Hopp til hovedinnhold

Aud Torill Meland

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-222
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Meland, Aud Torill

   (2021)

   Tracking education for sustainable development in ECEC institutions’ annual plans.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   DOI: 10.1080/1350293X.2021.2008464

  • Meland, Aud Torill

   (2020)

   Challenging gender stereotypes through a transformation of a fairy tale.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   DOI: 10.1080/1350293X.2020.1836589

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2019)

   Tracking gender in kindergarten.

   Early Child Development and Care

   ISSN 0300-4430.

   Volum 189.

   Hefte 1.

   s.94-103.

   DOI: 10.1080/03004430.2017.1302945

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Toddlers’ play in ECEC institutions from a gender perspective.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 27.

   Hefte 2.

   s.241-256.

   DOI: 10.1080/1350293X.2019.1580335

  • Giske, Rune; Ugelstad, Ingunn Berrefjord; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Eikeland, Synnøve; Tønnessen, Finn Egil; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Toddlers' social competence, play, movement skills and well-being: an analysis of their relationship based on authentic assessment in kindergarten.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 26.

   Hefte 3.

   s.362-374.

   DOI: 10.1080/1350293X.2018.1431453

  • Kaltvedt, Elsa Helen; Meland, Aud Torill

   (2017)

   Spor etter kjønnsmønstre i studenters observasjoner. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02680-0.

   s.215-227.

  • Meland, Aud Torill

   (2015)

   Læreres erfaringer med en transparent arkitektur.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 99.

   Hefte 5.

   s.375-386.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2015)

   Toddlers Master Everyday Activities in Kindergarten: A Gender Perspective.

   Early Childhood Education Journal

   ISSN 1082-3301.

   Volum 44.

   Hefte 4.

   s.349-358.

   DOI: 10.1007/s10643-015-0718-1

 • Bøker og kapitler
  • Jernes, Margrethe; Meland, Aud Torill; Knaben, Åse Dagmar; Martinsen, Marianne Torve; Brathagen, Kjersti

   (2015)

   Rapport fra SAK-prosjekt i region Sørvest.

  • Meland, Aud Torill

   (2011)

   Ansvar for egen læring. Intensjoner og realiteter i en norsk videregående skole.

   Acta Universitatis Gothoburgensis

   ISBN 978-91-7346-703-2.

  • Meland, Aud Torill

   (2003)

   Hva er evaluering? Evalueringsforskning - teori og metode.

  • Hanssen, Brit; Meland, Aud Torill

   (2001)

   En vurdering av Vasshus skoles delprosjekt innen FASE prosjektet.

  • Hanssen, Brit; Meland, Aud Torill

   (2001)

   En vurdering av Bore ungdomsskoles LUTT prosjekt.

  • Meland, Aud Torill

   (1998)

   Refleksjoner omkring læreplaner.

  • Meland, Aud Torill

   (1992)

   Evalueringa av et undervisningsmateriell.

 • Formidling
  • Meland, Aud Torill

   (2021)

   Presentasjon av utviklingsoppgaven.

  • Meland, Aud Torill

   (2021)

   Pedagogikken i barnehagelærerutdanningen .

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2020)

   Jenter som leker batman får beskjed om å slutte å leke mens gutter som leker med dukker får ros.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2020)

   Jenter som leker med batman får beskjed om å slutte mens gutter får ros.

  • Meland, Aud Torill

   (2020)

   Guttene er "sterke" og jentene er "prinsesser".

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 2.

   s.70-76.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2020)

   Jenter som leker Batman får beskjed om å slutte, gutter som leker med dukker får ros.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2020)

   Jenter som leker Batman får beskjed om å slutte. Gutter som leker med dukker får ros..

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2020)

   Forsker på likestilling i barnehagen.

  • Meland, Aud Torill; Bakken, Anja Kristin

   (2020)

   Eventyr i barnehagen: Modige menn i blått og søte prinsesser i rosa.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2019)

   Hvordan kjønn kan manifestere seg i barnehagen .

  • Meland, Aud Torill

   (2019)

   Kjønnsroller i barnehagene.

  • Meland, Aud Torill

   (2019)

   Bohus gjør det vanskeligere for barn å velge seg bort fra det kjønnsstereotypiske, mener eksperter.

  • Meland, Aud Torill

   (2019)

   Progresjon i barnehagen .

  • Meland, Aud Torill

   (2019)

   Gjør det noe at jenter vil være prinsesser?.

  • Meland, Aud Torill

   (2019)

   Den didaktiske barnehage –barnehagens arbeidsmåter.

  • Meland, Aud Torill

   (2019)

   Hvordan sikre progresjon i barnehagens innhold? .

  • Meland, Aud Torill

   (2019)

   Kjønnsrollemønstre i barnehagen .

  • Meland, Aud Torill

   (2019)

   Vurdering i praksis for praksislærerne ved barnehagelærerutdanningen.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2018)

   Kjønnsforskjeller i barnehagen - eksisterer dette fremdeles?.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2018)

   Forskningsresultater fra Stavangerprosjektet-Det lærende barnet.

  • Meland, Aud Torill

   (2018)

   Hvordan sikre progresjon i barnehagens innhold?.

  • Meland, Aud Torill

   (2018)

   Hvordan sikre progresjon i barnehagens innhold?.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2018)

   Presentasjon om PechaKucha og kjønnsmønstre i barnehagen.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2018)

   Kjønnsforskjeller i hverdagsaktiviteter og lek i barnehagealeder.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2018)

   Barnehageansatte behandler barna ulikt etter kjønn: Her er de forsiktige med å bruke ord som «søt» og «tøff».

  • Meland, Aud Torill

   (2018)

   Derfor kler hun sønnen (7mnd) i rosa klær i leopardmønster.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2018)

   Barnehageansatte behandler barna ulikt etter kjønn: Her er de forsiktige med å bruke ord som «søt» og «tøff».

  • Meland, Aud Torill

   (2018)

   Rammeplan for barnehagen av 2017 – Hva er nytt? .

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2018)

   Gutter skal være aktive, jenter skal være stille. Førstsideoppslag.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2018)

   Barnehageansatte behandler barna ulikt etter kjønn: Her er de forsiktige med å bruke ord som «søt» og «tøff».

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2017)

   Jenter og gutter behandles ulikt Førstesideoppslag.

  • Meland, Aud Torill

   (2017)

   En didaktisk analyse av Rammeplan for barnehagen av 2017 - forelesning for Styrere i kommunale og private barnehager i regi av Stanger kommune.

  • Meland, Aud Torill

   (2017)

   Stereotyper i barnehager.

  • Meland, Aud Torill

   (2017)

   Ny studie: Kjønnsrollene lever i beste velgående i norske barnehager.

  • Meland, Aud Torill; Torheim, Maria Gilje; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2017)

   Kjønnsroller lever i beste velgående i norske barnehager.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Ugelstad, Ingunn Berrefjord

   (2017)

   Toddler’s social competence, play, movement skills and wellbeing.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2017)

   Toddlers master of everyday activity in a gender perspective.

  • Meland, Aud Torill

   (2017)

   Rammeplan av 2017 - Implementering av den nye rammeplanen med søkelyset mot en felles årsplanmal.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2017)

   Toddlers master of everyday activity in a gender perspective.

  • Meland, Aud Torill

   (2017)

   Kjønnsroller i barnehagen.

  • Meland, Aud Torill

   (2017)

   Rammeplan for barnehagen av 2017 – belyst gjennom Goodlads læreplanteoretiske begrepsapparat .

  • Meland, Aud Torill

   (2017)

   Presentasjon av kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid i forbindelse med revidering av de nasjonale retningslinjer for KO i barnehagelærerutdanningen.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2017)

   Research on gender issues.

  • Meland, Aud Torill

   (2017)

   Glasserommene.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2017)

   Kjønnsroller i barnehagen.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2017)

   Du leker vel ikke med dukker, Tobias?.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2016)

   Det lærende barnet. Makan finnes ikke i hele verden!.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2016)

   Småbarns mestring av barnehagens hverdagsaktiviteter i et kjønnsperspektiv.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2016)

   Småbarns mestring i et kjønnsperspektiv.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Pikkutytöt poikia taitavampia arjessa.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Meisjes zijn beter dan jongens.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Tweejarige meisjes lopen voor op jongetjes.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Djevojčice su u dobi od dvije godine društvenije i neovisnije od dječaka.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Pikkutytöt poikia taitavampia arjessa.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Las niñas, más hábiles que los niños, revela estudio.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Già a tre anni le bambine sono più indipendenti dei maschi.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   2살까지는 남자보다 여자가 더 똑똑하다" (연구).

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Tutkijat yllättyivät: Parivuotiaiden tyttöjen ja poikien ero luultua suurempi.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Curice su u dobi od dvije godine mnogo neovisnije i društvenije od dječaka.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Meisjes van 2½ in alledaagse activiteiten beter dan jongens.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Dziewczynki uczą się szybciej niezależności i samodzielności .

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Independente desde criança.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens desde crianças, diz estudo.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Jernes, Margrethe

   (2015)

   Den pedagogiske møteplassen mellom barnehager og barnehagelærerutdanningen.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Les filles plus autonomes et plus sociables que les garçons dès l’âge de deux ans.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Κορίτσια ή αγόρια; Ποια παιδιά είναι πιο ανεξάρτητα;.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Kleine Mädchen sind kleinen Jungs weit voraus.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Kleine Mädchen sind selbstständiger!.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Studie: Zweijährige Mädchen haben Buben viel voraus.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Mädchen sind den Jungs schon früh voraus.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Dziewczynki są bardziej samodzielne niż chłopcy.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Even as two-year-olds, girls are more independent, sociable, study suggests.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Kindergarten - Jungen haben weniger Interesse an Sprachaktivitäten.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Schneller ohne Windel: Mit Zwei haben Mädchen Buben viel voraus.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Meland, Aud Torill; Toft, Trond Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Stavangerprosjektet får internasjonal oppmerksomhet.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hatalmasak a különbségek a bölcsis fiúk és lányok között.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Mädchen sind viel weiter als Buben - zumindest als Zweijährige.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Le bimbe apprendono il linguaggio prima dei maschietti: lo studio.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Jenter mer selvstendige og sosiale allerede som toåringer.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Mit Zwei haben Mädchen Jungs schon viel voraus.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   STUDIU. Fetele sunt la vârsta de doi ani mai independente și mai sociabile decât băieții.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Kindergarten-Studie: So weit sind Mädchen Jungen voraus.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hatalmas a különbség fejlődésben a bölcsis fiúk és lányok között.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Überraschend große Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Studiu fără precedent efectuat pe 509 de fete. Ce li se întâmplă cu adevărat.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Двухлетние девочки опережают мальчиков.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Deklice so pri dveh letih bolj samostojne in družabne kot dečki.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Estudio revela que a la edad de dos años las niñas aventajan en aprendizaje a los niños.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Девочки самостоятельнее мальчиков уже с двух лет .

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Piger er mere selvstændige end drenge allerede i børnehaven.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Miss Independent: Toddler Girls Have an Edge on Boys.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill

   (2015)

   Kleine Mädchen sind kleinen Jungs weit voraus.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Mädchen sind Jungen als Kleinkinder weit voraus.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Por qué a los dos años las niñas aventajan tanto a los niños.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Diferenţe surprinzătoare între fetele şi băieţii de vârsta de doi ani. ''Ne-am aşteptat să găsim diferenţe, dar ele au fost atât de mari''.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Fetele au mai multe abilitati sociale decat baietii.

  • Kaltvedt, Elsa Helen; Meland, Aud Torill

   (2014)

   Stavangerprosjektet - det lærende barnet Forskningsseminar.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2014)

   Early gender differences in daily life activities,.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2013)

   Hverdagsrutiner i barnehagen – i et kjønnsperspektiv.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2013)

   The relationships between Architecture and practice.

  • Kaltvedt, Elsa Helen; Meland, Aud Torill

   (2013)

   The context between every days activities and gender.

  • Meland, Aud Torill

   (2012)

   Responsibility for their own learning – intention and realities.

  • Meland, Aud Torill

   (2012)

   Responsibility for their own learning – the student’s voice.

  • Meland, Aud Torill

   (2011)

   Pupils` responsibility for their own learning – intention and realities.

  • Meland, Aud Torill

   (2011)

   Eleve har svårt för stort eget ansvar.

   Skolevärden

  • Meland, Aud Torill

   (2011)

   Halvveis ansvar for egen læring.

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Meland, Aud Torill

   (2011)

   Ansvar for egen læring.

  • Meland, Aud Torill

   (2011)

   Hvem har ansvar for læringen?.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Meland, Aud Torill

   (2005)

   Utdanningsreformer i Norge.

  • Meland, Aud Torill

   (2003)

   Education in Norway - An Introduction to the Field.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Kaltvedt, Elsa Helen; Meland, Aud Torill; Jernes, Margrethe

   (2015)

   Den digitale møteplassen mellom barnehagen og barnehagelærerutdanningen.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway