Birte Fagerdal

Stipendiat innenfor kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Publikasjoner