Bente Kristin Høgmo

Førsteamanuensis i helsesykepleie

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-2479
Follow me

Bio

Stipendiat i helsesykepleie, Universitetet i Stavanger 2018 - 2022 
Mastergrad i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, Universitetet i Oslo, 2014
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, Høgskolen i Harstad, 2008
Videreutdanning i helsesøsterfag, Helsefaghøgskolen i Tromsø, 2004
Offentlig godkjent sykepleier, Innherred sykepleierhøgskole, 1997

Publikasjoner