Benn Folkvord

Professor i rettsvitenskap

Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
EOJ SV-247
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Alstadsæter, Annette; Folkvord, Benn

   (2023)

   Fritaksmetoden og asymmetriske fradrag.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Volum 42.

   Hefte 3-4.

   s.219-228.

   DOI: 10.18261/skatterett.42.3-4.4

  • Blikra, Martin; Folkvord, Benn

   (2023)

   Er nye regler om skattlegging av innvunnet, men ikke utbetalt inntekt i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grl § 97? – Særlig om «finansskatt».

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Volum 42.

   Hefte 1.

   s.3-14.

   DOI: 10.18261/skatterett.42.1.23

  • Folkvord, Benn

   (2023)

   Valuta og inngangsverdi.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Volum 42.

   Hefte 2.

   s.110-117.

   DOI: 10.18261/skatterett.42.2

  • Folkvord, Benn; Eriksen, Kristoffer Wigestrand

   (2020)

   Skattemoral.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Volum 39.

   Hefte 2.

   s.166-174.

   DOI: 10.18261/issn.1504-310X-2020-02-04

  • Folkvord, Benn

   (2020)

   Millimeterrettferdighet og unødvendige komplikasjoner i skatteretten. I: Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202675592.

   s.329-343.

  • Folkvord, Benn

   (2019)

   Kontantsstrømskatt: Når noe er for godt til å være sant, er det som regel det.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Volum 38.

   Hefte 2.

   s.122-129.

   DOI: 10.18261/issn.1504-310X-2019-02-04

  • Folkvord, Benn

   (2018)

   Aksjesparekonto.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Volum 37.

   Hefte 1-2.

   s.78-87.

   DOI: 10.18261/issn.1504-310X-2018-01-02-04

  • Folkvord, Benn

   (2018)

   Fradrag for merverdiavgift på transaksjonskostnader.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Volum 37.

   Hefte 3-4.

   s.351-364.

   DOI: 10.18261/issn.1504-310X-2018-03-04-09

  • Folkvord, Benn

   (2017)

   Hva er bevistema ved tilleggsskatt?.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Volum 36.

   Hefte 3.

   s.203-209.

   DOI: 10.18261/issn.1504-310X-2017-03-03

  • Folkvord, Benn

   (2017)

   The meaning of avoidance and aggressive tax planning and the BEPS initiative. I: Tax Avoidance Revisited in the EU BEPS Context.

   International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).

   ISBN 978-90-8722-422-6.

   s.537-547.

  • Folkvord, Benn

   (2016)

   Omklassifisering av aksjonærlån til utbytte.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Volum 35.

   Hefte 2.

   s.135-155.

   DOI: 10.18261/issn.1504-310X-2016-02-03

  • Folkvord, Benn

   (2016)

   Lovfestet omgåelsesnorm - Forslag som ikke vet hvor det vil.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Volum 35.

   Hefte 2.

   s.177-185.

   DOI: 10.18261/issn.1504-310X-2016-02-06

  • Folkvord, Benn

   (2016)

   National Reports Norway. I: Surcharges and Penalties in Tax Law: EATLP Annual Congress Milan 28 - 30 May 2015.

   International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).

   ISBN 9789087223717.

   s.501-519.

  • Folkvord, Benn

   (2015)

   Hva er igjen av den ulovfestede omgåelsesnormen etter Rt 2014 s. 227 «Tangen»?.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Volum 34.

   Hefte 2.

   s.150-164.

  • Folkvord, Benn

   (2015)

   Corporate Income Tax Subjekts - Norway. I: Corporate Income Tax Subjekts: EATLP Annual Congress Lisbon 30. May - 1.June 2013.

   European Association of Tax Law Professors.

   ISBN 978-90-8722-347-2.

   s.385-398.

  • Folkvord, Benn

   (2014)

   Bevis ved transaksjoner mellom selskap og selskapseier. I: Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02213-0.

   s.203-213.

  • Folkvord, Benn; Michael, Riis

   (2014)

   Corporate income tax and the international challenge.

   Nordic Tax Journal.

   ISSN 2246-1809.

   Volum 2.

   Hefte 1.

   s.55-87.

   DOI: 10.1515/ntaxj-2014-0019

  • Folkvord, Benn

   (2013)

   Utbytte : lovlige og ulovlige tilpasninger til skattereglene.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-40349-9.

  • Folkvord, Benn

   (2013)

   Grensen mellom egen- og fremmedkapital. I: Aktuell bedriftsbeskatning.

   Gyldendal Juridisk.

   ISBN 978-82-05-45646-4.

   s.19-33.

  • Folkvord, Benn

   (2013)

   National concept burden of proof. I: The Burden of Proof in Tax Law. 2011 EATLP Congress, Uppsala.

   International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).

   ISBN 978-90-8164753-3.

   s.205-213.

  • Folkvord, Benn; Ødegaard, Bernt A.

   (2012)

   Nøytral skattlegging av finansielle instrument?.

   Praktisk økonomi & finans.

   ISSN 1501-0074.

   Volum [29].

   Hefte 1.

   s.90-94.

  • Folkvord, Benn

   (2012)

   Tvangslønn.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 3.

   s.200-210.

  • Folkvord, Benn

   (2010)

   Kommentar til forslag om nye regler for trekantfusjoner og trekantfisjoner.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 2.

  • Folkvord, Benn

   (2010)

   Hvilke aksjefond innen EØS omfattes av fritaksmetoden.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 1.

   s.2-15.

  • Folkvord, Benn

   (2009)

   Lovlighetskravet Skatterettslige sanksjoner mot selskapsrettslige feil.

   Nordisk Tidsskrift for Selskabsret.

   ISSN 1399-140X.

   Volum 11.

   Hefte 3.

  • Folkvord, Benn; Olsen, Harald Sigurd

   (2009)

   Rabatt iarveavgift ved arv av ikke-børsnoterte aksjer mv.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 2.

  • Folkvord, Benn

   (2009)

   Betydningen av ulemper ved ulovfestet omgåelse.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 2.

   s.169-178.

  • Folkvord, Benn

   (2007)

   I hvor stor grad bør norsk skatterett tilpasses utviklingen i Europa?. I: Festskrift til Thue.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205375925.

  • Folkvord, Benn

   (2007)

   Er skattemessig motivasjon et grunnvilkår for gjennomskjæring?.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Volum -.

   Hefte 4.

  • Folkvord, Benn

   (2006)

   Skatt ved fusjon og fisjon.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205362970.

   Hefte 1.

 • Bøker og kapitler
  • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind; Gjems-Onstad, Ole

   (2021)

   Norsk bedriftsskatterett.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-55083-4.

  • Folkvord, Benn

   (2020)

   Skatterett i et nøtteskall.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205508590.

  • Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar; Folkvord, Benn; Nystøyl, Ragnar; Rolland, Knut Henrik

   (2020)

   Grunnrenteskatt - Et kunnskapsgrunnlag. Sluttrapport..

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-902-0.

  • Gjems-Onstad, Ole; Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind; Ferdowsi, Sanaz Ormaz

   (2018)

   Norsk bedriftsskatterett.

   Gyldendal Juridisk.

   ISBN 978-82-05-49524-1.

  • Skar, Henrik; Folkvord, Benn; Zimmer, Frederik

   (2017)

   Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten. En analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker.

   Universitetet i Bergen.

   ISBN 978-82-308-3958-4.

  • Ferdowsi, Sanaz Ormaz; Furuseth, Eivind; Gjems-Onstad, Ole; Folkvord, Benn

   (2015)

   Norsk Bedriftsskatterett.

   Gyldendal Juridisk.

   ISBN 978-82-05-48249-4.

  • Folkvord, Benn

   (2015)

   Norsk bedriftsskatterett, Nytt kap 21 Avskåret rentefradrag. I: Norsk Bedriftsskatterett.

   Gyldendal Juridisk.

   ISBN 978-82-05-48249-4.

   s.597-631.

  • Folkvord, Benn

   (2015)

   Norsk bedriftsskatterett. I: Norsk Bedriftsskatterett.

   Gyldendal Juridisk.

   ISBN 978-82-05-48249-4.

   s.914-923.

  • Folkvord, Benn

   (2014)

   Surcharges and Penalties in Tax Law.

   European Association of Tax Law Professors.

  • Gjems-Onstad, Ole; Folkvord, Benn

   (2013)

   Aktuell bedriftsbeskatning.

   Gyldendal Juridisk.

   ISBN 978-82-05-45646-4.

  • Folkvord, Benn

   (2007)

   Quality of tax legislation?.

  • Folkvord, Benn

   (2007)

   Tax legislation on mergers and demergers.

   Universitetsforlaget.

   Hefte 1.

  • Folkvord, Benn

   (2006)

   Fusjon og fisjon – skatterettslige vilkår ved fusjon og fisjon av aksjeselskap.

   Universitetet i Bergen.

 • Formidling
  • Folkvord, Benn; Wiig, Atle

   (2023)

   Real life tax compliance (Guest lecture).

   Skatteforsk conference/MA Law lecture UiS;

   2023-10-24.

  • Folkvord, Benn; Alstadsæter, Annette

   (2023)

   Klassevenner fra Bryne vil tette skattesmutthullene.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Folkvord, Benn

   (2023)

   Bokanmeldelse: Fradragsrett for inngående merverdiavgift – Tilknytningskravet, av Anders Mikkelsen.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Volum 42.

   Hefte 2.

   s.130-132.

   DOI: 10.31265/ps.695

  • Folkvord, Benn

   (2023)

   Virksomhetsbegrepet - Ramme Eiendom.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2023)

   Blir de norske holdingselskapene med på flyttelasset til Sveits?.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   DOI: 10.31265/ps.695

  • Folkvord, Benn

   (2023)

   Ulike skattesatser – all skatteplanleggings mor.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   DOI: 10.31265/ps.695

  • Folkvord, Benn

   (2023)

   Er det noen grense for hvor mye det bør koste å følge skattereglene?.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

  • Folkvord, Benn

   (2022)

   Uttaksbeskatning - har TV-aksjonen fått sin siste gave fra norske kunstnere?.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 1.

   s.1-1.

  • Folkvord, Benn

   (2022)

   Er skatterettshistorie nyttig?.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Volum 2.

   Hefte 2.

   s.123-123.

  • Folkvord, Benn

   (2022)

   Nødvendig sjablong eller uforholdsmessig monsterskatt?.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 3.

  • Folkvord, Benn

   (2022)

   Uttaksmerverdiavgift på innleide tjenester? .

   Gyldendal Rettsdata.

  • Furuseth, Eivind; Folkvord, Benn

   (2022)

   Politiske hensyn og ekspertutvalg.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 4.

   s.329-330.

  • Furuseth, Eivind; Folkvord, Benn

   (2022)

   Nødvendig sjablong eller uforholdsmessig monsterskatt?.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   s.221-222.

  • Folkvord, Benn

   (2021)

   Fradrag for kostnad som er tilknyttet både avgiftspliktig næring og avgiftsunntatt omsetning?.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2021)

   Når foreldes erstatningskrav for manglende betaling av arbeidsgiveravgift?.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2021)

   Hva betyr offshore?.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2021)

   Kildeskatt til glede eller besvær?.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

  • Folkvord, Benn

   (2021)

   Har tiden løpt fra reglene om unntak for tilleggsskatt ved åpenbare regne- og skrivefeil?.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

  • Folkvord, Benn

   (2020)

   Politiske utfordringer.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 1.

   s.1-2.

  • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind

   (2020)

   Forskning i koronaens tid.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 1.

   s.99-100.

  • Folkvord, Benn

   (2020)

   Reversering av utbytte.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 3.

  • Folkvord, Benn

   (2020)

   Skeie Energy: Opplysningsplikt om motivet bak en transaksjon? .

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2020)

   VS Stein AS: Frist for inngåelse av justeringsavtale mv.? .

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2020)

   ANG AS: Vurderingstidspunkt etter mval. § 8-1; tidspunktet for oppstart av virksomhet.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2020)

   Norske Shell AS: Når 2 + 2 = 5; brutto eller netto beregningsgrunnlag ved konserninterne overdragelser.

   Aschehougs og Gyldendals Store Norske Leksikon.

  • Folkvord, Benn

   (2020)

   REC Waffer AS: Når oppstår et justeringskrav? .

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2020)

   Friskoledommen (UWC): Når omfattes undervisningstilbud fra privat videregående skole.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Furuseth, Eivind; Folkvord, Benn

   (2020)

   Politiske utfordringer.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 1.

   s.1-2.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Folkvord, Benn

   (2019)

   Framtidens skatteregime for havbruksnæringen.

   Forum for havbruksskatteutvalget;

   2019-06-03.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Folkvord, Benn

   (2019)

   Mulige konsekvenser ved innføring av særskatt på havbruk.

   Sjømatbedriftenes landsmøte;

   2019-05-13.

  • Folkvord, Benn

   (2019)

   Hvordan skal vi skattlegge i fremtiden?.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 1.

   s.1-2.

  • Folkvord, Benn

   (2019)

   Revitalisert omgåelsesnorm?.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 2.

   s.89-90.

  • Folkvord, Benn

   (2019)

   Mer lovregulering av virksomhetsbegrepet?.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 3.

   s.153-155.

  • Folkvord, Benn

   (2019)

   Hva skal vi leve av etter oljen?.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 4.

   s.239-241.

  • Folkvord, Benn

   (2019)

   Fradrag for konsernbidrag til utenlandsk datterselskap – skatterettslig «Catch-22», verne nasjonalt skattefundament eller sikre fri etableringsrett?.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2019)

   Hva er et verdipapirfond?: Storebrand International Private Equity (SIPE).

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn; Ødegaard, Bernt Arne

   (2018)

   Norge mister milliarder i utbytteskatt.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind

   (2018)

   Unødvendig komplisert skatterett?.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 1.

   s.1-2.

  • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind

   (2018)

   Høyaktuell grunnrenteskatt.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 3-4.

   s.207-208.

  • Folkvord, Benn

   (2018)

   Armada eiendom: Avskjæring etter sktl § 14-90 ved kjøp av fremførbart underskudd.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2018)

   Argentum: Fradrag for honorar til fondsforvalter – hovedformålslære eller fordeling?.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2018)

   Salmar: Fradrag for bidrag til lokalsamfunn – fjern eller indirekte tilknytning til fremtidig inntekt?.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2018)

   Tandberg: Fradragsrett for kostnader som er både i selskap og aksjonærens interesse.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2018)

   Bravo Capital: Effektuering av tilleggsskatt i underskuddsår?.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind

   (2017)

   Transocean og kompleksitet.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 1.

   s.1-2.

  • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind

   (2017)

   Klagebehandling og resursbruk.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Hefte 3.

   s.1-3.

  • Folkvord, Benn

   (2017)

   Rauma Energi AS: Egenkapital eller gjeld?.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2017)

   Malermesterdommen: Hvem er ansatt?.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2017)

   Fradrag for tap på fordringer – når er aksjonærens aktivitet foretatt på vegne av selskapet?.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2017)

   Thinggaard: Fradrag for tap på fordring i virksomhet – igjen.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2017)

   Fradrag for inngående merverdiavgift på oppkjøpskostnader.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2017)

   Frivilling registrering i mva-registeret uten å identifisere bruker?.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2017)

   Justering om det foretas vederlagsfri overføring?.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn

   (2017)

   Ai lease-dommen: Grensen mellom utleie og salg.

   Gyldendal Rettsdata.

  • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind

   (2016)

   Statsstøtte og skatt - et skifte i europeisk skatterett?.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Volum 34.

   Hefte 3.

   s.187-188.

   DOI: 10.18261/issn.1504-310X-2016-03-01

  • Furuseth, Eivind; Folkvord, Benn

   (2016)

   Fritaksmetode for alle.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Volum 34.

   Hefte 4.

   s.289-290.

   DOI: 10.18261/issn.1504-310X-2016-04-01

  • Furuseth, Eivind; Folkvord, Benn

   (2016)

   Lovfesting og usikkerhet.

   Skatterett.

   ISSN 0333-2810.

   Volum 34.

   Hefte 2.

   s.115-116.

   DOI: 10.18261/issn.1504-310X-2016-02-01

  • Folkvord, Benn

   (2014)

   Diskriminerende for norske eiere.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

   s.14-15.

  • Folkvord, Benn

   (2014)

   Norskfiendtlig skatteforslag.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

   s.38-38.

  • Folkvord, Benn

   (2014)

   Brenningen av Borge.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.38-38.

  • Folkvord, Benn

   (2014)

   Gir de rikeste en million hver.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.1-1.

  • Folkvord, Benn

   (2014)

   ONS-skatt vurderes på nytt.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.20-20.

  • Folkvord, Benn

   (2014)

   Slurvestaten.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Folkvord, Benn

   (2014)

   Er arv urettferdig?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.2-2.

  • Folkvord, Benn

   (2014)

   Stol aldri på en forsker.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.2-2.

  • Folkvord, Benn

   (2014)

   Tilbake til fortiden.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.2-2.

  • Folkvord, Benn

   (2013)

   Forbrytelse og flaks.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Folkvord, Benn

   (2013)

   Ingen grunn til begreistring.

   Aftenbladet.

  • Folkvord, Benn

   (2013)

   ONS-rival forbauset over skattefritaket.

   Aftenbladet.

  • Folkvord, Benn

   (2013)

   Forbauset over skattefritak - ONS.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Folkvord, Benn

   (2013)

   20 år uten skatt.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Folkvord, Benn

   (2013)

   Skattefritak for oljemesse kan være ulovlig.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Folkvord, Benn

   (2013)

   Tungvindt og gammeldags.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Folkvord, Benn

   (2013)

   Rogalands aller rikeste slipper skatt.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Folkvord, Benn

   (2013)

   Kan senke moralen.

   Rogalands Avis.

  • Folkvord, Benn

   (2013)

   Ekspert tror Rødt-forslag er ulovlig.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Folkvord, Benn

   (2013)

   Fra de fattige til de rike.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Folkvord, Benn

   (2013)

   Varsleren og sladrehanken.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Folkvord, Benn

   (2013)

   Statens skjulte pengebruk.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Folkvord, Benn

   (2013)

   Nødvendige mistillitserklæringer.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Folkvord, Benn

   (2012)

   Sjørøvere i paradis.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.3-3.

  • Folkvord, Benn

   (2012)

   Rike uten inntekt.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.3-3.

  • Folkvord, Benn

   (2012)

   Jurister og andre kirurger.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.3-3.

  • Folkvord, Benn

   (2012)

   Transaksjoner mellom selskap og aksjonær - tilpassninger.

   Skattefaglig forening i Rogaland;

   2012-07-16.

  • Folkvord, Benn

   (2009)

   Arveavgiften bør ramme likt.

   ?.

  • Folkvord, Benn

   (2009)

   Kan være utbytte.

  • Folkvord, Benn

   (2009)

   Skatt ved fisjon og fisjon.

   Skatt ved fusjon og fisjon;

   2009-09-12.

  • Folkvord, Benn

   (2009)

   Europeiske aksjefond og fritaksmetoden.

   IFA konferanse;

   2009-08-09.

  • Folkvord, Benn

   (2009)

   Trekantfusjon og trekantfisjon.

   Deloitte transaksjonskurs;

   2009-04-27.

  • Folkvord, Benn

   (2009)

   Kan rammes av loven - Aker solutionssaken.

  • Folkvord, Benn

   (2009)

   Arveavgiften bør ramme likt.

   ?.

  • Folkvord, Benn

   (2009)

   Millionhytter ved Oslofjorden er ikke løsøre.

  • Folkvord, Benn

   (2008)

   Lovlighetskravet - hvilke selskapsrettslige feil utløser skatteplikt?.

   Advokatforeningens selskapsrettskurs 2008;

   2008-05-30.

  • Folkvord, Benn

   (2008)

   Vurderingstema ved gjennomskjæring.

   Steenstrup Stordrages Skattedager;

   2008-06-20.

  • Folkvord, Benn

   (2007)

   Tvilsom metode gir penere tall.

  • Folkvord, Benn

   (2007)

   Kan risikere skattebombe.

  • Folkvord, Benn

   (2007)

   Statoil-hydrofusjonen: Tikkende skattebombe.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Folkvord, Benn

   (2007)

   Skatt på fondsobligasjoner.

   utenTitteltekst;

   2007-01-01.

  • Folkvord, Benn

   (2007)

   Kontrollkravet i IFRS 3, illustrert ved Statoil-Hydrofusjonen.

   utenTitteltekst;

   2007-05-10.

  • Folkvord, Benn

   (2007)

   Hvorfor de rike ikke har skattepliktig inntekt på årets ligning.

  • Folkvord, Benn

   (2007)

   Fordeling av aksjekapital ved fisjon.

   Revisjon og Regnskap.

   ISSN 0332-7795.

   Volum 76.

   Hefte 8.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway