-18.

  • Skaftun, Atle

   (2018)

   Muntlighet i Vest. Introduksjon til første nettverkssamling.

   forskerseminar i regi av UH nett vest;

   2018-03-19 - 2018-03-20.

  • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.

   (2018)

   Oracy in year one: A blind spot in Norwegian language and literacy education?.

   forskerkonferanse;

   2018-04-03 - 2018-04-05.

  • Skaftun, Atle

   (2018)

   Literacy praksiser i digitaliserte klasserom.

   Workshop om digitalisering;

   2018-08-29.

  • Skaftun, Atle; Michelsen, Per Arne

   (2018)

   Faglighet i skolens litteraturarbeid.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 3.

   s.9-17.

  • Skaftun, Atle; Aasen, Marit; Sæbø, Johanne Ur

   (2018)

   Muntlighet mellom teori og praksis på mellomtrinnet.

   Dialog og læring;

   2018-10-25 - 2018-10-26.

  • Skaftun, Atle

   (2018)

   Partnership based professional development on dialogue and digital technology.

   Faglig møte "Muntlighet i Vest" (UH-nett Vest 2018) og CEDIR (Cambridge Educational Dialogue Research);

   2018-09-25 - 2018-09-26.

  • Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2018)

   Rammer for muntlighet i småskolen - og noen eksempler til ettertanke.

   Dialog og læring;

   2018-10-25 - 2018-10-26.

  • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2017)

   Litteratursamtaler i lærerutdanningen.

   NNMF 6;

   2017-11-29 - 2017-12-01.

  • Husebø, Dag; Skaftun, Atle

   (2017)

   Digital hverdag i ungdomsskolen.

   Nordic Edge - EdTech;

   2017-09-26 - 2017-09-28.

  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Digital læring på Nordic Edge.
  • Sønneland, Margrethe; Skaftun, Atle

   (2017)

   Fag og faglighet i norsk 2: Samtaler om "Brønnen" i 8A.

   Veier til dybdelæring: Nasjonal konferanse om lesing;

   2017-03-04.

  • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle

   (2017)

   Den digitale hverdagen: Teknologi og tenking i 9C.

   Skriv! Les! 2017 Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Skaftun, Atle; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2017)

   Den digitale hverdagen: Hvordan brukes datamaskinene i ungdomsskolen?.

   Skriv! Les! 2017 Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Skaftun, Atle

   (2017)

   Litteratursamtaler i lærerutdanningen.

   Skriv! Les! 2017 Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Michelsen, Per Arne; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2017)

   Litterære samtaler i lærerutdanningen: Forholdet mellom den litterære teksten og samtalen som representasjon av teksten .

   Skriv! Les! 2017 Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Skaftun, Atle

   (2017)

   Ja, vi elsker det å tenke! Tanker om tekst og tenking skolens litteraturarbeid.

   LNU-konferansen 2017;

   2017-03-17 - 2017-03-18.

  • Skaftun, Atle

   (2017)

   Litteraturens nytteverdi 2.0.

   Dansk i mange rætninger 2017;

   2017-03-09.

  • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2017)

   Fag og faglighet i norsk 1: Literacy som forståelsesramme for litteraturarbeid i skolen.

   Veier til dybdelæring: Nasjonal konferanse om lesing;

   2017-03-04.

  • Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav

   (2017)

   Thinking and technology in 9C.

   Writing Research Across Borders;

   2017-02-15 - 2017-02-18.

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning; Skaftun, Atle

   (2017)

   Hvordan kan en ekstra lærerressurs bidra til å skape økte læringsmuligheter i lesing og skriving for mangfoldet av elever?.

   Skriv!Les!;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Skaftun, Atle

   (2016)

   Literacy i skolen - mellom ferdighet og faglight.

   Seminar i en forskergruppe ved HiST;

   2016-10-27.

  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016.
  • Skaftun, Atle

   (2016)

   Responsive literacy practices in digitalized classrooms - "worked examples".

   Mulitliteracy practices in nordic mother tongue education ;

   2016-09-12 - 2016-09-13.

  • Skaftun, Atle

   (2016)

   Smått e' godt - om å finne forskningspotensial i praksis.

   NOLES-samling: Literacy i lærerutdanninga;

   2016-10-03 - 2016-10-04.

  • Skaftun, Atle

   (2016)

   Respons i digitaliserte klasserom: Et kompetanseprosjekt.

   Møte i programkomiteen for FINNUT;

   2016-04-16 - .

  • Skaftun, Atle; Husebø, Dag; Igland, Mari Ann

   (2016)

   Respons i ungdomsskolen. Erfaringer fra to års samarbeid.

   Årlig skoleledermøte;

   2016-06-23 - .

  • Skaftun, Atle

   (2016)

   Dialogic pedagogy between idealism and realism.

   The Sedona meeting: Reimagining learning and literacy in the digital ge;

   2016-05-03 - 2016-05-05.

  • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nøsen, Odin

   (2016)

   Respons i digitale klasserom.

   Utdanningskonferansen;

   2016-11-08.

  • Igland, Mari Ann; Skaftun, Atle

   (2015)

   Digitale rand-dialoger i online skriveprosesser: Om bruken av kommentarfunksjonen i Google docs i ungdomsskolen.

   Skriv! Les! Den 3. nordiske forskerkonferansen om lesing, skriving og literacy;

   2015-05-18 - 2015-05-21.

  • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture

   (2015)

   Digitalisering av klasserommet: Skriftkulturelle overgangspraksiser i ungdomsskolen.

   Skriv! Les! Den tredje nordiske forskerkonferansen om lesing, skriving og literacy;

   2015-05-18 - 2015-05-21.

  • Husebø, Dag; Skaftun, Atle

   (2015)

   Brytninger mellom teknologi og praksis i den digitaliserte ungdomsskolen.

   Forum for Utdanningsforsknig;

   2015-11-03 - .

  • Igland, Mari-Ann; Skaftun, Atle

   (2015)

   Adding eventness to scripted dialogue. Responsive literacy practices in digitalized secondary school classrooms.

   IAIMTE 2015;

   2015-06-03 - 2015-06-06.

  • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture

   (2015)

   Going digital: Transitional practices in secondary school classrooms. Symposium..

   IAIMTE 2015;

   2015-06-03 - 2015-06-06.

  • Skaftun, Atle; Karlsen, Ole; Syversen, Eva-Marie

   (2015)

   Litteratur og læring - om faglighet for framtiden.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 4.

   s.14-21.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2013)

   Litteratur og faglighet.

   Skriv! Les! 2013;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2013)

   Interpretation and literary disciplinarity.

   9th IAIMTE International Conference;

   2013-06-11 - 2013-06-13.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning

   (2012)

   Literary education as a transition between everyday language and academic literacy.

   The many languages of literature: Literature education in multilingual and intercultural settings;

   2012-04-30 - 2012-05-02.

  • Skaftun, Atle

   (2011)

   Litteraturens nytteverdi.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 2.

   s.33-40.

  • Skaftun, Atle

   (2011)

   Litteraturens nytteverdi.

   Dansknoter.

   ISSN 0107-1424.

   Hefte 4.

   s.8-14.

  • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle

   (2011)

   Vurdering av ordforståelse i relasjon til leseforståelse.

   Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving og lesing;

   2011-05-30 - 2011-06-01.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith

   (2010)

   Nasjonale prøver og debattvilje på villstyr.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning

   (2010)

   The role of writing in demonstrating reading comprehension.

   SIG Writing 2010;

   2010-09-08 - 2010-09-10.

  • Skaftun, Atle

   (2009)

   Engagement in the study of reading and literacy.

   Program for studier av ferdighetsutøvelse: Engagement;

   2009-04-01.

  • Skaftun, Atle

   (2009)

   Å forholde seg til fagtekster.

   Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene;

   2009-03-16 - 2009-03-17.

  • Skaftun, Atle

   (2009)

   Moralisering eller intellektualisering? Hamsun og skolens verdigrunnlag.

   ?.

   Hefte 1.

   s.12-17.

  • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning

   (2009)

   What expert writers do when they don't solve problems.

   IAIMTE : Re-thinking Literacies - Languages, Literatures and Cultures;

   2009-06-23 - 2009-06-26.

  • Skaftun, Atle

   (2007)

   Skill-acquisition: Bridging the gap between individual and social perspectives on reading?.

   6th Conference of the International Association for the Improvement of Mother Tongue Education (IAIMTE);

   2007-03-27 - 2007-03-29.

  • Skaftun, Atle

   (2007)

   Lesetester som redskap i klasserommet.

   ?.

   Hefte 3.

  • Skaftun, Atle

   (2007)

   Lesetester som redskap i klasserommet.

   Åpen fagdag;

   2007-11-28.

  • Skaftun, Atle; Holm, Helge Vidar

   (2007)

   Noen innspill til Erling Aadlands "Farvel".

   Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.

   ISSN 0809-2044.

   Hefte 01.feb.

  • Skaftun, Atle

   (2007)

   Skill-acquisition: Bridging the gap between individual and social perspectives on reading?.

   6th Conference of the International Association for the Improvement of Mother Tongue Education (IAIMTE);

   2007-03-27 - 2007-03-29.

  • Skaftun, Atle

   (2007)

   Lesetester som reds.

   LNUs landskonferanse 2007;

   2007-03-09 - 2007-03-10.

  • Skaftun, Atle

   (2007)

   Lesetester som redskap i klasserommet.

   ?.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith

   (2006)

   Lesing og literacy: Diskursive livssfærer og livsfarlige testdiskurser.

   Språkforum;

   2006-05-12.

  • Skaftun, Atle

   (2006)

   Kunnskapsløft og ferdighetsfokus.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Skaftun, Atle

   (2006)

   Lesing: teori, skolepraksis og testing.

   Lesing: Teori, skolepraksis og testing;

   2006-01-05 - 2006-01-06.

  • Skaftun, Atle

   (2006)

   Diskursanalyse - et produktivt grensesnitt mellom litteraturvitenskap og skolebasert tekstarbeid.

   Den 1. nasjonale konferanse for nordisk litteraturvitenskap;

   2006-03-22 - 2006-03-24.

  • Skaftun, Atle

   (2006)

   Lesing og ferdighetsbegrepet.

   Nye læreplaner - Norskfagets innhold og form; Landslaget for norskundervings landskonferanse:;

   2006-03-10 - 2006-03-11.

  • Skaftun, Atle

   (2006)

   Metodeundervisning på nettet: Http://textpraxis.uit.no.

   Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.

   ISSN 0013-0818.

   Hefte 2.

   s.204-209.

  • Skaftun, Atle

   (2005)

   Utsikter mot en dialogisk narratologi.

   Kulturell dialogisme: Ytringen;

   2005-05-26 - 2005-05-28.

  • Skaftun, Atle

   (2005)

   Nasjonale prøver i lesing: Politisk styring og lesepedagogiske valg.

   Grep på Lesing: Nasjonal konferanse om lesing 2005;

   2005-10-18 - 2005-10-19.

  • Skaftun, Atle

   (2005)

   Fra Biografiens limboland: Å forholde seg til Knut Hamsun.

   utenTitteltekst;

   2005-11-16.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle

   (2005)

   Gjennomgang av vurderingsguide og praktisk arbeid med vurdering.

   utenTitteltekst;

   2005-01-13 - 2005-01-14.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle

   (2005)

   Nærlesing av spørsmål og og svaralternativ i prøven for 2005.

   utenTitteltekst;

   2005-04-05 - 2005-04-06.

  • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith

   (2005)

   Presentasjon av og begrunnelse for prøvens oppbygning.

   utenTitteltekst;

   2005-04-05 - 2005-04-06.

  • Skaftun, Atle

   (2005)

   Framtidens nasjonale prøver: Kontrollsystem eller pedagogisk støtte?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle

   (2005)

   Kommentarer til leseprøven for 2005.

   utenTitteltekst;

   2005-01-13 - 2005-01-14.

  • Skaftun, Atle

   (2003)

   Scenen som bevissthetsrom. Omkring August Strindbergs Ett drömspel.

   ?.

   Volum 14.

   s.145-161.

  • Skaftun, Atle

   (2003)

   ”En skikkelse i et occult landskap. Omkring Hamsuns Børn av tiden”.

   Hamsun i Tromsø III: "Tid og rom i Hamsuns prosa";

   2003-09-25 - 2003-09-27.

  • Skaftun, Atle

   (2003)

   Prosaisk reaksentuering: Hamsun mellom realisme og modernisme.

   "Tidlig modernsitisk prosa i Norden", seminar ved Center for Modernismeforskning, Aalborg Universitet;

   2003-10-09.

  • Skaftun, Atle

   (2003)

   Doktordisputas: ”Svar fra doktoranden”.

   ?.

   Volum 14.

   s.201-223.

  • Skaftun, Atle

   (1998)

   Knut Hamsun og den melodramatiske fantasi.

   Forum for historie og samfunn;

  • Skaftun, Atle

   (1998)

   Ironi.

   Litteraturforum;

  • Skaftun, Atle

   (1997)

   Is there a teacher in this class? Tanker omkring litteraturformidling i lærerutdanningen.

   Universitetet i Stavanger.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway