Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Dahl, Barbro Irene

   (2023)

   Burial : settlement relations at Forsandmoen, Southwest Norway. I: Complexity and dynamics : Settlement and landscape from the Bronze Age to the Renaissance in the Nordic Countries (1700 BC–AD 1600).

   Sidestone Press.

   ISBN 9789464270426.

   s.171-186.

  • Mooney, Dawn Elise; Guðmundsdóttir, Lísabet; Dahl, Barbro Irene; Roberts, Howell; Ramstad, Morten

   (2022)

   Expanding Horizons in North Atlantic Archaeology. I: Expanding Horizons: Settlement Patterns and Outfield Land Use in the Norse North Atlantic.

   Universitetet i Bergen.

   ISBN 978-82-8436-005-8.

   s.13-24.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2022)

   Settlement, resources and routes in Iron Age Forsand. I: Expanding Horizons: Settlement Patterns and Outfield Land Use in the Norse North Atlantic.

   Universitetet i Bergen.

   ISBN 978-82-8436-005-8.

   s.85-102.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2020)

   Maskinen i verktøykassa. I: Røyser : å utfordre etablerte kategorier i kulturminnevernet.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   ISBN 9788277601878.

   s.21-30.

   DOI: 10.31265/ams-varia.vi61.333

  • Dahl, Barbro Irene

   (2016)

   Relations between Burials and Buildings in the Iron Age from Southwest Norway. I: The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway..

   Portal forlag.

   ISBN 978-82-8314-099-6.

   s.93-116.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2016)

   Haugen som gravfelt. I: Tverrfaglige perspektiver 3.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   ISBN 978-82-7760-167-0.

   s.77-96.

   DOI: 10.31265/ams-varia.v0i58.193

  • Dahl, Barbro Irene

   (2009)

   En presentasjon av fire utvalgte hus fra Forsandmoen 2007. I: Tverrfaglige perspektiver.

   ISBN 9788277601403.

   s.87-104.

 • Bøker og kapitler
  • van de Lagemaat, Ester; Bishop, Rosie Rhiannon; Dahl, Barbro Irene

   (2023)

   Arkeologisk og naturvitenskapelig undersøkelse av hus fra yngre romertid og folkevandringstid på Løland gnr. 247 bnr. 2 i Sandnes kommune, Rogaland (id. 219567). .

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   Hefte 2023/04.

  • Mooney, Dawn Elise; Guðmundsdóttir, Lísabet; Dahl, Barbro Irene; Roberts, Howell; Ramstad, Morten

   (2022)

   Expanding Horizons: Settlement Patterns and Outfield Land Use in the Norse North Atlantic.

   Universitetet i Bergen.

   ISBN 978-82-8436-005-8.

   Hefte 13.

  • Dahl, Barbro Irene; Samuelsen, Mari Krogstad; Hamre, Elin

   (2021)

   Arkeologisk og botanisk undersøkelse av hus i røysfelt øst på Forsandmoen. Forsand gnr. 241 bnr. 6, Sandnes kommune (del av id. 64670).

   Hefte 2021/31.

  • Dahl, Barbro Irene; Husvegg, Jon Reinhardt; Redmond, James Joseph; Mooney, Dawn Elise; Lechterbeck, Jutta

   (2021)

   Arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser på Jåttå. Gnr. 16 bnr. 1544, 1546, 1547, 1584, Stavanger kommune, Rogaland..

   Hefte 2021/07.

  • Dahl, Barbro Irene; Samuelsen, Mari Krogstad; Soltvedt, Eli-Christine

   (2020)

   Arkeologisk og naturvitenskapelig undersøkelse av hus og stakketufter på Haga Vest, gnr. 6, bnr. 6, Sola k., Rogaland.

  • Dahl, Barbro Irene; Mooney, Dawn Elise

   (2020)

   Arkeologisk undersøkelse av hus ved Forsand kirke. Gjøysa gnr. 40 bnr. 1, Forsand kommune (id. 95291).

   Hefte 2020/29.

  • Dahl, Barbro Irene; Soltvedt, Eli-Christine; Lechterbeck, Jutta

   (2019)

   Utgraving av gravhauger og hus på Forsandmoen. Oppdragsrapport 2019/03.

   Hefte 2019/03.

  • Dahl, Barbro Irene; Soltvedt, Eli-Christine; Husvegg, Jon Reinhardt

   (2017)

   Arkeologisk og naturvitenskapelig undersøkelse av røyser fra E.BRA og hus fra Y.ROM ved Skadberg skole (id. 157229 og 65854) : Skadberg gnr. 32 bnr. 19, Sola kommune, Rogaland.

   Hefte 2017/01.

  • Dahl, Barbro Irene; Husvegg, Jon Reinhardt; Soltvedt, Eli-Christine; Eva Schaller, Åhrberg

   (2017)

   Arkeologisk og botanisk undersøkelse av hus i Bergevik. Berge gnr. 37 bnr. 1, Forsand kommune, Rogaland..

   Hefte 2017/14.

  • Dahl, Barbro Irene; Westling, Sara Fredrika

   (2015)

   Arkeologisk og naturvitenskapelig undersøkelse av bosettingsspor fra yngre jernalder ved Sola ruinkirke. Sola gnr. 14 bnr. 14, Sola k. Rogaland.

   Universitetet i Stavanger.

   Hefte 16.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2015)

   Arkeologisk undersøkelse av tuft på Søyland gnr. 3 bnr. 5, Hå kommune, Rogaland. Oppdragsrapport 2015/03.

  • Husvegg, Jon Reinhardt; Dahl, Barbro Irene

   (2015)

   (Oppdragsraport B 2014/24 Sikring og dokumentasjon av skadet hustuft og gravrøys fra yngre romertid. Hellvik gnr. 60 bnr. 51, Eigersund kommune, Rogaland..

  • Dahl, Barbro Irene; Bortheim, Kjetil

   (2014)

   Rapport fra arkeologisk utgraving av røysfelt i Tjemslandsmarka, Hå kommune.

   Volum 2014.

   Hefte 2.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2014)

   Arkeologisk utgraving av hus og graver. Myklebust gnr. 3, Sola kommune, Rogaland.

   Universitetet i Stavanger.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2003)

   De mytiske landskap . De rituelle landskap. Et eksempel fra Rossland i Sokndal kommune, Rogaland. The mythical landscapes ? The ritual landscapes. An example from Rossland in Sokndal, Southwest Norway.

 • Formidling
  • Dahl, Barbro Irene

   (2022)

   Change in Burials.

   Human Agency and Global Challanges: Re-Centering Social Change in Archaeology;

   2022-09-15 - 2022-09-17.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2022)

   Stein-, bronse- og jernalder på Jørpelandsholmen .

   Omvisning for Strand historielag;

   2022-09-03.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2022)

   Forsandmoen som arkeologisk lab.

   Naturvitenskapelig og arkeologiske forsking, forvaltnings og formidlingsens dag (NAFF);

   2022-11-29.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2022)

   Dilemmas - Utgravinga på IVAR Røyneberg.

   Fagdag;

   2022-12-08.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2022)

   Arkeologisk utgraving på Røyneberg.

   Omvisning i felt for skolelever;

   2022-09-28 - 2022-09-29.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2021)

   Nye perspektiv på Forsands forhistorie.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.3-12.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2021)

   Nye perspektiv på Forsand.

   Tirsdagsforedrag;

   2021-03-16.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2021)

   Nye perspektiv.

   Naturvitenskapelig og arkeologisk forskning, forvaltning og formidling;

   2021-11-24.

  • Dahl, Barbro Irene; Apall, Kristoffer

   (2021)

   Tilbake på Forsand for sin sjette arkeologiske utgraving.

  • Lechterbeck, Jutta; Dahl, Barbro Irene

   (2021)

   Agricultural and social change in Norway between early Bronze Age and Late Iron Age - evidence from soils and Houses.

   European Association of Archaeologists 27. annual meeting;

   2021-09-06 - 2021-09-11.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2020)

   Forsandmoen 2020.

   Tirsdagsforedrag;

   2020-11-17.

  • Dahl, Barbro Irene; Karlsen, Elin Moen

   (2020)

   Barbro elsker Forsand og alle fortidsspora her: - Me har for første gong funne spor frå vikingtida.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2020)

   Graver og hus på Forsandmoen.

   Spor.

   ISSN 0801-5376.

   Hefte 2.

   s.8-13.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2020)

   Fire røyser ble til fire hus - om det fascinerende misforholdet mellom synlige og ikke-synlige kulturminner.

   Norark.no.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2019)

   Settlement, resources and routes in Iron Age Forsand.

   Workshop Expanding Horizons;

   2019-04-25 - 2019-04-28.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2019)

   Nye perspektiv på Forsandmoen.

   Seminar Dilling;

   2019-11-20 - 2019-11-21.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2019)

   Årets utgravinger på Jåttå og Forsand.

   Tirsdagsforedrag, AM, UiS;

   2019-11-19 - .

  • Byberg Bø, Julie; Dahl, Barbro Irene

   (2019)

   Jeg fant, jeg fant … tror jeg.

  • Karlsen, Elin; Dahl, Barbro Irene

   (2019)

   Forsand var eit unikt knutepunkt.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2019)

   Arkeologi på Jåttå. Formidling i felt og deltakelse av tre skoleklasser fra Jåtten skole.

   Formidling for skoleklasser;

   2019-06-12 - 2019-06-13.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2019)

   Gamle hus under nye graver.

   Norark.no.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2019)

   Gravende skoleelever.

   Norark.no.

  • Dahl, Barbro Irene; Næss, Ragnhild Nordahl

   (2019)

   Flere tidsperioder på Jåttå.

   Norark.no.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2018)

   Maskinen i verktøykassa.

   Regionmøte Vestlandet 2019;

   2018-03-14 - 2018-03-15.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2018)

   Prosjektlederrollen.

   Prosjeklederkurs;

   2018-03-23.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2018)

   To gravhauger på Forsandmoen.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.3-8.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2018)

   Toskipa hus, treskipa hus og alvedanser.

   Norark.no.

  • Eilertsen, Krister Scheie; Nyland, Astrid Johanne; Dahl, Barbro Irene

   (2017)

   Årets feltsesong ved Arkeologisk museum 2017.

   Tirsdagsforedrag ved AM;

   2017-11-21.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2017)

   Utfordrende røyser - utfordrende forvaltning.

   Røysseminar;

   2017-02-27 - 2017-02-28.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2017)

   Arkeologens møte med publikum.

   formidlingsfagdag;

   2017-09-25.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2017)

   Arkeologi i Rogaland.

   Undervisning og ekskursjoner;

   2017-11-12.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2017)

   Omvisning i felt for skoleklasser.

   Formidling for skoleklasser i felt;

   2017-06-20.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2016)

   Three Viking Period Burials in Hålandsmarka.

   Buried Things. Recent Discoveries of Viking Graves in Iceland and Western Norway.;

   2016-01-20 - 2016-01-22.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2016)

   Skadberg. Kontekstualisering av utgravinga i 2015..

   Fagdag arkeologi;

   2016-03-10 - .

  • Dahl, Barbro Irene

   (2015)

   Grophuset fra vikingtid ved Sola ruinkirke. .

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 3.

   s.3-8.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2015)

   Finnes det diamanter på Skadberg? .

  • Dahl, Barbro Irene

   (2015)

   Forholdet mellom hus og graver i jernalderen..

   Seminar;

   2015-05-18 - 2015-05-21.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2015)

   Forholdet mellom hus og graver. Eksempler fra Rogaland..

   Seminar;

   2015-12-07 - 2015-12-09.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2015)

   Formidling av arkeologi til elever og lærere ved Skadberg skole.

   Foredrag;

   2015-04-24 - 2015-06-11.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2015)

   Skoleelever deltar i utgravinga på Skadberg.

   Norark.no.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2015)

   Utgraving ved Skadberg skole på Sola.

   Norark.no.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2014)

   Resultater fra arkeologiske utgravinger ved AM, UiS i 2013.

   Regionmøte Vestlandet;

   2014-03-26 - 2014-03-27.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2014)

   Presentasjon og evaluering av den arkeologiske utgravinga på Lunde, Stavanger kommune.

   Evalueringsmøte mellom RFK og AM, UiS;

   2014-03-06.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2014)

   Presentasjon og evaluering av den arkeologiske utgravinga i Tjemslandsmarka, Hå kommune.

   Evalueringsmøte mellom RFK og AM, UiS;

   2014-03-06.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2014)

   Omvisning og foredrag om bygdeborg i Sokndal kommune.

   Omvisning;

   2014-08-30.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2014)

   Avduking av skilt og omvisning ved kulturminnefelt på Kløgetveit, Bjerkreim kommune.

   Avduking av skilt, foredrag, omvisning og evaluering av Magma Geopark;

   2014-07-25.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2014)

   Formidling til skolelever (1.-10. klasse) ved Hellvik skole.

   Arkeologisk undersøkelse og formidling av arkeologi;

   2014-09-02 - 2014-09-26.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2014)

   Formidling til skoleelever under arkeologisk utgraving ved Sola ruinkirke.

   Arkeologisk utgraving og formidling av arkeologi;

   2014-06-02 - 2014-06-18.

  • Skadberg, Sylvie; Dahl, Barbro Irene

   (2014)

   Graver fram sin egen kulturarv.

  • Ellingsen, Øystein; Dahl, Barbro Irene; Bøe Nedrehagen, Ellen

   (2014)

   Arkeologiske utgravinger i skolegården (NRK Rogaland radio og nett).

  • Dahl, Barbro Irene

   (2014)

   Sju nye langhus i Bergevik på Forsandneset.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Volum 2014.

   Hefte 2.

   s.18-22.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2014)

   Forholdet mellom hus og graver i jernalderen - eksempler fra utgravinger i Rogaland.

   Seminar i det norske agrarnettverket;

   2014-12-01 - 2014-12-02.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2014)

   Resultater fra utgravinga ved Sola Ruinkirke.

   Tirsdagsforedrag AM; UiS;

   2014-10-21.

  • Dahl, Barbro Irene; Bøe, Ellen Tjørnhom

   (2014)

   Fra kort konflikt til varig glede. Formidling ved arkeologisk undersøkelse på Hellvik, Eigersund.

   Norsk Arkeolog Møte 2014;

   2014-11-06 - 2014-11-08.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2014)

   Formidling av arkeologiske utgravinger ved AM, UiS.

   Feltkurs 2014;

   2014-06-23.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2014)

   Arkeologisk undersøkelse og formidling ved Hellvik skole.

   Norark.no.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2014)

   Et stort grophus ved Sola ruinkirke?.

   Norark.no.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2014)

   Flott spenne fra yngre romertid på Hellvik .

   Norark.no.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2014)

   Grophus datert til yngre vikingtid.

   Norark.no.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2014)

   Utgraving ved Sola ruinkirke starter opp.

   Norark.no.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2013)

   Ny arkeologisk utgraving på Forsand.

   Norsk Arkeolog Møte;

   2013-11-07 - 2013-11-09.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2012)

   Tuft med bevart leirgulv og steinvegger.

   Norark.no.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2012)

   Utgraving av tuft på Søyland i Hå kommune.

   Norark.no.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2012)

   Prosjekt Myklebust - potensiale for videre forskning.

   Forskningsforum AM, UiS;

   2012-05-08 - 3012-05-08.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2012)

   Resultater fra utgravinga i Hålandsmarka.

   Forskningsforum AM, UiS;

   2012-05-15.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2011)

   Vikingtidsgrava på Myklebust.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.3-7.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2011)

   Utgravingene på Myklebust i Sola kommune.

   Tirsdagsforedrag Arkeologisk museum;

   2011-02-15 - .

  • Dahl, Barbro Irene

   (2011)

   Forholdet mellom jernaldergarden på Ullandhaug og gårdsanlegget under utgraving på Myklebust.

   Omvisning/foredrag JAG ;

   2011-06-12 - .

  • Dahl, Barbro Irene

   (2011)

   Stjerneformete graver.

   Omvisning/foredrag JAG;

   2011-09-11 - .

  • Dahl, Barbro Irene

   (2009)

   Gravene i Hålandsmarka på Bryne - en foreløpig smakebit.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 1.

   s.3-8.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2008)

   Forsandmoen - et arkeologisk eldorado.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 1.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2007)

   Arkeologisk utgravning Kleppevarden.

   ?.

   s.135-145.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2007)

   Kleppevarden som møtested, bosted, gravsted og produksjonssted.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.3-11.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2005)

   Nordbygda i Hjelmeland - en liten, men lekker boplass fra yngre steinalder.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.15-19.

  • Dahl, Barbro Irene

   (2005)

   Rosslandsguden - sentrum for lokalt engasjement i 100 år.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 3.

   s.11-18.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Dahl, Barbro Irene

   (2022)

   Rikssamlingsjubileumsutstilling.

   Arkeologisk utstilling.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway