Banovsha Ibishova

Stipendiat i finans eller samfunnsøkonomi – ESG/grønn omstilling

Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans