Bård Sverre Tuseth

Førsteamanuensis i rettsvitenskap

Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
iPark i2 Resepsjon (Handelshøyskolen / TN Adm)
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Sætervadet, Torkell; Bruzelius, Karin; Eriksen, Christoffer Conrad; Løvlie, Anders; Skretting, Nils Gunnar; Tuseth, Bård

   (2023)

   Sanksjoner, flyforbud og droner.

   Lov og Rett.

   ISSN 0024-6980.

   Volum 62.

   s.7-36.

   DOI: 10.18261/lor.62.1.3

  • Tuseth, Bård Sverre

   (2019)

   Termer over tid. I: Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode.

   Akademisk Publisering.

   ISBN 978-82-8152-055-4.

   s.90-104.

  • Tuseth, Bård Sverre

   (2019)

   Laster eller forhåner monarkisk regjeringsform : De rettslige grensene for kritikk av kongedømmet. I: Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914 .

   Pax Forlag.

   ISBN 9788253041179.

   s.189-209.

 • Bøker og kapitler
  • Winge, Nikolai K; Tuseth, Bård Sverre

   (2018)

   Masteroppgaven i Juss - Kort forklart (2. utg).

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-03057-9.

  • Winge, Nikolai Kristoffersen; Tuseth, Bård Sverre

   (2014)

   Masteroppgaven i juss - Kort forklart.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02345-8.

  • Tuseth, Bård Sverre

   (2013)

   Asbjørn Kjønstads bibliografi. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.

   Gyldendal Juridisk.

   ISBN 978-82-05-42443-2.

   s.685-703.

  • Tuseth, Bård Sverre

   (2012)

   Bibliografi Hans Christian Bugge. I: Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01953-6.

   s.649-657.

  • Bertnes, Pål Andreas; Tuseth, Bård Sverre

   (2012)

   Faglig informasjon på Internett - kvalitet og kildekritikk.

   Abstrakt forlag.

   ISBN 9788279353270.

  • Brandsæter, Signe Marie; Hegna, Knut; Lørdahl, Anita Pedersen; Tuseth, Bård Sverre

   (2008)

   Biblioteket og forskningen. Foredrag fra Fagreferentkonferansen i Oslo 2. - 4- juni 2008.

   ISBN 978-82-8037-015-0.

   Hefte 4.

  • Tuseth, Bård Sverre

   (2006)

   Carl August Fleischers bibliografi. I: dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 82-15-00960-3.

   s.659-678.

 • Formidling
  • Eriksen, Christoffer Conrad; Løvlie, Anders; Skretting, Nils Gunnar; Sætervadet, Torkell; Tuseth, Bård Sverre

   (2022)

   Ingen kan dømmes uten lov – heller ikke russiske droneflygere.

   Bergens Tidende, Debattsider.

  • Tuseth, Bård Sverre

   (2017)

   Jacob Mchangama og Frederik Stjernfelt: Men - ytringsfrihedens historie i Danmark. Gyldendal, København, 2016..

   Historisk Tidsskrift (Danmark).

   ISSN 0106-4991.

   Volum 117.

   Hefte 1.

   s.305-312.

  • Tuseth, Bård Sverre

   (2013)

   Nordic legislative cooperation and its impact on legal research.

   American Association of Law Libraries 106th Annual Meeting & Conference;

   2013-07-13 - 2013-07-16.

  • Tuseth, Bård Sverre

   (2012)

   Bibliografi - Jon T.Johnsen.

   Kritisk juss.

   ISSN 0804-7375.

   Volum 38.

   Hefte 3/4.

   s.288-294.

  • Tuseth, Bård Sverre

   (2012)

   Utfordringer for juridiske bibliotek på grunn av rettens internasjonalisering.

   Nordiska juridiska biblioteksmötet 2012;

   2012-06-13 - 2012-06-15.

  • Tuseth, Bård Sverre

   (2006)

   Bruk av nettressurser i juridiske arbeider. I: På rett hylle i 50 år. Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006.

   Universitetet i Oslo.

   ISBN 82-997475-0-3.

   s.39-44.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Tuseth, Bård Sverre

   (2013)

   Bibliografi Erik Magnus Boe. I: Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02201-7.

   s.445-455.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway